kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?арыш туралы ал?аш?ы т?сінік

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сынып

4 «А»

К?ні:

12.04.16ж

М??алімі

Н?рханова Жанат

П?ні :

Д?ниетану

Та?ырыбы:

?арыш туралы ал?аш?ы т?сінік

О?у ма?саты

?арыш туралы, жерді? ?арыш денесі екені жайлы т?сінік беру.

Саба? ма?саты

Барлы? о?ушылар: О?ушылар та?ырыпты т?сініп о?иды

О?ушыларды? басым к?пшілігі: о?ушыларды? 60 пайызы  ?арыш туралы ма?л?мат алады.

Жекелеген  о?ушылар: 40 пайыз о?ушы жалпы та?ырыпты т?сінеді. ?з ойын тияна?тай біледі,на?ты,толы? жауап береді.Ал?ан білімдерін ?мірмен байланыстыра алады;

Тілдік ма?сат

Барлы? о?ушылар: ?сімдіктері мен жануарларыны? аттарын жаза алады.

Негізгі с?здер мен с?з тіркестер: ??мды ш?лдер,та?ыр ш?лдер,сорта?ды ш?лді.

Табыс критерийлері

Барлы? о?ушылар

К?пшілік о?ушылар

Жекелеген о?ушылар

О?ушылар та?ырыпты т?сініп о?иды.

о?ушыларды? 60 пайызы  мал ?арыш тралы   ажырата алады.

40 пайыз о?ушы та?ырыпты ме?гереді, берілген тапсырманы орындайды

Жоспарлан?ан

уа?ыт

Жоспарлан?ан жатты?у т?рлері

Ба?алау

Басы

1.Психологиялы? даярлы?.

2. Топтастыру

Ортасы

«Ой ?оз?ау»

Лездеме с?ра?тар?а жауап беру.

1.Егін шаруашылы?ына нелер жатады? (д?нді-да?ылдар, к?ріш, ж?гері, ба?ша, ма?та)

2.Мал шаруашылы?ы? (жыл?ы, ірі ?ара, ?ой, ??с, т?йе)

3.Егін, мал шаруашылы?ын дамыту ?шін ?андай шаралар жасал?ан ж?н? (к?сіпорындар, фермерлік шаруашылы? орындарын дамыту)

 Ж?мба? жасыру.

Жылт-жылт етіп т?бемде

Т?се алмай т?р т?менге (ж?лдыз)

?лкен алтын таба?тан

?лемге н?р тарат?ан (к?н)

Ора? болып туады,

Таба? болып тынады (ай)

Алып кілем

Г?лге толы ?сті кіле? (жер)
 Аспан ?леміне саяхат?а шы?у.

?арыш?а немен ?шады?(зымыран (ракета))

?арыш?а ?шу ?шін адам?а е? алдымен не ?ажет? (білім, батылды?, шапша?дылы?, т?зім)

?арыш?а адамдар не ?шін барады? (аспан ?лемін зерттеу ?шін, жа?алы?тар ашу ?шін)

Алын?ан м?ліметтер жерге ?алай ?келінеді? (фотосуреттер ар?ылы, жазбалар ар?ылы)

Топпен ж?мыс.  1топ -  Ж?лдыз;   2топ – К?н;    3топ – Ай.

 1топ -  Ж?лдыз. ?арышты ?алай елестетесі?? Суретін сал.

2топ – К?н. ?арышты зерттеуді? ?андай ма?ызы бар?  (?арышты зерттеуді? ма?ызы ?те зор. ?арышты зерттеу ар?ылы жер бетін, ж?лдыздарды, аспан денелерін к?реді. Ауа райын болжап, алдын-ала са?тану?а, ж?не же к?н мен т?нні? ауысуы туралы м?лімет алу?а  м?мкіндік береді. Адамны? білімі, д?ниетанымы, ?ызы?ушыды?ы  артады, т?жірибелер мен зерттеулер ж?ргізеді)

3топ – Ай. Бізде ?арыш айла?ы ?айда орналас?ан? (?аза?стан да ?арыш айла?ы Бай?о?ыр ?аласында орналас?ан. Бай?о?ыр ?арышжайы аса к?рделі инженерлік ??рылыстардан т?ратын техниканы? со??ы жетістіктерін пайдала отырып, арнайы приборлармен жабды?тал?ан. Бай?о?ыр ?арышжайын Ресей мен ?аза?стан бірігіп пайдаланады)

О?улы?пен ж?мыс. М?тінді о?у, тал?ылау.

Сергіту с?ті. «М??ият бол».

Аспан ?леміне, ?арыш?а ?атысты с?здер айтыл?ан кезде ж?лдызша суретін к?тереміз. Ал аспан ?леміне ?атысты емес с?здер айтылса, жалаушаны к?тереміз.

(галактика, Белка-стрелка, Отан, ауа, Уран, су, тас, Тал?ат М?сабаев, М??а?али Ма?атаев, Шолпан, пайдалы ?азба, Марс, егін, ракета, скофандр)

?ателескен о?ушы аспан денелеріне байланысты ма?ал, болжам айтуы керек.

Кестемен ж?мыс.

А

А

М

И

П

Р

Т

У

Ц

Й

Е

С

Л

Е

Ж

Ш

О

Л

П

А

Н

Л

М

А

Р

С

И

С

М

А

?

Ы

Ж

В

?

К

Ь

Ч

А

И

Т

Б

Ю

Е

Ы

У

У

Б

С

Т

Б

І

Р

Ф

Р

Ф

Е

Р

Т

І

У

Р

А

Н

Ы

В

Ю

П

И

Т

Е

Р

Х

О

Л

Д

Ц

И

Н

Й

Ш

Ф

Н

Е

П

Т

У

Н

Ой ?оз?ау. Слайдтармен ж?мыс.

1-слайд. К?н ж?йесіндегі планеталар.

2-слайд. Жерді? жасанды серігі, зымыранны? ?шырылуы.

3-слайд. ?аза?станны? ?арышкерлері туралы м?ліметтер.

Ту?ан жерді с?ю – парыз

С?ю ?шін білу – парыз

?асиетін ??у – парыз

К?зетніде т?ру – парыз 

(М.?лімбаев)

Д?птермен ж?мыс: 
?аза?станды? ?арышкерлер Тал?ат М?сабаев, То?тар ?уб?кіров суреттерін беріп, олар туралы білгендерін д?птерге жазып, айтып беру.

?орытынды с?ра?тар.

Ж?лдыз деген не? (К?нге ??сас жанып т?р?ан орасан зор газ шарлар)

?аламшарды? ж?лдыздан ?андай айырмашыл?ы бар? (?аламшарлар ?зінен жары? шы?армайтын сал?ын денелер)

К?н ж?йесі ??рамына ?андай аспан денелері кіреді? (к?н ж?не оны айналып ж?ретін ?аламшарлар мен оларды? серіктері)

Галактика неден т?рады? (ж?лдыздар ж?йесінен)

?арыш деп нені айтады? Жерді ?орша?ан б?кіл д?ние.

1.Ал?аш?ы ?арыш?а ?шу ?за?ты?ы ?анша уа?ыт?а созылды? 108 минут

?йелдер арасынан 1963 жылы ал?аш?ы рет ?арыш?а кім ?шты? Валентина Терешкова
4.?арыш?а адамзат ?ш?ан?а дейін не жіберді, аттарын білесі?дер ме? Иттер: Лайка, Белка, Стрелка
5. ?арыш?а ?шатын ракеталар бізді? облысымызда?ы ?ай ?арыш айла?ынан ?шырылады? Бай?о?ыр ?йге тапсырма. М?тінді т?сініп о?у.

Ба?алау.

Рефлексия. Ма?сат а?ашына саба?тан ал?ан ?серлерін жазу.

ж?лдызша

Со?ы

 ?йге: т?сінгенін айту.Ба?алау.«Бір ауыз с?з»

(?нады, ?ажет, пайдалы, білдім, ?йрендім, ?ызы?тым, ?мтылдым, есте са?тадым)

Саба?тан со? ?ойылатын с?ра?тар:

Не с?тті болды?

Не с?тті болмады?

Нені жа?сарту?а болады?

Мен ?з да?дыларымда нені дамыта алдым?

Просмотр содержимого документа
«?арыш туралы ал?аш?ы т?сінік»

Бекітемін: А.Молдабаева

Сынып

4 «А»

Күні:

12.04.16ж

Мұғалімі

Нұрханова Жанат

Пәні :

Дүниетану

Тақырыбы:

Ғарыш туралы алғашқы түсінік

Оқу мақсаты

Ғарыш туралы, жердің ғарыш денесі екені жайлы түсінік беру.

Сабақ мақсаты

Барлық оқушылар: Оқушылар тақырыпты түсініп оқиды

Оқушылардың басым көпшілігі: оқушылардың 60 пайызы ғарыш туралы мағлұмат алады.

Жекелеген оқушылар: 40 пайыз оқушы жалпы тақырыпты түсінеді. Өз ойын тиянақтай біледі,нақты,толық жауап береді.Алған білімдерін өмірмен байланыстыра алады;

Тілдік мақсат

Барлық оқушылар: өсімдіктері мен жануарларының аттарын жаза алады.

Негізгі сөздер мен сөз тіркестер: құмды шөлдер,тақыр шөлдер,сортаңды шөлді.

Табыс критерийлері

Барлық оқушылар

Көпшілік оқушылар

Жекелеген оқушылар

Оқушылар тақырыпты түсініп оқиды.

оқушылардың 60 пайызы мал ғарыш тралы ажырата алады.

40 пайыз оқушы тақырыпты меңгереді, берілген тапсырманы орындайды


Жоспарланған

уақыт

Жоспарланған жаттығу түрлері


Бағалау

Ресурстар


Басы

1.Психологиялық даярлық.

2. Топтастыру
Ортасы

«Ой қозғау»

Лездеме сұрақтарға жауап беру.

1.Егін шаруашылығына нелер жатады? (дәнді-дақылдар, күріш, жүгері, бақша, мақта)

2.Мал шаруашылығы? (жылқы, ірі қара, қой, құс, түйе)

3.Егін, мал шаруашылығын дамыту үшін қандай шаралар жасалған жөн? (кәсіпорындар, фермерлік шаруашылық орындарын дамыту)

Жұмбақ жасыру.

Жылт-жылт етіп төбемде

Түсе алмай тұр төменге (жұлдыз)

Үлкен алтын табақтан

Әлемге нұр таратқан (күн)


Орақ болып туады,

Табақ болып тынады (ай)


Алып кілем

Гүлге толы үсті кілең (жер)
Аспан әлеміне саяхатқа шығу.

Ғарышқа немен ұшады?(зымыран (ракета))

Ғарышқа ұшу үшін адамға ең алдымен не қажет? (білім, батылдық, шапшаңдылық, төзім)

Ғарышқа адамдар не үшін барады? (аспан әлемін зерттеу үшін, жаңалықтар ашу үшін)

Алынған мәліметтер жерге қалай әкелінеді? (фотосуреттер арқылы, жазбалар арқылы)

Топпен жұмыс. 1топ - Жұлдыз; 2топ – Күн; 3топ – Ай.

1топ - Жұлдыз. Ғарышты қалай елестетесің? Суретін сал.

2топ – Күн. Ғарышты зерттеудің қандай маңызы бар? (Ғарышты зерттеудің маңызы өте зор. Ғарышты зерттеу арқылы жер бетін, жұлдыздарды, аспан денелерін көреді. Ауа райын болжап, алдын-ала сақтануға, және же күн мен түннің ауысуы туралы мәлімет алуға мүмкіндік береді. Адамның білімі, дүниетанымы, қызығушыдығы артады, тәжірибелер мен зерттеулер жүргізеді)

3топ – Ай. Бізде ғарыш айлағы қайда орналасқан? (Қазақстан да ғарыш айлағы Байқоңыр қаласында орналасқан. Байқоңыр ғарышжайы аса күрделі инженерлік құрылыстардан тұратын техниканың соңғы жетістіктерін пайдала отырып, арнайы приборлармен жабдықталған. Байқоңыр ғарышжайын Ресей мен Қазақстан бірігіп пайдаланады)

Оқулықпен жұмыс. Мәтінді оқу, талқылау.

Сергіту сәті. «Мұқият бол».

Аспан әлеміне, ғарышқа қатысты сөздер айтылған кезде жұлдызша суретін көтереміз. Ал аспан әлеміне қатысты емес сөздер айтылса, жалаушаны көтереміз.

(галактика, Белка-стрелка, Отан, ауа, Уран, су, тас, Талғат Мұсабаев, Мұқағали Мақатаев, Шолпан, пайдалы қазба, Марс, егін, ракета, скофандр)

Қателескен оқушы аспан денелеріне байланысты мақал, болжам айтуы керек.

Кестемен жұмыс.

А

А

М

И

П

Р

Т

У

Ц

Й

Е

С

Л

Е

Ж

Ш

О

Л

П

А

Н

Л

М

А

Р

С

И

С

М

А

Ң

Ы

Ж

В

Ғ

К

Ь

Ч

А

И

Т

Б

Ю

Е

Ы

У

У

Б

С

Т

Б

І

Р

Ф

Р

Ф

Е

Р

Т

І

У

Р

А

Н

Ы

В

Ю

П

И

Т

Е

Р

Х

О

Л

Д

Ц

И

Н

Й

Ш

Ф

Н

Е

П

Т

У

Н


Ой қозғау. Слайдтармен жұмыс.

1-слайд. Күн жүйесіндегі планеталар.

2-слайд. Жердің жасанды серігі, зымыранның ұшырылуы.

3-слайд. Қазақстанның ғарышкерлері туралы мәліметтер.

Туған жерді сүю – парыз

Сүю үшін білу – парыз

Қасиетін ұғу – парыз

Күзетніде тұру – парыз

(М.Әлімбаев)

Дәптермен жұмыс: 
Қазақстандық ғарышкерлер Талғат Мұсабаев, Тоқтар Әубәкіров суреттерін беріп , олар туралы білгендерін дәптерге жазып, айтып беру.

Қорытынды сұрақтар.

Жұлдыз деген не? (Күнге ұқсас жанып тұрған орасан зор газ шарлар)

Ғаламшардың жұлдыздан қандай айырмашылғы бар? (ғаламшарлар өзінен жарық шығармайтын салқын денелер)

Күн жүйесі құрамына қандай аспан денелері кіреді? (күн және оны айналып жүретін ғаламшарлар мен олардың серіктері)

Галактика неден тұрады? (жұлдыздар жүйесінен)

Ғарыш деп нені айтады? Жерді қоршаған бүкіл дүние.

1.Алғашқы ғарышқа ұшу ұзақтығы қанша уақытқа созылды? 108 минут

Әйелдер арасынан 1963 жылы алғашқы рет ғарышқа кім ұшты? Валентина Терешкова
4.Ғарышқа адамзат ұшқанға дейін не жіберді, аттарын білесіңдер ме? Иттер: Лайка, Белка, Стрелка
5. Ғарышқа ұшатын ракеталар біздің облысымыздағы қай ғарыш айлағынан ұшырылады? Байқоңыр Үйге тапсырма. Мәтінді түсініп оқу.

Бағалау.

Рефлексия. Мақсат ағашына сабақтан алған әсерлерін жазу.

жұлдызша

Қима қағаздар

Соңы

Үйге: түсінгенін айту.Бағалау.«Бір ауыз сөз»

(ұнады, қажет, пайдалы, білдім, үйрендім, қызықтым, ұмтылдым, есте сақтадым)Сабақтан соң қойылатын сұрақтар:

Не сәтті болды?Не сәтті болмады?Нені жақсартуға болады?Мен өз дағдыларымда нені дамыта алдым?
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
?арыш туралы ал?аш?ы т?сінік

Автор: Н?рханова Жанат Бид?ке?ызы

Дата: 05.05.2016

Номер свидетельства: 324315

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства