kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"?аза?стан?а саяхат"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?аты

Та?ырыбы: «?аза?стан?а саяхат» ойыны

Ма?саты: 1. ?аза? хал?ыны? т???ыш президенті Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты? ?мір жолы, туып - ?скен, о?ып білім ал?ан, ?ызмет еткен жерлері туралы ма?л?мат беру;

2. Елбасыны? ?мір жолынан ?лгі ала отырып Отанын, хал?ын с?юге, ер ж?ректілікке азаматты??а, патриотты? сезімге т?рбиелеу;

3. Ш?кірт ж?регінде Елбасына деген с?йіспеншілік сезімін ояту, ??рметтеу

К?рнекілігі: слайдтар к?рсету, ?нтаспа, шарлар, суреттер, буклет «Н?рс?лтан Назарбаев - т???ыш президент» 1 желто?сан - Президент к?ніне орай ?ткізілген т?рбие са?аты.

Т?рі: ойын - викторина

Барысы: 1. Психологиялы? ахуал ту?ызу

2. «Мені? ?аза?станым» аялдамасы

3. «Сандар сыр шертеді» аялдамасы

4. «Мені? Президентім» аялдамасы

Кіріспе с?з Астана - ?Р - ны? саяси, ?кімшілік ж?не м?дени орталы?ы. Елбасы - Н. Назарбаевты? жарлы?ына с?йкес 1997 жылы м?нда б?рын?ы астанамыз Алматыдан Республиканы? басшы орындары Президент ке?есі, ?Р - ны? ?кіметі ж?не Парламент к?шіп келді. Елімізді? бас?ару ж?мыстары осы жерден ж?зеге асырылады.

Бізді? Президентіміз – Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Мемлекет бас?ару ісі – маша?атты да, м?ртебелі міндет. Басшы бас?ар?ан ел – е? бай мемлекет, хал?ы е? ба?ытты халы?.

Т?уелсіздігімізді ал?аннан со? халы?ты? басын біріктіріп Н. ?. Назарбаев т???ыш елбасы болды. Елбасыны? бастауымен мені? Отаным ?лемге танылды. Елім елдігін к?рсетті, ерлігін танытты. ?аза? хал?ы егемендігін алып, Т?уелсіздікке ?ол жеткізгенде ?з алдымыз?а ел бола алатынды?ымыз?а к?м?ндан?ан жандар да бол?ан екен. Біра? ар - намысты ту еткен Елбасымыз бен ?кімет басында?ы ел ?шін е?бек еткен а?аларымызды? аянбай е?бек етуі осы н?рлы к?ндерге жеткізді

?. Аманжолов:

?аза?стан дейтін мені? бар елім.

Жатыр алып жарты д?ние ?лемін!

Б?л даланы анам жаспен суар?ан,

Б?л далада атам ?ол?а ту ал?ан,

Б?л далада жылап келіп, уан?ан

Б?л даланы к?ріп ал?аш ?уан?ан

Б?л далада ?скен жанда жо? арман!

«Мені? ?аза?станым» аялдамасы

Бізді? еліміз ?алай аталады? Бізді? еліміз ?андай? Республикамызда ?анша облыс бар? Біз ?ай облыс?а ?араймыз? Т?рып жат?ан ?аламыз ?алай аталады? Бізді? ?аламыз ?лемге несімен ?йгілі?

«Сандар сыр шертеді» аялдамасы

1991 жылды? 16 желто?санында ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы сессиясы «Т?уелсіз демократиялы? ж?не ???ылы? мемлекет» деп жариялады

1992 жылы 4 - маусымда жа?а мемлекеттік р?міздер Елта?ба, Ту, ?н?ран бекітілді.

Елта?ба авторлары: Жандарбек М?лібек?лы, Шотаман У?лиханов.

6 - шілде 1940 жылы Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев Алматы облысы ?аскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан.

1991 жылы 1 - желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды.

1993 жылы 15 - ?арашада ?аза?стан Республикасыны? ?лтты? а?шасы – Те?ге айналым?а енді.

1991 жылы 1 - желто?санда республика ж?ртшылы?ы т???ыш рет Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаевты Республикамызды? Президенті етіп сайланды.

2006 жылы 7 - ?а?тарда ?н?ран ?абылданды.

Егемен елім ?н?раны жанарды,

“Мені? ?аза?станым” жер ж?зіне таралды.

1995 жылы 28 - ?а?тарында т?уелсіз ?Р – ны? т???ыш «Ата За?ы» ?абылданды.

«Мені? Президентім» аялдамасы

1 - о?ушы Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев 6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы ?аскеле? ауданында?ы Шамал?ан ауылында ту?ан. Балалы? ша?ы кейде айта беретініміздей таршылы? жа?дайда ?тті. ?лкендерді? мал ба?уына, бау - ба?ша ?сіруіне к?мек к?рсету керек болды, ш?пшек теріп, отын жарды. ?зі еске ал?андай, ?сірген аз - маз ?німдерін сатып, ?й - ішіне ?ажетті заттар алу ?шін есек жеккен арбамен жа?ын ма?да?ы теміржол стансасына бару дегені? керемет мереке санал?ан. Мектепті жа?сы о?ып, жа?сы білім алды. Ата - анасын ?атты ??рмет т?тты.

2 - о?ушы:

Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Ке?ес Ода?ында?ы аса ірі ?ара?анды металлургия комбинатыны? к?лемді ??рылысына аттанды. ??рылыста біраз е?бек еткеннен кейін бір топ ?аза?станды?тармен Украинаны? Днепродзержинск ?аласына барып металлург – ж?мысшы маманды?ын ме?герді. Б?л шойын ??юшы, домна пешіні? к?мекшісі ж?мыстарын ат?арды, ал кейінірек инженер д?режесіне к?терілді.

3 - о?ушы:

Сол жылдары оны? басшылы? ?асиеттері жар?ырап к?рінді. ?алалы?, облысты? ж?не республикалы? к?лемде басшы органдарда жауапты ?ызметтер ат?арды. Металлургиялы? комбинатында партком хатшысы, Теміртау ?алалы?, ?ара?анды облысты? ж?не республикалы? партия ?йымдарында экономикалы? сала?а жауап беретін хатшы болды.

4 - о?ушы: Ол ?аза?стан ?кіметін бас?ар?анда 44 жаста болды. Осылайша оны? саяси ?мірбаяны басталады.

5 - о?ушы: 1998 жылы 10 - маусымда жа?а астананы? ресми т?сау кесері болды. ?ала Есіл ?зеніні? о? жа?алауында Сарыар?аны? солт?стік б?лігінде орналас?ан.

?н: “Астана – бас ?ала”

6 - о?ушы:

Елбасымыз са?ан м??гі разымыз,

?лкен - кіші, а?айындар – б?ріміз.

«?лтым, елім» деп ?ай?ыр?ан ?лы жан,

Сіз біздерді? піріміз де, ?німіз.

7 - о?ушы:

Хал?ым айт?ан жер к?терер ел да??ын,

Елім айт?ан ел к?терер жер да??ын.

Президентім, елбасы, аман бол?ай,

М??гі жаса, жас ?аза?ым, ?р хал?ым!

8 - о?ушы: Т?ле би с?зімен сынып са?атымызды ая?таймыз.

Уа, хал?ым, с?з ?адірін білесі?.

Жа?быр жаумаса, жер жетім,

Басшысы болмаса, ел жетім.

К?сіле шабар жерім бар,

Тау к?терген елім бар.

?ол бастайтын ерім бар,

Атадан ?ал?ан сара жолым бар.

Барлы?ы:«Осы т?уелсіз елімізді? намысын ?ор?айтын, б?гінімізді ерте?іне жал?айтын, ?аза? еліні? ерте?і, болаша?ы ?шін жауап беретін ?рпа? екенімізді сезінеміз»

?н: «Елім мені?» (с?зі: Н. Назарбаев, ?ні: Б. Тілеуханов)

?н: «Жаса ?аза?стан!»

Викториналы? с?ра?тар:

1. ?. Р - ны? президентті кім?(Н. ?. Назарбаев)

2. Н. ?. Назарбаев ?айда ту?ан?(Алматы облысы, ?аскеле? ауданы, Шамал?ан ауылы)

3. Н. ?. Назарбаев ?ашан ту?ан?(6 шілде, 1940 жылы ту?ан)

4. Бізді? елбасы ?алай о?ыды?(4 пен 5 - ке)

5. Н. ?. Назарбаев ?андай маманды? та?дады?(Металлургия)

6. Н. ?. Назарбаев - ты? бойында ?андай ?абілет бар?(адал, ашы?, а?жар?ын, ма?сат?а жете білетін адам)

7. Н. ?. Назарбаев ?ашан президент болып сайланды?(1 желто?сан 1991 жылы.)

8. ?. Р - ны? Мемлекеттік р?мізі ?ай жылы бекітілді?(4 маусым 1992ж.)

9. ?ай жылы ?лтты? те?геміз енгізілді?(15 маусым 1193 жылы.)

10. ?. Р - ны? астанасы ?ай ?ала?(астана)

11. Астананы? б?рын?ы аттары ?андай?(Целиноград, А?мола.)

12. ?андай мемлекеттік мерекелерді білесі?дер?(1 мамыр, 4 маусым, 30 тамыз, 1 желто?сан ал?аш?ы президент к?ні, 16 маусым.)

13. Ата За? деген не?(Мемлекетті? негізгі за?ы.)

14. Неліктен 1 желто?сан мереке к?ні болды?(?ткені б?л к?н президент сайлау к?ні болды.)

15. ?андай мемлекеттік р?міздерді білесі?дер?(?н?ран, ту, елта?ба.)

16. Мемлекеттік туда не белгіленген?(к?нні? к?зі, ?ыран, ою)

17. ?. Р - ны? туыны? т?сі нені білдіреді?

18. Мемлекеттік р?міздерді? авторларын білесі?дер ме?(?н?ран: Н. ?. Назарбаев, ?алдая?ов, Нажмиденов, елта?ба: Уалиханов, Малибеков.)

19. ?лемде ?аза?стан жер к?лемі бойынша нешінші орында?(9 орында)

20. ?. Р - ны? ?ш?ыштарын ата?дар?(Т. Аубакиров, Т. Мусабаев.)

Просмотр содержимого документа
«"?аза?стан?а саяхат"»

Тәрбие сағаты

Тақырыбы: «Қазақстанға саяхат» ойыны

Мақсаты: 1. Қазақ халқының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып - өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат беру;

2. Елбасының өмір жолынан үлгі ала отырып Отанын, халқын сүюге, ер жүректілікке азаматтыққа, патриоттық сезімге тәрбиелеу;

3. Шәкірт жүрегінде Елбасына деген сүйіспеншілік сезімін ояту, құрметтеу

Көрнекілігі: слайдтар көрсету, үнтаспа, шарлар, суреттер, буклет «Нұрсұлтан Назарбаев - тұңғыш президент» 1 желтоқсан - Президент күніне орай өткізілген тәрбие сағаты.

Түрі: ойын - викторина

Барысы: 1. Психологиялық ахуал туғызу

2. «Менің Қазақстаным» аялдамасы

3. «Сандар сыр шертеді» аялдамасы

4. «Менің Президентім» аялдамасы

Кіріспе сөз Астана - ҚР - ның саяси, әкімшілік және мәдени орталығы. Елбасы - Н. Назарбаевтың жарлығына сәйкес 1997 жылы мұнда бұрынғы астанамыз Алматыдан Республиканың басшы орындары Президент кеңесі, ҚР - ның Үкіметі және Парламент көшіп келді. Еліміздің басқару жұмыстары осы жерден жүзеге асырылады.

Біздің Президентіміз – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Мемлекет басқару ісі – машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет, халқы ең бақытты халық.

Тәуелсіздігімізді алғаннан соң халықтың басын біріктіріп Н. Ә. Назарбаев тұңғыш елбасы болды. Елбасының бастауымен менің Отаным әлемге танылды. Елім елдігін көрсетті, ерлігін танытты. Қазақ халқы егемендігін алып, Тәуелсіздікке қол жеткізгенде өз алдымызға ел бола алатындығымызға күмәнданған жандар да болған екен. Бірақ ар - намысты ту еткен Елбасымыз бен үкімет басындағы ел үшін еңбек еткен ағаларымыздың аянбай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді

Қ. Аманжолов:

Қазақстан дейтін менің бар елім.

Жатыр алып жарты дүние әлемін!

Бұл даланы анам жаспен суарған,

Бұл далада атам қолға ту алған,

Бұл далада жылап келіп, уанған

Бұл даланы көріп алғаш қуанған

Бұл далада өскен жанда жоқ арман!«Менің Қазақстаным» аялдамасы

Біздің еліміз қалай аталады? Біздің еліміз қандай? Республикамызда қанша облыс бар? Біз қай облысқа қараймыз? Тұрып жатқан қаламыз қалай аталады? Біздің қаламыз әлемге несімен әйгілі?

«Сандар сыр шертеді» аялдамасы

1991 жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасы Жоғарғы сессиясы «Тәуелсіз демократиялық және құқылық мемлекет» деп жариялады

1992 жылы 4 - маусымда жаңа мемлекеттік рәміздер Елтаңба, Ту, Әнұран бекітілді.

Елтаңба авторлары: Жандарбек Мәлібекұлы, Шотаман Уәлиханов.

6 - шілде 1940 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған.

1991 жылы 1 - желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.

1993 жылы 15 - қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық ақшасы – Теңге айналымға енді.

1991 жылы 1 - желтоқсанда республика жұртшылығы тұңғыш рет Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты Республикамыздың Президенті етіп сайланды.

2006 жылы 7 - қаңтарда әнұран қабылданды.

Егемен елім әнұраны жанарды,

“Менің Қазақстаным” жер жүзіне таралды.

1995 жылы 28 - қаңтарында тәуелсіз ҚР – ның тұңғыш «Ата Заңы» қабылданды.

«Менің Президентім» аялдамасы

1 - оқушы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 6 - шілде 1940 жылы Алматы облысы Қаскелең ауданындағы Шамалған ауылында туған. Балалық шағы кейде айта беретініміздей таршылық жағдайда өтті. Үлкендердің мал бағуына, бау - бақша өсіруіне көмек көрсету керек болды, шөпшек теріп, отын жарды. Өзі еске алғандай, өсірген аз - маз өнімдерін сатып, үй - ішіне қажетті заттар алу үшін есек жеккен арбамен жақын маңдағы теміржол стансасына бару дегенің керемет мереке саналған. Мектепті жақсы оқып, жақсы білім алды. Ата - анасын қатты құрмет тұтты.

2 - оқушы:

Ол ерте есейді, орта мектепті бітіре салысымен Кеңес Одағындағы аса ірі Қарағанды металлургия комбинатының көлемді құрылысына аттанды. Құрылыста біраз еңбек еткеннен кейін бір топ қазақстандықтармен Украинаның Днепродзержинск қаласына барып металлург – жұмысшы мамандығын меңгерді. Бұл шойын құюшы, домна пешінің көмекшісі жұмыстарын атқарды, ал кейінірек инженер дәрежесіне көтерілді.3 - оқушы:

Сол жылдары оның басшылық қасиеттері жарқырап көрінді. Қалалық, облыстық және республикалық көлемде басшы органдарда жауапты қызметтер атқарды. Металлургиялық комбинатында партком хатшысы, Теміртау қалалық, Қарағанды облыстық және республикалық партия ұйымдарында экономикалық салаға жауап беретін хатшы болды.

4 - оқушы: Ол Қазақстан Үкіметін басқарғанда 44 жаста болды. Осылайша оның саяси өмірбаяны басталады.

5 - оқушы: 1998 жылы 10 - маусымда жаңа астананың ресми тұсау кесері болды. Қала Есіл өзенінің оң жағалауында Сарыарқаның солтүстік бөлігінде орналасқан.

Ән: “Астана – бас қала”

6 - оқушы:

Елбасымыз саған мәңгі разымыз,

Үлкен - кіші, ағайындар – бәріміз.

«Ұлтым, елім» деп қайғырған ұлы жан,

Сіз біздердің піріміз де, әніміз.

7 - оқушы:

Халқым айтқан жер көтерер ел даңқын,

Елім айтқан ел көтерер жер даңқын.

Президентім, елбасы, аман болғай,

Мәңгі жаса, жас қазағым, өр халқым!

8 - оқушы: Төле би сөзімен сынып сағатымызды аяқтаймыз.

Уа, халқым, сөз қадірін білесің.

Жаңбыр жаумаса, жер жетім,

Басшысы болмаса, ел жетім.

Көсіле шабар жерім бар,

Тау көтерген елім бар.

Қол бастайтын ерім бар,

Атадан қалған сара жолым бар.

Барлығы:«Осы тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің ертеңі, болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз»

Ән: «Елім менің» (сөзі: Н. Назарбаев, әні: Б. Тілеуханов)

Ән: «Жаса Қазақстан!»

Викториналық сұрақтар:

1. Қ. Р - ның президентті кім?(Н. Ә. Назарбаев)

2. Н. Ә. Назарбаев қайда туған?(Алматы облысы, Қаскелең ауданы, Шамалған ауылы)

3. Н. Ә. Назарбаев қашан туған?(6 шілде, 1940 жылы туған)

4. Біздің елбасы қалай оқыды?(4 пен 5 - ке)

5. Н. Ә. Назарбаев қандай мамандық таңдады?(Металлургия)

6. Н. Ә. Назарбаев - тың бойында қандай қабілет бар?(адал, ашық, ақжарқын, мақсатқа жете білетін адам)

7. Н. Ә. Назарбаев қашан президент болып сайланды?(1 желтоқсан 1991 жылы.)

8. Қ. Р - ның Мемлекеттік рәмізі қай жылы бекітілді?(4 маусым 1992ж.)

9. Қай жылы ұлттық теңгеміз енгізілді?(15 маусым 1193 жылы.)

10. Қ. Р - ның астанасы қай қала?(астана)

11. Астананың бұрынғы аттары қандай?(Целиноград, Ақмола.)

12. Қандай мемлекеттік мерекелерді білесіңдер?(1 мамыр, 4 маусым, 30 тамыз, 1 желтоқсан алғашқы президент күні, 16 маусым.)

13. Ата Заң деген не?(Мемлекеттің негізгі заңы.)

14. Неліктен 1 желтоқсан мереке күні болды?(өткені бұл күн президент сайлау күні болды.)

15. Қандай мемлекеттік рәміздерді білесіңдер?(әнұран, ту, елтаңба.)

16. Мемлекеттік туда не белгіленген?(күннің көзі, қыран, ою)

17. Қ. Р - ның туының түсі нені білдіреді?

18. Мемлекеттік рәміздердің авторларын білесіңдер ме?(әнұран: Н. Ә. Назарбаев, Қалдаяқов, Нажмиденов, елтаңба: Уалиханов, Малибеков.)

19. Әлемде Қазақстан жер көлемі бойынша нешінші орында?(9 орында)

20. Қ. Р - ның ұшқыштарын атаңдар?(Т. Аубакиров, Т. Мусабаев.)


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
"?аза?стан?а саяхат"

Автор: Курымбаева Алтын Арыкбаевна

Дата: 27.01.2016

Номер свидетельства: 284142

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства