kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Жануарларды? к?пт?рлілігі. Ж?ндіктер

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Д?ниетану

Саба?ты? та?ырыбы: Жануарларды? к?пт?рлілігі.Ж?ндіктер.
Сыныбы: 3 «? сынып»

Саба?ты? ма?саты:
Дамытушылы?ы: О?ушыларды жануарлар ?леміні? алуан т?рлерімен таныстыру, оларды? ?андай топ?а жататынды?ын аны?тай білуге ?йрету.
Білімділігі: О?ушыларды? ад?ан білімдері бойынша т?йін с?зді таба білуге, т?жырым, ?орытынды шы?ара білу ?абілетін арттыру.
Т?рбиелігі: О?ушыларды? таби?атты? жанашыры болып таби?атты ?ор?ау?а ?з ?лесін ?осуына т?рбиелеу.
Саба?ты? ?дісі: СТО ?дістері.
Саба?ты? т?рі: Жа?а саба?
К?рнекілігі: электронды о?улы?, суреттер, плакаттар, тест жина?тары

І. ?йымдастыру ж?мысы.
Саба??а ?зірлік. Психологиялы? дайынды?

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру. «?сімдіктер д?ниесі адам ?ам?орлы?ына м??таж» та?ырыбы бойынша т?сінгендері с?ралады.

?й тапсырмасын тест ар?ылы бекіту.
1. Бізді? елімізде ?сімдікті?:
а) 6000 т?рі           ?) 40 т?рі        б) 25000 т?рі            в) 600 т?рі
2. ?р ?сімдікке:
а) ?зын тамыр
?) ??рлы? ж?не ысты? климат
б) ыл?алды топыра?
в) белгілі орта ?ажет
3. ?сімдік топтары деп:
а) жылу мен ыл?алды? таралуын;
?) топталып ?суге ?ажетті ?олайлы жа?дай;
б) 140 - ?а жуы? ?сімдік т?рі;
в) жары?, ??нарлы топыра?, ?о?ыржай жылы ауа.
4. М?дени ?сімдіктер:
а) адамны? ?атынасынсыз ?се алмайды;
?) ?здігінен ?седі;
б) сырт к?мекті ?ажет етпейді;
в) ?су тіршілігін то?татады.
5. Сирек ж?не ??рып кетер ?аупі бар ?сімдіктер:
а) конституция?а;
?) тіл ж?ніндегі за??а;
б) «Д?ниетану» о?улы?ына;
в) ?ызыл кітап?а енген.

IV. ?ызы?ушылы?ын ояту. Ой ?оз?ау:
С?зж?мба?ты шешу ар?ылы жа?а саба?ты? та?ырыбын ашу.
1. Ж?зім
2. Алма
3. Ананас
4. ?ауын
5. ?арбыз
6. ?ияр

V. Жа?а ма?ынаны таныту. Электронды? о?улы?пен ж?мыс.

Жер бетінде жануарлар т?рі ?те к?п.?алымдарды? есептеуі бойынша оларды?  2-миллиондай т?рі бар.

Жануарлар пішініне ?арай ?р т?рлі.Бірі ?те ?лкен  (піл,кит) болса,енді біреулері(амеба) ?те кішкентай.Оны тіпті микроскоппен ?ана  к?руге болады.     Енді біз жануарларды? ?андай топтар?а б?лінетінін сызба ар?ылы танысып к?рейік.
Жануарлар мынадай топ?а б?лінеді:
Жануарлар

Буна?денелілер
?осмекенділер
С?т?оректілер
Жор?алаушылар
??стар
Балы?тар.

Кей жануарлар омырт?асыз,сонды?тан омырт?асыз жануарлар деп атайды. Олар?а ж?ндіктер, ?рмекшілер, ?лулар жатады. Ал адамда?ы сия?тыденеге тірек ж?не оны ?имылдатып ?оз?алту?а к?мектесетін ?ан?асы бар жануарларды омырт?алы жануарлар  дейді.

V I.Суретпен ж?мыс.

 Суреттегі ?р жануарды? ?ай топ?а жататынын ата.   

Жануарлар тіршілік ету ортасына ?арай ?р т?рлі ?оректенеді. ?сімдікпен ?оректенетіндерін  -   ?сімдік?оректі ,  ??с,а?дарды аулап  ?оректенетіндерді  -  жырт?ыштар,  ж?ндіктермен  ?оректенетіндерді -  ж?ндік?оректі дейді.                 Бізді?  ?аламшарымызда?ы саны жа?ынан е? к?п тарал?аны –буыная?тылар  тобына  жататын ж?ндіктер (оларды буна?денелілер деп те атайды). Олар кез келген орта?а тез бейімделе алатынды?тан барлы?  жерде  кездеседі. Мысалы   м?хиттарда, топыра?та, су ?оймаларында, ш?лді айма?тарды? ысты? ??мдарында ж?не к?п жылды? то?ды (топыра?ы ?дайы м?збен араласып ?атып жататын )  жерлерде  де тіршілік ете алады.

Суреттерді ?ара. Мына  жануарларды? ?айысы ж?ндіктерге  жатпайды ?             Ж?ндіктерді ата.

К?птеген ж?ндіктер адамдарды? к?нделікті т?рмыс – тіршілігіне  де зиянын тигізеді.Мысалы: шыбын,  маса,  ?андала, б?рге  -  ауру таратушылар. Біра?      таби?атта ?ажетсіз зат жо?. Б?л ж?ндіктерді? таби?ат?а тигізетін пайдасы аз емес. Ж?ндіктерді? барлы?ы бірдей ?сімдікпен ?оректене бермейді, арасында  жырт?ыштар да бар. Е? ?ома?айы инелік. К?ніне ?з салма?ынан арты? жемтік жейді. Негізгі азы?ы маса мен шіркей. Жемтігін ая?ымен ?стайды.        ?азіргі кезде д?ние ж?зінде инелікте? 4500 т?рі бар.

Балалар ?ытайлы?тар ж?здеген жылдар бойы жібек матасыны? ??пиясын жасырып келді.  Мата ?німі  ( жібін) беретін (б?л туралы орта сыныптарда о?исы?дар) т?т жібек к?белегіні? дерн?сілі –жібек ??ртын  ?ытайдан тыс  елдерге алып кетуге тырыс?андар болса, оларды ?ата? жазалап отыр?ан.      Себебі жібек матасын сатудан ?ытай елі мол табыс тауып, д?ние ж?зіне ?йгілі бол?ан.

Ал келесі ж?ндік – асыранды балара. Балара ?сімдіктерді тоза?дандыруда елеулі р?л ат?арады. Сонымен бірге адам ?шін ?рі ба?алы д?рі, ?рі ??нды та?ам  - бал береді. 1кг бал жинау ?шін балара 300 мы? ша?ырым жерді шарлап 19 миллион г?лге ?онады екен.

О?ушылар?а тапсырма беру ар?ылы т?сінгендерін тексеру.                                    Жануарларды? к?п  т?рлі екенін ?з ба?ылауы?нан  ж?не осы м?тіннен о?ып таныс?аны?нан  мысал келтіріп  д?лелде.

Топты? ж?мыс: «Ойлан - ж?птас - тал?ыла»
І топ.
Омырт?алы ж?не омырт?асыз жануарлар ?оз?алысында ?андай айырмашылы?тар бар?
ІІ топ.
?андай жырт?ыш жануарларды білесі?? Оларды неге жырт?ыш деп атайды?
ІІІ топ.
Жануарларды? тіршілік ортасы туралы не білесі??
ІV топ                                                                                                                   Адам ?шін пайдалы ж?ндіктерді атап, оларды? пайдасы туралы ??гімеле.
Мына жануарды сипатта. (?ас?ыр)
VI. Сергіту с?ті.

VII. Ой тол?аныс.
1. Семантикалы? картамен ж?мыс.
Жануарлар

Шыбын, маса--- Буна?денелілер
Б?ркіт, т?йе??с-- ??стар
Сазан, шортан--- Балы?тар
Ба?а, жылан--- ?осмекенділер
Сиыр, т?й--- С?т?оректілер
Жылан, кесіртке-- Жор?алаушылар

2. О?улы?пен ж?мыс. М?тінді о?ытып с?ра? - жауап ар?ылы талдау жасау.
3. Д?птермен ж?мыс. Жануарларды? топтарын жазу.
VIII. Саба?ты ?орыту: «Кір жаятын жіп» ойыны ар?ылы саба?ты ?орыту. О?ушылар б?гінгі саба?та есте ?ал?ан тірек с?здерді жазып, та?та?а іледі.
Топты ба?алау, жеке о?ушыны ба?алау.

Просмотр содержимого документа
«Жануарларды? к?пт?рлілігі. Ж?ндіктер »

Үй тапсырмасын тест арқылы бекіту.  1. Біздің елімізде өсімдіктің: а) 6000 түрі ә) 40 түрі б) 25000 түрі в) 600 түрі 2. Әр өсімдікке: а) ұзын тамыр ә) құрлық және ыстық климат б) ылғалды топырақ в) белгілі орта қажет 3. Өсімдік топтары деп: а) жылу мен ылғалдың таралуын; ә) топталып өсуге қажетті қолайлы жағдай; б) 140 - қа жуық өсімдік түрі; в) жарық, құнарлы топырақ, қоңыржай жылы ауа. 4. Мәдени өсімдіктер: а) адамның қатынасынсыз өсе алмайды; ә) өздігінен өседі; б) сырт көмекті қажет етпейді; в) өсу тіршілігін тоқтатады. 5. Сирек және құрып кетер қаупі бар өсімдіктер: а) конституцияға; ә) тіл жөніндегі заңға; б) «Дүниетану» оқулығына; в) Қызыл кітапқа енген.

Үй тапсырмасын тест арқылы бекіту.

1. Біздің елімізде өсімдіктің: а) 6000 түрі ә) 40 түрі б) 25000 түрі в) 600 түрі 2. Әр өсімдікке: а) ұзын тамыр ә) құрлық және ыстық климат б) ылғалды топырақ в) белгілі орта қажет 3. Өсімдік топтары деп: а) жылу мен ылғалдың таралуын; ә) топталып өсуге қажетті қолайлы жағдай; б) 140 - қа жуық өсімдік түрі; в) жарық, құнарлы топырақ, қоңыржай жылы ауа. 4. Мәдени өсімдіктер: а) адамның қатынасынсыз өсе алмайды; ә) өздігінен өседі; б) сырт көмекті қажет етпейді; в) өсу тіршілігін тоқтатады. 5. Сирек және құрып кетер қаупі бар өсімдіктер: а) конституцияға; ә) тіл жөніндегі заңға; б) «Дүниетану» оқулығына; в) Қызыл кітапқа енген.

Сабақтың тақырыбы: Жануарлардың көптүрлілігі. Жәндіктер.

Сабақтың тақырыбы:

Жануарлардың көптүрлілігі. Жәндіктер.

Сабақтың мақсаты:  Дамытушылығы: Оқушыларды жануарлар әлемінің алуан түрлерімен таныстыру, олардың қандай топқа жататындығын анықтай білуге үйрету.  Білімділігі: Оқушылардың адңан білімдері бойынша түйін сөзді таба білуге, тұжырым, қорытынды шығара білу қабілетін арттыру.  Тәрбиелігі: Оқушылардың табиғаттың жанашыры болып табиғатты қорғауға өз үлесін қосуына тәрбиелеу.

Сабақтың мақсаты:

Дамытушылығы: Оқушыларды жануарлар әлемінің алуан түрлерімен таныстыру, олардың қандай топқа жататындығын анықтай білуге үйрету.

Білімділігі: Оқушылардың адңан білімдері бойынша түйін сөзді таба білуге, тұжырым, қорытынды шығара білу қабілетін арттыру.

Тәрбиелігі: Оқушылардың табиғаттың жанашыры болып табиғатты қорғауға өз үлесін қосуына тәрбиелеу.

Жаңа мағынаны таныту. Электрондық оқулықпен жұмыс. Жер бетінде жануарлар түрі өте көп. Ғалымдардың есептеуі бойынша олардың 2-миллиондай түрі бар. Жануарлар пішініне қарай әр түрлі. Бірі өте үлкен (піл,кит) болса, енді біреулері (амеба) өте кішкентай. Оны тіпті микроскоппен ғана көруге болады. Енді біз жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін сызба арқылы танысып көрейік.  Амеба- оны тіпті микроскоппен ғана көруге болады. Кит Піл

Жаңа мағынаны таныту. Электрондық оқулықпен жұмыс.

Жер бетінде жануарлар түрі өте көп. Ғалымдардың есептеуі бойынша олардың 2-миллиондай түрі бар.

Жануарлар пішініне қарай әр түрлі. Бірі өте үлкен (піл,кит) болса, енді біреулері (амеба) өте кішкентай. Оны тіпті микроскоппен ғана көруге болады. Енді біз жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін сызба арқылы танысып көрейік.

Амеба- оны тіпті микроскоппен ғана көруге болады.

Кит

Піл

Оқулықпен жұмыс. Мәтінді оқытып сұрақ - жауап арқылы талдау жасау.

Оқулықпен жұмыс.

Мәтінді оқытып сұрақ - жауап арқылы талдау жасау.

Дәптермен жұмыс. Жануарлардың топтарын жазу.

Дәптермен жұмыс.

Жануарлардың топтарын жазу.

Енді біз жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін сызба арқылы танысып көрейік. Жануарлар мынадай топқа бөлінеді: Жануарлар ↓ Бунақденелілер Қосмекенділер Сүтқоректілер Жорғалаушылар Құстар Балықтар. Кей жануарлар омыртқасыз,сондықтан омыртқасыз жануарлар деп атайды. Оларға жәндіктер, өрмекшілер, ұлулар жатады. Ал адамдағы сияқтыденеге тірек және оны қимылдатып қозғалтуға көмектесетін қанқасы бар жануарларды омыртқалы жануарлар дейді.

Енді біз жануарлардың қандай топтарға бөлінетінін сызба арқылы танысып көрейік. Жануарлар мынадай топқа бөлінеді: Жануарлар ↓ Бунақденелілер Қосмекенділер Сүтқоректілер Жорғалаушылар Құстар Балықтар.

Кей жануарлар омыртқасыз,сондықтан омыртқасыз жануарлар деп атайды. Оларға жәндіктер, өрмекшілер, ұлулар жатады. Ал адамдағы сияқтыденеге тірек және оны қимылдатып қозғалтуға көмектесетін қанқасы бар жануарларды омыртқалы жануарлар дейді.

VI.Суретпен жұмыс. Суреттегі әр жануардың қай топқа жататынын ата.

VI.Суретпен жұмыс. Суреттегі әр жануардың қай топқа жататынын ата.

Жануарлар тіршілік ету ортасына қарай әр түрлі қоректенеді. Өсімдікпен қоректенетіндерін - өсімдікқоректі . Құс,аңдарды аулап қоректенетіндерді - жыртқыштар. Жәндіктермен қоректенетіндерді - жәндікқоректі дейді.  Біздің ғаламшарымыздағы саны жағынан ең көп таралғаны –буынаяқтылар тобына жататын жәндіктер (оларды бунақденелілер деп те атайды). Олар кез келген ортаға тез бейімделе алатындықтан барлық жерде кездеседі. Мысалы мұхиттарда , топырақта, су қоймаларында, шөлді аймақтардың ыстық құмдарында және көп жылдық тоңды (топырағы ұдайы мұзбен араласып қатып жататын) жерлерде де тіршілік ете алады.  

Жануарлар тіршілік ету ортасына қарай әр түрлі қоректенеді.

Өсімдікпен қоректенетіндерін - өсімдікқоректі .

Құс,аңдарды аулап қоректенетіндерді - жыртқыштар.

Жәндіктермен қоректенетіндерді - жәндікқоректі дейді.

Біздің ғаламшарымыздағы саны жағынан ең көп таралғаны –буынаяқтылар тобына жататын жәндіктер (оларды бунақденелілер деп те атайды). Олар кез келген ортаға тез бейімделе алатындықтан барлық жерде кездеседі. Мысалы мұхиттарда , топырақта, су қоймаларында, шөлді аймақтардың ыстық құмдарында және көп жылдық тоңды (топырағы ұдайы мұзбен араласып қатып жататын) жерлерде де тіршілік ете алады.

 

Суреттерді қара. Мына жануарлардың қайысы жәндіктерге жатпайды? Жәндіктерді ата .

Суреттерді қара. Мына жануарлардың қайысы жәндіктерге жатпайды? Жәндіктерді ата .

Суретке қара. Әр қосмекендінің атын ата?

Суретке қара. Әр қосмекендінің атын ата?

Көптеген жәндіктер адамдардың күнделікті тұрмыс – тіршілігіне де зиянын тигізеді.Мысалы: шыбын, маса, қандала, бүрге - ауру таратушылар. Бірақ табиғатта қажетсіз зат жоқ . Бұл жәндіктердің табиғатқа тигізетін пайдасы аз емес. Жәндіктердің барлығы бірдей өсімдікпен қоректене бермейді, арасында жыртқыштар да бар. Ең қомағайы инелік . Күніне өз салмағынан артық жемтік жейді. Негізгі азығы маса мен шіркей . Жемтігін аяғымен ұстайды. Қазіргі кезде дүние жүзінде инеліктең 4500 түрі бар.

Көптеген жәндіктер адамдардың күнделікті тұрмыс – тіршілігіне де зиянын тигізеді.Мысалы: шыбын, маса, қандала, бүрге - ауру таратушылар. Бірақ табиғатта қажетсіз зат жоқ . Бұл жәндіктердің табиғатқа тигізетін пайдасы аз емес. Жәндіктердің барлығы бірдей өсімдікпен қоректене бермейді, арасында жыртқыштар да бар. Ең қомағайы инелік . Күніне өз салмағынан артық жемтік жейді. Негізгі азығы маса мен шіркей . Жемтігін аяғымен ұстайды. Қазіргі кезде дүние жүзінде инеліктең 4500 түрі бар.

Суретті қара. Өсімдіктердің өсіп жетлуі үшін қандай жағдайлар қажет? Ағаштың айналасынан қандай тіршілікті аңғардың, әңгіміле?

Суретті қара. Өсімдіктердің өсіп жетлуі үшін қандай жағдайлар қажет? Ағаштың айналасынан қандай тіршілікті аңғардың, әңгіміле?

Балалар қытайлықтар жүздеген жылдар бойы жібек матасының құпиясын жасырып келді. Мата өнімі (жібін) беретін (бұл туралы орта сыныптарда оқисыңдар) тұт жібек көбелегінің дернәсілі –жібек құртын Қытайдан тыс елдерге алып кетуге тырысқандар болса , оларды қатаң жазалап отырған.Себебі жібек матасын сатудан Қытай елі мол табыс тауып , дүние жүзіне әйгілі болған. Ал келесі жәндік – асыранды балара. Балара өсімдіктерді тозаңдандыруда елеулі рөл атқарады. Сонымен бірге адам үшін әрі бағалы дәрі , әрі құнды тағам - бал береді. 1кг бал жинау үшін балара 300 мың шақырым жерді шарлап 19 миллион гүлге қонады екен.

Балалар қытайлықтар жүздеген жылдар бойы жібек матасының құпиясын жасырып келді. Мата өнімі (жібін) беретін (бұл туралы орта сыныптарда оқисыңдар) тұт жібек көбелегінің дернәсілі –жібек құртын Қытайдан тыс елдерге алып кетуге тырысқандар болса , оларды қатаң жазалап отырған.Себебі жібек матасын сатудан Қытай елі мол табыс тауып , дүние жүзіне әйгілі болған.

Ал келесі жәндік – асыранды балара. Балара өсімдіктерді тозаңдандыруда елеулі рөл атқарады. Сонымен бірге адам үшін әрі бағалы дәрі , әрі құнды тағам - бал береді. 1кг бал жинау үшін балара 300 мың шақырым жерді шарлап 19 миллион гүлге қонады екен.

1.Оқушыларға тапсырма беру арқылы түсінгендерін тексеру. 2. Жануарлардың көп түрлі екенін өз бақылауыңнан және осы мәтіннен оқып танысқаныңнан мысал келтіріп дәлелде.

1.Оқушыларға тапсырма беру арқылы түсінгендерін тексеру.

2. Жануарлардың көп түрлі екенін өз бақылауыңнан және осы мәтіннен оқып танысқаныңнан мысал келтіріп дәлелде.

Топтық жұмыс: «Ойлан - жұптас - талқыла»  І топ. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар қозғалысында қандай айырмашылықтар бар? ІІ топ. Қандай жыртқыш жануарларды білесің? Оларды неге жыртқыш деп атайды? ІІІ топ. Жануарлардың тіршілік ортасы туралы не білесің? ІV топ  Адам үшін пайдалы жәндіктерді атап , олардың пайдасы туралы әңгімеле. Мына жануарды сипатта.

Топтық жұмыс: «Ойлан - жұптас - талқыла»

І топ. Омыртқалы және омыртқасыз жануарлар қозғалысында қандай айырмашылықтар бар? ІІ топ. Қандай жыртқыш жануарларды білесің? Оларды неге жыртқыш деп атайды? ІІІ топ. Жануарлардың тіршілік ортасы туралы не білесің? ІV топ Адам үшін пайдалы жәндіктерді атап , олардың пайдасы туралы әңгімеле. Мына жануарды сипатта.

VI. Сергіту сәті.

VI. Сергіту сәті.

VII. Ой толғаныс. 1. Семантикалық картамен жұмыс.  Жануарлар ↓ Шыбын, маса-------------- Бунақденелілер Бүркіт, түйеқұс------------ Құстар Сазан, шортан------------- Балықтар Бақа, жылан--------------- Қосмекенділер Сиыр, түй------------------ Сүтқоректілер Жылан, кесіртке--------- Жорғалаушылар

VII. Ой толғаныс. 1. Семантикалық картамен жұмыс.

Жануарлар Шыбын, маса-------------- Бунақденелілер Бүркіт, түйеқұс------------ Құстар Сазан, шортан------------- Балықтар Бақа, жылан--------------- Қосмекенділер Сиыр, түй------------------ Сүтқоректілер Жылан, кесіртке--------- Жорғалаушылар

Оқушылар бүгінгі сабақта есте қалған тірек сөздерді жазып, тақтаға іледі. Топтыбағалау, жеке оқушыны бағалау.

Оқушылар бүгінгі сабақта есте қалған тірек сөздерді жазып, тақтаға іледі. Топтыбағалау, жеке оқушыны бағалау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Жануарларды? к?пт?рлілігі. Ж?ндіктер

Автор: Турганова Айман Турганкызы

Дата: 18.06.2015

Номер свидетельства: 220433

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства