kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Д?ниетану п?нінен ?ыс?а мерзімдік жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

БЕКІТЕМІН:                                                     КЕЛІСЕМІН:                               ?Б ОТЫРЫСЫНДА ?АРАЛДЫ

                                                                       О?у ісіні? ме?герушісі                              ?Б жетекшісі                                       мектеп  директоры

 

___________Ж.Оразай?лы.                     –––––––––А.Сырлыбаева.                   ––––––––М.Н?рымова.

 

«––––»–––––––––––                                 «––––»–––––––––––                        «––––»–––––––––––

 

«?стірт» орта мектепті? бастауыш сынып п?ні  м??алімі  Ж?мила   Шонайбаеваны?   3«В» сыныбына арнал?ан д?ниетану п?нінен ?ыс?а мерзімдік жоспары

 

2 саба?

 

Саба?ты?  та?ырыбы: К?нделікті ?мірдегі к?ліктер.

Саба?ты? ма?саты: К?лікті? т?рлерімен таныстыра отырып,к?нделікті ?мірдегі ма?ызымен таныстыру.

Міндеті :

Б. О?ушылар?а к?лікті? ?мірдегі ?ызметтерін ойланып, тол?анып ?з с?здерімен баяндау?а ?йрету.

Д.О?ушыларды? к?нделікті к?лік т?рлері туралы т?сініктерін ке?ейтіп, ойлау логикасын дамыту.

 Т. ?з ойын еркін жеткізетін, ж?йелі ойлана алатын жеке адам т?рбиелеу.

О?ытуды? н?тижелері:

 1. Жа?а та?ырып ж?нінде т?сінік ?алыптасады.
 2. Берілген та?ырыпты? ма?ынасы мен мазм?нын т?сіне отырып, тере?ірек ойлау?а талаптанады.
 3. ?з пікірін жеткізу ар?ылы берілген тапсырманы  орындай отырып, сыни т?р?ыдан ойлау?а да?дыланады.
 4. О?ушы ?з ойын еркін т?рде жеткізе ж?не талдай отырып, ?з идеяларын айта алады.
 5. Кейбір о?ушылар топты? к?мегімен берілген тапсырманы орындайды.

?амтылатын модульдер:

1-модуль о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сіл (топты? ж?мыс) Де?гейлік тапсырмалар, 2-модуль диалогты? о?ыту(Мерсер 2005)Тал?ылау?дісі, Модуль: СТО. ?діс: Топтастыру., 3-модуль –ба?алау, 4 –модуль-АКТ пайдалану (видеомультфильм), 7 модуль-к?шбасшылы? (топты бас?ару ж?не барлы? саба?тарда белсенділікпен ?атысып отыру)

?адамдар:

 1. ?й тапсырмасын тексеру
 2. интерактивті та?тамен ж?мыс
 3. Топпен ж?мыс.
 4. рефлексия

М??алімні? іс-?рекеті:

 1. ?йымдастыру
 2. О?ушыны? зейінін саба??а аудару
 3. Топ?а б?лу, ережесімен таныстыру, басшы,ба?ылаушы, хатшы,репортер та?айындау.
 4. М?тінді тарату
 5. де?гейлік тапсырма

О?ушыны? іс-?рекеті

 1. Топтасады.
 2. Ойланады.
 3. Т?жырымдайды.
 4. ?ызы?ушылы?ы  артады.
 5. ?з беттерімен та?ырыпты ашады.

 

    Саба? барысы:

   І. ?йымдастыру б?лімі:

Психологиялы? дайынды?:

  «?уану» тренингі.

 ІІ. ?й тапсырмасын тексеру

    Ауылда?ы е?бек. Ауылда?ы т?рбие к?зі.

ІІІ. Жа?а саба?ты ашу. (Интелектуалды ойын)

   ?яшы?тарды та?дау.

10

              (Ми?а шабуыл) СТО модулі

«Алдар к?се» мультсериялынан ?зінді «?ы?ыр к?ршілер»

20                  ?яшы?ын та?да?анда с?ра?:(Диалогты?  о?ыту)

                         Тал?ылау ?дісі. Мерсер.(2005)

                 -Ертегіде ?ай ?тілген та?ырыптар кезікті?

                      -Отбасы. ?она?жай. -деуі м?мкін.Егер айтпаса, Выготскиді? ЖАДА-?ы ар?ылы  к?піршелер ??ру.

                -Д?рыс-а?!

               -?алай ойлайсы?? Эмпиристикалы? с?ра? ?ою ар?ылы жа?а саба?ты? ертегімен байланысын аны?тау.

   -Сонда б?гінгі саба?ты? та?ырыбы ?андай?

  -К?нделікті ?мірдегі к?ліктер.

 -Жабы? с?ра?: К?лік дегеніміз не?

-Мінетін, ж?ретін, ж?йткитін,ж?зетін, ?шатын.

-Ертегіде ?андай жануар к?лік ретінде пайдаланылады?

-Ат.

-Одан бас?а к?лік ретінде пайдаланыл?ан жануарларды ата.

  ІV.Жа?а саба?.

 К?нні? жадын жазу.Та?ырыпты жазу.Топ?а б?ліну. «Мозайка ??рау» ?дісі  ар?ылы б?ліну.

    1-топ «?ша?»

    2-топ «Тік?ша?»

    3-топ «Жигули»

Демек, б?гінгі саба?ымыз?а топты? да атауы ?атысты деген пікір айтылады.

  2. СТО стратегиясы  бойынша «Топтастыру» ?дісі.

  К?лік

3. О?улы?пен  ж?мыс. ?з бетімен ж?мыс.

 Жа?а та?ырыпты о?ып, т?сіну.

4.П?наралы? байланыс:

-Какие виды транспорта ты знаешь? –деген ?ай тілде?-

-?рине, орыс тілінде.

-К?лікті? ?андай т?рлерін сен білесі?? Транспорт-к?лік.

-Наземный- ??рлы?та?ы, воздушный-?уе жолы, водный-су жолдары.

 5.Сергіту с?ті. «Поровоз»

   -Б?дан да не бай?ады?дар?

-Та?ы да орыс тілі.

-Сендер орыс тілін ?ашаннан бастады?дар?

-Сол ?шін де санауды биылдан бастап жатырсы?дар емес пе?

6. Де?гейлік тапсырмалар.

1-тапсырма.

   1-топ  “?ша?”

     Ж?мба? ?ле?ді о?ып, жауабын табы?дар.

2-топ “Тік?ша?”

        ?андай жануарларды к?лік ретінде пайдаланады?

3-топ “Жигули”

         ?азіргі кездегі к?лікті? пайдасын айт.

2-тапсырма.
Т?рмыс-тіршілікті? ма?ызды бір б?лігі-
-К?лік
дегенді ?алай т?сінесі?дер? Сахналау. Жа?даят.

1-жа?даят.

      ?йге ?она? келді.?аза? ?она?жай халы? емас пе? Сонды?тан ет бермесе ?й иесі ?ялатыны бар, ет жегізбей ?она?ын  жібермейтін ?аза? біраз уа?ытты ?ткізіп алды. Енді не істейсі?дер?

2-жа?даят.

       К?рші баласын балаба?ша?а апару ?шін к?тпеген жерден ?тініш жасайды. Сізде к?лік бар. Ж?мыс?а кешігіп барасыз. Не істер еді?із?

3-жа?даят.

  Ая? астынан к?рші?із к?шу керек болды.К?лік таппай жатыр. Сізде к?лік бар. Сіз не істер еді?із?

3-тапсырма. 1-модуль о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сіл (Постер ?ор?ау)

 Топты?  ж?мыс.

1-топ.

 ?рт с?ндіру к?лігі.

2-топ.

03 –жедел-ж?рдем к?лігі.

3-топ.

 Полиция к?лігіні? ?ызметін  постерде ?ор?айды.

Рефлексия.

Ба?алау. Мотивациялы? ба?алау.

О?ушыны? аты-ж?ні

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма

 

?йге тапсырма: Шы?армашылы? ж?мыс. «С?йікті к?лікті? т?рі» ??гіме жазу.Та?ырыпты о?у. Мазм?ндау.

Саба? бойынша  м??алім жазбасы.

 

Тренер жазбалары

1 – ?рекет. Сыныпты ?йымдастыру ма?-сатында «?уану» деген психологиялы? тренинг ?ткіздім. Онда?ы ма?сатым: О?ушыларды саяхат?а шы?у?а дайындау.?й тапсырмасын тексердім. 2-?рекет. 1-модуль  ОмОЖТ  диалогты? ?діспен тексердім. 3-?рекет Жа?а та?ырыпты ашу ма?сатында Интелектуалды ойын ?йымдас-тырдым. Л.Выготскиді? ЖАДА-?ы ар?ылы  к?піршелер ??рдым. Эмпиристикалы? с?ра? ?ою ар?ылы жа?а саба?ты? ертегімен байланысын аны?тадым. 4-?рекет.СТО технологиясыны? О?ушыларды «Мозайка» ?дісі ар?ылы  топ?а б?ле отырып, сыныпта бірлескен ынтыма?тасты?  топты? орта ??рдым. Онда?ы ма?сат топ арасында о?ушыларда зейінділік, байсалдылы? ?алыптастыру. 5 – ?рекет.  ?ызы?ушылы?ты ояту ма?сатында  АКТ пайдаланып,СТОмодулі бойынша Ми?а шабуыл жасау ар?ылы жа?а саба?ты ертегімен байланыстырдым. 6-?рекет СТО стратегиясы  бойынша «Топтастыру» ?дісін пайдаландым.7-?рекет. Сергіту с?тін ?ткіздім. Б?л жерде де п?наралы? байланыс болды.8 – ?рекет.  Топ?а постер ар?ылы шы?армашылы? ж?мысты ?ор?ау тапсырылды.9-?рекет.СТО ?дісі бойыншаРАФТ ?дісі бойынша жа?даят сомдау.10-?рекет. Ба?алау модулі бойынша мотивациялы? ба?алау.?орыту. ?йге тапсырма?а шы?армашылы? ж?мыс.

 

 

Просмотр содержимого документа
«Д?ниетану п?нінен ?ыс?а мерзімдік жоспары »

БЕКІТЕМІН: КЕЛІСЕМІН: ӘБ ОТЫРЫСЫНДА ҚАРАЛДЫ

Оқу ісінің меңгерушісі ӘБ жетекшісі мектеп директоры


___________Ж.Оразайұлы. –––––––––А.Сырлыбаева. ––––––––М.Нұрымова.


«––––»––––––––––– «––––»––––––––––– «––––»–––––––––––


«Үстірт» орта мектептің бастауыш сынып пәні мұғалімі Жәмила Шонайбаеваның 3«В» сыныбына арналған дүниетану пәнінен қысқа мерзімдік жоспары


2 сабақ


Сабақтың тақырыбы: Күнделікті өмірдегі көліктер.

Сабақтың мақсаты: Көліктің түрлерімен таныстыра отырып,күнделікті өмірдегі маңызымен таныстыру.

Міндеті :

Б. Оқушыларға көліктің өмірдегі қызметтерін ойланып, толғанып өз сөздерімен баяндауға үйрету.

Д.Оқушылардың күнделікті көлік түрлері туралы түсініктерін кеңейтіп, ойлау логикасын дамыту.

Т. Өз ойын еркін жеткізетін, жүйелі ойлана алатын жеке адам тәрбиелеу.

Оқытудың нәтижелері:

 1. Жаңа тақырып жөнінде түсінік қалыптасады.

 2. Берілген тақырыптың мағынасы мен мазмұнын түсіне отырып, тереңірек ойлауға талаптанады.

 3. Өз пікірін жеткізу арқылы берілген тапсырманы орындай отырып, сыни тұрғыдан ойлауға дағдыланады.

 4. Оқушы өз ойын еркін түрде жеткізе және талдай отырып, өз идеяларын айта алады.

 5. Кейбір оқушылар топтың көмегімен берілген тапсырманы орындайды.

Қамтылатын модульдер:

1-модуль оқыту мен оқудағы жаңа тәсіл (топтық жұмыс) Деңгейлік тапсырмалар, 2-модуль диалогтық оқыту(Мерсер 2005)Талқылауәдісі, Модуль: СТО. Әдіс: Топтастыру., 3-модуль –бағалау, 4 –модуль-АКТ пайдалану (видеомультфильм), 7 модуль-көшбасшылық (топты басқару және барлық сабақтарда белсенділікпен қатысып отыру)

Қадамдар:

 1. Үй тапсырмасын тексеру

 2. интерактивті тақтамен жұмыс

 3. Топпен жұмыс.

 4. рефлексия

Мұғалімнің іс-әрекеті:

 1. Ұйымдастыру

 2. Оқушының зейінін сабаққа аудару

 3. Топқа бөлу, ережесімен таныстыру, басшы,бақылаушы, хатшы,репортер тағайындау.

 4. Мәтінді тарату

 5. деңгейлік тапсырма

Оқушының іс-әрекеті

 1. Топтасады.

 2. Ойланады.

 3. Тұжырымдайды.

 4. Қызығушылығы артады.

 5. Өз беттерімен тақырыпты ашады.


Сабақ барысы:

І. Ұйымдастыру бөлімі:

Психологиялық дайындық:

«Қуану» тренингі.

ІІ. Үй тапсырмасын тексеру

Ауылдағы еңбек. Ауылдағы тәрбие көзі.

ІІІ. Жаңа сабақты ашу. (Интелектуалды ойын)

Ұяшықтарды таңдау.


(Миға шабуыл) СТО модулі

10«Алдар көсе» мультсериялынан үзінді «Қыңыр көршілер»

Ұяшығын таңдағанда сұрақ:(Диалогтық оқыту)

20

Талқылау әдісі. Мерсер.(2005)

-Ертегіде қай өтілген тақырыптар кезікті?

-Отбасы. Қонақжай. -деуі мүмкін.Егер айтпаса, Выготскидің ЖАДА-ғы арқылы көпіршелер құру.

-Дұрыс-ақ!

-Қалай ойлайсың? Эмпиристикалық сұрақ қою арқылы жаңа сабақтың ертегімен байланысын анықтау.

-Сонда бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай?

-Күнделікті өмірдегі көліктер.

-Жабық сұрақ: Көлік дегеніміз не?

-Мінетін, жүретін, жүйткитін,жүзетін, ұшатын.

-Ертегіде қандай жануар көлік ретінде пайдаланылады?

-Ат.

-Одан басқа көлік ретінде пайдаланылған жануарларды ата.

ІV.Жаңа сабақ.

Күннің жадын жазу.Тақырыпты жазу.Топқа бөліну. «Мозайка құрау» әдісі арқылы бөліну.

1-топ «Ұшақ»

2-топ «Тікұшақ»

3-топ «Жигули»

Демек, бүгінгі сабағымызға топтың да атауы қатысты деген пікір айтылады.

2. СТО стратегиясы бойынша «Топтастыру» әдісі.

Көлік

3. Оқулықпен жұмыс. Өз бетімен жұмыс.

Жаңа тақырыпты оқып, түсіну.

4.Пәнаралық байланыс:

-Какие виды транспорта ты знаешь? –деген қай тілде?-

-Әрине, орыс тілінде.

-Көліктің қандай түрлерін сен білесің? Транспорт-көлік.

-Наземный- құрлықтағы, воздушный-әуе жолы, водный-су жолдары.

5.Сергіту сәті. «Поровоз»

-Бұдан да не байқадыңдар?

-Тағы да орыс тілі.

-Сендер орыс тілін қашаннан бастадыңдар?

-Сол үшін де санауды биылдан бастап жатырсыңдар емес пе?

6. Деңгейлік тапсырмалар.

1-тапсырма.

1-топ “Ұшақ”

Жұмбақ өлеңді оқып, жауабын табыңдар.

2-топ “Тікұшақ”

Қандай жануарларды көлік ретінде пайдаланады?

3-топ “Жигули”

Қазіргі кездегі көліктің пайдасын айт.

2-тапсырма.
Тұрмыс-тіршіліктің маңызды бір бөлігі-
-Көлік
дегенді қалай түсінесіңдер? Сахналау. Жағдаят.

1-жағдаят.

Үйге қонақ келді.Қазақ қонақжай халық емас пе? Сондықтан ет бермесе үй иесі ұялатыны бар, ет жегізбей қонағын жібермейтін қазақ біраз уақытты өткізіп алды. Енді не істейсіңдер?2-жағдаят.

Көрші баласын балабақшаға апару үшін күтпеген жерден өтініш жасайды. Сізде көлік бар. Жұмысқа кешігіп барасыз. Не істер едіңіз?

3-жағдаят.

Аяқ астынан көршіңіз көшу керек болды.Көлік таппай жатыр. Сізде көлік бар. Сіз не істер едіңіз?

3-тапсырма. 1-модуль оқыту мен оқудағы жаңа тәсіл (Постер қорғау)

Топтық жұмыс.

1-топ.

Өрт сөндіру көлігі.

2-топ.

03 –жедел-жәрдем көлігі.

3-топ.

Полиция көлігінің қызметін постерде қорғайды.

Рефлексия.

Бағалау. Мотивациялық бағалау.


Оқушының аты-жөні

1-тапсырма

2-тапсырма

3-тапсырма


Үйге тапсырма: Шығармашылық жұмыс. «Сүйікті көліктің түрі» әңгіме жазу.Тақырыпты оқу. Мазмұндау.Сабақ бойынша мұғалім жазбасы.


Тренер жазбалары

1 – әрекет. Сыныпты ұйымдастыру мақ-сатында «Қуану» деген психологиялық тренинг өткіздім. Ондағы мақсатым: Оқушыларды саяхатқа шығуға дайындау.Үй тапсырмасын тексердім. 2-әрекет. 1-модуль ОмОЖТ диалогтық әдіспен тексердім. 3-әрекет Жаңа тақырыпты ашу мақсатында Интелектуалды ойын ұйымдас-тырдым. Л.Выготскидің ЖАДА-ғы арқылы көпіршелер құрдым. Эмпиристикалық сұрақ қою арқылы жаңа сабақтың ертегімен байланысын анықтадым. 4-әрекет.СТО технологиясының Оқушыларды «Мозайка» әдісі арқылы топқа бөле отырып, сыныпта бірлескен ынтымақтастық топтық орта құрдым. Ондағы мақсат топ арасында оқушыларда зейінділік, байсалдылық қалыптастыру. 5 – әрекет. Қызығушылықты ояту мақсатында АКТ пайдаланып,СТОмодулі бойынша Миға шабуыл жасау арқылы жаңа сабақты ертегімен байланыстырдым. 6-әрекет СТО стратегиясы бойынша «Топтастыру» әдісін пайдаландым.7-әрекет. Сергіту сәтін өткіздім. Бұл жерде де пәнаралық байланыс болды.8 – әрекет. Топқа постер арқылы шығармашылық жұмысты қорғау тапсырылды.9-әрекет.СТО әдісі бойыншаРАФТ әдісі бойынша жағдаят сомдау.10-әрекет. Бағалау модулі бойынша мотивациялық бағалау.Қорыту. Үйге тапсырмаға шығармашылық жұмыс.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Д?ниетану п?нінен ?ыс?а мерзімдік жоспары

Автор: Шонайбаева Жамила

Дата: 24.11.2014

Номер свидетельства: 134926

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства