kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Кітап о?итын адам

Нажмите, чтобы узнать подробности

А?жайы? ауданы.

То?ан ауылды? кітапханашысы.

Турешова Алия.

«Кітап о?итын адам-табысты адам».

Конкурсты? ма?саты: О?ырмандарды кітапхана?а тарту, кітап?а деген ??рмет, с?йіспеншіліктерін ?алыптастыру, дамыту. Кітап ар?ылы о?ушыларды? жанд?ниесін ке?ейту.

Конкурсты? міндеті: Жас о?ырмандарды? кітап?а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру.

К?рнекілігі: «Кітап о?итын адам- табысты адам», «Кітаппен ке?ес, білімдімен те?ес», «Кітап сенімді сырласы?», «Кітап - ?ажап дос»т.б Кітап туралы на?ыл с?здер, г?лдер, шарлар.

Ба?ыты: «Кітап о?итын адам-табысты адам» та?ырыбында кітапханашыны? баяндамасы. ?рбір о?ырманны? ?мірінде кітапты? алар орны ерекше екенін т?сіндіру, кітап о?у?а ж?не табысты болу?а ша?ыру.

Кітапханашы: Армысыздар, ??рметті ?стаздар, ата-аналар ж?не о?ырмандар. Сіздер «Кітап о?итын адам- табысты адам» атты д??гелек ?стелге ?ош келді?іздер

Б?секеге ?абілеттілікті? басты ма?саты- білім, ал білімні? к?усар б?ла?ы кітап екені б?рімізге белгілі. Сонды?тан, елімізді? болаша?ы жастарды? ?ылым, білім жолында?ы ?мірлік ??лшынысына жолдама беретін ірі м?дени –рухани орталы??а айналып отыр?аны кітапхана екені барша?а м?лім.

Биіктетер білімні? о? ордасын,Мереке? ??тты болсын, о?ырманым!?ол со?ып ?ошеметпен ?арсы алайы?Алды?ызда ?алымдар мен даналары?!

о?ырмандарды екі топ?а б?лу:А?ыл- к?ркі бойларында жетеді, ?лі талай сына?тардан ?тедіМына отыр?ан барша?ызды ?здеріТез арада таныстырып ?теді, – дей келе таныстыру кезе?іне береміз.

 1. Кітап??марлар тобы. (?здерін ?ле?дете таныстырады.)
 2. Тап?ырлар тобы. (?здерін ?ле? ар?ылы таныстырады.)

Ал, бізді? ?здіктер ?алайсы?дар,

Сіздер ?тер ?лі де талай сын бар,

Келесі конкурсты? жоспарында

Т?седі б?секеге білімділік ж?не талай сындар -деп

 1. Б?лім ?зі? о?ы, ?згемен б?ліс б?лімі. (?р топ ?здеріне берілген ертегілерінен т?сінгенін айту ар?ылы бір -бірімен ой б?лісу ж?не ?ызы?ты о?ы?ан кітаптары жайлы ой б?лісу са?аты.)

2-Б?лім Ма?ал-с?зді? м?йегі. Кітап білім туралы ма?ал айту.

1-топ. Кітап??марлар.

Білімдіні? к?ні жары?, білімсізді? к?ні ?аріп.

Білекті бірді жы?ады, білімді мы?ды жы?ады.

Мектеп-кеме, Білім –те?із.

Кітап ?алым, тілсіз м??алім.

?ына тас?а бітеді, білім бас?а бітеді.

2-топ Тап?ырлар тобы.

Кітап –білім б?ла?ы, білім-?мір шыра?ы.

К?ш- білімде, білім кітапта.

Жа?сы кітап-жан азы?ы.

К?сем ел бастар, шешен с?з бастар

Кітап- к?пті? ?стазы.

3 –Б?лім Білім к?зі-кітапта с?ра? –жауап с?ті.

1-топ с?ра?тары.

 1. Абайды? ?жесіні? аты? (Зере)
 2. О?ушыны? ал?аш?ы кітабы? (?ліппе)
 3. Шы?ысты? ?ос шынары кім? (?. Молда??лова, М. М?метова.)
 4. ?аза?ты? ата?ты суретшісі кім? (?. ?астеев)
 5. Тіл туралы за? ?ай жылы ?абылданды? (1977 жылы 7 шілдеде)

2-топ с?ра?тары.

 1. ?аза? еліні? ??лама а?ыны кім? (Абай)
 2. ?аза? ?ліппесін жаса?ан ж?не о?у ??ралын жаса?ан кім? (А.Байт?рсынов)
 3. ?аза?стан Республикасы Т?уелсіздікті ?ашан алды? (1991 жылы 1-желто?санда)
 4. Балалар?а арна?ан журнал. (Балдыр?ан)
 5. ?аза? ?арышкерлерін ата? (То?тар ?уб?кіров, Тал?ат М?сабаев)

4-б?лім. ?ле? с?зді? патшасы.(С?йікті а?ын жазушыларды? ?ле?дерін о?у.)

5-Б?лім. ?н к??ілді? ажары. (Ш?мші ?алдая?ов «Арыз жа?асында», «А? бантик», «Ана туралы жыр» ж?не М??а?али Ма?атаев«Есі?е мені ал?айсы?», «С?би бол?ым келеді», «Фариза» ?ндерін орындау)

6-Б?лім. С?з ж?мба? шешу.(Бірінші Кітап??марлар тобы «Кітап)

(Екінші Тап?ырлар тобы «Кітапхана» атты с?з ж?мба? шешіп, ма?ынасын ?з ойлары бойынша айтып беру ?ажет)

7- б?лім. ?орытынды.

Кітап- шебер ?стаз. Ол-тілсіз м??алім. Кітап-халы? ?азынасы,

Сар?ылмас білім б?ла?ы. Сонды?тан «Кітап о?итын адам-табысты адам. Сонымен б?гінгі кейіпкер-кітап. Ол б?кіл адамзатты? ?стазы. Ендеше о?ырмандар кітап о?итын о?ырмандарымыз к?бейе берсін демекпіз.

Просмотр содержимого документа
«Кітап о?итын адам»

Ақжайық ауданы

Тоған ауылдық кітапханашысы

Турешова Алия«Кітап оқитын адам-табысты адам»

Конкурстың мақсаты: Оқырмандарды кітапханаға тарту, кітапқа деген құрмет, сүйіспеншіліктерін қалыптастыру, дамыту. Кітап арқылы оқушылардың жандүниесін кеңейту.

Конкурстың міндеті: Жас оқырмандардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру.

Көрнекілігі: «Кітап оқитын адам- табысты адам», «Кітаппен кеңес, білімдімен теңес», «Кітап сенімді сырласың», «Кітап - ғажап дос»т.б Кітап туралы нақыл сөздер, гүлдер, шарлар.

Бағыты: «Кітап оқитын адам-табысты адам» тақырыбында кітапханашының баяндамасы. Әрбір оқырманның өмірінде кітаптың алар орны ерекше екенін түсіндіру, кітап оқуға және табысты болуға шақыру.

Кітапханашы: Армысыздар, құрметті ұстаздар, ата-аналар және оқырмандар. Сіздер «Кітап оқитын адам- табысты адам» атты дөңгелек үстелге қош келдіңіздер

Бәсекеге қабілеттіліктің басты мақсаты- білім, ал білімнің кәусар бұлағы кітап екені бәрімізге белгілі. Сондықтан, еліміздің болашағы жастардың ғылым, білім жолындағы өмірлік құлшынысына жолдама беретін ірі мәдени –рухани орталыққа айналып отырғаны кітапхана екені баршаға мәлім.

Биіктетер білімнің оқ ордасын,Мерекең құтты болсын, оқырманым!Қол соғып қошеметпен қарсы алайықАлдыңызда ғалымдар мен даналарың!

оқырмандарды екі топқа бөлу:Ақыл- көркі бойларында жетеді, Әлі талай сынақтардан өтедіМына отырған баршаңызды өздеріТез арада таныстырып өтеді,дей келе таныстыру кезеңіне береміз.

 1. Кітапқұмарлар тобы. (Өздерін өлеңдете таныстырады.)

 2. Тапқырлар тобы. (Өздерін өлең арқылы таныстырады.)

Ал, біздің үздіктер қалайсыңдар,

Сіздер өтер әлі де талай сын бар,

Келесі конкурстың жоспарында

Түседі бәсекеге білімділік және талай сындар -деп

 1. Бөлім Өзің оқы, өзгемен бөліс бөлімі. (Әр топ өздеріне берілген ертегілерінен түсінгенін айту арқылы бір -бірімен ой бөлісу және қызықты оқыған кітаптары жайлы ой бөлісу сағаты.)

2-Бөлім Мақал-сөздің мәйегі. Кітап білім туралы мақал айту.

1-топ. Кітапқұмарлар.

Білімдінің күні жарық, білімсіздің күні ғаріп.

Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады.

Мектеп-кеме, Білім –теңіз.

Кітап ғалым, тілсіз мұғалім.

Қына тасқа бітеді, білім басқа бітеді.

2-топ Тапқырлар тобы.

Кітап –білім бұлағы, білім-өмір шырағы.

Күш- білімде, білім кітапта.

Жақсы кітап-жан азығы.

Көсем ел бастар, шешен сөз бастар

Кітап- көптің ұстазы.

3 –Бөлім Білім көзі-кітапта сұрақ –жауап сәті.

1-топ сұрақтары.

 1. Абайдың әжесінің аты? (Зере)

 2. Оқушының алғашқы кітабы? (Әліппе)

 3. Шығыстың қос шынары кім? (Ә. Молдағұлова, М. Мәметова.)

 4. Қазақтың атақты суретшісі кім? (Ә. Қастеев)

 5. Тіл туралы заң қай жылы қабылданды? (1977 жылы 7 шілдеде)

2-топ сұрақтары.

 1. Қазақ елінің ғұлама ақыны кім? (Абай)

 2. Қазақ әліппесін жасаған және оқу құралын жасаған кім? (А.Байтұрсынов)

 3. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздікті қашан алды? (1991 жылы 1-желтоқсанда)

 4. Балаларға арнаған журнал. (Балдырған)

 5. Қазақ ғарышкерлерін ата? (Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев)

4-бөлім. Өлең сөздің патшасы.(Сүйікті ақын жазушылардың өлеңдерін оқу.)

5-Бөлім. Ән көңілдің ажары. (Шәмші Қалдаяқов «Арыз жағасында», «Ақ бантик», «Ана туралы жыр» және Мұқағали Мақатаев«Есіңе мені алғайсың», «Сәби болғым келеді», «Фариза» әндерін орындау)

6-Бөлім. Сөз жұмбақ шешу.(Бірінші Кітапқұмарлар тобы «Кітап)

(Екінші Тапқырлар тобы «Кітапхана» атты сөз жұмбақ шешіп, мағынасын өз ойлары бойынша айтып беру қажет)

7- бөлім. Қорытынды.

Кітап- шебер ұстаз. Ол-тілсіз мұғалім. Кітап-халық қазынасы,

Сарқылмас білім бұлағы. Сондықтан «Кітап оқитын адам-табысты адам. Сонымен бүгінгі кейіпкер-кітап. Ол бүкіл адамзаттың ұстазы. Ендеше оқырмандар кітап оқитын оқырмандарымыз көбейе берсін демекпіз.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ОРК

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Кітап о?итын адам

Автор: Турешова Алия

Дата: 12.08.2016

Номер свидетельства: 339135

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства