kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?зін-?зі тану п?нінен ашы? саба?. Та?ырыбы "Адамгершілік - асыл ?асиет!"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Адамгершілік - асыл ?асиет»
Ма?саты:

Білімділік: о?ушылар арасында?ы ?арым - ?атынасты ны?айту, жа?ымсыз к??іл - к?йден арылу, к?ш - ?уат жинау, ?зін - ?зі тану, ??рметтеу.
Дамытушылы?: жа?сылы? жасай білу, жа?сы іс - ?рекеттер жасау іскерліктерін дамыту
Т?рбиелік: мейірімді, ?айырымды, ?ам?оршы болу?а т?рбиелеу.

 Міндеттері: 

-мейірімділікті? адам ?міріндегі ма?ыздылы?ын т?сіндіру;

-?зарасыйласты??арым-?атынастарындамыту;

-мейірбандылы??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: Аралас саба?

?дісі: Т?сіндіру, с?ра? –жауап,??гімелеу.

К?рнекі??ралдар: суреттер, сызба,кесте, видео, слайттар.

Саба?ты? барысы:              

І. ?йымдастыру.

ІІ. М??алім:   

- Салеметсіздер ме ??рметті о?ушылар ж?не ?стаздар! Б?гінгі бізді? ?зін-?зі тану п?нінен «Адамгершілік -асыл ?асиет» та?ырыбында?ы ашы? т?рбие саба?ымыз?а ?ош келді?іздер. Саба?ымызды бастау ?шін балалар барлы?ымыз шатты? ше?беріне т?райы?.

Ше?бер айналасында жылы лебіздерін білдіруді ?сынамын. Балалар, б?ріміз орта?а шы?ып, «шатты? ше?берін» ??райы?. ?рбіріміз ?асымызда т?р?ан досымызды? жа?сы ?асиеттерін ізгі, жылы  с?здермен, жылы ж?регімізбен, к?лімдеген к?зімізбен, жыми?ан езуімізбен к?нні? к?зін б?лттардан ашайы?, к?н жылулы?ын бір-бірімізге жеткізейік.

- Сен на?ыз доссы?, е? ?демі ?ызсы?, мейірімдісі? ?те ??ыптысы?, е?бек?орсы? ж?не т.б.

-Жарайсы?дар балалар! ?рбіреуі? достары?а деген жылы лебіздері?ді естіп, ?атты ?уанып т?рмын.

- Б?кіл ?лемге, жер бетіне бар жылуын, шуа?ын, шапа?атын, мейірімін т?гіп т?ратын, «К?н».

- К?німіз ?уаныш?а толы, саба?ымыз с?тті ?тсі? балалар деп к?н с?улесін жо?ары?а іліп ?ояйы?.

О?ушылар 3 топ?а б?лініп отырады.
О?ушылар?а конфертті? ішіне салын?ан дыбыстар беріліп, сол дыбыстардан топты? атын ??рап шы?ару тапсырылады. ?з аттарын ж?не ?зіне т?н мінез ерекшелігін айтып шы?ады.
Бірінші топ - «Шуа?»
Екінші топ - «Жылу»
?шінші топ - «Жары?»

?й тапсырмасын тексеру:   -Балалар сендерге ?йге тапсырма берілді. Бірінші топ «Шуа?»: «Мейірімділік» та?ырыбына ?ле? ??растыру

Бір со?ып бізбен ж?регі?,

?уанып ??стай т?леді?.

?мірді? барлы? асылы?,

?кешім сізге тіледім.

Мен анамды с?йемін,

С?зін ой?а т?йемін.

Анашымды арда?тап,

Басымды о?ан иемін.

Екінші топ - «Жылу» «Адамгершілік» та?ырыбы бойынша  ма?ал-м?телдер мен д?йекті с?здер дайындап келу керек болатын.

?шінші топ - «Жары?» «Е?бекшіл» ?ні? жаттау.

«Сары тауы? пен балапандары»

М.Т?режанов

К?зді? бір к?ні сары тауы? балапандарын ертіп, ауылдан ?зап кеткен. Ая? астынан жа?быр ??йып кетті. Суы? жа?бырды? астында ?ал?ан сары тауы? балапандарын ?анша асы?са да мекеніне жеткізе алатын емес.
?йткені балапандарыны? жылы ж?ні ?лі шы?па?ан бал?ын жас еді.Сары тауы? ?атты састы. Ш?желерін ?ос ?анатыны? астына алып, бауырына басты. Бір балапаны сыймай сыртта ?алды. Ана айла жасап, балапандарын кезектестіріп бір-бірден тыста ?стап, то?а баста?анда бауырына алып отырды. Кезек е? кенжесіне келгенде ана оны сырт?а шы?армады.
- Оны неге шы?армайсыз?- деп с?рады бір а? балапан.

- Ол тым жас.

- Жас болса ?айтеді? Кезегі келгенде ол да шы?сын.

- Cыр?аттанып ?алады.Кішімізге ?згеміз ?ам?оршы болуымыз керек емес пе? К?не, м?ны? орнына кім барады?- деп с?рады анасы.

- Мен,-деді т???ышы.

- Мен барайын?-деді о?ан тетелесі.

- Кезекті ма?ан бері?із!-деді одан кішісі.

- Мен ?алам ба сонда?-деді ал?аш?ы ?арсылы? білдірген балапан.

- ?атесін т?сінген сені? бар?аны? ж?н!- деді сары тауы? балапанда тыс?а ?арай ысырып.

- Сары тауы? су ?тіп ?атты жаурады. Біра? балапандарын то?дыр?ан жо?. Бала?а деген ысты? махаббатымен жылытып, са?тап ?алды.

К?нашылып, анаж?регіндейжадырады.

 О?ушыларды? мейірімділік туралы пікірлері ??гіме мазм?ны бойынша берілген с?ра?тар?а жауаптары ты?далады.

·                     Сары тауы? ?з балапандарын ?андай жа?сы ?асиеттерге баулыды?

·                     Сары тауы? ?з аналы? мейірімін ?алай к?рсете білді?

·                     «К?н ашылып, ана ж?регіндей жадырады» дегенді ?алай т?сінесі?дер?

·                     Ал сендер мейірімділікті, ?айырымдылы?ты кімдерден ?йреніп ж?рсі?дер?

Тынышты? с?ті (?нтаспадан арнайы ?уен естіледі) Балалар?а мейірімділік сезімін сезіну ма?сатында тынышты? с?ті ?йымдастырылады.

М??алім: Балалар, к?зімізді ж?мып, біраз демалып жа?сы істерді к?з алдымыз?а елестетейік. Біз ?азір керемет, ?рі си?ырлы, мейірімділік пен с?йіспеншілікке, ізгілікке толы ?лемге саяхат жасаймыз.

Жа?а саба?ты? та?ырыбымен таныстыру:

-          Біз б?гінгі саба?та адамны? жа?сы ?асиеттеріні? бірі мейірімділік туралы ??гімелесеміз.

-          Балалар мейірімділік ?р адамны? ж?регінде ?мір с?реді. Мейірімділікті адамны? к?зінен к?руге, іс-?имылынан табу?а болады. Мейірімді адамды барлы?ы жа?сы к?реді.

??гімелесу

-          Мейірімділікті ?алай к?рсетуге болады?

-          ?здері?е мейірімділік к?рсеткен кезде ?андай сезімге б?ленді?дер?

 Балаларды? жауаптарын т?йіндеу:

-          Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасында?ылар?а тек жа?сылы? ойлап, игілікті істер жасау ар?ылы ?ана мейірімділікті таныта алады.

«Жал?ыз к?зді ана» атты слайд шоу к?ру.

Талдау, с?ра?тар мен тапсырмалар бойынша ж?мыс жасау.

«Тор?ай»видеосын к?ру тамашаланады.

М??алім: «Болады-болмайды» тренингі

(о?ушылар ше?берге т?рады, м??алім болатын н?рселерді айт?анда о?ушылар ?олдарын ?ш рет шапала?тайды, ал болмайтын н?рселерді айт?анда ?олдарын бір рет шапала?тайды)

-Мейірімді болу?а …. (болады),               Кешірімді болу?а …. (болады),

?атыгез  болу?а …. (болмайды),              Т?ртіпті болу?а …. (болады),

?депті болу?а …. (болады),                     ?рыс?а? болу?а…. (болмайды),

Сыпайы болу?а …. (болады),                   ?айырымды болу?а …. (болады),

Б?зы? болу?а …. (болмайды),                  Бауырмал болу?а …. (болады),

А?ылды болу?а …. (болады),                  Ма?танша? болу?а …. (болмайды),

Шыншыл  болу?а …. (болады),                Арам болу?а …. (болмайды),

Маман болу?а …. (болады),                     Жаман болу?а …. (болмайды),

Айтпа?шы,                                             Жаман болу?а ….! (болмайды).

М??алім:   -Балалар жа?а ?здері?  к?ргендей сары тауы? балапандарына бір-біріне адал, ?ам?ор,мейірімді болуды ?йретіп жатыр, ал сендерге балалар жа?сы болуды, мейірімді болуды кім ?йретеді?(о?ушылар жауабы)

– Д?рыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ?стаздары?, ?йде  аналары? ?йретеді. Ендеше сол  ?зімізді?  аналарымыз туралы айтайы?, ол ?андай адам? (баяу музыка ойнап т?рады) топтастыру.

кішіпейіл                      мейірімді                       бауырмал

сыпайы                             Ана                                       кешірімді

 ?депті                        жа?сы                    жанашыр

Д?йекс?з:        М??алім та?тада?ы   «Мейірімділікті анадан ?йрен» деген халы? даналы?ын жазып ?ояды ж?не оны? м?нін т?сіндіреді.   Ана – халы? ??ымында жаратушы. Олай дейтініміз таби?атты? жарат?ан иесі адамды д?ниеге ?келуші – Ана. Ал барлы? н?рсені? д?ниеге келуі ?лкен мейірім мен шапа?аттан пайда болады. Таби?атты? барлы? жан?а бірдей мейірімді болуы сонды?тан. Адамны? да ананы? кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін са?тап ?алуы ?з ?олында.

Тапсырма:«Кім ж?не не мейірімді?» т?сіп ?ал?ан с?здерді орнына ?ою керек. (баяу музыка ойнап т?рады)

К?лімдеген …. мейірімді. (к?н)      Кіршіксіз а? ….  мейірімді! (?ар)

Таза м?лдір….  мейірімді!  (су) Б?рімізді к?теріп т?р?ан  …. мейірімді!  (жер)

Аяулы …. мейірімді! (анам)            ?адірлі …. мейірімді! (?кем)

?лпештеген …. мейірімді! (?жем)   Еркелеткен ….  мейірімді! (атам)

Жылы ж?зді  …. мейірімді! (?стазым)   Тату-т?тті …. мейірімді!  (достарым)

Жа?даяттардышешу:

1-жа?даят: Сен аулада ролик теуіпж?рді?, ал сені?досы?ны?ролигіжо?, сені??рекеті??

2-жа?даят: Сені?  ана? ас дайындапжатыр, ал іні?мазасызданыпкетті,сені??рекеті??

3-жа?даят: Сені?алды?нанауырс?мкелерінк?терген?жешы?ты, сен абайсыздаол?жені?а?ыпкетті?, оны?с?мкесіндегізаттарышашылып?алды, сен не істереді??

М??алім:  -Балалар  сендер?здері?дімейірімдібаламындепсанайсы?дарма? Ендеше  б?рімізбірге «Мейірімділікк?лін» ??райы?, ол?шінсендер?здері?ді не ?шінмейірімдісанайтындары?дыайтып, «мейірімділікдария к?лін»  ??растырыпілеміз. Балалар халы? даналары айт?андай тамшы тамшылай дария к?лге айналады, сол сия?ты ?р біреуімізді? жаса?ан, тілеген жа?сылы?тарымыз б?кіл ?лемге, жер ж?зін жа?сылы?пен махаббат?а толтырады.

Саба?ты бекіту:  -Балалар б?гін саба?та адам бойында?ы та?ы бір асыл ?асиет мейірімділік туралы білді?дер? Осы саба?та ?здері?е не алды?дар, не ?йренді?дер?         (о?ушылар жауабы)

-Д?рыс балалар, адамдар  бір-біріне  ?р?ашан ?ам?оршы, адал, ?иын жа?дайда ?ол ?шын беруі керек, ?р к?нін  к?лімдеп ?арсы алып, ?зін ?орша?ан  адамдар?а,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

?йге тапсырма:     -«Мейірімділік» кестесін толтыры?дар. Бірінші ба?ан?а-мейірімді істерді, екінші ба?ан?а-мейірімді адамны? ?асиеттеріні? тізімдемесін жаса?дар. «Мен мейірімді баламын» та?ырыбында ша?ын ??гіме жазып келі?дер.

Ба?алау:  -Балалар сіздер б?гін саба??а  барлы?ы?ыз ?те жа?сы ?атысты?ыздар, сонды?тан мен сендерге ал?ысымды айтып, «мейірімділік г?лін» сыйла?ым келіп т?р. (о?ушылар?а  т?рлі-т?сті ?а?аздардан ?иыл?ан г?лдер беріледі)

Ж?ректен- ж?рекке   М??алім: «Жылы сезім ж?ректерде са?талады, Мейірімділік тек ж?ректен басталады».- деп балаларды ж?ректен ж?рекке ше?беріне ша?ырдым. Балалар ше?бер ??рып т?рады. Бір – біріне деген жа?сы тілектерін білдіреді, мысалы «Адина сен ?ажайыпсы?, Алихан сен а?к??ілсі? т.б».

Балалар б?рі ?осылып: «Балаларды? мейірімді ж?регі,Сіздерге ба?ыт, шатты? тілейді» – деп ?она?тар?а ?здері жаса?ан ж?рекшелерді ?сынды.

Рахмет осымен саба?ымыз ая?талды. Сау болы?ыздар.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«?зін-?зі тану п?нінен ашы? саба?. Та?ырыбы "Адамгершілік - асыл ?асиет!"»

Күні: 9.02.2016ж

Тақырыбы: «Адамгершілік - асыл қасиет»
Мақсаты:

Білімділік: оқушылар арасындағы қарым - қатынасты нығайту, жағымсыз көңіл - күйден арылу, күш - қуат жинау, өзін - өзі тану, құрметтеу.
Дамытушылық: жақсылық жасай білу, жақсы іс - әрекеттер жасау іскерліктерін дамыту
Тәрбиелік: мейірімді, қайырымды, қамқоршы болуға тәрбиелеу.

 Міндеттері: 

-мейірімділіктің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру;

-өзара сыйластық қарым-қатынастарын дамыту;

-мейірбандылыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Аралас сабақ

Әдісі: Түсіндіру, сұрақ –жауап, әңгімелеу.

Көрнекі құралдар: суреттер, сызба, кесте, видео, слайттар.

Сабақтың барысы:              

І. Ұйымдастыру.

ІІ. Мұғалім:   

- Салеметсіздер ме құрметті оқушылар және ұстаздар! Бүгінгі біздің өзін-өзі тану пәнінен «Адамгершілік - асыл қасиет» тақырыбындағы ашық тәрбие сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастау үшін балалар барлығымыз шаттық шеңберіне тұрайық.

Шеңбер айналасында жылы лебіздерін білдіруді ұсынамын. Балалар, бәріміз ортаға шығып, «шаттық шеңберін» құрайық. Әрбіріміз қасымызда тұрған досымыздың жақсы қасиеттерін ізгі , жылы  сөздермен, жылы жүрегімізбен, күлімдеген көзімізбен, жымиған езуімізбен күннің көзін бұлттардан ашайық, күн жылулығын бір-бірімізге жеткізейік.

- Сен нағыз доссың, ең әдемі қызсың, мейірімдісің өте ұқыптысың, еңбекқорсың және т.б.

- Жарайсыңдар балалар! Әрбіреуің достарыңа деген жылы лебіздеріңді естіп, қатты қуанып тұрмын.

- Бүкіл әлемге, жер бетіне бар жылуын, шуағын, шапағатын, мейірімін төгіп тұратын, «Күн».

- Күніміз қуанышқа толы, сабағымыз сәтті өтсің балалар деп күн сәулесін жоғарыға іліп қояйық.

Оқушылар 3 топқа бөлініп отырады.
Оқушыларға конферттің ішіне салынған дыбыстар беріліп, сол дыбыстардан топтың атын құрап шығару тапсырылады. Өз аттарын және өзіне тән мінез ерекшелігін айтып шығады.
Бірінші топ - «Шуақ»
Екінші топ - «Жылу»
Үшінші топ - «Жарық»

Үй тапсырмасын тексеру:   -Балалар сендерге үйге тапсырма берілді. Бірінші топ «Шуақ»: «Мейірімділік» тақырыбына өлең құрастыру


Бір соғып бізбен жүрегің,

Қуанып құстай түледің.

Өмірдің барлық асылың,

Әкешім сізге тіледім.

   

Мен анамды сүйемін,

Сөзін ойға түйемін.

Анашымды ардақтап,

Басымды оған иемін.

Екінші топ - «Жылу» «Адамгершілік» тақырыбы бойынша  мақал-мәтелдер мен дәйекті сөздер дайындап келу керек болатын.

Үшінші топ - «Жарық» «Еңбекшіл» әнің жаттау.

«Сары тауық пен балапандары»

М.Төрежанов

Күздің бір күні сары тауық балапандарын ертіп, ауылдан ұзап кеткен. Аяқ астынан жаңбыр құйып кетті. Суық жаңбырдың астында қалған сары тауық балапандарын қанша асықса да мекеніне жеткізе алатын емес.
Өйткені балапандарының жылы жүні әлі шықпаған балғын жас еді.Сары тауық қатты састы. Шөжелерін қос қанатының астына алып, бауырына басты. Бір балапаны сыймай сыртта қалды. Ана айла жасап, балапандарын кезектестіріп бір-бірден тыста ұстап, тоңа бастағанда бауырына алып отырды. Кезек ең кенжесіне келгенде ана оны сыртқа шығармады.
- Оны неге шығармайсыз?- деп сұрады бір ақ балапан.

- Ол тым жас.

- Жас болса қайтеді? Кезегі келгенде ол да шықсын.

- Cырқаттанып қалады.Кішімізге өзгеміз қамқоршы болуымыз керек емес пе? Кәне, мұның орнына кім барады?- деп сұрады анасы.

- Мен,-деді тұңғышы.

- Мен барайын?-деді оған тетелесі.

- Кезекті маған беріңіз!-деді одан кішісі.

- Мен қалам ба сонда?-деді алғашқы қарсылық білдірген балапан.

- Қатесін түсінген сенің барғаның жөн!- деді сары тауық балапанда тысқа қарай ысырып.

- Сары тауық су өтіп қатты жаурады. Бірақ балапандарын тоңдырған жоқ. Балаға деген ыстық махаббатымен жылытып, сақтап қалды.

Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады.

 Оқушылардың мейірімділік туралы пікірлері әңгіме мазмұны бойынша берілген сұрақтарға жауаптары тыңдалады.

  • Сары тауық өз балапандарын қандай жақсы қасиеттерге баулыды?

  • Сары тауық өз аналық мейірімін қалай көрсете білді?

  • «Күн ашылып, ана жүрегіндей жадырады» дегенді қалай түсінесіңдер?

  • Ал сендер мейірімділікті, қайырымдылықты кімдерден үйреніп жүрсіңдер?

Тыныштық сәті (Үнтаспадан арнайы әуен естіледі) Балаларға мейірімділік сезімін сезіну мақсатында тыныштық сәті ұйымдастырылады.

Мұғалім: Балалар, көзімізді жұмып, біраз демалып жақсы істерді көз алдымызға елестетейік. Біз қазір керемет, әрі сиқырлы, мейірімділік пен сүйіспеншілікке, ізгілікке толы әлемге саяхат жасаймыз.

Жаңа сабақтың тақырыбымен таныстыру:

-          Біз бүгінгі сабақта адамның жақсы қасиеттерінің бірі мейірімділік туралы әңгімелесеміз.

-          Балалар мейірімділік әр адамның жүрегінде өмір сүреді. Мейірімділікті адамның көзінен көруге, іс-қимылынан табуға болады. Мейірімді адамды барлығы жақсы көреді.

Әңгімелесу

-          Мейірімділікті қалай көрсетуге болады?

-          Өздеріңе мейірімділік көрсеткен кезде қандай сезімге бөлендіңдер?

 Балалардың жауаптарын түйіндеу:

-          Адамдар бір-біріне жылы сезімдерін білдіріп, айналасындағыларға тек жақсылық ойлап, игілікті істер жасау арқылы ғана мейірімділікті таныта алады.

«Жалғыз көзді ана» атты слайд шоу көру.

Талдау, сұрақтар мен тапсырмалар бойынша жұмыс жасау.

«Торғай» видеосын көру тамашаланады.

Мұғалім: «Болады-болмайды» тренингі

(оқушылар шеңберге тұрады, мұғалім болатын нәрселерді айтқанда оқушылар қолдарын үш рет шапалақтайды, ал болмайтын нәрселерді айтқанда қолдарын бір рет шапалақтайды)

 

-Мейірімді болуға …. (болады),               Кешірімді болуға …. (болады),

Қатыгез  болуға …. (болмайды),              Тәртіпті болуға …. (болады),

Әдепті болуға …. (болады),                     Ұрысқақ болуға…. (болмайды),

Сыпайы болуға …. (болады),                   Қайырымды болуға …. (болады),

Бұзық болуға …. (болмайды),                  Бауырмал болуға …. (болады),

Ақылды болуға ….. (болады),                  Мақтаншақ болуға …. (болмайды),

Шыншыл  болуға …. (болады),                Арам болуға …. (болмайды),

Маман болуға …. (болады),                     Жаман болуға …. (болмайды),

Айтпақшы,                                             Жаман болуға ….! (болмайды).

Мұғалім:   -Балалар жаңа өздерің  көргендей сары тауық балапандарына бір-біріне адал, қамқор,мейірімді болуды үйретіп жатыр, ал сендерге балалар жақсы болуды, мейірімді болуды кім үйретеді?(оқушылар жауабы)

– Дұрыс балалар, сендерге мейірімді болуды мектепте ұстаздарың, үйде  аналарың үйретеді. Ендеше сол  өзіміздің  аналарымыз туралы айтайық, ол қандай адам? (баяу музыка ойнап тұрады) топтастыру.

кішіпейіл                      мейірімді                       бауырмал

 

сыпайы                             Ана                                       кешірімді

 әдепті                        жақсы                    жанашыр

Дәйексөз:        Мұғалім тақтадағы   «Мейірімділікті анадан үйрен» деген халық даналығын жазып қояды және оның мәнін түсіндіреді.   Ана – халық ұғымында жаратушы. Олай дейтініміз табиғаттың жаратқан иесі адамды дүниеге әкелуші – Ана. Ал барлық нәрсенің дүниеге келуі үлкен мейірім мен шапағаттан пайда болады. Табиғаттың барлық жанға бірдей мейірімді болуы сондықтан. Адамның да ананың кіршіксіз мейірінен берілген мейірімділігін сақтап қалуы өз қолында.

Тапсырма:«Кім және не мейірімді?» түсіп қалған сөздерді орнына қою керек. (баяу музыка ойнап тұрады)

Күлімдеген …. мейірімді. (күн)      Кіршіксіз ақ ….  мейірімді! (қар)

Таза мөлдір….  мейірімді!  (су) Бәрімізді көтеріп түрған  …. мейірімді!  (жер)

Аяулы …. мейірімді! (анам)            Қадірлі …. мейірімді! (әкем)

Әлпештеген …. мейірімді! (әжем)   Еркелеткен ….  мейірімді! (атам)

Жылы жүзді  …. мейірімді! (ұстазым)   Тату-тәтті …. мейірімді!  (достарым)

Жағдаяттарды шешу:

1-жағдаят: Сен аулада ролик теуіп жүрдің, ал сенің досыңның ролигі жоқ, сенің әрекетің?

2-жағдаят: Сенің  анаң ас дайындап жатыр, ал інің мазасызданып кетті,сенің әрекетің?

3-жағдаят: Сенің алдыңнан ауыр сөмкелерін көтерген әже шықты, сен абайсызда ол әжені қағып кеттің, оның сөмкесіндегі заттары шашылып қалды, сен не істер едің?

Мұғалім:  -Балалар  сендер өздеріңді мейірімді баламын деп санайсыңдар ма? Ендеше  бәріміз бірге «Мейірімділік көлін» құрайық, ол үшін сендер өздеріңді не үшін мейірімді санайтындарыңды айтып, «мейірімділік дария көлін»  құрастырып ілеміз. Балалар халық даналары айтқандай тамшы тамшылай дария көлге айналады, сол сияқты әр біреуіміздің жасаған, тілеген жақсылықтарымыз бүкіл әлемге, жер жүзін жақсылықпен махаббатқа толтырады.

Сабақты бекіту:  -Балалар бүгін сабақта адам бойындағы тағы бір асыл қасиет мейірімділік туралы білдіңдер? Осы сабақта өздеріңе не алдыңдар, не үйрендіңдер?         (оқушылар жауабы)

-Дұрыс балалар, адамдар  бір-біріне  әрқашан қамқоршы, адал, қиын жағдайда қол ұшын беруі керек, әр күнін  күлімдеп қарсы алып, өзін қоршаған  адамдарға,бауырларына  мейірімділік таныта білуі керек.

Үйге тапсырма:     -«Мейірімділік» кестесін толтырыңдар. Бірінші бағанға-мейірімді істерді, екінші бағанға-мейірімді адамның қасиеттерінің тізімдемесін жасаңдар. «Мен мейірімді баламын» тақырыбында шағын әңгіме жазып келіңдер.

Бағалау:  -Балалар сіздер бүгін сабаққа  барлығыңыз өте жақсы қатыстыңыздар, сондықтан мен сендерге алғысымды айтып, «мейірімділік гүлін» сыйлағым келіп тұр. (оқушыларға  түрлі-түсті қағаздардан қиылған гүлдер беріледі)

Жүректен- жүрекке   Мұғалім: «Жылы сезім жүректерде сақталады, Мейірімділік тек жүректен басталады».- деп балаларды жүректен жүрекке шеңберіне шақырдым. Балалар шеңбер құрып тұрады. Бір – біріне деген жақсы тілектерін білдіреді , мысалы «Адина сен ғажайыпсың, Алихан сен ақкөңілсің т.б».

Балалар бәрі қосылып: «Балалардың мейірімді жүрегі,Сіздерге бақыт, шаттық тілейді» – деп қонақтарға өздері жасаған жүрекшелерді ұсынды.

Рахмет осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі

ШҚО Семей қаласының КММ «№7 ЖОББ мектеп-лицейі»


Тақырыбы:

“Адамгершілік – асыл қасиет!”

Бастауыш сынып мұғалімі:Акимбаева Д.С.

3 «Ә» сыныпСемей қ. 2015-2016 ж3«Ә» сынып

Семей 2016 ж


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
?зін-?зі тану п?нінен ашы? саба?. Та?ырыбы "Адамгершілік - асыл ?асиет!"

Автор: Акимбаева Данира Советхановна

Дата: 11.02.2016

Номер свидетельства: 291652


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства