kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Озерный орта мектебіні? ?аза? тілі ж?не ?дебиеті п?ніні? м??алімі Куандыкова Шолпан Рамазановнаны? ?аза? тілінен к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспары (5-сынып)

Нажмите, чтобы узнать подробности

Р/с

Та?ырыптар

Са?ат саны

Мерзімі

І то?сан - 27 са?ат

 

1

Ана тіліні? ?ызметі ( 1 са?ат)

1

2.09

?деби тіл ж?не   м?тін – 8 са?ат

2

?деби тіл туралы т?сінік

1

4

3

Ауызша ж?не жазбаша тіл

1

7

4

Ба?ылау диктанты.  То?айда.

1

9

5

М?тін туралы т?сінік

1

11

6

М?тінні? т?рлері

1

14

7

Жазбаша м?тіндер

1

16

8

М?тін туралы ?осымша т?сінік

1

18

9

Абзац. С?йлемдерді? байланысы

1

21

С?з ж?не оны? ма?ынасы – 28 са?ат

10

Лексика туралы т?сінік

1

23

11

С?з бен ма?ына

1

25

12

С?зді? тура ж?не ауыспалы ма?ынасы

1

28

13

Ба?ылау диктанты. Ала мысы?.

1

30

14

Тура ма?ына

1

2.10

15

Ауыспалы ма?ына

1

5

16

С?зді? ауыспалы ма?ынасы

1

7

17

К?п ма?ыналы с?здер

1

9

18

К?п ма?ыналы с?здерді? ерекшелігі

1

12

19

Омонимдер

1

14

20

Жатты?у ж?мыстары

1

16

21

Омоним с?здер мен к?п ма?ыналы с?здер

1

19

22

Синонимдер

1

21

23

?осымша т?сінік

1

23

24

Антонимдер

1

26

25

Антоним с?здерді? ?олданылуы

1

28

26

Ба?ылау диктанты. Жал?ыз д?н.

1

30

27

?айталау саба?ы. С?з ж?не оны? ма?ынасы

1

2.11

ІІ то?сан  - 21 са?ат

1

Табу

1

12.11

2

Эвфемизм

1

13

3

Дисфемизм

1

16

4

Т?ра?ты тіркестер

1

18

5

Т?ра?ты тіркестер емлесі

1

20

6

Фразеологиялы? с?здік

1

23

7

Ба?ылау диктанты.  Серуен.

1

25

8

Ма?ал-м?телдер

1

27

9

Ма?ал мен м?телдерді? ?зара ??састы?ы мен ?згешелігі

1

30

10

?айталау саба?ы. Т?ра?ты тіркестер, ма?ал-м?телдер

1

2.12

Тілді? с?здік ??рамы – 20 са?ат

11

С?здік ?ор

1

4

12

?аза? тіліні? с?здік ??рамы

1

7

13

?аза?ты? байыр?ы т?л с?здері ж?не бас?а тілден енген с?здер

1

9

14

Ба?ылау диктанты.  Батыр.

1

11

15

Бас?а тілден енген с?здерді? тілге сі?ісу жолдары

1

14

16

К?нерген с?здер. Тарихи с?здер

1

15

17

Архаизм с?здер

1

18

18

Жа?а с?здер

1

21

19

?айталау саба?ы. К?нерген с?здер ж?не жа?а с?здер

1

23

20

Ба?ылау диктанты. С?мбі тал.

1

25

21

С?здерді? ?олдану ?рісі

1

28

ІІІ то?сан – 30 са?ат

1

Жалпылама лексика

1

11.01

2

Диалект с?здер

1

13

3

Диалект с?здерді? ?олданылу ?рісі

1

15

4

К?сіби с?здер

1

18

5

К?сіби с?здерді? ?зіндік белгілері

1

20

6

Термин с?здер

1

22

7

Интернационалды? терминдер

1

25

8

Лексикадан ?ткенді ?айталау

1

27

9

Ба?ылау диктанты. Сахна.

1

29

Фонетика – 28 са?ат

10

Фонетика туралы т?сінік

1

1.02

11

?аза? ?ліпбиі

1

3

12

Дауысты дыбыстар

1

5

13

Жуан, жі?ішке дауыстылар

1

8

14

Ашы? ж?не ?ыса? дауыстылар

1

10

15

Еріндік ж?не езулік дауыстылар

1

12

16

Дауыссыз дыбыстар

1

15

17

Дауыссыз дыбыстарды? жіктелуі

1

17

18

Дауыссыз дыбыстарды? емлесі

1

19

19

Бас?а тілден енген с?здерді? жазылуы

1

22

20

Ба?ылау диктанты. Жол.

1

24

21

?ндестік за?ы

1

26

22

Буын ?ндестігі

1

29

23

Буын ?ндестігіне ба?ынбайтын ?осымшалар

1

2.03

24

Дыбыс ?ндестігі

1

4

25

Ілгерінді ы?пал

1

7

26

Кейінді ы?пал

1

9

27

То?ыспалы ы?пал

1

11

28

Орфоэпия  ж?не  орфография

1

14

29

Ба?ылау диктанты. Мейірім.

1

16

30

?айталау саба?ы. ?ндестік за?ы

1

18

І? то?сан - 24 са?ат

1

Буын т?рлері

1

4.04

2

Тасымал

1

6

3

Екпін

1

8

4

С?йлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалы? екпінні? м?ні

1

11

5

Интонация

1

13

6

?айталау саба?ы. Фонетика

1

15

7

Ба?ылау диктанты. Си?ырлы г?лдер.

1

18

С?зжасам – 10 са?ат

8

С?зжасам туралы т?сінік.

1

20

9

Лексикалы? жолмен жасал?ан туынды с?здер

1

22

10

С?здерді? жасалу т?сілдері

1

25

11

Т?бір с?з ж?не туынды с?з

1

27

12

Ж?рна?тар  жал?ану жолымен жасал?ан туынды с?здер

1

29

13

Бірігу жолымен жасал?ан туынды с?здер

1

2.05

14

?осарлану жолымен жасал?ан туынды с?здер

1

4

15

Тіркесу  жолымен жасал?ан туынды с?здер

1

6

16

Ба?ылау диктанты. ?айы?.

1

10

17

?айталау саба?ы. С?зжасам

1

11

Тіл м?дениеті – 7 са?ат

18

Тіл м?дениеті

1

13

19

Ауызекі с?йлеу тіліні? ерекшелігі

1

14

20

С?з ?олдану м?дениеті

1

16

21

Жазба ж?мыстарында терминдерді?, атауларды? жазылуы

1

18

22

Ба?ылау диктанты. Жайлау.

1

20

23

Тіл дамыту саба?ы. М?тін ??ру

1

21

24

?айталау саба?ы. Тіл м?дениеті

1

23

Просмотр содержимого документа
«Озерный орта мектебіні? ?аза? тілі ж?не ?дебиеті п?ніні? м??алімі Куандыкова Шолпан Рамазановнаны? ?аза? тілінен к?нтізбелік-та?ырыпты? жоспары (5-сынып)»


ҚАЗАҚ ТІЛІ / 5-сынып

(барлығы 102 сағат, аптасына 3 сағаттан)
Р/с

Тақырыптар

Сағат саны

МерзіміІ тоқсан - 27 сағат
1

Ана тілінің қызметі ( 1 сағат)

1

2.09

Әдеби тіл және мәтін – 8 сағат

2

Әдеби тіл туралы түсінік

1

4

3

Ауызша және жазбаша тіл

1

7

4

Бақылау диктанты. Тоғайда.

1

9

5

Мәтін туралы түсінік

1

11

6

Мәтіннің түрлері

1

14

7

Жазбаша мәтіндер

1

16

8

Мәтін туралы қосымша түсінік

1

18

9

Абзац. Сөйлемдердің байланысы

1

21

Сөз және оның мағынасы – 28 сағат

10

Лексика туралы түсінік

1

23

11

Сөз бен мағына

1

25

12

Сөздің тура және ауыспалы мағынасы

1

28

13

Бақылау диктанты. Ала мысық.

1

30

14

Тура мағына

1

2.10

15

Ауыспалы мағына

1

5

16

Сөздің ауыспалы мағынасы

1

7

17

Көп мағыналы сөздер

1

9

18

Көп мағыналы сөздердің ерекшелігі

1

12

19

Омонимдер

1

14

20

Жаттығу жұмыстары

1

16

21

Омоним сөздер мен көп мағыналы сөздер

1

19

22

Синонимдер

1

21

23

Қосымша түсінік

1

23

24

Антонимдер

1

26

25

Антоним сөздердің қолданылуы

1

28

26

Бақылау диктанты. Жалғыз дән.

1

30

27

Қайталау сабағы. Сөз және оның мағынасы

1

2.11


ІІ тоқсан - 21 сағат1

Табу

1

12.11

2

Эвфемизм

1

13

3

Дисфемизм

1

16

4

Тұрақты тіркестер

1

18

5

Тұрақты тіркестер емлесі

1

20

6

Фразеологиялық сөздік

1

23

7

Бақылау диктанты. Серуен.

1

25

8

Мақал-мәтелдер

1

27

9

Мақал мен мәтелдердің өзара ұқсастығы мен өзгешелігі

1

30

10

Қайталау сабағы. Тұрақты тіркестер, мақал-мәтелдер

1

2.12

Тілдің сөздік құрамы – 20 сағат

11

Сөздік қор

1

4

12

Қазақ тілінің сөздік құрамы

1

7

13

Қазақтың байырғы төл сөздері және басқа тілден енген сөздер

1

9

14

Бақылау диктанты. Батыр.

1

11

15

Басқа тілден енген сөздердің тілге сіңісу жолдары

1

14

16

Көнерген сөздер. Тарихи сөздер

1

15

17

Архаизм сөздер

1

18

18

Жаңа сөздер

1

21

19

Қайталау сабағы. Көнерген сөздер және жаңа сөздер

1

23

20

Бақылау диктанты. Сәмбі тал.

1

25

21

Сөздердің қолдану өрісі

1

28


ІІІ тоқсан – 30 сағат1

Жалпылама лексика

1

11.01

2

Диалект сөздер

1

13

3

Диалект сөздердің қолданылу өрісі

1

15

4

Кәсіби сөздер

1

18

5

Кәсіби сөздердің өзіндік белгілері

1

20

6

Термин сөздер

1

22

7

Интернационалдық терминдер

1

25

8

Лексикадан өткенді қайталау

1

27

9

Бақылау диктанты. Сахна.

1

29

Фонетика – 28 сағат

10

Фонетика туралы түсінік

1

1.02

11

Қазақ әліпбиі

1

3

12

Дауысты дыбыстар

1

5

13

Жуан, жіңішке дауыстылар

1

8

14

Ашық және қысаң дауыстылар

1

10

15

Еріндік және езулік дауыстылар

1

12

16

Дауыссыз дыбыстар

1

15

17

Дауыссыз дыбыстардың жіктелуі

1

17

18

Дауыссыз дыбыстардың емлесі

1

19

19

Басқа тілден енген сөздердің жазылуы

1

22

20

Бақылау диктанты. Жол.

1

24

21

Үндестік заңы

1

26

22

Буын үндестігі

1

29

23

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар

1

2.03

24

Дыбыс үндестігі

1

4

25

Ілгерінді ықпал

1

7

26

Кейінді ықпал

1

9

27

Тоғыспалы ықпал

1

11

28

Орфоэпия және орфография

1

14

29

Бақылау диктанты. Мейірім.

1

16

30

Қайталау сабағы. Үндестік заңы

1

18


ІҮ тоқсан - 24 сағат1

Буын түрлері

1

4.04

2

Тасымал

1

6

3

Екпін

1

8

4

Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәні

1

11

5

Интонация

1

13

6

Қайталау сабағы. Фонетика

1

15

7

Бақылау диктанты. Сиқырлы гүлдер.

1

18

Сөзжасам – 10 сағат

8

Сөзжасам туралы түсінік.

1

20

9

Лексикалық жолмен жасалған туынды сөздер

1

22

10

Сөздердің жасалу тәсілдері

1

25

11

Түбір сөз және туынды сөз

1

27

12

Жұрнақтар жалғану жолымен жасалған туынды сөздер

1

29

13

Бірігу жолымен жасалған туынды сөздер

1

2.05

14

Қосарлану жолымен жасалған туынды сөздер

1

4

15

Тіркесу жолымен жасалған туынды сөздер

1

6

16

Бақылау диктанты. Қайың.

1

10

17

Қайталау сабағы. Сөзжасам

1

11

Тіл мәдениеті – 7 сағат

18

Тіл мәдениеті

1

13

19

Ауызекі сөйлеу тілінің ерекшелігі

1

14

20

Сөз қолдану мәдениеті

1

16

21

Жазба жұмыстарында терминдердің, атаулардың жазылуы

1

18

22

Бақылау диктанты. Жайлау.

1

20

23

Тіл дамыту сабағы. Мәтін құру

1

21

24

Қайталау сабағы. Тіл мәдениеті

1

23Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 5 класс

Автор: Куандыкова Шолпан Рамазановна

Дата: 22.01.2016

Номер свидетельства: 280886

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства