kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері

Нажмите, чтобы узнать подробности

Дзельбаева Сымбат Абдыказыевна

Сыныбы: 9 «?

Саба?ты? та?ырыбы: ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері.

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а конституциялы? міндеттері ж?не бостанды?тары туралы айта отырып оларды за? сыйла?ышты??а білімділікке, бір-біріні? ар-намысын ?адір-?асиетін ??рметтеуге т?рбиелеу ж?не бейімдеу:

К?рнекілігі: ?аза?стан Республикасыны? конституциясы, интерактивті та?та, о?улы?, ?дістемелік н?с?ау т.б.

Саба?ты? ?діс-т?сілдері: ой ?оз?ау, с?ра?-жауап, топ?а б?лу, ?зіндік ж?мыс.

?йымдастыру кезе?і: 1. Кезекші м?лімдемесі.

                                     2. Топ?а б?лу

?й тапсырмасын с?рау:

1. ?йге берілген тапсырма: 37. Экономикалы? ж?не ?леуметтік ???ы?тар мен бостанды?тар.

?азіргі  та?да?ы Ма??ыстау облысында?ы  басты м?селелерді?  бірі ел экономикасын дамытуда к?сіпкерлік ?ызметті жандандыру. Осы?ан орай  Ша?ын эссе жазып келу тапсырыл?ан болатын.

Сендер бітіруші сыныпсы?дар енді 4-5 жылдан ?рекет ?абілетке ие боласы?дар. Сендер осы жас?а келгенде к?сіпкерлікті дамытуда ?аза?стан?а ?андай ?лес ?ос?ан болар еді?дер. ?р о?ушы ?з ойын айтады.

2. Конституция?ды білесі? бе?

О?ушылар сендерден ?й тапсырмасын с?рау ма?сатында экономикалы? ж?не ?леуметтік ???ы?тар жайында с?ра?тар беріледі. Сол с?ра?тар?а конституцияны? баптары бойынша ?андай бапта айтыл?ан екенін тауып т?сына жазамыз.

?леуметтік, экономикалы? ж?не  ???ы?тар

Конституция бойынша ?андай бапта айтыл?ан?

Денсаулы?  са?тау ???ы?ы

Е?бек ету ???ы?ы

Тыны?у ???ы?ы

Жекеменшік ???ы?ы

М?ра иелену ???ы?ы

Білім алу?а ???ы?ы бар

Ереуіл жасау?а ???ы?ы бар

?ызмет пен к?сіп т?рін еркін та?дау?а ???ы?ы бар

?леуметтік ?амсыздандыруына ???ы?ы бар

?мір с?ру мен денсаулы??а ?олайлы айналада?ы орта?а ???ы?ы бар

Жа?а саба? жолдары.

Жа?а саба?ты жа?а техналогия бойынша о?ушыларды? ?здеріне ме?герту. 7- минут уа?ыт беріледі.

 1. «Жа?даят» с?ра?тары.

О?ушылар сендерге б?гінгі жа?а саба?ымыз бойынша «жа?даят» о?ылады. Сендер м??ият ты?дап «жа?даят» с?ра?тарына жауап береміз.

                                        1-тапсырма
Н?рлан 9 – сыныпта о?иды.Н?рланны? білім алу?а талабы жа?сы.О?ыса,жа?сы о?итын о?ушылар ?атарынан орын аларлы? ?абілеті бар.Біра? ата – анасыны? т?рбиесі баланы д?рыс жолдан тайдырады.Баланы саба?тан себепсіз жиі ?алдырады,кейде тіпті апталап ?алдыратын кездері болады.Мектепте,сыныпта ата – аналар?а байланысты ?тетін жиналыстар?а м?лде келмейді.
Сынып жетекшісі осы жа?дай?а байланысты Н?рланны? ?йіне барып,ата-анасымен бірнеше рет ??гіме ж?ргізгенімен еш н?тиже шы?пайды.Ата – анасы ??р?а? у?де беріп шы?арып салады.Бір жетіден со? жа?а?ы жа?дай ?айталанады.Білім алу баланы? міндеті екенін біле т?ра,соны орындау?а ата –анасы сал?ыртты? танытады.
 

                                           С?ра?тар:
1.Н?рланны? ата –анасыны? ?ылы?ын ?алай ба?алайсыздар?
2.Сендер Н?рланны? достары болса?дар ?алай к?мектесе алатын еді?дер?
3.Ата – ананы? бала алдында?ы міндеттері ?андай?

                                        2 – тапсырма
4 – сыныпта с?тті ая?та?ан Жал?ас жазда жа?сы демалып,тыны?ып,?ырк?йекте мектепке келеді.биыл орта буын,я?ни 5 – сынып?а келген со?,?зін – ?зі бір есейіп ?ал?андай сезінді.?рбір істеген ж?мысына ?зінше бір есеп беріп отыратын болды.Жал?асты? ?ырк?йек айында?ы тынымсыз, е?бекке толы к?ндері ?тіп жатты.Ол енді мектептегі ?йірмеге ?атысып,бойында?ы бір ерекше ?абілетін шы?дауды ма?сат санады.С?йтіп,мектептегі  «Т?мар» пікірсайыс клубына жазылма?шы болып бір шешімге келеді.Осы ойын ата –анасына жеткізді.Ата –анасы Жал?асты? ойына ?арсы болды.Оны анасы а?ылшын ?тетін ?йірмеге ?зі жаздырып ?ой?анын,?азіргі заман?ы а?ылшын тілі мамандарыны? ?те ?ажет екенін,заман а?ымына сай ?мір с?ру керектігін баса айтты.Ал Жал?асты? бар ойла?аны,?зінше бір жаса?ан шешімі ??м?а сі?гендей судай жо? болды да кетті.?немі ата – анасыны? айт?анын д?рыс санап,соны басты назар?а алатын Жал?ас та?ы да ата – анасымен келісуге м?жб?р болды.

                      С?ра?тар:
1.Жал?асты? ата –анасыны? іс – ?рекетін ?алай ба?алайсыз?
2.Осы жерде баланы? ?андай ???ы?ы шектеліп т?р?
3.Жал?асты? ата – анасыны? шешімімен келісуі д?рыс па?

                   3- тапсырма
 Айг?л  мен Айжан дос еді. Айг?л   жа?сы о?итын. Ал, Айжан нашарлау о?итын. Бір к?ні екеуі ренжісіп ?алды. Айг?л  Айжанды екіліксі? деп, – келеке етті. Айжанны? ?андай ???ы?ы б?зылды?

      Осы с?ра?тар бойынша ?зіміз ой   ?орытындыласа?:

1.Осы жа?даяттар ?мірде кездесе  ме?
2.М?ндай жа?даяттар немен ая?талуы м?мкін?
3.Осындай жа?даяттар болдырмау ?шін не істеуге болады?

?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері

?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері

         Шытырман диктант

1. Азаматты?, ж?не, ?аза?стан, ?асиетті, за?дарын, оларды, ?рбір, борышы, Республиканы?, мен, ??рметтеу, конституциясы, са?тау, орындау.

 • 2. Республикалы?, мекемелер, жинау, жергілікті, айналысады, ж?не салы?, ж?мысымен.
 • 3. ?зіні?, байланысты, орындауы, о?ып-біліп, азаматтарды?, ?р?айсысы, ат?арып, ж?мысына, за?дарды, ж?рген, ?зіне, тиіс.
 • 4. ?асиетті, табылады, борыш, ?ор?ау, Отан, е?, болып, 

                                 Д?рыс жауаптары

 • 1. ?аза?стан Республикасы Конституциясымен за?дарын са?тау оларды  ??рметтеу, ?рбір азаматты? ?асиетті борышы.
 • 2. Салы? жинау ж?мысымен Республикалы? ж?не жергілікті мекемелер айналысады.
 • 3. Азаматтарды? ?р?акйсысы ?зіне, ?зіні? ат?арып ж?рген  ж?мысына байланысты за?дарды о?ып біліп, оны орындауы тиіс.
 • 4. Отан ?ор?ау-е? ?асиетті борыш болып табылады.

Кімні? ойы ?ш?ыр

О?ушылар біз ?р?айсымыз ?аза?стан Республикасыны? азаматтарымыз бізді? болаша?та?ы басты міндетіміз азаматты? міндеттермізді орындау.

Енді сендерге тапсырма.

1-топ. Сендер ?р облысты? ?кімдерісі?дер. Сендерді? болаша?та?ы ?аза?станды дамытуда,  ?аза?стан еліні? т?р?ындарын ?андай жа?сы жа?дайлар ту?ызар еді?дер.

2-топ. Сендер депутатсы?дар сендерді? азаматты? міндеттері? ?алай орындалар еді?

3-топ.  Сендер болаша? Президенттікке ?міткерлерсі?дер. Сендер ?аза?стан елін ?алай ал?а шы?арар еді?дер.

Жа?сы о?ушылар бізді? болаша? ?кімдеріміз депутаттарымыз, президентіміз барлы?ы осы жерде отыр десек те болады. Айт?андары? орындалып армандары?а жеті?дер.

?йге тапсырма.  ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері.

Ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері»

Бекітемін: ---------------------------

Уақыты: 18.02.2013ж, 19.02.2013ж, 25.02.2013ж.

Сыныбы: 9 «Ә» «Б» «В» «Ж» «З» «Е»

Сабақтың тақырыбы: Қазақстан Республикасының азаматтарының міндеттері.

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға конституциялық міндеттері және бостандықтары туралы айта отырып оларды заң сыйлағыштыққа білімділікке, бір-бірінің ар-намысын қадір-қасиетін құрметтеуге тәрбиелеу және бейімдеу:

Көрнекілігі: Қазақстан Республикасының конституциясы, интерактивті тақта, оқулық, әдістемелік нұсқау т.б.

Сабақтың әдіс-тәсілдері: ой қозғау, сұрақ-жауап , топқа бөлу, өзіндік жұмыс.

Ұйымдастыру кезеңі: 1. Кезекші мәлімдемесі.

2. Топқа бөлу

Үй тапсырмасын сұрау:

1. Үйге берілген тапсырма: 37. Экономикалық және әлеуметтік құқықтар мен бостандықтар.

Қазіргі таңдағы Маңғыстау облысындағы басты мәселелердің бірі ел экономикасын дамытуда кәсіпкерлік қызметті жандандыру. Осыған орай Шағын эссе жазып келу тапсырылған болатын.

Сендер бітіруші сыныпсыңдар енді 4-5 жылдан әрекет қабілетке ие боласыңдар. Сендер осы жасқа келгенде кәсіпкерлікті дамытуда Қазақстанға қандай үлес қосқан болар едіңдер. Әр оқушы өз ойын айтады.

2. Конституцияңды білесің бе?

Оқушылар сендерден үй тапсырмасын сұрау мақсатында экономикалық және әлеуметтік құқықтар жайында сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарға конституцияның баптары бойынша қандай бапта айтылған екенін тауып тұсына жазамыз.


Әлеуметтік, экономикалық және құқықтар

Конституция бойынша қандай бапта айтылған?

Денсаулық сақтау құқығы

Еңбек ету құқығы

Тынығу құқығы

Жекеменшік құқығы

Мұра иелену құқығы

Білім алуға құқығы бар

Ереуіл жасауға құқығы бар

Қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауға құқығы бар

Әлеуметтік қамсыздандыруына құқығы бар

Өмір сүру мен денсаулыққа қолайлы айналадағы ортаға құқығы бар


Жаңа сабақ жолдары.

Жаңа сабақты жаңа техналогия бойынша оқушылардың өздеріне меңгерту. 7- минут уақыт беріледі.


 1. «Жағдаят» сұрақтары.

Оқушылар сендерге бүгінгі жаңа сабағымыз бойынша «жағдаят» оқылады. Сендер мұқият тыңдап «жағдаят» сұрақтарына жауап береміз.

  1-тапсырма
Нұрлан 9 – сыныпта оқиды.Нұрланның білім алуға талабы жақсы.Оқыса,жақсы оқитын оқушылар қатарынан орын аларлық қабілеті бар.Бірақ ата – анасының тәрбиесі баланы дұрыс жолдан тайдырады.Баланы сабақтан себепсіз жиі қалдырады,кейде тіпті апталап қалдыратын кездері болады.Мектепте,сыныпта ата – аналарға байланысты өтетін жиналыстарға мүлде келмейді.
Сынып жетекшісі осы жағдайға байланысты Нұрланның үйіне барып,ата-анасымен бірнеше рет әңгіме жүргізгенімен еш нәтиже шықпайды.Ата – анасы құрғақ уәде беріп шығарып салады.Бір жетіден соң жаңағы жағдай қайталанады.Білім алу баланың міндеті екенін біле тұра,соны орындауға ата –анасы салғырттық танытады.
 

 

                         Сұрақтар:
1.Нұрланның ата –анасының қылығын қалай бағалайсыздар?
2.Сендер Нұрланның достары болсаңдар қалай көмектесе алатын едіңдер?
3.Ата – ананың бала алдындағы міндеттері қандай?

2 – тапсырма
4 – сыныпта сәтті аяқтаған Жалғас жазда жақсы демалып,тынығып,қыркүйекте мектепке келеді.биыл орта буын,яғни 5 – сыныпқа келген соң,өзін – өзі бір есейіп қалғандай сезінді.Әрбір істеген жұмысына өзінше бір есеп беріп отыратын болды.Жалғастың қыркүйек айындағы тынымсыз, еңбекке толы күндері өтіп жатты.Ол енді мектептегі үйірмеге қатысып,бойындағы бір ерекше қабілетін шыңдауды мақсат санады.Сөйтіп,мектептегі  «Тұмар» пікірсайыс клубына жазылмақшы болып бір шешімге келеді.Осы ойын ата –анасына жеткізді.Ата –анасы Жалғастың ойына қарсы болды.Оны анасы ағылшын өтетін үйірмеге өзі жаздырып қойғанын,қазіргі заманғы ағылшын тілі мамандарының өте қажет екенін,заман ағымына сай өмір сүру керектігін баса айтты.Ал Жалғастың бар ойлағаны,өзінше бір жасаған шешімі құмға сіңгендей судай жоқ болды да кетті.Үнемі ата – анасының айтқанын дұрыс санап,соны басты назарға алатын Жалғас тағы да ата – анасымен келісуге мәжбүр болды.

Сұрақтар:
1.Жалғастың ата –анасының іс – әрекетін қалай бағалайсыз?
2.Осы жерде баланың қандай құқығы шектеліп тұр?
3.Жалғастың ата – анасының шешімімен келісуі дұрыс па?

 

 

 

                   3- тапсырма
 Айгүл  мен Айжан дос еді. Айгүл   жақсы оқитын. Ал, Айжан нашарлау оқитын. Бір күні екеуі ренжісіп қалды. Айгүл  Айжанды екіліксің деп, – келеке етті. Айжанның қандай құқығы бұзылды?

 

      Осы сұрақтар бойынша өзіміз ой   қорытындыласақ:

1.Осы жағдаяттар өмірде кездесе  ме?
2.Мұндай жағдаяттар немен аяқталуы мүмкін?
3.Осындай жағдаяттар болдырмау үшін не істеуге болады?

 

 

Қазақстан Республикасының азаматтарының міндеттері

Қазақстан Республикасының азаматтарының міндеттері


Шытырман диктант

1. Азаматтың, және, Қазақстан, қасиетті, заңдарын, оларды, әрбір, борышы, Республиканың, мен, құрметтеу, конституциясы, сақтау, орындау.

 • 2. Республикалық, мекемелер, жинау, жергілікті, айналысады, және салық, жұмысымен.

 • 3. Өзінің, байланысты, орындауы, оқып-біліп, азаматтардың, әрқайсысы, атқарып, жұмысына, заңдарды, жүрген, өзіне, тиіс.

 • 4. Қасиетті, табылады, борыш, қорғау, Отан, ең, болып,

Дұрыс жауаптары

 • 1. Қазақстан Республикасы Конституциясымен заңдарын сақтау оларды құрметтеу, әрбір азаматтың қасиетті борышы.

 • 2. Салық жинау жұмысымен Республикалық және жергілікті мекемелер айналысады.

 • 3. Азаматтардың әрқакйсысы өзіне, өзінің атқарып жүрген жұмысына байланысты заңдарды оқып біліп, оны орындауы тиіс.

 • 4. Отан қорғау-ең қасиетті борыш болып табылады.

Кімнің ойы ұшқыр

Оқушылар біз әрқайсымыз Қазақстан Республикасының азаматтарымыз біздің болашақтағы басты міндетіміз азаматтық міндеттермізді орындау.

Енді сендерге тапсырма.

1-топ. Сендер әр облыстың әкімдерісіңдер. Сендердің болашақтағы Қазақстанды дамытуда, Қазақстан елінің тұрғындарын қандай жақсы жағдайлар туғызар едіңдер.

2-топ. Сендер депутатсыңдар сендердің азаматтық міндеттерің қалай орындалар еді?

3-топ. Сендер болашақ Президенттікке үміткерлерсіңдер. Сендер Қазақстан елін қалай алға шығарар едіңдер.

Жақсы оқушылар біздің болашақ әкімдеріміз депутаттарымыз, президентіміз барлығы осы жерде отыр десек те болады. Айтқандарың орындалып армандарыңа жетіңдер.

Үйге тапсырма. Қазақстан Республикасының азаматтарының міндеттері.Бағалау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 9 класс

Скачать
?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? міндеттері

Автор: Дзельбаева Сымбат Абдыказыевна

Дата: 11.11.2015

Номер свидетельства: 251413

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства