kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока познание мира по теме "Орман - то?ай ?сімдіктері мен жануарлары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы:Орман-то?ай ?сімдіктері мен жануарлары 

Саба?ты? ма?саты: орман мен то?айды? ??састы?тары мен айырмашылы?тары, орманда?ы тіршілік жа?дайлары, ?сімдіктер мен жануарлар ?леміні? алуан т?рлілігі, орманды оны ?ор?ау керектігі туралы білім беру. 
Міндеттері: 
1. О?ушылар?а ?аза?стан Республикасы «?орша?ан ортаны ?ор?ау туралы» за?ын насихаттай отырып, жойылып бара жат?ан жануарлар, ?сімдіктер жайлы ал?ан ма?л?маттарына с?йеніп, «?ызыл кітап» ?аза?стан ?оры?тары жайлы білімдерін ке?ейту. 
2. О?ушыны? ойлау ?абілетін, іскерлік да?дысын, есте са?тау ?абілетін дамыту, ?здігінен ж?мыс істеу ар?ылы ?орытынды шы?ару?а машы?тандыру, шы?армашылы? ?абілетін дамыту. 
3. Экологиялы? т?рбие беру. Таби?атты ж?не онда?ы тіршілікті аялау. ?орша?ан ортаны к?зді? ?арашы?ындай са?тау?а т?рбиелеу. 
?дісі: с?ра?-жауап, ??гімелеу, д?лелдеу, топты? ж?мыс, ЭССЕ, бес жолды ?ле?. 
К?рнекілігі: Интерактивті та?та,?аза?стан картасы, бейнетаспа. 
Саба?ты? барысы: 
1. ?йымдастыру кезе?і. 
Назарларын саба??а аудару. 
2. ?й тапсырмасын тексеру. 
Ой ша?ыру. 
Орман-то?айларда не тіршілік етеді? 

О?ушыларды 5 топ?а б?лу (1-топ «А?аштар», 2-топ «?сімдіктер», 3-топ «??стар», 4-топ «Ж?ндіктер», 5-топ «Жануарлар») 
?р топ ?з атаулары бойынша ?йден о?ып келген орман-то?айларда?ы тіршілік иелерін жазады. ?р топ ?з жаз?андарын та?тада ?ор?айды, бас?а топ о?ушылары ?ателерін аны?тап толы?тырады. 

3. Жа?а саба?. 
Ма?ынаны ашу. 
??стар Жануарлар Ж?ндіктер ?сімдіктер А?аштар 

Слайд бойынша ж?мыс. 
?р топ осы тіршілік иелеріні? пайдасын, ж?не оларды ?алай ?ор?ау керектігін жазып шы?ады. ?з жаз?андарын бас?а топтармен алмастырады, толы?тырады, ?атесін табады. 
?р топ ?з жаз?андарын та?тада ?ор?айды. Бас?а топты? толы?тыруларымен келісетінін немесе келіспейтіндігін айтады, д?лелдейді. 
О?улы?пен ж?мыс: м?тінді м?нерлеп о?у, жаз?андарын толы?тыру. 

Б?гінгі та?да Президент Н. Назарбаевты? «?аза?стан Республикасыны? экологиялы? ?ауіпсіздігі т?жырымдамасы» жарлы?ы, ?Р-сы «?орша?ан ортаны ?ор?ау туралы» за?ы ?зімізді ?орша?ан таби?ат?а, оны? б?кіл байлы?ына ??рметпен ?арау?а, са?тау?а, ?ор?ау?а, салауатты ?о?ам ?алыптастыру?а ?лес ?осуды барлы?ымыз?а міндет еткен. 

Жасыл ел 
?сімдік т?рлерін ?ызыл кітап 
к?бейту 
?оры?тар ?рттен ?ор?ау 

Бізді? хал?ымыз ежелден ?з жеріні? таби?атын аялай ?ор?ап, оларды? ?ніп-?суіне ?иянат жасама?ан. Ел шетіне жау тиіп, ауыл ?дере к?шкенде ша?ыра?ына ?арлы?аш ?я салып, балапан шы?арып жат?анды?тан Т?ле би бабамыз ?йін жы?а алмай, ж?ртта ?алыпты деген а?ыз бар. Сонымен бірге ?рмекші, а??у, киік, к?гершін, ?арлы?аш, б?ркіт, т.б. сия?ты ж?ндіктер мен ??старды халы? ?асиетті сана?ан. ?азіргі кезде жойылып бара жат?ан ??старды, жануарларды «?ызыл кітап?а» енгізіп, оларды ?оры?тарда ?ор?ауда. 
- ?ызыл кітап?а енген ?андай ??старды, ?сімдіктерді, жануарларды білесі?дер? 
- Бізді? елімізде ?андай ?оры?тар бар? 
?р топ ?йден дайындап келген жануарлар, ??стар ?міріне байланысты ?ызы?ты ма?л?маттарды о?иды. Мысалы: хат тасушы к?гершіндер, ??мырс?а илеуі, ауа-райын болжау, а?дарды? ауыр?ан кезде ?здерін емдеуі, т.б. жа?дайлар туралы. 
Саба?ты ?орыту: ой тол?аныс. ?р топ?а тапсырма беру. 
Бес жолды ?ле? 
ЭССЕ 
Таби?ат туралы ?ле?дер о?у. 
?р топ таби?ат?а байланысты ша?ын шы?арма, бес жолды ?ле? жазады немесе ?ле? о?иды. 
?йге тапсырма: Жануарлар, ??стар туралы сипаттама м?тін жазу. 

Просмотр содержимого документа
«конспект урока познание мира по теме "Орман - то?ай ?сімдіктері мен жануарлары" »

Сабақтың тақырыбы:Орман-тоғай өсімдіктері мен жануарлары 

Сабақтың мақсаты: орман мен тоғайдың ұқсастықтары мен айырмашылықтары, ормандағы тіршілік жағдайлары, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің алуан түрлілігі, орманды оны қорғау керектігі туралы білім беру. 
Міндеттері: 
1. Оқушыларға Қазақстан Республикасы «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңын насихаттай отырып, жойылып бара жатқан жануарлар, өсімдіктер жайлы алған мағлұматтарына сүйеніп, «Қызыл кітап» Қазақстан қорықтары жайлы білімдерін кеңейту. 
2. Оқушының ойлау қабілетін, іскерлік дағдысын, есте сақтау қабілетін дамыту, өздігінен жұмыс істеу арқылы қорытынды шығаруға машықтандыру, шығармашылық қабілетін дамыту. 
3. Экологиялық тәрбие беру. Табиғатты және ондағы тіршілікті аялау. Қоршаған ортаны көздің қарашығындай сақтауға тәрбиелеу. 
Әдісі: сұрақ-жауап, әңгімелеу, дәлелдеу, топтық жұмыс, ЭССЕ, бес жолды өлең. 
Көрнекілігі: Интерактивті тақта ,Қазақстан картасы, бейнетаспа. 
Сабақтың барысы: 
1. Ұйымдастыру кезеңі. 
Назарларын сабаққа аудару. 
2. Үй тапсырмасын тексеру. 
Ой шақыру. 
Орман-тоғайларда не тіршілік етеді? 

Оқушыларды 5 топқа бөлу (1-топ «Ағаштар», 2-топ «Өсімдіктер», 3-топ «Құстар», 4-топ «Жәндіктер», 5-топ «Жануарлар») 
Әр топ өз атаулары бойынша үйден оқып келген орман-тоғайлардағы тіршілік иелерін жазады. Әр топ өз жазғандарын тақтада қорғайды, басқа топ оқушылары қателерін анықтап толықтырады. 

3. Жаңа сабақ. 
Мағынаны ашу. 
Құстар Жануарлар Жәндіктер Өсімдіктер Ағаштар 

Слайд бойынша жұмыс. 
Әр топ осы тіршілік иелерінің пайдасын, және оларды қалай қорғау керектігін жазып шығады. Өз жазғандарын басқа топтармен алмастырады, толықтырады, қатесін табады. 
Әр топ өз жазғандарын тақтада қорғайды. Басқа топтың толықтыруларымен келісетінін немесе келіспейтіндігін айтады, дәлелдейді. 
Оқулықпен жұмыс: мәтінді мәнерлеп оқу, жазғандарын толықтыру. 

Бүгінгі таңда Президент Н. Назарбаевтың «Қазақстан Республикасының экологиялық қауіпсіздігі тұжырымдамасы» жарлығы, ҚР-сы «Қоршаған ортаны қорғау туралы» заңы өзімізді қоршаған табиғатқа, оның бүкіл байлығына құрметпен қарауға, сақтауға, қорғауға, салауатты қоғам қалыптастыруға үлес қосуды барлығымызға міндет еткен. 

Жасыл ел 
Өсімдік түрлерін Қызыл кітап 
көбейту 
Қорықтар Өрттен қорғау 

Біздің халқымыз ежелден өз жерінің табиғатын аялай қорғап, олардың өніп-өсуіне қиянат жасамаған. Ел шетіне жау тиіп, ауыл үдере көшкенде шаңырағына қарлығаш ұя салып, балапан шығарып жатқандықтан Төле би бабамыз үйін жыға алмай, жұртта қалыпты деген аңыз бар. Сонымен бірге өрмекші, аққу, киік, көгершін, қарлығаш, бүркіт, т.б. сияқты жәндіктер мен құстарды халық қасиетті санаған. Қазіргі кезде жойылып бара жатқан құстарды, жануарларды «Қызыл кітапқа» енгізіп, оларды қорықтарда қорғауда. 
- Қызыл кітапқа енген қандай құстарды, өсімдіктерді, жануарларды білесіңдер? 
- Біздің елімізде қандай қорықтар бар? 
Әр топ үйден дайындап келген жануарлар, құстар өміріне байланысты қызықты мағлұматтарды оқиды. Мысалы: хат тасушы көгершіндер, құмырсқа илеуі, ауа-райын болжау, аңдардың ауырған кезде өздерін емдеуі, т.б. жағдайлар туралы. 
Сабақты қорыту: ой толғаныс. Әр топқа тапсырма беру. 
Бес жолды өлең 
ЭССЕ 
Табиғат туралы өлеңдер оқу. 
Әр топ табиғатқа байланысты шағын шығарма, бес жолды өлең жазады немесе өлең оқиды. 
Үйге тапсырма: Жануарлар, құстар туралы сипаттама мәтін жазу. 


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
конспект урока познание мира по теме "Орман - то?ай ?сімдіктері мен жануарлары"

Автор: Валиева Адия Алмасовна

Дата: 30.03.2015

Номер свидетельства: 193717

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства