kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект урока по познанию мира "Ауаны тазарту ж?не ?ор?ау"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Ауаны тазарту ж?не ?ор?ау

Саба?ты? ма?саты:  О?ушылар?а ауаны? адам ?мірінде алатын  ма?ыздылы?ы, ауаны? ластануы мен ауаны тазарту жолдары туралы білімдерін беруу ж?не т?сініктерін ке?ейту. Ауаны ластаушы заттарды? негізгі к?зін, ауаны ?ор?ауда адамны? орнын  ж?не ауаны ластауды? салдарын аны?тау?а да?дыланлыру. Экологиялы? т?рбие беру.

К?тілетін н?тиже:

 • ауаны тазарту ж?не ?ор?ау жолдары туралы ма??лмат алады;
 • ?з ойларын еркін жеткізуге да?дыланады;
 • шы?армашалы? тапсырмалар ар?ылы ой-?иялдары дамиды;
 • топта ж?мыс істеуді ме?гереді.

?діс-т?сілдері: диалог, жеке ж?мыс, топты? ж?мыс,   INSERT ба?алау

Саба?ты? к?рнекіліктері: слайд, т?жірибеге ?ажетті ??рал-жабды?тар, ?лестірме материалдар

Саба?ты? барысы:

I. ?йымдастыру кезе?і.  О?ушылармен амандасу. Психологиялы? дайынды?.

Шырылдады ?о?ырау, біз саба?ты бастаймыз

Орнымыз?а отырып, табыс тілеп к?збенен,

Жа?а білім алу?а, ал?а ?адам аттаймыз, - дейді м??алім.

О?ушылар орындарынан т?рып, ала?андарын біріктіріп, бір-біріне ж?ректеріні? жан жылуын береді. Бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, саба?ты ойда?ыдай ?ткізуге байланысы тілектер айтады.

-Б?гінгі бізді? саба?амыз к?ндегіден ?згеше топты? ж?мыс т?рінде ?теді. Балалар, жаз ж?не к?з айларында ту?андар бір топ, ал ?ыс ж?не к?ктем айларында ту?андар екінші топ болады,-деп сынып о?ушыларын екі топ?а б?лу.

(?р о?ушы ?зіне тиесілі орнына отырады, топтар топ басшысын сайлайды.)

Топты? ережесін ай?ындау:

 • ?ыс?а да н?с?а с?йлейік
 • Топта ж?мыс жаса?анда бір-бірімізге кедергі келтірмейік
 • Біз ?шін ?рбір пікір ??нды
 • Уа?ытты ?немді пайдаланайы?

Критериалды ба?алау пар?ымен ж?мыс ж?ргізу жолын т?сіндіріп ?тіледі.

-?р топ басшысы ?арсылас топ м?шелерін тапсырмалар орындау барысында ба?алап отырады.

Критерийлері

Баллдары (0-3балл)

?орытынды


 

1-тапсырма


 

2-тапсырма


 

3-тапсырма


 

- Сондай жа?сы к??іл к?ймен ?деттегідей д?ниетану саба?ымызды ауа райы кестесін толтырумен бастайы?.

(О?ушылар ау температурасын, б?лттылы?ты, жауын-шашын мен жел ба?ытын аны?тап ауа райын ба?ылау к?нделіктеріне жазады.

       II ?ызы?ушылы?ты ояту. ?тілген материалды ?айталау.

-Балалар, к?нделікті ауа райы туралы м?ліметті метеоролог мамандарды? болжамдарынан білеміз. Ертеректе ата-бабаларымыз ауа райыны? таби?аттта?ы ?згерістерге, жан-жануарлар?а ?арап болжа?ан

1-тапсырма: екі топ ауа райын болжау?а байланысты ырымдар жазады.

-«Аквариумда?ы балы?тар» ?дісі ар?ылы ?йге берілген «Ауа райы. Климат» та?ырыбы бойынша ?арсылас топтар бір-біріне с?ра?тар ?ояды.

?р топтан о?ушылар жауап береді. Уа?ыт регламенті белгіленіп, таймер ар?ылы ?ада?аланады.

       III Ма?ынаны таныту. Жа?а саба? та?ырыбы мен ма?саттарын хабарлау.       Т?жірибе жасау: ??ты?а сірке су мен натрий ?ыш?ылыны? ?оспасын ??йып шарды ?рлеу.

-А?залар тыныс ал?анда оттегін сі?іріп, к?мір?ыш?ыл газын б?ліп шы?арады. Мына шарды? іші к?мір?ыш?ыл газына толып ?рленді. ?азіргі та?да к?птеген ?алаларды? ?стінен осындай шар т?різді т?тінді бай?ай аламыз. Ауа ??рамында к?мір?ыш?ыл газыны? к?беюі тірі а?залар?а зиянын келтіреді. Сонды?тан б?кіл д?ние ж?зі бойынша, к?ллі адамзат алдында ауаны ?ор?ау ж?не тазарту м?селесі т?р,- деп жа?а та?ырыпты хабарлау.

-Ауаны ?ор?ау ж?не тазарту туралы не білесі?дер? INSERT ба?алау пара?ыны? «Білемін» б?лігін толтырту

- Есімізге т?сірейікші, таби?атта ж?не адам ?мірінде ауаны? ?андай ма?ызы бар?

 (?р топ о?ушыларынан ішінара с?рау)

-Ауа ластануыны? негізгі к?здері не? (О?ушылар жауаптарын д?птерлеріне жазады, бас?а жауаптармен толы?тырады.)

2-тапсырма

-  Ауа ластануы неге ?келіп со?уы м?мкін? (Топтар жауаптарын береді.)

- Шынымен, адамзат алдында б?гінде ?лкен м?селе т?р- ауаны? тазалы?ын са?тап ?алу, атмосфераны адам ?міріне зиян келтіретін ?алды?тардан тазарту. Білесі?дер елімізде к?птеген ?нерк?сіп орындары бар. Бізді? кентімізде де ?ндіріс орны орналас?ан. Одан шы??ан т?тінні? ауаны? ??рамын ?згертетінін білеміз. Тіпті жаз мезгілдерінде ауданымызда?ы ?ыл?анды орман жиі-жиі ?ртке шалды?ып отырады. Ол да ауаны? ластануына ?келіп со?ады. ?р ел осы м?селені шешуді? ?з жолын ?сынуда. Бір елдер жасыл ал?аптар к?лемін ке?ейтсе, енді біреулері ?алды?сыз ?ндіріске к?шуде. Ал та?ы біреулері ?з еріктерімен велосипедке отыруда.

(О?ушылар болжамдарын айтады.)

Сергіту с?ті.

3-тапсырма

- Сонымен ауаны ?алай ?ор?ап тазартуымыз?а болады? ?з ойлары?ды ?сынып к?рі?дер. (?ойыл?ан с?ра? бойынша ?р топ  кластер ??рып,  ?ор?айды.)

       IV Бекіту. Ой тол?аныс

–Д?рыс айтасы?дар, елімізде 2017 жылы ЭКСПО к?рмесі ?теді. Б?л к?рменде жа?а ?ылыми-техникалы? жетістіктер ?сынылады. ?аза?стан ЭКСПО-ны ?ткізуде экологияны? са?талуыны? ма?ыздылы?ын ал?а т?тып отыр.

Ауаны ?ор?ау ж?не тазарту туралы не білді?дер? INSERT ба?алау пара?ыны? «Не білдім», «Не білгім келеді» б?ліктерін толтыру. (О?ушылар жа?а та?ырып бойынша т?йген ойларын жазады.)

Білемін

Не білдім

Не білгім келеді?

V ?орытынды. Ба?алау. Топ басшыларыны? ?арсылас топ м?шелерін ба?алауы. Ба?аны не ?шін ?ойды, ?ыс?аша сипаттама айтып ?теді.

Рефлексия.

   О?ушылар?а стикерлер таратылады.  Жа?а та?ырып бойынша т?йген ойларын жазады.

?йге тапсырма: 68-70 бет мазм?ндау

Просмотр содержимого документа
«конспект урока по познанию мира "Ауаны тазарту ж?не ?ор?ау" »

Сабақтың тақырыбы: Ауаны тазарту және қорғау

Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ауаның адам өмірінде алатын маңыздылығы, ауаның ластануы мен ауаны тазарту жолдары туралы білімдерін беруу және түсініктерін кеңейту. Ауаны ластаушы заттардың негізгі көзін, ауаны қорғауда адамның орнын және ауаны ластаудың салдарын анықтауға дағдыланлыру. Экологиялық тәрбие беру.

Күтілетін нәтиже:

 • ауаны тазарту және қорғау жолдары туралы мағұлмат алады;

 • өз ойларын еркін жеткізуге дағдыланады;

 • шығармашалық тапсырмалар арқылы ой-қиялдары дамиды;

 • топта жұмыс істеуді меңгереді.

Әдіс-тәсілдері: диалог, жеке жұмыс, топтық жұмыс, INSERT бағалау

Сабақтың көрнекіліктері: слайд, тәжірибеге қажетті құрал-жабдықтар, үлестірме материалдар

Сабақтың барысы:

I. Ұйымдастыру кезеңі. Оқушылармен амандасу. Психологиялық дайындық.

Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз

Орнымызға отырып, табыс тілеп көзбенен,

Жаңа білім алуға, алға қадам аттаймыз, - дейді мұғалім.

Оқушылар орындарынан тұрып, алақандарын біріктіріп, бір-біріне жүректерінің жан жылуын береді. Бір-біріне жылы лебіздерін білдіріп, сабақты ойдағыдай өткізуге байланысы тілектер айтады.

-Бүгінгі біздің сабағамыз күндегіден өзгеше топтық жұмыс түрінде өтеді. Балалар, жаз және күз айларында туғандар бір топ, ал қыс және көктем айларында туғандар екінші топ болады,-деп сынып оқушыларын екі топқа бөлу.

(Әр оқушы өзіне тиесілі орнына отырады, топтар топ басшысын сайлайды.)

Топтың ережесін айқындау:

 • Қысқа да нұсқа сөйлейік

 • Топта жұмыс жасағанда бір-бірімізге кедергі келтірмейік

 • Біз үшін әрбір пікір құнды

 • Уақытты үнемді пайдаланайық

Критериалды бағалау парғымен жұмыс жүргізу жолын түсіндіріп өтіледі.

-Әр топ басшысы қарсылас топ мүшелерін тапсырмалар орындау барысында бағалап отырады.

Критерийлері

Баллдары (0-3балл)

Қорытынды1-тапсырма2-тапсырма3-тапсырма- Сондай жақсы көңіл күймен әдеттегідей дүниетану сабағымызды ауа райы кестесін толтырумен бастайық.

(Оқушылар ау температурасын, бұлттылықты, жауын-шашын мен жел бағытын анықтап ауа райын бақылау күнделіктеріне жазады.

II Қызығушылықты ояту. Өтілген материалды қайталау.

-Балалар, күнделікті ауа райы туралы мәліметті метеоролог мамандардың болжамдарынан білеміз. Ертеректе ата-бабаларымыз ауа райының табиғатттағы өзгерістерге, жан-жануарларға қарап болжаған

1-тапсырма: екі топ ауа райын болжауға байланысты ырымдар жазады.

-«Аквариумдағы балықтар» әдісі арқылы үйге берілген «Ауа райы. Климат» тақырыбы бойынша қарсылас топтар бір-біріне сұрақтар қояды.

Әр топтан оқушылар жауап береді. Уақыт регламенті белгіленіп, таймер арқылы қадағаланады.

III Мағынаны таныту. Жаңа сабақ тақырыбы мен мақсаттарын хабарлау. Тәжірибе жасау: құтыға сірке су мен натрий қышқылының қоспасын құйып шарды үрлеу.

-Ағзалар тыныс алғанда оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Мына шардың іші көмірқышқыл газына толып үрленді. Қазіргі таңда көптеген қалалардың үстінен осындай шар тәрізді түтінді байқай аламыз. Ауа құрамында көмірқышқыл газының көбеюі тірі ағзаларға зиянын келтіреді. Сондықтан бүкіл дүние жүзі бойынша, күллі адамзат алдында ауаны қорғау және тазарту мәселесі тұр,- деп жаңа тақырыпты хабарлау.

-Ауаны қорғау және тазарту туралы не білесіңдер? INSERT бағалау парағының «Білемін» бөлігін толтырту

- Есімізге түсірейікші, табиғатта және адам өмірінде ауаның қандай маңызы бар?

(Әр топ оқушыларынан ішінара сұрау)

-Ауа ластануының негізгі көздері не? (Оқушылар жауаптарын дәптерлеріне жазады, басқа жауаптармен толықтырады.)

2-тапсырма

- Ауа ластануы неге әкеліп соғуы мүмкін? (Топтар жауаптарын береді.)

- Шынымен, адамзат алдында бүгінде үлкен мәселе тұр- ауаның тазалығын сақтап қалу, атмосфераны адам өміріне зиян келтіретін қалдықтардан тазарту. Білесіңдер елімізде көптеген өнеркәсіп орындары бар. Біздің кентімізде де өндіріс орны орналасқан. Одан шыққан түтіннің ауаның құрамын өзгертетінін білеміз. Тіпті жаз мезгілдерінде ауданымыздағы қылқанды орман жиі-жиі өртке шалдығып отырады. Ол да ауаның ластануына әкеліп соғады. Әр ел осы мәселені шешудің өз жолын ұсынуда. Бір елдер жасыл алқаптар көлемін кеңейтсе, енді біреулері қалдықсыз өндіріске көшуде. Ал тағы біреулері өз еріктерімен велосипедке отыруда.

(Оқушылар болжамдарын айтады.)

Сергіту сәті.

3-тапсырма

- Сонымен ауаны қалай қорғап тазартуымызға болады? Өз ойларыңды ұсынып көріңдер. (Қойылған сұрақ бойынша әр топ кластер құрып, қорғайды.)

IV Бекіту. Ой толғаныс.

–Дұрыс айтасыңдар, елімізде 2017 жылы ЭКСПО көрмесі өтеді. Бұл көрменде жаңа ғылыми-техникалық жетістіктер ұсынылады. Қазақстан ЭКСПО-ны өткізуде экологияның сақталуының маңыздылығын алға тұтып отыр.

Ауаны қорғау және тазарту туралы не білдіңдер? INSERT бағалау парағының «Не білдім», «Не білгім келеді» бөліктерін толтыру. (Оқушылар жаңа тақырып бойынша түйген ойларын жазады.)

Білемін

Не білдім

Не білгім келеді?V Қорытынды. Бағалау. Топ басшыларының қарсылас топ мүшелерін бағалауы. Бағаны не үшін қойды, қысқаша сипаттама айтып өтеді.

Рефлексия.

Оқушыларға стикерлер таратылады. Жаңа тақырып бойынша түйген ойларын жазады.

Үйге тапсырма: 68-70 бет мазмұндау


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
конспект урока по познанию мира "Ауаны тазарту ж?не ?ор?ау"

Автор: Каирбекова Гульнур Емильгалиевна

Дата: 15.04.2015

Номер свидетельства: 201525

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства