kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зі?ді тану-?мірді тану 9 сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

?зiн-?зi тану саба?ыны? жоспары

Та?ырып: ?зі?ді тану - ?мірді тану.

??ндылы?: с?йіспеншілік

?асиеттер: мейірім, ?уаныш, досты?.

М??алiм: Елекенова Б

Сынып  9

Саба? ма?саты: О?ушыларды? ?мірді? м?ні туралы т?сініктерін ке?ейту.

Міндеті:

Білімділік:    ?мірді? адам  ?шін ма?ыздылы?ын жан-жа?ты ашу;

Дамытушылы?:    ?мірді м?нді, мазм?нды с?руіне ы?пал ету;

Т?рбиелік:   ?мірді ба?алау?а т?рбиелеу.

Ресурстар:?нтаспа,

суреттер,на?ыл с?здер

Саба? барысы:

1.?йымдастыру кезе?i. 2 мин.

С?лемдесу, о?ушыларды? к??іл-к?йін с?рау, саба??а ?атысуды тексеру.

5 Т ережесін еске салу.

1.Т?ртіп

2.Талап

3.Тынышты?

4.Тазалы?

5.Татулы?

2.Тынышты? с?тi. Н?р?а б?лену.

Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз.?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

    Елесететіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Балы?ы ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді,эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із.Ол бірітіндеп к?шейе т?суде.Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із.Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп, с?уле шашуда.?олымыз тек жа?сы,ізгі істер істейді ж?не барша?а  к?мектеседі.Н?р ая?тарары?ыз?а тарады.Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда.Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады.Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

    Одан ?рі н?р сізді? ауызы?ыз?а,тілі?ізге тарады.Тілі?із тек шынды?ты ж?не    жа?сы,ізгі с?здер ?ана айтады.Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба??ытта?ыз, ??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді  ?ана естейді. Н?р к?здері?ізге  де жетті, к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінне жа?сылы?ты к?реді. Сізді? басы?ыз  т?гелдей н?р?а б?ленніп, басы?ыз?а тек ізігі, с?улелі  ой келеді.

    Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды, сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыздан с?уле шашады. Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге, достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз.Н?рды уа?ытша т?сініспей,ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз,оларды? да ж?регі н?р?а толсын.Осы н?р б?кіл ?лемге:барлы? адамдар?а,жан-жануарлар?а,?сімдіктерге,барлы? тірі жан?а таралсын.?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз.Ойша айты?ыз:"Мен н?рлымын.Н?р мені? ішімде.Мен Н?рмын"

Осындай Н?р,Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз.Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде.Оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.

Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.Рахмет.

 

3.?й тапсырмасын тексеру. 5 мин.

Саба? барысын тал?ылау:

4.Д?йекс?з.

О?улы?та  берілген  В.Гетені?  с?зі  д?йекс?з  ретінде  о?ушылар?а  ?сынылады:

«Алдымен  ?зі?ді  ?зі?  ?йрет,  сонда  ?ана  бас?алардан  ?йрене  аласы?».

М??алім  «На?ыл  с?зді?  ма?ынасын  ?алай  т?сінесіз?»  деген  с?ра?  ар?ылы  о?ушыларды?  ?з  пайымдауын  орта?а  салуына  жа?дай  ту?ызады.

5.??гiмелеу (с?хбат). 3мин.

- ?зін-?зі  тану п?нінен не к?тесі?, нені ?йренгі? келеді?

            - ?мірді? м?ні неде деп ойлайсы??

            - М?нді ?мір с?ру ?шін адам?а не ?ажет?

            - ?мірді ба?алай білесіз бе?

            - ?мірден не к?тесіз?

            - Сізді? ма?саты?ыз ?андай?

6.Шы?армашылы? ж?мыс, топты? ж?мыс. 12  мин.

О?ушыларды?  ойларын  білу  ж?не  жан  с?лулы?ыны?  ма?ыздылы?ын  т?сіндіру  ма?сатында  о?улы?та?ы  «Сахналау»  айдарымен  берілген  диалогті  сахналау  ?сынылады.

М??алім  сахналауды  талдау  барысында  о?ушыларды?  атасы  мен  немересіні?  іс - ?рекетіне  ба?а  беруі,  ?з  ойларын  орта?а  салуы,  ?мірді?  м?нін  ке?ірек  ашуы  ар?ылы  балаларды?  на?ты  т?жырым  жасауына  м?мкіндік  тудырады.

М?тінді  р?лдерге  б?ліп  о?ы?ыз.  М?тіндегі  ой?а  ?з  к?з?арасы?ызды  білдірі?із.

Немересі:

Ата,  адамдар  неліктен  жасы  ?л?ай?анда  ?ана  ?мірді  т?сіне  бастадйды?

Атасы:

 ?мірді  т?сіну  адамны?  жасына  байланысты  емес,  балам.  Адам  бала  к?нінен  бастап  ?мірді?  сан  алуан  ??пияларынын  тану?а  ??штар  болса,  ?зіні?  жан  д?ниесіне  ??іле  білсе,  д?рыс  шешімдерді  ?абылдау?а  ?йренсе,  ?мірді  т?сініп,  тани  біледі.

Немересі: 

И?,  адам  ?зі  д?рыс  деп  ойла?ан  шешімді  ?абылдайды.  Біра?  ол  ?зіні?  ?ателескенін  кейін  білетін  де  кездер  болады.

Атасы:

?мірді?  ащысы  да,  т?щысы  да  болады.  Адамны?  мы?тылы?ы  кез  келген  ?иынды?ты  мойымай  к?теріп,  же?е  білуінде.

Немересі:

?мірді  тануды?  ж?не  жа?сы  ?мір  с?руді?  ?андай  жолы  бар?

Атасы:

?мір  с?руді?  т?рлі  жолы  бар,  тек  та?дау  жасау  ?з  ?олы?да.  Оны  та?дау  ?шін  ?зі?ді,  ?згені,  ?мірді  таны.  Жа?сы  мен  жаманды  аны?тап,  ба?асын  бер.  ?зі?е,  ?мірге,  болаша?ы?а  сенімді  бол.  ?зі?е  ісі?е  сай  болсын!

7.Д?птермен ж?мыс

Д?птердегі 1-тапсырманы орындау.

8.Топпен ?н айту. 3 мин.   ?МІР

Т.Айбергенов

9.?й тапсырмасы. 2 мин.        М?тінді  о?у.Д?претмен  ж?мыс

10.?орытындылау, со??ы тынышты? с?тi. 3 мин.

- ?зін-?зі  тану п?нінен не к?тесі?, нені ?йренгі? келеді?

            - ?мірді? м?ні неде деп ойлайсы??

            - М?нді ?мір с?ру ?шін адам?а не ?ажет?

            - ?мірді ба?алай білесіз бе?

            - ?мірден не к?тесіз?

            - Сізді? ма?саты?ыз ?андай?

 Ы??айланып отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая?-?олы?ызды ай?астырма?ыз.?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінемін.

    Елесететіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады. Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан. Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді. Балы?ы ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды, ?р сезімі?ізді,эмоция?ыз бен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
?зі?ді тану-?мірді тану 9 сынып

Автор: Елекенова Ботак?з Махмутхан?ызы

Дата: 08.01.2016

Номер свидетельства: 273616


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства