kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Бала?а медициналы? к?мек

Нажмите, чтобы узнать подробности

?останай ?аласы   № 11  орта  мектебі

?мір  ?ауіпсіз  негіздері.

М??алім  :Тажкенова  Майраш  Мукешевна

 Та?ырыбы:  Бастауыш  мектеп  бала  медициналы?. к?мек.

Сынып:   4

Ма?саты:
1. Студенттерді жара?ат ал?ан кезде к?рсетілетін ал?аш?ы к?мекті? негізгі ?діс - т?сілдерімен таныстыру;
2. Студенттерді ал?аш?ы медициналы? к?мекті? практикалы? да?дысын ?алыптастыру;
3. Досты??а, адамгершілікке, біріне - бірі к?мек беруге т?рбиелеу.
??рал - жабды?тар: о?у?а ?ажетті материалдар, жгут, шина, д?рі - д?рмек т?рлері.
Саба?ты? барысы:
?йымдастыру.
Жа?а саба?ты ?абылдау?а дайынды?.
- Жара?ат алу дегенді ?алай т?сінесі?дер?
- Ал?аш?ы к?мек деген не?
Жа?а саба?.
С?ра?тар жина?талып, аны?тама шы?ару.
«Ал?аш?ы к?мек – адам жара?ат ал?ан кезде, адам ?міріне, денсаулы?ына ?ауіп т?нген кезде д?рігер келгенше немесе ауруды аурухана?а жеткізгенше тез арада к?рсетілетін к?мек.»
Жара?ат т?рлерін та?та?а жазу:
?ан кету, сыну, естен тану, улы заттарды? ?серінен естен айрылу, к?ю, электр жара?аты, ?су, газбен улану. (Ма?л?маттар алынып, о?ытушыны? к?мегімен толы?тырылады).: ширатпа салып к?рсету.
Студенттерге ж?птас?ан т?рде ширатпа салу тапсырылады. О?ытушы ба?ылап, ?ажет жерінде т?зетеді. Ірі артерия немесе вена ?ан тамырлары за?ымдан?ан кезде міндетті т?рде ?ан то?тататын жгут немесе сол ?ызметті ат?ара алатын заттарды ?олдану ?ажет. Студенттерден сол заттарды? атаулары с?ралады: орамал, белдік, с?лгі, киімнен жыртылып алын?ан мата, шиыршы?тал?ан жіп.

Демонстрация: жгут салу.
- Не себептен жгутты сал?ан уа?ытты белгілеу ?ажет?
- Жауабы, 1, 5 са?аттан арты? жгутты тартып ?ойса, ая?, ?ол сал болып ?алады немесе тіпті ?лпалары ?ліп кетеді.            Сыны?.
Т?тас с?йекті? т?гелдей немесе шамалап б?зылуы. Сыны?тар екі т?рлі болады – ашы? ж?не жабы?.
Ал?аш?ы к?мек к?рсету.
За?ымдал?ан с?йекті ?оз?алмас ?шін иммобилизация жолымен ?ол ая?ты шинамен бекіту немесе кез келген со?ан жарайтын заттармен: тая?ты, а?ашты пайдалану. Егер ашы? сыны? кезінде жара болса, о?ан антисептикалы? ширатпа ?ойылады.
Демонстрация: шина салу.
Студенттерге ж?птасып шина ?ою ж?мысын жасату.
Естен тану (талу).
Ая? астынан аз мерзімге есін жо?алту, ж?рек ?а?ысы мен тыныс алуы ?алыпты, миды? ?аныны? азды?ы бай?алады.
- Естен тану ?ай уа?ытта болуы м?мкін?
Студенттерді? д?рыс жауабын та?та?а жазу.
- ?атты ашуланудан, ?ор?удан, шарша?аннан, к?н ?ткенде, ашы??анда ысты? б?лмеде ?за? отыр?аннан адам есінен танады.
Ал?аш?ы к?мек:
1. Ауру адамды ?ан бас?а ??йылу ?шін басын т?мен ?ойып, ая?ын жо?ары к?теру керек.
2. Жылы к?рпе жабу немесе керісінше денесін сал?ындату ?шін киімін шешу, омырауын ашу.
3. Терезені ашу.
4. М?с?тір спиртін иіскету немесе бетіне суы? су б?рку.
5. Есінен тан?ан адам ?за? уа?ыт ?зіне келмеген жа?дайда ?олдан тыныс алдыру ж?не жабы? ж?рек массажын жасау.
6. Ауру ?з - ?зіне келіп ес жинай баста?анда валериан тамшысын беру.
Электрожара?ат.
Электрожара?ат кезінде адамды тірі алып ?алу ?шін ал?аш?ы к?мекті? дер кезінде к?рсетілуі аса ма?ызды роль ат?арады. Не ?шін резина ?ол?ап кию керек? Естен тану кезінде ?олдан тыныс алдыру ?дісі ?олданылады.
?олдан тыныс алдыру – к?шпен ?кпені желдету, ?кпеге ауа жіберіп, ?кпеден ауаны шы?ару. Е? к?п тара?ан «ауыздан - ауыз?а» ?дісі.
Демонстрация.
?олдан тыныс алу ?дісін ?уырша?ты пайдаланып жасалып к?рсетіледі. ?ш тере? тыныс жіберіледі де 1 минут ішінде 15 рет кеуде ?уысынан, ?кпе ?уысынан басады. Бірнеше рет ?айталайды.
Бекіту. Тестік ж?мыс.
1. Ал?аш?ы к?мек ?ай кезде жасалады?
а) ауруханада
б) д?рігер келгенде
в) д?рігер келгенше немесе аурухана?а жеткізгенше
2. Ірі артерия немесе вена ?ан тамырлары за?ымдан?анда не пайдаланылады?
а) жгут, киімдер
б) ма?та
в) д?рі
3. Сыны?ты? т?рі
а) жабы?
б) ашы?
в) ашы? ж?не жабы?
4. ?олдан тыныс алу ?дісі ?ай кезде ?олданылады?
а) ?ан кеткенде
б) естен тан?анда      в) сын?анда
5. ?олдан тыныс алу ?дісін ?алай орындайды?
а) 3 рет тере? тыныс жіберіледі
б) кеуде т?сынан басады
в) 3 тере? тыныс жіберіліп, 1 минут ішінде 15 рет кеуде ?уысынан, ?кпе т?сынан басады.
?орытындылау.   ?йге тапсырма.
Ба?алау

Просмотр содержимого документа
«Бала?а медициналы? к?мек»

Қостанай қаласы № 11 орта мектебі

Өмір қауіпсіз негіздері.

Мұғалім :Тажкенова Майраш Мукешевна

Тақырыбы: Бастауыш мектеп бала медициналық . көмек.

Сынып: 4

Мақсаты:
1. Студенттерді жарақат алған кезде көрсетілетін алғашқы көмектің негізгі әдіс - тәсілдерімен таныстыру;
2. Студенттерді алғашқы медициналық көмектің практикалық дағдысын қалыптастыру;
3. Достыққа, адамгершілікке, біріне - бірі көмек беруге тәрбиелеу.
Құрал - жабдықтар: оқуға қажетті материалдар, жгут, шина, дәрі - дәрмек түрлері.
Сабақтың барысы:
Ұйымдастыру.
Жаңа сабақты қабылдауға дайындық.
- Жарақат алу дегенді қалай түсінесіңдер?
- Алғашқы көмек деген не?
Жаңа сабақ.
Сұрақтар жинақталып, анықтама шығару.
«Алғашқы көмек – адам жарақат алған кезде, адам өміріне, денсаулығына қауіп төнген кезде дәрігер келгенше немесе ауруды ауруханаға жеткізгенше тез арада көрсетілетін көмек.»
Жарақат түрлерін тақтаға жазу:
Қан кету, сыну, естен тану, улы заттардың әсерінен естен айрылу, күю, электр жарақаты, үсу, газбен улану. (Мағлұматтар алынып, оқытушының көмегімен толықтырылады).: ширатпа салып көрсету.
Студенттерге жұптасқан түрде ширатпа салу тапсырылады. Оқытушы бақылап, қажет жерінде түзетеді. Ірі артерия немесе вена қан тамырлары зақымданған кезде міндетті түрде қан тоқтататын жгут немесе сол қызметті атқара алатын заттарды қолдану қажет. Студенттерден сол заттардың атаулары сұралады: орамал, белдік, сүлгі, киімнен жыртылып алынған мата, шиыршықталған жіп.

Демонстрация: жгут салу.
- Не себептен жгутты салған уақытты белгілеу қажет?
- Жауабы, 1, 5 сағаттан артық жгутты тартып қойса, аяқ, қол сал болып қалады немесе тіпті ұлпалары өліп кетеді. Сынық.
Тұтас сүйектің түгелдей немесе шамалап бұзылуы. Сынықтар екі түрлі болады – ашық және жабық.
Алғашқы көмек көрсету.
Зақымдалған сүйекті қозғалмас үшін иммобилизация жолымен қол аяқты шинамен бекіту немесе кез келген соған жарайтын заттармен: таяқты, ағашты пайдалану. Егер ашық сынық кезінде жара болса, оған антисептикалық ширатпа қойылады.
Демонстрация: шина салу.
Студенттерге жұптасып шина қою жұмысын жасату.
Естен тану (талу).
Аяқ астынан аз мерзімге есін жоғалту, жүрек қағысы мен тыныс алуы қалыпты, мидың қанының аздығы байқалады.
- Естен тану қай уақытта болуы мүмкін?
Студенттердің дұрыс жауабын тақтаға жазу.
- Қатты ашуланудан, қорқудан, шаршағаннан, күн өткенде, ашыққанда ыстық бөлмеде ұзақ отырғаннан адам есінен танады.
Алғашқы көмек:
1. Ауру адамды қан басқа құйылу үшін басын төмен қойып, аяғын жоғары көтеру керек.
2. Жылы көрпе жабу немесе керісінше денесін салқындату үшін киімін шешу, омырауын ашу.
3. Терезені ашу.
4. Мүсәтір спиртін иіскету немесе бетіне суық су бүрку.
5. Есінен танған адам ұзақ уақыт өзіне келмеген жағдайда қолдан тыныс алдыру және жабық жүрек массажын жасау.
6. Ауру өз - өзіне келіп ес жинай бастағанда валериан тамшысын беру.
Электрожарақат.
Электрожарақат кезінде адамды тірі алып қалу үшін алғашқы көмектің дер кезінде көрсетілуі аса маңызды роль атқарады. Не үшін резина қолғап кию керек? Естен тану кезінде қолдан тыныс алдыру әдісі қолданылады.
Қолдан тыныс алдыру – күшпен өкпені желдету, өкпеге ауа жіберіп, өкпеден ауаны шығару. Ең көп тараған «ауыздан - ауызға» әдісі.
Демонстрация.
Қолдан тыныс алу әдісін қуыршақты пайдаланып жасалып көрсетіледі. Үш терең тыныс жіберіледі де 1 минут ішінде 15 рет кеуде қуысынан, өкпе қуысынан басады. Бірнеше рет қайталайды.
Бекіту. Тестік жұмыс.
1. Алғашқы көмек қай кезде жасалады?
а) ауруханада
б) дәрігер келгенде
в) дәрігер келгенше немесе ауруханаға жеткізгенше
2. Ірі артерия немесе вена қан тамырлары зақымданғанда не пайдаланылады?
а) жгут, киімдер
б) мақта
в) дәрі
3. Сынықтың түрі
а) жабық
б) ашық
в) ашық және жабық
4. Қолдан тыныс алу әдісі қай кезде қолданылады?
а) қан кеткенде
б) естен танғанда в) сынғанда
5. Қолдан тыныс алу әдісін қалай орындайды?
а) 3 рет терең тыныс жіберіледі
б) кеуде тұсынан басады
в) 3 терең тыныс жіберіліп, 1 минут ішінде 15 рет кеуде қуысынан, өкпе тұсынан басады.
Қорытындылау. Үйге тапсырма.
Бағалау
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: ОБЖ

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Бала?а медициналы? к?мек

Автор: Тажкенова Майраш Мукешевна

Дата: 08.12.2015

Номер свидетельства: 263756

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства