kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жас М?хтар

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ма?саты:

О?ушыларды М?хтар ?уезовты? жасты? ша?та?ы ?мірімен таныстыра отырып,о?ып,байланыстырып с?йлеуін,шы?армашылы? ой-?рісі мен с?здік ?орларын ке?ейту,адамгершілікке,мейірімділікке т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: аралас саба?

Саба?ты? ?дісі: С?ра?-жауап, талдау,іздену.

Саба?ты? к?рнекілігі: суреттер,кесте,интерактивті та?та,aktiv studio

Саба?ты? барысы:

І.?йымдастыру кезе?і: Саба??а ?зірлік.

Саба?ты біз бастайы?,

К??ілге ой тастайы?.

Б?рін ??ып алайы?,

?р с?зге зер салайы?.

ІІ.?й тапсырмасын тексеру. ?ткен саба?та біз ?андай ??гімені о?ып білдік?

?ткен саба?пен байланыс

 1).М?хтар ?уезов туралы не білеміз?

 2).?й ж?мысына байланысты тапсырмалар орындау.

 1.М?хтар кім?

-а?ын-

-жазушы \

-аудармашы\

-?дебиет зерттеуші\

-жыршы-

-драматург(пьеса жазушы)\

-Абайды ?лемге таныт?ан\

2.М?хтар ?уезовты? "Жетім"??гімесін т?сініп о?у.

(1-2 о?ушыдан мазм?нын с?рау)

3).??гіме бойынша ??рыл?ан мына жоспарды оны? мазм?нына ?арай ?айта реттеу.

1.А?аш?а с?йеніп ?атып ?ал?ан бала.в

2.?асымны? ?жесінен айырылуы. а

3.Тау ішіндегі ?ор?ыныш.б

4.Иса мен ?адишадан к?рген ?орлы?ы. ?

3.С?ра? –жауап:

а)??гіме ?алай басталады?  Таби?атты суреттеуден.Жаз мезгілі еді. К?н батып, кеш бат?ан кез.

 ?)Жападан жал?ыз келе жат?ан бала кім? Жетім бала –?асым. Ойында ?лкен м??, ?аба?ында ?ай?ысы  бар ?асым еді.

б)??гімеде ?асым жетімдікті? ?алай к?рген? Исаны? балалары мен ?йелінен тая? жеуі,жеті ит деген ауыр с?зден.?немі ашты?,к?тімсіздік,ауыр ж?мыс істеп ж?рді.

в)??гімеде ?ара??ы т?нде ?ор?ыныш елесі ?алай берілген? Тісі а?си?ан,?зын бойлы ?олында пыша?ы бар ?ара кісі.?ап-?ара??ы т?н.Ертегілерде айтылатындай т?нде кездесетін жын-шайтандар,?ара т?ндей жалмауыздар,сау адамды ?а?ып кететіндей перілер елестеді.

г)Бала не себепті ?ліп кетті? (Д?рысын белгілеу)

-ашты?тан+

-?жесін са?ын?аннан-

-жала?ашты?тан,суы? ?ткен.

-?ор?ыныш елестен,?атты ?ор?аннан+

-?ара кісі пыша?ынан-

4) Тест ж?мысы : ?ш ?атардан к?шбасшы сайлау.Олар?а д?рыс жауапты беру.тексерту.

 І."Жетім" ??гімесінде таби?атты? ?ай мезгілі суреттелген?

1).к?зді? ?ара суы?ы

2).жазды? б?лтты суы? к?ні+

3).?ысты? аязды к?ні

4).к?ктем ыз?ары

ІІ.?асым бір жыл ішінде кімнен айырылды?

1)?ке-шешесінен

2)?жесінен

3)?й-жай,малынан

4)осы атал?ан б?рінен+

ІІІ.Ел-ж?рты ?асымды кімдерді? ?ам?орлы?ына тапсырады?

1)Туыс?андарына+

2)к?ршілеріне

3)на?ашыларына

4)интернат?а

ІV. ?асым жетімдікті? ?орлы?ын кімнен к?рді?

1)Исаны? балаларынан

2)?йелінен

3)Исадан

4)осы атал?ан б?рінен+

V. Олар ?асымды ?алай ?стады?

1)ауыр ж?мыс?а салды

2)аш-жала?аш ?стады

3)?рып –со?ып,ауыр с?збен ?орлады

4)осы атал?ан б?рі+

VІ. ?асым неден ?оры?ты?

1)?ас?ырдан

2)жын-перілерден

3)а?асы ?уып жете ме деп+

4)найза?айдан

VІІ.."Жетім" ??гімесінде таби?ат пен ?асымны? жа?дайында ?андай    ??састы? бар?

1)ашты?-жала?ашты? пен ш?лді дала

2)Жетімдік пен сусыз жер

3)?арлы боран мен азап, ?орлы?

4)?атал та?дыр мен ?ара б?лтты суы? к?н+

К?шбасшы ?з ?атарында?ы о?ушыларды? кім ?анша с?ра??а жауап бергендіктері туралы айтады.                                                     Ба?алау реті:

                                                                                     "5"-  6,7   балл

                                                                                     "4"-  4,5   балл

                                                                                     "3"-  2,3   балл

                                                                                     "2"-  0,1   балл

?й ж?мысын ?орытындылау:

?аза?ты? ?лы жазушысы М?хтар ?уезовті? "Жетім"??гімесінен ?асымны? жетімдікті? ?орлы?ы мен азабынан ажал ??ш?анын білдік.

ІІІ. Ма?сат ?ою кезе?і:

1.Саба?ты? ма?сатын,та?ырыбын хабарлау.

Енді б?гінгі бізді? жа?а саба?ымызда М?хтар ?уезовты? туыс?ан бауыры Ахмет ?уезовты? "Жас М?хтар"атты кітабында?ы М?хтар туралы естелігінен алын?ан ?зіндімен танысамыз. Ахмет ?уезов 1897 ж

Ма?сатымыз :М?хтарды? жас кезінен бастап,атасынан естіген,білгендерін ж?не нені о?ып ?йренгенін танып білеміз.

М?хтар ?уезов туралы,Ахмет ?уезовты? естелігінен.

М?хтар ес білгелі Абайдан ?лкен т?рбие алды,?лгі -?неге алды.Атам ескіше о?ып,хат танып,?ріпті жаза баста?ан со?, М?хтар?а, б?рімізге Абайды? ?ле?ін ?арас?зін ?йрете бастады. Есімізге т?сірейік М.?уезовты? ?мірбаяны,ту?ан жері, жылы.М?хтар Омархан?лы ?уезов ?азіргі Семей облысыны? Абай ауданында (б?рын?ы Шы??ыс болысы) 1897 жылы 28-ші  ?ырк?йекте д?ниеге келген. ?кесі Омархан, атасы ?уез – екеуі де хат танитын сауатты, бала т?рбиесіне сал?ырт ?арамайтын сарабдал, сали?алы адамдар. О?улы?ымызды ашып, Жас М?хтар ?зіндісін ты?дайы?.

О?улы?пен ж?мыс:

  1. М??алімні? о?уы.

2. О?ушылар?а Іштей о?у. Тізбектей о?у.

3.М?тінні? негізгі ойын табу.

М?хтар бала кезінен бастап о?ып –?йренуге зерек болды.М?хтар бала кезінен бастап нені о?ып ?йренді? Абайды? ?ле?дерін,?арас?зін ?йренді.Халы? ауыз ?дебиетін ?йренді.  Абайды? ?арас?зі бойынша естілген н?рсені ?мытпас ?шін не істеу керек?

Кітаптан тауып о?у.

Д?птермен ж?мыс:

1. Есте са?тау жолдары:              1-ші- м??ият ты?дау.

                                                          2-ші- ынтамен ??у.

                                                          3-ші- бірнеше рет ?айталау

                                                          4-ші- бас?а ойдан ?ашы? болу.

2.Д?птерге М?хтарлар ты?да?ан жырларды? атын жаз.

"Е?лік-Кебек","Айман-Шолпан"эпосты? жырлар,"Алпамыс", "?обыланды " жырлары".

3.С?здіктер жазу

 жапсарлас-к?ршілес

 ескіше-б?рын арабша о?ып,жазатын бол?ан.

 к?кірегі байлаулы,берік болу-ынта ?ойып,??ып алу.

 ?ибратл?ну-?лгі алу

 кесел,-ауру,дерт.

?осымша деректерді ??ып алайы?:

1). М?хтарды кішкентай кезінде "?о?ыр ?озым"деп ата?ан.

2).?аза?ты? ата-салты бойынша М?хтарды атасы ?уез бен ?жесі Дін?сіл бауырларына басып,т?рбиесіне ал?ан.

3).М?хтарды? ?кесі Омархан,анасы Н?ржамал,М?хтар ?лдан жал?ыз,т?рт апасы,бір ?арындасы бол?ан.Екінші анасы Мадинадан ?зімен ??ралыптас Біл?л деген бауыры бол?ан.

4).М?хтар ?уезовті? бала кезі туралы туыс?ан бауыры Ахмет ?уезовті? "Бала Т?рар","Жас М?хтар"деген естелік кітаптары бар.

VІ.Т?сінгендерін тексеру : ?орытынды:

1.Жас М?хтар кімдерден ?лгі-?неге,т?рбие алды?

Атасы М?хтар?а нені о?ытып ?йретті?(д?рысын белгілеу)

Жас М?хтар

-атасы мен ?жесінен+

-Абай мен оны? есті балаларынан+

-халы?тан

-?ке-шешесінен

-бауырларынан

Жас М?хтар атасынан(о?ыту)

-хат таныды

-Абай ?ле?дері мен ?арас?здерін ?йренді

-халы? ауыз ?дебиетін ?йренді(батырлар,жырлар,эпосты? жырлар,ертегілер)

Атасы ?андай жырлар мен ертегілер айтып берді? ("Е?лік-Кебек","Айман-Шолпан" эпосты? жырлар, "Алпамыс","?обыланды " жырлары", "К?н астында?ы К?нікей ?ыз" атты ?иял-?ажайып ертегісін).

VІІІ. ?йге тапсырма: 1.Т?сініп о?у. № 3 тапсырма М?хтар ?уезов туралы деректерді ізде (2-3 сыныптарды?ы о?улы?тар мен кітапханадан ?ара ) ж?не оларды мына сызбалар бойынша жаз.

                   М?хтар ?уезов кім?                        Мен М?хтар ?уезов туралы не білдім?

Ба?алау.

 Ба?алайы? білімді

 Кімдер к?зге ілінді

"Бестік" ба?а к?п болсын!

"Екі" деген жо? болсын!

?атыс?андары?ыз?а мы? ал?ыс!

Болсын ?ркез мол табыс!

Саба?ымыз ая?талды.

Просмотр содержимого документа
«Жас М?хтар »

07.12.2012

Сынып жетекшісі : Абикенова Д.Т.

Сыныбы: 4 «Г»

Пәні: Әдебиет

Тақырыбы: Мұхтар туралы. Жас Мұхтар. Ахмет Әуезов.

Мақсаты:

Оқушыларды Мұхтар Әуезовтың жастық шақтағы өмірімен таныстыра отырып,оқып,байланыстырып сөйлеуін,шығармашылық ой-өрісі мен сөздік қорларын кеңейту,адамгершілікке ,мейірімділікке тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: аралас сабақ

Сабақтың әдісі: Сұрақ-жауап, талдау,іздену.

Сабақтың көрнекілігі: суреттер,кесте,интерактивті тақта,aktiv studio

Сабақтың барысы:

І .Ұйымдастыру кезеңі: Сабаққа әзірлік.

Сабақты біз бастайық,

Көңілге ой тастайық.

Бәрін ұғып алайық,

Әр сөзге зер салайық.

ІІ.Үй тапсырмасын тексеру. Өткен сабақта біз қандай әңгімені оқып білдік?

Өткен сабақпен байланыс

1).Мұхтар Әуезов туралы не білеміз?

2).Үй жұмысына байланысты тапсырмалар орындау.

1.Мұхтар кім?

-ақын-

-жазушы \

-аудармашы\

-әдебиет зерттеуші\

-жыршы-

-драматург(пьеса жазушы)\

-Абайды әлемге танытқан\

2.Мұхтар Әуезовтың "Жетім"әңгімесін түсініп оқу.

(1-2 оқушыдан мазмұнын сұрау)

3).Әңгіме бойынша құрылған мына жоспарды оның мазмұнына қарай қайта реттеу.

1.Ағашқа сүйеніп қатып қалған бала.в

2.Қасымның әжесінен айырылуы. а

3.Тау ішіндегі қорқыныш.б

4.Иса мен Қадишадан көрген қорлығы. ә

3.Сұрақ –жауап:

а)Әңгіме қалай басталады? Табиғатты суреттеуден.Жаз мезгілі еді. Күн батып, кеш батқан кез.

ә)Жападан жалғыз келе жатқан бала кім? Жетім бала –Қасым. Ойында үлкен мұң , қабағында қайғысы бар Қасым еді.

б)Әңгімеде Қасым жетімдіктің қалай көрген? Исаның балалары мен әйелінен таяқ жеуі,жеті ит деген ауыр сөзден.Үнемі аштық,күтімсіздік,ауыр жұмыс істеп жүрді.

в)Әңгімеде қараңғы түнде қорқыныш елесі қалай берілген? Тісі ақсиған,ұзын бойлы қолында пышағы бар қара кісі.Қап-қараңғы түн.Ертегілерде айтылатындай түнде кездесетін жын-шайтандар,қара түндей жалмауыздар,сау адамды қағып кететіндей перілер елестеді.

г)Бала не себепті өліп кетті? (Дұрысын белгілеу)

-аштықтан+

-әжесін сағынғаннан-

-жалаңаштықтан,суық өткен.

-қорқыныш елестен,қатты қорқаннан+

-қара кісі пышағынан-

4) Тест жұмысы : үш қатардан көшбасшы сайлау.Оларға дұрыс жауапты беру.тексерту.

І."Жетім" әңгімесінде табиғаттың қай мезгілі суреттелген?

1).күздің қара суығы

2).жаздың бұлтты суық күні+

3).қыстың аязды күні

4).көктем ызғары

ІІ.Қасым бір жыл ішінде кімнен айырылды?

1)әке-шешесінен

2)әжесінен

3)үй-жай,малынан

4)осы аталған бәрінен+

ІІІ.Ел-жұрты Қасымды кімдердің қамқорлығына тапсырады?

1)Туысқандарына+

2)көршілеріне

3)нағашыларына

4)интернатқа

ІV. Қасым жетімдіктің қорлығын кімнен көрді?

1)Исаның балаларынан

2)әйелінен

3)Исадан

4)осы аталған бәрінен+

V. Олар қасымды қалай ұстады?

1)ауыр жұмысқа салды

2)аш-жалаңаш ұстады

3)ұрып –соғып ,ауыр сөзбен қорлады

4)осы аталған бәрі+

VІ. Қасым неден қорықты?

1)қасқырдан

2)жын-перілерден

3)ағасы қуып жете ме деп+

4)найзағайдан

VІІ. ."Жетім" әңгімесінде табиғат пен Қасымның жағдайында қандай ұқсастық бар?

1)аштық-жалаңаштық пен шөлді дала

2)Жетімдік пен сусыз жер

3)Қарлы боран мен азап, қорлық

4)қатал тағдыр мен қара бұлтты суық күн+

Көшбасшы өз қатарындағы оқушылардың кім қанша сұраққа жауап бергендіктері туралы айтады. Бағалау реті:

"5"- 6,7 балл

"4"- 4,5 балл

"3"- 2,3 балл

"2"- 0,1 балл

Үй жұмысын қорытындылау:

Қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің "Жетім"әңгімесінен Қасымның жетімдіктің қорлығы мен азабынан ажал құшқанын білдік.

ІІІ. Мақсат қою кезеңі:

1.Сабақтың мақсатын,тақырыбын хабарлау.

Енді бүгінгі біздің жаңа сабағымызда Мұхтар Әуезовтың туысқан бауыры Ахмет Әуезовтың "Жас Мұхтар"атты кітабындағы Мұхтар туралы естелігінен алынған үзіндімен танысамыз. Ахмет Әуезов 1897 ж

Мақсатымыз :Мұхтардың жас кезінен бастап,атасынан естіген,білгендерін және нені оқып үйренгенін танып білеміз.

Кіріспе:

Мұхтар Әуезов туралы,Ахмет Әуезовтың естелігінен.

Мұхтар ес білгелі Абайдан үлкен тәрбие алды,үлгі -өнеге алды.Атам ескіше оқып,хат танып,әріпті жаза бастаған соң, Мұхтарға, бәрімізге Абайдың өлеңін қарасөзін үйрете бастады. Есімізге түсірейік М.Әуезовтың өмірбаяны,туған жері, жылы .Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазіргі Семей облысының Абай ауданында (бұрынғы Шыңғыс болысы) 1897 жылы 28-ші қыркүйекте дүниеге келген. Әкесі Омархан, атасы Әуез – екеуі де хат танитын сауатты, бала тәрбиесіне салғырт қарамайтын сарабдал, салиқалы адамдар. Оқулығымызды ашып, Жас Мұхтар үзіндісін тыңдайық.

Оқулықпен жұмыс:

  1. Мұғалімнің оқуы.

2. Оқушыларға Іштей оқу. Тізбектей оқу.

3 .Мәтіннің негізгі ойын табу.

Мұхтар бала кезінен бастап оқып –үйренуге зерек болды.Мұхтар бала кезінен бастап нені оқып үйренді? Абайдың өлеңдерін,қарасөзін үйренді.Халық ауыз әдебиетін үйренді. Абайдың қарасөзі бойынша естілген нәрсені ұмытпас үшін не істеу керек?

Кітаптан тауып оқу.

Дәптермен жұмыс:

1. Есте сақтау жолдары: 1-ші- мұқият тыңдау.

2-ші- ынтамен ұғу.

3-ші- бірнеше рет қайталау

4-ші- басқа ойдан қашық болу.

2.Дәптерге Мұхтарлар тыңдаған жырлардың атын жаз.

"Еңлік-Кебек","Айман-Шолпан"эпостық жырлар,"Алпамыс", "Қобыланды " жырлары".

3.Сөздіктер жазу

жапсарлас-көршілес

ескіше-бұрын арабша оқып,жазатын болған.

көкірегі байлаулы,берік болу-ынта қойып,ұғып алу.

ғибратләну-үлгі алу

кесел,-ауру,дерт.

Қосымша деректерді ұғып алайық:

1). Мұхтарды кішкентай кезінде "Қоңыр қозым"деп атаған.

2).Қазақтың ата-салты бойынша Мұхтарды атасы Әуез бен әжесі Дінәсіл бауырларына басып,тәрбиесіне алған.

3).Мұхтардың әкесі Омархан,анасы Нұржамал,Мұхтар ұлдан жалғыз,төрт апасы,бір қарындасы болған.Екінші анасы Мадинадан өзімен құралыптас Біләл деген бауыры болған.

4).Мұхтар Әуезовтің бала кезі туралы туысқан бауыры Ахмет Әуезовтің "Бала Тұрар","Жас Мұхтар"деген естелік кітаптары бар.

VІ.Түсінгендерін тексеру : Қорытынды:

1.Жас Мұхтар кімдерден үлгі-өнеге,тәрбие алды?

Атасы Мұхтарға нені оқытып үйретті?(дұрысын белгілеу)

Жас Мұхтар

-атасы мен әжесінен+

-Абай мен оның есті балаларынан+

-халықтан

-әке-шешесінен

-бауырларынан

Жас Мұхтар атасынан(оқыту)

-хат таныды

-Абай өлеңдері мен қарасөздерін үйренді

-халық ауыз әдебиетін үйренді(батырлар,жырлар,эпостық жырлар,ертегілер)

Атасы қандай жырлар мен ертегілер айтып берді? ("Еңлік-Кебек","Айман-Шолпан" эпостық жырлар, "Алпамыс","Қобыланды " жырлары", "Күн астындағы Күнікей қыз" атты қиял-ғажайып ертегісін).

VІІІ. Үйге тапсырма: 1.Түсініп оқу. № 3 тапсырма Мұхтар Әуезов туралы деректерді ізде (2-3 сыныптардығы оқулықтар мен кітапханадан қара ) және оларды мына сызбалар бойынша жаз.


Мұхтар Әуезов кім? Мен Мұхтар Әуезов туралы не білдім?


Бағалау.


Бағалайық білімді

Кімдер көзге ілінді

"Бестік" баға көп болсын!

"Екі" деген жоқ болсын!


Қатысқандарыңызға мың алғыс!

Болсын әркез мол табыс!


Сабағымыз аяқталды.


"№19 орта мектебі" КММ
Ашық сабақ

Тақырыбы:

"Жас Мұхтар"


Өткізген : Абикенова Д.Т.
Сәтбаев қаласы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Жас М?хтар

Автор: Абикенова Дария Темирбековна

Дата: 15.03.2015

Номер свидетельства: 187031

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства