kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

«Отаным-м??гі ?ор?аным»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? т?рбие са?аты

Та?ырыбы: «Отаным-м??гі ?ор?аным»

Ма?саты. О?ушыларды  отанды с?юге, тілді,елді тере? білуге  баули отырып,адамгершілікке,имандылы??а  т?рбиелеу ж?не ту?ан елге  деген с?йіспеншілігін арттыру.О?ушыларды елімізді?  мемлекеттік  р?міздерін ?астерлеуге т?рбиелеу.

К?рнекілігі: ?Р картасы, Н.?.Назарбаев суреті,видио к?рніс

?р  р?міздері, ?анатты с?здер жазыл?ан плакаттар.

?діс-т?сілдері:??гімелеу,с?ра?-жауап,ассоциация

Жоспары:

1.Кіріспе

Отаным-ба?ыт ордасы

2.Тарих ?ткелдері

3.Т?уелсіздік – та? н?ры

                                            4.Р?міздерім –ма?танышым

                                            5.?орытынды

                                           Г?лден,мені? ?р елім

    Елбасымыз Н.Назарбаев  ?аза?стан хал?ына арнал?ан жолдауында  т?уелсіз елді?  тірегі білімді ?рпа? екенін атап к?рсетті.

    Сонды?тан ?стаздар  алдында ту?ан елін,жерін с?йетін  отанын  ?ор?айтын,?лкенді сыйлайтын,салт-д?ст?рді  ?адірлейтін,азамат  етіп т?рбиелеуді міндет етіп ?ойды.

  О?ушылар «?аза?  елі-мені? Отаным »деп аталатын т?рбие са?атымызды бастаймыз.

С?ра? жауап арылы  та?ырыпты ашу.

-Балалар, біз ?андай  мемлекетте т?рамыз?

-Біз ?ай ?лтпыз?

-Елімізді бас?арып  отыр?ан елбасымыз кім?

-?аза?стан ?андай мемлекет?

-?аза?стан егемендігін ?ай жылы алды?

-Ендеше, о?ушылар мына ?ле? шума?ына  назар аударайы?.

Мен оны? т?нін с?йем,к?нін с?йем,

А?ынды ?зен,ас?ар тау,г?лін с?йем.

Мен оны? ?асиетті  тілін с?йем,

Мен оны? ??діретті  ?нін с?йем.

Бар  ж?ндігін с?йемін ?ыбырла?ан,

Б?рі ма?ан «Отан »деп сыбырла?ан.

Жаным мені?,кеудемді  жарып шы?та,

Бозтор?айы  бол,оны? шырылда?ан.

Отан,Отан,

Б?рінен биік екен,

Мен оны м??гілікке  с?йіп ?тем.

-деп М??а?али а?ын а?амыз   жырла?ан екен.

-А?ын Отан ??ымына  нелерді жат?ызып отыр ?

-«?аситті тіл»деп отыр?аны ?андай тіл?

Б?л ?ле?ні? ма?ынасы  ?те тере?де жатыр.?ле?нен б?рін ??ып отыр?андаймыз.

Сендер Отан жайында  не білесі?дер?Отан деген не?

1.Бекс?лтан

Отан дейміз –ке? байта? Астананы

Жасыл жайлау,жа?а жол, жас ?аланы

Отанны? шеті де жо?,шегі де жо?.

Ол біра?,?з ?йі?нен басталады.

2.Айжас

Отан дейміз,от жа??ан жерімізді

Отан дейміз ?сірген елімізді

Отан дейміз ту?ан жер  Атамекен

Биік тау, орман то?ай  к?лімізді.           Отан-аса ?асиетті ??ым.

 Н.?. Назарбаевты? жолдауы: ?аза?та «Отанын сат?ан- анасын сат?ан»деген серт с?з бар.Отанына,ту?ан хал?ына  адал ?ызмет  ету-?рбір  адамны?  перзенттік  парызы,азаматты? борышы.

ІІ.Ел тарихында  Абылайхан арманда?ан  ?ш ж?зді?  басын біріктіріп,дербес ел атандыру  ба?ыты а?сатып барып а?ыры басымыз?а ?онды-ау.

?ділет іздеген  бабаны,  жер?йы? іздеген дананы,ту ?ста?ан батырды ел бас?ар?ан биді тол?ант?ан т?уелсіздік,еркіндік м?селелеріді ?ай кезе?де  тарих т??ырынан т?сіп к?рген жо?.

Аты абыройына, айбары айма?ына  лайы?ты елімен а?са?ан  егемендік ?те ?иынды??а со?ты Я,Б?л к?нге жету ?шін,ата-бабамыз ?анын т?кті.Жанын берді.Б?кіл жерімізді?  т?тасты?ын са?тап,?рпа?тан-?рпа??а  табыс етті.Енді солар?а  байланысты елімізді?  тарихына к?з ж?гіртсек.

-Немересі

-Ата,не ойлап отырсыз?

Атасы

-?, балам ?ткен ?мір туралы  ойланып отырмын.

Немересі:

-Ата «?ткен ?мір »деген не?

Атасы

-Балам,?ткен ?мір деген сонау  ежелгі  ата- бабамызды?  ерте кезден  бергі  ?ткен ?мір  жолы,тарихы емес пе?

Немересі:

-Ал,ол ?андай  бол?ан?

Атасы

-Ендеше, ты?да балам

Ата?  бір с?йлесін

Болмаса?  да о?ы?ан

Тарихшы ата?

Жинадым елдерден тарих хатын  ма?сатым,кейінгі  ?рпа?  ?мытпаса.

 Айтыл?ан  аталарды?  аманатын

-Сонды?тан балам,сен де ?з тарихы?ды білуге тиіссі?.Сол  тарихымызды  ты?дайы? енді.

Ел президенті Н.? Назарбаев  «?аза?стан біреулерді?  ?аза?тар?а  тартуы емес,Оларды? тарихи  отаны» деген. Ата – бабаларымыз , ?асиетті 4 н?рсені  бой т?мардай  са?тап ?адірлеген. Олар ту?ан жері, ту?ан тілі, ту?ан салт- д?ст?рі, ту?ан тарихы.

1?аза?стан  т?уелсіздікке ?алай ?ол  жеткізгенін к?ру ?шін  тарихымызды? негізгілеріне  то?талып к?рейік.

1.Абылай  хан  ?аза? еліні?  т?уелсіз  мемлекет болуы  жолында  к?п  е?бек  сі?ірген.Ол Т?ле,?азыбек, ?йтеке сынды  билерді? а?ылына ж?гінген ?абанбай,Б?генбай,,Ж?нібек, Наурызбай  сынды  батыр бабаларды?  ?а?арман  ерлігіне  с?йенген.Болаша? ісіне  солардан  ба?дар  алып отыр?ан.

                                                                                                   Айдана

2.?аз дауысты ?азыбек былай деген екен

   Біз ?аза? деген мал  ба??ан  елміз

   Ешкімге со?ты?пай жай жат?ан елміз.

   Жау ая?ына  басылма?ан  елміз,

   Басымыздан с?з асырма?ан елміз.

Билер с?зі даналы?ты? к?зі.Шешендік тол?ау ар?ылы  халы?ты?  ?асиетін билер таныта білген.                                                            Ораз

3.Ойды? ?оз?ап  жасынын

?айта ту?ан ?асырым

Т?ле би мен ?азыбек,

?йтеке би – асылым.

Айбын бол?ан еліме,

Айдын бол?ан  к?ліме

Айналайын ?ш биім

Пана бол?ан жеріме.

Елдік туын ?ста?ан,

Ел намысын  ?шта?ан.                Н?рлыжан

1941-1945 ж?лы отан со?ысы жылдары.

1941-1945 жылдарда?ы  адамзат  тарихында  болма?ан алапат  со?ыста  ?аза? батырлары  ерлік к?рсетті.Олар ?.Молда??лова,М.М?метова,Б,Момыш?лы.

     Ораз

Ауыл ардагерлері: М?жен ата, Отар ата, О?дасын ата.

1986 жылы бол?ан о?и?а туралы кім біледі?

1986 жыл, желто?сан. Алматыда  ?рімдей жастары  к?теріліске  шы?ты.Желто?сан  к?терілісіне  шы??ан  жастарды?  ерлігі, ?жеттігі  басым бол?ан. Д?рсілдейді сонау Бал?аш жа?асы,

Барша ?зі?,к??іл ?ойып ?арашы !

Т?р ?ой  со?ып  ту?ан дала ж?регі,

Жеріміз бар ?асиетті, киелі,

Сен  ба?ытты, атам ?аза?  баласы.

Ке? далалы, ке? пейілді ?аза?пыз,

??л емеспіз, еркін жанбыз, азатпыз!

?ас та?дырды? ?и?а?ына к?нбейміз,

Ел намысын  ешбір жау?а бермейміз.

Серті? осы азат жігіт, азат ?ыз!          Ба?ым

1986 жылы желто?сан да  елді? егемендігін  а?са?ан  жастар ала??а шы?ты.

Наша?ор деп,?лтшыл деп,

?аза??а к?йе жа??ан к?н.

Базары кетіп бір к?нде,

?ай?ы?а халы? бат?ан к?н.

?ділет пен шынды?ты,

?тірік, жала жап?ан к?н.

Надан жаса?ан ш  Адамдар азап шеккен к?н.      Жансая

О?ушылар  к?ріп отыр?анымыздай  ту?ан жерді?  да??ын к?кке ?рлеткен батырларымыз  да аз  болмапты. Б?ларды?  барлы?ы  тен т?уелсіздік, егемендік  ?шін жанталасты.  «?лді деуге бола ма айтындаршы  ?лмейт??ын  артына  с?з ?алдыр?ан»  демекші. Олар  ?лген жо? м??гі  бізбен  бірге  жасай береді. ?йткенді  білу есте са?тау  ?р?ашан  парызымыз

    ?аза? жастарыны? ерлігі мен ?айсарлы?ын  ?лемге  паш  еткен  Республика ала?ында?ы Т?уелсіздікті? ескерткіші- соны? бір белгісі.

Ескерткіш туралы  Ихрам  таныстырып  ?теді.

1.Алматы   ?аласыны? Республика ала?ында  Т?уелсіздік  монументі  орналас?ан.Манументтін  биіктігі- 28 метр.Манументтін  басында  ?анатты  барыс ?стінде  алтын киімді сарбаз т?р.Оны? ?олында – б?ркіт.Манументін артында – Жер-Ана  мен а?ыл-ой иесі – Абыз  ата  бейнесі  бейнеленген.

2. Келеді осылай а?са?ан к?німіз де

К?птен к?ткен т?уелсіздік  келді бізге

?айта оралды сан ?асырлы?  ?иынды?тан

?асиетті тіліміз бен дінімізде.      Н?ркен

3.Атыннан айналайын ?аза? деген

?аза?ым ?айсарлы?ы?  ?ажап  дер ем

Са?тапсы?  елдігі?ді  са?ы? сынбай,

К?рсе? де  к?рері?ді азаппенен.     Жа?сыбек

4. Ту?ан жерге н?р шашып жары? берген

?уаныш пен мол ба?ыт алып келген

16- Желто?сан  шуа?  болып

Т?уелсіздікті еліме алып келген.           Н?рай

Жамбыл Д?йсенов

Т?уелсіздігім-т??ірден келген т?тті сый

?ле? : Т?уелсіздікті? та?ы атты ?ле?ін ты?дайы?.

-О?ушылар егемендігімізді?  ай?а?ы нелер екен?

- К?к байра?ымыз, е?селі елта?бамыз, айбарлы ?н?ранымыз.

Бізді? ту.                                                 

5 Айнымайды аспаннан                              

Бізді? туды? бояуы

Оны халы? ?ашанда

Биікке іліп  ?ояды.

К?к аспанда алтын к?н

К?к аспанда  жас ?ыран

Естілгендей бізді? ?н

Сол ?арыштын  астынан

Туымыз?а жас ту?ан

Бір ?арамай ?спейміз.

Сол  к?к  туды? астында

К?гереміз, к?ктейміз.         ?лихан

6. Елта?ба.

?атар шап?ан  ?ос т?лпар,

Ай астында ?аза?  ?й.

?алы?та?ан жас с???ар,

Шары?та?ан  таза к?й.

Б?л- та?басы елімні?,

М?нда да бар  ерлігім,

М?нда да бар  жер к?ші.

?ара ша?ыра? – ел к?ні,

Ас?а?тап т?р  м?ны.

Елта?басы – елдігім,

Елді?  тыныш тірлігі.            Айым

7.Ма?танса?, ма?тан елім деп,

Тани біл елдік  та?ба?ды.

Елта?ба, Туы?,?н?ран-

Шыр?атты биік арманды.

Т?уелсіздікке т?е  белгі-

?асиетті осы  р?міздер.

Еліме рух, м?н берді,

Иесі оны? – мына біздер.       Жандос

- ?рбір азамат ?аза?станны?  туын  елта?басын, ?н?ранын, т?мардай  ?асиет т?туы  ?ажет.Б?л – барша мызды?  ту?ан ел алдында?ы  перзенттік  борышымыз.

?н: «Елта?басы елімні?»   Айжас

Атасы

-Я, б??ан да т?убе.Егемендік алып бізді ?лем таныдыМіне егемендік деген осы-енді желбіреген туымыз,айбатты ?н?ранымыз,жар?ыра?ан елта?бамыз бар.

Егемендік елімізді келешегі ?зі?  сия?ты ?рпа?тарыма тарих етіп баяндап отырмын.?мытпа?дар айналайын.

?н. «Отан»

V.?орытынды   Мені?-?аза?станым, Мені? -болаша?ым

Сонымен о?ушылар!бізді  ?асиетті  жеріміз,еліміз атамекеніміз ?аза?стан./?аза?стан картасы к?рсету/?аза?стан жерінде  асты? та жануар да,алтын да  к?міс те барлы?ы бар.

Елімізді?  ке? байта? жерін бас?арып отыр?ан  елбасымыз Н.Назарбаев  /суретін к?рсету/

   Алда ?лі ?за? жол,?лкен асулар бар.Сол асулар мен ?иынды?ты  же?у ?шін  білекті? к?ші мен найзаны? ?шы керек емес.О?ан тек ж?рек пен білім, талант пен талап керек.

 Осы т?уелсіз елімізді?  намысын  ?ор?айтын б?гінгімізді  ерте?іне жал?айтын,?аза? еліні? ерте?гі болаша?ы ?шін  жауап беретін б?гінгі ?рпа? екенімізді ?мытпайы?! 

Просмотр содержимого документа
««Отаным-м??гі ?ор?аным»»

25.10.2014жыл 2 а-сынып

Ашық тәрбие сағаты

Тақырыбы: «Отаным-мәңгі қорғаным»

Мақсаты. Оқушыларды отанды сүюге, тілді ,елді терең білуге баули отырып ,адамгершілікке,имандылыққа тәрбиелеу және туған елге деген сүйіспеншілігін арттыру.Оқушыларды еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге тәрбиелеу.

Көрнекілігі: ҚР картасы , Н.Ә.Назарбаев суреті,видио көрніс

Қр рәміздері , қанатты сөздер жазылған плакаттар.

Әдіс-тәсілдері:Әңгімелеу,сұрақ-жауап ,ассоциация

Жоспары:

1.Кіріспе

Отаным-бақыт ордасы

2.Тарих өткелдері

3.Тәуелсіздік – таң нұры

4.Рәміздерім –мақтанышым

5.Қорытынды

Гүлден ,менің өр елім

Елбасымыз Н.Назарбаев Қазақстан халқына арналған жолдауында тәуелсіз елдің тірегі білімді ұрпақ екенін атап көрсетті.

Сондықтан ұстаздар алдында туған елін ,жерін сүйетін отанын қорғайтын ,үлкенді сыйлайтын,салт-дәстүрді қадірлейтін ,азамат етіп тәрбиелеуді міндет етіп қойды.

Оқушылар «Қазақ елі-менің Отаным »деп аталатын тәрбие сағатымызды бастаймыз.

Сұрақ жауап арылы тақырыпты ашу.

-Балалар, біз қандай мемлекетте тұрамыз?

-Біз қай ұлтпыз?

-Елімізді басқарып отырған елбасымыз кім?

-Қазақстан қандай мемлекет?

-Қазақстан егемендігін қай жылы алды?

-Ендеше, оқушылар мына өлең шумағына назар аударайық.

Мен оның түнін сүйем,күнін сүйем,

Ағынды өзен ,асқар тау ,гүлін сүйем.

Мен оның қасиетті тілін сүйем,

Мен оның құдіретті үнін сүйем.

Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған,

Бәрі маған «Отан »деп сыбырлаған.

Жаным менің ,кеудемді жарып шықта ,

Бозторғайы бол ,оның шырылдаған.

Отан,Отан,

Бәрінен биік екен ,

Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем...

-деп Мұқағали ақын ағамыз жырлаған екен .

-Ақын Отан ұғымына нелерді жатқызып отыр ?

-«Қаситті тіл»деп отырғаны қандай тіл?

Бұл өлеңнің мағынасы өте тереңде жатыр.Өлеңнен бәрін ұғып отырғандаймыз.

Сендер Отан жайында не білесіңдер?Отан деген не?

1.Бексұлтан

Отан дейміз –кең байтақ Астананы

Жасыл жайлау ,жаңа жол, жас қаланы

Отанның шеті де жоқ,шегі де жоқ .

Ол бірақ ,өз үйіңнен басталады.

2.Айжас

Отан дейміз,от жаққан жерімізді

Отан дейміз өсірген елімізді

Отан дейміз туған жер Атамекен

Биік тау, орман тоғай көлімізді. Отан-аса қасиетті ұғым.


Н.Ә. Назарбаевтың жолдауы: Қазақта «Отанын сатқан- анасын сатқан»деген серт сөз бар.Отанына ,туған халқына адал қызмет ету-әрбір адамның перзенттік парызы ,азаматтық борышы .

ІІ.Ел тарихында Абылайхан армандаған үш жүздің басын біріктіріп ,дербес ел атандыру бақыты аңсатып барып ақыры басымызға қонды-ау.

Әділет іздеген бабаны, жерұйық іздеген дананы,ту ұстаған батырды ел басқарған биді толғантқан тәуелсіздік,еркіндік мәселелеріді қай кезеңде тарих тұғырынан түсіп көрген жоқ.

Аты абыройына, айбары аймағына лайықты елімен аңсаған егемендік өте қиындыққа соқты Я,Бұл күнге жету үшін,ата-бабамыз қанын төкті.Жанын берді.Бүкіл жеріміздің тұтастығын сақтап ,ұрпақтан-ұрпаққа табыс етті.Енді соларға байланысты еліміздің тарихына көз жүгіртсек.

-Немересі

-Ата ,не ойлап отырсыз?

Атасы

-Ә, балам өткен өмір туралы ойланып отырмын.

Немересі:

-Ата «өткен өмір »деген не?

Атасы

-Балам ,өткен өмір деген сонау ежелгі ата- бабамыздың ерте кезден бергі өткен өмір жолы,тарихы емес пе?

Немересі:

-Ал ,ол қандай болған?

Атасы

-Ендеше, тыңда балам

Атаң бір сөйлесін

Болмасаң да оқыған

Тарихшы атаң

Жинадым елдерден тарих хатын мақсатым ,кейінгі ұрпақ ұмытпаса.

Айтылған аталардың аманатын

-Сондықтан балам ,сен де өз тарихыңды білуге тиіссің.Сол тарихымызды тыңдайық енді.

Ел президенті Н.Ә Назарбаев «Қазақстан біреулердің қазақтарға тартуы емес,Олардың тарихи отаны» деген. Ата – бабаларымыз , қасиетті 4 нәрсені бой тұмардай сақтап қадірлеген. Олар туған жері, туған тілі, туған салт- дәстүрі, туған тарихы.

1Қазақстан тәуелсіздікке қалай қол жеткізгенін көру үшін тарихымыздың негізгілеріне тоқталып көрейік.1.Абылай хан қазақ елінің тәуелсіз мемлекет болуы жолында көп еңбек сіңірген.Ол Төле,Қазыбек , Әйтеке сынды билердің ақылына жүгінген Қабанбай,Бөгенбай, ,Жәнібек, Наурызбай сынды батыр бабалардың қаһарман ерлігіне сүйенген .Болашақ ісіне солардан бағдар алып отырған.

Айдана

2.Қаз дауысты Қазыбек былай деген екен

Біз қазақ деген мал баққан елміз

Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз .

Жау аяғына басылмаған елміз,

Басымыздан сөз асырмаған елміз.

Билер сөзі даналықтың көзі.Шешендік толғау арқылы халықтың қасиетін билер таныта білген. Ораз

3.Ойдың қозғап жасынын

Қайта туған ғасырым

Төле би мен Қазыбек,

Әйтеке би – асылым.

Айбын болған еліме ,

Айдын болған көліме

Айналайын үш биім

Пана болған жеріме .

Елдік туын ұстаған,

Ел намысын ұштаған. Нұрлыжан

1941-1945 жҰлы отан соғысы жылдары.

1941-1945 жылдардағы адамзат тарихында болмаған алапат соғыста қазақ батырлары ерлік көрсетті.Олар Ә.Молдағұлова,М.Мәметова,Б,Момышұлы.

Ораз

Ауыл ардагерлері: Мәжен ата, Отар ата, Оңдасын ата.

1986 жылы болған оқиға туралы кім біледі?

1986 жыл, желтоқсан . Алматыда өрімдей жастары көтеріліске шықты.Желтоқсан көтерілісіне шыққан жастардың ерлігі, өжеттігі басым болған. Дүрсілдейді сонау Балқаш жағасы ,

Барша өзің ,көңіл қойып қарашы !

Тұр ғой соғып туған дала жүрегі ,

Жеріміз бар қасиетті, киелі,

Сен бақытты, атам қазақ баласы.

Кең далалы, кең пейілді қазақпыз,

Құл емеспіз, еркін жанбыз, азатпыз!

Қас тағдырдың қиқаңына көнбейміз,

Ел намысын ешбір жауға бермейміз .

Сертің осы азат жігіт , азат қыз! Бағым

1986 жылы желтоқсан да елдің егемендігін аңсаған жастар алаңға шықты.

Нашақор деп,ұлтшыл деп ,

Қазаққа күйе жаққан күн.

Базары кетіп бір күнде ,

Қайғыға халық батқан күн.

Әділет пен шындықты,

Өтірік, жала жапқан күн.

Надан жасаған ш Адамдар азап шеккен күн. Жансая

Оқушылар көріп отырғанымыздай туған жердің даңқын көкке өрлеткен батырларымыз да аз болмапты. Бұлардың барлығы тен тәуелсіздік, егемендік үшін жанталасты. «Өлді деуге бола ма айтындаршы өлмейтұғын артына сөз қалдырған» демекші . Олар өлген жоқ мәңгі бізбен бірге жасай береді. Өйткенді білу есте сақтау әрқашан парызымыз

Қазақ жастарының ерлігі мен қайсарлығын әлемге паш еткен Республика алаңындағы Тәуелсіздіктің ескерткіші- соның бір белгісі.

Ескерткіш туралы Ихрам таныстырып өтеді.1.Алматы қаласының Республика алаңында Тәуелсіздік монументі орналасқан .Манументтін биіктігі- 28 метр.Манументтін басында қанатты барыс үстінде алтын киімді сарбаз тұр.Оның қолында – бұркіт.Манументін артында – Жер-Ана мен ақыл-ой иесі – Абыз ата бейнесі бейнеленген.

2. Келеді осылай аңсаған күніміз де

Көптен күткен тәуелсіздік келді бізге

Қайта оралды сан ғасырлық қиындықтан

Қасиетті тіліміз бен дінімізде. Нүркен3.Атыннан айналайын қазақ деген

Қазағым қайсарлығың ғажап дер ем

Сақтапсың елдігіңді сағың сынбай,

Көрсең де көреріңді азаппенен. Жақсыбек

4. Туған жерге нұр шашып жарық берген

Қуаныш пен мол бақыт алып келген

16- Желтоқсан шуақ болып

Тәуелсіздікті еліме алып келген. Нұрай

Жамбыл Дүйсенов

Тәуелсіздігім-тәңірден келген тәтті сый

Өлең : Тәуелсіздіктің таңы атты өлеңін тыңдайық.

-Оқушылар егемендігіміздің айғағы нелер екен?

- Көк байрағымыз, еңселі елтаңбамыз, айбарлы әнұранымыз.Біздің ту.

5 Айнымайды аспаннан

Біздің тудың бояуы

Оны халық қашанда

Биікке іліп қояды.

Көк аспанда алтын күн

Көк аспанда жас қыран

Естілгендей біздің үн

Сол ғарыштын астынан

Туымызға жас туған

Бір қарамай өспейміз.

Сол көк тудың астында

Көгереміз , көктейміз. Әлихан6. Елтаңба.

Қатар шапқан қос тұлпар,

Ай астында қазақ үй.

Қалықтаған жас сұңқар ,

Шарықтаған таза күй.

Бұл- таңбасы елімнің,

Мұнда да бар ерлігім,

Мұнда да бар жер күші.

Қара шаңырақ – ел күні,

Асқақтап тұр мұны.

Елтаңбасы – елдігім,

Елдің тыныш тірлігі. Айым

7.Мақтансаң , мақтан елім деп,

Тани біл елдік таңбаңды.

Елтаңба, Туың ,Әнұран-

Шырқатты биік арманды.

Тәуелсіздікке тәе белгі-

Қасиетті осы рәміздер.

Еліме рух , мән берді,

Иесі оның – мына біздер. Жандос- Әрбір азамат Қазақстанның туын елтаңбасын , әнұранын, тұмардай қасиет тұтуы қажет.Бұл – барша мыздың туған ел алдындағы перзенттік борышымыз.Ән: «Елтаңбасы елімнің» АйжасАтасы

-Я, бұған да тәубе.Егемендік алып бізді әлем таныдыМіне егемендік деген осы-енді желбіреген туымыз,айбатты әнұранымыз ,жарқыраған елтаңбамыз бар.

Егемендік елімізді келешегі өзің сияқты ұрпақтарыма тарих етіп баяндап отырмын.Ұмытпаңдар айналайын.


Ән. «Отан»


V.Қорытынды Менің-Қазақстаным, Менің -болашағым


Сонымен оқушылар!бізді қасиетті жеріміз ,еліміз атамекеніміз Қазақстан./қазақстан картасы көрсету/Қазақстан жерінде астық та жануар да ,алтын да күміс те барлығы бар.

Еліміздің кең байтақ жерін басқарып отырған елбасымыз Н.Назарбаев /суретін көрсету/

Алда әлі ұзақ жол,үлкен асулар бар.Сол асулар мен қиындықты жеңу үшін білектің күші мен найзаның ұшы керек емес.Оған тек жүрек пен білім , талант пен талап керек.

Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын бүгінгімізді ертеңіне жалғайтын,қазақ елінің ертеңгі болашағы үшін жауап беретін бүгінгі ұрпақ екенімізді ұмытпайық!


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
«Отаным-м??гі ?ор?аным»

Автор: Оспанова Лульмира Олжабаевна

Дата: 26.02.2016

Номер свидетельства: 299443

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства