kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Саба? жоспары "Білімділер ?лемі" зияткерлік сайыс

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Білімділер ?лемі» зияткерлік ойыны
Ма?саты: О?ушыларды? білімдерін сайыс?а т?сіріп, білімді, жан - жа?ты болу?а, ?зіне деген сенімділік ?асиеттерін ?алыптастыру?а бейімдеу, логикалы? ойлауларын ?алыптастыру, дарынды, озы? болу?а т?рбиелеу
Барысы: 1. М??алімні? с?зі
- Балалар, б?гін бізді? сынып о?ушыларыны? арасында «Білімділер ?лемі»атты зияткерлік білім сайысы ?ткізіліп отыр. Осы сайыс?а сынып о?ушылары ішінен екі топ ??рылып, ?зара білімдерімен сын?а т?спек. Ендеше сайыс?а т?сер екі топпен танысайы?.
а) Топтармен танысу: орта?а б?гінгі зияткерлік ойынымызды? сайыскерлері «Зерде» ж?не «Зейін» топтарын ша?ырайы?
?) ?діл - ?азы м?шелерін сайлау
?азылар орны?тырар ?ділдікті
Кімдерді? жауаптары к?міл шы?ты.
Білім мен тап?ырлы?ты? жарысында
Же?іске жетер дейміз на?ыз мы?ты,
- дей отыра ?діл - ?азы м?шелерімен таныстырып ?тейін.
2. «Білімділер ?лемі»зияткерлік ойыныны? ?ткізілу жоспарымен таныстырып ?тейін:
І - айналым: «Білгенге маржан» деп аталады. Б?л айналымда о?у ба?дарламасыны? аясында с?ра?тар ?ойылады. Д?рыс жауап?а 1 ?пай беріледі.
ІІ - айналым: «Математик» деп аталады. Топтар кезекпен 3 минут уа?ыт аралы?ында математикалы? амалдарды д?рыс орындай орындап, барынша к?п есеп шы?аруы керек. Же?ген топ д?рыс шы?ар?ан есептері бойынша ?пай жинайды.
ІІІ - айналым: ??растырма сурет. Б?л айналымда топтар?а суретті? бір б?лігі к?рсетіледі. Топтар сол суретте жасырыл?ан затты табуы керек. ?ай топ бірінші тапса, сол топ?а 5 ?пай беріледі, же?ілген топ?а 2 ?пай ?ана беріледі.
ІV - айналым:»Кім жылдам» ойыны. ?аза? тілінен с?з беріледі. Белгілі уа?ыт аралы?ында бірнеше с?з ??растыру керек. ?р с?зге 1 ?пайдан беріледі. Е? к?п с?з ??растыр?ан топ же?імпаз атанады.
V - айналым: «Тап?ыр болса?, тауып к?р» деп аталады. С?зж?мба?ты шешу ар?ылы же?імпаз топты аны?таймыз.
VІ - айналым: «Аны?тама бюросы» деп аталады. Б?л айналымда топтар?а ?дебиеттік о?у п?нінен тапсырма беріледі, я?ни топтар берілген м?тін ?зіндісін ты?дай отыра б?л м?тін ?алай аталады, м?тіндегі кейіпкерлерді атау, м?тін мазм?нын аны?тау. Д?рыс жауапты? ?р?айсысына 5 ?пай, ал жауап д?рыс болмаса ?пай берілмейді.
?орытынды. Зияткерлік ойын н?тижесін аны?тау ?шін ?діл - ?азылар?а с?з кезегін береміз.
 

3. – Ал, балалар, енді сайысымызды бастайы?, бірінші б?гінгі сайыскерлерімізбен таныстырып ?тейік. С?з кезегін топтар?а берсек. Топтарды? танысуы
І - топ: «Зерде» тобы ?раны: ?алы? ?ауым амансыз ба? «Зерде» тобы алды?ызда. Білімімізді к?рсетеміз Б?гінгі білім жарысында.
ІІ - топ: «Зейін» тобы ?раны: К?рген, білген, т?йгенін К?кірегінде са?тайтын. «Зейін» тобы біздерміз Білім сайысында ?алыспайтын.
М??алім: Ты?да?ыздар, ты?да?ыздар! Сайыстан тыс ?алма?ыздар. М?нда ?ызы? табылар Білім н?ры шашылар А?ыл, тілі дамы?ан ?лгі алайы? баладан
І - айналым: «Білгенге маржан». 
С?ра?тар?а жауап беру І - топ?а: 
1. ?ле? жазатын адам (а?ын) 
2. Сиырды? т?лі (б?зау) 
3. Ас атасы не? (нан) 
4. Аптаны? екінші к?ні (сейсенбі) 
5. О?ушыны? саба? кестесі, ?й ж?мысы ж?не білімін ба?алайтын о?у ??ралы (к?нделік) 
6. ?аза?ты? ?лы а?ыны (Абай) 
7. Барлы? ?абыр?алары те? тікт?ртб?рышты ?алай атаймыз (шаршы)
ІІ - топ?а: 
1. ?ойды? т?лі (?озы) 
2. ?н айтатын адам (?нші) 
3. 5 онды?тан ??рал?ан сан (елу) 
4. Аптаны? ?шінші к?ні (с?рсенбі) 
5. Д?ниедегі е? ?адірлі адам (ана) 
6. ?ш ?абыр?асы, ?ш т?бесі, ?ш б?рышы бар геометриялы? фигура (?шб? рыш) 
7. ?аза?ты? ?лтты? аспабы (домбыра)
ІІ - айналым: «Математик» Математика п?нінен бірнеше есептерді? шешімін табу ?сынылады: Ойланайы? азыра?, уа?ытымызды ?немдеп, Кім шы?ады к?некей, жауабын мен білем деп? І - топ?а: 1. Бірінші ?осыл?ыш – 43, екінші ?осыл?ыш – 35. ?осынды нешеге те? болады? 2. 97 мен 23 сандарыны? айырмасы неше? 3. Ба?та 19 алма а?ашы бар, ал алм?рт а?ашыны? одан 28 - і арты?. Ба?та барлы?ы неше а?аш бар? 4. 1 ?асырда неше жыл бар? 5. 49 - ?а 26 - ны ?ос. ІІ - топ?а: 1. Бірінші ?осыл?ыш – 28, екінші ?осыл?ыш – 41. ?осынды нешеге те? болады? 2. Азай?ыш – 49, азайт?ыш 30. Айырманы? м?ні нешеге те?? 3. Ба?тан 70 кг алма жиналды. Алманы? бір б?лігі ж?шіктерге салын?анда, та?ы 18 кг алма ?алды. Ж?шіктерге неше кг алма салынды? 4. 1 т?улікте неше са?ат бар? 5. 50 - ден 26 - ны азайт.
ІІІ - айналым: «??растырма сурет» М??алім: Тауды биік деме сен Талаптанса? шы?арсы?. Жауды мы?ты деме сен Білімді болса? жы?арсы?. дей келе, келесі «??растырма сурет» атты айналым тапсырмасына назар аударайы?. Сурет н?с?асы алдымен сайыскерлерге к?рсетіледі, суретте нені? бейнесі берілгендігі аны?талады, со?ынан берілген фигураларды? к?мегімен сайыскерлер сол суретті? бейнесін шы?аруы керек.
ІV - айналым: «Кім жылдам» ойыны. Берілген с?зден бірнеше с?з ??растыру керек. ?р с?зге 1 ?пайдан беріледі. Е? к?п ??растыр?ан топ же?імпаз атанады. 
«?ыз?алда?» - І топ, «Жау?азын» - ІІ топ. «?ыз?алда?» - ?ыз, ал, да?, а?, ?а?, ала, дала, ?ала, зал, ыза, а?а, ?аз, ла? «Жау?азын» - жау, ау, ?аз, аз, ана, жа?, ?ауын, жауын, жаза, науа, ?азан, ?азу, жазу,
V - айналым: «Тап?ыр болса?, тауып к?р» Топтар?а с?зж?мба? беріледі. 2 минут аралы?ында берілген с?зж?мба? шешімін д?рыс таба отыра же?імпаз топты аны?таймыз. ?р д?рыс жауап?а 1 ?пайдан беріледі. І - топ?а: 
1. С?йы? тама? ішетін ыдыс (?асы?) 
2. Сызы? т?рі (?исы?) 
3. 4 онды?тан ??рал?ан сан (?ыры?) 
4. С?ттен жасал?ан тама? (?айма?) 
5. Бас киім (?алпа?) 
6. Балы? аулайтын ??рал (?арма?)
ІІ - топ?а: 
1. Су к?лігі (?айы?) 
2. Баста орналас?ан дене м?шесі (??ла?) 
3. ?лт (?аза?) 
4. Су алатын тере? ?азыл?ан жер (??ды?) 
5. К?к?ніс атауы (?ызана?) 
6. Пыша? ?айрау?а арнал?ан ??рал (?айра?)
М??алім: - Ал балалар бізді? сайыскерлеріміз б?л тапсырманы орындап бол?анша сендерге мынадай с?ра?тар ?ойылады. 
К?рермендерге с?ра?тар ?ою: 
1. ?аза? алфавитінде неше ?ріп бар? 
2. Бізді? мемлекетімізді? туыны? т?сі? 
3. Жуан дауыстыларды ата 
4. 1 аптада неше к?н бар? 
5. Зат есімні? с?ра?тары 
6. «К?нделік» с?зінде неше буын бар? 
7. Таби?ат нешеге б?лінеді? 
8. Аналар мерекесі ?ашан тойланады? 
9. Жыл мезгілдерін ата 
10. 1 са?атта неше минут бар?
VІ - айналым: «Аны?тама бюросы» Білімменен т?нті етеді тектілер, М?ратына білім ?ана жеткізер. Бар ізгілік тек біліммен алынар, Білімменен аспан?а жол салынар. – дей келесі айналымны? тапсырмаларына назар аударайы?.
«Зерде» тобына:
«?лима апай сынып?а кіргенде, о?ушылар орындарынан д?р етіп т?рып, ізет к?рсетті. Апай журналды ашып, о?ушыларды т?гендей бастады. – Сыныпта кім жо?? - Бейсенбаев ?мір жо?. Ол ауырып жатыр..» («?мірді? ?улы?ы» м?тіні, ?мір ?жесіне ?тірік айтып, саба??а келмеді, оны? саба??а ?тірік айтып келмегенін сыныптасы С?лім айтып ?ояды.)
«Алтынг?л адас?ан бала – Жомартты ?йіне ертіп ?келді. Анасы базарда адасып ?ал?ан баласын ?айдан іздеймін деп, ?иналып отыр екен. Жомартты ?уана ?арсы алып, бауырына басты.» («?ам?орлы?» м?тіні, Алтынг?л саба?тан ертерек шы?ып ?жесіні? ?йіне бару?а у?делескен еді, біра? к?ше ?иылысында адасып келе жат?ан Жомартпен кездесіп ?алып оны ?йіне дейін шы?арып сал?ан еді, кішкентай бала?а ?ам?ор болу – ?лкен парыз екендігі жайлы туралы жазыл?ан м?тін.)
«Зейін» тобына:
«Кедей б?л балтаны ?йге ?келген к?ннен бастап, ??лшына е?бек етеді. Алтын балта си?ырлы балта екен, кедей отынды да ?ндіре жарады. С?йтіп, ісі о??а басады..» («Алтын балта» м?тіні, кейіпкерлері кедей ж?не бай, диірменші шал. Адал е?бегіні? ар?асында кедей жа?сы ?мір с?рсе, кедейді к?ре алмай, іш??са бол?ан бай ?мірі туралы жазыл?ан шы?арма.)
«Босан?ан ит ?ашып ?лгере алмай ?ал?ан бір баланы? шалбарынан тартып ?ткенде, бала бажылдап, ?ою ?ара ша??а б?р? ете т?сті.» («Батылды?» м?тіні, ?аба?ан итке таланып жат?ан досын ??т?ару?а батылды?пен келген бала туралы айтыл?ан.)
?орытынды: - Сонымен балалар, б?гінгі сайысымыз да ?з м?ресіне жетті. Б?л сайысты? ?орытындысы бойынша же?іске жеткен тобымызды аны?тау ?шін ?діл ?азылар?а с?з кезегін берейік. Же?імпаздарды мада?тау.

Просмотр содержимого документа
«саба? жоспары "Білімділер ?лемі" зияткерлік сайыс»

Тақырыбы: «Білімділер әлемі» зияткерлік ойыны
Мақсаты: Оқушылардың білімдерін сайысқа түсіріп, білімді, жан - жақты болуға, өзіне деген сенімділік қасиеттерін қалыптастыруға бейімдеу, логикалық ойлауларын қалыптастыру, дарынды, озық болуға тәрбиелеу
Барысы: 1. Мұғалімнің сөзі
- Балалар, бүгін біздің сынып оқушыларының арасында «Білімділер әлемі»атты зияткерлік білім сайысы өткізіліп отыр. Осы сайысқа сынып оқушылары ішінен екі топ құрылып, өзара білімдерімен сынға түспек. Ендеше сайысқа түсер екі топпен танысайық.
а) Топтармен танысу: ортаға бүгінгі зияткерлік ойынымыздың сайыскерлері «Зерде» және «Зейін» топтарын шақырайық
ә) Әділ - қазы мүшелерін сайлау
Қазылар орнықтырар әділдікті
Кімдердің жауаптары кәміл шықты.
Білім мен тапқырлықтың жарысында
Жеңіске жетер дейміз нағыз мықты,
- дей отыра әділ - қазы мүшелерімен таныстырып өтейін.
2. «Білімділер әлемі»зияткерлік ойынының өткізілу жоспарымен таныстырып өтейін:
І - айналым: «Білгенге маржан» деп аталады. Бұл айналымда оқу бағдарламасының аясында сұрақтар қойылады. Дұрыс жауапқа 1 ұпай беріледі.
ІІ - айналым: «Математик» деп аталады. Топтар кезекпен 3 минут уақыт аралығында математикалық амалдарды дұрыс орындай орындап, барынша көп есеп шығаруы керек. Жеңген топ дұрыс шығарған есептері бойынша ұпай жинайды.
ІІІ - айналым: Құрастырма сурет. Бұл айналымда топтарға суреттің бір бөлігі көрсетіледі. Топтар сол суретте жасырылған затты табуы керек. Қай топ бірінші тапса, сол топқа 5 ұпай беріледі, жеңілген топқа 2 ұпай ғана беріледі.
ІV - айналым:»Кім жылдам» ойыны. Қазақ тілінен сөз беріледі. Белгілі уақыт аралығында бірнеше сөз құрастыру керек. Әр сөзге 1 ұпайдан беріледі. Ең көп сөз құрастырған топ жеңімпаз атанады.
V - айналым: «Тапқыр болсаң, тауып көр» деп аталады. Сөзжұмбақты шешу арқылы жеңімпаз топты анықтаймыз.
VІ - айналым: «Анықтама бюросы» деп аталады. Бұл айналымда топтарға әдебиеттік оқу пәнінен тапсырма беріледі, яғни топтар берілген мәтін үзіндісін тыңдай отыра бұл мәтін қалай аталады, мәтіндегі кейіпкерлерді атау, мәтін мазмұнын анықтау. Дұрыс жауаптың әрқайсысына 5 ұпай, ал жауап дұрыс болмаса ұпай берілмейді.
Қорытынды. Зияткерлік ойын нәтижесін анықтау үшін әділ - қазыларға сөз кезегін береміз.


3. – Ал, балалар, енді сайысымызды бастайық, бірінші бүгінгі сайыскерлерімізбен таныстырып өтейік. Сөз кезегін топтарға берсек. Топтардың танысуы
І - топ: «Зерде» тобы Ұраны: Қалың қауым амансыз ба? «Зерде» тобы алдыңызда. Білімімізді көрсетеміз Бүгінгі білім жарысында.
ІІ - топ: «Зейін» тобы Ұраны: Көрген, білген, түйгенін Көкірегінде сақтайтын. «Зейін» тобы біздерміз Білім сайысында қалыспайтын.
Мұғалім: Тыңдаңыздар, тыңдаңыздар! Сайыстан тыс қалмаңыздар. Мұнда қызық табылар Білім нұры шашылар Ақыл, тілі дамыған Үлгі алайық баладан
І - айналым: «Білгенге маржан». 
Сұрақтарға жауап беру І - топқа: 
1. Өлең жазатын адам (ақын) 
2. Сиырдың төлі (бұзау) 
3. Ас атасы не? (нан) 
4. Аптаның екінші күні (сейсенбі) 
5. Оқушының сабақ кестесі, үй жұмысы және білімін бағалайтын оқу құралы (күнделік) 
6. Қазақтың ұлы ақыны (Абай) 
7. Барлық қабырғалары тең тіктөртбұрышты қалай атаймыз (шаршы)
ІІ - топқа: 
1. Қойдың төлі (қозы) 
2. Ән айтатын адам (әнші) 
3. 5 ондықтан құралған сан (елу) 
4. Аптаның үшінші күні (сәрсенбі) 
5. Дүниедегі ең қадірлі адам (ана) 
6. Үш қабырғасы, үш төбесі, үш бұрышы бар геометриялық фигура (үшбұ рыш) 
7. Қазақтың ұлттық аспабы (домбыра)
ІІ - айналым: «Математик» Математика пәнінен бірнеше есептердің шешімін табу ұсынылады: Ойланайық азырақ, уақытымызды үнемдеп, Кім шығады кәнекей, жауабын мен білем деп? І - топқа: 1. Бірінші қосылғыш – 43, екінші қосылғыш – 35. Қосынды нешеге тең болады? 2. 97 мен 23 сандарының айырмасы неше? 3. Бақта 19 алма ағашы бар, ал алмұрт ағашының одан 28 - і артық. Бақта барлығы неше ағаш бар? 4. 1 ғасырда неше жыл бар? 5. 49 - ға 26 - ны қос. ІІ - топқа: 1. Бірінші қосылғыш – 28, екінші қосылғыш – 41. Қосынды нешеге тең болады? 2. Азайғыш – 49, азайтқыш 30. Айырманың мәні нешеге тең? 3. Бақтан 70 кг алма жиналды. Алманың бір бөлігі жәшіктерге салынғанда, тағы 18 кг алма қалды. Жәшіктерге неше кг алма салынды? 4. 1 тәулікте неше сағат бар? 5. 50 - ден 26 - ны азайт.
ІІІ - айналым: «Құрастырма сурет» Мұғалім: Тауды биік деме сен Талаптансаң шығарсың. Жауды мықты деме сен Білімді болсаң жығарсың. дей келе, келесі «Құрастырма сурет» атты айналым тапсырмасына назар аударайық. Сурет нұсқасы алдымен сайыскерлерге көрсетіледі, суретте ненің бейнесі берілгендігі анықталады, соңынан берілген фигуралардың көмегімен сайыскерлер сол суреттің бейнесін шығаруы керек.
ІV - айналым: «Кім жылдам» ойыны. Берілген сөзден бірнеше сөз құрастыру керек. Әр сөзге 1 ұпайдан беріледі. Ең көп құрастырған топ жеңімпаз атанады. 
«Қызғалдақ» - І топ, «Жауқазын» - ІІ топ. «Қызғалдақ» - қыз, ал, дақ, ақ, қақ, ала, дала, қала, зал, ыза, аға, қаз, лақ «Жауқазын» - жау, ау, қаз, аз, ана, жақ, қауын, жауын, жаза, науа, қазан, қазу, жазу,
V - айналым: «Тапқыр болсаң, тауып көр» Топтарға сөзжұмбақ беріледі. 2 минут аралығында берілген сөзжұмбақ шешімін дұрыс таба отыра жеңімпаз топты анықтаймыз. Әр дұрыс жауапқа 1 ұпайдан беріледі. І - топқа: 
1. Сұйық тамақ ішетін ыдыс (қасық) 
2. Сызық түрі (қисық) 
3. 4 ондықтан құралған сан (қырық) 
4. Сүттен жасалған тамақ (қаймақ) 
5. Бас киім (қалпақ) 
6. Балық аулайтын құрал (қармақ)
ІІ - топқа: 
1. Су көлігі (қайық) 
2. Баста орналасқан дене мүшесі (құлақ) 
3. Ұлт (қазақ) 
4. Су алатын терең қазылған жер (құдық) 
5. Көкөніс атауы (қызанақ) 
6. Пышақ қайрауға арналған құрал (қайрақ)
Мұғалім: - Ал балалар біздің сайыскерлеріміз бұл тапсырманы орындап болғанша сендерге мынадай сұрақтар қойылады. 
Көрермендерге сұрақтар қою: 
1. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? 
2. Біздің мемлекетіміздің туының түсі? 
3. Жуан дауыстыларды ата 
4. 1 аптада неше күн бар? 
5. Зат есімнің сұрақтары 
6. «Күнделік» сөзінде неше буын бар? 
7. Табиғат нешеге бөлінеді? 
8. Аналар мерекесі қашан тойланады? 
9. Жыл мезгілдерін ата 
10. 1 сағатта неше минут бар?
VІ - айналым: «Анықтама бюросы» Білімменен тәнті етеді тектілер, Мұратына білім ғана жеткізер. Бар ізгілік тек біліммен алынар, Білімменен аспанға жол салынар. – дей келесі айналымның тапсырмаларына назар аударайық.
«Зерде» тобына:
«Әлима апай сыныпқа кіргенде, оқушылар орындарынан дүр етіп тұрып, ізет көрсетті. Апай журналды ашып, оқушыларды түгендей бастады. – Сыныпта кім жоқ? - Бейсенбаев Әмір жоқ. Ол ауырып жатыр.....» («Әмірдің қулығы» мәтіні, Әмір әжесіне өтірік айтып, сабаққа келмеді, оның сабаққа өтірік айтып келмегенін сыныптасы Сәлім айтып қояды.)
«Алтынгүл адасқан бала – Жомартты үйіне ертіп әкелді. Анасы базарда адасып қалған баласын қайдан іздеймін деп, қиналып отыр екен. Жомартты қуана қарсы алып, бауырына басты......» («Қамқорлық» мәтіні, Алтынгүл сабақтан ертерек шығып әжесінің үйіне баруға уәделескен еді, бірақ көше қиылысында адасып келе жатқан Жомартпен кездесіп қалып оны үйіне дейін шығарып салған еді, кішкентай балаға қамқор болу – үлкен парыз екендігі жайлы туралы жазылған мәтін.)
«Зейін» тобына:
«Кедей бұл балтаны үйге әкелген күннен бастап, құлшына еңбек етеді. Алтын балта сиқырлы балта екен, кедей отынды да өндіре жарады. Сөйтіп, ісі оңға басады........» («Алтын балта» мәтіні, кейіпкерлері кедей және бай, диірменші шал. Адал еңбегінің арқасында кедей жақсы өмір сүрсе, кедейді көре алмай, ішқұса болған бай өмірі туралы жазылған шығарма.)
«Босанған ит қашып үлгере алмай қалған бір баланың шалбарынан тартып өткенде, бала бажылдап, қою қара шаңға бұрқ ете түсті......» («Батылдық» мәтіні, қабаған итке таланып жатқан досын құтқаруға батылдықпен келген бала туралы айтылған.)
Қорытынды: - Сонымен балалар, бүгінгі сайысымыз да өз мәресіне жетті. Бұл сайыстың қорытындысы бойынша жеңіске жеткен тобымызды анықтау үшін әділ қазыларға сөз кезегін берейік. Жеңімпаздарды мадақтау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
саба? жоспары "Білімділер ?лемі" зияткерлік сайыс

Автор: Казбекова Гулназ Мусетовна

Дата: 09.11.2015

Номер свидетельства: 250166

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства