kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Мені? Президентім" та?ырыбында?ы ашы? т?рбие са?атыны? жоспары 2-сынып

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Мені? т???ыш Президентім

Ма?саты:

 1. ?аза? хал?ыны? т???ыш президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?мір жолы, туып-?скен, о?ып білім ал?ан, ?ызмет еткен жерлері туралы ма?л?мат беру;
 2. Елбасыны? ?мір жолынан ?лгі ала отырыап, Отанын, хал?ын с?юге, ерж?ректілікке, азаматты??а, патриотты? сезімге  т?рбиелеу;
 3. Ш?кірт ж?регінде елбасына деген с?йіспеншілік сезімін ояту, ??рметтеу.

К?рнекілігі: слайдтар к?рсету, ?нтаспа, шарлар, суреттер, буклет «Н?рс?лтан Назарбаев – т???ыш президент» 1 желто?сан – Президент к?ніне орай ?ткізілген т?рбие са?аты.

         Бізді? Президентіміз – Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?.

1-о?ушы:

?лем таны?ан, дарынды т?л?а, іскер-саясатшы, ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н.?.Назарбаев сол к?ннен бері 22 жыл ел бас?арып келеді. Ол ?аза?станды б?гінде ?лемге ?йгілі мемлекет етіп, атын шы?арды. Ел экономикасын т?зеп, болаша?та к?ш бастаушы елдерді? ?атарына ?осу ?шін аянбай е?бек етуде.

         Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп        Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп Н.?.Назарбаев т???ыш елбасы болды. Елбасыны? бастауымен мені? Отаным ?лемге танылды. Елім елдігін к?рсетті, ерлігін танытты. ?аза? хал?ы егемендігін алып, Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен. Біра? ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді.

1-о?ушы:  «Елбасына»

Ауыр к?нді артымыз?а тастауы –

?иын с?тте ?иынды?тан ?ашпауы.

Тілім, дінім, ?лтым ?айта к?герген,

Елбасымыз Н?ра?а?ны? бастауы

Туды ?стап тура жол?а т?сіріп,

Жас Отанны? ?мірін де т?сініп,

«Елім, жерім» деп ?рандап тайсалмай,

Бір керемет жасады-ау кісілік!

Елбасымыз са?ан м??гі разымыз,

?лкен-кіші, а?айындар – б?ріміз.

«?лтым, елім» деп ?ай?ыр?ан ?лы жан,

Сіз біздерді? піріміз де, ?німіз.

М??алім:

         Бізді? Президентіміз – Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев. Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?. Олай болса, б?гінгі т?рбие са?атымызды ?ділетті? а? жолын ту етіп еліні? егемендігін, ынтыма?ты, т?тасты?, бірлікті ойла?ан, ?рпа?ты? саналылы?ына м?н берген, ар мен намысты биік ?ста?ан, ?лемдік де?гейдегі ірі ?о?ам ?айраткері, т?уелсіз ?аза?стан Республикасыны? т???ыш Президенті Н.?.Назарбаевты? ??рметіне арна?алы отырмыз!

         1 – желто?сан – Президент к?ніне орай ?ткізіліп отыр?ан «Мені? т???ыш Президентім» атты т?рбие са?атын ашы? деп жариялаймын!

         Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп Н.?.Назарбаев т???ыш елбасы болды. Елбасыны? бастауымен мені? Отаным ?лемге танылды. Елім елдігін к?рсетті, ерлігін танытты. ?аза? хал?ы егемендігін алып, Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен. Біра? ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді.

         Б?гінгі к?н бізге О?АЙЛЫ?ПЕН КЕЛГЕН ЖО?. Т?уелсіз ел атану ?шін, ?аншама а?а-апаларымыз, ата-бабаларымыз тер т?кті. Соны? ар?асында б?гінде біз, Т?уелсіз, дербес, ?лем таны?ан ?аза?стан атанып отырмыз. ?аза? деген атымызды ал?ан?а дейін ?аза? хал?ыны? басынан не ?тпеді, не к?рмеді.

?аза?стан дейтін мені? бар елім,

Жатыр алып жарты д?ние ?лемін!

Б?л даланы анам жаспен суар?ан,

Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан,

Б?л далада жылап келіп, уан?ан.

Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ан

Б?л далада ?скен жанда жо? арман! (?. Аманжолов)

Елі ??рмет т?т?ан, Ела?амыз,

Елі ?шін е?бек еткен Елбасымыз – Н.?.Назарбаевты? ?мір жолына шолу жасайы?.

Н?рс?лтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысыны?

?арасай ауданына ?арасты Шамал?ан ауылында ?біш пен ?лжанны?

отбасында д?ниеге келген

1-о?ушы:

Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев  1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысыны?

?арасай ауданына ?арасты Шамал?ан ауылында  ту?ан. Балалы? ша?ы кейде айта беретініміздей таршылы? жа?дайда ?тті. ?лкендерді? мал ба?уына, бау-ба?ша ?сіруіне к?мек к?рсету керек болды, ш?пшек теріп, отын жарды. ?зі еске ал?андай, ?сірген аз-маз ?німдерін сатып, ?й-ішіне ?ажетті заттар алу ?шін есек жеккен арбамен жа?ын ма?да?ы теміржол стансасына бару дегені? керемет мереке санал?ан. Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды. Ата-анасын ?атты ??рмет т?тты.

2-о?ушы:

         Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Ке?ес Ода?ында?ы аса ірі ?ара?анды металлургия комбинатыны? к?лемді ??рылысына аттанды. ??рылыста біраз е?бек еткеннен кейін бір топ ?аза?станды?тармен Украинаны? Днепроздержинск ?аласына барып металлург-ж?мысшы маманды?ын ме?герді. Б?л шойын ??юшы, домна пешіні? к?мекшісі ж?мыстарын ат?арды, ал кейінірек инженер д?режесіне к?терілді.

3-о?ушы:

 • 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы ?аскеле? ауданы Шамал?ан ауылында д?ниеге келген.
 • 1967 жылы ?ара?анды металлургия комбинаты жанында?ы жо?ары техникалы? о?у орнын бітірді. Экономика ?ылымдарыны? докторы ?л-Фараби атында?ы ?аза? мемлекеттік ?лтты? университетіні? профессоры Беларус ?ылым академиясыны? ??рметті м?шесі. М.В.Ломоносов атында?ы М?скеу мемлекттік университетіні? ??рметті профессоры.
 • 1960-1973 жылдары – ?ара?анды металлургия зауытында ж?мыс істейді.
 • 1969-1973 жылдары – ?ара?анды облысы Теміртау ?аласында?ы партия-комсомол ж?мыстарында жауапты ?ызметтер ат?арды.
 • 1973-1977 жылдары – ?арметкомбинатты? партком хатшысы
 • 1977-1979 жылдары – ?ара?анды облысты? партия комитетіні? хатшысы, 2- хатшысы.
 • 1979-1984 жылдары – ?аза?стан КП Орталы? Комитетіні? хатшысы.
 • 1984-1989 жылдары – ?аза? КСР Министрлер Ке?есіні? т?ра?асы.
 • 1989-1991 жылдары – ?аза?стан КП ОК бірінші хатшысы. 1990 жыл?ы а?пан-с?уір аралы?ында ?аза? КСР Жо?ары Ке?есіні? т?ра?асы болды.
 • 1990 жылды? с?уірінен – ?аза?стан Республикасыны? Президенті.
 • 1991 жылды? 1 желто?санында т???ыш рет ?Р Президентіні? жалпыхалы?ты? сайлауы ?тті. Сайлау н?тижесінде Н.?.Назарбаев басым дауыспен 98,7 % же?іске жетті.
 • 1995 жылды? 29 с?уірінде жалпыхалы?ты? референдум н?тижесінде ?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? ?кілеттілігі 2000 жыл?а дейін ?зартылды.
 • 1999 жылды? 10 ?а?тарында ?ткен жалпыхалы?ты? сайлауды? н?тижесінде Н.?.Назарбаев 79,78 % дауыс алып, ?Р Президенті болып сайланды.
 • 2005 жылды? 4 желто?санында сайцлаушыларды? 91,5 дауысын алып, ?Р Президенті болып ?айта сайланды.
 • ?аза?стан халы?тары ассамблеясыны? т?ра?асы;
 • ?аза?стан ?арулы К?штеріні? Жо?ары Бас ?олбасшысы;
 • Д?ниеж?зілік ?аза?тар ?ауымдасты?ыны? т?ра?асы.

Ж?байы – Сара Алпыс?ызы Назарбаева, Халы?аралы? «Б?бек» балалар ?айырымдылы? ?орын бас?арады.

Президентті? ?ш ?ызы бар: Дари?а – саясат ?ылымдарыны? докторы, Динара – Н.?.Назарбаев атында?ы білімді ?олдау ?орын бас?арады. ?лия – бизнеспен айналысады, «Элитстрой» компаниясын бас?арады.

4-о?ушы:

Ол ?аза?стан ?кіметін бас?ар?анда 44 жаста болды. Осылайша оны? саяси ?мірбаяны басталады. 

1991 жылы 1-желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайлады.

5-о?ушы:

1991 жылды? 16 желто?санында ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы сессиясы «Т?уелсіз демократиялы? ж?не ???ылы мемлекет» деп жариялады. 1992 жылы 4-маусымда  жа?а мемлекеттік р?міздер Елта?ба, Ту, ?н?ран бекітілді. Елта?ба авторлары: Жандарбек М?лібек?лы, Шотаман У?лиханов.

7-о?ушы:

Ша?ыра? – Отан отбасынан басталады, орта? ша?ыра? биік, боса?а берік болсын деген ма?ынаны, ал уы?тар – ?лкен ?йді? уы?тарын шын ниеттерімен ?осыла таныт?ан елшілес ел ж?рт?а да бай, ?уатты тілеймін дегенді білдіреді. Ай м?йізді, алтын ?анатты ?ос пыра? – арыстанны? ж?ректілігін, ?ыранны? ?ыра?ылы?ын, ?гізді? ?ара к?шін, елікті? шапша?ды?ын, ?ырмызы ?ызыл т?лкіні? жауын жер со?тырар айлакерлігін білдіреді. Бес б?рышты ж?лдыз «Ба?ымыз ашылып, ж?лдызымыз жар?ырай берсін» деген асыл арманды ар?алап т?р.

8-о?ушы:

Мемлекеттік Ту – 1992 жылы 4 маусымда ?абылданып, 6 маусымда к?шіне енді. Туды? ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап ?ш?ан ?ыран бейнеленген, ішкі б?рышты к?гілдір матаны? сол жа?ында ?ызыл ?рнегі бар. Жалауды? ?зынды?ы-2 метр, ені-1 метр. Жалауды? жобасын жаса?ан суретші – Ш?кен Ниязбеков.

9-о?ушы:

1993 жылы 15 ?арашада ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? а?шасы – те?ге айналым?а енді.

А?шам шы?ты ?зімні? т???ыш рет,

Білдім дербес елімні? ?лгісі деп.

Бейнеленген хан, а?ын, ?алымдарым,

Беттерінен к?з тартып т?рды сурет.

Те?дікті айтып т?р аты те?ге деген,

??т-береке болшы бір елге келген.

?з туы, елта?ба, ?н?раны бар

Айты?даршы, енді елім кем де неден?

10-о?ушы:        

1995 жылы 28 ?а?тарда Т?уелсіз ?Р-ны? т???ыш «Ата За?ы» ?абылданды.

«Ата За?»

Азат елді? бастал?ан ай?ын жолы т?різді,

Ата За? деп атал?ан Конституциямыз бар бізді?.

Ата За?мен бекіткен дербестігін еліміз,

Ата-баба м?ра еткен, т?тасты?ын жеріміз.

Халы? сенген за?ымыз ?ділдікті ?олдайды.

Жа?сарсын деп халіміз адам ???ын ?ор?айды.

Дейді за?ы мемлекет ?лкенге де, бала?а:

«О?у о?ы, е?бек ет, к?сіп жаса ?ала?ан!»

?рбір бабы ма?ызды, ?р к??ілді? жыры бір,

Бізде 30 тамыз – Ата За?ны? к?ні б?л.

Ермек ?тетілеу?лы.

         11-о?ушы:

         2006 жылы 7 ?а?тарда ?н?ран ?абылданды.

         Егемен елім ?н?раны жа?арды,

         «Мені? ?аза?станым» жер ж?зіне таралды. (?н?ран айтылады)

                   Елбасымыз са?ан м??гі разымыз,

?лкен-кіші, а?айындар – б?ріміз.

                   «?лтым, елім» деп ?ай?ыр?ан ?лы жан,

                   Сіз біздерді? піріміз де, ?німіз.

                   Хал?ым айт?ан жер к?терер ел да??ын,

                   Елім айт?ан ел к?терер жер да??ын.

                   Президентім, елбасы, аман бол?ай,

                   М??гі жаса, жас ?аза?ым, ?р хал?ым!

         Т?ле би с?зімен сынып са?атымызды ая?таймыз.

                   Уа, хал?ым, с?з ?адірін білесі?.

                   Жа?быр жаумаса, жер жетім,

                   Басшысы болмаса, ел жетім.

                   К?сіле шабар жерім бар,

                   Тау к?терген елім бар.

                   ?ол бастайтын ерім бар,

                   Атадан ?ал?ан сара жолым бар.

         Барлы?ы: «Осы т?уелсіз елімізді? намысын ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? ерте?і, болаша?ы ?шін жауап беретін ?рпа? екенімізді сезінеміз!»

?н: «Елім мені?» (с?зі:Н.Назарбаев, ?ні:Б.Тілеуханов)

?н: «Жаса ?аза?стан!»

 

 

Просмотр содержимого документа
«"Мені? Президентім" та?ырыбында?ы ашы? т?рбие са?атыны? жоспары 2-сынып»


«Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» ММ-сі


Ашық тәрбие сағаты

Тақырыбы: «Менің Президентім»


Дайындаған: Утегенова Шырынгүл

2015-2016 оқу жылы


Тақырыбы: Менің тұңғыш Президентім

Мақсаты:

 1. Қазақ халқының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып-өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру;

 2. Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырыап, Отанын, халқын сүюге, ержүректілікке, азаматтыққа, патриоттық сезімге тәрбиелеу;

 3. Шәкірт жүрегінде елбасына деген сүйіспеншілік сезімін ояту, құрметтеу.

Көрнекілігі: слайдтар көрсету, үнтаспа, шарлар, суреттер, буклет «Нұрсұлтан Назарбаев – тұңғыш президент» 1 желтоқсан – Президент күніне орай өткізілген тәрбие сағаты.

Біздің Президентіміз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық.

1-оқушы:

Әлем таныған, дарынды тұлға, іскер-саясатшы, Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев сол күннен бері 22 жыл ел басқарып келеді. Ол Қазақстанды бүгінде әлемге әйгілі мемлекет етіп, атын шығарды. Ел экономикасын түзеп, болашақта көш бастаушы елдердің қатарына қосу үшін аянбай еңбек етуде.

Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Н.Ә.Назарбаев тұңғыш елбасы болды. Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ халқы егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен. Бірақ ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді.

1-оқушы: «Елбасына»

Ауыр күнді артымызға тастауы –

Қиын сәтте қиындықтан қашпауы.

Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген,

Елбасымыз Нұрағаңның бастауы

Туды ұстап тура жолға түсіріп,

Жас Отанның өмірін де түсініп,

«Елім, жерім» деп ұрандап тайсалмай,

Бір керемет жасады-ау кісілік!

Елбасымыз саған мәңгі разымыз,

Үлкен-кіші, ағайындар – бәріміз.

«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан,

Сіз біздердің піріміз де, әніміз.

Мұғалім:

Біздің Президентіміз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық. Олай болса, бүгінгі тәрбие сағатымызды әділеттің ақ жолын ту етіп елінің егемендігін, ынтымақты, тұтастық, бірлікті ойлаған, ұрпақтың саналылығына мән берген, ар мен намысты биік ұстаған, әлемдік деңгейдегі ірі қоғам қайраткері, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың құрметіне арнағалы отырмыз!

1 – желтоқсан – Президент күніне орай өткізіліп отырған «Менің тұңғыш Президентім» атты тәрбие сағатын ашық деп жариялаймын!

Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Н.Ә.Назарбаев тұңғыш елбасы болды. Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ халқы егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен. Бірақ ар-намысты ту еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді.

Бүгінгі күн бізге ОҢАЙЛЫҚПЕН КЕЛГЕН ЖОҚ. Тәуелсіз ел атану үшін, қаншама аға-апаларымыз, ата-бабаларымыз тер төкті. Соның арқасында бүгінде біз, Тәуелсіз, дербес, әлем таныған Қазақстан атанып отырмыз. Қазақ деген атымызды алғанға дейін қазақ халқының басынан не өтпеді, не көрмеді.

Қазақстан дейтін менің бар елім,

Жатыр алып жарты дүние әлемін!

Бұл даланы анам жаспен суарған,

Бұл далада атам қолға ту алған,

Бұл далада жылап келіп, уанған.

Бұл даланы көріп алғаш қуанған

Бұл далада өскен жанда жоқ арман! (Қ. Аманжолов)

Елі құрмет тұтқан, Елағамыз,

Елі үшін еңбек еткен Елбасымыз – Н.Ә.Назарбаевтың өмір жолына шолу жасайық.


Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының

Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның

отбасында дүниеге келген

1-оқушы:

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының

Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында туған. Балалық шағы кейде айта беретініміздей таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау-бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек теріп, отын жарды. Өзі еске алғандай, өсірген аз-маз өнімдерін сатып, үй-ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің керемет мереке саналған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды. Ата-анасын қатты құрмет тұтты.

2-оқушы:

Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның Днепроздержинск қаласына барып металлург-жұмысшы мамандығын меңгерді. Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді.

3-оқушы:

 • 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген.

 • 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы жоғары техникалық оқу орнын бітірді. Экономика ғылымдарының докторы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің профессоры Беларус ғылым академиясының құрметті мүшесі. М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекттік университетінің құрметті профессоры.

 • 1960-1973 жылдары – Қарағанды металлургия зауытында жұмыс істейді.

 • 1969-1973 жылдары – Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия-комсомол жұмыстарында жауапты қызметтер атқарды.

 • 1973-1977 жылдары – Қарметкомбинаттың партком хатшысы

 • 1977-1979 жылдары – Қарағанды облыстық партия комитетінің хатшысы, 2- хатшысы.

 • 1979-1984 жылдары – Қазақстан КП Орталық Комитетінің хатшысы.

 • 1984-1989 жылдары – Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің төрағасы.

 • 1989-1991 жылдары – Қазақстан КП ОК бірінші хатшысы. 1990 жылғы ақпан-сәуір аралығында Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің төрағасы болды.

 • 1990 жылдың сәуірінен – Қазақстан Республикасының Президенті.

 • 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет ҚР Президентінің жалпыхалықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Н.Ә.Назарбаев басым дауыспен 98,7 % жеңіске жетті.

 • 1995 жылдың 29 сәуірінде жалпыхалықтық референдум нәтижесінде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігі 2000 жылға дейін ұзартылды.

 • 1999 жылдың 10 қаңтарында өткен жалпыхалықтық сайлаудың нәтижесінде Н.Ә.Назарбаев 79,78 % дауыс алып, ҚР Президенті болып сайланды.

 • 2005 жылдың 4 желтоқсанында сайцлаушылардың 91,5 дауысын алып, ҚР Президенті болып қайта сайланды.

 • Қазақстан халықтары ассамблеясының төрағасы;

 • Қазақстан Қарулы Күштерінің Жоғары Бас Қолбасшысы;

 • Дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының төрағасы.

Жұбайы – Сара Алпысқызы Назарбаева, Халықаралық «Бөбек» балалар қайырымдылық қорын басқарады.

Президенттің үш қызы бар: Дариға – саясат ғылымдарының докторы, Динара – Н.Ә.Назарбаев атындағы білімді қолдау қорын басқарады. Әлия – бизнеспен айналысады, «Элитстрой» компаниясын басқарады.

 • 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін жариялады.

 • 1991 жылы қазақ халқының тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышта ерлік көрсетті.

 • 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңге айналымға енді.

 • 1997 жылдың 10 желтоқсанынан бастап Ақмола қаласы Қазақстанның астанасы деп жарияланды.

 • 1998 жылдың 6 мамырында оған Астана деген ат берілген.

1992 жылдың маусым айының 4 жұлдызы – Қазақстан Республикасы тарихындағы ерекше мәртебелі күн. Бұл еліміздің мемлекеттік рәміздері, Елтаңбасы, Әнұраны дүниеге келген күн ретінде мәңгі есте қалады.

1991 жылдың 1 желтоқсаны және 16 желтоқсаны әрқашан да біздің тарихымыздың Бірлігі күні, Ұлы күні болып қала береді, барлық уақыттарда да Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев есімімен тығыз байланыста болады.

4-оқушы:

Ол Қазақстан Үкіметін басқарғанда 44 жаста болды. Осылайша оның саяси өмірбаяны басталады.

1991 жылы 1-желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайлады.

5-оқушы:

1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сессиясы «Тәуелсіз демократиялық және құқылы мемлекет» деп жариялады. 1992 жылы 4-маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді. Елтаңба авторлары: Жандарбек Мәлібекұлы, Шотаман Уәлиханов.

7-оқушы:

Шаңырақ – Отан отбасынан басталады, ортақ шаңырақ биік, босаға берік болсын деген мағынаны, ал уықтар – үлкен үйдің уықтарын шын ниеттерімен қосыла танытқан елшілес ел жұртқа да бай, қуатты тілеймін дегенді білдіреді. Ай мүйізді, алтын қанатты қос пырақ – арыстанның жүректілігін, қыранның қырағылығын, өгіздің қара күшін, еліктің шапшаңдығын, қырмызы қызыл түлкінің жауын жер соқтырар айлакерлігін білдіреді. Бес бұрышты жұлдыз «Бағымыз ашылып, жұлдызымыз жарқырай берсін» деген асыл арманды арқалап тұр.

8-оқушы:

Мемлекеттік Ту – 1992 жылы 4 маусымда қабылданып, 6 маусымда күшіне енді. Тудың ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген, ішкі бұрышты көгілдір матаның сол жағында қызыл өрнегі бар. Жалаудың ұзындығы-2 метр, ені-1 метр. Жалаудың жобасын жасаған суретші – Шәкен Ниязбеков.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының, Халықаралық инженерлік академияның, Ресей федерациясы әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі. Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің құрметті профессоры. Беларус ғылы академиясының құрметті мүшесі. М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің құрметті профессоры.

Назарбаев – Қазақстанның ең жоғары ерекшелік белгісі – ерекше үлгідегі «Алтын Қыран» орденімен, сондай-ақ әлемнің көптеген елдерінің, халықаралық және қоғамдық ұйымдардың жоғары наградаларымен марапатталған.

Әлемдік сарапшылардың мойындауынша, Қазақстандағы Назарбаев пен оның пікірлестері жүргізіп келе жатқан өзгерістер XX-ғасырдың соңында пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекттер тарихындағы ең табыстылардың бірі болып есептеледі.

9-оқушы:

1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық ақшасы – теңге айналымға енді.

Ақшам шықты өзімнің тұңғыш рет,

Білдім дербес елімнің үлгісі деп.

Бейнеленген хан, ақын, ғалымдарым,

Беттерінен көз тартып тұрды сурет.

Теңдікті айтып тұр аты теңге деген,

Құт-береке болшы бір елге келген.

Өз туы, елтаңба, әнұраны бар

Айтыңдаршы, енді елім кем де неден?


10-оқушы:

1995 жылы 28 қаңтарда Тәуелсіз ҚР-ның тұңғыш «Ата Заңы» қабылданды.

«Ата Заң»

Азат елдің басталған айқын жолы тәрізді,

Ата Заң деп аталған Конституциямыз бар біздің.

Ата Заңмен бекіткен дербестігін еліміз,

Ата-баба мұра еткен, тұтастығын жеріміз.

Халық сенген заңымыз әділдікті қолдайды.

Жақсарсын деп халіміз адам құқын қорғайды.

Дейді заңы мемлекет үлкенге де, балаға:

«Оқу оқы, еңбек ет, кәсіп жаса қалаған!»

Әрбір бабы маңызды, әр көңілдің жыры бір,

Бізде 30 тамыз – Ата Заңның күні бұл.

Ермек Өтетілеуұлы.

11-оқушы:

2006 жылы 7 қаңтарда әнұран қабылданды.

Егемен елім әнұраны жаңарды,

«Менің Қазақстаным» жер жүзіне таралды. (Әнұран айтылады)

Елбасымыз саған мәңгі разымыз,

Үлкен-кіші, ағайындар – бәріміз.

«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан,

Сіз біздердің піріміз де, әніміз.


Халқым айтқан жер көтерер ел даңқын,

Елім айтқан ел көтерер жер даңқын.

Президентім, елбасы, аман болғай,

Мәңгі жаса, жас қазағым, өр халқым!

Төле би сөзімен сынып сағатымызды аяқтаймыз.

Уа, халқым, сөз қадірін білесің.

Жаңбыр жаумаса, жер жетім,

Басшысы болмаса, ел жетім.

Көсіле шабар жерім бар,

Тау көтерген елім бар.

Қол бастайтын ерім бар,

Атадан қалған сара жолым бар.

Барлығы: «Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз!»

Ән: «Елім менің» (сөзі:Н.Назарбаев, әні:Б.Тілеуханов)

Ән: «Жаса Қазақстан!»
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"Мені? Президентім" та?ырыбында?ы ашы? т?рбие са?атыны? жоспары 2-сынып

Автор: Утегенова Шырынгул Сайлауовна

Дата: 01.02.2016

Номер свидетельства: 286329

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства