kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Мен, ?аза?станны? патриотымын

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мен, ?аза?станны? патриотымын!

Ма?саты:

О?ушыларды Отанды с?юге, ??рметтеп ?астерлеуге,?з елін, тегін тарихын білуге т?рбиелеу. 
О?ушыларды? таным белсенділіктерін,?ызы?ушылы?тарын дамыту. 
О?ушылар?а патриотты?, эстетикалы?, адамгершілік т?рбие беру, ?з ой-пікірін білдіре алатын о?ушыларды т?рбиелеу.

К?рнекілігі : суреттер

Барысы:

?йымдастыру.

Аспаны ашы? елімізді?, 
К?ркі с?лу жерімізді?, 
Біз-ба?ытты баламыз! 
А?пыз,?ара, сарымыз, 
А?айынбыз б?ріміз!

М??алімні? кіріспе с?зі:

-Отан – ?р адамны?ж?регінежылытиер?асиеттіс?з.Отан –сені? ту?ан елі?, ту?анжері?, дос –жарандары?, ту?антуыс?аны?. Отан-б?л?зі?ні?т?ратын, ?мірс?ретін, ?ызметететінжері?. Отанадам?шінбіреу ?ана. Отандыана?ате?ейді. Себебі, Отансендердіана?дай?ор?айды, к?мектеседі, к?шбереді.БізОтанымызды, еліміздіс?йеміз. Біз, ?аза?станны?патриотымыз!

Отан деген не, кім ?алай т?сінеді? К?п аузынан т?спейтін, Отан деген немене?

Оны? т?л?а т?с кейпін, Достым білгі? келе ме?

 Отан дейміз от жа??ан жерімізді,

Отан дейміз ?сірген елімізді.

Отан дейміз ту?ан жер, атамекен –

Биік тау, орман, то?ай к?лімізді.

  Отан дейміз ке?-байта? астананы,

Жасыл жайлау, жа?а жол, жас ?аланы.

Отанны? шеті де жо?, шегі де жо?,

Ол біра? ?з ?йі?нен басталады.

Отан – ?лке?, астана?,

-Бізді? Отанымыз ?алай аталады?

-?аза?стан Республикасы ?андай мемлекет?

-?аза?стан Республикасыны? президенті кім?

Ел болды? ерік алды? астаналы

Енді кімнен ?аза?ым жас?анады?

Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі,

Н?рс?лтанны? атымен басталады.

Бізді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасы. Сан ?асырлар бойы ата-бабаларымыз жерін жаудан ?ор?ап, б?гінгі ?рпа?, бізге жеткізді. ?аза?стан жер к?лемібойынша 9 орында т?р.?аза?станда ?лкен ?алалар к?п. Олар: Алматы, Астана, ?ара?анды, Шымкент, К?кшетау, ?останай, А?тау, Павлодар, А?т?бе, Тараз, ?ызылорда, ?скемен, Семей, Талды?ор?ан. Б?лар – ?демі ?алалар.

Астана- Отанымызды? бас ?аласы, астанасы.Ол Есіл ?зеніні? жа?асында орналас?ан. Астана ?аласын ?азір б?кіл ел біледі.

?аза?стан-т?уелсіз, егеменді, к?п ?лтты мемлекет. Онда ?аза?тар, ?рыстар, ?й?ырлар, ?збектер, корейлер, украйндер ж?не та?ы бас?а ?лттарды? ?кілдері т?рады. Олар тату-т?тті, бірлікте ?мір с?ріп жатыр.

Аумалы- т?кпелі заманды бастан кешкен ?аза? хал?ыны? ?зіндік бас?ару ж?йесі бол?ан. Ел ?амын жеген ерлері, с?зін с?йлеп, халы? жа?дайын жаса?ан шешендері, білімпаз билері, ?р елде, ?р ауылда с?з ты?дар а?са?алдары бол?ан. ?аза?та аты а?ыз?а айнал?ан ?азыбек би, ?йтеке би, Т?ле би сия?ты би-шешендер ?те к?п.

Мемлекеттік тіл-?аза? тілі. ?аза? тілін білу-?рбір ?аза?станды? азаматты? борышы.

Сондай-а? мемлекетімізді? ?з Ата за?ы бар. 1993 жылы 28 ?а?тарда ?Р т???ыш Конституциясы ?абылданды. 1995 жылы 30 тамызда елімізді? жа?а конститутциясы ?абылданды.Адамны? ?мірін, денсаулы?ын, тынышты?ын мемлекетімізді? Ата за?ы ?ор?айды.

1992 жылы ?Р мемлекеттік р?міздері ?абылданды. Олар: ту, елта?ба, гимн.

?аза?стан Республикасыны? мемлекттік Туы.

Ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап?ш?ан ?ыран бейнеленген тік б?рышты к?гілдірт?сті мата. Алтын к?н, ?ыран ж?не ою-?рнек бізді? хал?ымызды? ашы? келешегі мен берекесі,тынышты? пен байлы?ты? белгісі.

?аза?стан Республикасыны?мемлекеттік Елта?басындак?гілдір т?с аясындаша?ыра? бейнеленген.Ша?ыра?ты айнала к?нс?улесіндей тарап, уы?тар

шаншыл?ан. Бес ж?лдыз,?анатты т?лпар бейнеленген.Бидай саба?тары то?шылы?, молшылы?ты білдіреді.

Кез-келген мемлекеттік р?міздерді? е? ма?ыздысы- Гимн. Гимн мемлекеттік ?н. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты? мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі ?мірі мен клешек арманы айтыл?ан.

            Ия, балалар, елін, жерін с?йетін азамат болып шы?у ?шін ?андай бала болуымыз керек?

Білімді, ?нерлі, а?ылды, е?бекс?йгіш бала болуымыз керек. 
Саба?ымызды жа?сы о?ып, елімізді? адал, е?бек?ор азаматы болайы?. Ер жетіп елімізді? одан ?рі к?ркеюіне, г?лденуіне ?з ?лесімізді ?осайы?.

О?ушылар та?та?а шы?ып, келесі ?ріптерді к?тереді.

Б- білімімді арнайтын 
О- отанымды ?ор?айтын 
Л- ла?кестікті даттайтын 
А- адалды?ты жа?тайтын 
Ш- шуа?ымды шашатын 
А- асулардан асатын 
?- ?арыш сырын ме?гергн 
Ы- ынтыма?ты те? к?рген 
М- менмендікті жек к?рген 
?- ?аза??а ?ызмет ететін 
А- арманына жететін 
З- за?ды жа?сы білетін 
А- ал?а ?арай ж?ретін 
?- ?айырымды елімні? 
С- салтанатты жерімні? 
Т- толы?тырам сенімін 
А- абыройын,жігерін 

Н- намысын ?олдан бермейтін 
 

?ортынды: — Міне, балалар, б?гін ?здері?ді Т?уелсіз елімізді? болаша?ы екендері?ді, я?ни, на?ыз азамат екендіктері?ді к?рсете білді?дер. Белгілі а?ын атамыз Ж. Молда?алиев:

?ткені?ді еске алса?,

?скені?ні? белгісі.

?ткені?ді ?мытса?,

?шкені?ні? белгісі,

— деген екен. Сонды?тан, хал?ымызды? б?гінгі уа?ыт?а дейінгі жеткен жетістіктері ?здері?е аманат. Сондай-а?, елімізді? егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елта?бамыз, Туымыз, Ата за?ымыз,?н?ранымызды бойында?ы бойт?марындай са?тап ?ана ?оймай, ?ашанда елімізді?, жерімізді? еркіндігін са?тар мы?ты ?рпа?, мы?ты азамат болатындары?а сенімім мол. Жолдары? ашы?, жар?ын болсын, Т?уелсіз елді?а заматтары!Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: Мен, ?аза?станны? патриотымын!

Ма?саты:

О?ушыларды Отанды с?юге, ??рметтеп ?астерлеуге,?з елін, тегін тарихын білуге т?рбиелеу. 
О?ушыларды? таным белсенділіктерін,?ызы?ушылы?тарын дамыту. 
О?ушылар?а патриотты?, эстетикалы?, адамгершілік т?рбие беру, ?з ой-пікірін білдіре алатын о?ушыларды т?рбиелеу.

К?рнекілігі : суреттер

Барысы:

?йымдастыру.

Аспаны ашы? елімізді?, 
К?ркі с?лу жерімізді?, 
Біз-ба?ытты баламыз! 
А?пыз,?ара, сарымыз, 
А?айынбыз б?ріміз!

М??алімні? кіріспе с?зі:

-Отан – ?р адамны?ж?регінежылытиер?асиеттіс?з.Отан –сені? ту?ан елі?, ту?анжері?, дос –жарандары?, ту?антуыс?аны?. Отан-б?л?зі?ні?т?ратын, ?мірс?ретін, ?ызметететінжері?. Отанадам?шінбіреу ?ана. Отандыана?ате?ейді. Себебі, Отансендердіана?дай?ор?айды, к?мектеседі, к?шбереді.БізОтанымызды, еліміздіс?йеміз. Біз, ?аза?станны?патриотымыз!

Отан деген не, кім ?алай т?сінеді? К?п аузынан т?спейтін, Отан деген немене?

Оны? т?л?а т?с кейпін, Достым білгі? келе ме?

 Отан дейміз от жа??ан жерімізді,

Отан дейміз ?сірген елімізді.

Отан дейміз ту?ан жер, атамекен –

Биік тау, орман, то?ай к?лімізді.

  Отан дейміз ке?-байта? астананы,

Жасыл жайлау, жа?а жол, жас ?аланы.

Отанны? шеті де жо?, шегі де жо?,

Ол біра? ?з ?йі?нен басталады.

Отан – ?лке?, астана?,

-Бізді? Отанымыз ?алай аталады?

-?аза?стан Республикасы ?андай мемлекет?

-?аза?стан Республикасыны? президенті кім?

Ел болды? ерік алды? астаналы

Енді кімнен ?аза?ым жас?анады?

Т?уелсіз мемлекетті? шежіресі,

Н?рс?лтанны? атымен басталады.

Бізді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасы. Сан ?асырлар бойы ата-бабаларымыз жерін жаудан ?ор?ап, б?гінгі ?рпа?, бізге жеткізді. ?аза?стан жер к?лемібойынша 9 орында т?р.?аза?станда ?лкен ?алалар к?п. Олар: Алматы, Астана, ?ара?анды, Шымкент, К?кшетау, ?останай, А?тау, Павлодар, А?т?бе, Тараз, ?ызылорда, ?скемен, Семей, Талды?ор?ан. Б?лар – ?демі ?алалар.

Астана- Отанымызды? бас ?аласы, астанасы.Ол Есіл ?зеніні? жа?асында орналас?ан. Астана ?аласын ?азір б?кіл ел біледі.

?аза?стан-т?уелсіз, егеменді, к?п ?лтты мемлекет. Онда ?аза?тар, ?рыстар, ?й?ырлар, ?збектер, корейлер, украйндер ж?не та?ы бас?а ?лттарды? ?кілдері т?рады. Олар тату-т?тті, бірлікте ?мір с?ріп жатыр.

Аумалы- т?кпелі заманды бастан кешкен ?аза? хал?ыны? ?зіндік бас?ару ж?йесі бол?ан. Ел ?амын жеген ерлері, с?зін с?йлеп, халы? жа?дайын жаса?ан шешендері, білімпаз билері, ?р елде, ?р ауылда с?з ты?дар а?са?алдары бол?ан. ?аза?та аты а?ыз?а айнал?ан ?азыбек би, ?йтеке би, Т?ле би сия?ты би-шешендер ?те к?п.

Мемлекеттік тіл-?аза? тілі. ?аза? тілін білу-?рбір ?аза?станды? азаматты? борышы.

Сондай-а? мемлекетімізді? ?з Ата за?ы бар. 1993 жылы 28 ?а?тарда ?Р т???ыш Конституциясы ?абылданды. 1995 жылы 30 тамызда елімізді? жа?а конститутциясы ?абылданды.Адамны? ?мірін, денсаулы?ын, тынышты?ын мемлекетімізді? Ата за?ы ?ор?айды.

1992 жылы ?Р мемлекеттік р?міздері ?абылданды. Олар: ту, елта?ба, гимн.

?аза?стан Республикасыны? мемлекттік Туы.

Ортасында ш??ылалы к?н, оны? астында ?алы?тап?ш?ан ?ыран бейнеленген тік б?рышты к?гілдірт?сті мата. Алтын к?н, ?ыран ж?не ою-?рнек бізді? хал?ымызды? ашы? келешегі мен берекесі,тынышты? пен байлы?ты? белгісі.

?аза?стан Республикасыны?мемлекеттік Елта?басындак?гілдір т?с аясындаша?ыра? бейнеленген.Ша?ыра?ты айнала к?нс?улесіндей тарап, уы?тар

шаншыл?ан. Бес ж?лдыз,?анатты т?лпар бейнеленген.Бидай саба?тары то?шылы?, молшылы?ты білдіреді.

Кез-келген мемлекеттік р?міздерді? е? ма?ыздысы- Гимн. Гимн мемлекеттік ?н. Ол халы?ты ?йгілі етеді. Оны? с?здерінде халы?ты? мы?да?ан жыл?ы тарихы, б?гінгі ?мірі мен клешек арманы айтыл?ан.

            Ия, балалар, елін, жерін с?йетін азамат болып шы?у ?шін ?андай бала болуымыз керек?

Білімді, ?нерлі, а?ылды, е?бекс?йгіш бала болуымыз керек. 
Саба?ымызды жа?сы о?ып, елімізді? адал, е?бек?ор азаматы болайы?. Ер жетіп елімізді? одан ?рі к?ркеюіне, г?лденуіне ?з ?лесімізді ?осайы?.

О?ушылар та?та?а шы?ып, келесі ?ріптерді к?тереді.

Б- білімімді арнайтын 
О- отанымды ?ор?айтын 
Л- ла?кестікті даттайтын 
А- адалды?ты жа?тайтын 
Ш- шуа?ымды шашатын 
А- асулардан асатын 
?- ?арыш сырын ме?гергн 
Ы- ынтыма?ты те? к?рген 
М- менмендікті жек к?рген 
?- ?аза??а ?ызмет ететін 
А- арманына жететін 
З- за?ды жа?сы білетін 
А- ал?а ?арай ж?ретін 
?- ?айырымды елімні? 
С- салтанатты жерімні? 
Т- толы?тырам сенімін 
А- абыройын,жігерін 

Н- намысын ?олдан бермейтін 
 

?ортынды: — Міне, балалар, б?гін ?здері?ді Т?уелсіз елімізді? болаша?ы екендері?ді, я?ни, на?ыз азамат екендіктері?ді к?рсете білді?дер. Белгілі а?ын атамыз Ж. Молда?алиев:

?ткені?ді еске алса?,

?скені?ні? белгісі.

?ткені?ді ?мытса?,

?шкені?ні? белгісі,

— деген екен. Сонды?тан, хал?ымызды? б?гінгі уа?ыт?а дейінгі жеткен жетістіктері ?здері?е аманат. Сондай-а?, елімізді? егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елта?бамыз, Туымыз, Ата за?ымыз,?н?ранымызды бойында?ы бойт?марындай са?тап ?ана ?оймай, ?ашанда елімізді?, жерімізді? еркіндігін са?тар мы?ты ?рпа?, мы?ты азамат болатындары?а сенімім мол. Жолдары? ашы?, жар?ын болсын, Т?уелсіз елді?а заматтары!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Мен, ?аза?станны? патриотымын»

Тәрбие сағатының тақырыбы: Мен, Қазақстанның патриотымын!

Мақсаты:

Оқушыларды Отанды сүюге, құрметтеп қастерлеуге,өз елін, тегін тарихын білуге тәрбиелеу. 
Оқушылардың таным белсенділіктерін,қызығушылықтарын дамыту. 
Оқушыларға патриоттық, эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру, өз ой-пікірін білдіре алатын оқушыларды тәрбиелеу.

Көрнекілігі : суреттер

Барысы:

Ұйымдастыру.

Аспаны ашық еліміздің, 
Көркі сұлу жеріміздің, 
Біз-бақытты баламыз! 
Ақпыз,қара, сарымыз, 
Ағайынбыз бәріміз!

Мұғалімнің кіріспе сөзі:

-Отан – әр адамныңжүрегінежылытиерқасиеттісөз.Отан –сенің туған елің, туғанжерің, дос –жарандарың, туғантуысқаның. Отан-бұлөзіңніңтұратын, өмірсүретін, қызметететінжерің. Отанадамүшінбіреу ғана. Отандыанағатеңейді. Себебі, Отансендердіанаңдайқорғайды, көмектеседі, күшбереді.БізОтанымызды, еліміздісүйеміз. Біз, Қазақстанныңпатриотымыз!

Отан деген не, кім қалай түсінеді? Көп аузынан түспейтін, Отан деген немене?

Оның тұлға түс кейпін, Достым білгің келе ме?

Отан дейміз от жаққан жерімізді,

Отан дейміз өсірген елімізді.

Отан дейміз туған жер, атамекен –

Биік тау, орман, тоғай көлімізді.

  Отан дейміз кең-байтақ астананы,

Жасыл жайлау, жаңа жол, жас қаланы.

Отанның шеті де жоқ, шегі де жоқ,

Ол бірақ өз үйіңнен басталады.

Отан – өлкең, астанаң,

-Біздің Отанымыз қалай аталады?

-Қазақстан Республикасы қандай мемлекет?

-Қазақстан Республикасының президенті кім?

Ел болдық ерік алдық астаналы

Енді кімнен қазағым жасқанады?

Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі,

Нұрсұлтанның атымен басталады.

 

Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы. Сан ғасырлар бойы ата-бабаларымыз жерін жаудан қорғап, бүгінгі ұрпақ, бізге жеткізді. Қазақстан жер көлемібойынша 9 орында тұр.Қазақстанда үлкен қалалар көп. Олар: Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент, Көкшетау, Қостанай, Ақтау, Павлодар, Ақтөбе, Тараз, Қызылорда, Өскемен, Семей, Талдықорған. Бұлар – әдемі қалалар.

Астана- Отанымыздың бас қаласы, астанасы.Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Астана қаласын қазір бүкіл ел біледі.

Қазақстан-тәуелсіз, егеменді, көп ұлтты мемлекет. Онда қазақтар, ұрыстар, ұйғырлар, өзбектер, корейлер, украйндер және тағы басқа ұлттардың өкілдері тұрады. Олар тату-тәтті, бірлікте өмір сүріп жатыр.

Аумалы- төкпелі заманды бастан кешкен қазақ халқының өзіндік басқару жүйесі болған. Ел қамын жеген ерлері, сөзін сөйлеп, халық жағдайын жасаған шешендері, білімпаз билері, әр елде, әр ауылда сөз тыңдар ақсақалдары болған. Қазақта аты аңызға айналған Қазыбек би, Әйтеке би, Төле би сияқты би-шешендер өте көп.

Мемлекеттік тіл-қазақ тілі. Қазақ тілін білу-әрбір қазақстандық азаматтың борышы.

Сондай-ақ мемлекетіміздің өз Ата заңы бар. 1993 жылы 28 қаңтарда ҚР тұңғыш Конституциясы қабылданды. 1995 жылы 30 тамызда еліміздің жаңа конститутциясы қабылданды.Адамның өмірін, денсаулығын, тыныштығын мемлекетіміздің Ата заңы қорғайды.

1992 жылы ҚР мемлекеттік рәміздері қабылданды. Олар: ту, елтаңба, гимн.

Қазақстан Республикасының мемлекттік Туы.

Ортасында шұғылалы күн, оның астында қалықтапұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты көгілдіртүсті мата. Алтын күн, қыран және ою-өрнек біздің халқымыздың ашық келешегі мен берекесі,тыныштық пен байлықтың белгісі.

Қазақстан Республикасыныңмемлекеттік Елтаңбасындакөгілдір түс аясындашаңырақ бейнеленген.Шаңырақты айнала күнсәулесіндей тарап, уықтар

шаншылған. Бес жұлдыз,қанатты тұлпар бейнеленген.Бидай сабақтары тоқшылық, молшылықты білдіреді.

Кез-келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы- Гимн. Гимн мемлекеттік ән. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен клешек арманы айтылған.

  Ия, балалар, елін, жерін сүйетін азамат болып шығу үшін қандай бала болуымыз керек?

Білімді, өнерлі, ақылды, еңбексүйгіш бала болуымыз керек. 
Сабағымызды жақсы оқып, еліміздің адал, еңбекқор азаматы болайық. Ер жетіп еліміздің одан әрі көркеюіне, гүлденуіне өз үлесімізді қосайық.

Оқушылар тақтаға шығып, келесі әріптерді көтереді.

Б- білімімді арнайтын 
О- отанымды қорғайтын 
Л- лаңкестікті даттайтын 
А- адалдықты жақтайтын 
Ш- шуағымды шашатын 
А- асулардан асатын 
Ғ- ғарыш сырын меңгергн 
Ы- ынтымақты тең көрген 
М- менмендікті жек көрген 
Қ- қазаққа қызмет ететін 
А- арманына жететін 
З- заңды жақсы білетін 
А- алға қарай жүретін 
Қ- қайырымды елімнің 
С- салтанатты жерімнің 
Т- толықтырам сенімін 
А- абыройын,жігерін 

Н- намысын қолдан бермейтін 

Қортынды: — Міне, балалар, бүгін өздеріңді Тәуелсіз еліміздің болашағы екендеріңді, яғни, нағыз азамат екендіктеріңді көрсете білдіңдер. Белгілі ақын атамыз Ж. Молдағалиев:

Өткеніңді еске алсаң,

Өскеніңнің белгісі.

Өткеніңді ұмытсаң,

Өшкеніңнің белгісі,

— деген екен. Сондықтан, халқымыздың бүгінгі уақытқа дейінгі жеткен жетістіктері өздеріңе аманат. Сондай-ақ, еліміздің егемендігін танытатын ресми ерекшелік белгілері: Ана тіліміз, Елтаңбамыз, Туымыз, Ата заңымыз,Әнұранымызды бойындағы бойтұмарындай сақтап қана қоймай, қашанда еліміздің, жеріміздің еркіндігін сақтар мықты ұрпақ, мықты азамат болатындарыңа сенімім мол. Жолдарың ашық, жарқын болсын, Тәуелсіз елдіңа заматтары!
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Мен, ?аза?станны? патриотымын

Автор: Акшаева Маншук Калдыбековна

Дата: 28.09.2016

Номер свидетельства: 346469


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства