kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Жол ережесін білейік, аман-есен ж?рейік".

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? ма?саты: О?ушыларды жол ережесімен таныстыру. Жол ?ауіпсіздігін са?тауды? адамдар ?міріндегі ма?ыздылы?ын ??ындыру, к?ше жа?дайында?ы ке?істікті ба?дарлай білу да?дыларын дамыту. О?ушыларды зейінді, епті болу?а, са?ты??а, саналылы??а, шыдамдылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? к?рнекілігі: ба?даршам, жол белгілері, интерактивті та?та, жас инспектор формасы мен тая?шасы, жолда ж?ру ережелері туралы фотосуреттер.
Саба?ты? т?рі: сайыс жарыс саба?ы.
Енді ?діл?азылар ал?асымен, сайыс кезе?дерімен таныстырып ?тейін. Сайыс 6 кезе?нен т?рады.
I кезе?: Ба?даршамны? шы?у тарихы, «Тарих та?ылымы»
II кезе?: «Ж?мба?тар шешейік».
III кезе?: С?ра? – жауап.
IV кезе?: «Реттеуші инспекторлар ?ызметі»
V кезе?: «К?ше ережелерін білейік»
VI кезе?: «?нер сайысы»

М??алім: ??рметті о?ушылар, ?она?тар, ?стаздар! Б?гінгі «Ережені жаттаймыз, ?мірлерді са?таймыз!» жиынымызды бастау?а р??сат еті?іздер!
Шуа?ты ?міріміз к?ндей к?ліп,
Ж?ректе б?ршік атып г?лдейді ?міт.
Арман?а сапар тарту м?мкін емес,
Жол ж?ру ережесін білмей т?рып.
?ай к?ше, ?ай ?ала?а барса?ыз да,
?ай а?ыл ?лшеміне салса?ыз да.
Жол ж?ру ережесі за?ды т?ртіп -
Ол орта?
?лкен – кіші, баршамыз?а!

«Тарих та?ылымы».
1 - топ «Ба?даршам» Топты? ?раны: То?та! Са?тан! Жол ашы?! Ж?рме жол?а таласып. 1 - топ ба?даршамны? шы?у тарихы жайлы баяндайды.
2 - топ. Тарихтан та?ылым.
1 – о?ушы: Балалар, ба?даршамды кім ойлап тап?анын білесі?дер ме? Ал, ендеше ты?дап к?релік.
Ал?аш?ы ба?даршам темір жол бойында пайда болды. Оны ойлап тап?ан адамны? есімі тарихта са?талма?ан. Оны к?ше ?иылысына ы??айлап ?айта жаса?ан а?ылшын инженер – механигі Д. Найт болатын. Ол 1868 жылы Лондонда?ы парламент ?йіні? алдына ба?даршам орнатты.

2 – о?ушы: Алдымен т?рлі – т?сті сигнал ?айыс берілісті? к?мегі ар?ылы ?згертіліп отырды. Сосын аппарат ортасына газды шам орнатылды. ?кінішке орай, бірде газ жарылып, кезекте т?р?ан полицей ?аза болады да, содан жарты ?асыр бойы ?мыт болады.
3 – о?ушы: Тек 1914 жылы Американы? Кливленд ?аласына, сосын Нью-Йорк, т. б. ?алаларында пайда бола бастайды. Б?л жолы олар электрлі болды. Тек екі т?сті ?ана: ?ызыл ж?не жасыл. 1918 жылдан бастап ?ана ?ш т?с ?олданыла бастады.
4 - о?ушы: Ба?даршам – ?мірімізді жазымнан са?тандыратын к?мекшіміз. Оны? сырын біліп, тілін алу баршамыз?а керек. Оны? беретін си?ырлы ?мір с?здері бар.

Мені? ?ш к?зім бар.
Бір к?зім «кідір» дейді,
Бір к?зім «ж?гір» дейді.
Бір к?зім «абайла» дейді,
?арап ?алма ма?ай?а дейді.

5 - о?ушы: К?реген д?у ?ыра?ы,
К?шемізде т?рады.
Ол бергенде команда,
Ба?ынамыз ?манда!
Ашса кезек ?ш к?зін,
Айтты деп ?? ?ш с?зін.
То?та! Са?тан! Жол ашы?!
Ж?рме жол?а таласып.
?ызыл к?зін аш?анда
Сыны? с?йем баспа ал?а.
Сары к?зін аш?анда,
?арап ?алма аспан?а.
Жасыл к?зін аш?анда
?те бергін жас?анба!

6 - о?ушы: Жолдар ?иылысында,
?алтарысып ?ысылма.
К?лдене?нен жол болса,
Кібіртектеп тоспа оны.
Бос болмаса алайда,
Са?ты? жаса абайла.
?алмас ?шін со?ты?ып,
Ол ?ткенше тос т?рып.

III – топ. «Жол белгілері» Топты? ?раны: «Жол т?ртібін білейік, аман – есен ж?рейік»
II – топ Тарихтан та?ылым.
1 - О?ушы Тарих?а к?з ж?гіртетін болса?, ж?ріп – т?руды реттеу ?ажеттілігі сонау бір машинаны? аз кезінде ту?ан к?рінеді. Ал?аш рет 1868 жылы Лондон ?аласында темір жол ба?даршамы орнатылды. Ол ?олмен алмастырылатын ж?не алмастыру ?шін арнаулы адам т?ратын еді. ?рі ол к?п уа?ыт алатын болды. Кейінірек, 1870 жылы Америкада электр ба?даршамдары пайда болды.

2 - О?ушы: Ресейде ал?аш жолдарды I Петр салдыра баста?ан. Авток?лік ж?ргізушілеріне жолда д?рыс ж?ру ?ата? ескертілді. Ресейде ?ш т?рлі ба?даршамдар 1920 жылдары іске ?осыла бастады. Бертін келе оны автомат ж?йесі ар?ылы бас?ару ойластырылды.
3 - О?ушы: Ал, б?гінгі та?да ба?даршамды электронды есептеу машинасы ар?ылы бас?ару ж?зеге асырыл?ан. ?аза?станда ба?даршамдар барлы? ірі ?алаларда орнатыл?ан. ?аза?станда 1917 жыл?а дейін неб?рі 127 км ?ана жол бар болатын. Елуінші жылдары республикамызда асфальт жолдарды? ?зынды?ы отыз мы? км болды. Ал ?азір сегіз ж?з миллион км – ден асады.

II – топ «Жол белгілері»
1 - о?ушы: ?йрен таппай тыным бір,
Белгілерді? тілін біл.
Егер оны білмесе?,
Тартар жолы? б?лы??ыр.

2 - о?ушы: ?зі ?ызыл, ?шб?рышты ескертуі? мен болам,
Хабарлайтын бар ?ауіпті о? сапар?а жолда?ан.
Ма?ан ?арап ж?рер болса ж?ргізуші, жаяу да,
Жолы болып, с?тсіздікке еш?ашан да ?алма?ан

3 - о?ушы: Есігінен арт?ы
К?лікке сен мінгін.
Енді есіктен ал?ы
Т?сері?ді білгін.

4 - о?ушы: То?та, жолдас!
То?та, жолдас! Б?зба к?ше т?ртібін,
?ткізе алмай, ?мірі?ні? арты?ын.
Ж?рсі? бе сен, ?алай - ?алай басасы?,
То?та! Бай?а, ойла, ?ателесесі?,
Ал кеп ?алды, автобус пен трамвай.
То?та, жолдас! Т?ртіп б?зба, ж?р былай,
Саспа бос?а а?ты? па да апты? па.

5 - о?ушы: К?ше за?ын білмесе?,
?лкенменен ж?р бірге сен.
Олардан кетпе алыстап
?олдарынан алыстап,
К?ше за?ын о?и ж?р,
К??ілі?е то?и ж?р.
Жасама ?сте а?атты?,
Аялдай т?р а?атты?.

II – кезе?. Ж?мба?тар шешу

III – кезе?. С?ра?тар?а жауап береміз
1 Жиек жол дегеніміз не? – Адамдар жаяу ж?ретін к?ше жиегіндегі тар жол.
2 Жаяу?а ?ай жермен ж?руге болмайды? – К?лік ж?ретін к?шені? ортасымен ж?руге р??сат етілмейді.
3 Мына белгі нені білдіреді? – Абайла! Балалар!
4 ?ала к?шелерінде ?анша жас?а дейін велосипедпен ж?руге болмайды? – Тек 14 жастан кейін ?ана р??сат етіледі.
5 Автобус?а ?ай есіктен кіріп, ?ай есіктен т?седі? – Арт?ы есіктен мініп, алды??ы есіктен т?су керек.

6 Мына к?ліктер ?алай аталады? – ?рт с?ндіру, жедел ж?рдем.
Жол белгілерін интерактивті та?тадан к?рсету.
А?паратты? – к?рсеткіштік белгілер
Ескерту белгілері
Тыйым салатын белгілер
Сервис белгілері
Басымдылы? белгілері
Жол та?балары

М??алім:
Мен б?ріне ?р?ашанда тыйым салып т?рамын,
?айда болса алда т?рып жібермеймін бір адым.
Т?сім ?ызыл, ?зім ше?бер сызы? болып бітемін,
Осы жолы ?ндемейін, бар ма та?ы с?ра?ы?.
Белгімін к?рсетер жылдамды? ба?ытын,
Ой, ш???ыр, б?рылыс, ?атерді, ?ауіпті.

Барлы?ын аны?тап, к?рсетіп жіберем,
Сонды?тан б?рі де мені тез таныпты.
Баратын сапарды? ?ашы?ын, т?ра?ын,
?н – т?нсіз жол сілтеп к?рсетіп т?рамын.
К?ндіз де, т?нде де от болып жанады,
К?кпе?бек боял?ан т?ртб?рыш шыра?ым.

IV кезе?. Реттеуші инспекторлар ?ызметі

V кезе? «К?ше ережелерін білейік»
«Жол белгілері» тобы
1 Ж?ріп келе жат?ан машинаны? алдынан ?тіп кетемін деуші болма, ол то?та?анша, не ?тіп кеткенше тоса т?р.
2 Мектепке келе жатып ?лкен жолды? шетімен ж?р. Алды?нан машина шы?са, жол бер. То?тап т?р?ан машинаны? ?асынан абайлап ?т.
3 К?ше т?ртібін орындамау к?лікті? ж?ріп т?руына кедергі келтіреді. Ж?мысшылар ж?мыс?а, о?ушылар саба??а баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі м?мкін.
4 Мектепке келе жат?анда, ?зі?е ?ауіпсіз болатын жолды та?дай біл, ?ткел тар болса, ?арсы кездескен ?лкен кісіге жол бер.

«Ба?даршам тобы»
1 К?шеден ?терде ?уелі сол жа?ы?а, к?шені? орта т?сына жеткенде о? жа?ы?а ?ара. Егер келе жатса, ?тіп кеткенше сол орны?а а? жола? сызыл?ан т?ста к?те т?р.
2 Аялдамада т?р?ан автомобиль, автобус, троллейбусті? арт?ы жа?ынан айналып ?т. Сонда сен келе жат?ан машинаны дер кезінде к?ресі?.
3 Тротуармен келе жатып, ?а?падан к?рінген машинаны бай?аса?, ?ткізіп жібер. К?шеде то?тап т?р?ан машинаны? ?асынан абайлап ?т, машина есігін ашып ?алуы м?мкін.
4 Жол ?стінде ойнама, сыр?ана? теппе. Жер тай?а? болса, жолда абайла.

VI кезе? «?нер сайысы»
«Ба?даршам» тобы, ?нні? аты – «Ба?даршам»
«Жол белгілері тобы, ?нні? аты – Шофер»

?орытынды
М??алім:
?ымбатты ?она?тар, ?стаздар, о?ушылар! О?ушылар жолда ж?ру ережесімен таныстырылды. ?р о?ушы «Мені? ?йден мектепке дейінгі жолым» деген схеманы сызып к?нделіктеріні? бірінші бетіне салып ?ойды. Жолда ж?ру ережелеріне байланысты т?рбие са?аттары ?тті. Міне, алдары?ызда о?ушыларды? сал?ан суреттері, жаса?ан макеттері. О?ушылар жолда ж?ру айлы?ына бір кісідей ат салысты. Олай болса, о?ушылар?а айтарым, жолда ж?ру ережесін ?р?ашан есте са?тап, б?лжытпай орындап, са? ж?рі?дер демекпін.

?ай к?ше, ?ай ?ала?а барса?ыз да,
?ай а?ыл ?лшеміне салса?ыз да,
Жол ж?ру ережесі за?ды т?ртіп -
Ол орта? ?лкен, кіші, баршамыз?а!

Просмотр содержимого документа
«"Жол ережесін білейік, аман-есен ж?рейік".»

Сабақтың мақсаты: Оқушыларды жол ережесімен таныстыру. Жол қауіпсіздігін сақтаудың адамдар өміріндегі маңыздылығын ұғындыру, көше жағдайындағы кеңістікті бағдарлай білу дағдыларын дамыту. Оқушыларды зейінді, епті болуға, сақтыққа, саналылыққа, шыдамдылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың көрнекілігі: бағдаршам, жол белгілері, интерактивті тақта, жас инспектор формасы мен таяқшасы, жолда жүру ережелері туралы фотосуреттер.
Сабақтың түрі: сайыс жарыс сабағы.
Енді әділқазылар алқасымен, сайыс кезеңдерімен таныстырып өтейін. Сайыс 6 кезеңнен тұрады.
I кезең: Бағдаршамның шығу тарихы, «Тарих тағылымы»
II кезең: «Жұмбақтар шешейік».
III кезең: Сұрақ – жауап.
IV кезең: «Реттеуші инспекторлар қызметі»
V кезең: «Көше ережелерін білейік»
VI кезең: «Өнер сайысы»

Мұғалім: Құрметті оқушылар, қонақтар, ұстаздар! Бүгінгі «Ережені жаттаймыз, Өмірлерді сақтаймыз!» жиынымызды бастауға рұқсат етіңіздер!
Шуақты өміріміз күндей күліп,
Жүректе бүршік атып гүлдейді үміт.
Арманға сапар тарту мүмкін емес,
Жол жүру ережесін білмей тұрып.
Қай көше, қай қалаға барсаңыз да,
Қай ақыл өлшеміне салсаңыз да.
Жол жүру ережесі заңды тәртіп -
Ол ортақ
Үлкен – кіші, баршамызға!

«Тарих тағылымы».
1 - топ «Бағдаршам» Топтың ұраны: Тоқта! Сақтан! Жол ашық! Жүрме жолға таласып. 1 - топ бағдаршамның шығу тарихы жайлы баяндайды.
2 - топ. Тарихтан тағылым.
1 – оқушы: Балалар, бағдаршамды кім ойлап тапқанын білесіңдер ме? Ал, ендеше тыңдап көрелік.
Алғашқы бағдаршам темір жол бойында пайда болды. Оны ойлап тапқан адамның есімі тарихта сақталмаған. Оны көше қиылысына ыңғайлап қайта жасаған ағылшын инженер – механигі Д. Найт болатын. Ол 1868 жылы Лондондағы парламент үйінің алдына бағдаршам орнатты.

2 – оқушы: Алдымен түрлі – түсті сигнал қайыс берілістің көмегі арқылы өзгертіліп отырды. Сосын аппарат ортасына газды шам орнатылды. Өкінішке орай, бірде газ жарылып, кезекте тұрған полицей қаза болады да, содан жарты ғасыр бойы ұмыт болады.
3 – оқушы: Тек 1914 жылы Американың Кливленд қаласына, сосын Нью-Йорк, т. б. қалаларында пайда бола бастайды. Бұл жолы олар электрлі болды. Тек екі түсті ғана: қызыл және жасыл. 1918 жылдан бастап қана үш түс қолданыла бастады.
4 - оқушы: Бағдаршам – өмірімізді жазымнан сақтандыратын көмекшіміз. Оның сырын біліп, тілін алу баршамызға керек. Оның беретін сиқырлы әмір сөздері бар.

Менің үш көзім бар.
Бір көзім «кідір» дейді,
Бір көзім «жүгір» дейді.
Бір көзім «абайла» дейді,
Қарап қалма маңайға дейді.

5 - оқушы: Көреген дәу қырағы,
Көшемізде тұрады.
Ол бергенде команда,
Бағынамыз әманда!
Ашса кезек үш көзін,
Айтты деп ұқ үш сөзін.
Тоқта! Сақтан! Жол ашық!
Жүрме жолға таласып.
Қызыл көзін ашқанда
Сынық сүйем баспа алға.
Сары көзін ашқанда,
Қарап қалма аспанға.
Жасыл көзін ашқанда
Өте бергін жасқанба!

6 - оқушы: Жолдар қиылысында,
Қалтарысып қысылма.
Көлденеңнен жол болса,
Кібіртектеп тоспа оны.
Бос болмаса алайда,
Сақтық жаса абайла.
Қалмас үшін соқтығып,
Ол өткенше тос тұрып.

III – топ. «Жол белгілері» Топтың ұраны: «Жол тәртібін білейік, аман – есен жүрейік»
II – топ Тарихтан тағылым.
1 - Оқушы Тарихқа көз жүгіртетін болсақ, жүріп – тұруды реттеу қажеттілігі сонау бір машинаның аз кезінде туған көрінеді. Алғаш рет 1868 жылы Лондон қаласында темір жол бағдаршамы орнатылды. Ол қолмен алмастырылатын және алмастыру үшін арнаулы адам тұратын еді. Әрі ол көп уақыт алатын болды. Кейінірек, 1870 жылы Америкада электр бағдаршамдары пайда болды.

2 - Оқушы: Ресейде алғаш жолдарды I Петр салдыра бастаған. Автокөлік жүргізушілеріне жолда дұрыс жүру қатаң ескертілді. Ресейде үш түрлі бағдаршамдар 1920 жылдары іске қосыла бастады. Бертін келе оны автомат жүйесі арқылы басқару ойластырылды.
3 - Оқушы: Ал, бүгінгі таңда бағдаршамды электронды есептеу машинасы арқылы басқару жүзеге асырылған. Қазақстанда бағдаршамдар барлық ірі қалаларда орнатылған. Қазақстанда 1917 жылға дейін небәрі 127 км ғана жол бар болатын. Елуінші жылдары республикамызда асфальт жолдардың ұзындығы отыз мың км болды. Ал қазір сегіз жүз миллион км – ден асады.

II – топ «Жол белгілері»
1 - оқушы: Үйрен таппай тыным бір,
Белгілердің тілін біл.
Егер оны білмесең,
Тартар жолың бұлыңғыр.

2 - оқушы: Өзі қызыл, үшбұрышты ескертуің мен болам,
Хабарлайтын бар қауіпті оң сапарға жолдаған.
Маған қарап жүрер болса жүргізуші, жаяу да,
Жолы болып, сәтсіздікке ешқашан да қалмаған

3 - оқушы: Есігінен артқы
Көлікке сен мінгін.
Енді есіктен алғы
Түсеріңді білгін.

4 - оқушы: Тоқта, жолдас!
Тоқта, жолдас! Бұзба көше тәртібін,
Өткізе алмай, өміріңнің артығын.
Жүрсің бе сен, қалай - қалай басасың,
Тоқта! Байқа, ойла, қателесесің,
Ал кеп қалды, автобус пен трамвай.
Тоқта, жолдас! Тәртіп бұзба, жүр былай,
Саспа босқа ақтық па да аптық па.

5 - оқушы: Көше заңын білмесең,
Үлкенменен жүр бірге сен.
Олардан кетпе алыстап
Қолдарынан алыстап,
Көше заңын оқи жүр,
Көңіліңе тоқи жүр.
Жасама әсте ағаттық,
Аялдай тұр ағаттық.

II – кезең. Жұмбақтар шешу

III – кезең. Сұрақтарға жауап береміз
1 Жиек жол дегеніміз не? – Адамдар жаяу жүретін көше жиегіндегі тар жол.
2 Жаяуға қай жермен жүруге болмайды? – Көлік жүретін көшенің ортасымен жүруге рұқсат етілмейді.
3 Мына белгі нені білдіреді? – Абайла! Балалар!
4 Қала көшелерінде қанша жасқа дейін велосипедпен жүруге болмайды? – Тек 14 жастан кейін ғана рұқсат етіледі.
5 Автобусқа қай есіктен кіріп, қай есіктен түседі? – Артқы есіктен мініп, алдыңғы есіктен түсу керек.

6 Мына көліктер қалай аталады? – Өрт сөндіру, жедел жәрдем.
Жол белгілерін интерактивті тақтадан көрсету.
Ақпараттық – көрсеткіштік белгілер
Ескерту белгілері
Тыйым салатын белгілер
Сервис белгілері
Басымдылық белгілері
Жол таңбалары

Мұғалім:
Мен бәріне әрқашанда тыйым салып тұрамын,
Қайда болса алда тұрып жібермеймін бір адым.
Түсім қызыл, өзім шеңбер сызық болып бітемін,
Осы жолы үндемейін, бар ма тағы сұрағың.
Белгімін көрсетер жылдамдық бағытын,
Ой, шұңқыр, бұрылыс, қатерді, қауіпті.

Барлығын анықтап, көрсетіп жіберем,
Сондықтан бәрі де мені тез таныпты.
Баратын сапардың қашығын, тұрағын,
Үн – түнсіз жол сілтеп көрсетіп тұрамын.
Күндіз де, түнде де от болып жанады,
Көкпеңбек боялған төртбұрыш шырағым.

IV кезең. Реттеуші инспекторлар қызметі

V кезең «Көше ережелерін білейік»
«Жол белгілері» тобы
1 Жүріп келе жатқан машинаның алдынан өтіп кетемін деуші болма, ол тоқтағанша, не өтіп кеткенше тоса тұр.
2 Мектепке келе жатып үлкен жолдың шетімен жүр. Алдыңнан машина шықса, жол бер. Тоқтап тұрған машинаның қасынан абайлап өт.
3 Көше тәртібін орындамау көліктің жүріп тұруына кедергі келтіреді. Жұмысшылар жұмысқа, оқушылар сабаққа баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі мүмкін.
4 Мектепке келе жатқанда, өзіңе қауіпсіз болатын жолды таңдай біл, өткел тар болса, қарсы кездескен үлкен кісіге жол бер.

«Бағдаршам тобы»
1 Көшеден өтерде әуелі сол жағыңа, көшенің орта тұсына жеткенде оң жағыңа қара. Егер келе жатса, өтіп кеткенше сол орныңа ақ жолақ сызылған тұста күте тұр.
2 Аялдамада тұрған автомобиль, автобус, троллейбустің артқы жағынан айналып өт. Сонда сен келе жатқан машинаны дер кезінде көресің.
3 Тротуармен келе жатып, қақпадан көрінген машинаны байқасаң, өткізіп жібер. Көшеде тоқтап тұрған машинаның қасынан абайлап өт, машина есігін ашып қалуы мүмкін.
4 Жол үстінде ойнама, сырғанақ теппе. Жер тайғақ болса, жолда абайла.

VI кезең «Өнер сайысы»
«Бағдаршам» тобы, әннің аты – «Бағдаршам»
«Жол белгілері тобы, әннің аты – Шофер»

Қорытынды
Мұғалім:
Қымбатты қонақтар, ұстаздар, оқушылар! Оқушылар жолда жүру ережесімен таныстырылды. Әр оқушы «Менің үйден мектепке дейінгі жолым» деген схеманы сызып күнделіктерінің бірінші бетіне салып қойды. Жолда жүру ережелеріне байланысты тәрбие сағаттары өтті. Міне, алдарыңызда оқушылардың салған суреттері, жасаған макеттері. Оқушылар жолда жүру айлығына бір кісідей ат салысты. Олай болса, оқушыларға айтарым, жолда жүру ережесін әрқашан есте сақтап, бұлжытпай орындап, сақ жүріңдер демекпін.

Қай көше, қай қалаға барсаңыз да,
Қай ақыл өлшеміне салсаңыз да,
Жол жүру ережесі заңды тәртіп -
Ол ортақ үлкен, кіші, баршамызға!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"Жол ережесін білейік, аман-есен ж?рейік".

Автор: Абенова Эльмира Серикбаевна

Дата: 18.01.2016

Номер свидетельства: 278521

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства