kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сындарлы о?ыту бойынша тізбектелген саба?тар топтамасы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ба?дарламаны? жеті модулі ?алай ы?палдастырыл?аны к?рсетілген саба?тар топтамасын орташа мерзімді жоспарлау

      Мен ?зім ж?мыс істейтін мектебінде 3 «?» сыныбымда тізбектелген саба?тар топтамасын ?ткізуді жоспарладым. Орта мерзімді жоспар жасауда ?дебиеттік о?у п?ні бойынша 4 саба??а    ба?дарламаны? 7 модулін   ы?палдастыруды ?арастырдым. Жоспарды ??ру  ?шін  Блум    таксономиясына  с?йеніп , о?у  н?тижелерін ай?ындадым.

 Сыныпта?ы о?ушыларымны? саба?тарда белсенділік  танытуыны?  т?мендігіне не себеп екеніне к?з жеткізу  ма?сатында   ба?дарлама модульдеріні? ішінде мен о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдерді? бірі болып саналатын «Диалог негізінде о?ыту ж?не о?у» модулін к?бірек негізге алдым.   

 Мені?  тізбектелген саба?тарымны? та?ырыптары «Маужырап бар?ыт ?о?ыр к?з» тарауы  бойынша т?мендегідей  болды: «Шегіртке мен ??мырс?а», «Егінші мен ?ас?ыр»,«Комбайншы», «?ат?ан нан». Жалпы саба?тарымны? негізгі ма?саты о?ушылар?а нан дастархан?а келгенше аз е?бек кетпейтіні  ж?не кісі е?бегіні? ма?ыздылы?ы жайлы т?сінік  ?алыптастыру, нанды ?адірлеуге, кісі е?бегін сыйлау?а т?рбиелеу.О?ушыларды топпен , ж?ппен ж?мыс істуге бейімдей отырып оларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттыруды к?здедім.Ынтыма?тасты? атмосферасын ?алыптастыру ?шін саба?ымда«Шатты? ше?берін», « Ала?ан» тренингін ?йымдастырамын,  топты cаба?ты? та?ырыбына байланысты ?има суреттер ар?ылы  б?ліп, «К?пірше», «Эстафета», «Кубизм»стратегиялары ар?ылы  ?й тапсырмасы  с?ра?тарына жауап аламын.Саба?та АКТ-ны  кіріктірум   ар?ылы  о?ушыларды сыни  т?р?ыдан ойлау модуліні?  «Ой ?оз?ау» стратегиясын жа?а та?ырыпты ашу ма?сатында  пайдалануды  к?здеймін.Саба? барысында диалог ар?ылы сыни т?р?ыдан  ойлауды  дамытуды к?здедім. Дарынды ж?не талантты о?ушылармен  жеке ж?мыс «Айры?ша тапсырма»  немесе«Сыбырласу» ?дісі ар?ылы   ж?зеге асыруды негізге алдым. О?ушыларымны? білім алуын ?олдау ?шін с?ра? ?оюды? т?рткі болу,сына?тан ?ткізу ж?не ?айта ба?ыттау т?сілдерін ?олдануды жоспарладым. Мен саба?та   о?ушыларды ынталандыру ?шін  «?ол шапала?тау» , «Бас барма? »  «Ба?даршам», «Дананы? кілттері», «А?ылды? алты ?алпа?ы» мен ба?алаймын деп  ойладым.?рине, АКТ ны ?олдана отырып к?шбасшылы? танытамын деп белгіледім.

  Н?тижесінде о?у тапсырмаларды орындау ?шін механикалы? есте са?тау мен ?айталау емес,топтарымен белсенді ?атысып а?параттарды ??деп тере? ме?гереді,м?нін ??ады,топта т?рлі к?з?арастарды ты?дап ?з идеяларын еркін айту?а ы?пал етуді ойладым.

 

О?ып ?йренуді? негізгі ма?саты

О?ып ?йренуді? тапсырмалары

?олданыла

тын модульдер

К?тілетін н?тиже

Ба?алау

Барлы?

о?ушыларды саба??а тарту

Дерек к?здер

(Сілтеме)

    И.Крылов «Шегіртке мен ??мырс?а»

О?ушыларды мысалды т?сініп о?ып, онда?ы кейіпкерлерге ба?а беруге, ?зіндік пікір айту?а ?йрету,

адалды??а, адамгершілікке т?рбиелеу

 «Шатты? ше?бері» 

Интербесенді та?тамен ж?мыс

О?улы?пен ж?мыс

Суретті ?ызы?тау,тал?ылау

 Аудиом?тін ты?дау

Венн диаграммасын ?олдана,постерге т?сіру 

О?улы?пен жеке ж?мыс.

«С?йкестендіру кестесі »

 

 

ОжОЖ?Т

АКТ

СТО

ТжД

ОБжК

О?Б

 

 

   И.Крыловты? «Шегіртке мен ??мырс?а»  мысалы ар?ылы е?бекті ба?алау т?сінігі ?алыптасады

 

М??алімні? ынталандыруы

?ол шапала?тау.

Бас барма?

«Ба?алап к?р».

Дайын критерий ар?ылы ба?алау.

Кері байланыс смайликтер 

Аудиом?тін ты?дау

М?тін бойынша талдау ж?мысын ж?ргізу

  Венн диаграммасын ?олдана шегіртке мен ??мырс?а?а салыстыра отырып мінездеме беру,постерге т?сіру 

1.«?дебиеттік о?у» о?улы?ы; 2.«?дебиеттік о?у»о?ыту ?дістемесі;

3.Интернет ресурстары;

4.Эл.о?улы?

Егінші мен ?ас?ыр

(Литва ертегісі

Ертегіні т?сініп о?ып,?з с?зімен ??гімелей білуге ?йрету;

О?и?а?а талдау жасай отырып ертегіні? идеясын ашу;

Нанды ?адірлеуге, кісі е?бегін сыйлау?а т?рбиелеу

  «Ала?ан» жатты?уы.

 К?пірше»?дісі

Интербелсенді та?та

 «Егінші мен ?ас?ыр»  аудиом?тінді ты?дату

Жеке ж?мыс  Ертегіні?  желісі бойынша сурет салу. Ауызша с?ра?-жауап ?дісі

Топты? ж?мыс. Шы?армашылы? тапсырма

С?йкестендіру  кестесін толтыру

 «Мен нені ?йрендім»

 

ОжОЖ?Т

СТО

 ЖЕСО

ТжД

АКТ

ОБжК

О?Б

 

 

 

 

 

 

Егіншіні? е?бегі туралы т?сінік ?алыптасады

Ауызша

??гімелеу да?дысы ?алыптасады

 

 

Ынталандыру 

Екі ж?лдыз,бір тілек

Бас барма?

 

?ол шапала?тау.

«Досы?ды ба?ала»

Ба?алау критерийлері

 

 

 

 

А:«Айры?ша тапсырма»эссе жазу

В: ?ле? негізінде р?лдік ойын ар?ылы ?ртістік шеберлігін шы?дау

 С:

Саба??а ?атыспай отыр?ан о?ушымен жеке ж?мыс. «Сыбырласу» ?дісі

 

 

1.«?дебиеттік о?у» о?улы?ы; 2.«?дебиеттік о?у»о?ыту ?дістемесі;

3.Интернет желісінен алын?ан суреттер;

4.Эл.о?улы?

5.МАН(40-41 бет)

?.?айырбеков

«Комбайншы

Комбайншы жайлы айта отырып, о?ушыны т?сініп о?у?а, ойын жеткізе білуге ?йрету;

 с?йлемді д?рыс ??ру?а, ойын тияна?тай білуге да?дыландыру;

Нанды ?адірлеуге, кісі е?бегін сыйлау?а т?рбиелеу

Психологиялы? ахуал 

«Эстафета» ?дісі 

  интербелсенді та?тамен ж?мыс 

 Комбайншы»  ?ле?ді о?у.

Ауызша с?ра?-жауап ?дісі

Топты? ж?мыс.

Шы?армашылы? тапсырма

«Жер-ана адамдарды ерте заманнан асырап келеді.Жер адам?а жемісін бермей ?ойса,ашты? басталады. Ашты?ты болдырмас ?шін сен не істер еді??»

 

 

ОжОЖ?Т

(диалог)

АКТ

СТО

ЖЕСО

ТжД

ОБжК

О?Б(ФБ)

 -Комбайншыны? е?бегі жайлы т?сінік ?алыптасады:

-Нан дастархан?а келгенше бас?а да маманды? иелеріні? е?бегі туралы білім ?алыптасады.

 

?ошеметтеу.

Бас  барма? ар?ылы ба?алу.

Топты ба?алау

?ол шапала?тау

?зін –?зі ж?не бірін-бірі  ба?алау

«?зі?ді ба?ала» стикер ар?ылы кері байланыс.

Ба?алау пара?ын толтыру ар?ылы

 

А- «Айры?ша тапсырма»эссе жазу

 

 

С-«Сыбырласу» ?дісі

 

1.«?дебиеттік о?у» о?улы?ы; 2.«?дебиеттік о?у»о?ыту ?дістемесі;

3.Интернет желісінен алын?ан суреттер;

4.Эл.о?улы?

В.Сухомлинский

«?ат?ан нан»

М?тінді  т?сініп о?у?а, 

 с?йлемді д?рыс ??ру?а, ойын тияна?тай білуге да?дыландыру;

Нанды ?адірлеуге, кісі е?бегін сыйлау?а т?рбиелеу.

 

Бір-біріне тілектер айту .

 «Кубизм» ?дісі 

 интербелсенді та?та 

 В.Сухомлинский туралы ?ыс?аша айта кету.

«?ат?ан нан»  м?тінмен танысу.

 М?тінн??  мазм?нын талдау

Ауызша с?ра?-жауап ?дісі

-Д?ниедегі е? д?мді ас не екен? Неге? Д?лелдеу.

 

 

Ж?Т

СТО

ЖЕСО

АК,

ТжД,

О?Б(ФБ)

 

 

      

  М?тін мазм?ны бойынша ?з к?з?арасын, пікірін еркін айту?а    да?дыланады

 

Ынталандыру

Бас барма? ар?ылы

Ынталандыру

Критерий ар?ылы бір-бірлерін ба?алау

М??алі?мні? ?орытынды ба?алауы

Кері байланыс «Ба?даршам»

А-сын т?рысынан ойланып,?з ойын жеткізе алады.

В-ойлау,ойды жеткізуі дамуда

 С-«Сыбырласу» ?дісі

 

1.«?дебиеттік о?у» о?улы?ы; 2.«?дебиеттік о?у»о?ыту ?дістемесі;

3.Интернет желісінен алын?ан суреттер;

4.Эл.о?улы?

Просмотр содержимого документа
«Сындарлы о?ыту бойынша тізбектелген саба?тар топтамасы »Пән мұғалімі

Бабылханова Гульжан Толеутаевна 1

Сабақтың тақырыбы

Шегіртке мен құмырсқа

Сілтеме

«Әдебиеттік оқу» оқулығы; «Әдебиеттік оқу»оқыту әдістемесі;Интернет желісінен алынған суреттер;

Мақсаты

Оқушыларды мысалды түсініп оқып, ондағы кейіпкерлерге баға беруге, идеясын ашуға,өмірмен байланыстыруға үйрету;

өзіндік пікір айтуға үйрету, тілін, сөздік қорын, сөйлеу қабілетін дамыту; адалдыққа, адамгершілікке тәрбиелеу.


Күтілетін нәтижелер

-А.Құнанбаев,И.Крылов және мысал туралы білім қалыптасады

-Өз көзқарасын,пікірін еркін айтуға дағдыланады

-Топтық жұмыс барысында өзара әрекет арқылы бір-бірімен кеңеседі

Бөлімдері

Мұғалмім әрекеті

Оқушының іс-әрекетіБілуТүсіну
Қолдану

Талдау
Жинақтау

Қорытындылау

Бағалау
Үйге тапсырма

(2мин)Рефлексия кезеңі

1.Шаттық шеңбері

Мейірімді жүрекпен

Ақпейілді тілекпен,

Амандасып алайық

Бір жадырап қалайық

2.Топқа бөлу(Күлегештермен бөлу)

3.Интербелсенді тақтадан А.Құнанбаев,И.Крылов жайлы сызба слайд

-Балалар,тақтадан кімді көріп отырсыңдар?

-Абай Құнанбаев жайлы не білесіңдер?

-Тақтадан тағы кімді көріп отырсыңдар?

-Бұл екі ақын арасында қандай байланыс бар?


4.Оқулықпен жұмыс.Суретті қызықтап,сұрақтарға жауап беру.(48 бет)

«Шегіртке мен құмырсқа» аудиомәтінді тыңдату.

5.Өлең мазмұнын талдауға дайындалу.

Ауызша сұрақ-жауап әдісі

-Қалай ойлайсыңдар, өлеңнің басында шегіртке қандай жағдайда өмір сүреді?

-Ол құмырсқаға не үшін келеді?

-Құмырсқа шегірткені үйіне кіргізе ме?Неге?


6.Топтық жұмыс.Шегіртке мен құмырсқаға мінездеме жазу.7.Жеке жұмыс.Оқулықтың 49 бетіндегі 5-тапсырма

а)жаз мезгілінде шегіртке: ...

ә)қыс мезгілінде шегіртке: ...


8.4 топқа келесі сұрақтар беріледі:

-Жаз мезгілінде және қыс кезіндегі шегірткенің көңіл күйі қандай болған екен?

-Шегірткенің қарны ашып,суыққа тоңып,жығылуына не себеп болды деп ойлайсыңдар?

-Өмірде іс-әрекеті шегірткеге ұқсас адамдар бар ма?

-Шегіртке сияқты қиналып қалмас үшін не істер едің?


9.Топтарға сәйкестендіру кестелері беріледі.

Басты кейіпкерлер

авторыМысалдың атыатыТәрбиелік мәні

(автор қандай өнеге-өсиет айтып отыр?)

Түйінді ойы


10.

- Мысал деп адам бойындағы кемшіліктерді сынап, адалдық,
әділдік,қайырымдылық сияқты жақсы қасиеттерді мадақтап жазатын шығарманы атайды.Мұндай шығармада өсімдіктер мен жануарлар,аңдар мен құстар кейіпкер ретінде алынады.

11.Мұғалім алдын ала бағалау критерийлерін жазып,бағалау парағын топқа үлестіріп береді.Сабақ соңында

Бағалау парағын жинап алады.

Шегіртке мен құмырсқаның іс-әрекетін сипаттайтындай мақал-мәтелдер жинастыру.


12.-Бүгінгі сабақ ұнады ма ?


Мұғалім балаларға дайын смайликтерді таратып береді.Сыныпта ынтымақтастық орнайдыТопқа бөлінеді
2 сыныпта оқығандарын еске түсіреді.
Оқушылар аудиомәтінді тыңдайдыОқушылар өз ойларын айтып диалогқа түседі


Постерге Венн диаграммасына салыстыра отырып шегіртке мен құмырсқаға мінездеме береді.Топтың ішінен ақылдаса келе бір оқушы шегіртке мен құмырсқаға берген мінездемесін оқиды.

Басқа топтар бағалайды «Бас бармақ» әдісі


Мәтінде жасыл түспен жазылған сөздерді екі топқа бөліп жазады.
Топтық жұмыс.Оқушылар ақылдасып,жауабын тапқан соң,біреуі жауап береді.


Оқушылар ақылдаса отырып,кесте бойынша дайындалады.Бір ғана оқушы емес,кестеге сәйкес төрт тақырып бойынша төрт оқушы сөйлейді.Оқушылар

Топ ішінде бірлескен әрекет етуде бір-бірін бағалау бойынша бағалау парағын топ көшбасшылары толтырадыОқушылар бүгінгі сабақтағы көңіл күйін,ұнаған-ұнамағанын смайликтер арқылы көрсетеді.2

Пән мұғалімі

Бабылханова Гульжан Толеутаевна

Сабақтың тақырыбы

Егінші мен қасқыр

Сілтеме

1.«Әдебиеттік оқу» оқулығы;

2. «Әдебиеттік оқу»оқыту әдістемесі;

3.Интернет желісінен алынған суреттер;

Мақсаты

Ертегіні түсініп оқып,өз сөзімен әңгімелей білуге үйрету;

Оқиғаға талдау жасай отырып ертегінің идеясын ашу;

Нанды қадірлеуге, кісі еңбегін сыйлауға тәрбиелеу

Күтілетін нәтижелер

-Егіншінің еңбегі туралы түсінік қалыптасады

-Ауызша әңгімелеу дағдысы қалыптасады

-Өз көзқарасын,пікірін еркін айтуға дағдыланады

-Топтық жұмыс барысында өзара әрекет арқылы бір-бірімен кеңеседі

Бөлімдері

Мұғалмім әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу


Түсіну

Қолдану


ТалдауЖинақтау
Қорытындылау

БағалауРефлексия кезеңі

1.Психологиялық ахуал

«Алақан» жаттығуы.

-Көршілеріңе бұрылып, алақандарыңды біріктіріп, жүректеріңнің жылуын беріңдер.

2.Топқа бөлу

3. «Көпірше»әдісімен үй тапсырмасын тексеру.

4.Интербелсенді тақтадан нанның суретін қызықтау


-Балалар,тақтадан нені көріп отырсыңдар?

-Нан деген не?

5.«Егінші мен қасқыр» аудиомәтінді тыңдату


6.Ертегінің түрін анықтау.


7.Ертегінің желісі бойынша сурет салу мазмұнын талдауға дайындалу.

Ауызша сұрақ-жауап әдісі

- Адам не жеп отыр еді?

-Қасына не келді?

-Ол не жайлы сұрады?

-Нан дастарханға келгенше аз еңбек кетеді ме?

-Ретімен айтып көрші. Бұл айтылған жұмыстар қасқырға ұнады ма?

-Сурет пен ертегідегі оқиғаның арасында байланыс бар ма? Қандай?

-Сызбадағы сөздерді ретімен ата.


8.Топтық жұмыс.

4 топқа шығармашылық тапсырма беріледі:

1 топ: Ертегіні рөлге бөліп оқиды

2 топ: Нан туралы мақал-мәтелдер айтады.Мағынасын түсіндіреді.

3 топ: Нанды құрметтеуге байланысты әдептілік ережесін құрады.

4 топ: «Ас атасы-нан» деген тақырыпқа эссе жазады

9.(Сабаққа қатыспай отырған оқушымен жеке жұмыс. «Сыбырласу» әдісі


10 . Алған білімді жинақтау мақсатында осы ертегінің мазмұны бойынша интербелсендітақтадан нанның шығу жолына сәйкестеу кестесін толтыру


11.Мұғалім алдын ала бағалау критерийлерін жазып,бағалау парағын топқа үлестіріп береді.Сабақ соңында

Бағалау парағын жинап алады.
12.«Бүгінгі сабақта мен не білдім,не түсіндім,нені білгім келеді?»

Мұғалім балаларға стикерлер таратып береді.


Сыныпта ынтымақтастық орнайдыТопқа бөлінеді

2 сыныпта оқығандарын еске түсіреді.Оқушылар аудиомәтінді тыңдайды


2 сыныпта оқығандарын еске түсіреді.

Постер қорғайды

Басқа топтар бағалайды «Бас бармақ» әдісі

Бірінші топ ішінде рөлге бөлініп оқиды,қорғайды. Қалған үш топ суретін салып,өзара ақылдасып, қорғайды. Басқа топтар бағалайды «Шапалақ» әдісі.

Оқушылар ақылдасып,жауабын тапқан соң,біреуі жауап береді.


Оқушылар

Топ ішінде бірлескен әрекет етуде бір-бірін бағалау бойынша бағалау парағын топ көшбасшылары толтырады
Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша пікірлерін жазады.

3

Пән мұғалімі

Бабылханова Гульжан Толеутаевна

Сабақтың тақырыбы

Ғ.Қайырбеков.Комбайыншы.

Сілтеме

1.«Әдебиеттік оқу» оқулығы;

2.«Әдебиеттік оқу»оқыту әдістемесі;

3.Интернет желісінен алынған суреттер;

Мақсаты

Комбайыншы жайлы айта отырып, оқушыны түсініп оқуға, ойын жеткізе білуге үйрету;

сөйлемді дұрыс құруға, ойын тиянақтай білуге дағдыландыру;

Нанды қадірлеуге, кісі еңбегін сыйлауға тәрбиелеу

Күтілетін нәтижелер

-Комбайыншының еңбегі жайлы түсінік қалыптасады:

--Нан дастарханға келгенше басқа да мамандық иегерлерінің еңбегі туралы білім ұалыптасады.

-Өз көзқарасын,пікірін еркін айтуға дағдыланады

-Жазбаша әңгімелеу дағдысы қалыптасады

Бөлімдері

Мұғалмім әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу


Түсіну

Қолдану


ТалдауЖинақтауБағалау

Рефлексия кезеңі

1.Шаттық шеңбері

Мейірімді жүрекпен

Ақпейілді тілекпен,

Амандасып алайық

Бір жадырап қалайық

2.Топқа бөлу(Күлегештермен бөлу) 3.Өткен тақырыптар бойынша «Эстафета» әдісі арқылы білімдерін тексеру


4.Интербелсенді тақтадан жайқалып тұрған егістік алқабын,астық орып жүрген комбайнді қызықтау.


-Балалар,тақтадан неі көріп отырсыңдар?

-Егін жайлы не білесіңдер?

-Тақтадан тағы не көріп отырсыңдар?

-Комбайн жайлы не білесіңдер?

-Комбайнды жүргізетін кім?-Өлеңнің авторы кім?

-Өлең кім турал?

-Өлең кімнің атынан жазылған?Ауызша сұрақ-жауап әдісі

Топтық жұмыс.

Өлең жолдарын топтарға бөліп беру.

-Осы өлең жолдарын қалай түсінесіңдер?

4 топқа шығармашылық тапсырма

1 топ: -Нан дастарханға келгенше аз еңбек кетеді ме?

2 топ: Нан дастарқанға келгенше тағы кімдер еңбек етеді?

3 топ: Еңбек туралы мақал-мәтелдер айтады.Мағынасын түсіндіреді

4 топ: «Кім болам?» деген тақырыпқа эссе жазады

9.(Сабаққа қатыспай отырған оқушымен жеке жұмыс. «Сыбырласу» әдісіЖер-ана адамдарды ерте заманнан асырап келеді.Жер адамға жемісін бермей қойса,аштық басталады.Аштықты болдырмас үшін сен не істер едің?10.Мұғалім алдын ала бағалау критерийлерін жазып,бағалау парағын топқа үлестіріп береді.Сабақ соңында

Бағалау парағын жинап алады.

11.- Бүгінгі сабақта мен не білдім,не түсіндім,нені білгім келеді?»

Мұғалім балаларға стикерлер таратып береді.Сыныпта ынтымақтастық орнайды
Топқа бөлінеді


Оқушылар топта өзара ақылдасып,жауабын тапқан соң,біреуі жауап береді.

Басқа топтар бағалайды «Бас бармақ» әдісі


Топтың ішінен ақылдаса келе бір ең үздік жұмысты шығарып қорғайды.

Басқа топтар бағалайды «Бас бармақ» әдісі


Постерге түсіру.Топтың ішінен ақылдаса келе бір оқушы ойларын қорғайды. Басқа топтар бағалайды «Шапалақ» әдісіОқушылар

Топ ішінде бірлескен әрекет етуде бір-бірін бағалау бойынша бағалау парағын топ көшбасшылары толтырады

Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша пікірлерін жазады.

4

Пән мұғалімі

Бабылханова Гульжан Толеутаевна

Сабақтың тақырыбы

В.Сухомлинский.Қатқан нан.

Сілтеме

1.«Әдебиеттік оқу» оқулығы;

2.«Әдебиеттік оқу»оқыту әдістемесі;

3.Интернет желісінен алынған суреттер;

Мақсаты

Мәтінді түсініп оқуға, ойын жеткізе білуге үйрету;

Сөйлемді дұрыс құруға, ойын тиянақтай білуге дағдыландыру;

Нанды қадірлеуге, кісі еңбегін сыйлауға тәрбиелеу.


Күтілетін нәтижелер

-Наубайшының еңбегі жайлы түсінік қалыптасады

-Нан дастарханға келгенше аз еңбек кетпейтіні және кісі еңбегінің маңыздылығы жайлы түсінік қалыптасады.

-Ауызша-жазбаша әңгімелеу дағдысы қалыптасады

- Мәтін мазмұны бойынша өз көзқарасын,пікірін еркін айтуға дағдыланады

-

Бөлімдері

Мұғалмім әрекеті

Оқушының іс-әрекеті

Білу(7мин)

ЖӘТ(диалог,топтық),АКТ

ОүБ


Түсіну(10 мин)

ЖӘТ(диалог,топтық),

ОүБ
Қолдану (5 мин)

ЖӘТ(диалог,топтық),

ОүБ,СТО,


Талдау (10 мин)

ЖӘТ(диалог,топтық),

ОүБ,СТО,ТжД,ОЖЕЖинақтау (5 мин)

ЖӘТ(диалог,топтық),

ОүБ,СТО,ТжД
Қорытындылау

(3мин)Үйге тапсырма

(2мин)Кері байланыс

(3мин)

1.Шаттық шеңбері.

«Алақан» жаттығуы.

-Күнге қолдарыңды созыңдар. Күннің жомарт сәулелері ананың нәзік алақанындай аялайды, сипалайды, жылытады. Сиқырлы күн барлық өкпе мен мұңды ерітіп жібереді. Жүрегімізді жылу мен махаббатқа толтырады.

Барлығы:

Күн жарығын алақанға саламын,

Жүрегіме басып ұстай қаламын.

Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,

Болып кетер сонда дереу жан-жағым.

-Міне, жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастаймыз.


2.Топқа бөлу

3.Өткен тақырыптар бойынша «Кубизм» әдісі арқылы білімдерін тексеру

3.Интербелсенді тақтадан дастарқандағы тағамдарды қызықтау

-Мына суреттен нелерді көріп тұрсыңдар?

-Осы тағамдар дастарқанға қалай келетіні туралы әңгімеле.
4.Орыс жазушысы В.Сухомлинский туралы қысқаша айта кету.

«Қатқан нан» мәтінмен танысу. «Джигсо»әдісі
5.Мәтіннәң мазмұнын талдауға дайындалу.

Ауызша сұрақ-жауап әдісі

-Әңгіме кім туралы?

-Сережаның әкесі кім болып істейді?

-Наубайшының жұмысы туралы не білеміз?

6.Мәтіннің соңғы азат жолын қайталап оқыту.

-Балалар неге қатты нан жеп отырды?


7.Сергіту сәті

8.4 топқа шығармашылық тапсырма

1 топ: «Нансыз өмір жоқ» деген тақырыпқа эссе жазады

2 топ:Нан туралы мақал-мәтелдер айтады.Мағынасын түсіндіреді.

3 топ: Нанды құрметтеуге байланысты әдептілік ережесін құрады.

4 топ: Нан туралы мәтіндер неге осы бөлімде берілген деп ойлайсыңдар?

9.(Сабаққа қатыспай отырған оқушымен жеке жұмыс. «Сыбырласу» әдісі


10.Топтарға келесі тапсырма беріледі.

-Дүниедегі ең дәмді ас не екен? Неге?Постер құрау,

дәлелдету.
11.Мұғалім алдын ала бағалау критерийлерін жазып,бағалау парағын топқа үлестіріп береді.Сабақ соңында

Бағалау парағын жинап алады.
12.52 бет .Мәтінді түсінәп оқу. «Нансыз өмір жоқ» деген тақырыпқа шығарма жазу.


13. «Бүгінгі сабақта мен не білдім,не түсіндім,нені білгім келеді?»

Мұғалім балаларға стикерлер таратып береді.


Сыныпта ынтымақтастық орнайды

Топқа бөлінеді

«Шапалақ» әдісі арқылы бағалау.

Нанның дастарқанға жету үшін орындалатын жұмыс ретін топта ақылдаса айтадыДЖИКСО әдісін пайдалана отырып топтар өзара мәтіннің мазмұнын түсіндіреді.

Топ мүшелері бағалайды.


Топтық жұмыс.Оқып, балалардың іс-әрекетіне баға береді. Оқушылар өз ойларын айтып диалогқа түседі

Топтың ішінен ақылдаса келе бір оқушы ойларын айтады. Басқа топтар бағалайды «Бас бармақ» әдісіБірінші топ ішінде жұппен жұмыс істеп жақсы жұмысты анықтап,қорғайды. Қалған үш топ суретін салып,өзара ақылдасып, қорғайды. Басқа топтар бағалайды «Шапалақ» әдісі.
Топтық жұмыс. Оқушылар ақылдасып,

жауабын тапқан соң,біреуі жауап береді.


Оқушылар топ ішінде бірлескен әрекет етуде бір-бірін бағалау бойынша бағалау парағын топ көшбасшылары толтырады


Оқушылар бүгінгі сабақ бойынша пікірлерін жазады.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сындарлы о?ыту бойынша тізбектелген саба?тар топтамасы

Автор: Бабылханова Гульжан Толеутаевна

Дата: 27.01.2015

Номер свидетельства: 162568

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства