kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Paint графикалы? редакторы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Cаба?ты? та?ырыбы:  Paint графикалы? редакторы.

Саба?ты? ма?саты:  1.Білімділік: о?ушыларды Paint графикалы? редакторымен, редакторды? терезе элементтерімен таныстыру. Paint графикалы? редакторында ж?мыс істеу т?ртібін ?йрету.

2.Дамытушылы?: о?ушыларды? білімін ке?ейтіп, компьютерде ж?мыс  істеу шеберлігін  одан ?рі шы?дау ж?не о?ушыларды? ?здігінен ж?мыс істеуін дамыту.

3.Т?рбиелік: жауапкершілікке, ?з бетімен ж?мыс істеуге, ж?мыс н?тижесіне жетуге, ?йымшылды??а, жан-жа?ты болу?а, ізденімпаздылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? типі:                    жа?а саба?

Саба?ты? т?рі:                    практикум элементтері бар т?сіндірмелі-к?рнекілік.

К?рнекіліктер:            ДК, мультимедиялы? ??ралдар, та?ырып бойынша дайындал?ан слайдтар, о?улы?, ж?мыс д?птері, таратпа карточкалар.

П?наралы? байланыс:  бейнелеу ?нері.

Саба?ты? жоспары:

 І. ?йымдастыру кезе?і:                                     2мин

ІІ. ?й тапсырмасын тексеру                             5мин

ІII. Жа?а та?ырып                                            20мин

IV. Практикалы? ж?мыс                                 10мин

V. Саба?ты бекіту                                          5мин

VI. ?йге тапсырма                                          1мин

VІІ. Ба?алау.                                                    2мин

Саба?ты? ?ту барысы:

І. ?йымдастыру кезе?і:

 1. о?ушылармен с?лемдесу, т?гендеу;

 2. о?ушыларды? зейіндерін саба??а аудару;

 3. саба?ты? ма?сатымен таныстыру.

  ІІ. ?й тапсырмасын тексеру.

      (с?ра?-жауап ?дісі бойынша)

 1. Дискілерді ?алай пішімдейді?

  Мой компьютер→Форматировать→Быстрое→Начать

 2. Объектіні сырт?ы тасымалдаушы?а к?шіруді? неше жолы бар?

  3 жолы бар: копировать, отправить, тыш?ан к?мегімен жылжыту ар?ылы.

 3. Объектіні корзинада ?анша уа?ыт са?тау?а болады?

  Корзинадан оны жой?анша немесе ?айта ?алпына келтіргенше.

 4. Корзинада?ы объектілерді к?ру ?шін не істеу керек?

  Корзина ?апшы?ыны?  белгішесінде екі рет шертіп, оны ашу керек.

 5. Корзинада?ы объектіні ?алай ?алпына келтіреді?

  Объектіні белгілеп Файл-Востановить командасын орындау ар?ылы.

 6. Корзинаны ?алай тазалайды?

  Корзинаны ашып, Очистить корзину командасын орындау ар?ылы.

 7. Дискілерді пішімдеуді? неше ?дісі бар?

  Пішімдеуді? екі ?дісі бар: толы? ж?не тез.

 8. Файлдар корзинадан ?андай ма?сатпен жойылады?

  Жа?а ба?дарламалар мен ??жаттар?а орын босату ?шін.

  ІII. Жа?а та?ырып.

  Paint графикалы? редакторы

  Paint сурет салу программасы. ?р т?рлі графикалы? кескіндерді салу?а, ??деуге м?мкіндік береді. Б?л программаны? к?мегімен ?арапайым суреттен бастап, к?рделі графикалы? шы?армалар?а дейін жасау?а болады.

   Paint программасында ?зіміз сурет салуымыз?а, Windows-ті? бас?а ?олданбаларынан алмасу буферіне к?шірілген дайын суреттерді м?тінге ?ою?а, сондай-а? сканерді? к?мегімен алын?ан к?рделі кескіндерді енгізуге болады.

  Paint программасын іске ?осу

  Paint графикалы? редакторын іске ?осу ?шін, келесі ?рекеттерді орындау керек.

 1. Іске ?осу (Пуск) батырмасын шерті?дер.

 2. Бас менюден Программалар (Программы) командасын та?да?дар.

 3. Ашыл?ан ба?ыны??ы менюден Стандартты командасын та?да?дар.

 4. Келесі ба?ыны??ы менюден Paint графикалы? редакторын та?да?дар.

Б?дан былай осындай ?рекеттер тізбегін мына т?рде жазамыз:

Іске ?осу→Барлы? программалар→Стандартты→ Paint

(Пуск→Все программы→Стандартные→Paint)

Командалар орындал?аннан кейін, экран?а Paint графикалы?

редакторыны? терезесі шы?ады.

К?ріп отырсы?дар, терезе Windows ж?йесіні? стандартты т?рі сия?ты, біра? м?нда салынатын кескінні? т?сін та?дап ?ана ?оймай, оны? фоныны? т?сін де та?дау?а болатын т?стер палитрасы ?осыл?ан. Терезені? ?лкен б?лігін бос ке?істік – сурет салу ала?ы алады. Оны? сол жа?ында та?башалар тобы – ??ралдар та?тасы орналас?ан. Терезені? т?менгі жа?ында т?стер палитрасы бар.

Т?стер палитрасыны? к?мегімен екі т?рлі т?сті та?дау?а болады: негізгі – біз онымен сурет салатын т?с ж?не ?осымша – б?л фон беретін т?сі. Программаны іске ?ос?анда, еш?андай ?рекет болмаса, келісім бойынша кескінні? т?сі – ?ара, ал фонны? т?сі а? болып шы?ады.

Политраны? сол жа?ында бірін-бірі жабатын екі квадрат орналас?ан. Жо?ар?ысы сурет т?сін к?рсетеді. Ол та?да?ан т?сте тыш?анны? сол жа? батырмасын шерту ар?ылы та?далады. Т?менгі квадрат фон т?сін к?рсетеді, ол ?шін та?да?ан т?сте тыш?анны? о? жа? батырмасын шерту ?ажет.

Сурет салу кезе?і

Сурет салу процесі мынадай негізгі кезе?дерден т?рады:

 1. ??ралды та?дап алу керек.

         Paint графикалы? редакторында 16 ??ралды пайдалану?а болады. Оларды? міндеттерін білу ?шін, тыш?анны? н?с?а?ышын ?ажетті ??ралды? ?стіне орналастыру керек. Сонда ішіне оларды? міндеттері жазыл?ан кішкене т?ртб?рыш пайда болады.

 Сурет салу кезе?дері мына ??ралдар ар?ылы ж?зеге асырылады:

 

     Ерікті айма?ты белгілеу ??ралы, б?л ?исы? пішінді ?зіндіні  

                    та?дау ?ызметін ат?арады.

     Белгілеу ??ралы, суретті? тік т?ртб?рышты ?зіндісін   та?дау

                   ?ызметін ат?арады.

     ?шіргіш/т?рлі т?сті ?шіргіш, б?л суретті? белгілі бір

                   б?ліктерін ?шіруге арнал?ан ??рал.

     ??ю (Заливка) ??ралы, б?л т?йы? контурды? ішін кескін

                   немесе фон т?сін бояйды.

     Т?с та?дау ??ралы, б?л кескінні? немесе фон т?сін, суретті?

                   кез келген н?ктесіні? т?сіне ?згертеді.

      Масштаб ??ралы, б?л суреттерді? жеке ?зінділерін ?лкейтіп,

                    кішірейтуге м?мкіндік береді.

      ?арындаш ??ралы, кез-келген сызы?ты ?р т?рлі жуанды?та

                   сызу?а арнал?ан.

      Кисть, ерікті сызы?тарды салу?а арнал?ан. Кистіні? ?ажетті

                   т?рін та?дап алу?а болады.

      Б?ріккіш ??ралы, пульверизатор эффектісіне жетуге м?мкіндік

                    береді.

      Жазу, б?л сурет ішіне м?тін орналастырады.

      Сызы?, т?зу сызы?тар салу?а арнал?ан.

       ?исы?, тегістелген сызы?тар салу?а м?мкіндік береді.

      Тік т?ртб?рыш, тік т?ртб?рыштар салу?а арнал?ан.

      К?пб?рыш, ерікті пішінді т?йы?  к?пб?рыштар салады.

      Эллипс, ше?бер ж?не эллипс салу?а арнал?ан ??рал.

      Б?рыштары д??геленген тік т?ртб?рыш. Б?рыштары

                     д??геленген квадраттар мен тік т?ртб?рыштар салу?а  м?мкіндік

                   береді.

 2.Сызы?ты? ?алы?ды?ын, кисть т?рін немесе т?ртб?рышты? типін та?айындау.

М?ны ??ралдар та?тасыны? тура асты??ы жа?ында?ы арнайы айма?та жасау?а болады. Сызы?тарды? ?алы?ды?ын бірден бастап, бес н?ктеге дейін салу?а болады ж?не кистті?, т?ртб?рышты? бірнеше т?рлерін пайдалану?а болады.

3.Кескінні? т?сін та?дау.

Сурет салатын т?сті та?дау ?шін, палитрада?ы ?ажетті т?сті? т?ртб?рышына тыш?ан н?с?а?ышын орналастырып, сол жа? батырмасын басы?дар.

4.Фонны? т?сін та?дау.

Фонны? т?сін та?дау ?шін, палитрада?ы ?ажетті т?ске тыш?ан н?с?а?ышын орналасьырып, о? жа? батырмасын шерті?дер. Б?л саты фонды пайдаланып объектілер жасайтын ??ралдармен ж?мыс істегенде ?ажет (тік т?ртб?рыш, к?пб?рыш, эллипс, д??геленген к?пб?рыш).

     5.Ал, енді сурет саламыз.

         Сурет салу?а ?ажетті ?андай да бір ??ралды та?дау ?шін, келесі ?рекеттерді орындау керек:

 1. Сурет салу?а ?ажетті ??ралды та?дап, о?ан тыш?анны? н?с?а?ышын орнатып, оны шерті?дер.

 2. Палитрада?ы ?ажетті т?сті? т?ртб?рышына тыш?ан н?с?а?ышын орналастырып, сол жа? батырмасын шерті?дер.

 3. Н?с?а?ышты сурет салатын орын?а жылжытып апары?дар.

 4. Тыш?ан батырмасын басып т?рып н?с?а?ышты ?ажетті ба?ытта тасымалда?дар.

 5. Суретті салып бол?ан со?, тыш?анны? батырмасын жібері?дер.

IV. Практикалы? ж?мыс. 

Жа?а та?ырып бойынша тапсырмалар орындайы?.

Карточкамен ж?мыс істеу 

 

 

 

 

 

V. Саба?ты бекіту.

1.Paint редакторыны? терезе элементтерін, арнайы пара??а толтыру.

2. «Ой сергіту», Paint редакторыны? ??ралдарын еске т?сіру.

VI. ?й тапсырмасы.

 1. Paint графикалы? редакторыны? ??ралдарыны? ?айсысы ?андай міндет ат?аратынын жат?а айту.

VІІ. Ба?алау.      

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
««Paint графикалы? редакторы"»

Ембі қалалық жанындағы интернатпен №7 орта мектебі

Тақырыбы: «Paint графикалық

редакторы»


3-сынып


Пән мұғалімі: Г.І.Есбосынова
2015-2016 оқу жылы

Сыныбы: 3 «а» Күні: 18.01.2016ж.


Cабақтың тақырыбы: Paint графикалық редакторы.

Сабақтың мақсаты: 1.Білімділік: оқушыларды Paint графикалық редакторымен, редактордың терезе элементтерімен таныстыру. Paint графикалық редакторында жұмыс істеу тәртібін үйрету.

2.Дамытушылық: оқушылардың білімін кеңейтіп, компьютерде жұмыс істеу шеберлігін одан әрі шыңдау және оқушылардың өздігінен жұмыс істеуін дамыту.

3.Тәрбиелік: жауапкершілікке, өз бетімен жұмыс істеуге, жұмыс нәтижесіне жетуге, ұйымшылдыққа, жан-жақты болуға, ізденімпаздылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың типі: жаңа сабақ

Сабақтың түрі: практикум элементтері бар түсіндірмелі-көрнекілік.

Көрнекіліктер: ДК, мультимедиялық құралдар, тақырып бойынша дайындалған слайдтар, оқулық, жұмыс дәптері, таратпа карточкалар.

Пәнаралық байланыс: бейнелеу өнері.

Сабақтың жоспары:

І. Ұйымдастыру кезеңі: 2мин

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру 5мин

ІII. Жаңа тақырып 20мин

IV. Практикалық жұмыс 10мин

V. Сабақты бекіту 5мин

VI. Үйге тапсырма 1мин

VІІ. Бағалау. 2мин


Сабақтың өту барысы:

І. Ұйымдастыру кезеңі:

 1. оқушылармен сәлемдесу, түгендеу;

 2. оқушылардың зейіндерін сабаққа аудару;

 3. сабақтың мақсатымен таныстыру.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру.

(сұрақ-жауап әдісі бойынша)

 1. Дискілерді қалай пішімдейді?

Мой компьютер→Форматировать→Быстрое→Начать

 1. Объектіні сыртқы тасымалдаушыға көшірудің неше жолы бар?

3 жолы бар: копировать, отправить, тышқан көмегімен жылжыту арқылы.

 1. Объектіні корзинада қанша уақыт сақтауға болады?

Корзинадан оны жойғанша немесе қайта қалпына келтіргенше.

 1. Корзинадағы объектілерді көру үшін не істеу керек?

Корзина қапшығының белгішесінде екі рет шертіп, оны ашу керек.

 1. Корзинадағы объектіні қалай қалпына келтіреді?

Объектіні белгілеп Файл-Востановить командасын орындау арқылы.

 1. Корзинаны қалай тазалайды?

Корзинаны ашып, Очистить корзину командасын орындау арқылы.

 1. Дискілерді пішімдеудің неше әдісі бар?

Пішімдеудің екі әдісі бар: толық және тез.

 1. Файлдар корзинадан қандай мақсатпен жойылады?

Жаңа бағдарламалар мен құжаттарға орын босату үшін.


ІII. Жаңа тақырып.

Paint графикалық редакторы

Paint сурет салу программасы. Әр түрлі графикалық кескіндерді салуға, өңдеуге мүмкіндік береді. Бұл программаның көмегімен қарапайым суреттен бастап, күрделі графикалық шығармаларға дейін жасауға болады.

Paint программасында өзіміз сурет салуымызға, Windows-тің басқа қолданбаларынан алмасу буферіне көшірілген дайын суреттерді мәтінге қоюға, сондай-ақ сканердің көмегімен алынған күрделі кескіндерді енгізуге болады.

Paint программасын іске қосу

Paint графикалық редакторын іске қосу үшін, келесі әрекеттерді орындау керек.

 1. Іске қосу (Пуск) батырмасын шертіңдер.

 2. Бас менюден Программалар (Программы) командасын таңдаңдар.

 3. Ашылған бағыныңқы менюден Стандартты командасын таңдаңдар.

 4. Келесі бағыныңқы менюден Paint графикалық редакторын таңдаңдар.

Бұдан былай осындай әрекеттер тізбегін мына түрде жазамыз:

Іске қосу→Барлық программалар→Стандартты→ Paint

(Пуск→Все программы→Стандартные→Paint)

Командалар орындалғаннан кейін, экранға Paint графикалық

редакторының терезесі шығады.

Көріп отырсыңдар, терезе Windows жүйесінің стандартты түрі сияқты, бірақ мұнда салынатын кескіннің түсін таңдап қана қоймай, оның фонының түсін де таңдауға болатын түстер палитрасы қосылған. Терезенің үлкен бөлігін бос кеңістік – сурет салу алаңы алады. Оның сол жағында таңбашалар тобы – құралдар тақтасы орналасқан. Терезенің төменгі жағында түстер палитрасы бар.

Түстер палитрасының көмегімен екі түрлі түсті таңдауға болады: негізгі – біз онымен сурет салатын түс және қосымша – бұл фон беретін түсі. Программаны іске қосқанда, ешқандай әрекет болмаса, келісім бойынша кескіннің түсі – қара, ал фонның түсі ақ болып шығады.

Политраның сол жағында бірін-бірі жабатын екі квадрат орналасқан. Жоғарғысы сурет түсін көрсетеді. Ол таңдаған түсте тышқанның сол жақ батырмасын шерту арқылы таңдалады. Төменгі квадрат фон түсін көрсетеді, ол үшін таңдаған түсте тышқанның оң жақ батырмасын шерту қажет.


Сурет салу кезеңі

Сурет салу процесі мынадай негізгі кезеңдерден тұрады:

 1. Құралды таңдап алу керек.

Paint графикалық редакторында 16 құралды пайдалануға болады. Олардың міндеттерін білу үшін, тышқанның нұсқағышын қажетті құралдың үстіне орналастыру керек. Сонда ішіне олардың міндеттері жазылған кішкене төртбұрыш пайда болады.

Сурет салу кезеңдері мына құралдар арқылы жүзеге асырылады:


Ерікті аймақты белгілеу құралы, бұл қисық пішінді үзіндіні

таңдау қызметін атқарады.

Белгілеу құралы, суреттің тік төртбұрышты үзіндісін таңдау

қызметін атқарады.

Өшіргіш/түрлі түсті өшіргіш, бұл суреттің белгілі бір

бөліктерін өшіруге арналған құрал.

Құю (Заливка) құралы, бұл тұйық контурдың ішін кескін

немесе фон түсін бояйды.

Түс таңдау құралы, бұл кескіннің немесе фон түсін, суреттің

кез келген нүктесінің түсіне өзгертеді.

Масштаб құралы, бұл суреттердің жеке үзінділерін үлкейтіп,

кішірейтуге мүмкіндік береді.

Қарындаш құралы, кез-келген сызықты әр түрлі жуандықта

сызуға арналған.

Кисть, ерікті сызықтарды салуға арналған. Кистінің қажетті

түрін таңдап алуға болады.

Бүріккіш құралы, пульверизатор эффектісіне жетуге мүмкіндік

береді.

Жазу, бұл сурет ішіне мәтін орналастырады.

Сызық, түзу сызықтар салуға арналған.

Қисық, тегістелген сызықтар салуға мүмкіндік береді.

Тік төртбұрыш, тік төртбұрыштар салуға арналған.

Көпбұрыш, ерікті пішінді тұйық көпбұрыштар салады.

Эллипс, шеңбер және эллипс салуға арналған құрал.

Бұрыштары дөңгеленген тік төртбұрыш. Бұрыштары

дөңгеленген квадраттар мен тік төртбұрыштар салуға мүмкіндік

береді.


2.Сызықтың қалыңдығын, кисть түрін немесе төртбұрыштың типін тағайындау.

Мұны құралдар тақтасының тура астыңғы жағындағы арнайы аймақта жасауға болады. Сызықтардың қалыңдығын бірден бастап, бес нүктеге дейін салуға болады және кисттің, төртбұрыштың бірнеше түрлерін пайдалануға болады.

3.Кескіннің түсін таңдау.

Сурет салатын түсті таңдау үшін, палитрадағы қажетті түстің төртбұрышына тышқан нұсқағышын орналастырып, сол жақ батырмасын басыңдар.

4.Фонның түсін таңдау.

Фонның түсін таңдау үшін, палитрадағы қажетті түске тышқан нұсқағышын орналасьырып, оң жақ батырмасын шертіңдер. Бұл саты фонды пайдаланып объектілер жасайтын құралдармен жұмыс істегенде қажет (тік төртбұрыш, көпбұрыш, эллипс, дөңгеленген көпбұрыш).

5.Ал, енді сурет саламыз.

Сурет салуға қажетті қандай да бір құралды таңдау үшін, келесі әрекеттерді орындау керек:

 1. Сурет салуға қажетті құралды таңдап, оған тышқанның нұсқағышын орнатып, оны шертіңдер.

 2. Палитрадағы қажетті түстің төртбұрышына тышқан нұсқағышын орналастырып, сол жақ батырмасын шертіңдер.

 3. Нұсқағышты сурет салатын орынға жылжытып апарыңдар.

 4. Тышқан батырмасын басып тұрып нұсқағышты қажетті бағытта тасымалдаңдар.

 5. Суретті салып болған соң, тышқанның батырмасын жіберіңдер.IV. Практикалық жұмыс.

Жаңа тақырып бойынша тапсырмалар орындайық.


Карточкамен жұмыс істеу


1-карточка.


Тік төртбұрыш пен түзу сызық құралын пайдаланып үйдің суретін сал, және оны боя.


2-карточка.

Эллипс пен Қисық сызық құралдарын пайдалана отырып, төмендегі суретті салып оны боя.

Үлгісі:
V. Сабақты бекіту.

1.Paint редакторының терезе элементтерін, арнайы параққа толтыру.


2. «Ой сергіту», Paint редакторының құралдарын еске түсіру.VI. Үй тапсырмасы.

 1. Paint графикалық редакторының құралдарының қайсысы қандай міндет атқаратынын жатқа айту.

VІІ. Бағалау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
«Paint графикалы? редакторы"

Автор: Есбосынова Гульжихан Изтургановна

Дата: 24.01.2016

Номер свидетельства: 282168

Похожие файлы

object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(71) "Paint графикалы? редакторы ж?не ??ралдары "
  ["seo_title"] => string(47) "paint-ghrafikalyk-riedaktory-zh-nie-k-u-raldary"
  ["file_id"] => string(6) "195840"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427971393"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(62) "«Paint графикалы?  редакторы" 3класс"
  ["seo_title"] => string(32) "paintghrafikalykriedaktory3klass"
  ["file_id"] => string(6) "282804"
  ["category_seo"] => string(16) "nachalniyeKlassi"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1453735659"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(66) ""PAINT графикалы? редакторы" ашы? саба? "
  ["seo_title"] => string(40) "paint-ghrafikalyk-riedaktory-ashyk-sabak"
  ["file_id"] => string(6) "166019"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(12) "planirovanie"
  ["date"] => string(10) "1422894862"
 }
}
object(ArrayObject)#874 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(102) "Ашы? саба?: Paint графикалы? редакторы? сурет салу ??ралдары."
  ["seo_title"] => string(65) "ashyk-sabak-paint-ghrafikalyk-riedaktoryn-suriet-salu-k-u-raldary"
  ["file_id"] => string(6) "248154"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1446667193"
 }
}
object(ArrayObject)#852 (1) {
 ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
  ["title"] => string(96) "Информатикадан ашы? саба? «PAINT графикалы? редакторы» "
  ["seo_title"] => string(55) "informatikadan-ashyk-sabak-paint-ghrafikalyk-riedaktory"
  ["file_id"] => string(6) "195732"
  ["category_seo"] => string(11) "informatika"
  ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
  ["date"] => string(10) "1427959034"
 }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства