kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ту?ан жерім-т??ырым

Нажмите, чтобы узнать подробности

Аты-ж?ні:Бекбергенова Раушан Рахиматкуловна

П?ні:Ана тілі

Сыныбы:4-сынып

Тарауды? та?ырыбы: Ту?ан жерім –т??ырым                             Орта  мерзімді жоспар

Сабак такырыбы, о?ып-?йренуді? негізгі ма?саттары

О?ып-?йренуді? н?тижелері

(Табыс критерийлері)

О?ытуда ?олданылатын  ?діс-т?сілдер

Ба?алау ?дерісі, о?ыту ?шін ба?алауды? ?амтылуы

О?у ?дерісіне барлык окушыларды? тартылуы

Негізгі дерек к?здер

1. Ке?ес Оразбек?лы «Елта?ба мен Ту туралы жыр»

Максаты:  О?ушылар ?з ойларын еркін,на?ты жеткізе білуге ?иренеді,тіл байлы?ы дамиды,сын т?р?ысынан ойлай алады.

О?ушылар м?тіндегі негізгі  ойды,идеяны ашады, м?тінді талдай білу да?дысы дамиды,д?лелді с?йлей біледі.

?йымдастыру: «Жылулы? ше?бері» Сергіту с?ті,топ?а б?лу:т?рлі-т?сті фигуралар

?й тапсырмасы: «Аукцион»

Жа?а саба? .«Ми?а шабуыл» «Жигсо»?дістері «т?ртіп алу»?дісі                       М?тінмен ж?мыс ,  тірек плакат

Бекіту:кері байланыс

Формативті

А)басбарма?пен ба?алау,

?)Фишка

Б)кері байланыс пара?ы ар?ылы ба?алау.

сумативті

?абілетті:Де?гейлік тапсырмалар

?абілетті о?ушы:Пыра? пен ?ыран с?здерінен диалог ??растыр.Диалогке м?тіндегі ма?алдарды ?атыстырып айты?дар.

?лсіз о?ушы: ?ос пыра?  ?андай елдерді аралапты?

О?улы? 4-сынып. С.Рахметова     Т.?бдік?рімова         Р.Базарбекова   

Суреттер,?осымша материалдар

2. ?.Аманжолов. «Ту?ан жер»

Максаты: о?ушылар?а ?ле?ні? мазм?нын т?сіне білуге,?зіндік ой ?иялын дамыту?а,?зіндік ой т?юге ба?ыттау.

О?ушылар шы?армада?ы негізгі ойды игереді, тал?ылайды,т?сінеді.

 

 

 

 

?йымдастыру:Сергіту с?ті,топ?а б?лу,т?рлі-т?сті жапыра?тар

?й тапсырмасы: «Аукцион» 

Жа?а саба?.  «Жигсо»?дісі  «эссе» жазу, «Автор орынды?ы»

Бекіту:кері байланыс

Формативті

А)Смайлик,?)т?рлі-т?сті фигуралар,Б)кері байланыс

сумативті

?абілетті о?ушы:?ле?ні? со??ы жолдарынан  авторды? ?андай ой-пікірін а??ару?а болады? А?ынны? к??іл-к?йі ,ту?ан жерге деген ризашылы?  сезімі ?ле?ні? ?ай жолдарында берілген?

?лсіз о?ушы:А?ынны? ?андай ?ле?дерін білесі?дер?

О?улы? 4-сынып. С.Рахметова     Т.?бдік?рімова         Р.Базарбекова   

Слайд, интернеттен ?осымша материалдар,суреттер, электронды о?улы?

3.  М.Ма?атаев «С?йемін,?скен Отаным»

Максаты: М??а?али шы?армаларыны? ерекшелігін т?сінеді,м?тінді талдай білуге ?йренеді,,?з ойын еркін жеткізуге да?дыланады,К?ркем с?йлей білу, ,сауатты жаза білу да?дылары дамиды,салыстыра біледі.

?аза? поэзиясында шо?ты?ы биік аса дарынды а?ын
М??а?али Ма?атаев шы?армаларымен танысады.

 м?тіндегі негізгі ойды аны?тай біледі,ой мен идеяны жете т?сінеді.Ойын еркін жеткізеді,д?лелді с?йлей біледі.

 

 

?йымдастыру:Сергіту с?ті,топ?а «Мозайка»?дісімен б?лу

?й тапсырмасы:«Ми?а шабуыл»                                     Жа?а саба?.«Автор орынды?ы» «Жигсо»?дістері ,  м?тінмен    ж?мыс,        ,  тірек белгілері,                   «эссе»жазу

Бекіту:Б?? ?дісі

 

Формативті

А)басбарма?

?)фишка,Б)смайлик,

В)т?сті фигуралар

Сумативті

?абілетті о?ушы:де?гейлік тапсырмалар

?лсіз о?ушы:А?ын М.Ма?атаев пен ?.Аманжолов ?ле?дерінде ?андай ??састы? бар?Салыстыр.

О?улы? 4-сынып. С.Рахметова    Т.?бдік?рімова         Р.Базарбекова   

Слаид интернеттен ?осымша материалдар, суреттер,электронды о?улы?,?лестірмелі ?а?аздар

 4. ?али Сапарбаев. «Ту?ан жерді? ысты?ы-ай»

Максаты: ??гімедегі о?и?а желісіні? ма?ыздылы?ын т?сінеді,. о?ушыларды? с?йлеу тілі дамиды,ойын д?лелдей біледі.

??гіме мазм?нын т?сінеді,

м?тінді талдай білуге ?йренеді, ізденуге талпынады.

 

 

   ?йымдастыру  «Жылы ж?рек»     Топ?а б?лу(1,2,3,4санатуар?ылы)

?й тапсырмасын тексеру. «Ой ?оз?ау»  

Жа?а саба?. «Ми?а шабуыл» Ассасация ??ру ?дісі,«ЖИГСО» ?дісі  «Т?ртіп алу» «эссе»жазу, тірек белгілері

Бекіту:кері байланыс,?зара ба?алау

Формативті

А)басбарма?

?)фишка

т?сті фигуралар

Сумативті

?абілетті о?ушы: Шы?армашылы? тапсырмалар

?лсіз о?ушы: Жал?ыз ?ркешті т?йе ні? ботасына ,ту?ан  жеріне деген с?йіспеншілігі туралы  ?з ойы?ды  айт.

О?улы? 4-сынып. С.Рахметова    Т.?бдік?рімова         Р.Базарбекова   

Слаид интернеттен ?осымша материалдар, суреттер,?лестірмелі ?а?аздар

 

 

 

Орта мерзімді жоспар есебі

        Мен осы ба?дарламаны  о?у барысында тренерімізбен,?ріптестерімізбен  к?птеген т?жірибе алмасып,жан-жа?ты,заманауи ?стаз боу?а м?мкіндік туды.Осы ба?дарламаны? со??ы аптасында ?ріптестерімізбен ке?есіп,тренерімізді?  ба?ыттауымен «Ту?ан жерім-т??ырым» тарауына орта мерзімді жоспар ??рдым.

М??алім-б?гінгі, о?ушы ерте?гі ?о?амны?,елді? тірегін ?мірге дайындаушы.Я?ни, м??алім о?ушы жетістігін ?рістетуге жауапты. Сонды?тан мен орта мерзімді жоспар жасау барысында ма?сат?а ?ол жеткізу ?шін ?з саба?ымда ?андай ?діс-т?сілдерді ?олданатынымды, 7модульді ?алай ы?палдастыруды жоспарладым. Мен мектептегі т?жірибе кезінде саба?ымда курстан ?йренген ?діс-т?сілдерімді ?алай ?олдансам тиімді болатынын ойландым.Саба? жоспарын ??руда?ы ма?сатым:о?ушыларды сыни т?р?ыдан ойландыра отырып,шы?арманы ?з бетінше ме?герту.Ол ?шін ?тілетін саба?ты о?ушы ?з бетінше ме?геруі керек екендігін ескердім.Саба?ымда пайдалан?ан ?діс-т?сілдерім: «Жигсо»  «Ысты? орынды?» «Ми?а шабуыл» «Эссе» «Аукцион» «Ой ?оз?ау».  б?л ?дісті та?дауда?ы ма?сатым шы?армада?ы негізгі ойды игертіп,талдау жасату.Егер саба?ты о?ушы ?з бетінше ме?герсе,ол о?ушы жадында ?за? са?талатынын ж?не кейін де оны ?з ?ажеттілігіне пайдаланатынын біле отырып,жа?а материалды о?ушы сыни т?р?ыда ойлана отырып, ?з бетінше о?уын жоспарладым. О?ушыны? ?ызы?ушылы?ын ояту ма?сатында оларды ?немі формативті т?рде ба?алау керектігін т?сіндім.О?ушыларды? ?зін-?зі ба?алау мен топты ба?алауды ?алай ?йымдастыруды ?арастырдым.Сонымен саба?ымда о?ушыларды? АКТ-ны ме?геру м?мкіндігін толы?тыру ?шін АКТ-ны падаландым.Тапсырмаларды о?ушыларды? жас ерекшелігіне сай алуды жоспарладым.Біра?, орта мерзімді саба? жоспарын ??р?анда,жа?а ?діс-т?сілдерді,модульдерді ы?палдастыруда к?п ?иынды?тар туындады.Б?л ?иынды?ты шешу ?шін ?ріптестермен ке?естім,м??алімдерге арнал?ан н?с?аулы?ты пайдаландым. Б?л ба?дарлама о?ушыны сындарлы о?ыту, я?ни сыни т?р?ыдан ойландыра отырып о?ыту бол?анды?тан, мен ?з саба?тарымда осы жа?а ?діс-т?сілдерді ?олдана отырып,о?ушы белсенділігін арттыру,?ызы?ушылы?ын оятуда тиімді деп ойлаймын.Орта мерзімді саба?ты жоспарла?анда ба?дарламаны? 7 модулін ы?палдастыру,тарау?а орта? ма?сат ?оя отырып,н?тижеге ?ол жеткізу ?шін ?андай ?діс-т?сіл ?олданатынды?ымды жоспарлау тиімді деп ойлаймын.

Пайдалан?ан ?дебиеттер:

1.М??алімге арнал?ан н?с?аулы?.

2. «О?ыту ізденіс ретінде».(2011ж).С.Мирсеитова.

 

Просмотр содержимого документа
«Ту?ан жерім-т??ырым »

Аты-жөні:Бекбергенова Раушан Рахиматкуловна

Пәні:Ана тілі

Сыныбы:4-сынып

Тараудың тақырыбы: Туған жерім –тұғырым Орта мерзімді жоспар

Сабак такырыбы, оқып-үйренудің негізгі мақсаттары

Оқып-үйренудің нәтижелері

(Табыс критерийлері)

Оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер

Бағалау үдерісі, оқыту үшін бағалаудың қамтылуы

Оқу үдерісіне барлык окушылардың тартылуы

Негізгі дерек көздер

1. Кеңес Оразбекұлы «Елтаңба мен Ту туралы жыр»

Максаты: Оқушылар өз ойларын еркін,нақты жеткізе білуге үиренеді,тіл байлығы дамиды,сын тұрғысынан ойлай алады.

Оқушылар мәтіндегі негізгі ойды,идеяны ашады, мәтінді талдай білу дағдысы дамиды,дәлелді сөйлей біледі.

Ұйымдастыру: «Жылулық шеңбері» Сергіту сәті,топқа бөлу:түрлі-түсті фигуралар

Үй тапсырмасы: «Аукцион»

Жаңа сабақ .«Миға шабуыл» «Жигсо»әдістері «түртіп алу»әдісі Мәтінмен жұмыс , тірек плакат

Бекіту:кері байланыс

Формативті

А)басбармақпен бағалау,

Ә)Фишка

Б)кері байланыс парағы арқылы бағалау.

сумативті

Қабілетті:Деңгейлік тапсырмалар

Қабілетті оқушы:Пырақ пен қыран сөздерінен диалог құрастыр.Диалогке мәтіндегі мақалдарды қатыстырып айтыңдар.

Әлсіз оқушы: Қос пырақ қандай елдерді аралапты?

Оқулық 4-сынып. С.Рахметова Т.Әбдікәрімова Р.Базарбекова

Суреттер,қосымша материалдар

2. Қ.Аманжолов. «Туған жер»

Максаты: оқушыларға өлеңнің мазмұнын түсіне білуге,өзіндік ой қиялын дамытуға,өзіндік ой түюге бағыттау.

Оқушылар шығармадағы негізгі ойды игереді, талқылайды,түсінеді.

Ұйымдастыру:Сергіту сәті,топқа бөлу,түрлі-түсті жапырақтар

Үй тапсырмасы: «Аукцион»

Жаңа сабақ. «Жигсо»әдісі «эссе» жазу, «Автор орындығы»

Бекіту:кері байланыс

Формативті

А)Смайлик,Ә)түрлі-түсті фигуралар,Б)кері байланыс

сумативті

Қабілетті оқушы:Өлеңнің соңғы жолдарынан автордың қандай ой-пікірін аңғаруға болады? Ақынның көңіл-күйі ,туған жерге деген ризашылық сезімі өлеңнің қай жолдарында берілген?

Әлсіз оқушы:Ақынның қандай өлеңдерін білесіңдер?

Оқулық 4-сынып. С.Рахметова Т.Әбдікәрімова Р.Базарбекова

Слайд, интернеттен қосымша материалдар,суреттер, электронды оқулық

3. М.Мақатаев «Сүйемін,өскен Отаным»

Максаты: Мұқағали шығармаларының ерекшелігін түсінеді,мәтінді талдай білуге үйренеді,,өз ойын еркін жеткізуге дағдыланады,Көркем сөйлей білу, ,сауатты жаза білу дағдылары дамиды,салыстыра біледі.

қазақ поэзиясында шоқтығы биік аса дарынды ақын
Мұқағали Мақатаев шығармаларымен танысады.

мәтіндегі негізгі ойды анықтай біледі,ой мен идеяны жете түсінеді.Ойын еркін жеткізеді,дәлелді сөйлей біледі.Ұйымдастыру:Сергіту сәті,топқа «Мозайка»әдісімен бөлу

Үй тапсырмасы:«Миға шабуыл» Жаңа сабақ.«Автор орындығы» «Жигсо»әдістері , мәтінмен жұмыс, , тірек белгілері, «эссе»жазу

Бекіту:БҮҮ әдісіФормативті

А)басбармақ

Ә)фишка,Б)смайлик,

В)түсті фигуралар

Сумативті

Қабілетті оқушы:деңгейлік тапсырмалар

Әлсіз оқушы:Ақын М.Мақатаев пен Қ.Аманжолов өлеңдерінде қандай ұқсастық бар?Салыстыр.

Оқулық 4-сынып. С.Рахметова Т.Әбдікәрімова Р.Базарбекова

Слаид интернеттен қосымша материалдар, суреттер,электронды оқулық,үлестірмелі қағаздар

4. Қали Сапарбаев. «Туған жердің ыстығы-ай»

Максаты: Әңгімедегі оқиға желісінің маңыздылығын түсінеді,. оқушылардың сөйлеу тілі дамиды,ойын дәлелдей біледі.

Әңгіме мазмұнын түсінеді,

мәтінді талдай білуге үйренеді, ізденуге талпынады.Ұйымдастыру «Жылы жүрек» Топқа бөлу(1,2,3,4санатуарқылы)

Үй тапсырмасын тексеру. «Ой қозғау»

Жаңа сабақ. «Миға шабуыл» Ассасация құру әдісі,«ЖИГСО» әдісі «Түртіп алу» «эссе»жазу, тірек белгілері

Бекіту:кері байланыс,өзара бағалау

Формативті

А)басбармақ

Ә)фишка

түсті фигуралар

Сумативті

Қабілетті оқушы: Шығармашылық тапсырмалар

Әлсіз оқушы: Жалғыз өркешті түйе нің ботасына ,туған жеріне деген сүйіспеншілігі туралы өз ойыңды айт.

Оқулық 4-сынып. С.Рахметова Т.Әбдікәрімова Р.Базарбекова

Слаид интернеттен қосымша материалдар, суреттер,үлестірмелі қағаздар

Орта мерзімді жоспар есебі

Мен осы бағдарламаны оқу барысында тренерімізбен,әріптестерімізбен көптеген тәжірибе алмасып,жан-жақты,заманауи ұстаз боуға мүмкіндік туды.Осы бағдарламаның соңғы аптасында әріптестерімізбен кеңесіп,тренеріміздің бағыттауымен «Туған жерім-тұғырым» тарауына орта мерзімді жоспар құрдым.

Мұғалім-бүгінгі, оқушы ертеңгі қоғамның,елдің тірегін өмірге дайындаушы.Яғни, мұғалім оқушы жетістігін өрістетуге жауапты. Сондықтан мен орта мерзімді жоспар жасау барысында мақсатқа қол жеткізу үшін өз сабағымда қандай әдіс-тәсілдерді қолданатынымды, 7модульді қалай ықпалдастыруды жоспарладым. Мен мектептегі тәжірибе кезінде сабағымда курстан үйренген әдіс-тәсілдерімді қалай қолдансам тиімді болатынын ойландым.Сабақ жоспарын құрудағы мақсатым:оқушыларды сыни тұрғыдан ойландыра отырып,шығарманы өз бетінше меңгерту.Ол үшін өтілетін сабақты оқушы өз бетінше меңгеруі керек екендігін ескердім.Сабағымда пайдаланған әдіс-тәсілдерім: «Жигсо» «Ыстық орындық» «Миға шабуыл» «Эссе» «Аукцион» «Ой қозғау». бұл әдісті таңдаудағы мақсатым шығармадағы негізгі ойды игертіп,талдау жасату.Егер сабақты оқушы өз бетінше меңгерсе,ол оқушы жадында ұзақ сақталатынын және кейін де оны өз қажеттілігіне пайдаланатынын біле отырып,жаңа материалды оқушы сыни тұрғыда ойлана отырып, өз бетінше оқуын жоспарладым. Оқушының қызығушылығын ояту мақсатында оларды үнемі формативті түрде бағалау керектігін түсіндім.Оқушылардың өзін-өзі бағалау мен топты бағалауды қалай ұйымдастыруды қарастырдым.Сонымен сабағымда оқушылардың АКТ-ны меңгеру мүмкіндігін толықтыру үшін АКТ-ны падаландым.Тапсырмаларды оқушылардың жас ерекшелігіне сай алуды жоспарладым.Бірақ, орта мерзімді сабақ жоспарын құрғанда,жаңа әдіс-тәсілдерді,модульдерді ықпалдастыруда көп қиындықтар туындады.Бұл қиындықты шешу үшін әріптестермен кеңестім,мұғалімдерге арналған нұсқаулықты пайдаландым. Бұл бағдарлама оқушыны сындарлы оқыту, яғни сыни тұрғыдан ойландыра отырып оқыту болғандықтан, мен өз сабақтарымда осы жаңа әдіс-тәсілдерді қолдана отырып,оқушы белсенділігін арттыру,қызығушылығын оятуда тиімді деп ойлаймын.Орта мерзімді сабақты жоспарлағанда бағдарламаның 7 модулін ықпалдастыру,тарауға ортақ мақсат қоя отырып,нәтижеге қол жеткізу үшін қандай әдіс-тәсіл қолданатындығымды жоспарлау тиімді деп ойлаймын.

Пайдаланған әдебиеттер:

1.Мұғалімге арналған нұсқаулық.

2. «Оқыту ізденіс ретінде».(2011ж).С.Мирсеитова.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ту?ан жерім-т??ырым

Автор: Бекбергенова Раушан Рахиматкуловна

Дата: 22.11.2014

Номер свидетельства: 134110

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства