kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ата-аналар жиналысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ата-аналар жиналысыны? жоспары

Мектеп: «№2 ?зынк?л орта мектебі» КММ       Сынып:  4   

Мерзімі:  2-11-2015                                               Ата-аналар саны: 14

М??алім: Шегенова Римма Жакиевна

Ата-аналар жиналысыны? та?ырыбы:  «Жалпыдамзатты? ??ндылы?тар – отбасылы? т?рбиені? негізі»

Ма?саты: Рухани-адамгершілік т?рбиесі ж?не  балаларды рухани-адамгершілікке т?рбиелеудегі  ата-аналарды? р?ліні? ма?ыздылы?ы туралы  сауатты а?парат беру

Міндеттері:

  • жалпыадамзатты? ??ндылы?тарды ?мірді?,т?рбиені?  негізі екенін ??ындыру
  • балаларды рухани-адамгершілікке т?рбиелеудегі  ата-аналарды? р?ліні? басымдылы?ын к?рсету, белсенділіктерін арттыру
  • жалпыадамзатты? ??ндылы?тарды? т?йінді идеяларын ата-аналарды? ?з практикасында пайдалана білуге ?йрету

Ресурстар:

АКТ, презентация,

бейнефильм, мелодиялар, шы?армашы-лы? ж?мыс?а  ?ажетті  ??рал-жабды?тар

Жоспар:

1.«?зін-?зі тану» рухани-адамгершілік білім беру ба?дарламасыны? психологиялы?-педагогикалы? негіздері.

2.«?зін-?зі тану» рухани-адамгершілік білім беру ба?дарламасыны? аксиологиялы?  негіздері.

3.Балаларды т?рбиелеудегі ата-ананы? р?лі (?ыздар т?рбиесі ?лдар т?рбиесі).

Жиналыс барысы:

І. Кіріспе б?лім.

1)- С?леметсіздер ме, ??рметті ата-аналар!  «Жалпыдамзатты? ??ндылы?тар – отбасылы? т?рбиені? негізі» атты жиналыс?а ?ош келді?іздер. Мен сіздерді к?ргеніме ?уаныштымын! Жиналыс?а 4-сыныпты?  11  ата-анасы,мектеп директоры Жаныбекова Жібек ?ази?ызы, т?рбие ісі ж?ніндегі директорды? орынбасары Нуртазина Меруерт Ш?ріп?ызы, сынып жетекшісі Давлетова Алима Байма?амбетовна ?атысып отыр.Жиналысымызды бастайы?.

Баяу ?уен ?осылады

Тынышты? с?ті. «Орман?а саяхат» (Жа?ымды жа?дай ту?ызу.)

-Мен сіздерді тынышты? с?тіне ша?ырамын. Денелері?ізді т?зу ?стап, к?здері?ізді жабы?ыздар. Тере? тыныс алып елестеті?іздер.

?азір біз бірге орман?а саяхата барамыз. Елестетіп к?рі?іздер, сіздер орындары?ыздан т?рып, сыныптан шы?ып, дала?а шы?ты?ыздар. Дала?а шы??анда сіздер таза ауаны сезінді?іздер, осы ауамен тере? тыныс алып, беттері?ізе к?н шуа?ыны? жылуы сезді?іздер. Орман?а ?арай ба?ытта?ыздар. Орман?а кіріп, жан жа?тары?ыз?а бір ?ара?ыздар. Айнала тол?ан ?сем, т?рлі т?сті г?лдер. Таза ауамен та?ы да тере? тыныс алы?ыздар. ?ара?ыздар сіздер г?лді к?рді?іздер. Осы г?лге жа?ындап г?лді? хош иісін иіске?іздер. Орманда ??старды? ?ні, а?аштарды? иісі, ж?ндіктерді? тынысы сезіледі. А?аштар?а ?ара?ыздаршы, олар биік ж?не ?лкейіп бара жатыр. Сіз ?зі?ізге бір а?ашты та?дап, сол а?ашты? ?асына жа?ында?ыз. А?ашты а?ырын ??ша?тап т?ры?ыз. А?аш сізге ?з энергиясын береді. А?ырындап а?ашты жіберіп, а?ашты? астына отыры?ыз. Жан – жа?ы?ыз?а ?ара?ыз. Орман ішіндегі тіршілікті к?ріп т?рсыз ба? Осы ?алыпта біраз отыры?ыз. Б?л сізді? а?ашыныз. Б?л а?аш?а сіз ?ала?ан уа?ыты?ызда келе аласыз. Орманны? таза ауасымен та?ы да тере? тыныс алып, арт?а ?айту?а дайындалы?ыз.  Келген жолдары?ызбен орманнан ?айта шы?ы?ыз. А?ырындап мектепке кіріп, ?з кабинетімізге кірейік. ?з орынымыз?а отырайы?. Осы сезімді ж?ректері?ізде са?та?ыздар. Рахмет

2) Жиналысты? ма?сатымен таныстыру

Ескерту:

ІІ.Негізгі б?лім.

1)«?зін-?зі тану» рухани-адамгершілік білім беру ба?дарламасыны? психологиялы?-педагогикалы? негіздері

2) «?зін-?зі тану» рухани-адамгершілік білім беру ба?дарламасыны? аксиологиялы?  негіздері (презентация-?осымшада)

3) Балаларды т?рбиелеудегі ата-ананы? р?лі (?ыздар т?рбиесі ?лдар т?рбиесі.

-  Бала ?анша білім алып, мектеп табалдыры?ын атта?анымен, оны? ?міріні? к?п б?лігі ?ке - шешесіні? ?асында ?теді. Ал сіздерді? ата - ана, ?мірі?ізде ?ш рет мектепке баратыны?ызды ?р?ашан естен шы?арма?ыз. Бірінші рет – ?зі?із, екінші рет – бала?ыз, ал ?шінші рет – немере?із барады екен. Ендеше б?гінгі жиналыс?а ?атысып отыр?ан ата - аналар?а ?рдайым осы балалары?ызды? ?ор?аны болып, немере с?йіп мектепке келе бері?іздер демекпіз! 
Хал?ымызды? сан ?асырдан бергі даналы?ына ??ла? асса?, «Адамны? ба?ыты — балада» деген екен. Кез келген адам ?зі ?мір бойы ?уып жете алмайтын ба?ыт деген ??дыретті с?зді? ?лшемі ?міріні? жал?асы ?рпа?ымен келетініне м?н бермеуі де м?мкін. Біреу ба?ытын байлы?тан тап?ысы келсе, екінші біреуі да?? пен ата?тан, мансап пен ?ызметтен іздестіреді. М?ны? б?рі т?сінген адам?а ?олды? кірі сия?ты н?рсе. Адам?а на?ыз ба?ытты  т?рбиелі ?рпа?ы ?ана сыйлай алады. «Адам ?рпа?ымен мы? жасайды» деген с?з тегін айтылмаса керек. Олай болса адам ?міріні? м?ні — ?з ?рпа?ы.Шыр етіп с?би д?ниеге келген с?ттен бастап ата-ана алдында н?зік те ?иын, ?ызы?, ?ыр-сыры мол ?лкен ?о?амды? міндет т?рады. 
Ол — бала т?рбиесі. Бала т?рбиесінде ал?аш?ы ?стаз — ата-ана. Бала ?шін ?й ішінен, ата-анадан арты? т?рбиеші жо?. Адамгершілік, бауырмалды?, татулы?, ?айырымдылы?, ?дептілік, инабаттылы? сия?ты ?асиеттер — жан?яда т?рбие бала?а с?збен, теориямен дамымайды, ?лкендерді? ?лгісімен сі?еді. Баланы? жа?сы ісін мада?тап, терісін о? етіп т?сіндіріп отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырмасын орындау?а ?арсылы? білдірмейді. Орынсыз ?рысу,зеку, с?ра?тарына д?рекі, келте жауап беру немесе ?діл талап ?оя алмау ата-ананы? беделін т?сіреді.  

 (бейнежазба, ?осымша-3)

  1. Шы?армашылы? ж?мыс.  

Ата-аналар т?стер ?дісі ар?ылы 2 топ?а б?лінеді. ?рбір топ ?здеріні? с?йіспеншілік туралы т?сініктерін, оны? ?мірдегі к?рінісін плакат?а коллаж ар?ылы жасайды. ?р топта ж?мыс істеу материалы ?р т?рлі болу керек:
1 топ – газет-журналдардан сурет ?иып алып, желіммен жапсырады.
2 топ – т?рлі-т?сті ?а?аздардан аппликация жасайды.
?орытынды: Осы шы?армашылы? ж?мыс барысында біз шабыттана т?стік. ?з арман-?иялымызды жары??а шы?ара алды?. Е? бастысы біз бір-бірімізге деген с?йіспеншілік пен сыйласты? таныта отырып, орта? н?тиже шы?ара алды?. Ендеше ?р к?нде осы бір с?йіспеншілік сезімін ж?регімізде са?тап ж?рейік.

7.?й тапсырмасы. Мектеп к?рмесіне ?ке мен бала, ана мен ?ызды? бірігіп  б?йым жасап ?келу

Жиналысты? ?орытынды с?ті.

«Ана – ?йді? берекесі,

Бала ?йді? – мерекесі.

Б?та?ымен а?аш сымбатты,

?рпа?ымен адам ?ымбатты.

Бала болса? бал?ындай бол.

Айнала?а ?ор?андай бол» – демекші

бала т?рбиесі – бір отбасыны? ?ана емес, б?кіл ?о?амны? мемлекеттік абыройлы міндеті. Кезінде ?л Фараби бабамыз «?ылым емес, е? алдымен т?рбиеге к??іл б?лу керек, т?рбиесіз адам?а ?ылым баянды болмайды» - демеп пе еді. Осы?ан орай б?кіл ата - ана т?рбиеге бет б?руы керек. ?рпа? т?рбиесіне м?дделі екендігін ата - аналар іс - ж?зінде д?лелдеп отырулары тиіс. Міне осындай ынтыма? бірлігінде ?ана ойда?ыдай н?тиже берері а?и?ат. 
?лтымызды? ?анында?ы ізеттілік – д?рекілікке, ?айырымдылы? - ?атыгездікке, жомартты? - то?ышарлы??а, адалды? - арамды??а, парасаттылы? - пары?сызды??а ауыспасын деген ?лкен ?міт т?р. 
    ?мірді? ?тпелі ?иын кезе?інде ?л - ?ыздарымызды? саналы т?рбие мен на?ты білім алуларына к?ш салайы?. Бала?а жауапкершілікпен ?арап, о?ыту мен адамгершілікке т?рбиелеуде отбасыны? басым р?лін мойындап, бірлесе, ынтыма?таса ?рекет ете берейік. Бала т?рбиесінде шыдамды болып, ?з балалары?ыз?а жылуы?ызды бере білі?іздер! Сізді? ?сірген балалары?ыз сіздерді ыл?ида ?уантып, ?уаныш?а б?лей берсін! – дей отырып, мен сіздермен ?оштаспаймын, келесі кездескенше ?ош, сау болы?ыздар деймін!

8.?орытынды тынышты? с?ті. Баяу музыка ыр?а?ымен к?здерімізді ж?мып, б?гінгі  жиналыста білген, к?рген,т?сінген, істеген  жа?сы н?рселерді есімізге т?сіріп, ж?регімізге т?йіп алайы?. ?уен б?се?дегенде к?здері?ізді аша беруге болады. Б?рі?ізге рахмет!

Просмотр содержимого документа
«Ата-аналар жиналысы»

Ата-аналар жиналысының жоспары

Мектеп: «№2 Ұзынкөл орта мектебі» КММ Сынып: 4

Мерзімі: 2-11-2015 Ата-аналар саны: 14

Мұғалім: Шегенова Римма Жакиевна

Ата-аналар жиналысының тақырыбы: «Жалпыдамзаттық құндылықтар – отбасылық тәрбиенің негізі»

Мақсаты: Рухани-адамгершілік тәрбиесі және балаларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі ата-аналардың рөлінің маңыздылығы туралы сауатты ақпарат беру

Міндеттері:

  • жалпыадамзаттық құндылықтарды өмірдің,тәрбиенің негізі екенін ұғындыру

  • балаларды рухани-адамгершілікке тәрбиелеудегі ата-аналардың рөлінің басымдылығын көрсету, белсенділіктерін арттыру

  • жалпыадамзаттық құндылықтардың түйінді идеяларын ата-аналардың өз практикасында пайдалана білуге үйрету

Ресурстар:

АКТ, презентация,

бейнефильм, мелодиялар, шығармашы-лық жұмысқа қажетті құрал-жабдықтар


Жоспар:

1.«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық-педагогикалық негіздері.

2.«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының аксиологиялық негіздері.

3.Балаларды тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі (қыздар тәрбиесі ұлдар тәрбиесі).

Жиналыс барысы:

І. Кіріспе бөлім.

1)- Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар! «Жалпыдамзаттық құндылықтар – отбасылық тәрбиенің негізі» атты жиналысқа қош келдіңіздер. Мен сіздерді көргеніме қуаныштымын! Жиналысқа 4-сыныптың 11 ата-анасы,мектеп директоры Жаныбекова Жібек Қазиқызы, тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасары Нуртазина Меруерт Шәріпқызы, сынып жетекшісі Давлетова Алима Баймағамбетовна қатысып отыр.Жиналысымызды бастайық.

Баяу әуен қосылады

Тыныштық сәті. «Орманға саяхат» (Жағымды жағдай туғызу.)

-Мен сіздерді тыныштық сәтіне шақырамын. Денелеріңізді түзу ұстап, көздеріңізді жабыңыздар. Терең тыныс алып елестетіңіздер.

Қазір біз бірге орманға саяхата барамыз. Елестетіп көріңіздер, сіздер орындарыңыздан тұрып, сыныптан шығып, далаға шықтыңыздар. Далаға шыққанда сіздер таза ауаны сезіндіңіздер, осы ауамен терең тыныс алып, беттеріңізе күн шуағының жылуы сездіңіздер. Орманға қарай бағыттаңыздар. Орманға кіріп, жан жақтарыңызға бір қараңыздар. Айнала толған әсем, түрлі түсті гүлдер. Таза ауамен тағы да терең тыныс алыңыздар. Қараңыздар сіздер гүлді көрдіңіздер. Осы гүлге жақындап гүлдің хош иісін иіскеңіздер. Орманда құстардың әні, ағаштардың иісі, жәндіктердің тынысы сезіледі. Ағаштарға қараңыздаршы, олар биік және үлкейіп бара жатыр. Сіз өзіңізге бір ағашты таңдап, сол ағаштың қасына жақындаңыз. Ағашты ақырын құшақтап тұрыңыз. Ағаш сізге өз энергиясын береді. Ақырындап ағашты жіберіп, ағаштың астына отырыңыз. Жан – жақыңызға қараңыз. Орман ішіндегі тіршілікті көріп тұрсыз ба? Осы қалыпта біраз отырыңыз. Бұл сіздің ағашыныз. Бұл ағашқа сіз қалаған уақытыңызда келе аласыз. Орманның таза ауасымен тағы да терең тыныс алып, артқа қайтуға дайындалыңыз. Келген жолдарыңызбен орманнан қайта шығыңыз. Ақырындап мектепке кіріп, өз кабинетімізге кірейік. Өз орынымызға отырайық. Осы сезімді жүректеріңізде сақтаңыздар. Рахмет

2) Жиналыстың мақсатымен таныстыру

Ескерту:


ІІ.Негізгі бөлім.

1)«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық-педагогикалық негіздері

2) «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының аксиологиялық негіздері (презентация-қосымшада)

3) Балаларды тәрбиелеудегі ата-ананың рөлі (қыздар тәрбиесі ұлдар тәрбиесі.

- Бала қанша білім алып, мектеп табалдырығын аттағанымен, оның өмірінің көп бөлігі әке - шешесінің қасында өтеді. Ал сіздердің ата - ана, өміріңізде үш рет мектепке баратыныңызды әрқашан естен шығармаңыз. Бірінші рет – өзіңіз, екінші рет – балаңыз, ал үшінші рет – немереңіз барады екен. Ендеше бүгінгі жиналысқа қатысып отырған ата - аналарға әрдайым осы балаларыңыздың қорғаны болып, немере сүйіп мектепке келе беріңіздер демекпіз! 
Халқымыздың сан ғасырдан бергі даналығына құлақ ассақ, «Адамның бақыты — балада» деген екен. Кез келген адам өзі өмір бойы қуып жете алмайтын бақыт деген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің жалғасы ұрпағымен келетініне мән бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын байлықтан тапқысы келсе, екінші біреуі даңқ пен атақтан, мансап пен қызметтен іздестіреді. Мұның бәрі түсінген адамға қолдың кірі сияқты нәрсе. Адамға нағыз бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. «Адам ұрпағымен мың жасайды» деген сөз тегін айтылмаса керек. Олай болса адам өмірінің мәні — өз ұрпағы.Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын, қызық, қыр-сыры мол үлкен қоғамдық міндет тұрады. 
Ол — бала тәрбиесі. Бала тәрбиесінде алғашқы ұстаз — ата-ана. Бала үшін үй ішінен, ата-анадан артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, татулық, қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық сияқты қасиеттер — жанұяда тәрбие балаға сөзбен, теориямен дамымайды, үлкендердің үлгісімен сіңеді. Баланың жақсы ісін мадақтап, терісін оң етіп түсіндіріп отырса, ол да ересектерді сыйлап, кез келген тапсырмасын орындауға қарсылық білдірмейді. Орынсыз ұрысу,зеку, сұрақтарына дөрекі, келте жауап беру немесе әділ талап қоя алмау ата-ананың беделін түсіреді.   (бейнежазба, қосымша-3)

  1. Шығармашылық жұмыс.

Ата-аналар түстер әдісі арқылы 2 топқа бөлінеді. Әрбір топ өздерінің сүйіспеншілік туралы түсініктерін, оның өмірдегі көрінісін плакатқа коллаж арқылы жасайды. Әр топта жұмыс істеу материалы әр түрлі болу керек:
1 топ – газет-журналдардан сурет қиып алып, желіммен жапсырады.
2 топ – түрлі-түсті қағаздардан аппликация жасайды.
Қорытынды: Осы шығармашылық жұмыс барысында біз шабыттана түстік. Өз арман-қиялымызды жарыққа шығара алдық. Ең бастысы біз бір-бірімізге деген сүйіспеншілік пен сыйластық таныта отырып, ортақ нәтиже шығара алдық. Ендеше әр күнде осы бір сүйіспеншілік сезімін жүрегімізде сақтап жүрейік.


7.Үй тапсырмасы. Мектеп көрмесіне әке мен бала, ана мен қыздың бірігіп бұйым жасап әкелу


Жиналыстың қорытынды сәті.

«Ана – үйдің берекесі,

Бала үйдің – мерекесі.

Бұтағымен ағаш сымбатты,

Ұрпағымен адам қымбатты.

Бала болсаң балғындай бол.

Айналаңа қорғандай бол» – демекші

бала тәрбиесі – бір отбасының ғана емес, бүкіл қоғамның мемлекеттік абыройлы міндеті. Кезінде Әл Фараби бабамыз «Ғылым емес, ең алдымен тәрбиеге көңіл бөлу керек, тәрбиесіз адамға ғылым баянды болмайды» - демеп пе еді. Осыған орай бүкіл ата - ана тәрбиеге бет бұруы керек. Ұрпақ тәрбиесіне мүдделі екендігін ата - аналар іс - жүзінде дәлелдеп отырулары тиіс. Міне осындай ынтымақ бірлігінде ғана ойдағыдай нәтиже берері ақиқат. 
Ұлтымыздың қанындағы ізеттілік – дөрекілікке, қайырымдылық - қатыгездікке, жомарттық - тоғышарлыққа, адалдық - арамдыққа, парасаттылық - парықсыздыққа ауыспасын деген үлкен үміт тұр. 
Өмірдің өтпелі қиын кезеңінде ұл - қыздарымыздың саналы тәрбие мен нақты білім алуларына күш салайық. Балаға жауапкершілікпен қарап, оқыту мен адамгершілікке тәрбиелеуде отбасының басым рөлін мойындап, бірлесе, ынтымақтаса әрекет ете берейік. Бала тәрбиесінде шыдамды болып, өз балаларыңызға жылуыңызды бере біліңіздер! Сіздің өсірген балаларыңыз сіздерді ылғида қуантып, қуанышқа бөлей берсін! – дей отырып, мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше қош, сау болыңыздар деймін!


8.Қорытынды тыныштық сәті. Баяу музыка ырғағымен көздерімізді жұмып, бүгінгі жиналыста білген, көрген,түсінген, істеген жақсы нәрселерді есімізге түсіріп, жүрегімізге түйіп алайық. Әуен бәсеңдегенде көздеріңізді аша беруге болады. Бәріңізге рахмет!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Прочее

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: Прочее

Скачать
Ата-аналар жиналысы

Автор: Шегенова Римма Жакиевна

Дата: 30.01.2016

Номер свидетельства: 285250

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства