kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Конспект открытого урока "Ту?ан ел С.Сейфуллин"

Нажмите, чтобы узнать подробности

3 «в»сыныбына арнал?ан ?дебиеттік о?у п?нінен ?ыс?а мерзімді жоспары

Апта-7

К?ні-21

Саба?-1

Саба?ты? та?ырыбы

С. Сейфуллин. Ту?ан ел

Ресурстар

Слайд-презентация,о?улы?,?дістемелік.

Саба?ты? ма?саты

О?ушылар?а С. Сейфуллин туралы жалпы ма?л?мат беру. ?ле?дегі авторды? берген ойын, идеясын ашу

Саба?ты? міндеті

О?ушыларды? ойлау да?дыларын,с?йлеу м?дениетін ?алыптастыру, ?негелі болу?а ба?ыттау,?ле?ді м?нерлеп о?у білігін жетілдіру.

?діс т?сілдері

Ж?пты?,топты?, талдау, сипаттау,к?рнекілік,1-2-6 модульдер

К?тілетін н?тиже

?ле?ні? мазм?нын т?сініп о?иды

Негізгі идея

 Ту?ан жерге деген ?ызы?ушылы??а баулу.

Тапсырма к?здер

1-тапсырма.

?йымдастыру, ?ткен саба?ты пысы?тау

  ( 7- мин)

2-тапсырма.

Т?саукесер. Т?сіндірме жалпылама с?ра?тар (9- мин)

Негізгі б?лім

Сергіту с?ті. ( 10- мин)

1-2-3-4-тапсырма. Топтар?а ба?ыт беру

 (7- мин)

Д?птермен ж?мыс  тапсырма.(8-мин)

Ба?алау

О?Б, ба?алау бетшесі ( 1- мин)

Кейінгі тапсырмалар

?ле?ді д?рыс,т?сініп о?иды. ( 1- мин)

Рефлексия

О?ушылар осы та?ырыптан ?зі?е ?андай саба? алды?, ой т?йді??

Саба?ты? этаптары

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыларды? іс-?рекеті

?йымдастыру

Сыныппен байланыс орнату

  /2-мин./

?ткен саба?ты еске т?сіру ар?ылы ойлау ?абілетін дамыту

/7- мин/

Топ?а б?лу/3-мин/

Т?саукесер

Саба? та?ырыбын  ашу

?ызы?ушылы?ын ояту

/4-мин/

Негізгі б?лім

Т?сіну  ?шін тапсырма

/8-мин/

К??іл к?й ахуалы.Ынталандыру.

Психологиялы? тренинг:

Шатты? ше?берде т?рады.

Шырылдады ?о?ырау,

Біз саба?ты бастаймыз!

Партамыз?а отырып,

?з-ара к?з тастаймыз.

Табыс тілеп к?з бенен,

Жа?а білім алу?а.

Ал?а ?адам аттаймыз,

Біз саба?ты бастаймыз!

- Осындай жылы тілектерді бойымыз?а ?абылдай отырып, саба?ымызды бастайы?.

Топ?а б?лу:Ал енді о?ушылар ?азір к?з мезгілі бол?анды?тан сіздерді жемістер ар?ылы топ?а б?лінеміз.Жемістер  ар?ылы топ?а б?лу.(алма,алм?рт,?рік,шие  деп  б?ліну.)

?ткен та?ырып?а шолу. ?й ж?мысын тексеру. -Балалар, ?йге ?андай тапсырма берілді? –?йге берілген «?ш ба?ытым», «Ту?ан тілім» ?ле?дері жат?а с?ралады.

?й ж?мысын бекіту.Топтар  тапсырманы
орындап постер ?ор?айды.

І топ.

М.Ма?атаев ?ш ба?ытым
Д.?білов  Ту?ан тілім
Д?рыс  жауапты та?да.

                               Отан туралы

Екі ?ле?де де       Халы? туралы  айтыл?ан.

                                Тіл туралы  

ІІ топ.

М??а?али Ма?атаевты? «?ш ба?ытым»

?ле?іне с?йеніп аны?та:

Ба?а,??н тіркестерімен ма?ыналас с?з-.

Т??ілу тіркесіне ?арама-?арсы ма?ыналы с?з-    ..

А?ын ата?ан ба?ыт,ол:   ...

ІІІ топ.

Суреттер топтамасына с?йеніп М??а?али Ма?атаев туралы ??гімеле.

І? топ.

Дихан ?білов  туралы ??гімеле.
- Екі ?ле?де де а?ын ?лтжандылы??а, Отан с?йгіштікке ша?ырады. Жалпы Отан дегеніміз не?
Отан дегеніміз - ту?ан жер. Ту?ан жерін жырламайтын а?ын - жазушы жо?.

. Ту?ан жерін с?ймейтін адам жо?. Тек ?з сезімін ?ркім ?р т?рлі жеткізуі м?мкін. Суретшілерді? тілі - бояу, музыканттарды? тілі - музыка, ол а?ын, жазушыларды? тілі - с?з.
- Сондай бір ту?ан жерін тебірене жырла?ан аса к?рнекті а?ын, жазушы, белгілі ?о?ам ?айраткері – С?кен Сейфуллин.
С?ра?: С. Сейфуллин кім? Топтар?а тапсырма.

Т?саукесерге  1-тапсырманы орындалады.

Сейфуллин С?кен (С?дуа?ас)  (1894 - 1938) – а?иы? а?ын, жазушы, ?о?ам ж?не мемлекет ?айраткері. А?мола уезі, Нілді болысында д?ниеге келген. Ту?ан жері ?кесіні? ?ыстауы Ортауда?ы ?арашілік (?азіргі Шет ауданыны? жері) деп аталып ж?р.

С?кен 1905-1909 жж. Нілді кенішіндегі  бастауыш мектепте, 1909-1911 жж. А?молада?ы  екі сыныпты приход мектебінде, 1913 ж. Омбыда ??рыл?ан ?аза? жастарыны? «Бірлік» м?дени – а?арту ?йымыны? сол ?анатын бас?арады.

1.Б?гін осындай к?рнекті а?ынны? "Ту?ан ел" ?ле?імен танысамыз. ?ле? м?нерлеп о?ылып, мазм?ны т?сіндіріледі.

(Ту?ан жер, таби?ат  туралы сурет)
2. О?у т?рлері: жеке о?у, тізбектей о?у.
3. ?ле? мазм?нын ашу
С?ра?тар ?ою:
а) А?ын ту?ан даласын  кімге те?ейді?

Д?птермен ж?мыс.

Шатты? ше?берде т?рады.

О?ушылар жауап береді.

О?ушыларды? болжамды жауаптары:

О?ушылар жауап береді.

О?ушылар жемістер ар?ылы топ?а б?лінеді.

Тіл туралы  

Нары?, т??ілмеу, Отан, Халы?, Тіл

М??а?али С?леймен?лы Ма?атаев (1931 - 1976, шын аты М?хаммед?али) – ?аза?ты? лирик а?ыны, м?збала? а?ын, ?з заманында лайы? ба?асын ала алмаса да ?зінен кейінгілер ?шін м?ртебесі биік а?иы? а?ын. Ол 1931 ж. 9 - шы а?панда Алматы облысы, ?азіргі Райымбек (б?рын?ы Нарын?ол) ауданыны? ?арасаз ауылында д?ниеге келген. М??а?алиді? “?арлы?ашым, келді? бе?”, “Дари?а ж?рек”, “А??улар»

?білевті? ?міріне то?талу. (1907-2003)
?дебиетімізді? а?са?алы Д. ?білев 1907 жылы 26 желто?санда Павлодар облысы, Баянауыл ауданында д?ниеге келген. 1926 ж «?ызыл ?скер атты ал?аш?ы ?ле?і, 1928 ж «Сырлы шкафты? сыры» атты бірінші ??гімесі жары? к?рген. 71 жыл бойы ?аза? ?дебиетіні? ?ркенін ?сіріп, мерейін биіктету жолында ?аламымен ?ызмет етті, к?птеген кітаптар д?ниеге келді. Оны? артта ?ал?ан мол м?расы ?рпа?ты? рухани ?азынасына айнала берері с?зсіз.

С. Сейфуллин. Ту?ан ел туралы  туралы  слайдты тамашалайды.

Д?птермен ж?мыс

  /8-мин/

Сергіту с?ті:/2-мин/

Топтар?а ба?ыт беру

/7-мин/

?орытынды

Саба?ты? басты с?ттеріне то?талу

/2-мин/

Ба?алау

/1-мин/

Рефлексия

/1-мин/

Кейінгі тапсырма

?азанны? жиырма бірі
С. Сейфуллин «Ту?ан ел»
 Ту?ан ел туралы 2 - 3 с?йлеммен ша?ын ??гіме ??растыру.
Сергіту с?тін орындату

Тау ішінде?нінты?дату.

Орындайтын Е.Базарбеков

Топтар тапсырманы орындап постер ?ор?айды.

І топ.Поэзия минуты. (?ле? ??растыру)
Сар?айды..
Сап - сары..
Со??ы ?нін..
??с кетті..
ІІ топ.Суретпен ж?мыс: - Суреттен не к?ріп т?рмыз?
- Елік, г?л, б?лт, ш?п, к?белек, а?аш.
- Енді осы заттарды? атын ма?ан 2 тілде айтып бері?дерші
ІІІ топ.Берілген суретке эссе жазу.

І? топ.Ту?ан жер туралы ма?ал жазу.

Ал, енді, балалар, біз ?руа?ытта таби?атта?ы ?рбір тіршілік иесіні? ?ам?оршысы бола білейік, Ту?ан жерімізді ?ор?ай білейік.
?орытынды. 1-тапсырманы орындай отырып ?орытындылайды.

- С?кен кім?
С ? к е н
Жазушы, а?ын, ?алым, ?о?ам ?айраткері, драматург, педагог, сазгер
- ?андай ?ле?мен танысты??
- ?ле?де не туралы айтыл?ан?
О?Б ба?алау бетшесі ар?ылы ба?алау. Топтар бір-бірін к?легештер ар?ылы ба?алайды.

О?ушылар С. Сейфуллинні?  Ту?ан ел туралы ?ле?інен ?зі?е ?андай саба? алды?, ой т?йді??

Рефлексия жасайды.

Тапсырма.Бір-бірі?е жа?сы тілек айт.

Ба?даршам

2- тапсырманы  ?йге тапсырма?а беремін. ?ле?ді жаттау, «Ту?ан ел - алтын ?ям» та?ырыбына шы?арма жазу.

О?ушылар т?сініп о?ыйды.

О?ушылар д?птерлеріне

жазады

О?ушыларсергиді.

О?ушылар топта ж?мыс жасайды. О?ушылар жазады.

О?ушыларды? болжамды жауаптары:

Елік, г?л, б?лт, ш?п, к?белек, а?аш.

  • ень,цветок,облако,
  •  

Deer  Flower    Cloud

Grass   Butterfly  Tree

С?кен Сейфуллинтуралы т?сініктерін айтады.

О?ушылар пікірлерін білдіреді.

«Смайликтер»мен ж?мыс жасайды.

К?ліп екі ?олын к?теріп т?р?ан смайлик –5

 К?ліп т?р?ан смайлик – 4

К??іл –к?йі жо? смайлик–3

К?п н?рсе ?йрендім.

?нады,алайда т?сініксіз

??ымдар бар-

Ма?ан ?иын болды, т?сінбедім.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«конспект открытого урока "Ту?ан ел С.Сейфуллин"»

3 «в»сыныбына арналған әдебиеттік оқу пәнінен қысқа мерзімді жоспары

Апта-7

Күні-21

Сабақ-1

Сабақтың тақырыбы

С. Сейфуллин. Туған ел

Ресурстар

Слайд-презентация,оқулық,әдістемелік.

Сабақтың мақсаты

Оқушыларға С. Сейфуллин туралы жалпы мағлұмат беру. Өлеңдегі автордың берген ойын, идеясын ашу

Сабақтың міндеті

Оқушылардың ойлау дағдыларын ,сөйлеу мәдениетін қалыптастыру, өнегелі болуға бағыттау,өлеңді мәнерлеп оқу білігін жетілдіру.

Әдіс тәсілдері

Жұптық ,топтық , талдау, сипаттау ,көрнекілік,1-2-6 модульдер

Күтілетін нәтиже

Өлеңнің мазмұнын түсініп оқиды

Негізгі идея

Туған жерге деген қызығушылыққа баулу.

Тапсырма көздер

1-тапсырма.

Ұйымдастыру, өткен сабақты пысықтау

( 7- мин)

2-тапсырма.

Тұсаукесер. Түсіндірме жалпылама сұрақтар (9- мин)


Негізгі бөлім

Сергіту сәті. ( 10- мин)

1-2-3-4-тапсырма. Топтарға бағыт беру

(7- мин)

Дәптермен жұмыс тапсырма .(8-мин)

Бағалау

ОүБ, бағалау бетшесі ( 1- мин)

Кейінгі тапсырмалар

Өлеңді дұрыс,түсініп оқиды . ( 1- мин)

Рефлексия

Оқушылар осы тақырыптан өзіңе қандай сабақ алдың, ой түйдің?

Сабақтың этаптары

Мұғалімнің іс-әрекеті

Оқушылардың іс-әрекеті

Ұйымдастыру

Сыныппен байланыс орнату

/2-мин./

Өткен сабақты еске түсіру арқылы ойлау қабілетін дамыту

/7- мин/
Топқа бөлу/3-мин/

Тұсаукесер

Сабақ тақырыбын ашу

Қызығушылығын ояту

/4-мин/


Негізгі бөлім

Түсіну үшін тапсырма

/8-мин/
Көңіл күй ахуалы.Ынталандыру.

Психологиялық тренинг:

Шаттық шеңберде тұрады.

Шырылдады қоңырау,

Біз сабақты бастаймыз!

Партамызға отырып,

Өз-ара көз тастаймыз.

Табыс тілеп көз бенен,

Жаңа білім алуға.

Алға қадам аттаймыз,

Біз сабақты бастаймыз!

- Осындай жылы тілектерді бойымызға қабылдай отырып, сабағымызды бастайық.

Топқа бөлу:Ал енді оқушылар қазір күз мезгілі болғандықтан сіздерді жемістер арқылы топқа бөлінеміз.Жемістер арқылы топқа бөлу.(алма,алмұрт,өрік,шие деп бөліну.)

Өткен тақырыпқа шолу. Үй жұмысын тексеру. -Балалар, үйге қандай тапсырма берілді? –Үйге берілген «Үш бақытым», «Туған тілім» өлеңдері жатқа сұралады.

Үй жұмысын бекіту.Топтар тапсырманы
орындап постер қорғайды.

І топ.

М.Мақатаев Үш бақытым
Д.Әбілов Туған тілім
Дұрыс жауапты таңда.

Отан туралы

Екі өлеңде де Халық туралы айтылған.

Тіл туралы


ІІ топ.

Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым»

өлеңіне сүйеніп анықта:

Баға ,құн тіркестерімен мағыналас сөз-...

Түңілу тіркесіне қарама-қарсы мағыналы сөз- .......

Ақын атаған бақыт,ол: .............


ІІІ топ.

Суреттер топтамасына сүйеніп Мұқағали Мақатаев туралы әңгімеле.


ІҮ топ.

Дихан Әбілов туралы әңгімеле.
- Екі өлеңде де ақын ұлтжандылыққа, Отан сүйгіштікке шақырады. Жалпы Отан дегеніміз не?
Отан дегеніміз - туған жер. Туған жерін жырламайтын ақын - жазушы жоқ.

.... Туған жерін сүймейтін адам жоқ. Тек өз сезімін әркім әр түрлі жеткізуі мүмкін. Суретшілердің тілі - бояу, музыканттардың тілі - музыка, ол ақын, жазушылардың тілі - сөз.
- Сондай бір туған жерін тебірене жырлаған аса көрнекті ақын, жазушы, белгілі қоғам қайраткері – Сәкен Сейфуллин.
Сұрақ: С. Сейфуллин кім? Топтарға тапсырма.

Тұсаукесерге 1-тапсырманы орындалады.

Сейфуллин Сәкен (Сәдуақас)  (1894 - 1938) – ақиық ақын, жазушы, қоғам және мемлекет қайраткері. Ақмола уезі, Нілді болысында дүниеге келген. Туған жері әкесінің қыстауы Ортаудағы Қарашілік (қазіргі Шет ауданының жері) деп аталып жүр.

Сәкен 1905-1909 жж. Нілді кенішіндегі  бастауыш мектепте, 1909-1911 жж. Ақмоладағы  екі сыныпты приход мектебінде, 1913 ж. Омбыда құрылған қазақ жастарының «Бірлік» мәдени – ағарту ұйымының сол қанатын басқарады.

1.Бүгін осындай көрнекті ақынның "Туған ел" өлеңімен танысамыз. Өлең мәнерлеп оқылып, мазмұны түсіндіріледі.

(Туған жер, табиғат туралы сурет)
2. Оқу түрлері: жеке оқу, тізбектей оқу.
3. Өлең мазмұнын ашу
Сұрақтар қою:
а) Ақын туған даласын кімге теңейді?

Дәптермен жұмыс.

Шаттық шеңберде тұрады.


Оқушылар жауап береді.


Оқушылардың болжамды жауаптары:

Оқушылар жауап береді.
Оқушылар жемістер арқылы топқа бөлінеді.Тіл туралы


Нарық , түңілмеу, Отан, Халық, Тіл


Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев (1931 - 1976, шын аты Мұхаммедқали) – қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманында лайық бағасын ала алмаса да өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Ол 1931 ж. 9 - шы ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек (бұрынғы Нарынқол) ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағалидің “Қарлығашым, келдің бе?”, “Дариға жүрек”, “Аққулар»

Әбілевтің өміріне тоқталу. (1907-2003)
Әдебиетіміздің ақсақалы Д. Әбілев 1907 жылы 26 желтоқсанда Павлодар облысы, Баянауыл ауданында дүниеге келген. 1926 ж «Қызыл әскер атты алғашқы өлеңі, 1928 ж «Сырлы шкафтың сыры» атты бірінші әңгімесі жарық көрген. 71 жыл бойы қазақ әдебиетінің өркенін өсіріп, мерейін биіктету жолында қаламымен қызмет етті, көптеген кітаптар дүниеге келді. Оның артта қалған мол мұрасы ұрпақтың рухани қазынасына айнала берері сөзсіз.

С. Сейфуллин. Туған ел туралы туралы слайдты тамашалайды.Дәптермен жұмыс

/8-мин/


Сергіту сәті:/2-мин/Топтарға бағыт беру

/7-мин/

Қорытынды

Сабақтың басты сәттеріне тоқталу

/2-мин/
Бағалау

/1-мин/


Рефлексия

/1-мин/

Кейінгі тапсырма

Қазанның жиырма бірі
С. Сейфуллин «Туған ел»
Туған ел туралы 2 - 3 сөйлеммен шағын әңгіме құрастыру.
Сергіту сәтін орындату

Тау ішіндеәнінтыңдату.

Орындайтын Е.Базарбеков

Топтар тапсырманы орындап постер қорғайды.

І топ.Поэзия минуты. (Өлең құрастыру)
Сарғайды..........
Сап - сары.........
Соңғы әнін..........
Құс кетті..........
ІІ топ.Суретпен жұмыс: - Суреттен не көріп тұрмыз?
- Елік, гүл, бұлт, шөп, көбелек, ағаш.
- Енді осы заттардың атын маған 2 тілде айтып беріңдерші
ІІІ топ.Берілген суретке эссе жазу.

ІҮ топ.Туған жер туралы мақал жазу.

Ал, енді, балалар, біз әруақытта табиғаттағы әрбір тіршілік иесінің қамқоршысы бола білейік, Туған жерімізді қорғай білейік.
Қорытынды . 1-тапсырманы орындай отырып қорытындылайды.

- Сәкен кім?
С ә к е н
Жазушы, ақын, ғалым, қоғам қайраткері, драматург, педагог, сазгер
- Қандай өлеңмен таныстық?
- Өлеңде не туралы айтылған?
ОүБ бағалау бетшесі арқылы бағалау. Топтар бір-бірін күлегештер арқылы бағалайды.


Оқушылар С. Сейфуллиннің Туған ел туралы өлеңінен өзіңе қандай сабақ алдың, ой түйдің?

Рефлексия жасайды.

Тапсырма .Бір-біріңе жақсы тілек айт.

Бағдаршам

2- тапсырманы үйге тапсырмаға беремін. Өлеңді жаттау, «Туған ел - алтын ұям» тақырыбына шығарма жазу.


Оқушылар түсініп оқыйды.

Оқушылар дәптерлеріне

жазады

Оқушыларсергиді.


Оқушылар топта жұмыс жасайды. Оқушылар жазады.


Оқушылардың болжамды жауаптары:


Елік, гүл, бұлт, шөп, көбелек, ағаш.


Олень,цветок,облако,

трава,бабочка,дерево.


Deer Flower Cloud

Grass Butterfly Tree
Сәкен Сейфуллинтуралы түсініктерін айтады.Оқушылар пікірлерін білдіреді.

«Смайликтер»мен жұмыс жасайды.

Күліп екі қолын көтеріп тұрған смайлик –5

Күліп тұрған смайлик – 4

Көңіл –күйі жоқ смайлик–3

Көп нәрсе үйрендім.

Ұнады ,алайда түсініксіз

ұғымдар бар-

Маған қиын болды, түсінбедім.«Атамекен орта мектебі»ММ
Аудандық семинар тақырыбы:

«Көшбасшылық-табысты мектептің жаңа тәжірибесі»

атты семинарда әдебиеттік оқу пәнінен ҚМЖ жоспары.Тақырыбы: С. Сейфуллин. Туған ел

Дайындаған: Набиева Жұлдыз

Сыныбы: 3 «В»

2015-2016 оқу жылы


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
конспект открытого урока "Ту?ан ел С.Сейфуллин"

Автор: Набиева Жулдыз Базарбаевна

Дата: 11.11.2015

Номер свидетельства: 251408

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

Распродажа видеоуроков!
ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства