kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Открытый урок по коррекции познавательной деятельности "Досты? ??пиясы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Облысты? арнайы т?зету мектеп-интернаты №3

Танымды? іс-?рекетін т?зету п?ні бойынша ашы? саба? жоспары

Бастауыш сынып м??алімі: Смакова Жазира Сайрановна

Та?ырыбы: Досты? ??пиясы

Ма?саты:

1.Білімділік:

 ?здеріне берілген тиесілі р?лдерді м??ияттылы?пен орындау, ж?не ?лкен

шы?армашылы?пен орындау?а баулу.

2. Т?зету-дамытушылы?:

К?ркем с?здерді м?нерімен орындау?а

ба?ыт- ба?дар беріп отыру.С?здік ?орларын дамыту,есте са?тау ?абілеттерін жетілдіру.Д?ст?рлі емес материалдарды ?олдана отырып,ж?мысты д?рыс істеуге ?йрету

3. Т?рбиелік:

Балаларды? ?ызы?ушылы?тарын арттыру, ?са? ?ол маторикаларын дамыту. Ертегі к?рінісі ар?ылы балаларды досты? сезімге т?рбиелеу.

?дістері: ??шімелеу, к?рсету, с?ра?-жауап, ойындар

К?рнекілігі: ТСО,  ?й жануарлары, ?й ??стары, ара суреттері, геометриялы? пішіндер, ж?рек пішіні, ?рт?рлі суреттер, т.б.

Эпигроф: Досты? керек ?мірде,

                 Ашы? сырлы к??ілде,

                 Дос жолдасы? болмаса

                ?мір с?ру же?іл ме?

Саба?ты? барысы:

?йымдастару кезе?і:

-?она?тармен амандасу

?лкенге де, сіз

Кішіге, де сіз

Бар адамды ??рметтеп,

Бас иеміз біз

Психологиялы? ахуал

 «Досыма тілек»

Балалар ше?бер болып т?рады, ?р ?айсысыны? ?олында ж?рек. М??алім ?зі бастап с?лемдеседі,балалар ?олдарында?ы ж?ректі бір-біріне тілек айту ар?ылы ?сынады. Енді ?олымызда?ы ж?ректерімізді бізді? ?она?тарымыз?а шын ж?ректерімізден  сыйлайы?. (денсаулы?, мол ба?ыт, мереке, табыс,жа?сылы?,?уаныш)

Балалар біз орнымыз?а отырып, орнымыз?а жай?асайы?.

Артикуляциялы? жатты?улар.

-Суреттен не к?ріп т?рмыз?

-Жайлауда жайылып ж?рген аттар. ?ане, б?ріміз ат шабысыны? дыбысын шы?арып к?рейік.   Ц-ц-ц

-енді аузымызды ашып жайлауда ж?рген адамдарды ша?ырайы?.

А-а-ай, о-о-ой, е-е-ей

-келесі м?рнымызбен тыныс алып к?рейік. Ішке ?арай демімізді тартып, аузымыздан шы?арайы?.

Ертегі ?ойылымы.

Б?гін ?тетін жа?а саба?ымызды? «Досты? ??пиясы»  деген та?ырып?а сай  «Дос іздеген бота» атты ертегімізді келген ?она?тар?а сахналап берейік.?з р?лдеріні? киімдерін киген балалар музыка с?йемелдеуімен ?з орындарына жай?асады.

Т?рбиеші: Ерте, ерте ертеде боталы бір Т?йе болыпты.Т?йе ?зіні? жібек ж?нді, с?йкімді баласына мейірімділікті,адалды?ты ?йретіпті.М?лдір к?зді Бота ?те а?ылды болып ?седі.

Бір к?ні анасы: ?ара к?зі? м?лдіреп

?ызы?тырмай ?оймайды

Жібек ж?ні? ?лбіреп

?арасам к?з тоймайды. Боташым мен жа?сы достан бас?аны? б?рін бердім.Енді тура ?зі?е ??са?ан дос тап.Доссыз ?мір ?иын, ?рі ?ызы? емес(Бота басын изеп т?рады)

Бота ?зіне ??сайтын жалт-ж?лт еткен ж?ні бар дос іздеп шы?ады.

Бота, бота ботамын

А?ылды болып атандым

Тоста?андай к?зім,

?демімін ?зім.

Бота: Б?-?-? мен дос іздеп ж?рмін.

К?шік: ?реді аф-аф мен к?шікпін Са???ла?,

?й к?зетем шап?ылап.

Дыбыс шы?са ма?айдан

Аф-а ф деймін ?аттыра?.

Кел екеуміз дос болайы?.(музыка ?уенімен секіріп билейді)

Бота: Жо?-жо? сен сия?ты дос емес.

К?шік: М?мкін мысы? болар.Бота мысы??а келеді.

Мысы?: Мяу-мяу мен к?дімгі мысы?пын.

?зім тым пысы?пын

Б?ріменен дос болып,

Пырылда?ан пысы?пын, пыр-р-р

Кел екеуміз дос болайы? (музыка ?уенімен секіріп билейді)

Бота: Жо?-жо?, сен сия?ты дос емес.

Мысы?: М?мкін ?теш болар.

Бота: Б?-?-?, мен дос іздеп ж?рмін.

?теш: Ку-ка-ре-ку!

Б?рап ?ой?ан са?аттай

Ша?ырамын та? атпай

Та?мен ерте т?рамын,

Б?рі?ді оятамын. Ку-ка-ре-ку!

Кел екеуміз дос болайы?.(музыка ?уенімен секіріп билейді)

Бота:Жо?-жо?, сен сия?ты дос емес.

?теш: М?мкін балапан болар.Бота балапан?а келеді,

Ара: З-З-З,?шып келсем ?асы?а

Менен сен шошыма

Сен тимесе? тимеймін

?асты?ым жо? досыма, з-з-з

Кел екеуміз дос болайы?,

Г?л терейік,бал жинайы?.(музыка ?уенімен секіріп билейді)

Бота: Жо?-жо?, сен сия?ты дос емес.Ара ызылдап Ботаны ?уа ж?неледі,?ре? дегенде ?ашып ??тылады. Басы салбырап, дос таба алмай ?з анасына келеді.

Т?йе: Дос тапты?ба боташым?

Бота: Жо? анашым сенбесе?із к?ктегі к?ннен с?ра?ыз, ма?ан ??сайтын ешкім жо? екен.

Т?йе: ?зі? сия?ты дегенім, адалды?ы?ды айт?аным ?ой боташым.

Досты жан тазалы?ымен та?дау керек. Бота ?уанып адал достары,?озыны,К?шікті,Мысы?ты, ?тешті, Балапанды,Араны ертіп келеді.

Дос туралы ма?ал м?телдер

Дос – егіз, д?шпан – сегіз.     Фаризат

Досты? пен жолдасты?

Тату ?йді? ба?ыты. Дильназ

?рыс-керіс ?йді? ырысы ?ашар.  Дильназ

Жолдасы к?пті? – олжасы к?п.   Санжар

?имас досы? с?раса ?имасы?ды бересі?. Сам?ар

Татулы? табылмас ба?ыт.  Санжар

Досы?ды ма?та?аны? - ?зі?ді жа?та?аны?.    Сам?ар

А?аш тамырымен,   Назг?л

Адам досымен мы?ты.

?рысты? мерейі – ерлік,       Дильназ

Ырысты? мерейі – бірлік.

Жаман дос – к?ле?ке: басы?да к?н барда ?ашып

??тыла алмайсы?, б?лт т?нсе, іздеп таба алмайсы?.

?ол  моторикасына арнал?ан жатты?улар.

-Енді ?азір мен сендерге заттар атаймын, сендер сол затты ?олдары?мен к?рсетесі?дер. Содан кейін б?л заттарды ?олыммен к?рсетемін, біра? шатастыруым да м?мкін. Мысалы: ?оян десем, раушан г?лін к?рсетуім м?мкін. (?оянны? ??ла?ы, жа?быр, ?й, д??гелек, телефон)

Ойын: «Досы?а сый»

-Енді сендерге мынандай тапсырма. ?р о?ушы ?з досына арнап сурет беріледі, сол суреттерді ?демілеп бояйсы?дар, содан кейін бір-бірлері?е сыйлайсы?дар.

Ойын: «?з ?йі?ді тап»

-?азір сендерге мынандай тапсырма. Мына геометриялы? фигураларды ?йді? т?сіне с?йкес орнына ?ойып шы?асы?дар.

Сергіту с?ті:

Досым, досым дейсі?

Неге сонша шаршады?,

?ане, ?ста ?олымнан

Секір, секір, секірші

Бір серігіп аларсы?.

Ойын: «Дыбыс ар?ылы санды тап»

Ма?саты: Есту м?шелері ар?ылы баланы? ойлау ?абілетін аны?тау.

К?рнекілік: Сірі?ке ?орабында?ы таратпа сандар.

Барысы: Т?рбиеші ?арындашпен ?стелді дыбыс шы?атындай етіп ты?ылдатады. Балалар ты?дап отырып алдарында?ы цифрларынан тиісті санды к?рсетеді.

К?зге арнал?ан жатты?улар

Ойын: «Ойыншы?ты тап»

Ма?саты: Ке?істікті ба?дарлай білуге ?йрету.

К?рнекілік: Топта?ы ойыншы?.

Ойынны? мазм?ны: Т?рбиеші ойыншы?ты ты?ып ?ойып, бір баланы та?та?а ша?ырады. Т?рбиеші н?с?ауымен, мысалы: 1 адым алды?а о??а б?рыл, 2 адым алды?а тура ж?р деп ойыншы??а дейінгі жолды айтып отырады. Бала айтыл?ан н?с?аумен д?рыс ж?ріп отырса, ойыншы?ты табады.

Ойын: «Си?ырлы ?апшы?»

Ойынны? ма?саты: заттарды белгілі бір ?асиеттері бойынша салыстыру?а, топтастыру?а ?йрету.

Ойынны? ??рал-жабды?тары: т?сі, ?лшемі, пішіні бойынша ?р т?рлі ойыншы?тар.

Ойынны? мазм?ны: Балалар «Си?ырлы ?апшы?ты?» ішіндегі затты ?стап к?ріп, пішінін аны?тайды, ойыншы?ты ал?ан со? атын атап, т?сін айтады.

Топтастыру.

Дос- шынды?ты айту, ?ам?оршы, мейірімді, ?р?ашанда ?асында болатын адал, киынды?та к?мек к?рсететін, ?уаныш сыйлайтын.

?орытынды:

-Сонымен б?гін саба?та немен айналысты??

-Саба? сендерге несімен ?нады?

-Б?гін саба?та не туралы ??гімелестік?

-Дос адам?а не ?шін керек?

-Енді егер сендерге саба? ?атты ?наса, мына жерден к??ілді адам пішінін та?дап аласы?дар. Ал егер саба? ?нама?ан болса, онда к??ілі жо? болып т?р?ан адам пішінін аласы?дар.

Ба?алау:

?йге тапсырма: Досы?ны? суретін салып келу.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Открытый урок по коррекции познавательной деятельности "Досты? ??пиясы"»

Облыстық арнайы түзету мектеп-интернаты №3

Танымдық іс-әрекетін түзету пәні бойынша ашық сабақ жоспары

Бастауыш сынып мұғалімі: Смакова Жазира Сайрановна

Тақырыбы: Достық құпиясы

Мақсаты:

1.Білімділік:

Өздеріне берілген тиесілі рөлдерді мұқияттылықпен орындау, және үлкен

шығармашылықпен орындауға баулу.

2. Түзету-дамытушылық:

Көркем сөздерді мәнерімен орындауға

бағыт- бағдар беріп отыру.Сөздік қорларын дамыту,есте сақтау қабілеттерін жетілдіру.Дәстүрлі емес материалдарды қолдана отырып,жұмысты дұрыс істеуге үйрету

3. Тәрбиелік:

Балалардың қызығушылықтарын арттыру, ұсақ қол маторикаларын дамыту. Ертегі көрінісі арқылы балаларды достық сезімге тәрбиелеу.

Әдістері: әңшімелеу, көрсету, сұрақ-жауап, ойындар

Көрнекілігі: ТСО, үй жануарлары, үй құстары, ара суреттері, геометриялық пішіндер, жүрек пішіні, әртүрлі суреттер, т.б.Эпигроф: Достық керек өмірде,

Ашық сырлы көңілде,

Дос жолдасың болмаса

Өмір сүру жеңіл ме?Сабақтың барысы:

Ұйымдастару кезеңі:

-қонақтармен амандасу

Үлкенге де, сіз

Кішіге, де сіз

Бар адамды құрметтеп,

Бас иеміз біз

Психологиялық ахуал

«Досыма тілек»

Балалар шеңбер болып тұрады, әр қайсысының қолында жүрек. Мұғалім өзі бастап сәлемдеседі,балалар қолдарындағы жүректі бір-біріне тілек айту арқылы ұсынады. Енді қолымыздағы жүректерімізді біздің қонақтарымызға шын жүректерімізден сыйлайық. (денсаулық, мол бақыт, мереке, табыс,жақсылық,қуаныш)

Балалар біз орнымызға отырып, орнымызға жайғасайық.

Артикуляциялық жаттығулар.

-Суреттен не кқріп тұрмыз?

-Жайлауда жайылып жүрген аттар. Қане, бәріміз ат шабысының дыбысын шығарып көрейік. Ц-ц-ц

-енді аузымызды ашып жайлауда жүрген адамдарды шақырайық.

А-а-ай, о-о-ой, е-е-ей

-келесі мұрнымызбен тыныс алып көрейік. Ішке қарай демімізді тартып, аузымыздан шығарайық.

Ертегі қойылымы.

Бүгін өтетін жаңа сабағымыздың «Достық құпиясы» деген тақырыпқа сай «Дос іздеген бота» атты ертегімізді келген қонақтарға сахналап берейік .Өз рөлдерінің киімдерін киген балалар музыка сүйемелдеуімен өз орындарына жайғасады.

Тәрбиеші: Ерте, ерте ертеде боталы бір Түйе болыпты.Түйе өзінің жібек жүнді, сүйкімді баласына мейірімділікті,адалдықты үйретіпті.Мөлдір көзді Бота өте ақылды болып өседі.

Бір күні анасы: Қара көзің мөлдіреп

Қызықтырмай қоймайды

Жібек жүнің үлбіреп

Қарасам көз тоймайды. Боташым мен жақсы достан басқаның бәрін бердім.Енді тура өзіңе ұқсаған дос тап.Доссыз өмір қиын, әрі қызық емес(Бота басын изеп тұрады)

Бота Өзіне ұқсайтын жалт-жұлт еткен жүні бар дос іздеп шығады.

Бота, бота ботамын

Ақылды болып атандым

Тостағандай көзім,

Әдемімін өзім.

Бота: Бө-ө-ө мен дос іздеп жүрмін.

Күшік: Үреді аф-аф мен күшікпін Саққұлақ,

Үй күзетем шапқылап.

Дыбыс шықса маңайдан

Аф-а ф деймін қаттырақ.

Кел екеуміз дос болайық.(музыка әуенімен секіріп билейді)

Бота: Жоқ-жоқ сен сияқты дос емес.

Күшік: Мүмкін мысық болар.Бота мысыққа келеді.

Мысық: Мяу-мяу мен кәдімгі мысықпын.

Өзім тым пысықпын

Бәріменен дос болып,

Пырылдаған пысықпын, пыр-р-р

Кел екеуміз дос болайық (музыка әуенімен секіріп билейді)

Бота: Жоқ-жоқ, сен сияқты дос емес.

Мысық: Мүмкін әтеш болар.

Бота: Бө-ө-ө, мен дос іздеп жүрмін.

Әтеш: Ку-ка-ре-ку!

Бұрап қойған сағаттай

Шақырамын таң атпай

Таңмен ерте тұрамын,

Бәріңді оятамын. Ку-ка-ре-ку!

Кел екеуміз дос болайық.(музыка әуенімен секіріп билейді)

Бота:Жоқ-жоқ, сен сияқты дос емес.

Әтеш: Мүмкін балапан болар.Бота балапанға келеді,

Ара: З-З-З ,Ұшып келсем қасыңа

Менен сен шошыма

Сен тимесең тимеймін

Қастығым жоқ досыма, з-з-з

Кел екеуміз дос болайық,

Гүл терейік ,бал жинайық.(музыка әуенімен секіріп билейді)

Бота: Жоқ-жоқ, сен сияқты дос емес.Ара ызылдап Ботаны қуа жөнеледі,әрең дегенде қашып құтылады. Басы салбырап, дос таба алмай өз анасына келеді.

Түйе: Дос таптыңба боташым?

Бота: Жоқ анашым сенбесеңіз көктегі күннен сұраңыз, маған ұқсайтын ешкім жоқ екен.

Түйе: Өзің сияқты дегенім, адалдығыңды айтқаным ғой боташым.

Досты жан тазалығымен таңдау керек. Бота қуанып адал достары,Қозыны,Күшікті,Мысықты, Әтешті, Балапанды,Араны ертіп келеді.Дос туралы мақал мәтелдерДос – егіз, дұшпан – сегіз. ФаризатДостық пен жолдастық

Тату үйдің бақыты. ДильназҰрыс-керіс үйдің ырысы қашар. Дильназ

Жолдасы көптің – олжасы көп. Санжар

Қимас досың сұраса қимасыңды бересің. Самғар

Татулық табылмас бақыт. Санжар

Досыңды мақтағаның - өзіңді жақтағаның. Самғар

Ағаш тамырымен, Назгүл

Адам досымен мықты.

Ұрыстың мерейі – ерлік, Дильназ

Ырыстың мерейі – бірлік.

Жаман дос – көлеңке: басыңда күн барда қашып

құтыла алмайсың, бұлт төнсе, іздеп таба алмайсың.Қол моторикасына арналған жаттығулар.

-Енді қазір мен сендерге заттар атаймын, сендер сол затты қолдарыңмен көрсетесіңдер. Содан кейін бұл заттарды қолыммен көрсетемін, бірақ шатастыруым да мүмкін. Мысалы: қоян десем, раушан гүлін көрсетуім мүмкін. (қоянның құлағы, жаңбыр, үй, дөңгелек, телефон)Ойын: «Досыңа сый»

-Енді сендерге мынандай тапсырма. Әр оқушы өз досына арнап сурет беріледі, сол суреттерді әдемілеп бояйсыңдар, содан кейін бір-бірлеріңе сыйлайсыңдар.Ойын: «Өз үйіңді тап»

-Қазір сендерге мынандай тапсырма. Мына геометриялық фигураларды үйдің түсіне сәйкес орнына қойып шығасыңдар.Сергіту сәті:

Досым, досым дейсің

Неге сонша шаршадың,

Қане, ұста қолымнан

Секір, секір, секірші

Бір серігіп аларсың.Ойын: «Дыбыс арқылы санды тап»

Мақсаты: Есту мүшелері арқылы баланың ойлау қабілетін анықтау.

Көрнекілік: Сіріңке қорабындағы таратпа сандар.

Барысы: Тәрбиеші қарындашпен үстелді дыбыс шығатындай етіп тықылдатады. Балалар тыңдап отырып алдарындағы цифрларынан тиісті санды көрсетеді.Көзге арналған жаттығулар

Ойын: «Ойыншықты тап»Мақсаты: Кеңістікті бағдарлай білуге үйрету.

Көрнекілік: Топтағы ойыншық.

Ойынның мазмұны: Тәрбиеші ойыншықты тығып қойып, бір баланы тақтаға шақырады. Тәрбиеші нұсқауымен, мысалы: 1 адым алдыға оңға бұрыл, 2 адым алдыға тура жүр деп ойыншыққа дейінгі жолды айтып отырады. Бала айтылған нұсқаумен дұрыс жүріп отырса, ойыншықты табады.Ойын: «Сиқырлы қапшық»Ойынның мақсаты: заттарды белгілі бір қасиеттері бойынша салыстыруға, топтастыруға үйрету.

Ойынның құрал-жабдықтары: түсі, өлшемі, пішіні бойынша әр түрлі ойыншықтар.

Ойынның мазмұны: Балалар «Сиқырлы қапшықтың» ішіндегі затты ұстап көріп, пішінін анықтайды, ойыншықты алған соң атын атап, түсін айтады.

Топтастыру.

Дос- шындықты айту, қамқоршы, мейірімді, әрқашанда қасында болатын адал, киындықта көмек көрсететін, қуаныш сыйлайтын.Қорытынды:

-Сонымен бүгін сабақта немен айналыстық?

-Сабақ сендерге несімен ұнады?

-Бүгін сабақта не туралы әңгімелестік?

-Дос адамға не үшін керек?

-Енді егер сендерге сабақ қатты ұнаса, мына жерден көңілді адам пішінін таңдап аласыңдар. Ал егер сабақ ұнамаған болса, онда көңілі жоқ болып тұрған адам пішінін аласыңдар.Бағалау:Үйге тапсырма: Досыңның суретін салып келу.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Открытый урок по коррекции познавательной деятельности "Досты? ??пиясы"

Автор: Смакова Жазира Сайрановна

Дата: 05.11.2015

Номер свидетельства: 248382

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства