kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП "Талантты ж?не дарынды балаларды о?ытуда?ы ?діс-т?сілдер".

Нажмите, чтобы узнать подробности

ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП ЖОСПАРЫ:

 

Та?ырыбы:  Талантты ж?не дарынды балаларды о?ытуда?ы ?діс-т?сілдер

Ма?саты мен міндеттері: Жа?а ?діс-т?сілдерді ?олдану барысында м??алімдерге талантты ж?не    дарынды о?ушыларды тану?а м?мкіндік беру. Барлы? о?ушыларды? білім алу, ма?сат?а жету мен сынып ?міріне ?атысу ?абілеттерін арттыру ?шін оны т?л?а ретінде дамыту?а назар аудару.

К?тілетін н?тиже: зияткерлік тапсырмалар, о?ушы ?леуетін дамыту ма?сатында зерттеулер пайдасын біледі. Білім беруде о?ушы?а жеке к??іл б?луді дамыту?а ы?пал ететін о?ыту ?дісі ретінде ??гімелесуді, жауап алу мен ша?ын топта ж?мыс істеу ?дістерін ?алайша тиімді ?олдану?а болатыны туралы ?з т?сінігін ?алыптастырады, тиімділігін ??ынады, ?олданады; Жа?а ?діс-т?сілдерді саба?та ?олдануды ?йренеді.

 

?діс-т?сілдер: О?ыту мен о?уда?ы жа?а ?дістер, Таланты ж?не дарынды балаларды о?ыту, Сын т?р?ысынан ойлау?а ?йрету, О?уды ба?алау ж?не о?ытуды ба?алау, АКТны ?олдану, тренинг, сергіту с?ті.

 

??рал-жабды?тар: Интербелсенді та?та, стикер, а? пара?шалар,

ресурстар,  суреттер,  маркер,

Барысы: Амандасу; «Шатты? ше?бері» тренингі, топ?а б?лу, «?ш т?рлі к?нделік» ?дісі, к??іл-к?йлерін ба?алау;

Сергіту с?ті: семинар?а ?атысушылармен танысу тренингі  

Ал?аш?ы кезе?: М?тінмен таныстыру.

Негізгі кезе?: «?ш т?рлі к?нделік» ?дісі

?атысушылармен  ж?мыс «М??алім шеберлігін ж?не о?ушы зейінін» аны?тау тренингі

Топтастыру (?орытындылау)  «Ой?а алайы?, ойлана білейік.»    Дарындылы?ты ай?ындау: термин с?здерді топтастыру

Рефлексия: саба??а келгенге дейінгі к??іл к?йі ж?не саба?тан ал?ан ?серлерін стикерлерге жазады.

                                          Шеберлік сыныпты? жоспары

Ж?мыс кезе?і

Кіріспе кезе?і

Кезе?ні? мазм?ны

?атысушыларды? іс-?рекеті

Амандасу

Топ?а б?лу

А.Шульманны? ?ш к?мекшісі бойынша: бас, ?ол, ж?рек ар?ылы топ?а б?лінеді

м??алімдер берілген тапсырманы орындайды

Танысу

«Шатты? ше?бері» ар?ылы ?атысушылар ше?бер ??рады, содан со? бір-біріні? ?олын ?стап т?рып, о?нан сол?а ?арай ?ркім ?зіні? есіміне сын есімді ?ойып айтады. Мысалы: а?к??іл Айн?р.

?атысушылар тапсырманы орындайды

Ал?аш?ы кезе?: М?тінмен таныстыру.

?р топ ?здері б?гінгі та?ырыппен, к??іл к?ймен байланыстыра ?ор?айды. Топтан бір адам с?йлеуге болады.

Ой т?йіндейді                      

?орытады

?ор?айды

Негізгі кезе?: «?ш т?рлі к?нделік» ?дісі

1-?адам: саба? та?ырыбы айтылады, о?ылатын м?тін таныстырылады.

2-?адам: м?тінді о?у барысында ?р?айсысы жеке к?нделік толтырады. К?нделік сол жа?тан бастап толтырылады.

М?тіннен ерекше ?сер еткен немесе ой сал?ан д?йекс?з келтіру

Жеке т?сінік беру: осы д?йекс?зді жазу?а не м?жб?р етті? ?андай ой тудырды? Осы?ан байланысты ?андай с?ра? туды?

«М??алімге хат» - с?ра?тар

 3-?адам: ж?мыс н?тижесін ж?пта, топта тал?ылау

-а?паратты тере? ме?гереді;

-сараптайды, жина?тайды, ба?алайды;

-а?паратпен ынталы ж?мыс жасайды ;

-а?параты т?сініп, ?з к?з?арасы т?р?ысынан рефлексия жасай біледі;

-?сыныл?ан а?парат туралы ?згелерді? пікірін  біледі;

-м?тінді белгілеп алу, т?жырымдау ж?не с?ра?тар ?ояды;

-?з ж?мысын кластастарымен тал?ылайды, ж?мыс?а тере? сараптау жасайды, ?з білімін, т?сінігін ке?ейтеді

?атысушылармен  ж?мыс «М??алім шеберлігін ж?не о?ушы зейінін» аны?тау тренингі

Топтан 3 м??алім шы?ады ж?не 1 м??алімге тапсырманы т?сіндіреді ?ал?ан ?шеуі осы айтыл?ан тапсырманы орындау керек

Белсенді ?атысып отырады, м??ият ты?дап отырады

(?орытындылау)  «Ой?а алайы?, ойлана білейік.»    Дарындылы?ты ай?ындау: термин с?здерді топтастыру

Дарындылы?- ?абілеттер иерархиясыны? ??рылымды? б?лшегі. ?абілеттілік сия?ты дарындылы? та туа бітпейді, ол дамуда ?мір с?реді.

Дивергентті ойлау- бір м?селені? бірнеше шешімін іздеу ма?сатында ?олданылатын шы?армашылы? ойлауды? т?рі.

Инклюзивті о?ыту- білім алу барлы?ына да ?олжетімді деген ?а?идат?а негізделетін о?ыту.

Талант- арнайы ?абілеттерді? жо?ары де?гейде дамуы.

IQ- зияткерлік коэффициенті

Терминдерді ма?ынасына ?арай топтастырады, дарындылы?ты? т?рлері -мен танысады, ?здері дарындыларды? ?ай тобына жататынын к?рсетеді

Ба?алау

Формативті ба?алау.

?стелді? ?стіндегі к?мпитті? т?стері ар?ылы ?р топты? топ басшылары ?здеріні? ша?ын топтарын ба?алайды

Жасыл к?мпит -5

Сары к?мпит-4

?ызыл к?мпит-3

Барлы? ?атысушылар ба?аланады

рефлексия

Семинар?а кіргенге дейінгі к??іл-к?йі ?алай болды? ?р ?атысушы ?зі отыр?ан ?стелді? артына стикерлер жапсырады.

Саба?тан со? ал?ан ?серлері мен ?сыныс пікірлерін стикерлерге жазады.

Не ?йрендім?

Мен ?шін не жа?а болды?

Ма?ан не ?иын болды

1.Саба? со?ында?ы  к??іл к?йлерін  ба?алау

2.Саба? жайлы пікірлерін жазады.

М?найлы ауданы

«?ызылт?бе лицейі» ММ

/Мастер класс/

Та?ырыбы:  Талантты ж?не дарынды балаларды о?ытуда?ы ?діс-т?сілдер

/ауданды? семинар/

                                                                        Дайында?ан: ???ы? п?ні м??алімі Медетова А.О.

2015-2016 о?у жылы

Просмотр содержимого документа
«ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП "Талантты ж?не дарынды балаларды о?ытуда?ы ?діс-т?сілдер".»

ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП ЖОСПАРЫ:


Тақырыбы: Талантты және дарынды балаларды оқытудағы әдіс-тәсілдер


Мақсаты мен міндеттері: Жаңа әдіс-тәсілдерді қолдану барысында мұғалімдерге талантты және    дарынды оқушыларды тануға мүмкіндік беру. Барлық оқушылардың білім алу, мақсатқа жету мен сынып өміріне қатысу қабілеттерін арттыру үшін оны тұлға ретінде дамытуға назар аудару.


Күтілетін нәтиже: зияткерлік тапсырмалар, оқушы әлеуетін дамыту мақсатында зерттеулер пайдасын біледі. Білім беруде оқушыға жеке көңіл бөлуді дамытуға ықпал ететін оқыту әдісі ретінде әңгімелесуді, жауап алу мен шағын топта жұмыс істеу әдістерін қалайша тиімді қолдануға болатыны туралы өз түсінігін қалыптастырады, тиімділігін ұғынады, қолданады; Жаңа әдіс-тәсілдерді сабақта қолдануды үйренеді.


Әдіс-тәсілдер: Оқыту мен оқудағы жаңа әдістер, Таланты және дарынды балаларды оқыту, Сын тұрғысынан ойлауға үйрету, Оқуды бағалау және оқытуды бағалау, АКТны қолдану, тренинг, сергіту сәті.


Құрал-жабдықтар: Интербелсенді тақта, стикер, ақ парақшалар,

ресурстар, суреттер, маркер,


Барысы: Амандасу; «Шаттық шеңбері» тренингі, топқа бөлу, «Үш түрлі күнделік» әдісі, көңіл-күйлерін бағалау;


Сергіту сәті: семинарға қатысушылармен танысу тренингі

Алғашқы кезең: Мәтінмен таныстыру.


Негізгі кезең: «Үш түрлі күнделік» әдісі


Қатысушылармен  жұмыс «Мұғалім шеберлігін және оқушы зейінін» анықтау тренингі


Топтастыру (Қорытындылау)  «Ойға алайық, ойлана білейік..»    Дарындылықты айқындау: термин сөздерді топтастыру


Рефлексия: сабақға келгенге дейінгі көңіл күйі және сабақтан алған әсерлерін стикерлерге жазады.
Шеберлік сыныптың жоспары

Жұмыс кезеңі

Кіріспе кезеңі

Кезеңнің мазмұны

Қатысушылардың іс-әрекеті

Амандасу

Топқа бөлу

А.Шульманның үш көмекшісі бойынша: бас, қол, жүрек арқылы топқа бөлінеді

мұғалімдер берілген тапсырманы орындайды

Танысу

«Шаттық шеңбері» арқылы қатысушылар шеңбер құрады, содан соң бір-бірінің қолын ұстап тұрып, оңнан солға қарай әркім өзінің есіміне сын есімді қойып айтады. Мысалы: ақкөңіл Айнұр...

Қатысушылар тапсырманы орындайды

Алғашқы кезең: Мәтінмен таныстыру.

әр топ өздері бүгінгі тақырыппен, көңіл күймен байланыстыра қорғайды. Топтан бір адам сөйлеуге болады.

Ой түйіндейді

Қорытады

қорғайды

Негізгі кезең: «Үш түрлі күнделік» әдісі

1-қадам: сабақ тақырыбы айтылады, оқылатын мәтін таныстырылады.

2-қадам: мәтінді оқу барысында әрқайсысы жеке күнделік толтырады. Күнделік сол жақтан бастап толтырылады.

Мәтіннен ерекше әсер еткен немесе ой салған дәйексөз келтіру

Жеке түсінік беру: осы дәйексөзді жазуға не мәжбүр етті? Қандай ой тудырды? Осыған байланысты қандай сұрақ туды?

«Мұғалімге хат» - сұрақтар


3-қадам: жұмыс нәтижесін жұпта, топта талқылау


-ақпаратты терең меңгереді;

-сараптайды, жинақтайды, бағалайды;

-ақпаратпен ынталы жұмыс жасайды ;

-ақпараты түсініп, өз көзқарасы тұрғысынан рефлексия жасай біледі;

-ұсынылған ақпарат туралы өзгелердің пікірін біледі;

-мәтінді белгілеп алу, тұжырымдау және сұрақтар қояды;

-өз жұмысын кластастарымен талқылайды, жұмысқа терең сараптау жасайды, өз білімін, түсінігін кеңейтеді

Қатысушылармен жұмыс «Мұғалім шеберлігін және оқушы зейінін» анықтау тренингі

Топтан 3 мұғалім шығады және 1 мұғалімге тапсырманы түсіндіреді қалған үшеуі осы айтылған тапсырманы орындау керек

Белсенді қатысып отырады, мұқият тыңдап отырады

(Қорытындылау) «Ойға алайық, ойлана білейік..» Дарындылықты айқындау: термин сөздерді топтастыру

Дарындылық- қабілеттер иерархиясының құрылымдық бөлшегі. Қабілеттілік сияқты дарындылық та туа бітпейді, ол дамуда өмір сүреді.

Дивергентті ойлау- бір мәселенің бірнеше шешімін іздеу мақсатында қолданылатын шығармашылық ойлаудың түрі.

Инклюзивті оқыту- білім алу барлығына да қолжетімді деген қағидатқа негізделетін оқыту.

Талант- арнайы қабілеттердің жоғары деңгейде дамуы.

IQ- зияткерлік коэффициенті


Терминдерді мағынасына қарай топтастырады, дарындылықтың түрлері -мен танысады, өздері дарындылардың қай тобына жататынын көрсетеді

Бағалау

Формативті бағалау.

Үстелдің үстіндегі кәмпиттің түстері арқылы әр топтың топ басшылары өздерінің шағын топтарын бағалайды

Жасыл кәмпит -5

Сары кәмпит-4

Қызыл кәмпит-3

Барлық қатысушылар бағаланады

рефлексия

Семинарға кіргенге дейінгі көңіл-күйі қалай болды? Әр қатысушы өзі отырған үстелдің артына стикерлер жапсырады.


Сабақтан соң алған әсерлері мен ұсыныс пікірлерін стикерлерге жазады.

Не үйрендім?

Мен үшін не жаңа болды?

Маған не қиын болды

1.Сабақ соңындағы көңіл күйлерін бағалау


2.Сабақ жайлы пікірлерін жазады.Мұнайлы ауданы

«Қызылтөбе лицейі» ММ/Мастер класс/

Тақырыбы: Талантты және дарынды балаларды оқытудағы әдіс-тәсілдер

/аудандық семинар/

Дайындаған: құқық пәні мұғалімі Медетова А.О.

2015-2016 оқу жылы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Обществознание

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 9 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП "Талантты ж?не дарынды балаларды о?ытуда?ы ?діс-т?сілдер".

Автор: Медетова Айнур Оспановна

Дата: 31.03.2016

Номер свидетельства: 312809

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства