kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Білгірлер мен тап?ырлар тартысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Білгірлер мен  тап?ырлар тартысы

   С?лем, достар аман ба?

   Мына бейбіт заманда,

   ?уантамын б?рі?ді.

   Білімдіден ?алам ба?!

   ??рметті ?стаздар, о?ушылар! Сіздер «Білгірлер мен тап?ырлар » атты сайыс?а келіп отырсыздар.

   А?ыл-тон, а?да?ан?а тозбайт??ын,

   Білім-ке?, ?анша болса азбайт??ын.

   ?атары? оза шауып бара жатса,

   Ар?а?ны? ауруы не ?озбайт??ын-деп Т?рма?анбет Ізтілеуов айт?андай, білім сайысына ??лшынып т?р?ан білімді о?ушыларымыз ?атыс?алы кеп отыр.

   ( Бай?ау?а ?атысушылар орта?а келеді

  1. Сулейманов Ренат.Жауап берер д?л аны?,

Ренатты? же?етіні д?л аны?.

  1. Аверкиева  Дарья.Есепті т?рлі шы?арады.

Арасында ?аза? тілінде с?йлеп жарысады.

  1. Мустафина Рамина. Жібек мінез, ?лбіреген Рамина,

ТОсылмашы, ?пай санын к?п жина.

  1. Мушанова Айгерім. Айгерім бізді? естігенін  есте т?т?ан.

О?ы?анын ми?а то?ы?ан.

  1. Беркенов Канат. Білім ?у?ан ?анат.

На?ты ?ылым?а ?ызы??ан.

 

Шын ж?йріктер сыналады жарыста,

   Жарысты? ба орта жолда ?алыспа.

   ?діл ?азы ба?алайды Сіздерді,

   Же?іс-м?ре жа?ын ба ?лде алыс па-демекші, ?азылар ал?асымен таныстырайы?.

   (?діл?азылармен таныстыру)

   (Сайысты? ?тілу барысымен таныстыру)

   Сайыс 5 б?лімнен т?рады:

1-б?лім: «Б?йге»

2-б?лім: «Тіл-?нер»

3-б?лім: «Т?рт  ж?мба?»

4-б?лім: «Грамматика? ?алай?»

5-б?лім: «Жор?а».

   (1-б?лімні? шартын т?сіндіріп кету)

   Тест с?ра?тары бойынша жарыс. 6 с?ра? беріледі, ?р с?ра??а 3 жауаптан бар, 1 жауабы д?рыс.

   Ал, іске с?т!

   Б?йге десе б?л?ынбас жас болар ма-деп, 1-б?лім «Б?йгені» бастайы?.

1. Е? бірінші ба?ытым-Хал?ым мені?,

. Ал екінші ба?ытым-Тілім мені?.

. Ба?ытым бар ?шінші-Отан деген.   Кімні? ?ле?і?

    а) М??а?али ма?атаев

    б) Бауыржан Момыш?лы.

   в) М?хтар Шаханов

2. ?лы Отан Со?ысына ?атысып, Отанымызды жаудан ?ор?а?ан халы? батыры кім?

   а) С?бит М??анов

   б) Бауыржан Момыш?лы

   в) Бердібек Со?па?баев

3. Абай мен Ыбырайды? ізін жал?астыр?ан ?лы ?алым, а?ын-аудармашы кім?

   а) Ма?жан Ж?мабаев

   б) С?бит М??анов

   в) Ахмет Байт?рсынов

4. М??гілік ?мірді а?са?ан кім?

   а) Асан ?ай?ы

   б) ??рман?азы

   в) ?ор?ыт

5. Ая?ы бар, басы бар,

    Ар?ала?ан тасы бар.

   1) Тасба?а

   2) Ба?а

   3) К?лба?а

6. ?ле?мен жазыл?ан шы?арма

   1) ??гіме

   2) Поэма

   3) Повесть

   ?діл?азылар бірінші б?лімді  ?орытындыла?анша біз сіздермен ж?мба? шешейік.

 1.Сылдырдан ?ор?ады,

    Шошынып жортады. (?оян)

 2. Ауа?а шы?са ауырады,

     Су ішінде сауы?ады. (балы?)

 3. Тілден ?шып, ??ла??а ?онады. (с?з)

 4. С?з с?йлесе? ?оз?алыста болады. (тіл)

 5. Тая? жеген сайын ойна?та?ан. (доп)

Бірінші «Б?йге» б?лімді ?орытындылайы?, с?з кезегі ?азыларда.

   2-б?лім. «Кім ж?мба??а ж?йрік?»-екен «Тіл-?нерді» жал?астырайы?. Б?л б?лімні? шарты берілген ж?мба?ты? шешуін ?аза?ша, орысша, а?ылшынша  айтамыз.

   1. Б?гін киген а? тоным,

Ерте? болар ?ара тон.

?ара тоным аздан со?,

Болып кетерала тон.

(Жер, Земля, die Erde)

    2. ?й ?стінде ?са? тас,

?стайын десем ?статпас.

(Ж?лдыз, Звезда, der Stern)

    3. ?ардай аппа?, Балдай т?тті-а?.

(?ант, Сахар, der Zucker)

    4. ??р?а? жерде са?тайсы?,

Менсіз тама? татпайсы?.

(Т?з, Соль, das Salz)

    5. ?абат-?абат ?аттама,

А?ылы? болса аттама.

(Кітап, Книга, das Buch)

    6. ?рі ?ызыл, ?рі т?тті.

Тат?ан жанды та?ыр?атты.

(Алма, Яблоко, der Apple)

    7. ?рса? жерде зулайды,

Жерде ?ар?ып т?рмайды,

Тиіп кетсе басы?а,

Ешбір зиян ?ылмайды.

(Доп, Мяч, der Bal)

    8. Жылт-жылт еткен,

Жырадан ?ткен.

(Су, Вода, das Watter)

    9. Бір ая?, к?п ?ол.

(А?аш, Дерево, der Baum)

 Т?рт к?зіміз т?гел болса, келесі б?лім «Т?рт ж?мба?ты» бастайы?. «Т?рт  ж?мба?» б?ліміні? шарты:  4 п?н бойынша с?ра?тар болады, со?ан жауап беру керек

?аза? тілі.

1. Етістікті? райлары.  (Ашы?, шартты, ?алау, б?йры? рай)

3. Антоним дегеніміз не?  (Ма?ыналары бір-біріне ?арама-?арсы с?здер)

5. С?з таптары нешеу?  (9)

6. ?аза? тілінде неше септік бар?   (7)

7. ?аза? ?ліпбиінде неше ?ріп бар?   (42)

8. Зат есім дегеніміз не?   (Затты? атын білдіретін с?з) 

?дебиет.

1. Абай ??нанбаев ?ай жылы д?ниеге келді?   (1804 жылы)

2. Абайды? ?жесі кім?  (Зере)

3. к?ксерек кімні? ??гімесі?    (М.?уезов )

4. Ахмет Байт?рсынов ?ай жылы д?ниеге келді?   (1873 жылы)

5. Абай ??нанбай?лыны? шын аты кім?   (Ибри?им)

6. «?йтеке биді? шын аты? (Айты?)

Физика.

1. ?зынды? бірліктері (метр, километр, дициметр, сантиметр)

2. Аудан бірліктері (квадрат метр, квадрат километр)

3. Уа?ыт бірліктері ( минут, са?ат, т?улік, апта, ай, жыл)

4. К?лем бірліктері (куб метр, куб милиметр)

5. К?ш бірліктері (ньтон, килоньтон)

6. Масса бірліктері (грамм, килограмм, тонна)

Орыс тілі.  Т?мендегі с?здерді орыс тіліне аудару керек.

1. Е? арда?ты с?з-Самое важное слово.

2. Зат есім-имя существительное.

3. Сын есім-имя прилогательное.

4. Есімдік-местоимение.

5. ?стеу-наречие.

6. Сан есім-имя числительное.

        С?з кезегі ?діл?азылар?а беріледі.

 «Ма?ал-с?зді? м?йегі». Ма?ал-м?телдерді? бірінші жолы берілген, ма?ал-мітелдерді жал?астыру.

1. ?депті бала-. (арлы бала)

2. ?лкендерге ??рмет,. (кішілерге ізет)

3. Денсаулы?-. (зор байлы?)

4. Ер д?улеті-. (е?бек)

5. Батыр бір ?леді,. (?ор?а? мы? ?леді)

6. Талабы жо? жас-. (?анаты жо? ??с)

7. Досы жо? адам-. (т?зы жо? та?ам)

8. Отан-елді? анасы,. (ел-ерді? анасы)

9. Бірлігі жо? ел тозады,. (бірлігі к?шті ел озады)

10. Д?шпаннан бір са?тан,. (жаман достан мы? са?тан)

11. Білімсіз адамны? с?зі білектей,. (білімді адамны? с?зі жібектей)

12. ?нер алды-бірлік,. (ырыс алды тірлік)

С?з кезегі ?діл?азылар?а.

А?ыр?ы «Жор?а» б?лімін жал?астырайы?. Б?л б?лімні? шарты ?р о?ушы?а 25 с?ра?тан ж?не 1 минуттан беріледі. Осы уа?ыт ішінде ?анша с?ра?ты ты?дап ж?не ?аншасына д?рыс жауап беретінін к?рейік.

1. 1 км неше метр?  (1000)

2. ?андай ??с хат тасушы атан?ан?   (к?гершін)

3. Автобусты к?тетін жер.   (аялдама)

4. ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік тілі.   (?аза? тілі)

5. 3 биді ата.   (Т?ле, ?азыбек, ?йтеке билер)

6. Зат есімні? с?ра?тары?   (кім? не?)

7. ??лагер кімні? аты?   (А?ан Сері)

8. ??сты? ?йі?   (?я)

9. М?сылмандарды? жа?а жылы ?ашан?   (22.03)

10. ?асиетті сандар?   (3,7,9,40)

11. Сені? аты? кім?

12. С?зді? е? т?пкі ма?ына беретін б?лшегі.   (т?бір)

       13.  Жартылай т?щы, т?йы? к?л.   (Бал?аш)

14. «Здание» с?зін ?аза?ша?а аудар.   (?имарат)

15. Конституция к?ні ?ашан?  (30 тамыз)

16. ?аза? зерттеушісі.   (Шо?ан У?лиханов)

17. М?тінні? неше т?рі бар?   (3 т?рі)

18. ?аза?станны? астанасы.   (Астана)

19. К?рішті айма?.   (?ызылорда)

20. ?арындаш ?андай?   (?атты)

21. Пластилин ?аза?ша ?алай аталады?   (ермек саз)

22. 1 минутта неше секунд?   (60 секунд)

23. 16 желто?сан ?андай к?н?   (Т?уелсіздік к?ні)

24. Аспанда ?анша ж?лдыз бар?   (сансыз)

25. Е? ?лкен жануар?   (піл)

26. Бал?ожа кімні? атасы?  (Ыбырай)

27. На?ашы кімні? туысы?   (Ананы?)

28. ?нер алды.   (?ызыл тіл)

29. К?мірлі айма?ты астана.  (?ара?анды)

30. Клей ?аза?ша ?алай аталады?   (желім)

31. Сен ?ай облыста т?расы?? 

32. Сен ?ай ауданда т?рады?  

33. ?.Р. елбасы кім?   (Н.Назарбаев)

34. А.??нанбаевты? неше ?ара с?зі бар?   (45)

35. ?аза?стан туы ?андай матадан жасал?ан?   (тік б?рышты к?гілдір)  

36. 1 ?асырда неше жыл бар?   (100)

37. Сексен к?лді, к?гілдір таулы айма?.   (К?кшетау)

38. Тартылып бара жат?ан те?із?   (Арал)

39. Наурыз к?жеге неше та?ам саламыз? (7) 

40. Сарамен айтыс?ан айтыскер.   (Біржан)

41. Ойды ?алай,немен жеткіземіз?   (с?збен)

42. ?уанышты хабар жеткізушіні? с?зі.   (с?йінші)

43. Шетел Аяз атасы.   (Санта Клаус)

44. Сені? руы? кім?  

45. ?лысты? ?лы к?ні ?ашан?   (22.03)

46. Т??гі жары?.    (Ай)

47. Жер шарыны? моделі.   (Глобус)

48. Адам ?ай ??сты а? аулау?а пайдаланады?   (Б?ркіт)

49. ?.Р-ны? р?міздері?   (Ту, Елта?ба, ?н?ран)

50.Тыш?анны? жауы?   (мысы?).

Просмотр содержимого документа
«Білгірлер мен тап?ырлар тартысы »

Білгірлер мен тапқырлар тартысы

   Сәлем, достар аман ба?

   Мына бейбіт заманда,

   Қуантамын бәріңді.

   Білімдіден қалам ба?!

   Құрметті ұстаздар, оқушылар! Сіздер «Білгірлер мен тапқырлар » атты сайысқа келіп отырсыздар.

   Ақыл-тон, аңдағанға тозбайтұғын,

   Білім-кең, қанша болса азбайтұғын.

   Қатарың оза шауып бара жатса,

   Арқаңның ауруы не қозбайтұғын-деп Тұрмағанбет Ізтілеуов айтқандай, білім сайысына құлшынып тұрған білімді оқушыларымыз қатысқалы кеп отыр.

   ( Байқауға қатысушылар ортаға келеді

  1. Сулейманов Ренат.Жауап берер дәл анық,

Ренаттың жеңетіні дәл анық.

  1. Аверкиева Дарья.Есепті түрлі шығарады.

Арасында қазақ тілінде сөйлеп жарысады.

  1. Мустафина Рамина. Жібек мінез, үлбіреген Рамина,

ТОсылмашы, ұпай санын көп жина.

  1. Мушанова Айгерім. Айгерім біздің естігенін есте тұтқан.

Оқығанын миға тоқыған.

  1. Беркенов Канат. Білім қуған Қанат.

Нақты ғылымға қызыққан.


Шын жүйріктер сыналады жарыста,

   Жарыстың ба орта жолда қалыспа.

   Әділ қазы бағалайды Сіздерді,

   Жеңіс-мәре жақын ба әлде алыс па-демекші, қазылар алқасымен таныстырайық.

   (Әділқазылармен таныстыру)

   (Сайыстың өтілу барысымен таныстыру)

   Сайыс 5 бөлімнен тұрады:

1-бөлім: «Бәйге»

2-бөлім: «Тіл-Өнер»

3-бөлім: «Төрт  жұмбақ»

4-бөлім: «Грамматикаң қалай?»

5-бөлім: «Жорға».

   (1-бөлімнің шартын түсіндіріп кету)

   Тест сұрақтары бойынша жарыс. 6 сұрақ беріледі, әр сұраққа 3 жауаптан бар, 1 жауабы дұрыс.

   Ал, іске сәт!

   Бәйге десе бұлқынбас жас болар ма-деп, 1-бөлім «Бәйгені» бастайық.

1. Ең бірінші бақытым-Халқым менің,

... Ал екінші бақытым-Тілім менің.

... Бақытым бар үшінші-Отан деген.   Кімнің өлеңі?

    а) Мұқағали мақатаев

    б) Бауыржан Момышұлы.

   в) Мұхтар Шаханов

2. Ұлы Отан Соғысына қатысып, Отанымызды жаудан қорғаған халық батыры кім?

   а) Сәбит Мұқанов

   б) Бауыржан Момышұлы

   в) Бердібек Соқпақбаев

3. Абай мен Ыбырайдың ізін жалғастырған ұлы ғалым, ақын-аудармашы кім?

   а) Мағжан Жұмабаев

   б) Сәбит Мұқанов

   в) Ахмет Байтұрсынов

4. Мәңгілік Өмірді аңсаған кім?

   а) Асан Қайғы

   б) Құрманғазы

   в) Қорқыт

5. Аяғы бар, басы бар,

    Арқалаған тасы бар.

   1) Тасбақа

   2) Бақа

   3) Көлбақа

6. Өлеңмен жазылған шығарма

   1) Әңгіме

   2) Поэма

   3) Повесть

   Әділқазылар бірінші бөлімді  қорытындылағанша біз сіздермен жұмбақ шешейік.

 1.Сылдырдан қорқады,

    Шошынып жортады. (қоян)

 2. Ауаға шықса ауырады,

     Су ішінде сауығады. (балық)

 3. Тілден ұшып, құлаққа қонады. (сөз)

 4. Сөз сөйлесең қозғалыста болады. (тіл)

 5. Таяқ жеген сайын ойнақтаған. (доп)

Бірінші «Бәйге» бөлімді қорытындылайық, сөз кезегі қазыларда.

   2-бөлім. «Кім жұмбаққа жүйрік?»-екен «Тіл-өнерді» жалғастырайық. Бұл бөлімнің шарты берілген жұмбақтың шешуін қазақша, орысша, ағылшынша айтамыз.

   1. Бүгін киген ақ тоным,

Ертең болар қара тон.

Қара тоным аздан соң,

Болып кетерала тон.

(Жер, Земля, die Erde)

    2. Үй үстінде ұсақ тас,

Ұстайын десем ұстатпас.

(Жұлдыз, Звезда, der Stern)

    3. Қардай аппақ, Балдай тәтті-ақ.

(Қант, Сахар, der Zucker)

    4. Құрғақ жерде сақтайсың,

Менсіз тамақ татпайсың.

(Тұз, Соль, das Salz)

    5. Қабат-қабат қаттама,

Ақылың болса аттама.

(Кітап, Книга, das Buch)

    6. Әрі қызыл, әрі тәтті.

Татқан жанды таңырқатты.

(Алма, Яблоко, der Apple)

 

    7. Ұрсаң жерде зулайды,

Жерде қарғып тұрмайды,

Тиіп кетсе басыңа,

Ешбір зиян қылмайды.

(Доп, Мяч, der Bal)

    8. Жылт-жылт еткен,

Жырадан өткен.

(Су, Вода, das Watter)

    9. Бір аяқ, көп қол.

(Ағаш, Дерево, der Baum)

 Төрт көзіміз түгел болса, келесі бөлім «Төрт жұмбақты» бастайық. «Төрт  жұмбақ» бөлімінің шарты: 4 пән бойынша сұрақтар болады, соған жауап беру керек

Қазақ тілі.

1. Етістіктің райлары.  (Ашық, шартты, қалау, бұйрық рай)

3. Антоним дегеніміз не?  (Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер)

5. Сөз таптары нешеу?  (9)

6. Қазақ тілінде неше септік бар?   (7)

7. Қазақ әліпбиінде неше әріп бар?   (42)

8. Зат есім дегеніміз не?   (Заттың атын білдіретін сөз) 

Әдебиет.

1. Абай Құнанбаев қай жылы дүниеге келді?   (1804 жылы)

2. Абайдың әжесі кім?  (Зере)

3. көксерек кімнің әңгімесі?    (М.Әуезов )

4. Ахмет Байтұрсынов қай жылы дүниеге келді?   (1873 жылы)

5. Абай құнанбайұлының шын аты кім?   (Ибриһим)

6. «Әйтеке бидің шын аты? (Айтық)

Физика.

1. Ұзындық бірліктері (метр, километр, дициметр, сантиметр)

2. Аудан бірліктері (квадрат метр, квадрат километр)

3. Уақыт бірліктері ( минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл)

4. Көлем бірліктері (куб метр, куб милиметр)

5. Күш бірліктері (ньтон, килоньтон)

6. Масса бірліктері (грамм, килограмм, тонна)

 

Орыс тілі.  Төмендегі сөздерді орыс тіліне аудару керек.

1. Ең ардақты сөз-Самое важное слово.

2. Зат есім-имя существительное.

3. Сын есім-имя прилогательное.

4. Есімдік-местоимение.

5. Үстеу-наречие.

6. Сан есім-имя числительное.

        Сөз кезегі әділқазыларға беріледі.

«Мақал-сөздің мәйегі». Мақал-мәтелдердің бірінші жолы берілген, мақал-мітелдерді жалғастыру.

1. Әдепті бала-... (арлы бала)

2. Үлкендерге құрмет, ... (кішілерге ізет)

3. Денсаулық- ... (зор байлық)

4. Ер дәулеті- ... (еңбек)

5. Батыр бір өледі, ... (қорқақ мың өледі)

6. Талабы жоқ жас- ... (қанаты жоқ құс)

7. Досы жоқ адам- ... (тұзы жоқ тағам)

8. Отан-елдің анасы, ... (ел-ердің анасы)

9. Бірлігі жоқ ел тозады, ... (бірлігі күшті ел озады)

10. Дұшпаннан бір сақтан, ... (жаман достан мың сақтан)

11. Білімсіз адамның сөзі білектей, ... (білімді адамның сөзі жібектей)

12. Өнер алды-бірлік, ... (ырыс алды тірлік)

Сөз кезегі әділқазыларға.

Ақырғы «Жорға» бөлімін жалғастырайық. Бұл бөлімнің шарты әр оқушыға 25 сұрақтан және 1 минуттан беріледі. Осы уақыт ішінде қанша сұрақты тыңдап және қаншасына дұрыс жауап беретінін көрейік.

1. 1 км неше метр?  (1000)

2. Қандай құс хат тасушы атанған?   (көгершін)

3. Автобусты күтетін жер.   (аялдама)

4. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі.   (қазақ тілі)

5. 3 биді ата.   (Төле, Қазыбек, Әйтеке билер)

6. Зат есімнің сұрақтары?   (кім? не?)

7. Құлагер кімнің аты?   (Ақан Сері)

8. Құстың үйі?   (ұя)

9. Мұсылмандардың жаңа жылы қашан?   (22.03)

10. Қасиетті сандар?   (3,7,9,40)

11. Сенің атың кім?

12. Сөздің ең түпкі мағына беретін бөлшегі.   (түбір)

       13.  Жартылай тұщы, тұйық көл.   (Балқаш)

14. «Здание» сөзін қазақшаға аудар.   (ғимарат)

15. Конституция күні қашан?  (30 тамыз)

16. Қазақ зерттеушісі.   (Шоқан Уәлиханов)

17. Мәтіннің неше түрі бар?   (3 түрі)

18. Қазақстанның астанасы.   (Астана)

19. Күрішті аймақ.   (Қызылорда)

20. Қарындаш қандай?   (Қатты)

21. Пластилин қазақша қалай аталады?   (ермек саз)

22. 1 минутта неше секунд?   (60 секунд)

23. 16 желтоқсан қандай күн?   (Тәуелсіздік күні)

24. Аспанда қанша жұлдыз бар?   (сансыз)

25. Ең үлкен жануар?   (піл)

 

26. Балғожа кімнің атасы?  (Ыбырай)

27. Нағашы кімнің туысы?   (Ананың)

28. Өнер алды....   (қызыл тіл)

29. Көмірлі аймақты астана.  (Қарағанды)

30. Клей қазақша қалай аталады?   (желім)

31. Сен қай облыста тұрасың? 

32. Сен қай ауданда тұрады?  

33. Қ.Р. елбасы кім?   (Н.Назарбаев)

34. А.Құнанбаевтың неше қара сөзі бар?   (45)

35. Қазақстан туы қандай матадан жасалған?   (тік бұрышты көгілдір)  

36. 1 ғасырда неше жыл бар?   (100)

37. Сексен көлді, көгілдір таулы аймақ.   (Көкшетау)

38. Тартылып бара жатқан теңіз?   (Арал)

39. Наурыз көжеге неше тағам саламыз? (7) 

40. Сарамен айтысқан айтыскер.   (Біржан)

41. Ойды қалай,немен жеткіземіз?   (сөзбен)

42. Қуанышты хабар жеткізушінің сөзі.   (сүйінші)

43. Шетел Аяз атасы.   (Санта Клаус)

44. Сенің руың кім?  

45. Ұлыстың ұлы күні қашан?   (22.03)

46. Түңгі жарық.    (Ай)

47. Жер шарының моделі.   (Глобус)

48. Адам қай құсты аң аулауға пайдаланады?   (Бүркіт)

49. Қ.Р-ның рәміздері?   (Ту, Елтаңба, Әнұран)

50.Тышқанның жауы?   (мысық).

 
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 7 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Білгірлер мен тап?ырлар тартысы

Автор: Жанадилова Айнаг?л Айтпай?ызы

Дата: 19.10.2015

Номер свидетельства: 241495

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства