kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?манбай Молда?алиев "Г?лдер"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Г?лдер» Т?манбай Молда?алиев
Саба?ты? ма?саты: «Г?лдер» ?ле?імен таныса отырып, мазм?ныны? негізгі идеясын ашу. Т?манбай Молда?алиев жайында ма?л?мат беру.
Саба?ты? міндеттері:
1. Таби?атта?ы г?лдерді? ?семдігі, с?лулы?ы, ?ажеттілігін т?сіндіру.
2. Шы?армашылы?пен ж?мыс істей отырып, о?ушыларды? ой - ?рісін д?ние танымын ке?ейту, тіл байлы?ын арттырып, с?здік ?орын молайту.
3. Елін, жерін с?юге т?рбиелеп, таби?атты? ?ажеттігін сезіну. Топта бірлесіп ж?мыс істеуге ?йрету.
К?рнекі ??ралдар: Т. Молда?алиев суреті, ?лестірмелі карточкалар, бейнеролик, слайд.
Стратегиялар: Ой ?оз?ау, топтастыру, кубизм, екі т?рлі т?сіндірме, ба?алау,
ба?ылау,

Саба?ты? ?ту барысы.
I. ?ызы?ушылы?ты ояту сатысы. Слайд. (Таби?атты? ?сем бейнесі)
Ой ?оз?ау.
- Таби?ат с?зін естігенде к?з алдары?ыз?а не елестейді?

2. Ма?ынаны тану сатысы.

(Эстетикалы? т?рбие беру)
- Г?л - ?демілік ?лшеміні? шы?ы. «Г?л — ?мірді? к?ркі» десек ?ателеспейміз. Г?лдерді? де біздер сия?ты жаны бар. Олар адам?а ?лкен пайда келтіреді. Кейбір г?лдер ?орша?ан орта?а жа?ымды энергия б?леді. Мерекелерде, ту?ан к?ндерде, жа?сылы?та г?л сыйлау - ?лкен ??рметті? белгісі.
Бейнеролик.
Таби?ат к?рінісі мен г?лдер бейнеленген бейне фильмге назар аударайы?.
?ле?і - а?ыл, с?зі - ?н
Т?манбай бізді? а?амыз
Б?гін біз Т?манбай а?амызды? «Г?лдер» атты ?ле?імен танысамыз.
?ле?ді жазатын адамды кім дейміз?

(слайд)

Т?манбай Молда?алиев — сыршыл лиризмді дамыт?ан а?ын, ?аза?станны? Халы? жазушысы. 20. 03. 35ж Алматы облысы, Е?бекші?аза? ауданы, “Жарсу” ауылында д?ниеге келді. 1956 жылы ?аза? мемлекеттік университетіні? филология факультетін бітірді. ?зіні? шы?армашылы? е?бек жолын «Лениншіл жас» газеті мен «Пионер» журналынан бастайды. 1959 - 1970 жылдар аралы?ында“Пионер” журналында ?ызмет ат?арады. 1970 - 1973 жылдар аралы?ында “Балдыр?ан” журналыны? жауапты хатшысы болды. 1973 жылдан “Жазушы” баспасы жанында?ы Балалар ж?не жастар ?дебиетіні? бас редакциясы мен “Жалын” журналыны? бас редакторы ?ызметін ат?арды. Т?манбай Молда?алиевты? ?ле?, поэмалары 40 - тан астам жина? болып басылып шы?ты.

3. О?улы?пен ж?мыс.
«Г?лдер» ?ле?ін м?нерлеп о?у.
Балалар енді ?ле?нен не т?сіндік соны бай?айы?. Ол ?шін ?р?айсымыз

  • алдымызда жат?ан ?а?азды екіге б?леміз.

?ле?ге ?атысты с?здерді жаз 

?ле?де г?лге ?атысты емес с?здерді жаз.

?ызыл,к?к,тербеледі, жай?алады?седі,сыйлайды 

?рт,от с?би

?ле?нен ?айталан?ан с?здерді тауып, ?айталау есебіне м?н бері?дер
1-шума?. Г?лдер, г?лдер, к?п г?лдер
2-шума?. Г?лдер, г?лдер не т?рлі


3-шума?. Г?лдер, г?лдер, шо? г?лдер,
Т?ра берші, т?ра берші,
?найды, ?найды.
?айталау- с?з ?серін к?шейту. А?ын о?ырман назарын айры?ша аудару ?шін бірнеше м?рте ?айталау ?дісін ?олданады

4) ?ле? ??растыру   (слайд)
-- -- г?лдер,
-- -- г?лдер. І топ 
-- -- бала?а
-- -- дала?а ІІ топ 
- -- біреуін
- - анама ІІІ топ

 Г?л туралы ?андай ма?ал - м?телдер білеміз

Г?л ?айда болса, к?белек сонда.
Г?л ашылмай, б?лб?л сайрамас.
?ыз ?ссе-елді? к?ркі,
Г?л ?ссе-жерді? к?ркі.?
4. ?р атаны? ?з ?лы бар,
?р б?таны? ?з г?лі бар.
5. ?р г?лді? исі бас?а,
?р жерді? жынысы бас?а.
6. Бір г?л толып ашылады,
Бір г?л солып ашылады.
7. Г?л ашылмай б?лб?л сайрамас.
8. Г?лді г?л деме егер саба?ы болмаса.
9. Г?лді? тоны ?ыры? жамау, біра? исі бар.
- Балалар, демек г?л - ?мірді? с?ні екен.
Сауалнама
(Танымды? ?ызы?ушылы?ын арттыру)
- ?ркімні? тал?амына байланысты с?йікті г?лдері болады. Г?лді? ?андай т?сті бол?анын ?алайсыз?(слайд)
?ызыл — белсенділік пен ?мірлік к?ш ?уатты? белгісі. Б?л т?сті батыл, табанды, ерік - жігерлі адамдар ?натады. Олар ?ызба, ?сершіл, ?ызу?анды келеді. Негізінен олар жетекшілер.
?ыз?ылт — жалынны? т?сі, негізінен ол адамдар ысты? ?анды келеді. Олар жар?ын, айыры?ша адамдар. К?пті? іші?де ерекшеленіп т?рады. Ж?ртты? назарын ?зіне аударып алады.
Сары - жылу мен жары?ты? т?сі. Б?л адамдар к?пшіл, досты??а берік, еркіндікке талпын?ыш. Ол б?рінен де ?з еркіндігін биік ?ойып, ?р т?рлі шектеулерді жек к?реді. К??іл к?йі тез ?згергіш, оптимист адам.
?ыз?ылт сары — н?зік жанды ?я? жандарды? т?сі. Осындай адамдар туралы ж?рт ?мірді? тек жа?сы, жар?ын жа?тарын ?ана елеп ескеріп, ?ара??ы т?старын ескергісі келмейді, ерекшеленуді ?натады.
А? — шатты?ты? т?сі. А? т?сті ?нататындар ?те ?сершіл, ?ызба келеді, тез еліктегіш. М?ндай адамдар кейде ?зіні? ы?палында ?алады, кейде ол ?згені? ы?палында да кетеді. Олар?а ?здерін демеп, ба?ыттап отыратын сенімді достар ауадай ?ажет.
К?к — адамдар арасында?ы жа?сы ?арым - ?атынасты е? жо?ары ба?алайтын адамдар. Олар досты?ты ба?алап, ал махаббатты б?рінен жо?ары ?ояды.

 К?ктем мезгілі.
- Балалар, к?ктем мезгілінде болатын ?андай ?згерістерді білесі?дер?
- К?н жылынады, а?аштар б?ршік жарады, жер к?гереді, ш?птер шы?ады.
- Балалар, мен сендерді? ?олдары?нан ?лі б?рі ашылма?ан г?лдерді к?ріп т?рмын. Енді сендер г?лдері?ді, мені? ?олымда?ы керемет ??мыра?а салып, жылы тілектері?ді айтса?дар, б?л г?лдер ??лпырып кетеді. ?йткені б?л си?ырлы ??мыра.
Мамамыз аман болсын!
- Деніміз сау болсын!
- Аспанымыз ашы? болсын!
- ?р?ашан к?н с?нбесін!
- Ойыншы?ымыз к?п болсын!
- К??ілді бала болайы?!
- Б?ріміз дос болайы?!
- Папамызды жа?сы к?реміз!
- Апайды? айт?анын ты?даймыз!
- Т?ртіпті бала болайы?!
- Ба?ытты баламыз!
Си?ырлы ??мыра айналып, ?сем г?лдер к?рінеді.

Марияны? ту?ан к?ні деп Мариям?а деген жылы тілектері?ді айтса?дар, б?л г?лдер ??лпырып кетеді Балалар, к?рді?дер ме, ?андай ?демі г?лдер.

(Ой ?орыту)
- Г?лді? пайдасы ?андай?
1. ?ыздарды г?лге те?еген, а?ындарымыз г?лдерді ?ле? жырларына ?ос?ан.
2. Г?лдерді кептіріп, д?ріні? ??рамына ?осады.
3. Г?л - ?сімдікті? к?бею м?шесі.

1-ші А?ын ?ле?інде не туралы жырлан?ан? /г?л/ Г?лді суретеп бер.

2-ші Г?лдерді? адамдар?а тигізер пайдасын д?лелде.

3-ші От пен г?лді салыстыр.

?орытындылау
Елбасыны? 2005 жыл?ы ?аза?стан хал?ына жолдауынан кейін елімізде «Жасыл ел» жалпыхалы?ты? ?йымы ??рылды. Осы «Жасыл ел» ба?дарламасы бойынша бізді? ту?ан ?аламыз – Жа?а?зен де к?галдандырылып, абаттандырылуда.
Сендерді? де ?мірлері? г?лдей жайнап ??лпыра берсін!
Сау болы?ыздар!


 


 

Просмотр содержимого документа
«Т?манбай Молда?алиев "Г?лдер" »

Сабақтың тақырыбы: «Гүлдер» Тұманбай Молдағалиев
Сабақтың мақсаты: «Гүлдер» өлеңімен таныса отырып, мазмұнының негізгі идеясын ашу. Тұманбай Молдағалиев жайында мағлұмат беру.
Сабақтың міндеттері:
1. Табиғаттағы гүлдердің әсемдігі, сұлулығы, қажеттілігін түсіндіру.
2. Шығармашылықпен жұмыс істей отырып, оқушылардың ой - өрісін дүние танымын кеңейту, тіл байлығын арттырып, сөздік қорын молайту.
3. Елін, жерін сүюге тәрбиелеп, табиғаттың қажеттігін сезіну. Топта бірлесіп жұмыс істеуге үйрету.
Көрнекі құралдар: Т. Молдағалиев суреті, үлестірмелі карточкалар, бейнеролик, слайд.
Стратегиялар: Ой қозғау, топтастыру, кубизм, екі түрлі түсіндірме, бағалау,
бақылау,

Сабақтың өту барысы.
I. Қызығушылықты ояту сатысы. Слайд. (Табиғаттың әсем бейнесі)
Ой қозғау.
- Табиғат сөзін естігенде көз алдарыңызға не елестейді?

2. Мағынаны тану сатысы.

(Эстетикалық тәрбие беру)
- Гүл - әдемілік өлшемінің шыңы. «Гүл — өмірдің көркі» десек қателеспейміз. Гүлдердің де біздер сияқты жаны бар. Олар адамға үлкен пайда келтіреді. Кейбір гүлдер қоршаған ортаға жағымды энергия бөледі. Мерекелерде, туған күндерде, жақсылықта гүл сыйлау - үлкен құрметтің белгісі.
Бейнеролик.
Табиғат көрінісі мен гүлдер бейнеленген бейне фильмге назар аударайық.
Өлеңі - ақыл, сөзі - ән
Тұманбай біздің ағамыз
Бүгін біз Тұманбай ағамыздың «Гүлдер» атты өлеңімен танысамыз.
Өлеңді жазатын адамды кім дейміз?

(слайд)

Тұманбай Молдағалиев — сыршыл лиризмді дамытқан ақын, Қазақстанның Халық жазушысы. 20. 03. 35ж Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, “Жарсу” ауылында дүниеге келді. 1956 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірді. Өзінің шығармашылық еңбек жолын «Лениншіл жас» газеті мен «Пионер» журналынан бастайды. 1959 - 1970 жылдар аралығында“Пионер” журналында қызмет атқарады. 1970 - 1973 жылдар аралығында “Балдырған” журналының жауапты хатшысы болды. 1973 жылдан “Жазушы” баспасы жанындағы Балалар және жастар әдебиетінің бас редакциясы мен “Жалын” журналының бас редакторы қызметін атқарды. Тұманбай Молдағалиевтың өлең, поэмалары 40 - тан астам жинақ болып басылып шықты.

3. Оқулықпен жұмыс.
«Гүлдер» өлеңін мәнерлеп оқу.
Балалар енді өлеңнен не түсіндік соны байқайық. Ол үшін әрқайсымыз

  • алдымызда жатқан қағазды екіге бөлеміз.

Өлеңге қатысты сөздерді жаз

Өлеңде гүлге қатысты емес сөздерді жаз.

Қызыл,көк,тербеледі, жайқаладыөседі,сыйлайды 

Өрт,от сәби

 

Өлеңнен қайталанған сөздерді тауып, қайталау есебіне мән беріңдер
1-шумақ. Гүлдер, гүлдер, көп гүлдер
2-шумақ. Гүлдер, гүлдер не түрлі


3-шумақ. Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер,
Тұра берші, тұра берші,
Ұнайды, ұнайды.
Қайталау- сөз әсерін күшейту. Ақын оқырман назарын айрықша аудару үшін бірнеше мәрте қайталау әдісін қолданады

4) Өлең құрастыру (слайд)
----- ----- гүлдер,
----- ----- гүлдер. І топ 
----- ----- балаға
----- ----- далаға ІІ топ 
---- ----- біреуін
---- ------ анама ІІІ топ

Гүл туралы қандай мақал - мәтелдер білеміз

Гүл қайда болса, көбелек сонда.
Гүл ашылмай, бұлбұл сайрамас.
Қыз өссе-елдің көркі,
Гүл өссе-жердің көркі.?
4. Әр атаның өз ұлы бар,
Әр бұтаның өз гүлі бар.
5. Әр гүлдің исі басқа,
Әр жердің жынысы басқа.
6. Бір гүл толып ашылады,
Бір гүл солып ашылады.
7. Гүл ашылмай бұлбұл сайрамас.
8. Гүлді гүл деме егер сабағы болмаса.
9. Гүлдің тоны қырық жамау, бірақ исі бар.
- Балалар, демек гүл - өмірдің сәні екен.
Сауалнама
(Танымдық қызығушылығын арттыру)
- Әркімнің талғамына байланысты сүйікті гүлдері болады. Гүлдің қандай түсті болғанын қалайсыз?(слайд)
Қызыл — белсенділік пен өмірлік күш қуаттың белгісі. Бұл түсті батыл, табанды, ерік - жігерлі адамдар ұнатады. Олар қызба, әсершіл, қызуқанды келеді. Негізінен олар жетекшілер.
Қызғылт — жалынның түсі, негізінен ол адамдар ыстық қанды келеді. Олар жарқын, айырықша адамдар. Көптің ішіңде ерекшеленіп тұрады. Жұрттың назарын өзіне аударып алады.
Сары - жылу мен жарықтың түсі. Бұл адамдар көпшіл, достыққа берік, еркіндікке талпынғыш. Ол бәрінен де өз еркіндігін биік қойып, әр түрлі шектеулерді жек көреді. Көңіл күйі тез өзгергіш, оптимист адам.
Қызғылт сары — нәзік жанды ұяң жандардың түсі. Осындай адамдар туралы жұрт өмірдің тек жақсы, жарқын жақтарын ғана елеп ескеріп, қараңғы тұстарын ескергісі келмейді, ерекшеленуді ұнатады.
Ақ — шаттықтың түсі. Ақ түсті ұнататындар өте әсершіл, қызба келеді, тез еліктегіш. Мұндай адамдар кейде өзінің ықпалында қалады, кейде ол өзгенің ықпалында да кетеді. Оларға өздерін демеп, бағыттап отыратын сенімді достар ауадай қажет.
Көк — адамдар арасындағы жақсы қарым - қатынасты ең жоғары бағалайтын адамдар. Олар достықты бағалап, ал махаббатты бәрінен жоғары қояды.

Көктем мезгілі.
- Балалар, көктем мезгілінде болатын қандай өзгерістерді білесіңдер?
- Күн жылынады, ағаштар бүршік жарады, жер көгереді, шөптер шығады.
- Балалар, мен сендердің қолдарыңнан әлі бүрі ашылмаған гүлдерді көріп тұрмын. Енді сендер гүлдеріңді, менің қолымдағы керемет құмыраға салып, жылы тілектеріңді айтсаңдар, бұл гүлдер құлпырып кетеді. Өйткені бұл сиқырлы құмыра..
Мамамыз аман болсын!
- Деніміз сау болсын!
- Аспанымыз ашық болсын!
- Әрқашан күн сөнбесін!
- Ойыншығымыз көп болсын!
- Көңілді бала болайық!
- Бәріміз дос болайық!
- Папамызды жақсы көреміз!
- Апайдың айтқанын тыңдаймыз!
- Тәртіпті бала болайық!
- Бақытты баламыз!
Сиқырлы құмыра айналып, әсем гүлдер көрінеді.

Марияның туған күні деп Мариямға деген жылы тілектеріңді айтсаңдар, бұл гүлдер құлпырып кетеді Балалар, көрдіңдер ме, қандай әдемі гүлдер.

(Ой қорыту)
- Гүлдің пайдасы қандай?
1. Қыздарды гүлге теңеген, ақындарымыз гүлдерді өлең жырларына қосқан.
2. Гүлдерді кептіріп, дәрінің құрамына қосады.
3. Гүл - өсімдіктің көбею мүшесі.

1-ші Ақын өлеңінде не туралы жырланған? /гүл/ Гүлді суретеп бер.

2-ші Гүлдердің адамдарға тигізер пайдасын дәлелде.

3-ші От пен гүлді салыстыр.

Қорытындылау
Елбасының 2005 жылғы Қазақстан халқына жолдауынан кейін елімізде «Жасыл ел» жалпыхалықтық ұйымы құрылды. Осы «Жасыл ел» бағдарламасы бойынша біздің туған қаламыз – Жаңаөзен де көгалдандырылып, абаттандырылуда.
Сендердің де өмірлерің гүлдей жайнап құлпыра берсін!
Сау болыңыздар!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Т?манбай Молда?алиев "Г?лдер"

Автор: Тал?ат?ызы Назг?л

Дата: 20.03.2015

Номер свидетельства: 189157

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства