kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сайыс "?н-к?нілді? ажары" т?рбие са?аты

Нажмите, чтобы узнать подробности

Е?бек негізгі мектебі «?зін-?зі тану: Махаббат пен шы?армашылы? педагогикасы» онк?ндігіне арнал?ан сценарии «?н-к?нілді? ажары» /?н сайысы/. 2014-2015 о.ж. Е?бек ауылы-2015 ж. «?зін-?зі тану: Махаббат пен шы?армашылы? педагогикасы» онк?ндігіне арнал?ан сценарии «?н-к?нілді? ажары» /?н сайысы/. Ма?саты: О?ушылыр?а мейрімділікті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру, ?зара сыйласты? ?арым-?атынастарын дамыту, Мейрімбандылы??а т?рбиелеу. Барысы: Ж?ргізуші: С?леметсіздер ме, ??рметті ?она?тар, о?ушылар, ?стаздар! «?зін-?зі тану: Махаббат пен шы?армашылы? педагогикасы» онк?ндігіне арнал?ан «?н-к?нілді? ажары» сайысына ?ош келді?іздер! Ж?ргізуші: «?зін-?зі тану: махаббат пен шы?армашылы? педагогикасы» себебі: ?зін-?зі тану п?ні баланы ?зіні? ?адірін ?зі білуге, ?зін сыйлау?а, ?зін-?зі жетілдіруге, рухани ?мірде ж?не ?орша?ан ?мір жа?дайларында ?зіні? ба?ыт-ба?дарыны? болуына, т?рбиелейді, я?ни бала бойында?ы махаббат сезіміні? бастауын оятады; ?з бетінше шешім ?абылдай алуына ж?не ?з с?зі мен ?рекеттері ?шін жауапкершілікті сезіне білуге, ойын шы?дау?а, я?ни шы?армашылы? ?абілетіні? ?ш?ынын ?штайды. Махаббат пен шы?армашылы? білім беру – жас ?рпа?ты? бойына ?мірді? м?ні, с?йіспеншілік, ба?ыт, сыйласты?, татулы?, бірлік, т?зімділік сынды ??ндылы?тарды дарыту ар?ылы адамны? ?о?амда ?з орнын табуына, ?абілет-дарыныны? ашыла т?суіне, а?ыл-парасатын дамытуына я?ни с?нді де м?нді ?мір с?руіне ?ызмет етеді. ?аза?станны? Бірінші Ханымы, «Б?бек» балалар ?айырымдылы? ?орыны? Президенті Сара Алпыс?ызы Назарбаеваны? ?мір жолы, жалпы адамзатты? рухани ??ндылы?тар?а бастайтын ?айырымдылы? іс-шаралары, еліміздегі рухани – адамгершілік біліміні? дамуына ?ос?ан ?лшеусіз ?лесі, жер бетінде ?мір с?рген барлы? халы?тарды? арманы - ?зара т?сіністік пен сыйласты?ты са?тауы деген ?а?идасын т?сіндіре отырып, «?зін-?зі тану» ?леміні? басты ма?саты – ?л-?ыздарымызды жеке ?зі ж?не ?зін ?орша?ан ортамен ?йлесімділікпен ?мір с?руге баулу. Сара Алпыс?ызыны? ?ла?атты ?станымдары ар?ылы жас ?рпа?ты? ж?регіндегі ?мірге, Ата-Анасына, е? жа?ын адамдарына, жалпы адам атаулы?а деген бауырмалды?, с?йіспеншілік, махаббат, досты? секілді ізгілік ?асиеттерге т?рбиелеу. Ж?ргізуші: С?з кезегі? мектеп директорына береміз Ахмедьярова К.С. Ж?ргізуші: Мейірімділік дегеніміз не? Мейірімділік – ол бас?аларды? игілігі ?шін ?ам?ор болу. Мейірімділік адамдармен, жануарлармен, таби?ат пен ?арым-?атынаста бай?алады. Шынайы мейірімді болу-?зі?нен г?рі адамдар мен айналаны ?орша?андар?а ?ам?ор болу дегенді білдіреді. Ол ра?ымшылды? пен аяушылы?. Мейірімді кісі ?р?ашан бас?алар?а к?мекке келіп, ?р кез жа?сылы? жаса?ысы келіп т?рады. Ботасынан айрыл?ан аруана сай-с?йегі?ді сыр?ыратып, т?бе ??й?а?ды шымырлатып бозда?анын естіді?дер ме? Бір с?т елестетіп к?рі?іздерші. Жерде жетім жыласа, к?кте періште ?ай?ырады. ?ыз баланы? адамгершілігі, т?рбиелілігі, с?лулы?ы сырт?ы к?рінісінен ?ана емес, ішкі к?рінісімен те? болу керек. ?аза? ?ыздарыны? н?зік жаны мейірімділік, ?ам?орлы? аясында ?сіп, ілтипаттылы?, ?лкенді сыйлау, кішіге ?ам?ор болу мінезі ?алыптасуы керек. Бала кезінен-а? ата-анасын, бауырларын, ?стаздарын сыйлай білу, хал?ын, жерін, тілін, салтын ?адірлеу ?з ша?ыра?ын арда?тай білу. Ж.Орта?а 2-4 сынып ша?ырылады. /?н айтады/ Ж. Мейрімді адам ?зге адам?а, ту?ан-туыс?андар?а, таби?ат?а деген жанашырлы? сезімін, ?ам?орлы?ын к?рсетуге дайын т?рады. Орта?а 3 сынып ша?ырылады. Ж. Адамдар арасында бірлік болса, олар ынтыма?та, тату-т?тті ?мір с?реді. ?зара сыйласып, ?йымшылды? к?рсеткен кезде ?ана бірлікке ?ол жеткізуге болады. Орта?а 5-6 сынып ша?ырылады Ж.Жюри кезе? бойынша ба?а ?ояды Ж.?ле?дер сайысы. Мен де бір перзентімін ма? даланы?, ?аза?ты? ?ара с?зі-?а?ба?аным. Анамны? аппа? с?тін ішкендіктен, Адамды? адал жолдар та?да?аным. Ж. Орта?а 2-4 сынып ша?ырылады. /?ле? о?иды/ Махаббат ?айда деме – ж?регінде, Шапа?ат ?айда деме-тілегінде. Берекем ?айда деме – отбасында, Мерекем ?айда деме-к?п ?асында. Ай, К?нім ?айда деме – аспанында, Байлы?ым ?айда деме – бас жа?ында, Тірлігім ?айда деме – та? ат?анда, Ырзы?ым ?айда деме – Жарат?анда. Ж. орта?а 3 сынып ша?ырылады. /?ле? о?иды/ Ба?ытты болаша?ты? е? басты негіздеріні? бірі-б?л жалпы?а бірдей жа?сылы? тілеу. Ж. 5-6 сынып ша?ырылады/?ле? о?иды/ Ж.Жюри кезе? бойынша ба?а ?ояды Ж.Ма?ал м?телдер сайысы Ж: Орта?а 2-4 сынып ша?ырылады. /ма?ал м?телдер айтады/ Жа?сылы? жасауадам бойында?ы асыл ?асиеттерді? бірі, Жа?сы адам ?ол ?шынберуге, ж?рдем етуге, жанашырлы?таныту?а, к?мек к?рсетуге, ?олдау жасау?а ?рдайын т?рады. Риясыз жа?сылы?ты жасау-биік адамгершілікті? белгісі. Ж. орта?а 3 сынып ша?ырылады. ОТАН-оланаларын, ту?ан жерін, елін, досы?, бауыры?. Сенде отанны?бір б?лігісі?. Отан бізді? ?р?айсымыз?а да ысты?. Ол бізгебейбіт, ба?ытты ?мір сыйлады. Отан ?шін ерлік жасау Отан?а деген махаббаттан пайда болады. Ж. 5-6 сынып ша?ырылады. Ж.Жюри кезе? бойынша ба?а ?ояды. /Грамотамен мада?тайды/ Ж. ??рметті ?она?тар, о?ушылар, ?стаздар! Енді сіздерге ертегі к?рінісі? к?руге тамашаламыз. С?з кезегі? координатор Шакимова?а К.К. беріледі. Ж.Осымен сайысты ая?таймыз, сау – саламат болыныз!

Просмотр содержимого документа
«Сайыс "?н-к?нілді? ажары" т?рбие са?аты »
Еңбек негізгі мектебі

«Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» онкүндігіне арналған сценарии

«Ән-көнілдің ажары» /ән сайысы/.

2014-2015 о.ж.
Еңбек ауылы-2015 ж.
«Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» онкүндігіне арналған сценарии «Ән-көнілдің ажары» /ән сайысы/.

Мақсаты: Оқушылырға мейрімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру,

Өзара сыйластық қарым-қатынастарын дамыту,

Мейрімбандылыққа тәрбиелеу.

Барысы:

Жүргізуші: Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, оқушылар, ұстаздар! «Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы» онкүндігіне арналған «Ән-көнілдің ажары» сайысына қош келдіңіздер!

Жүргізуші: «Өзін-өзі тану: махаббат пен шығармашылық педагогикасы» себебі: өзін-өзі тану пәні баланы өзінің қадірін өзі білуге, өзін сыйлауға, өзін-өзі жетілдіруге, рухани өмірде және қоршаған өмір жағдайларында өзінің бағыт-бағдарының болуына, тәрбиелейді, яғни бала бойындағы махаббат сезімінің бастауын оятады; өз бетінше шешім қабылдай алуына және өз сөзі мен әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіне білуге, ойын шыңдауға, яғни шығармашылық қабілетінің ұшқынын ұштайды.

Махаббат пен шығармашылық білім беру – жас ұрпақтың бойына өмірдің мәні, сүйіспеншілік, бақыт, сыйластық, татулық, бірлік, төзімділік сынды құндылықтарды дарыту арқылы адамның қоғамда өз орнын табуына, қабілет-дарынының ашыла түсуіне, ақыл-парасатын дамытуына яғни сәнді де мәнді өмір сүруіне қызмет етеді.

Қазақстанның Бірінші Ханымы, «Бөбек» балалар қайырымдылық қорының Президенті Сара Алпысқызы Назарбаеваның өмір жолы, жалпы адамзаттық рухани құндылықтарға бастайтын қайырымдылық іс-шаралары, еліміздегі рухани – адамгершілік білімінің дамуына қосқан өлшеусіз үлесі, жер бетінде өмір сүрген барлық халықтардың арманы - өзара түсіністік пен сыйластықты сақтауы деген қағидасын түсіндіре отырып, «Өзін-өзі тану» әлемінің басты мақсаты – ұл-қыздарымызды жеке өзі және өзін қоршаған

ортамен үйлесімділікпен өмір сүруге баулу. Сара Алпысқызының ұлағатты ұстанымдары арқылы жас ұрпақтың жүрегіндегі өмірге, Ата-Анасына, ең жақын адамдарына, жалпы адам атаулыға деген бауырмалдық, сүйіспеншілік, махаббат, достық секілді ізгілік қасиеттерге тәрбиелеу.

Жүргізуші: Сөз кезегің мектеп директорына береміз Ахмедьярова К.С.

Жүргізуші: Мейірімділік дегеніміз не?
Мейірімділік – ол басқалардың игілігі үшін қамқор болу. Мейірімділік адамдармен, жануарлармен, табиғат пен қарым-қатынаста байқалады. Шынайы мейірімді болу-өзіңнен гөрі адамдар мен айналаны қоршағандарға қамқор болу дегенді білдіреді. Ол рақымшылдық пен аяушылық. Мейірімді кісі әрқашан басқаларға көмекке келіп, әр кез жақсылық жасағысы келіп тұрады.
Ботасынан айрылған аруана сай-сүйегіңді сырқыратып, төбе құйқаңды шымырлатып боздағанын естідіңдер ме? Бір сәт елестетіп көріңіздерші. Жерде жетім жыласа, көкте періште қайғырады.
Қыз баланың адамгершілігі, тәрбиелілігі, сұлулығы сыртқы көрінісінен ғана емес, ішкі көрінісімен тең болу керек. Қазақ қыздарының нәзік жаны мейірімділік, қамқорлық аясында өсіп, ілтипаттылық, үлкенді сыйлау, кішіге қамқор болу мінезі қалыптасуы керек. Бала кезінен-ақ ата-анасын, бауырларын, ұстаздарын сыйлай білу, халқын, жерін, тілін, салтын қадірлеу өз шаңырағын ардақтай білу.

Ж.Ортаға 2-4 сынып шақырылады. /ән айтады/

Ж. Мейрімді адам өзге адамға, туған-туысқандарға, табиғатқа деген жанашырлық сезімін, қамқорлығын көрсетуге дайын тұрады. Ортаға 3 сынып шақырылады.

Ж. Адамдар арасында бірлік болса, олар ынтымақта, тату-тәтті өмір сүреді. Өзара сыйласып, ұйымшылдық көрсеткен кезде ғана бірлікке қол жеткізуге болады. Ортаға 5-6 сынып шақырылады

Ж.Жюри кезең бойынша баға қояды

Ж.Өлеңдер сайысы.

Мен де бір перзентімін маң даланың,

Қазақтың қара сөзі-қаңбағаным.

Анамның аппақ сүтін ішкендіктен,

Адамдық адал жолдар таңдағаным.
Ж. Ортаға 2-4 сынып шақырылады. /өлең оқиды/

Махаббат қайда деме – жүрегінде,

Шапағат қайда деме-тілегінде.

Берекем қайда деме – отбасында,

Мерекем қайда деме-көп қасында.

Ай, Күнім қайда деме – аспанында,

Байлығым қайда деме – бас жағында,

Тірлігім қайда деме – таң атқанда,

Ырзығым қайда деме – Жаратқанда.

Ж. ортаға 3 сынып шақырылады. /өлең оқиды/

Бақытты болашақтың ең басты негіздерінің бірі-бұл жалпыға бірдей жақсылық тілеу.

Ж. 5-6 сынып шақырылады/өлең оқиды/

Ж.Жюри кезең бойынша баға қояды

Ж.Мақал мәтелдер сайысы

Ж: Ортаға 2-4 сынып шақырылады. /мақал мәтелдер айтады/

Жақсылық жасауадам бойындағы асыл қасиеттердің бірі, Жақсы адам қол үшынберуге, жәрдем етуге, жанашырлықтанытуға, көмек көрсетуге, қолдау жасауға әрдайын тұрады. Риясыз жақсылықты жасау-биік адамгершіліктің белгісі.

Ж. ортаға 3 сынып шақырылады.

ОТАН-оланаларын, туған жерін, елін, досың, бауырың. Сенде отанныңбір бөлігісің. Отан біздің әрқайсымызға да ыстық. Ол бізгебейбіт, бақытты өмір сыйлады. Отан үшін ерлік жасау Отанға деген махаббаттан пайда болады.

Ж. 5-6 сынып шақырылады.

Ж.Жюри кезең бойынша баға қояды.

/Грамотамен мадақтайды/

Ж. Құрметті қонақтар, оқушылар, ұстаздар! Енді сіздерге ертегі көрінісің көруге тамашаламыз. Сөз кезегің координатор Шакимоваға К.К. беріледі.

Ж.Осымен сайысты аяқтаймыз, сау – саламат болыныз!Еңбек ауылы-2015 ж.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сайыс "?н-к?нілді? ажары" т?рбие са?аты

Автор: Ибрайханова Айдын Казбековна

Дата: 29.03.2015

Номер свидетельства: 193468

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства