kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары"?стеу"

Нажмите, чтобы узнать подробности

22 орта жалпы білім беретін мектебі. Орал ?аласы

Рахметуллина А.Н.

?аза? тілі 4-сынып

Саба?ты? та?ырыбы?стеу 

Саба?ты? ма?саты: а) О?ушыларды? ?стеу туралы ал?ан білімдерін пысы?тау.?стеуді? ма?ыналы? т?рлеріне ажырата білуге ?йрету. ?) О?ушыларды? саба??а деген ?ызы?ушылы?ын арттыру,с?здік ?орын, к?нделікті с?йлеу тілін дамыту. б) ?йымшылды??а, досты??а, адамгершілікке, ?зара ынтыма?тасты??а т?рбиелеу. 

Саба?ты? ?дісі: Т?сіндіру, с?ра?-жауап, топтастыру, талдау. 

Саба?ты? т?рі: Саяхат. 

Саба?ты? к?рнекілігі: Интерактивті та?та, интерактивті та?тада берілген Астана ?аласыны? к?рікті орындарыны? суреттері, кестелер, сызбалар.

?йымдастыру кезе?і

І.?ызы?ушылы?ты ояту

Саба??а дайынды?.К?нге ?олдары?ды созы?дар.К?нні? жомарт с?улелері ананы? н?зік ала?анындай аялайды, сипалайды, жылытады. Си?ырлы к?н барлы? ?кпе мен м??ды ерітіп жібереді. Ж?регімізді жылу мен махаббат?а толтырады.

Барлы?ы: К?н жары?ын ала?ан?а саламын,

Ж?регіме басып ?стай ?аламын.

Ізгі ?рі н?зік, жары?, мейірімді,

Болып кетер сонда дереу жан-жа?ым.

-Міне,ж?регіміздегі осындай жылумен саба?ымызды бастаймыз.

Топ?а б?ліну:

О?ушыларды? алдына ?стеу болатын с?здер жазыл?ан ?а?аздар ?ойылады. ?стеулерді? ма?ыналы? т?рлеріне ?арай 4 топ?а б?лінеді.

І топ.Мезгіл ?стеуі (кеше, б?гін, ерте?, ?азір, кешке, та?ерте? )

ІІ топ.Мекен ?стеуі (ілгері, жо?ары, т?мен, ал?а, арт?а, м?нда)

ІІІ топ.Сын-?имыл ?стеуі (а?ырын,тез,емін-еркін, жылдам, жедел, шапша?)

ІV топ.М?лшер ?стеуі (сонша, м?нша, со??рлым,?жепт?уір,?ыруар, бірталай)

?й тапсырмасын тексеру: 6-жатты?у.

С?здерді о?у.?р топта ?ай с?з арты? екенін тауып,себебін д?лелдеу.

1) ?дейі(?стеу), 2) парта(зат есім), 3)жол-ж?некей(?стеу), 4)?ызы?(сын есім)

с?здері арты?.

ІІ.Ма?ынаны ашу

Б?гінгі саба?ымызды? та?ырыбы: «?стеу». Я?ни ?стеу туралы білімімізді тияна?таймыз. Олай болса мынадай ертегіні ты?дайы?.

«?аза? тілі» елінде «С?з таптары» ша?арында ?стеу деген шал ?мір с?реді екен. ?стеу ?зін таныстырады:

-Мен ?стеумін,тілімізде ?имылды?, іс-?рекетті? ?р т?рлі белгісін, амал-т?сілін,мекенін, мезгілін, себебін, ма?сатын т.б. сипаттарын білдіретін с?здерді ?амтимын.

М??алім:

-Балалар, ?рі ?арай не болуы м?мкін? Ертегіні жал?астырайы?.

І топтан бір о?ушы шы?ып, оны? Мезгіл ?стеуі деген,

 ІІ топтан біреуі шы?ып Мекен ?стеуі деген,

 ІІІ топтан біреуі шы?ып , Сын –?имыл ?стеуі деген,

І? топтан біреуі шы?ып, М?лшер ?стеуі деген балалары бар екен.

І топ.Мезгіл ?стеуі шы?ып ?зін таныстырады:

Мен Мезгіл ?стеуімін, ?имылды?, іс-?рекетті? мезгілін, мерзімін білдіремін. ?ашан? деген с?ра??а жауап беремін.

ІІ топ.Мекен ?стеуі шы?ады:

Мен Мекен ?стеуімін, ?имыл, іс-?рекетті? болу орнын,ба?ытын білдіремін. ?айда? деген с?ра??а жауап беремін.

ІІІ топ.Сын-?имыл ?стеуі шы?ады: Мен Сын-?имыл ?стеуімін, ?имылды?, іс-?рекетті? амалын, сынын,бейнесін, т?сілін білдіремін. ?алай? ?айтіп? ?алайша? с?ра?тарына жауап беремін.

І? топ.М?лшер ?стеуі шы?ады:

Мен М?лшер ?стеуімін, ?имылды? немесе сынны? м?лшерін, к?лемдік д?режесін, шама-шар?ын білдіремін.?анша? ?аншама? ?аншалы?? ?аншалап? деген с?ра?тар?а жауап беремін.

Олар ?аза? деген халы?ты? бір-бірімен емін-еркін с?йлесіп, ынтыма?тасты?та ?мір с?руіне ы?пал етіпті.

Сергіту с?ті

Аспан?а ?арап к?н к?рдім, Т?менге ?арап жер к?рдім.

О??а, сол?а б?рылып, Егеменді ел к?рдім.

- Б?гінгі саба?ымызда ел ордасы Астана?а саяхат?а шы?амыз.

Ма?сатымыз: Астананы? к?рікті жерлерін аралап к?ре отырып, ?стеу туралы толы?ыра? т?сінік аламыз. -Астана?а ?андай к?лікпен барамыз? -Пойызбен барайы?. -Пойыз?а тек білімді балалар ?ана мінеді. Барлы?ымыз пойызбен жол?а шы?амыз. Астана ?аласына келіп жеттік. Енді Астананы? символына айнал?ан «Б?йтерек» кешеніне барамыз.Оны? иесі ?оян екен. ?оянны? берген тапсырмасын орындаса?, «Б?йтерек» кешеніне енеміз. Олай болса, 3-жатты?уды орындайы?.

О?ушылар м?тінді к?шіріп жазады. ?стеулерді табады. Оларды? ?ай с?з табымен байланыс?анын айтады.

Тоты- ?демі ??с. Ол Африка, Америка ж?не Австралияны? тропиктік ормандарында тіршілік етеді.

Тотыны? ая?ы ?рмелеуге ы??айлы. ?р ая?та?ы т?рт сауса?ты? екеуі ал?а, ?ал?ан екеуі арт?а ?арай біткен. Тотыларды? ?анаты да жа?сы жетілген. Олар к?дімгідей тез ?шады.

–Жарайсы?дар, балалар! ?ане, «Б?йтерек» кешеніне енейік.

– «Б?йтерек» туралы не білеміз?

«Астана-Б?йтерек» кешеніні? биіктігі 97 метр. Металл, ?йнек ж?не бетоннан т?р?ызыл?ан «б?йтерек а?ашыны?» жалпы биіктігі 105 метр, салма?ы 1000 тоннадан асады. Кешенні? ?сті?гі жа?ында орналас?ан алып шар диаметрі 22 метр, салма?ы 300 тонна. Жоба с?улетшісі – Норман Фостер.

-Саяхатымызды ?рі ?арай жал?астырамыз. Келесі аялдамамыз «Пирамида», я?ни «Бейбітшілік пен келісім сарайы». Оны? иесі А? к?гершін екен.

А? к?гершінні? тапсырмасын орындаса?, «Пирамида?а» енеміз.

Сурет бойынша орны ауыстырылып берілген с?здерден с?йлем ??ра. ?стеуді тап.

?орегіне, ?арай, атылады, мысы?, лезде. Кенгуруді?, тез, ж?гіріп, ж?реді, ?зын,

бол?анды?тан, арт?ы, ая?тары.

Жасырынады,дереу, сауытты?, ішіне, ?имылдайды, ?те, шапша?, кесіртке.

тасба?а, жауынан, ?ор?ану, ?шін.

-Жарайсы?дар, балалар, енді «Пирамида?а»

енеміз. Осы «Бейбітшілік пен келісім сарайы»

туралы не білеміз?

- «Бейбітшілік пен келісім сарайы» а?ылшын

архитекторы Норман Фостерді?

жобасымен салын?ан. Оны? табан

?абыр?асыны? ?зынды?ы 62 метр, ауданы 25

мы? шаршы метр. Б?л сарайда ?аза?стан

халы?тары ассамблеясы орталы?ы, м?ражай,

университет,1,5 мы? орынды опера залы, ?ыс?ы

ба? орналас?ан.

-Енді ?р мезгілге сурет бойынша м?тін ??растырылады , сонда «Хан шатырына» барамыз.Оны? иесі а? патшасы Арыстан екен.

Ітоп.К?ктемде к?н жылынады. ?ар ериді. Б?йшешектер шы?ады. А?аштар б?ршік жарады. Дала к?корай шал?ын?а оранады. ??стар жылы жа?тан ?шып келеді. ?й?ыда?ы а?дар оянады.

ІІ топ.Жазда жайма шуа?ты к?ндер басталады. К?н ?за?, т?н ?ыс?а болады. ??стар балапан ?ргізеді. Жемістер піседі. Балалар ?зен, к?лдерде шомылады.

ІІІ топ. К?зде к?н суыта бастайды. А?аштарды? жапыра?тары сар?айып жерге т?седі. ??стар жылы жа??а ?шып кетеді. Асты? піседі. К?к?ністер жиналады. Тиін мен тыш?ан ?ыс?ы азы?ын жинайды.

ІV топ. ?ыста а?аштар мен б?талар жала?аштанады. ?ыстап ?алатын ??стар ауыл ма?ына жа?ын жерде тіршілік етеді. Аю мен кірпі ?й?ы?а кетеді. Шырша а?ашы ?ыстыг?ні де жасыл к?йінде болады. Тиін ?зі ты??ан азы? ?орымен ?оректенеді. Ба?а су т?біндегі лай?а к?міліп алып ?йы?тайды.

«Хан шатырына» келдік. Ол туралы не

білеміз? - «Хан шатыр»- Астана ?аласында?ы ірі ойын-сауы? ж?не сауда-сатты? орталы?ы. Лорд Норман Фостерді? ?иялынан шы??ан с?улет ?ажайыбы. Б?л кешенні? биіктігі 200 метр. Б?л орталы?та ?алалы? ба?, ірі сауда орталы?тары, кинотеатр, концерт залдары бар.

–Келесі аялдамамыз «М?хитаралы» Оны? иесі Акула екен. Акула бізге ?р топ?а тапсырма беріп отыр.

ІІІ. Ой тол?аныс

І топ?а тапсырма. Кестені толтыр. Тиістісіне «+» белгісін ?ой.

Мезгіл ?стеуі

Мекен ?стеуі

Сын-?имыл ?стеуі

Жетістік

де?гейі

?пай саны

Кри - терийі

бая?ыда

1

В

лезде

1

осында

1

?ре?-?ре?

1

іште

1

к?ні -т?ні

1

ІІ топ?а тапсырма. Кестені толтыр. Тиістісіне «+» белгісін ?ой.

Мезгіл ?стеуі

Мекен ?стеуі

Сын-?имыл ?стеуі

Жетістік

де?гейі

?пай саны

Кри - терийі

былтыр

1

В

а?ырын1

ал?а

1

м?нда

1

ерте?

1

шапша?

1

Дескрипторлар

Жетістік де?гейі

Кри- терийлері

1.

2.

3.

4.

5.

Т?менде к?рсетілген талаптарды? еш?айсысына ?ол жеткізе алмады. Кестені толтырады. Дегенмен 4-5 ?ателік жіберген.

?стеу та?ырыбыны? мазм?нын т?сінгендігі бай?алады. Кестені толтырды. Дегенмен 3 ?ателік жіберген.

?стеу та?ырыбыны? мазм?нын толы? т?сінеді. Кестені толтырды. Дегенмен 1-2 ?ателік жіберген. ?стеу та?ырыбыны? мазм?нын толы? т?сінген. Ал?ан білімін практикада ?олдана білді.

0

1-2

3

4-5

6

В

?пайларды ба?а?а айналдыру шкаласы

«5»

«4»

«3»

«2»

6 ?пай

4-5 ?пай

3 ?пай

1-2 ?пай

ІІІ топ?а тапсырма. ?арсы м?ндес с?здерді тауып жаз.

?стеулер

?арсы м?ндес с?здер

Жетістік де?гейі

?пай саны

Критерийі

б?гін

1

В

та?ерте?

1

к?ндіз

1

жазда

1

жиі

1

?азір

1

ІVтоп?а тапсырма. ?арсы м?ндес с?здерді тауып жаз.

?стеулер

?арсы м?ндес с?здер

Жетістік де?гейі

?пай саны

Т?менде к?рсетілген талаптарды? еш?айсысына ?ол жеткізе алмады. ?арсы м?ндес с?здерді тауып толтырады. Дегенмен 4-5 ?ателік жіберген. ?стеу та?ырыбыны? мазм?нын т?сінгендігі бай?алады. ?арсы м?ндес с?здерді тауып толтырды. Дегенмен 3 ?ателік жіберген. ?стеу та?ырыбыны? мазм?нын толы? т?сінеді. ?арсы м?ндес с?здерді тауып толтырды. Дегенмен 1-2 ?ателік жіберген. ?стеу та?ырыбыны? мазм?нын толы? т?сінген. Ал?ан білімін практикада ?олдана білді.

?пайларды ба?а?а айналдыру шкаласы

«5»

«4»

«3»

«2»

6 ?пай

4-5 ?пай

3 ?пай

1-2 ?пай

-Балалар, «М?хитаралына» кіреміз. «М?хитаралы

туралы не білеміз?»

-«Думан ойын-сауы? орталы?ында» м?хитаралы,

кинотеатр, ?лкен к?мбезді ке?істік, сауда

н?ктелері, тама?тану орындары бар.

Су ?оры 3 миллион литрге жететін

м?хитаралда те?із ж?ндіктеріні? 100-ден

астам т?рі мекен етеді.

-Енді ойын ойнаймыз. «Орнын тап» ойыны

?стеулерді о?ып, оларды білдіретін ма?ыналы? т?рлеріне ?арай а?аштар?а топтап орналастырады.

 Мезгілді білдіретін ?стеулер

Мекенді білдіретін ?стеулер

Сын- ?имылды білдіретін ?стеулер

?уелден

былтыр

?лде?ашан

к?ндіз

?немі ежелден ?азір биыл

ілгеріде

тыс?ары

м?нда

т?мен

сонда

жо?ары ішке ал?а

тез

?олма-?ол

баяу

?ре?-?ре?

етпетінен дереу

жол-ж?некей жедел

«?ашан не істеймін?» ойыны

Екі ба?анда?ы с?здерді ма?ыналы? байланыстарына ?арай топтап, с?з тіркестерімен с?йлем ??ра.

1. Балы? аулау Мен та?ерте? балы? аулаймын.

Келісс?з ж?ргізу -------

1.Та?ерте? Егін су?ару -------

2.Т?с Т?стену -------

3.Кеш Ж?мыстан ?айту -------

4.Т?н ?йы?тау -------

Демалу -------

Ояну --------

Ж?мыс?а бару --------

Астана туралы ?ле? о?ылады.

Астана- арман ?ала,

Ба?ы бір жан?ан ?ала.

Т?расы? жап- жас болып,

Мен ?лкен бол?анда да.

Критериалды ба?алау пара?ы

Аты- ж?ні:__________________

«5»- 10-12

«4»-7-9

«3»-3-6

«2»-1-2

К?ні

Ереже айттым  1 балл

С?йлемді талдадым 1 балл

Шы?армашылы? ж?мысты орындадым 2 балл

Кестені толтырдым   6 балл

С?ра??а жауап бердім 1 балл

Ойын?а ?атыстым

1 балл

Барлы?  балл     Ба?а

Саба?ты ?орыту: О?ушыларды? білімдері критериалды? ба?алау ж?йесі бойынша есепке алынады.

?йге тапсырма:

Просмотр содержимого документа
«саба? жоспары"?стеу"»№ 22 орта жалпы білім беретін мектебі. Орал қаласы

Жармагамбетова А.Н.

Сабақтың тақырыбы: «Батылдық» Жәнібек Кәрбозин

Сабақтың мақсаты: 1. Мәтін мазмұнын түсініп оқу, сөйлеу мәдениетін қалыптасыру, негізгі ойды жүйелей отырып, мәнерлеп оқуға машықтандыру.

2. Ойлау дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық қиялын, жүйелі ойлау қабілетін тіл байлығын молайту.

3. Адал достықтың өмірін үлгі ету, батылдыққа ерлікке тәрбиелеу.

Әдісі: көрнекілік, сұрақ-жауап.

Түрі: аралас

Сабақтың көрнекілігі: суреттер, интербелсенді тақта.

Сабақтың барысы.

І. Ұйымдастыру бөлімі

а) оқушылардың құралдарын әзірлеу.

ә) Назарын сабаққа аудару

ІІ. Үй тапсырмасын сұрау.

І топ. Құмырсқа өнері туралы айту.

ІІ топ. Илеу.

ІІ топ. Еңбек етуді құмырсқадан үйрен.

Қызығушылықты ояту.

Күй тартамыз күмбірлі, күмбірлі

Ән айтамыз көңілді, көңілді

Би билейміз ырғақты, ырғақты

Біз бастаймыз сабақты, сабақты.

Мағынаны тану.

ІІІ.Оқулықпен жұмыс.

Мәтінді мәнерлеп оқу.

Оқушылардың тізбектеп оқуы.

Мәтін мазмұнын шамасына сай баяндау.

Бұзылған ойын.

Қорқынышты жеңген батылдық.

Балалардың ойы.

ІV.Дәптермен жұмыс.

«Қорқынышқа хат» деп балаларға хат жаздырту, оқу.

V.Сергіту сәті.

Аппақ болып таң атты

Түтін тіке шығады

Қарлығыштар қанатын

Қағып-қағып алады.

VI.Шығармашылық тапсырма.

І топ. Ана.

ІІ топ. Достық.

ІІІ топ. Ұлы жеңіске 71 жыл.

VII.Ойын. «Жалғасын тап».

Жамандық пайда етпейді

Жақсылық зая кетпейді

 

Батыл болмай, батыр болмайсың.

 

Адам болатын бала алысқа қарайды.

 

Ой толғаныс.

Батылдық көрсеткен кездерің болды ма?

Батыл болу үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар?

Қорытындылау.

Бағалау.22 орта жалпы білім беретін мектебі. Орал қаласы

Рахметуллина А.Н.

Қазақ тілі 4-сынып

Сабақтың тақырыбыҮстеу 

Сабақтың мақсаты: а) Оқушылардың үстеу туралы алған білімдерін пысықтау.Үстеудің мағыналық түрлеріне ажырата білуге үйрету . ә) Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру,сөздік қорын, күнделікті сөйлеу тілін дамыту. б) Ұйымшылдыққа, достыққа, адамгершілікке, өзара ынтымақтастыққа тәрбиелеу . 

Сабақтың әдісі: Түсіндіру, сұрақ-жауап, топтастыру, талдау. 

Сабақтың түрі: Саяхат. 

Сабақтың көрнекілігі: Интерактивті тақта, интерактивті тақтада берілген Астана қаласының көрікті орындарының суреттері, кестелер, сызбалар.

Ұйымдастыру кезеңі

І.Қызығушылықты ояту

Сабаққа дайындық.Күнге қолдарыңды созыңдар.Күннің жомарт сәулелері ананың нәзік алақанындай аялайды, сипалайды, жылытады. Сиқырлы күн барлық өкпе мен мұңды ерітіп жібереді. Жүрегімізді жылу мен махаббатқа толтырады.

Барлығы: Күн жарығын алақанға саламын,

Жүрегіме басып ұстай қаламын.

Ізгі әрі нәзік, жарық, мейірімді,

Болып кетер сонда дереу жан-жағым.

-Міне,жүрегіміздегі осындай жылумен сабағымызды бастаймыз.

Топқа бөліну:

Оқушылардың алдына үстеу болатын сөздер жазылған қағаздар қойылады. Үстеулердің мағыналық түрлеріне қарай 4 топқа бөлінеді.

І топ.Мезгіл үстеуі (кеше, бүгін, ертең, қазір, кешке, таңертең )

ІІ топ.Мекен үстеуі (ілгері, жоғары, төмен, алға, артқа, мұнда)

ІІІ топ.Сын-қимыл үстеуі (ақырын,тез,емін-еркін, жылдам, жедел, шапшаң)

ІV топ.Мөлшер үстеуі (сонша, мұнша, соғұрлым,әжептәуір,қыруар, бірталай)

Үй тапсырмасын тексеру: 6-жаттығу.

Сөздерді оқу.Әр топта қай сөз артық екенін тауып,себебін дәлелдеу.

1) Әдейі(үстеу), 2) парта(зат есім), 3)жол-жөнекей(үстеу), 4)қызық(сын есім)

сөздері артық.

ІІ.Мағынаны ашу

Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: «Үстеу». Яғни үстеу туралы білімімізді тиянақтаймыз. Олай болса мынадай ертегіні тыңдайық.

«Қазақ тілі» елінде «Сөз таптары» шаһарында Үстеу деген шал өмір сүреді екен. Үстеу өзін таныстырады:

-Мен Үстеумін,тілімізде қимылдың, іс-әрекеттің әр түрлі белгісін , амал-тәсілін,мекенін, мезгілін , себебін, мақсатын т.б. сипаттарын білдіретін сөздерді қамтимын.


Мұғалім:

-Балалар, әрі қарай не болуы мүмкін? Ертегіні жалғастырайық.

І топтан бір оқушы шығып, оның Мезгіл үстеуі деген,

 ІІ топтан біреуі шығып Мекен үстеуі деген,

 ІІІ топтан біреуі шығып , Сын –қимыл үстеуі деген,

ІҮ топтан біреуі шығып, Мөлшер үстеуі деген балалары бар екен.

І топ.Мезгіл үстеуі шығып өзін таныстырады:

Мен Мезгіл үстеуімін, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін білдіремін. Қашан? деген сұраққа жауап беремін.

ІІ топ.Мекен үстеуі шығады:

Мен Мекен үстеуімін, қимыл, іс-әрекеттің болу орнын,бағытын білдіремін. Қайда? деген сұраққа жауап беремін.

ІІІ топ.Сын-қимыл үстеуі шығады: Мен Сын-қимыл үстеуімін, қимылдың, іс-әрекеттің амалын, сынын,бейнесін, тәсілін білдіремін. Қалай? қайтіп? қалайша? сұрақтарына жауап беремін.

ІҮ топ.Мөлшер үстеуі шығады:

Мен Мөлшер үстеуімін, қимылдың немесе сынның мөлшерін, көлемдік дәрежесін, шама-шарқын білдіремін.Қанша? қаншама? қаншалық? қаншалап? деген сұрақтарға жауап беремін.

Олар қазақ деген халықтың бір-бірімен емін-еркін сөйлесіп, ынтымақтастықта өмір сүруіне ықпал етіпті.

Сергіту сәті

Аспанға қарап күн көрдім , Төменге қарап жер көрдім.

Оңға, солға бұрылып , Егеменді ел көрдім.

- Бүгінгі сабағымызда ел ордасы Астанаға саяхатқа шығамыз.

Мақсатымыз: Астананың көрікті жерлерін аралап көре отырып, үстеу туралы толығырақ түсінік аламыз. -Астанаға қандай көлікпен барамыз? -Пойызбен барайық. -Пойызға тек білімді балалар ғана мінеді. Барлығымыз пойызбен жолға шығамыз. Астана қаласына келіп жеттік. Енді Астананың символына айналған «Бәйтерек» кешеніне барамыз.Оның иесі Қоян екен. Қоянның берген тапсырмасын орындасақ, «Бәйтерек» кешеніне енеміз. Олай болса, 3-жаттығуды орындайық.

Оқушылар мәтінді көшіріп жазады. Үстеулерді табады. Олардың қай сөз табымен байланысқанын айтады.

Тоты- әдемі құс. Ол Африка, Америка және Австралияның тропиктік ормандарында тіршілік етеді.

Тотының аяғы өрмелеуге ыңғайлы. Әр аяқтағы төрт саусақтың екеуі алға, қалған екеуі артқа қарай біткен. Тотылардың қанаты да жақсы жетілген. Олар кәдімгідей тез ұшады.–Жарайсыңдар, балалар! Қане, «Бәйтерек» кешеніне енейік.

– «Бәйтерек» туралы не білеміз?


«Астана-Бәйтерек» кешенінің биіктігі 97 метр. Металл, әйнек және бетоннан тұрғызылған «бәйтерек ағашының» жалпы биіктігі 105 метр, салмағы 1000 тоннадан асады. Кешеннің үстіңгі жағында орналасқан алып шар диаметрі 22 метр, салмағы 300 тонна. Жоба сәулетшісі – Норман Фостер.

-Саяхатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі аялдамамыз «Пирамида», яғни «Бейбітшілік пен келісім сарайы». Оның иесі Ақ көгершін екен.

Ақ көгершіннің тапсырмасын орындасақ, «Пирамидаға» енеміз.


Сурет бойынша орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құра. Үстеуді тап.Қорегіне, қарай, атылады, мысық, лезде. Кенгурудің, тез, жүгіріп, жүреді, ұзын,

болғандықтан, артқы, аяқтары.
Жасырынады,дереу, сауыттың, ішіне, Қимылдайды, өте, шапшаң, кесіртке.

тасбақа, жауынан, қорғану, үшін.

-Жарайсыңдар, балалар, енді «Пирамидаға»

енеміз. Осы «Бейбітшілік пен келісім сарайы»

туралы не білеміз?

- «Бейбітшілік пен келісім сарайы» ағылшын

архитекторы Норман Фостердің

жобасымен салынған. Оның табан

қабырғасының ұзындығы 62 метр, ауданы 25

мың шаршы метр. Бұл сарайда Қазақстан

халықтары ассамблеясы орталығы, мұражай,

университет,1,5 мың орынды опера залы, қысқы

бақ орналасқан.


-Енді әр мезгілге сурет бойынша мәтін құрастырылады , сонда «Хан шатырына» барамыз.Оның иесі аң патшасы Арыстан екен.


Ітоп.Көктемде күн жылынады. Қар ериді. Бәйшешектер шығады. Ағаштар бүршік жарады. Дала көкорай шалғынға оранады. Құстар жылы жақтан ұшып келеді. Ұйқыдағы аңдар оянады.

ІІ топ.Жазда жайма шуақты күндер басталады. Күн ұзақ, түн қысқа болады. Құстар балапан өргізеді. Жемістер піседі. Балалар өзен, көлдерде шомылады.

ІІІ топ. Күзде күн суыта бастайды. Ағаштардың жапырақтары сарғайып жерге түседі. Құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Астық піседі. Көкөністер жиналады. Тиін мен тышқан қысқы азығын жинайды.

ІV топ. Қыста ағаштар мен бұталар жалаңаштанады. Қыстап қалатын құстар ауыл маңына жақын жерде тіршілік етеді. Аю мен кірпі ұйқыға кетеді. Шырша ағашы қыстыгүні де жасыл күйінде болады. Тиін өзі тыққан азық қорымен қоректенеді. Бақа су түбіндегі лайға көміліп алып ұйықтайды.

«Хан шатырына» келдік. Ол туралы не

білеміз? - «Хан шатыр»- Астана қаласындағы ірі ойын-сауық және сауда-саттық орталығы. Лорд Норман Фостердің қиялынан шыққан сәулет ғажайыбы. Бұл кешеннің биіктігі 200 метр. Бұл орталықта қалалық бақ, ірі сауда орталықтары, кинотеатр, концерт залдары бар.–Келесі аялдамамыз «Мұхитаралы» Оның иесі Акула екен. Акула бізге әр топқа тапсырма беріп отыр.

ІІІ. Ой толғаныс

І топқа тапсырма. Кестені толтыр. Тиістісіне «+» белгісін қой.


Мезгіл үстеуі

Мекен үстеуі

Сын-қимыл үстеуі

Жетістік

деңгейі

Ұпай саны

Кри - терийі

баяғыда


1


В

лезде1

осында

1

әрең-әрең


1

іште

1

күні -түні

1


ІІ топқа тапсырма. Кестені толтыр. Тиістісіне «+» белгісін қой.


Мезгіл үстеуі

Мекен үстеуі

Сын-қимыл үстеуі

Жетістік

деңгейі

Ұпай саны

Кри - терийі

былтыр


1

В

ақырын1

алға

1

мұнда

1

ертең

1

шапшаң

1


Дескрипторлар

Жетістік деңгейі

Кри- терийлері

1.


2.


3.4.


5.

Төменде көрсетілген талаптардың ешқайсысына қол жеткізе алмады. Кестені толтырады. Дегенмен 4-5 қателік жіберген.


Үстеу тақырыбының мазмұнын түсінгендігі байқалады. Кестені толтырды . Дегенмен 3 қателік жіберген.

Үстеу тақырыбының мазмұнын толық түсінеді. Кестені толтырды. Дегенмен 1-2 қателік жіберген. Үстеу тақырыбының мазмұнын толық түсінген. Алған білімін практикада қолдана білді.

0

1-2

3


4-5

6


В

Ұпайларды бағаға айналдыру шкаласы

«5»

«4»

«3»

«2»

6 ұпай

4-5 ұпай

3 ұпай

1-2 ұпай

ІІІ топқа тапсырма. Қарсы мәндес сөздерді тауып жаз.

Үстеулер

Қарсы мәндес сөздер

Жетістік деңгейі

Ұпай саны

Критерийі

бүгін


1
В

таңертең


1


күндіз


1


жазда


1


жиі


1


қазір


1


ІVтопқа тапсырма. Қарсы мәндес сөздерді тауып жаз.

Үстеулер

Қарсы мәндес сөздер

Жетістік деңгейі

Ұпай саны

Төменде көрсетілген талаптардың ешқайсысына қол жеткізе алмады. Қарсы мәндес сөздерді тауып толтырады. Дегенмен 4-5 қателік жіберген. Үстеу тақырыбының мазмұнын түсінгендігі байқалады. Қарсы мәндес сөздерді тауып толтырды . Дегенмен 3 қателік жіберген. Үстеу тақырыбының мазмұнын толық түсінеді. Қарсы мәндес сөздерді тауып толтырды. Дегенмен 1-2 қателік жіберген. Үстеу тақырыбының мазмұнын толық түсінген. Алған білімін практикада қолдана білді.


Ұпайларды бағаға айналдыру шкаласы

«5»

«4»

«3»

«2»

6 ұпай

4-5 ұпай

3 ұпай

1-2 ұпай-Балалар, «Мұхитаралына» кіреміз. «Мұхитаралы

туралы не білеміз?»

-«Думан ойын-сауық орталығында» мұхитаралы,

кинотеатр, үлкен күмбезді кеңістік, сауда

нүктелері, тамақтану орындары бар.

Су қоры 3 миллион литрге жететін

мұхитаралда теңіз жәндіктерінің 100-ден

астам түрі мекен етеді.

-Енді ойын ойнаймыз. «Орнын тап» ойыны

Үстеулерді оқып, оларды білдіретін мағыналық түрлеріне қарай ағаштарға топтап орналастырады.

Мезгілді білдіретін үстеулер

Мекенді білдіретін үстеулер

Сын- қимылды білдіретін үстеулер

әуелден

былтыр

әлдеқашан

күндіз

үнемі ежелден қазір биыл

ілгеріде

тысқары

мұнда

төмен

сонда

жоғары ішке алға

тез

қолма-қол

баяу

әрең-әрең

етпетінен дереу

жол-жөнекей жедел


«Қашан не істеймін?» ойыны

Екі бағандағы сөздерді мағыналық байланыстарына қарай топтап, сөз тіркестерімен сөйлем құра.

1. Балық аулау Мен таңертең балық аулаймын.

Келіссөз жүргізу ----------------------------------------

1.Таңертең Егін суғару ----------------------------------------

2.Түс Түстену ----------------------------------------

3.Кеш Жұмыстан қайту ----------------------------------------

4.Түн Ұйықтау ----------------------------------------

Демалу ----------------------------------------

Ояну -----------------------------------------

Жұмысқа бару -----------------------------------------


Астана туралы өлең оқылады.

Астана- арман қала,

Бағы бір жанған қала.

Тұрасың жап- жас болып,

Мен үлкен болғанда да.


Критериалды бағалау парағы

Аты- жөні:__________________

«5»- 10-12

«4»-7-9

«3»-3-6

«2»-1-2

Күні

Ереже айттым 1 балл

Сөйлемді талдадым 1 балл

Шығармашылық жұмысты орындадым 2 балл

Кестені толтырдым 6 балл

Сұраққа жауап бердім 1 балл

Ойынға қатыстым

1 балл

Барлық балл Баға


Сабақты қорыту: Оқушылардың білімдері критериалдық бағалау жүйесі бойынша есепке алынады.

Үйге тапсырма:


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
саба? жоспары"?стеу"

Автор: Рахматуллина Алия Нурболатовна

Дата: 12.05.2016

Номер свидетельства: 325732

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства