kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рманжанов Мектеп бізді? анамыз

Нажмите, чтобы узнать подробности

П?нні? аты

Уа?ыты:

Кабинет:

М??алім

Саба?ты? атауы

?. Т?рманжанов. Мектеп бізді? анамыз

Ма?саты

Ж?йелі іс ?рекет н?тижесі: мектеп, 1 ?ырк?йек к?нін мерекелік к??іл к?ймен, айнала таби?атпен ?штастыру ар?ылы шы?армашылы? ?иялыны? дамуына м?мкіндік беру.

Т?л?алы? н?тиже: ке? байта? Отанымызды? к?згі ?демілігін адам ?мірімен, ?уанышы  мен  ?ымбаттылы?ын,?семдігін сезінуге жа?дай ту?ызу.

К?тілетін н?тиже

Психологиялы? ахуал

?зын ??ла?, с?р ?оян
Естіп ?алып сыбдырды,
Ойлы-?ырлы жерлермен
Ыт?ып-ыт?ып ж?гірді.
16. Бір, екі, ?ш
?ол?а ?алам аламыз
?демі етіп жазамыз

О?ушылар ше?берде жиналып,м??аліммен бірге б?гінгі саба??а с?ттілік тілейді.

?ызы?ушылы?ты ояту

  ?з мекткптерін жайында не ойлайсы?дар?

  Мектеп бізді? екінші ?йіміз?

Жа?а саба??а деген ?ызы?ушылы?тары оянып,ерекше ынтамен кіріседі.

Ма?ынаны тану

Салдыр-с?лдыр, сылдыр-сылдыр, ды??ыр-ды??ыр, г?рс-г?рс, ша?ыр-ш??ыр, да??ыр-д???ыр, сы??ыр-сы??ыр, к?мбір-к?мбір, тапыр-т?пыр.

-Бас?а дыбыстар ненін дыбысы болуы м?мкін ?

- Мына с?з тіркестерін о?ып, та?да?ан ?о?ырау дыбыстарына ?й?астыра тіркестірі?дер:

----- сазды ?о?ырау (сы??ырла?ан) ;

----- са?ынышты ?о?ырау (сылдыр ?а??ан немесе  сылдырла?ан) ;

----- к?міс ?о?ырау ( к?мбірлеген).

О?ушыларды? ?о?ырау ?нін сипаттап шы??андарын атап ?ту.

Са?ындыр?ан ал?аш?ы ?о?ырау мерекесімен о?ушыларды ??тты?тау.Б?гін екі-?ш мереке ?атар келгендей.Бірінші мереке – Алтын к?зді? келуі.Екінші мереке –Ал?аш?ы ?о?ырау мерекесі.?шінші мереке- О?ушыларды?  Тілашар мерекесі.Осы ?ш мереке иесі ретінде ?ш топ?а б?лініп отыру.?р топ ?з атына мерекелік к??іл к?йде ж?мыс жасайды.

Мысалы, 1-топ к?зді, таби?атта?ы ?згерістерді бейнелеп, немесе к?з туралы та?па? айтуы м?мкін. Немесе ??стар ?нін шыр?ауы м?мкін. (Топты? шы?армашылы? белсендігіне байланысты). Екінші топ та ?з та?дауына байланысты тапсырманы орындайды. Ал ?шінші топ 1- сыныпта?ы Тілашар к?нін еске алып,??гімелеп береді.Ж?мыс нітижесі ?орытындыланып, жа?а саба??а байланысты дайынды?тар ж?ргізіледі. О?ушыларды? сурет немесе сызба жазулары та?та?а к?рнекті т?рде ілінеді.«?дебиеттік о?у» п?ніне берілген о?у ??ралдар кешенімен о?ушыларды таныстыру.

?ызы?ушылы?ты ояту( 2-т?рі).

Тарау?а берілген суретпен ?здеріні? жаз?андарын байланыстыра ??гімелету.?здері? жа?а ?ана к?з келді деді?дер.Олай болса, мына ?имылды білдіретін с?здерді к?збен байланыстырып, с?збен тіркестіріп, толы?тыры?дар.

---- пісті,                                   --- са?ыныпты,

---- т?сті,                                    --- а?ылыпты,

--- ел тасыпты,                            --- ?уаныпты,

--- есік ашыпты,                         --- келеді.

Ескерту: ?ызы?ушылы?ын ояту?а берілген екі ж?мысты? біреуін та?дап алу ?зімізді? шешімімізге байланысты.

Сергіту с?ті

А? ?оян-ау, а? ?оян,
Беті?ді жушы,
?олы?ды с?ртші,
Айна?а ?арашы,
Шашынды тарашы,
Киімі?ді киші,
Мектепке ?арай ж?рші,
Орны?а отыршы,
Саба?ы?ды о?ышы

Ой тол?аныс

  Мектеп жайлы ?алай ойлайсы?дар.

мектеп бізді? екінші ?йіміз жайында шы?арма жазамыз.

?йге тапсырма

  Мазм?ндау

К?нделіктеріне жазып алады

Ба?алау

О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау

Ба?алау пара?шасын толтырады.

Кері байланыс

Смайликтерді ?зі ?ала?ан н?с?а?а жабыстырады

Просмотр содержимого документа
«Т?рманжанов Мектеп бізді? анамыз»

Шермаганбетова Кулшарат Наришовна

Кызылординская область Жанакорганский район Школа-лицей № 110Пәннің аты

Уақыты:

Кабинет:

Мұғалім

Сабақтың атауы

Ө. Тұрманжанов. Мектеп біздің анамыз

Мақсаты

Жүйелі іс әрекет нәтижесі: мектеп , 1 қыркүйек күнін мерекелік көңіл күймен, айнала табиғатпен ұштастыру арқылы шығармашылық қиялының дамуына мүмкіндік беру.

Тұлғалық нәтиже: кең байтақ Отанымыздың күзгі әдемілігін адам өмірімен , қуанышы  мен  қымбаттылығын,әсемдігін сезінуге жағдай туғызу.


Күтілетін нәтиже

Психологиялық ахуал

Ұзын құлақ, сұр қоян
Естіп қалып сыбдырды,
Ойлы-қырлы жерлермен
Ытқып-ытқып жүгірді.
16. Бір, екі, үш
Қолға қалам аламыз
Әдемі етіп жазамыз

Оқушылар шеңберде жиналып,мұғаліммен бірге бүгінгі сабаққа сәттілік тілейді.

Қызығушылықты ояту

Өз мекткптерін жайында не ойлайсыңдар?

Мектеп біздің екінші үйіміз?

Жаңа сабаққа деген қызығушылықтары оянып,ерекше ынтамен кіріседі.

Мағынаны тану

Салдыр-сұлдыр, сылдыр-сылдыр, дыңғыр-дыңғыр, гүрс-гүрс, шақыр-шұқыр, даңғыр-дұңғыр, сыңғыр-сыңғыр, күмбір-күмбір, тапыр-тұпыр.

-Басқа дыбыстар ненін дыбысы болуы мүмкін ?

- Мына сөз тіркестерін оқып, таңдаған қоңырау дыбыстарына ұйқастыра тіркестіріңдер:

------------------------- сазды қоңырау (сыңғырлаған) ;

------------------------- сағынышты қоңырау (сылдыр қаққан немесе  сылдырлаған) ;

------------------------- күміс қоңырау ( күмбірлеген).

Оқушылардың қоңырау үнін сипаттап шыққандарын атап өту .

Сағындырған алғашқы қоңырау мерекесімен оқушыларды құттықтау.Бүгін екі-үш мереке қатар келгендей.Бірінші мереке – Алтын күздің келуі.Екінші мереке –Алғашқы қоңырау мерекесі.Үшінші мереке- Оқушылардың  Тілашар мерекесі.Осы үш мереке иесі ретінде үш топқа бөлініп отыру.Әр топ өз атына мерекелік көңіл күйде жұмыс жасайды.

Мысалы , 1-топ күзді, табиғаттағы өзгерістерді бейнелеп, немесе күз туралы тақпақ айтуы мүмкін. Немесе құстар әнін шырқауы мүмкін.... (Топтың шығармашылық белсендігіне байланысты). Екінші топ та өз таңдауына байланысты тапсырманы орындайды. Ал үшінші топ 1- сыныптағы Тілашар күнін еске алып,әңгімелеп береді .Жұмыс нітижесі қорытындыланып, жаңа сабаққа байланысты дайындықтар жүргізіледі. Оқушылардың сурет немесе сызба жазулары тақтаға көрнекті түрде ілінеді.«Әдебиеттік оқу» пәніне берілген оқу құралдар кешенімен оқушыларды таныстыру.

Қызығушылықты ояту( 2-түрі).

Тарауға берілген суретпен өздерінің жазғандарын байланыстыра әңгімелету.Өздерің жаңа ғана күз келді дедіңдер.Олай болса, мына қимылды білдіретін сөздерді күзбен байланыстырып, сөзбен тіркестіріп, толықтырыңдар.

-------------------- пісті,                                   ------------------ сағыныпты,

------------------- түсті,                                    ---------------- ағылыпты,

---------------- ел тасыпты,                            ---------------- қуаныпты,

---------------- есік ашыпты,                         ---------------- келеді.

Ескерту: Қызығушылығын оятуға берілген екі жұмыстың біреуін таңдап алу өзіміздің шешімімізге байланысты.


Сергіту сәті

Ақ қоян-ау, ақ қоян,
Бетіңді жушы,
Қолыңды сүртші,
Айнаға қарашы,
Шашынды тарашы,
Киіміңді киші,
Мектепке қарай жүрші,
Орныңа отыршы,
Сабағыңды оқышы


Ой толғаныс

Мектеп жайлы қалай ойлайсыңдар .

мектеп біздің екінші үйіміз жайында шығарма жазамыз.

Үйге тапсырма


Мазмұндау


Күнделіктеріне жазып алады

Бағалау

Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау

Бағалау парақшасын толтырады.

Кері байланыс

Смайликтерді өзі қалаған нұсқаға жабыстырады
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Т?рманжанов Мектеп бізді? анамыз

Автор: Шермаганбетова Кулшарат Наришовна

Дата: 18.12.2015

Номер свидетельства: 267597

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства