kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Математика п?нінен ашы? саба? "Санды к?бейтіндіге б?лу ж?не к?бейту ?асиеттеріне негізделген есептерді шы?ару"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Санды к?бейтіндіге б?лу ж?не к?бейту ?асиеттеріне       

                                                             негізделген есептерді  шы?ару

Саба?ты? ма?саты: а) О?ушыларды санды к?бейтіндіге к?бейту т?сілімен таныстыру; есептеуді? тиімді т?сілін ?олдануды ?йрету;  ?) есепті шешу ж?не есептеуді тиімді орындау кезінде амалдарды? ?тілген ?асиеттерін ?олдана алу м?мкіндіктерін к?рсерту. б) Танымды? ?абілеттерін,ойларын, математикалы? тілін дамыту.

Саба?ты? т?рі: бекіту саба?ы

Саба?ты? ?дісі:  топшама, ж?пты?, жеке ж?мыс.

Саба?ты? к?рнекілігі: слайд, Дымбілмес, Дымбілместін сыйы – т?ттілер.

Саба?ты? п?н аралы? байланысы: д?ниетану, ?дебиеттік о?у, бейнелеу ?нері

Саба?ты? барысы

І. ?йымдастыру б?лімі (психологиялы? дайынды?)

Саба??а

К?п ?ызы? бар ?лемде

??штар бол сен білімге

Бізбен о?ы жалы?па

Білмегенді аны?та

(о?ушылар?а саба?ты? барысын т?сіндіру.)

ІІ. ?й ж?мысын тексеру ( ж?пты? ?діс, топшама ар?ылы с?рау)

№6,  87 бет (есеп  бойынша ?рнек жаз ж?не абайла!)

а) Т?улікті? ?штен бір б?лігінде адам ?йы?тайды. Бір т?улікте адам неше са?ат ?йы?тайды?  (24 / 3= 8)

?) Т?улікті? ?штен бір б?лігінде адам ?йы?тайды. Бір аптада адам неше са?ат ?йы?тайды? ( 24/8)*7 = 56  немесе   8*7=56)

б) Т?улікті? ?штен бір б?лігін адам ?йы?ымен ?ткізеді, б?л оны? ж?мыста болатын уа?ытынан 1 са? кем. Бір к?нде адам неше са?ат ж?мыста болады? ( 24/8)+1 = 9 немесе 8 + 1 = 9)

ІІІ. ?ткен материалды ?айталау ар?ылы жа?а саба??а дайынды? (та?тамен ж?мыс)

№ 1  Тапсырманы екі н?с?а?а б?лу.

І  н?с?а                        

52* (2 * 5) = 520

220 * (5 * 2) = 2200

4 * 17 * 25 = 1700

24 * 5 * 30 * 2 = 7200

ІІ н?с?а

25 * (12 * 4)= 1200

15 * (13 * 4)= 780

50 * 76 * 2 = 76

5 * 37 * 4 * 24 = 17760

IV. Жа?а саба?

№ 2  (жеке ж?мыс) ?ораптарды? к?лемін тап. ?орытынды жаса.

                                      а = 50 см                                  a = 20 см                                               a = 40

                                      b = 10 см                                   b = 100 см                                             b = 100 см

                                      c = 2 см                                    c = 100 см                                              c = 20 см

S=a*b*c=50*10*2=1000 (cм3)   S=a*b*c= 20*100*100=200000 (cм3) S=a*b*c=40*100*20=80000(cм3)

?орытынды: к?бейткіштерді? орнын ауыстыр?анымен к?бейтіндіні? м?ні ?згермейді.

№3  (бірлескен  ж?мыс)

      а) Бір о?ушы мектепте т?скі ас?а 200 те?ге ж?мсайды. Екі о?ушы?а т?скі ас?а      5 к?нге неше те?ге ?ажет?        200*2*5=2000 (тг)

     ?) Сатып алушыны? 3 000 те?гесі бар. Егер ?р бумада 6 те?геден 50 д?птер болса, онда ол 3 000 те?геге неше бума д?птер сатып ала алады?  3000:(50*6)=10 (б.д.)

             Сергіту с?ті:  (?имылды? жатты?у.)

Б?гінгі бізді? саба?та

С?лемдесті о? иы?,

С?лемдесті сол иы?

С?ттілік тілеп біздерге.

№4 Есепті шы?ар. ( талдау ж?мысы )

         Е?бек саба?ында 4 «а» сыныбы 60 шырша ойыншы?ын, ал 4 «?» сыныбы 40 шырша ойыншы?ын дайындады. Олар 200 шырша ойыншы?ын неше саба?та жасайды?

Б: 4 «а» сыныбы – 60 ш.о        ? ш.о

     4 «?» сыныбы – 40 ш.о

200 ойыншы?ты - ? саб.

Ш:  200:(60+40)=2 (с)

Ж:  Олар 200 шырша ойыншы?ын 2 саба?та жасайды.

№5 (ауызша)

 Екі мысалды шы?ар?аннан кейін, о?ушы?а одан 3 есе арты? шы?арылма?ан мысал ?алды. Есеп т?мендегідей шы?арылатындай етіп с?ар? ?ой?

  1. (2 * 3) – 2 немесе  2) 2 + (2 * 3)

№ 6 Есепте  (та?тамен ж?мыс)

(6 ц 5 кг – 105 кг) * 300 + 4 т 3 кг = 154003 кг            1ц = 100 кг,     1т = 1000 кг

 16 кг : (20 кг 560 г – 19 кг 560 г) = 16 г                      1кг = 1000 г

№7 (топшамамен ж?мыс)    1 кг ?азыны? ба?асы 700 те?ге.       1кг = 1000 г

Массасы

100 г

200 г

300 г

1кг 500 г

  ??ны

 70 тг

140 тг

210 тг

1050 тг

№8. (шы?армашылы? тапсырма)

           2, 4, 6, 8 – ж?п сандар                                             1, 3, 5, 7, 9 – та? сандар

               Ж?п сан?а немесе н?лге ая?талатын сандар ж?п сандар деп аталады.

2-ге тек ж?п сан?а немесе н?лге ая?талатын сандар ?ана ?алды?сыз б?лінеді

Т?мендегі сандар 2-ге б?ліне ме? Тексер. Олар ?андай сан?а ая?тал?ан? Оларды ж?п сандар деп айту?а бола ма?

234

910

1 206

1 110

1 290

678

VІ. ?йге тапсырма

№ 3  (ая?тау)

           б) Егер ?р ж?к машинасына 50 кг –нан 100 ?орап тиеуге болатын болса, онда 60 т сексеуілді жеткізу ?шін неше ж?к машинасына ?ажет? 60000: (50*100)=12 (м)

         в) Жолаушылар пойызында 15 вагон бар. ?р вагон 4 орынды? 20 купеден т?рады. Б?л пойыз неше адамды тасымалдай алады?  15*2*20=600 (адам)

         г) а?айынды екі бала?а к?нделікті ж?мсау?а ата-анасы 5 к?нге 2 000 те?ге береді. Егер олар а?шаны те? б?ліп алса, онда олар к?ніне неше те?ге ж?мсайды?

2000*5*2=20000 (тг)

№ 6  (ая?тау)

2 км 308 м * 2 – 6 км 90 м : 3 =  2586 м                      

4 са? 5 мин * 2 + 6 са? 15 мин * 2 = 1240 мин

VІІ. ?орытынды. Ба?алау

(М??алімні? басшылы?ымен ?р о?ушы?а  т?тті санына байланысты ж?не саба??а ?атыс?ан белсенділігін салыстыра отырып ?орытынды ба?а ?ою.)

Просмотр содержимого документа
«Математика п?нінен ашы? саба? "Санды к?бейтіндіге б?лу ж?не к?бейту ?асиеттеріне негізделген есептерді шы?ару"»

Математика пәнінен ашық сабақ

Күні: 23.11.15

Сабақтың тақырыбы: Санды көбейтіндіге бөлу және көбейту қасиеттеріне

негізделген есептерді шығару

Сабақтың мақсаты: а) Оқушыларды санды көбейтіндіге көбейту тәсілімен таныстыру; есептеудің тиімді тәсілін қолдануды үйрету; ә) есепті шешу және есептеуді тиімді орындау кезінде амалдардың өтілген қасиеттерін қолдана алу мүмкіндіктерін көрсерту. б) Танымдық қабілеттерін,ойларын, математикалық тілін дамыту.

Сабақтың түрі: бекіту сабағы

Сабақтың әдісі: топшама, жұптық, жеке жұмыс.

Сабақтың көрнекілігі: слайд, Дымбілмес, Дымбілместін сыйы – тәттілер.

Сабақтың пән аралық байланысы: дүниетану, әдебиеттік оқу, бейнелеу өнері

Сабақтың барысы

І. Ұйымдастыру бөлімі (психологиялық дайындық)

Сабаққа

Көп қызық бар әлемде

Құштар бол сен білімге

Бізбен оқы жалықпа

Білмегенді анықта

(оқушыларға сабақтың барысын түсіндіру.)

ІІ. Үй жұмысын тексеру ( жұптық әдіс, топшама арқылы сұрау)

№6, 87 бет (есеп бойынша өрнек жаз және абайла!)

а) Тәуліктің үштен бір бөлігінде адам ұйықтайды. Бір тәулікте адам неше сағат ұйықтайды? (24 / 3= 8)

ә) Тәуліктің үштен бір бөлігінде адам ұйықтайды. Бір аптада адам неше сағат ұйықтайды? ( 24/8)*7 = 56 немесе 8*7=56)

б) Тәуліктің үштен бір бөлігін адам ұйықымен өткізеді, бұл оның жұмыста болатын уақытынан 1 сағ кем. Бір күнде адам неше сағат жұмыста болады? ( 24/8)+1 = 9 немесе 8 + 1 = 9)

ІІІ. Өткен материалды қайталау арқылы жаңа сабаққа дайындық (тақтамен жұмыс)

№ 1 Тапсырманы екі нұсқаға бөлу.

І нұсқа

52* (2 * 5) = 520

220 * (5 * 2) = 22004 * 17 * 25 = 1700

24 * 5 * 30 * 2 = 7200

ІІ нұсқа

25 * (12 * 4)= 1200

15 * (13 * 4)= 780


50 * 76 * 2 = 76

5 * 37 * 4 * 24 = 17760


IV. Жаңа сабақ

№ 2 (жеке жұмыс) Қораптардың көлемін тап. Қорытынды жаса.

а = 50 см a = 20 см a = 40

b = 10 см b = 100 см b = 100 см

c = 2 см c = 100 см c = 20 см


S=a*b*c=50*10*2=1000 (cм3) S=a*b*c= 20*100*100=200000 (cм3) S=a*b*c=40*100*20=80000(cм3)


Қорытынды: көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді.

№3 (бірлескен жұмыс)

а) Бір оқушы мектепте түскі асқа 200 теңге жұмсайды. Екі оқушыға түскі асқа 5 күнге неше теңге қажет? 200*2*5=2000 (тг)

ә) Сатып алушының 3 000 теңгесі бар. Егер әр бумада 6 теңгеден 50 дәптер болса, онда ол 3 000 теңгеге неше бума дәптер сатып ала алады? 3000:(50*6)=10 (б.д.)

Сергіту сәті: (қимылдық жаттығу.)

Бүгінгі біздің сабақта

Сәлемдесті оң иық,

Сәлемдесті сол иық

Сәттілік тілеп біздерге.

№4 Есепті шығар. ( талдау жұмысы )

Еңбек сабағында 4 «а» сыныбы 60 шырша ойыншығын, ал 4 «ә» сыныбы 40 шырша ойыншығын дайындады. Олар 200 шырша ойыншығын неше сабақта жасайды?

Б: 4 «а» сыныбы – 60 ш.о ? ш.о

4 «ә» сыныбы – 40 ш.о

200 ойыншықты - ? саб.

Ш: 200:(60+40)=2 (с)

Ж: Олар 200 шырша ойыншығын 2 сабақта жасайды.


№5 (ауызша)

Екі мысалды шығарғаннан кейін, оқушыға одан 3 есе артық шығарылмаған мысал қалды. Есеп төмендегідей шығарылатындай етіп сұарқ қой?

  1. (2 * 3) – 2 немесе 2) 2 + (2 * 3)

№ 6 Есепте (тақтамен жұмыс)

(6 ц 5 кг – 105 кг) * 300 + 4 т 3 кг = 154003 кг 1ц = 100 кг, 1т = 1000 кг

16 кг : (20 кг 560 г – 19 кг 560 г) = 16 г 1кг = 1000 г


№7 (топшамамен жұмыс) 1 кг қазының бағасы 700 теңге. 1кг = 1000 г

Массасы

100 г

200 г

300 г

1кг 500 г

Құны

70 тг

140 тг

210 тг

1050 тг


№8. (шығармашылық тапсырма)

2, 4, 6, 8 – жұп сандар 1, 3, 5, 7, 9 – тақ сандар

Жұп санға немесе нөлге аяқталатын сандар жұп сандар деп аталады.

2-ге тек жұп санға немесе нөлге аяқталатын сандар ғана қалдықсыз бөлінеді
Төмендегі сандар 2-ге бөліне ме? Тексер. Олар қандай санға аяқталған? Оларды жұп сандар деп айтуға бола ма?

1 206

910

234


1 110

1 290

678VІ. Үйге тапсырма

№ 3 (аяқтау)

б) Егер әр жүк машинасына 50 кг –нан 100 қорап тиеуге болатын болса, онда 60 т сексеуілді жеткізу үшін неше жүк машинасына қажет? 60000: (50*100)=12 (м)

в) Жолаушылар пойызында 15 вагон бар. Әр вагон 4 орындық 20 купеден тұрады. Бұл пойыз неше адамды тасымалдай алады? 15*2*20=600 (адам)

г) ағайынды екі балаға күнделікті жұмсауға ата-анасы 5 күнге 2 000 теңге береді. Егер олар ақшаны тең бөліп алса, онда олар күніне неше теңге жұмсайды?

2000*5*2=20000 (тг)


№ 6 (аяқтау)

2 км 308 м * 2 – 6 км 90 м : 3 = 2586 м

4 сағ 5 мин * 2 + 6 сағ 15 мин * 2 = 1240 мин


VІІ. Қорытынды. Бағалау

(Мұғалімнің басшылығымен әр оқушыға тәтті санына байланысты және сабаққа қатысқан белсенділігін салыстыра отырып қорытынды баға қою.)Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Автор: Мусагалиева Азатк?л ?уаныш?али?ызы

Дата: 23.01.2016

Номер свидетельства: 281506

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства