kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Маманды?тарды? б?рі жа?сы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: «Маманды?тарды? б?рі жа?сы»

Топ: Даярлы? тобы

Білім беру саласы

?атынас

Б?лімі

?аза? тілі

Та?ырыбы

Маманды?тарды? б?рі жа?сы

Ма?саты

?р т?рлі маманды? т?рлері туралы т?сінік беру. Маманды? иелеріні? ?ызметі ж?не оларды? е?бегімен таныстыра отырып,оларды? ма?ыздылы?ы туралы білім  беру.

Міндеттері

  • Балаларды? саба? барысында танымды? процесстерін дамыту,соны? ішінде ?р т?рлі тапсырмалар беру ар?ылы ойлау,зейін, есте са?тау ж?не с?йлеу ?абілеттерін дамыту.
  • балаларды? маманды?тар туралы т?сініктерін ке?ейту, алдына ма?сат ?оя білуге талпындыру. Саба?та АКТ-ды ?олдана отырып а?паратты? ??зыреттіліктерін арттыру?а жа?дай жасау.
  • Е?бек с?йгіштікті т?рбиелеу. 

Алдын ала ж?мыс

Ата-аналарыны? ж?мыстары туралы біліп келу

С?здік ж?мысы:

Маманды?, т?рбиеші, ??рылысшы, егінші, ж?ргізуші, д?рігер, аспазшы, зергер,м??алім, наубайшы  т.б.

?ажетті ??рал-жабды?тар, к?рнекіліктер:

Маманды? иелеріні? суреттері,?лестірме суреттер, интербелсенді та?та, магниттік та?та, аудиотаспа.

Іс-?рекет кезе?дері

Т?рбиешіні? іс-?рекеті

Балаларды? іс-?рекеті

?йымдастыру кезе?і

С?лемдесу – т?рбиені? басы,- деп ?она? апайлармен амандасайы?.
С?леметсі?дер ме, балалар!

?алдары? ?алай?

К??іл –к?йлері? ?алай?

Жылулы? ше?бері:

(ше?бер ??рып ленталарды ?стап айту)
Ба?ыт - бізді? си?ырлы ше?беріміз!
Ба?ыт - бізді? достар?а сенгеніміз!
Ба?ыт - бізді? жар?ын болаша?ымыз!
Ба?ыт бізді? тату - т?ті отбасымыз!
Ба?ыт бізді? бала ба?ша?а келгеніміз!

С?леметсіз бе!

Жа?сы!

Балалар ше?бер бойына т?рып, т?рлі т?сті ленталарды ?стап айтады.

?йымдастыру -ізденушілік

1. Та?ырыпты аны?тау. (Магниттік та?та ар?ылы балалар?а суреттерді к?рсету).

Балалар, мына суреттерге назар аударайы?!

Балалар, сендер мына к?нделікті келіп ж?рген балаба?шаны,?здерін т?рып жат?ан ?йлерді салатын адамдар бар, ауырып ?алса? емдейтін адамдар бар, киімдерімізді тігіп беретін адамдар бар,бізге білім беретін адамдар бар, шашымызды ?демілеп ?иып беретін ж?не д?мдеп тама? пісіретін адамдар бар.Б?л адамдарды? барлы?ын бір с?збен айт?анда маманды? иелері дейміз. Мен б?гін сендерді маманды?тар иелерімен таныстыр?ым келіп отыр. Ол ?шін біз барлы?ымыз маманды?тар еліне аттанамыз.  -Ал маманды? дегеніміз не ?алай т?сінесі?дер?

О?ушылар та?та?а ?арап ?з ойларын айтады.

Балалар м??алімні? с?ра?тарына жауап бере отырып та?ырыпты аны?тайды.

?йымдастыру -ізденушілік

2. (Интербелсенді та?та ар?ылы слайд к?рсету).

Маманды? дегеніміз – адамны? е?бек ?ызметіні? т?рі.

Бізді? та?дауымыз да ?р т?рлі. Біреуі? ерте? а?ын, екінші? инженер, ?шінші? ??рылысшы боласы?. Жаман маманды? жо?. Маманды?ты? б?рі жа?сы. Барлы?ымыз та?та?а назар аударайы?! -Мына суреттерге ?арайы?шы не к?ріп т?рмыз?

- Білім беріп т?рбие беретін адамды-т?рбиеші (слайд №3) деп атайды,

 -?й салатын адамды-??рылысшы дейді екен, балалар. (слайд №4)

 -Ал мына суретте нан пісіретін адамды -наубайшы  (слайд №5) дейді,

-Тама? пісіріп жат?ан адамды-аспаз (слайд №6),  д?кенде ж?мыс істейтін адамды сатушы (слайд №7), к?лік ж?ргізетін  адамды-ж?ргізуші (слайд №8),  шашымызды ?иятын адамды шашатараз (слайд №9) деп атайды,  ?демі б?йымдарды жасайтын адамды зергер (слайд №10) деп атайды, емдейтін адамды-д?рігер (слайд №11)деп атайды.

 -Ал б?л маманды?тарды ме?геру ?шін к?п о?уды, к?п ізденуді, ?ажымас ?айратты, к?п е?бекті талап етеді. Маманды? иесі болып шы?у ?шін, арнайы о?у орындарында дайындап о?ытады. Сонда ?ана ?зі? ?ала?ан маманды? иесі болып шы?а аласындар.

3. Ал балалар, ж?мба?тарды шешіп к?рейікші!

Ж?мба? шешу

 - Балалар мен сендерге ж?мба? жасыр?ым келіп т?р,ты?даймыз ба?

1.Т?п-т?тті тама?ы,астарды? маманы. 

2.Кірпіштен сарай,?й салады,ол адам кім болады?

3.Астында ж?йрігі, ?олында ??ры?ы

4. ?алы?тайды, біра? ?шпайды

5. ?олында ?айшы тара?ы, т?ртіпке шашты салады

6.Аспан?а ол сам?айды, ?арыштарды шарлайды. Болмаса егер ол кісі, білмес едік осынау Аспанда?ы м?н-жайды.

4. С?здікпен ж?мыс:

а) гиперсілтеме ар?ылы м??алімні? дауысымен жазыл?ан жа?а с?здерді  ты?дайды,

?) с?здерді хормен, жекелеп айтып шы?ады,

б) сол с?здерді ?атыстыра отырып, с?з тіркестерін, с?йлемдер ??рату. (Слайд № 12,13).

5. Дид/ойын

«С?йлеп т?р?ан кім?»

Балалар біз ?азір мына с?здерді естіп ?андай маманды? иесі с?йлеп т?р?анын аны?тайы?шы:

1) Балм?зда? сатамын!  Балм?зда?!

2) Ж?рі?із ?ай жа??а апарып тастайын?

3) ?ай жері?із ауырып т?р? ?азір ысты?ы?ызды ?лшейін.

4) Шашы?ызды ?андай ?лгіде ?иып берейін?

5) Б?гінгі саба?та біз балалар ?ыс?ы таби?ат туралы ??гімелесеміз.

6) Мен манты жасап жатырмын, ?азір дайын болып ?алады.

6. Сергіту с?ті

-Балалар отыра бермей бойымызды сергітіп алайы?;

Осы балалар биді билейтін адамдарды кім дейді?

-Д?рыс,биші дейді.Ендеше барлы?ымыз биші болып к?рсек ?айтеді.

 («?ызыл ?рік» ?нін ?осып, балаларды билету).

- Рахмет,балалар,біз ?зімізді бір с?тке биші болып сезініп к?рдік!

7.  Та?па?тар, ма?ал-м?телдер:

Ал, балалар, кім маманды? пен е?бек туралы ма?ал – м?телдер, ?ле? та?па?тар біледі? (?з білгенін айт?ан бала?а ж?лдызша лар таратылады.)

Д?рігер:                                       

Мен д?рігер боламын           

?лкенні? де баланы?  

?инал?анда ?асына

Бірінші боп барамын

?ш?ыш:

Ар- намысын са?та?ан

Ж?ректе сыр са?та?ан

Жан т?німен жатта?ан

?ш?ыш бол?ым келеді

Инженер:                                

Мен инженер боламын              

Жерден алтын табамын

Жолын ?у?ан ?йгілі  

Академик а?ай сия?ты боламын

А?ын:     

Ал мен а?ын боламын

Сусылда?ан ?аламым

Адамдарды? ж?регін

Жырмен жаулап аламын

М??алім:

Барып ж?рмін ба?ша?а

Б?бектерін о?ытып

Сонда  осы ауылды?

М??алімі боламын

8. Ойын:    «Кім жылдам?»

?стел ?стіне т?рлі маманды? иелеріне ?ажет ??ралдарды ?ойып, екі баланы шы?арамын, ойын шартын т?сіндіремін. Екі бала екі т?рлі маманды? иесіне ?ажет ??ралдарды екі ?стелге б?ліп жинайды (шаштараз-аспаз, м??алім-д?рігер).

9. Ойын « Б?л маманды?пен ?ай жерде ж?мыс істейді?»

(«Вен» диаграммасын ?олдану).

Балалар?а маманды?тарды? суреттері беріледі. Олар ауылда істелінетін маманды? болса ауыл т?сына,?алада болса ?аланы? т?сына, ауыл мен ?алада істелінетін орта? маман болса сол суретті орта?а іліп ?ояды.

Балалар ты?дап, маманды? иелеріні? атауларымен танысады. Интербелсенді та?тамен ж?мыс жасайды.

Балалар ты?дап ?андай маман иесі екенін аны?тайды:

Аспаз

??рылысшы

Жыл?ышы

Биші

Шаштараз

?арышкер

О?ушылар аудиотаспаны ты?дайды  жа?а с?здерді ?айталайды; осы с?здерді с?лем ??рауда ?олданады.

С?здерді хормен, жекелеп ?айталап айтады, тірек сызба ар?ылы с?йлем ??райды.

Балалар ты?дап

Сатушы

Ж?ргізуші

Д?рігер

Шаштараз

М??алім

Аспаз- деп ?з жауаптарын береді.

Балалар биші - деп жауап береді. ?нні? ыр?а?ына сай билеп бойларын сергітеді.

Балалар  маманды? иелері бар суреттерін ?олдарына алып жатта?ан та?па?тарын,  ма?ал-м?телдерін айтады.

1. Е?бек т?бі - береке.

2. Е?бек т?бі - зейнет.

3. Е?бегі азды? ?нбегі аз.

4. Шеберді сауса?ы асырайды.

5. Еріншекті? ерте?і бітпес.

6. Е?бексіз ?мір жо?, Ауырсыз же?іл жо?.

7. Е?бек ?ылмай ер о?бас.

8. Е?бексіз ?мір – с?нген к?мір.

9. Ерді? атын е?бек шы?арады.

10.Е?бек ерлікке жеткізер.

Ойын?а ?атысады. Кім жылдам тауып орындайды сол ж?лдызша алады.

Балалар «Вен» диаграммасын толтырады.

Салыстыру, топтастыру шеберліктерін к?рсетеді.

         ?алада         Орта?         Ауылда

Рефлексивті-

т?зетушілік

10. Сын т?р?ысынан с?ра?тар:

 (Тригер ?дісін ?олданумен)

1.Маманды? адам?а керек пе? (и?)

2. Д?рігер балаларды о?ытады? (жо?, м??алім о?ытады?)

3. Ж?ргізуші машина ж?ргізе ме? (и?)

4. М?галім адамдарды емдейді? (жо?, д?рігер емдейді)

-Жа?сы балалар!Ал сендер болаша?та ?андай маман иесі бол?ылары? келеді?

- Ал балалар кім ?анша ж?лдызша  жинады екен,санап к?рейік. К?п ж?лдызша жи?ан бала б?гін белсеніп, жа?сы ба?а алатын балалар!

11.Ба?алау кезе?і

Ал енді, балалар іс-?рекеті барысынан ал?ан ?серлерінді, не ?на?анды стикерлер ар?ылы т?рлі к??іл-к?йдегі та?тада ілініп т?р?ан смайликтерге жапсырасындар!  

Мен саба?ты ме?геру де?гейлерінді к?ремін.

- Осымен ?йымдастырыл?ан о?у іс-?рекетіміз ая?талды, жылулы? ше?берімен ?оштасайы?! 

«И?» немесе «жо?» деп жауап береді.

Балалар ?з ойларын айтады.

Балалар жи?ан ж?лдызшаларыны?  санын аны?тайды.

Балалар саба? барысынан ал?ан ?серлері туралы к??іл-к?йлерін білдіреді.

Балалар ше?бер ??рып,?ле? жолдарын айтып ?оштасады.

?ол ?стасып т?райы?,

Ше?берді біз ??райы?

К?ріскенше к?н жа?сы,

Сау-саламат болайы?!

К?тілетін н?тиже: Маманды?тар туралы т?сініктерін ны?айту.

Біледі: Маманды? т?рлерін біледі.
Игереді: Маманды? иелеріні? ?ызметін игереді.
Ме?гереді: Сурет бойынша с?йлем ??рап, ??гімелеп беруді ме?герді.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«"Маманды?тарды? б?рі жа?сы"»

Павлодар қаласы №1 ЖОМ жанындағы «Балдырған» шағын орталығы

Аты-жөні: Шахарова Самал Қадырбайқызы

Лауазымы: қазақ тілі мұғалімі

Жұмыс өтілі: 5 жыл

Санаты: Екінші

Тақырыбы: «Мамандықтардың бәрі жақсы»

Топ: Даярлық тобы


Білім беру саласы

Қатынас

Бөлімі

Қазақ тілі

Тақырыбы

Мамандықтардың бәрі жақсы

Мақсаты

Әр түрлі мамандық түрлері туралы түсінік беру. Мамандық иелерінің қызметі және олардың еңбегімен таныстыра отырып,олардың маңыздылығы туралы білім  беру.

Міндеттері

  • Балалардың сабақ барысында танымдық процесстерін дамыту,соның ішінде әр түрлі тапсырмалар беру арқылы ойлау,зейін, есте сақтау және сөйлеу қабілеттерін дамыту.

  • балалардың мамандықтар туралы түсініктерін кеңейту, алдына мақсат қоя білуге талпындыру. Сабақта АКТ-ды қолдана отырып ақпараттық құзыреттіліктерін арттыруға жағдай жасау.

  • Еңбек сүйгіштікті тәрбиелеу. 

Алдын ала жұмыс

Ата-аналарының жұмыстары туралы біліп келу

Сөздік жұмысы:

Мамандық, тәрбиеші, құрылысшы, егінші, жүргізуші, дәрігер, аспазшы, зергер,мұғалім, наубайшы т.б.

Қажетті құрал-жабдықтар, көрнекіліктер:

Мамандық иелерінің суреттері,үлестірме суреттер, интербелсенді тақта, магниттік тақта, аудиотаспа.

Іс-әрекет кезеңдері

Тәрбиешінің іс-әрекеті

Балалардың іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі

Сәлемдесу – тәрбиенің басы,- деп қонақ апайлармен амандасайық.
Сәлеметсіңдер ме, балалар!

Қалдарың қалай?

Көңіл –күйлерің қалай?

Жылулық шеңбері:

(шеңбер құрып ленталарды ұстап айту)
Бақыт - біздің сиқырлы шеңберіміз!
Бақыт - біздің достарға сенгеніміз!
Бақыт - біздің жарқын болашағымыз!
Бақыт біздің тату - тәті отбасымыз!
Бақыт біздің бала бақшаға келгеніміз!

Сәлеметсіз бе!

Жақсы!


Балалар шеңбер бойына тұрып, түрлі түсті ленталарды ұстап айтады.
Ұйымдастыру -ізденушілік

1. Тақырыпты анықтау. (Магниттік тақта арқылы балаларға суреттерді көрсету).

Балалар, мына суреттерге назар аударайық!

Балалар, сендер мына күнделікті келіп жүрген балабақшаны,өздерін тұрып жатқан үйлерді салатын адамдар бар, ауырып қалсақ емдейтін адамдар бар, киімдерімізді тігіп беретін адамдар бар,бізге білім беретін адамдар бар, шашымызды әдемілеп қиып беретін және дәмдеп тамақ пісіретін адамдар бар.Бұл адамдардың барлығын бір сөзбен айтқанда мамандық иелері дейміз. Мен бүгін сендерді мамандықтар иелерімен таныстырғым келіп отыр. Ол үшін біз барлығымыз мамандықтар еліне аттанамыз. -Ал мамандық дегеніміз не қалай түсінесіңдер?

Оқушылар тақтаға қарап өз ойларын айтады.

Балалар мұғалімнің сұрақтарына жауап бере отырып тақырыпты анықтайды.
Ұйымдастыру -ізденушілік

2. (Интербелсенді тақта арқылы слайд көрсету).

Мамандық дегеніміз – адамның еңбек қызметінің түрі.

Біздің таңдауымыз да әр түрлі. Біреуің ертең ақын, екіншің инженер, үшіншің құрылысшы боласың. Жаман мамандық жоқ. Мамандықтың бәрі жақсы. Барлығымыз тақтаға назар аударайық! -Мына суреттерге қарайықшы не көріп тұрмыз?

- Білім беріп тәрбие беретін адамды-тәрбиеші (слайд №3) деп атайды,

 -Үй салатын адамды-құрылысшы дейді екен, балалар. (слайд №4)

 -Ал мына суретте нан пісіретін адамды -наубайшы (слайд №5) дейді,

-Тамақ пісіріп жатқан адамды-аспаз (слайд №6),  дүкенде жұмыс істейтін адамды сатушы (слайд №7), көлік жүргізетін адамды-жүргізуші (слайд №8), шашымызды қиятын адамды шашатараз (слайд №9) деп атайды, әдемі бұйымдарды жасайтын адамды зергер (слайд №10) деп атайды, емдейтін адамды-дәрігер (слайд №11)деп атайды.


 -Ал бұл мамандықтарды меңгеру үшін көп оқуды, көп ізденуді, қажымас қайратты, көп еңбекті талап етеді. Мамандық иесі болып шығу үшін, арнайы оқу орындарында дайындап оқытады. Сонда ғана өзің қалаған мамандық иесі болып шыға аласындар.

3. Ал балалар, жұмбақтарды шешіп көрейікші!

Жұмбақ шешу

 - Балалар мен сендерге жүмбақ жасырғым келіп тұр,тыңдаймыз ба?

1.Тәп-тәтті тамағы,астардың маманы. 

2.Кірпіштен сарай,үй салады,ол адам кім болады?

3.Астында жүйрігі, қолында құрығы

4. Қалықтайды, бірақ ұшпайды

5. Қолында қайшы тарағы, тәртіпке шашты салады

6.Аспанға ол самғайды, ғарыштарды шарлайды. Болмаса егер ол кісі, білмес едік осынау Аспандағы мән-жайды.

4. Сөздікпен жұмыс:

а) гиперсілтеме арқылы мұғалімнің дауысымен жазылған жаңа сөздерді тыңдайды,

ә) сөздерді хормен, жекелеп айтып шығады,

б) сол сөздерді қатыстыра отырып, сөз тіркестерін, сөйлемдер құрату. (Слайд № 12,13).


5. Дид/ойын

«Сөйлеп тұрған кім?»

Балалар біз қазір мына сөздерді естіп қандай мамандық иесі сөйлеп тұрғанын анықтайықшы:

1) Балмұздақ сатамын! Балмұздақ!

2) Жүріңіз қай жаққа апарып тастайын?

3) Қай жеріңіз ауырып тұр? Қазір ыстығыңызды өлшейін.

4) Шашыңызды қандай үлгіде қиып берейін?

5) Бүгінгі сабақта біз балалар қысқы табиғат туралы әңгімелесеміз.

6) Мен манты жасап жатырмын, қазір дайын болып қалады.

6. Сергіту сәті

-Балалар отыра бермей бойымызды сергітіп алайық;

Осы балалар биді билейтін адамдарды кім дейді?

 

-Дұрыс ,биші дейді.Ендеше барлығымыз биші болып көрсек қайтеді.

 («Қызыл өрік» әнін қосып, балаларды билету).

- Рахмет,балалар,біз өзімізді бір сәтке биші болып сезініп көрдік!

7. Тақпақтар, мақал-мәтелдер:

Ал, балалар, кім мамандық пен еңбек туралы мақал – мәтелдер, өлең тақпақтар біледі? (өз білгенін айтқан балаға жұлдызша лар таратылады.)

Дәрігер:                                       

Мен дәрігер боламын           

Үлкеннің де баланың  

Қиналғанда қасына

Бірінші боп барамын

Ұшқыш:

Ар- намысын сақтаған

Жүректе сыр сақтаған

Жан тәнімен жаттаған

Ұшқыш болғым келеді

Инженер:                                

Мен инженер боламын              

Жерден алтын табамын

Жолын қуған әйгілі  

Академик ағай сияқты боламын

Ақын:     

Ал мен ақын боламын

Сусылдаған қаламым

Адамдардың жүрегін

Жырмен жаулап аламын

Мұғалім:

Барып жүрмін бақшаға

Бөбектерін оқытып

Сонда  осы ауылдың

Мұғалімі боламын

8. Ойын:    «Кім жылдам?»

Үстел үстіне түрлі мамандық иелеріне қажет құралдарды қойып, екі баланы шығарамын, ойын шартын түсіндіремін. Екі бала екі түрлі мамандық иесіне қажет құралдарды екі үстелге бөліп жинайды (шаштараз-аспаз, мұғалім-дәрігер).

9. Ойын « Бұл мамандықпен қай жерде жұмыс істейді?»

(«Вен» диаграммасын қолдану).

Балаларға мамандықтардың суреттері беріледі. Олар ауылда істелінетін мамандық болса ауыл тұсына,қалада болса қаланың тұсына, ауыл мен қалада істелінетін ортақ маман болса сол суретті ортаға іліп қояды.

Балалар тыңдап, мамандық иелерінің атауларымен танысады. Интербелсенді тақтамен жұмыс жасайды.

 

 


Балалар тыңдап қандай маман иесі екенін анықтайды:

Аспаз


Құрылысшы


Жылқышы


Биші

Шаштараз


ҒарышкерОқушылар аудиотаспаны тыңдайды жаңа сөздерді қайталайды; осы сөздерді сөлем құрауда қолданады.

Сөздерді хормен, жекелеп қайталап айтады, тірек сызба арқылы сөйлем құрайды.Балалар тыңдапСатушы

Жүргізуші

Дәрігер


Шаштараз

Мұғалім


Аспаз- деп өз жауаптарын береді.
Балалар биші - деп жауап береді. Әннің ырғағына сай билеп бойларын сергітеді.

 Балалар мамандық иелері бар суреттерін қолдарына алып жаттаған тақпақтарын, мақал-мәтелдерін айтады.

1. Еңбек түбі - береке.

2. Еңбек түбі - зейнет.

3. Еңбегі аздың өнбегі аз.

4. Шеберді саусағы асырайды.

5. Еріншектің ертеңі бітпес.

6. Еңбексіз өмір жоқ, Ауырсыз жеңіл жоқ.

7. Еңбек қылмай ер оңбас.

8. Еңбексіз өмір – сөнген көмір.

9. Ердің атын еңбек шығарады.

10.Еңбек ерлікке жеткізер.

Ойынға қатысады. Кім жылдам тауып орындайды сол жұлдызша алады.Балалар «Вен» диаграммасын толтырады.

Салыстыру, топтастыру шеберліктерін көрсетеді.

Қалада Ортақ АуылдаРефлексивті-

түзетушілік

10. Сын тұрғысынан сұрақтар:

(Тригер әдісін қолданумен)

1.Мамандық адамға керек пе? (иә)

2. Дәрігер балаларды оқытады? (жоқ, мұғалім оқытады?)

3. Жүргізуші машина жүргізе ме? (иә)

4. Мұгалім адамдарды емдейді? (жоқ, дәрігер емдейді)

-Жақсы балалар!Ал сендер болашақта қандай маман иесі болғыларың келеді?

- Ал балалар кім қанша жұлдызша  жинады екен,санап көрейік. Көп жұлдызша жиған бала бүгін белсеніп, жақсы баға алатын балалар!

11.Бағалау кезеңі

Ал енді, балалар іс-әрекеті барысынан алған әсерлерінді, не ұнағанды стикерлер арқылы түрлі көңіл-күйдегі тақтада ілініп тұрған смайликтерге жапсырасындар!

Мен сабақты меңгеру деңгейлерінді көремін.


- Осымен ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз аяқталды, жылулық шеңберімен қоштасайық! «Иә» немесе «жоқ» деп жауап береді.

 

 

 

 

 Балалар өз ойларын айтады.

Балалар жиған жұлдызшаларының  санын анықтайды.Балалар сабақ барысынан алған әсерлері туралы көңіл-күйлерін білдіреді.

Балалар шеңбер құрып,өлең жолдарын айтып қоштасады.

Қол ұстасып тұрайық,

Шеңберді біз құрайық

Көріскенше күн жақсы,

Сау-саламат болайық!

Күтілетін нәтиже: Мамандықтар туралы түсініктерін нығайту.

Біледі: Мамандық түрлерін біледі.
Игереді: Мамандық иелерінің қызметін игереді.
Меңгереді: Сурет бойынша сөйлем құрап, әңгімелеп беруді меңгерді.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
"Маманды?тарды? б?рі жа?сы"

Автор: Шахарова Самал Кадырбаевна

Дата: 17.05.2016

Номер свидетельства: 327511


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства