kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сайыс саба? та?ырыбы: "Ойлы болса?, озып к?р"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: «Ойлы болса? озып к?р».

Саба?ты? ма?саты: Тап?ыр достар интеллектуалды   ойынны? ма?саты бастауыш сынып о?ушыларында білім негізін ?алыптастыру, теория мен практиканы ?штастыра  отырып, п?ндерге  деген  ?ызы?ушылы?ын  ояту, с?здік ?орын дамыту, ауызша  логикалы?  ойлау?а   да?дыландыру болды.

К?рнекілігі: с?ра?тар  с?зж?мба? жазыл?ан  плакаттар.

?дісі:  с?ра? жауап.

Т?рі: сайыс, жарыс

?ту барысы: ?йымдастыру кезе?і:

1.О?ушыларды  топ?а б?лу.

2.Топ басшыларын  сайлау.

3.?азылар ал?асын  сайлау.

4.Жеребе  тастап  ?ай топ  ойынды  бірінші  болып  бастайтынын  аны?тау.

5.Жарыс  ережесін  таныстыру.

1. Б?йге  ?нері-«Кім  к?п біледі?» (?р топ?а 10-с?ра?тан  ?ойылады.)

2. Тіл ?нері-Ма?ал-жал?асын табу

3. Жеті ж?мба?-(онда ?р топ?а ж?мба? жапсыру)

4.К?кпар. «Сен білесі?  бе?»(С?зж?мба?  шешу)

Кел, балалар, ойнайы?

Ойнайы? та, ойлайы?

?андай с?ра?  болса да

Таппай  оны ?оймайы?

Ал?а  ?арай сам?айы?.

1. Б?йге  ?нері-«Кім  к?п біледі?» (?р топ?а 10-с?ра?тан  ?ойылады.)

                                                    1-класс

1. Мектептегі е? жаман ба?а (2)

2.Жылдан ??р ?ал?ан жануар?(т?йе)

3.?ойды? т?лі (?озы)

4.Алма с?зінде неше буын бар? (2)

5.Дауысты дыбыстар нешеге б?лінеді? (2)

6.?ысты? к?ркі не? (?ар)

7.Жапыра? ?ай кезде  сар?аяды?(к?зде)

8.Жыл неше мезгілден т?рады? (4)

9.?ке?ні?  ?кесі са?ан  кім болады? (ата)

10.?аза?стан Республикасыны?  р?міздерін ата?

2-класс

  1. К?зі монша?тай,

?зі ж?п-ж?мыр

??йры?ы   шаша?тай

Ерні ж?п-ж?мыр  деген ?ле?  жолдары  ?ай т?л туралы  айтыл?ан (??лын)

2.Мен  оны?  т?нін с?йем, к?нін с?йем,

А?ынды ?зен, ас?ар тау г?лін с?йем.

Мен оны? ?асиетті тілін с?йем

Мен оны?  ??діретті  ?нін с?йем

?ай ?ле? жолдарынан  алын?ан? (Отан)

3.Ма? –ма?  бас?ан, ма? бас?ан

Шудаларын  ша? бас?ан ?ай т?л туралы айтыл?ан.

4.М??а?али Ма?атаевты? ?ле?і  ?алай ая?талады?

Отан-отан

Б?рінен биі екен

Мен  оны м??гілікке (с?йіп ?тем)

5.?ш биді ата?

6.Сені ?мірге ?келеген мейрімді жан? (ана)

7.Ана?ны? анасы са?ан кім болады? (на?ашы ?же)

8.Бірге ту?ан ?зі?нен жасы ?лкен ер бала? (а?а)

9.?ке?ні?  шешесі кім болады? (?же)

10.?ылым таппай ма?танба,

Орын  таппай баптанба?

??марланып шаттанба?

Ойнап бос?а к?луге  (кімні? ?ле?і) Абай

3-класс

1.?ш ба?ытым ?ле?ін  жаз?ан автор кім? (М??а?али Ма?атаев)

2. Алмас ?ылышты ардагер кім? (Б?генбай Батыр)

3.Рейхстаг  туын  тіккен кім?  (Р. ?ош?арбаев)

4.К?лпаш ??гімесін  кім жазды? (Б.Майлин)

5. ?абанбайды?  азан ша?ырып ?ой?ан аты? (Ерасыл)

6.Исатайды? баласы (Жа?ия)

7.Абылайхан  т?сында  ?мір с?рген жырау (Б?хар)

8.Мені?  атым  ?ожа повесіні?  авторы кім? (Б.Со?па?баев)

9.Ы.Алтынсарин кім? (а?артушы, ?ылым ?стаз)

10. Жау тигенде жара?ым,

Алыстан  асып  дау  келсе,

Т?рулі  т?р?ан  ??ла?ы?  деген  ?ле?  жолдары  Б?хар  жырау, ?аза?ты? ?ай батырына арна?ан? (?абанбай)

4-класс

1.?обыланды  батырды?  т?лпары  ?алай аталады? (Тайбурыл)

2. Айтыс дегеніміз не? (Айтыс екі а?ынны?  арасында?ы  с?з жарыс)

3.Ш?псе  кіммен айтысады? (Орынбай)

4. Талап, е?бек, тере? ой

?ана?ат, рахым, ойлап ?ой.

Бес асыл  іс к?нсе?із  кім жазды.(Абай)

5.С?улелі ж?лдыз іздеген  адам ??гімесі кім туралы? (А.??нанбаев)

6.Желсіз т?нде жары? ай  ?ле?іні?  авторы кім? (А.??нанбаев)

7. Мен е? ?уелі  ?аза?ымды  жа?сы  к?ремін. Одан кейін  Сібірді, одан  кейін  Россияны, одан  кейін б?кіл  адамзатты  жа?сы к?ремін деген  кімні? с?зі? (Ш.Уалиханов)

8.Абайды? неше  ?ара  с?зі бар? (45)

9.Абайды? шын аты?(?білманс?р Ибра?им)

10.Т???ыш ?аза?  ?ліппесін жаз?ан кім? (А.Байт?рсынов)

  1. кезе?  Тіл ?нері-Ма?ал-жал?асын табу.
  1. Отан-?уат

Отбасы –(шуа?)

2.Е?бекті?  наны  т?тті,

 Жал?ауды? (жаны т?тті)

3.Жа?сыдан ?йрен,

Жаманан (жирен)

    4.Кітап-білім (б?ла?ы)

    5. ?ына тас?а бітеді,

      Білім (бас?а) бітеді

    6.Ас-атасы-(нан)

    7. Е?бек т?бі-(береке)

            2-класс

1.Кекшіл болма, (к?пшіл) бол

2.Ел к?ркі –мал

?зен к?ркі –(тал)

3.Батыр туса-ел ырысы

Жа?быр жауса-жер ырысы

4.О?у- білім  б?ла?ы,

Білім (?мір) шыра?ы

5.Бірлік болмай, (тірлік) болмас

6. Ырыс алды-(ынтыма?)

7.Е?бек ?ылса? ерінбей

Тояды ?арны? (тіленбей)

       3 класс

1.Д?шпан к?лдіріп айтады,

   Дос жылатып айтады.

2.Ж?з сом а?ша? бол?анша

    (Ж?з досы? болсын)

3. О?у инемен ??ды? (?аз?андай).

4.?стаздан ш?кірт (озар).

5.?нерлі бала  (с?йкімді).

6.Ата к?рген о? жанар,

   Шеше к?рген (тон жанар).

7.Жігіт адам?а (тон пішер).

4 класс

1.Тау мен тасты су б?зар,

   Адамзатты(с?з б?зар). 

2.Кітапті? ба?асы арзан,

    Іші тол?ан (маржан)

3. К?з д?німен к?рікті,

    ?ыс (?арымен к?рікті).

4.Мектеп  кеме,білім (те?із).

5.Талапты ерге н?р  (жауар).

6.А?ыл жастан шы?ады,

   Асыл  (тастан шы?ады).

7. Ел ??ла?ы  (елу).

3 Кезе? Жеті ж?мба?

  1.Ти десем тимейді,

      Тиме десем тиеді.  Ол не (ерін)

2. А? санды?ым ашылды,

     Ішінен жібек шашылды. Ол не (к?н)

3. ?абат ?абат ?аттама,

     А?ылы? болса аттам Ол не (кітап).

4. Т?мсы?ымен ?оз?ала,

Со?ынан аппа? із ?алар Ол не (бор).

5.Жеті ?азынаны? бірі,адамды ?ор?ап ж?ретін досы  (ит).

6.Жолбарыс?а ??сайды,

   Тыш?анды ?ана ?стайды. (мысы?)

7. Айдала а? отау

     Аузы м?рны жо? отау   (ж?мырт?а).

2 класс

1. Ая?ы жо? ж?реді,

    Тілі жо? сойлейді (хат). 

2. Мысы?тан ?ор?ады,

    Т?нде жортады (тыш?ан)

3. Тонын кие ту?ан,

    Жалап бетін жу?ан (мысы?).

4.  А?ны? аты..,

    Ж?рген жері к?лкі (т?лкі).

5.  (жауар).

6.А?ыл жастан шы?ады,

   Асыл  (тастан шы?ады).

7. Ел ??ла?ы  (елу).

              3 Класс

1. ?жімні? ?олында шыр айналар,

     Шыр айналса,?зіне шыр байланар (?ршы?). 

2. Кеудесі ?ай?а?дап,

    Ж?реді байпа?дап (?аз)

3. К?ктемде ?шып келеді,

    Жаздай концерт береді (б?лб?л).

  1. Орманда жо?ары

А?аш?а ?онады.

Т?мсы?ын бал?а етіп

 То? то? со?ады (то?ылда?).

5.  Табаныма байладым,

      ?ос тая?пен айдадым(ша??ы).

 6.    Зулап  т?сіп т?менге,

    Шы?пас менсіз т?беге  (шана)

7.

                 4 Класс

1. Уй ?стінде алтын тас

     Алайын десем табылмас (ж?лдыз). 

2. Ай астында а? мамы?,

    Жатар суда жастанып (а??у)

3. Уй ішінде  б?лме,

     Б?лме іші к?лде  (аквариум)

4. Судан шаша? шашылар

    Су то?таса,басылар (фантан)

5.  ?нгірді жайла?ан,

      Жалма?дап сайра?ан (тіл).

6.Ол к?нді к?зетеді,

    К?н оны к?зетеді. (к?нба?ыс)

                                     4  кезе?  С?зж?мба?

1. ?ой пірі  (шопан). 

2. Р?мізді? бірі (ту)

3. Е?бек ??ралы (бал?а),

4. Е? жа?ын адам (ана)

1. О?ы?анды к??ілге.  то?ылы?.  

2. Кел.., о?ылы?.

3.... балалар

4. Шамнан.. жа?ылар

5... к?йлек ?стінде

6. ?артай?анда мал..

1. Алматыны? алмасы (апорт).  

2. О?у білім (б?ла?ы)

3. ?ына тас?а бітеді

     Білім(бас?а) бітеді,

4. О?у инемен ??ды? (?аз?андай)

1.?асиетті та?ам (нан)

2. Кітапты? мекені (кітапхана)

3. Жемістерді? б?рі

4. Киіз ?йді?  жабды?тарыны? бірі

5. Ат т?я?ына ?а?атын зат (та?а)

Просмотр содержимого документа
«Сайыс саба? та?ырыбы: "Ойлы болса?, озып к?р"»

Сабақтың тақырыбы: «Ойлы болсаң озып көр».


Сабақтың мақсаты: Тапқыр достар интеллектуалды ойынның мақсаты бастауыш сынып оқушыларында білім негізін қалыптастыру, теория мен практиканы ұштастыра отырып, пәндерге деген қызығушылығын ояту, сөздік қорын дамыту, ауызша логикалық ойлауға дағдыландыру болды.

Көрнекілігі: сұрақтар сөзжұмбақ жазылған плакаттар.

Әдісі: сұрақ жауап.

Түрі: сайыс, жарыс

Өту барысы: Ұйымдастыру кезеңі:

1.Оқушыларды топқа бөлу.

2.Топ басшыларын сайлау.

3.Қазылар алқасын сайлау.

4.Жеребе тастап қай топ ойынды бірінші болып бастайтынын анықтау.

5.Жарыс ережесін таныстыру.

1. Бәйге өнері-«Кім көп біледі?» (Әр топқа 10-сұрақтан қойылады.)

2. Тіл өнері-Мақал-жалғасын табу

3. Жеті жұмбақ-(онда әр топқа жұмбақ жапсыру)

4.Көкпар. «Сен білесің бе?»(Сөзжұмбақ шешу)


Кел, балалар , ойнайық

Ойнайық та, ойлайық

Қандай сұрақ болса да

Таппай оны қоймайық

Алға қарай самғайық.


1. Бәйге өнері-«Кім көп біледі?» (Әр топқа 10-сұрақтан қойылады.)

1-класс

1. Мектептегі ең жаман баға (2)

2.Жылдан құр қалған жануар?(түйе)

3.Қойдың төлі (қозы)

4.Алма сөзінде неше буын бар? (2)

5.Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? (2)

6.Қыстың көркі не? (қар)

7.Жапырақ қай кезде сарғаяды?(күзде)

8.Жыл неше мезгілден тұрады? (4)

9.Әкеңнің әкесі саған кім болады? (ата)

10.Қазақстан Республикасының рәміздерін ата?


2-класс

  1. Көзі моншақтай,

Өзі жұп-жұмыр

Құйрығы шашақтай

Ерні жұп-жұмыр деген өлең жолдары қай төл туралы айтылған (құлын)

2.Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем,

Ағынды өзен, асқар тау гүлін сүйем.

Мен оның қасиетті тілін сүйем

Мен оның құдіретті үнін сүйем

Қай өлең жолдарынан алынған? (Отан)

3.Маң –маң басқан, маң басқан

Шудаларын шаң басқан қай төл туралы айтылған.

4.Мұқағали Мақатаевтың өлеңі қалай аяқталады?

Отан-отан

Бәрінен биі екен

Мен оны мәңгілікке (сүйіп өтем)

5.Үш биді ата?

6.Сені өмірге әкелеген мейрімді жан? (ана)

7.Анаңның анасы саған кім болады? (нағашы әже)

8.Бірге туған өзіңнен жасы үлкен ер бала? (аға)

9.Әкеңнің шешесі кім болады? (әже)

10.Ғылым таппай мақтанба,

Орын таппай баптанба?

Құмарланып шаттанба?

Ойнап босқа күлуге (кімнің өлеңі) Абай


3-класс


1.Үш бақытым өлеңін жазған автор кім? (Мұқағали Мақатаев)

2. Алмас қылышты ардагер кім? (Бөгенбай Батыр)

3.Рейхстаг туын тіккен кім? (Р. Қошқарбаев)

4.Күлпаш әңгімесін кім жазды? (Б.Майлин)

5. Қабанбайдың азан шақырып қойған аты? (Ерасыл)

6.Исатайдың баласы (Жақия)

7.Абылайхан тұсында өмір сүрген жырау (Бұхар)

8.Менің атым Қожа повесінің авторы кім? (Б.Соқпақбаев)

9.Ы.Алтынсарин кім? (ағартушы, ғылым ұстаз)

10. Жау тигенде жарағым,

Алыстан асып дау келсе,

Түрулі тұрған құлағың деген өлең жолдары Бұхар жырау, қазақтың қай батырына арнаған? (Қабанбай)


4-класс

1.Қобыланды батырдың тұлпары қалай аталады? (Тайбурыл)

2. Айтыс дегеніміз не? (Айтыс екі ақынның арасындағы сөз жарыс)

3.Шөпсе кіммен айтысады? (Орынбай)

4. Талап, еңбек, терең ой

Қанағат, рахым, ойлап қой.

Бес асыл іс көнсеңіз кім жазды.(Абай)

5.Сәулелі жұлдыз іздеген адам әңгімесі кім туралы? (А.Құнанбаев)

6.Желсіз түнде жарық ай өлеңінің авторы кім? (А.Құнанбаев)

7. Мен ең әуелі қазағымды жақсы көремін. Одан кейін Сібірді, одан кейін Россияны, одан кейін бүкіл адамзатты жақсы көремін деген кімнің сөзі? (Ш.Уалиханов)

8.Абайдың неше қара сөзі бар? (45)

9.Абайдың шын аты?(Әбілмансүр Ибраһим)

10.Тұңғыш қазақ әліппесін жазған кім? (А.Байтұрсынов)


  1. кезең Тіл өнері-Мақал-жалғасын табу.

  1. Отан-қуат

Отбасы –(шуақ)

2.Еңбектің наны тәтті,

Жалқаудың (жаны тәтті)

3.Жақсыдан үйрен,

Жаманан (жирен)

4.Кітап-білім (бұлағы)

5. Қына тасқа бітеді,

Білім (басқа) бітеді

6.Ас-атасы-(нан)

7. Еңбек түбі-(береке)

2-класс


1.Кекшіл болма, (көпшіл) бол

2.Ел көркі –мал

Өзен көркі –(тал)

3.Батыр туса-ел ырысы

Жаңбыр жауса-жер ырысы

4.Оқу- білім бұлағы,

Білім (өмір) шырағы

5.Бірлік болмай, (тірлік) болмас

6. Ырыс алды-(ынтымақ)

7.Еңбек қылсаң ерінбей

Тояды қарның (тіленбей)


3 класс

1.Дұшпан күлдіріп айтады,

Дос жылатып айтады.

2.Жүз сом ақшаң болғанша

(Жүз досың болсын)

3. Оқу инемен құдық (қазғандай).

4.Ұстаздан шәкірт (озар).

5.Өнерлі бала (сүйкімді).

6.Ата көрген оқ жанар,

Шеше көрген (тон жанар).

7.Жігіт адамға (тон пішер).


4 класс

1.Тау мен тасты су бұзар,

Адамзатты(сөз бұзар).

2.Кітаптің бағасы арзан,

Іші толған (маржан)

3. Күз дәнімен көрікті,

Қыс (қарымен көрікті).

4.Мектеп кеме,білім (теңіз).

5.Талапты ерге нұр (жауар).

6.Ақыл жастан шығады,

Асыл (тастан шығады).

7. Ел құлағы (елу).

3 Кезең Жеті жұмбақ

1.Ти десем тимейді,

Тиме десем тиеді. Ол не (ерін)

2. Ақ сандығым ашылды,

Ішінен жібек шашылды. Ол не (күн)

3. Қабат қабат қаттама,

Ақылың болса аттам Ол не (кітап).

4. Тұмсығымен қозғала,

Соңынан аппақ із қалар Ол не (бор).

5.Жеті қазынаның бірі,адамды қорғап жүретін досы (ит).

6.Жолбарысқа ұқсайды,

Тышқанды ғана ұстайды. (мысық)

7. Айдала ақ отау

Аузы мұрны жоқ отау (жұмыртқа).


2 класс

1. Аяғы жоқ жүреді,

Тілі жоқ сойлейді (хат).

2. Мысықтан қорқады,

Түнде жортады (тышқан)

3. Тонын кие туған,

Жалап бетін жуған (мысық).

4. Аңның аты ........,

Жүрген жері күлкі (түлкі).

5. (жауар).

6.Ақыл жастан шығады,

Асыл (тастан шығады).

7. Ел құлағы (елу).


3 Класс

1. Әжімнің қолында шыр айналар,

Шыр айналса,өзіне шыр байланар (ұршық).

2. Кеудесі қайқаңдап,

Жүреді байпаңдап (қаз)

3. Көктемде ұшып келеді,

Жаздай концерт береді (бұлбұл).

  1. Орманда жоғары

Ағашқа қонады.

Тұмсығын балға етіп

Тоқ тоқ соғады (тоқылдақ)..

5. Табаныма байладым,

Қос таяқпен айдадым(шаңғы).

6. Зулап түсіп төменге,

Шықпас менсіз төбеге (шана)

7.

4 Класс


1. Уй үстінде алтын тас

Алайын десем табылмас (жұлдыз).

2. Ай астында ақ мамық,

Жатар суда жастанып (аққу)

3. Уй ішінде бөлме,

Бөлме іші көлде (аквариум)

4. Судан шашақ шашылар

Су тоқтаса,басылар (фантан)

5. Үнгірді жайлаған,

Жалмаңдап сайраған (тіл).

6.Ол күнді күзетеді,

Күн оны күзетеді. (күнбағыс)


4 кезең Сөзжұмбақ

1. Қой пірі (шопан).

2. Рәміздің бірі (ту)

3. Еңбек құралы (балға),

4. Ең жақын адам (ана)


1. Оқығанды көңілге ...... тоқылық.

2. Кел ........ , оқылық.

3. ........... балалар

4. Шамнан .......... жағылар

5. .......... көйлек үстінде

6. Қартайғанда мал........


1. Алматының алмасы (апорт).

2. Оқу білім (бұлағы)

3. Қына тасқа бітеді

Білім(басқа) бітеді,

4. Оқу инемен құдық (қазғандай)


1.Қасиетті тағам (нан)

2. Кітаптың мекені (кітапхана)

3. Жемістердің бәрі

4. Киіз үйдің жабдықтарының бірі

5. Ат тұяғына қағатын зат (таға)Кеңсахара орта мектебі

Әдебиеттік оқу ашық сабақ:
(1-4-класс)
Дайындаған және өткізген: Р.Ш.Елубаева
2015-2016-оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Сайыс саба? та?ырыбы: "Ойлы болса?, озып к?р"

Автор: Елубаева Роза Шалабаевна

Дата: 24.12.2015

Номер свидетельства: 269950

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства