kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Т?рбие отбасынан басталады" кеш

Нажмите, чтобы узнать подробности

№ 61 орта мектеп

?леуметтік педагогы

Жанабаева Гульнара Шегебаевна

«Т?рбие отбасынан басталады» атты  кешті? барысы.

Ма?саты: Ата – аналармен тілдесіп, оларды ынталандыру, орта? шешімді аны?тау. Болаша?та баламен ж?мыс істеу міндетін белгілеу, ата - аналармен бетпе-бет кездесе отырып, бала т?рбиесі туралы пікір алысу. Бала т?рбиесі де ата - ананы? алатын орныны? ерекше екенін т?сіндіру. Баламен д?рыс тіл табысу?а, с?йлеу м?дениетін ?немі ?олдау?а ой салу.

К?рнекілігі:
Та?та?а ?ла?атты с?здер жаз?ан пара?шалар ілінеді: «Тая?тау о?ай, т?рбиелеу ?иын», «Бала нені білсе жастан, ?ядан - ?ле ?лгенше соны таныр ?иядан»

Даналы? с?з: «Баланы д?рыс т?рбиелеу - б?л бізді? ?артты? ша?ымыз, жаман т?рбиелеу - б?л бізді? келешек ?асіретіміз» А. С. Макаренко

                                          ?ту барысы :

І.?йымдастыру б?лімі.Амандасу.
ІІ.Кіріспе с?з
ІІІ.Ой ?оз?ау
IV Г?л теруге шы?айы?.

С?ра? –жауап

V.«Танып ата»? ойыны.
VI Отбасында?ы т?рбие

VII.?орытынды.

І.?йымдастыру б?лімі.Амандасу.
ІІ.Кіріспе с?з

??рметті ата - аналар! Б?гін біз сіздермен бала т?рбиесі ж?нінде ой б?лісу ма?сатында жиналып отырмыз. «А?аштан а?аш ре? алады, адамнан адам т?лім алады» демекші ?рбір ата - ана ?з баласыны? т?рбиелі де рухани азы?ы мол азамат болып ?суін тілейді. ?азіргі заманымызды? басты ма?саттарыны? бірі - жас ?рпа??а саналы т?рбие беру. Жас ?рпа?ты? саналы азамат болып ?алыптасуында ата - анамен т?рбиешіні? р?лі зор. Б?л істе асы?ыс шешім, жал?ан ?діс, ?атып ?ал?ан т?сіл ?олдану?а болмайды. «Т?рбие дегенімізді? ?зі, е? алымен баланы? сезімін оятып, баланы? ?сершілдігін дамыту». «Сезімді т?рбиелеу»я?ни баланы ?о?амды? м?ні бар, адамдар?а жа?сылы? ?келетін ?ылы? ?асиеттерден рахат, ?уаныш табу?а баулу деген с?з. Парасаттылы? дегеніміз - адамзат?а ?ызмет ету. ?р ата - ана перзентіні? м?дениетті, адамгершілігі мол, білімді, саналы, е?бек?ор, ата - салтын, ана - тілін ?астерлейтін, ?лкенді сыйлай білетін адам етіп т?рбиелеуді ата - аналы? міндеті деп т?сіну керек.
«К?ллі ?ажайыптарды? ішіндегі е? тамашасы - жа?сы т?рбиеленген адам» деген болатын грек философы - Эпикет.
Бала - ?р ата - ананы? болаша?ы. Ол – оны? ?міріні? жал?асы. мені? болаша?ым дегенде ойлары?ыз?а ?андай ??ымдар келеді? 15 мамыр - халы?аралы?   отбасы   к?ні.  Атаулы к?н  1993  жылы  Б??-ны? Бас Ассамблеясымен бекітілген. Б?л к?нді белгілеу т?рлі мемлекеттерде ?о?амны? назарын отбасына аудару ?ажеттігінен туында?ан.

Мереке бол?ан со?, міндетті т?рде тарту етілетін сыйлы?тар да болады. Сізді? де  д?л осы к?ні жары?ыз?а, ата-ана?ыз?а, перзенті?ізге, бауырлары?ыз?а сыйлы? жасап, ?уаныш сыйлау м?мкіндігі?із бар.

ІІІ.Ой ?оз?ау
Бала деген кім?

Г?лді? бейнесін келтіріп г?лді? жапыра?шаларыны? ішіне ата - аналар жауаптарын
жазады. Мысалы: бауыр етіміз, болаша?ымыз, ?мітіміз, м?рагерім, жанымны? саясы, асыраушым т. б
Бізді? ?рпа?ымыздан к?теріміз к?п. Олай бола, біз т?рбие ?рдісіне баламызды? жат ?ылы?тардан аула? болуын ?ада?алауымыз керек. ?андай жа?ымсыз тілектерді баламыз?а тілемейміз. Мысалы: еріншектік, жал?аулы?, сара?ды?, т. б Бізді? баларымызды? адамгершілік, моральдік бейнесі ?р уа?ытта к??ілімізден шы?а бермейді. К?нделікті ?мірде ашуланша?, ?депсіз балалар кездесіп жатады. Бала ?зіні? болаша?ы екенін ??ынатын ?р ата - ана ?з баласына к?п к??іл б?луі керек

IV Г?л теруге шы?айы?.

С?ра? -жауап

??рметті ата –аналар г?л теруге шы?айы?!
(?уен ойналып т?рады, арнайы дайындал?ан г?лдер ал?абына бару) Барлы? ата - аналар орындарынан т?рып, г?л теруге шы?ады. Бір - бір г?лден алады. Сол г?лдерде с?ра?тар жасырыл?ан. Осы с?ра?тар к?лемінде пікірталас ?рбиді.
С?ра?тар:
1. Сізді? бойы?ызда, сізді? ойы?ызша ?андай жа?сы ?асиеттер бар?
2. Егер сіздікі д?рыс болмасада бала?ыздан кешірім с?рай аласыз ба?
3. Баланы? бойына жа?сы ?асиеттер ?алыптастыру жолын айты?ыз?
4. Шыдамды деген не? Шыдамдылы? ?асиетін ?алыптастыруда сіз ?андай роль ат?арасыз?
5. «?негелі отбасы» дегенді ?алай т?сінесіз? т. б
V.«Танып ата»? ойыны.
Ойын барысында ?атарда т?р?ан балалар арасынан ата - аналар жеке - жеке шы?ып, к?зі ж?мулы к?йінде сипалап тану ар?ылы ?з балаларын табады.

VI Отбасында?ы т?рбие

Дана  хал?ымыз  ерекше к??іл б?лген  бала т?рбиесіне байланысты  ?ла?атты с?здерді еске т?сіріп к?рейік.

(О?ушылар даналы? с?з о?иды ) 

1.      ?ке т?рып ?лы  с?йлемес, шеше т?рып ?ызы с?йлемес.

2.      Ана алдында - ??рмет,  ата алдында  -  ?ызмет

3.      Ата к?рген о? жонар, ана к?рген тон пішер.

4.      ?кеге ?арап ?л ?сер, шешеге ?арап ?ыз ?сер.

5.      Бала т?рбиесі бесіктен.

6.      Отан отбасынан басталады

Балалар ананы?  бізге деген жылуын с?збен жеткізейік. 1.2.3.4 о?ушы?а с?з беру.

Ата –аналар  хал?ымызды?  «т?рбие  - бесіктен» деген с?зін ескеретін болса?, баланы? санасына асыл ?асиеттерді сі?іру  бесік жырынан басталатынын барлы?ымыз да білеміз. Бесік жырын айтып к?рі?іздерші
VII.?орытынды.

Барлы? ?неге отбасынан басталады. Балаларымызды? бойына сі?ген ізеттілік - д?рекілікке, ?айрымдылы? – ?атігездікке, адалды? – арамды??а ауыспасын деген тілегімізді орындау - ?рпа? алдында?ы ?лы міндет деп т?сінейік.

Б?гінгі айтыл?ан ой-пікірлерді ?орытындылай келсек, т?рбие к?зі - отбасы екеніне та?ы да к?з жеткіздік. ?ыз бойжетіп ?ядан ?ш?анда, ?л ержетіп ?ия?а ?он?анда жан?ядан к?рген жа?сы д?ст?рлер мен ?негені са?тап ?алса, ол – ата-ана е?бегіні? жемісі. Бала отбасы д?ст?рлерін са?тай отырып, ?кеден ерлікті?, е?бекті?, іскерлікті?, имандылы?ты? ?неге ?лгісін ?йренеді, ал анадан с?лулы?ты?, парасаттылы?ты?, мейірімділікті?, ісмерлікті?, ?айырымдылы?ты? ?негесін бойына сі?іреді. Осындай ізгі ?асиеттерді дарытатын ?келер мен аналар аман болсын дей отырып, Азат  «?кешім, Анашым» ?нін тарту етеді.

Просмотр содержимого документа
«"Т?рбие отбасынан басталады" кеш»

№ 61 орта мектеп

Әлеуметтік педагогы

Жанабаева Гульнара Шегебаевна«Тәрбие отбасынан басталады» атты кештің барысы .

Мақсаты: Ата – аналармен тілдесіп, оларды ынталандыру, ортақ шешімді анықтау. Болашақта баламен жұмыс істеу міндетін белгілеу, ата - аналармен бетпе-бет кездесе отырып, бала тәрбиесі туралы пікір алысу. Бала тәрбиесі де ата - ананың алатын орнының ерекше екенін түсіндіру. Баламен дұрыс тіл табысуға, сөйлеу мәдениетін үнемі қолдауға ой салу.

Көрнекілігі:
Тақтаға ұлағатты сөздер жазған парақшалар ілінеді: «Таяқтау оңай, тәрбиелеу қиын», «Бала нені білсе жастан, ұядан - өле өлгенше соны таныр қиядан»

Даналық сөз: «Баланы дұрыс тәрбиелеу - бұл біздің қарттық шағымыз, жаман тәрбиелеу - бұл біздің келешек қасіретіміз» А. С. Макаренко

Өту барысы :

І.Ұйымдастыру бөлімі .Амандасу .
ІІ .Кіріспе сөз
ІІІ .Ой қозғау
IV Гүл теруге шығайық .

Сұрақ –жауап

V.«Танып ата»? ойыны.
VI Отбасындағы тәрбие

VII.Қорытынды.

І.Ұйымдастыру бөлімі .Амандасу .
ІІ .Кіріспе сөз
Құрметті ата - аналар! Бүгін біз сіздермен бала тәрбиесі жөнінде ой бөлісу мақсатында жиналып отырмыз. «Ағаштан ағаш рең алады, адамнан адам тәлім алады» демекші әрбір ата - ана өз баласының тәрбиелі де рухани азығы мол азамат болып өсуін тілейді. Қазіргі заманымыздың басты мақсаттарының бірі - жас ұрпаққа саналы тәрбие беру. Жас ұрпақтың саналы азамат болып қалыптасуында ата - анамен тәрбиешінің рөлі зор. Бұл істе асығыс шешім, жалған әдіс, қатып қалған тәсіл қолдануға болмайды. «Тәрбие дегеніміздің өзі, ең алымен баланың сезімін оятып, баланың әсершілдігін дамыту». «Сезімді тәрбиелеу»яғни баланы қоғамдық мәні бар, адамдарға жақсылық әкелетін қылық қасиеттерден рахат, қуаныш табуға баулу деген сөз. Парасаттылық дегеніміз - адамзатқа қызмет ету. Әр ата - ана перзентінің мәдениетті, адамгершілігі мол, білімді, саналы, еңбекқор, ата - салтын, ана - тілін қастерлейтін, үлкенді сыйлай білетін адам етіп тәрбиелеуді ата - аналық міндеті деп түсіну керек.
«Күллі ғажайыптардың ішіндегі ең тамашасы - жақсы тәрбиеленген адам» деген болатын грек философы - Эпикет.
Бала - әр ата - ананың болашағы. Ол – оның өмірінің жалғасы. менің болашағым дегенде ойларыңызға қандай ұғымдар келеді? 15 мамыр - халықаралық   отбасы   күні.  Атаулы күн  1993  жылы  БҰҰ-ның Бас Ассамблеясымен бекітілген. Бұл күнді белгілеу түрлі мемлекеттерде қоғамның назарын отбасына аудару қажеттігінен туындаған.

Мереке болған соң, міндетті түрде тарту етілетін сыйлықтар да болады. Сіздің де  дәл осы күні жарыңызға, ата-анаңызға, перзентіңізге, бауырларыңызға сыйлық жасап, қуаныш сыйлау мүмкіндігіңіз бар.

ІІІ .Ой қозғау
Бала деген кім?

Гүлдің бейнесін келтіріп гүлдің жапырақшаларының ішіне ата - аналар жауаптарын
жазады. Мысалы: бауыр етіміз, болашағымыз, үмітіміз, мұрагерім, жанымның саясы, асыраушым т. б
Біздің ұрпағымыздан күтеріміз көп. Олай бола, біз тәрбие үрдісіне баламыздың жат қылықтардан аулақ болуын қадағалауымыз керек. қандай жағымсыз тілектерді баламызға тілемейміз. Мысалы: еріншектік, жалқаулық, сараңдық, т. б Біздің баларымыздың адамгершілік, моральдік бейнесі әр уақытта көңілімізден шыға бермейді. Күнделікті өмірде ашуланшақ, әдепсіз балалар кездесіп жатады. Бала өзінің болашағы екенін ұғынатын әр ата - ана өз баласына көп көңіл бөлуі керек

IV Гүл теруге шығайық .

Сұрақ -жауап

Құрметті ата –аналар гүл теруге шығайық!
(Әуен ойналып тұрады, арнайы дайындалған гүлдер алқабына бару) Барлық ата - аналар орындарынан тұрып, гүл теруге шығады. Бір - бір гүлден алады. Сол гүлдерде сұрақтар жасырылған. Осы сұрақтар көлемінде пікірталас өрбиді.
Сұрақтар:
1. Сіздің бойыңызда, сіздің ойыңызша қандай жақсы қасиеттер бар?
2. Егер сіздікі дұрыс болмасада балаңыздан кешірім сұрай аласыз ба?
3. Баланың бойына жақсы қасиеттер қалыптастыру жолын айтыңыз?
4. Шыдамды деген не? Шыдамдылық қасиетін қалыптастыруда сіз қандай роль атқарасыз?
5. «Өнегелі отбасы» дегенді қалай түсінесіз? т. б
V.«Танып ата»? ойыны.
Ойын барысында қатарда тұрған балалар арасынан ата - аналар жеке - жеке шығып, көзі жұмулы күйінде сипалап тану арқылы өз балаларын табады.

VI Отбасындағы тәрбие

Дана  халқымыз  ерекше көңіл бөлген  бала тәрбиесіне байланысты  ұлағатты сөздерді еске түсіріп көрейік.

(Оқушылар даналық сөз оқиды ) 

1.      Әке тұрып ұлы  сөйлемес, шеше тұрып қызы сөйлемес.

2.      Ана алдында - құрмет,  ата алдында  -  қызмет

3.      Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер.

4.      Әкеге қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер.

5.      Бала тәрбиесі бесіктен.

6.      Отан отбасынан басталады

Балалар ананың бізге деген жылуын сөзбен жеткізейік . 1.2.3.4 оқушыға сөз беру .

Ата –аналар  халқымыздың  «тәрбие  - бесіктен» деген сөзін ескеретін болсақ, баланың санасына асыл қасиеттерді сіңіру  бесік жырынан басталатынын барлығымыз да білеміз. Бесік жырын айтып көріңіздерші
VII.Қорытынды.

Барлық өнеге отбасынан басталады. Балаларымыздың бойына сіңген ізеттілік - дөрекілікке, қайрымдылық – қатігездікке, адалдық – арамдыққа ауыспасын деген тілегімізді орындау - ұрпақ алдындағы ұлы міндет деп түсінейік.

Бүгінгі айтылған ой-пікірлерді қорытындылай келсек, тәрбие көзі - отбасы екеніне тағы да көз жеткіздік. Қыз бойжетіп ұядан ұшқанда, ұл ержетіп қияға қонғанда жанұядан көрген жақсы дәстүрлер мен өнегені сақтап қалса, ол – ата-ана еңбегінің жемісі. Бала отбасы дәстүрлерін сақтай отырып, әкеден ерліктің, еңбектің, іскерліктің, имандылықтың өнеге үлгісін үйренеді, ал анадан сұлулықтың, парасаттылықтың, мейірімділіктің, ісмерліктің, қайырымдылықтың өнегесін бойына сіңіреді. Осындай ізгі қасиеттерді дарытатын әкелер мен аналар аман болсын дей отырып, Азат «Әкешім, Анашым» әнін тарту етеді.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
"Т?рбие отбасынан басталады" кеш

Автор: Жанабаева Гульнара Шегебаевна

Дата: 27.02.2016

Номер свидетельства: 299845

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Курсы ПК и ППК для учителей!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства