kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Отан" М??а?али Ма?атаев

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты?та?ырыбы: "Отан" М??а?алиМа?атаев
Саба?ты?ма?саттары:

Білімділігі: ?аза?ты?біртуара?ыны М. Ма?атаевтуралы, оны?шы?армасыжайлыт?сінік беру. Шы?армада?ынегізгіойдыаны?тау.
Дамытушылы?ы: С?йлеум?дениетін, с?здік?орларын, ?ле?дім?нерлепо?у, естеса?тау?абілеттерінк?ркемжазудамытуТ?рбиелілігі: Адамгершілікке, адалды??а, елін, жерінс?юге, таби?атты?астерлеугет?рбиелеу.
?дісі: Т?сіндіру, баяндау, с?ра? - жауап

Саба?ты?к?рнекілігі: мультимедиа, интерактивтіта?та, кесте - сызбалар, топтастырустратегиясы, бейне сюжет.
Саба?ты?т?рі: сайыссаба?

Саба?ты?ж?рісі:
І. ?йымдастырукезе?і.
• О?ушылардытексеріп, оларды?назарларынсаба??ааудару.
Психологиялы?т?ра?тылы?орнату.
К?ндейжадырап,
Айдайарайлап,
Ж?лдыздайжар?ырап,
Судай таза к??ілмен
Б?гінгісаба?ымыздыбастаймыз.


ІІ. ?йж?мысынтексеру.
• «Отан» Ж. Сма?овжат?аайту
• «Мені? – Отаным?аза?стан»- шы?армажазыпкелу.
• «Отан» та?ырыбына альбом жаса?тапкелу.
Ой - ?оз?ау:
1. Осы ?ле?діа?ын?андайк??іл - к?йменжаз?андепойлайсы??
2. А?ынОтанды неге те?ейді?
3. Отаннесіменысты??

О?ушыларымны?кішкентайж?ректерін?зОтаны – ?аза?стан?шін?уанышсезімікернейді. Олар?здеріжаз?ан, сал?аншы?армаларындаелімізді??семтаби?аты, оны?пайдалы?азбаларытуралыс?з?оз?айды. «Елімізді?ас?артаулары, шал?арк?лдері, ?лан - ?айырдалалары бар»- дейді. Отанымызды?т???ышпрезиденті Н. ? Назарбаев туралы, Жа?аастанасы - Астана ?аласытуралыма?танышпенжаз?ан. Оларды?ойларынанту?анжерге, елгедегенас?а?сезімдік?ремінж?несол?шін?уанамын, риза боламын.

ІІІ. Жа?асаба?.
- О?ушылар, ?азірбіздер 2 топ?аб?лініпж?мысжасаймыз. Алдыментоптардытаныстырып?тейін: І топ – Жер?йы?тобы, ІІ топ – Алтын бесіктобы. Осы екі топ сайысуар?ылыб?гінгісаба?ымызды? «Же?імпаз топ» номинациясынаиеболады. ?ртопта?ыо?ушыларды?жауабынаберілетін?пайалдары?ызда?ыба?алаубетшесіне??йылады.

"Кімк?пбіледі?"
1. Ма?ал - м?тел
1. Ту?анжерді?к?ні де ысты?,
Т?ні де ысты?.

Ту?анжер – адам?міріндекиеліорыналады. На?ты осы жер оны елімен, ?ткенменж?неболаша?пенбайланыстырады. Міне, сонды?тан да тіптібалалы?ша?танбастап - а?адамдаотан?адегенмахаббатсезіміоянады. ?рбіріміз?шінОтаноша?басынанбасталады: ту?анжер, ту?анк?ше, ту?ан дала.
2. Отаноттан да ысты?.
Ал бізді?хал?ымыздаОтанын, атамекенінарда?таусезімі?тетере?. Хал?ымызды?басынан?андай?иынкезе?дер?ткенде де ата - бабаларымызеліміздісырт?ыжаудан?ор?айбілген, ?зелі?шінжанын да, барын да аяма?ан. Хал?ымызды? осы ?асиетіжанымыз?аанас?тінентарап, анатілімендарып, а?наныменбекуітиіс. ?йткеніОтанбіз?шіноттан да ысты?
О?ушылар. ?зі?скенеліне, ту?анжерінеОтанынажырарнама?ана?ынжо?. Б?гінбіз осы ?ле?дерді??й?асынтауып, ?исынынкелтіріпОтантуралыжаз?ана?ынМ??а?алиМа?атаевты?“Отантуралы”
?ле?іментанысамыз

М. Ма?атаевтуралыбейне сюжет
• Автор туралыт?сінік беру.
(1931 - 1976)
Шынайы поэзия ?кілі, ?ажайыпа?ындарды?біріМ??а?алиМа?атаев?азіргі Алматы облысы, Райымбекауданында?ы?арасазаулында 1931 жылы 9 а?пандад?ниегекелді. Балалы?ша?ысо?ыспент?спа - т?скелгенМ??а?али?ле?ді он - он біржасынанжазабастайды. Ал?аш?ы?ле?деріауданды?газеттежары?к?ргенМ??а?алишы?армалары 1960 - 1970 жылдары?здіксізбасылады, б?лжылдардыа?ынны??аза?поэзиясыны?биікшы?ынак?терілгенуа?ытыдепсанау?аболады.
М. Ма?атаев?аламынан "?арлы?ашым, келді?бе?", "Дари?аж?рек", "А??улар?йы?та?анда", "Шуа?ыммені?", "?мір - дастан" т. б. жыржина?тарыту?ан. ?ыры? бес жасында?айтысбол?ансо?, М??а?алиды?екінші?мірі - ?лмес??мырыбасталды. А?ынны?артында?ал?ан мол м?расы: "Со?адыж?рек", "Шолпан", "Жырлайдыж?рек", "?мір - ?зен" т. б. жыркітаптары, "?ош, махаббат!" аттыпрозалы?кітабыо?ырманны??олдан - ?ол?ат?спей, іздепж?ріпо?итыншы?армаларынаайналды

О?улы?пенж?мыс
• ?ле?дім?нерлепо?ып беру.
• ?р топ ?ле?діекіжолданм?нерлепо?у

І?. Сергітус?ті
Орнымыздант?райы?,
?анат?а?ыпалайы?.
А??уболып?шайы?,
?шып - ?шыпалайы?.
К?лдеж?згенбалы?тай,
Ж?зіп - ж?зіпалайы?.
Шаян?а??сапбылпылдап,
?анеайна?а?арайы?.

бейне сюжет мультфильм "Мені??аза?станым" ?зіндік?рсету
ІV. Жа?асаба?тыбекіту.

Д?птерменж?мыс. 1. А?ын?олдан?ан?зенге, тау?а, тілге, ?нге?атыстык?ркемс?здердітауыпд?птерінежазыпалу.
Кестесызбаменж?мыс
2. ?ткенсаба?тао?ыл?анм?тін мен осы ?ле?дісалыстыр:
А?ындар: Отанды неге те?ейдіЕкі?ле?дегі??састы?тарЕкі?ле?дегіерекшеліктер
Жа?анСма?ов
М??а?алиМа?атаев

V. Саба?ты?орыту: Топтастырустратегиясы " Отандегеніміз не?"
VІ. Ба?алау.
• ?пайсандарынаны?тап «Же?імпазтопты» аны?тау.
• О?ушыларды мада?тау, ба?алау.
VІІ. ?йгетапсырма.
• ?ле?ді жаттау.

Просмотр содержимого документа
«"Отан" М??а?али Ма?атаев »

Сабақтың тақырыбы: "Отан" Мұқағали Мақатаев
Сабақтың мақсаттары:

Білімділігі: Қазақтың біртуар ақыны М. Мақатаев туралы, оның шығармасы жайлы түсінік беру. Шығармадағы негізгі ойды анықтау.
Дамытушылығы: Сөйлеу мәдениетін, сөздік қорларын, өлеңді мәнерлеп оқу, есте сақтау қабілеттерін көркем жазу дамыту Тәрбиелілігі: Адамгершілікке, адалдыққа, елін, жерін сүюге, табиғатты қастерлеуге тәрбиелеу.
Әдісі: Түсіндіру, баяндау, сұрақ - жауап

Сабақтың көрнекілігі: мультимедиа, интерактивті тақта, кесте - сызбалар, топтастыру стратегиясы, бейне сюжет.
Сабақтың түрі: сайыс сабақ

Сабақтың жүрісі:
І. Ұйымдастыру кезеңі.
• Оқушыларды тексеріп, олардың назарларын сабаққа аудару.
Психологиялық тұрақтылық орнату.
Күндей жадырап,
Айдай арайлап,
Жұлдыздай жарқырап,
Судай таза көңілмен
Бүгінгі сабағымызды бастаймыз.


ІІ. Үй жұмысын тексеру.
• «Отан» Ж. Смақов жатқа айту
• «Менің – Отаным Қазақстан»- шығарма жазып келу.
• «Отан» тақырыбына альбом жасақтап келу.
Ой - қозғау:
1. Осы өлеңді ақын қандай көңіл - күймен жазған деп ойлайсың?
2. Ақын Отанды неге теңейді?
3. Отан несімен ыстық?

Оқушыларымның кішкентай жүректерін өз Отаны – Қазақстан үшін қуаныш сезімі кернейді. Олар өздері жазған, салған шығармаларында еліміздің әсем табиғаты, оның пайдалы қазбалары туралы сөз қозғайды. «Еліміздің асқар таулары, шалқар көлдері, ұлан - ғайыр далалары бар»- дейді. Отанымыздың тұңғыш президенті Н. Ә Назарбаев туралы, Жаңа астанасы - Астана қаласы туралы мақтанышпен жазған. Олардың ойларынан туған жерге, елге деген асқақ сезімді көремін және сол үшін қуанамын, риза боламын.

ІІІ. Жаңа сабақ.
- Оқушылар, қазір біздер 2 топқа бөлініп жұмыс жасаймыз. Алдымен топтарды таныстырып өтейін: І топ – Жерұйық тобы, ІІ топ – Алтын бесік тобы. Осы екі топ сайысу арқылы бүгінгі сабағымыздың «Жеңімпаз топ» номинациясына ие болады. Әр топтағы оқушылардың жауабына берілетін ұпай алдарыңыздағы бағалау бетшесіне құйылады.

"Кім көп біледі?"
1. Мақал - мәтел
1. Туған жердің күні де ыстық,
Түні де ыстық.

Туған жер – адам өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер оны елімен, өткенмен және болашақпен байланыстырады. Міне, сондықтан да тіпті балалық шақтан бастап - ақ адамда отанға деген махаббат сезімі оянады. әрбіріміз үшін Отан ошақ басынан басталады: туған жер, туған көше, туған дала.
2. Отан оттан да ыстық.
Ал біздің халқымызда Отанын, атамекенін ардақтау сезімі өте терең. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өткенде де ата - бабаларымыз елімізді сыртқы жаудан қорғай білген, өз елі үшін жанын да, барын да аямаған. Халқымыздың осы қасиеті жанымызға ана сүтінен тарап, ана тілімен дарып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені Отан біз үшін оттан да ыстық
Оқушылар. Өзі өскен еліне, туған жеріне Отанына жыр арнамаған ақын жоқ. Бүгін біз осы өлеңдердің ұйқасын тауып, қисынын келтіріп Отан туралы жазған ақын Мұқағали Мақатаевтың“Отан туралы”
өлеңімен танысамыз

М. Мақатаев туралы бейне сюжет
• Автор туралы түсінік беру.
(1931 - 1976)
Шынайы поэзия өкілі, ғажайып ақындардың бірі Мұқағали Мақатаев қазіргі Алматы облысы, Райымбек ауданындағы Қарасаз аулында 1931 жылы 9 ақпанда дүниеге келді. Балалық шағы соғыспен тұспа - тұс келген Мұқағали өлеңді он - он бір жасынан жаза бастайды. Алғашқы өлеңдері аудандық газетте жарық көрген Мұқағали шығармалары 1960 - 1970 жылдары үздіксіз басылады, бұл жылдарды ақынның қазақ поэзиясының биік шыңына көтерілген уақыты деп санауға болады.
М. Мақатаев қаламынан "Қарлығашым, келдің бе?", "Дариға жүрек", "Аққулар ұйықтағанда", "Шуағым менің", "Өмір - дастан" т. б. жыр жинақтары туған. Қырық бес жасында қайтыс болған соң, Мұқағалидың екінші өмірі - өлмес ғұмыры басталды. Ақынның артында қалған мол мұрасы: "Соғады жүрек", "Шолпан", "Жырлайды жүрек", "Өмір - өзен" т. б. жыр кітаптары, "Қош, махаббат!" атты прозалық кітабы оқырманның қолдан - қолға түспей, іздеп жүріп оқитын шығармаларына айналды

Оқулықпен жұмыс
• Өлеңді мәнерлеп оқып беру.
• Әр топ өлеңді екі жолдан мәнерлеп оқу

ІҮ. Сергіту сәті
Орнымыздан тұрайық,
Қанат қағып алайық.
Аққу болып ұшайық,
Ұшып - ұшып алайық.
Көлде жүзген балықтай,
Жүзіп - жүзіп алайық.
Шаянға ұқсап былпылдап,
Қане айнаға қарайық.

бейне сюжет мультфильм "Менің Қазақстаным" үзінді көрсету
ІV. Жаңа сабақты бекіту.

Дәптермен жұмыс. 1. Ақын қолданған өзенге, тауға, тілге, үнге қатысты көркем сөздерді тауып дәптеріне жазып алу.
Кесте сызбамен жұмыс
2. Өткен сабақта оқылған мәтін мен осы өлеңді салыстыр:
Ақындар: Отанды неге теңейді Екі өлеңдегі ұқсастықтар Екі өлеңдегі ерекшеліктер
Жақан Смақов
Мұқағали Мақатаев

V. Сабақты қорыту: Топтастыру стратегиясы " Отан дегеніміз не?"
VІ. Бағалау.
• Ұпай сандарын анықтап «Жеңімпаз топты» анықтау.
• Оқушыларды мадақтау, бағалау.
VІІ. Үйге тапсырма.
• Өлеңді жаттау.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"Отан" М??а?али Ма?атаев

Автор: Уалиева Сауле Оразовна

Дата: 07.01.2015

Номер свидетельства: 150960

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства