kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Біріккен с?здерді? ма?ызы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Саба?ты? та?ырыбы: Біріккен с?здер
Саба?ты? ма?саты:[/b]
[b]а) Білімділік:[/b] кейбір с?здер бірнеше т?бірлерден ??ралып, бірігіп жазылатынын мысалдар ар?ылы т?сіндіру. Жер - су аттарын білдіретінін біріккен с?здердегі ?атар келген екі дауысты дыбыс са?талып жазылатынын айту. Екі с?зден т?ратын кісі аттарында?ы ?атар келген екі дауысты дыбысты? бірі т?сіріліп жазылатынын айту.
[b]?) Дамытушылы?:[/b] ауызша ж?не жазбаша тілдерін дамыту, с?здік ?орын байланыстырып с?йлеуін, шы?армашылы? ?абілетін арттыру. Топпен шы?армашылы? ж?мыс істеуге ?йрету.
[b]б) Т?рбиелілік:[/b] о?ушыларды ??ыптылы??а, ізденімпазды??а, жина?ылы??а, сауаттылы??а ?рі к?ркем жазу?а т?рбиелеу.
[b]Саба?ты? типі:[/b] жа?а саба?
[b]Саба?ты? т?рі:[/b] жарыс саба?
[b]Саба?ты? ?дісі:[/b] с?ра? - жауап, т?сіндіру, ??гіме, баяндау,
[b]П?н аралы? байланыс:[/b] математика, д?ниетану, бейнелеу, ана тілі.
[b]Саба?ты? к?рнекілігі: [/b]Арнау с?з, ?. М?стафинні? портреті, мазм?нды суреттер, плакат, дидактикалы? ойындар, т. б.
[b]Саба? барысы:
І. ?йымдастыру кезе?і.[/b]
О?ушыларды т?гелдеу, о?у ??ралдарын алдыру.
Назарын саба??а аудару
[b]ІІ. Психологиялы? дайынды? [/b]
К?лімдеп к?н б?гін, (?олдарын к?тереді.)
?арады ма?ан да! (?олдарын кеуделеріне ?ояды.)
К?лімдеп к?н б?гін,
?арады са?ан да! (?асында?ы бала?а ?арайды)
С?лем деймін достар?а!
С?лем барша ?стаз?а!
Тату болып халы?тар,
Аман болсын балалар!
[b]ІІІ. ?й тапсырмасын пысы?тау [/b]
36 – жатты?у
К?п н?ктені? орнына тиісті біріккен с?здерді тауып жаз.
І - топ ІІ - топ
1. А?дар -------- 3. ?сімдіктер -------------------
2. ??стар ------- 4. Жер, су аттары ----------------
Ереже с?рау Хормен о?ушылар?а о?ыту
Кейбір с?здер екі т?бірден ??ралады. Екі т?бірден жасал?ан с?з біріккен с?з деп аталады. Біріккен с?зді ??райтын т?бірлер бірігіп жазылады. ?йткені екі т?бірден ??рал?анымен бір ?ана ма?ынаны береді, бір ?ана с?ра??а жауап береді.
[b]ІУ Жа?а саба?[/b]
Эпиграф
Білем деме, балам
Білмейтіні? к?п шы?ар
Б?л д?ниеде сір?,
Б?рін білген жо? шы?ар –
дегендей, бізді? білгеніміз – бір то?ыз, білмейтініміз – то?сан то?ыз.
Сонды?тан б?гінгі саба?ымызды? ма?саты – білімімізді тере?дету, жадымызда са?тап, пайдалана, ?олдана білу. Сауатты да ?демі жазу да?дысын ?алыптастыру.
?абиден М?стафин ?аза?ты? ?йгілі жазушысы, ?о?ам ?айраткеріні? мына бір арнау с?зіне назар аударайы?
М?стафин ?абиден (1902 - 1985) – ?аза?ты? ?йгілі жазушысы, ?о?ам ?айраткері
Арнау с?з
«М?раларды? е? ?ымбаты – с?з. С?з к?н шалмас ?ара??ы к??ілді шалады. К?н жылытпас суы? к??ілді жылытады. Асылы адам да, н?рсе де тозады, жо?алады. Ал асыл с?з м??гі жасайды.»
(?. М?стафин)
М??алім т?сіндірмесі:
?ткен саба?та біз ертеде «С?зстан» деген бір а?са?ал ?мір с?ргенін айтты?. Енді осы а?са?алды? т?рт ?лы бар екен. Оларды? аттары «К?рделі с?з», «Біріккен с?з», «?ос с?з» «?ыс?ар?ан с?з». Біріккен с?з ынтыма?та, бірлікте, татулы?та ?мір с?ріпті. Балалары да тату болып, бір - бірінен ажырамай, ?йымшыл бол?ан екен. Біз б?гін «К?рделі с?з» а?са?алды? «Біріккен с?з» ?лыны? ?мір тарихымен тере?дете танысамыз.

[b]?ызы?ушылы?ты ояту[/b]
Балалар мен сендерге ж?мба? жасырайын, ж?мба? шешкенді ?натамыз ба? Олай болса мені ты?да?дар. Аудиодыбыс ты?дату.
Тастамайды бір елі
?йін с?йреп ж?реді
/ тасба?а /
2. Са?талар тере? олжасы,
Ал?ымында бар дорбасы
/бір?азан/
Ж?мба?ты? шешуін табу ар?ылы сыныпты «К?рделі с?здер», «Біріккен с?здер»деп екі топ?а б?лемін. Ж?мба?ты? шешуіндегі с?здер ?андай с?здер?
Біріккен с?здер.
Жарайсы?дар балалар, б?гін біз біріккен с?здерге байланысты жатты?уларымызды орындаймыз. Б?гін бізді? сыныпта ерекше ашы? саба? ?ткелі отыр. Сіздерге с?ттілік тілеймін.
Олай болса балалар б?гінгі к?нні? ретін жазып о?улы??а ?арайы?.
І - топ 38 - жатты?у
М?тінді о?ытып, біріккен с?здерді теріп жазу, айтылуы мен жазылуын салыстыру.
Жаркент, халы?аралы?, Сары?зек.
Балалар б?л с?здер туралы не білеміз? О?ушы пікірін ты?дау.
М??алімні? т?сіндірмесі:
Жаркент атты екі ?ала бар. Бірі ?ытай халы? республикасыны? Шы?жа? ?лкесінде. Б?л к?не ?алаларды? бірі болып саналады. М?нда 1858 жылы белгілі ??лжа сапарында Шо?ан У?лиханов бол?ан.
Шекара – д?рыс о?ылуы «шекара» емес, «шегара». Б?л жерде ?ндестік за?ына с?йкес «к», «?» ?ріптері дауысты дыбыстан кейін ж?мсарып кетеді. Шекара – ел мен елді? шектескен аралы?ы.
Халы?аралы? – халы?тар арасында, барша халы??а орта? деген ма?ынаны береді. Мысалы халы?аралы? мереке, халы?аралы? конференция, т. б
ІІ - топ 39 жатты?у М?тінше ат ?ойып, к?шіріп жазу. Біріккен с?здерді тауып ?алай жасал?анын айту.
Бурабай к?лі
Бурабай к?лдеріне Бурабай, Шортанды, ?лкен Шаба?ты, Кіші Шаба?ты, ?отырк?л жатады. Б?лар Сарыар?аны? К?кшетау тауларыны? аралы?ында орналас?ан ?са? к?лдер тобы. Олар суыны? тазалы?ымен, тауларымен, ?ара?айлы - ?айы?ды ормандарымен ерекшеленеді
Бурабай к?лі туралы видео к?рсету.
Кіші Шаба?ты ?лкен Шаба?ты Ж?мба?тас О?жетпес
Бурабай – К?кшетау ?ыратында?ы т?йы? к?л. К?лді? солт?стік - батыс б?лігінде жартасты - жар?аба?ты келген кішігірім «Ж?мба?тас» аралы орналас?ан. Оны? шо?ты?ы айдын бетінен 20 м к?терілген. Ол Бурабай?а ерекше к?рік береді.
Бурабай курорты, «О?жетпес» демалыс ?йлері орналас?ан. Бурабай к?лі – емдік ?асиетімен ?рі ?сем таби?атымен ерекшеленеді. Бурабай таби?атыны? ерекше с?лулы?ы к?птеген ?дебиет ж?не к?ркемсурет шы?армаларына ар?ау бол?ан.
Сарыар?а – халы?ты? атау. Сарыар?а?а ?ара?анды, Астана облыстарыны? жері толы?тай, Тор?ай, Семей, Павлодар облысыны? біраз жері кіреді. Сонды?тан да жергілікті халы? осы ??ірді ежелден Сарыар?а, Ар?а даласы деп ата?ан. Сарыар?а атауы «жер бетіндегі ?сімдіктері к?йгендіктен сар?айып жататын ке? де ?лкен жон, жалпа? ?стірт, сансыз адырлы ?ыр?а» ??ымын білдіреді.
Ережені т?сіндіру, хормен о?ушылар?а о?ыту

[b]Жер - су аттарын білдіретін біріккен с?здердегі ?атар келген екі дауысты дыбыс са?талып жазылады: Сары?зек, Сарыа?аш, Сарыар?а[/b]

[b]«А?датпа» ойыны Балапан ба?дарламасынан ?зінді, аудио дыбысты ты?дату.[/b]
Ты?да?ыз, ты?да?ыздар! Б?гін балапан арнасынан ?андай ба?дарлама болатынын еске саламыз. Егер осы ба?дарламалардан біріккен с?здерді тауып жатса?ыздар, ?ол со?улары?ызды с?раймыз.
8. 00 – ?н?ран
8. 20 – Тілашар
9. 15 – Балб?ла?
10. 10 – Баламен бетпе – бет
11. 20 – Тола?ай
15. 10 – Т?саукесер
15. 45 – Мультфильм Айж?лдыз
18. 40 Баспас?з - 2014
19. 40 – Еркетай
20. 20 – Алпамыс
21. 05 – телехикая Томпа?
Ты?да?андары?ыз?а к?п - к?п рахмет
І - топ 40 - жатты?у С?йлемдерді к?шіріп жазу. Біріккен с?здерді? астын сызу.
К?горай шал?ын жерлерден к?птеген ?демі к?белектерді к?руге болады. К?к?ністер адамдарды? денсаулы?ын са?тап ?ана ?оймай, сыр?аттарды? тезірек сауы?уына да к?мектеседі. Халы? а??уды киелі ??с деп есептейді.
ІІ - топ 42 жатты?у Ж?мба?ты о?ып шешуін табу.
Аты оны? екі ?ш заттан ??ралады,
?ят ?ой б?л ?аланы білмегені?.
Ол берген к?мірменен, жылуменен.
Сан ?ала, ?ндірістер н?рланады.
Ж?мба?ты? шешуі: / Екібаст?з/
[b] Шы?армашылы? тапсырма [/b]
І - топ Біріккен ??с аттарын тауып жаз.
ІІ - топ Біріккен с?зден жасал?ан ?ала аттарын жаз.

43 - ж. Сен білесі? бе? Біріккен с?здерді теріп жаз, оларды? ма?ынасын т?сіндір. Ауызша орындату.
Адамны? к?тіп - баптауыны? н?тижесінде к?к?ністер к?п ?згерістерге ?шырады. С?біз ?ызыл т?ске енді. Оны? тамыр - жемісі де мейлінше ?лкейді. Жабайы шомырды? жуанды?ы б?рын егеу??йры?ты? ??йры?ындай ?ана болса, ?азір жапон шомыры 30кг тартады. Оны ?ол?а ?стап т?руды? ?зі ?иын. Алып ас?аба?тарды? салма?ы б?дан да асып т?седі. Кейбір ас?аба?тар 100 килограмм?а дейін жетеді. Жер шарында ас?аба?тан ?лкен к?к?ніс жо?.
Біріккен с?здер: к?к?ніс, егеу??йры?, ас?аба?, килограмм.

Жабайы шомыр – бір жылды? ш?птесін ?сімдік. Жаз бойы ж?не к?зде г?лдейді. Жабайы шомыр ?спеу ?шін асты? т??ымын тазалайды, егіс алмастырылады, к?здік ?арабидай егіледі. Жабайы шомыр т??ымы пісіп жетіле баста?ан кезде улы болады. Жас жабайы шомырды мал жа?сы жейді, оны с?рлемге ?осу?а болады.
Алып ас?аба?
М?ндай да болады екен - ау! Сізге ?тірік, бізге шын, ?скеменні? т?р?ыны Татьяна Черепанова ?зіні? саяжайында салма?ы сексен келіге, к?лемі екі метрге жуы?тап ?алатын алып ас?аба? ?сіріпті

[b] Кім к?п біледі? ойыны [/b]
Жер - су аттары Жез?аз?ан.....
Кісі аттары Ботаг?з...........
Дене м?шелері Ас?азан.......
[b]
?зіндік ж?мыс
С?йкестендіру тесті [/b]
м?йіз ба?ан
суы? ?азан
к?л барыс
жол ?у
алты тор?ай
а? ?ара?шы
жеті т?мсы?
бір с?йек
а? ба?а

[b]Топты? ж?мыс «Жо?ал?ан с?здер» ойыны [/b]
Мына с?здерден біріккен с?здер жаса.
Жез, ?ор?ан, талды, тау, к?к, ала, ?ніс, а?, су, т?бе, теке, ?аз?ан, ?озы, тас, ??йры?, к?з, ?азы?, ?ала, бота, темір. ??мала?, ?аза?, ас, то?ыз, ?л, с?йек, табар, а?, г?л, ай, сай, ?ара, бас, екі, т?з

[b]?орытынды[/b] К?н, ай суреттері беріледі Сол суреттен басталатын біріккен с?здер жазу
[b]Ба?алау:[/b] Б?йтерек суретіне о?ушылар?а тарату.
[b]?йге тапсырма [/b] 41 - жатты?у Біріккен с?здерді ?атыстырып с?йлем ??растыру

Просмотр содержимого документа
«Біріккен с?здерді? ма?ызы »

Сабақтың тақырыбы: Біріккен сөздер
Сабақтың мақсаты:[/b]
[b]а) Білімділік:[/b] кейбір сөздер бірнеше түбірлерден құралып, бірігіп жазылатынын мысалдар арқылы түсіндіру. Жер - су аттарын білдіретінін біріккен сөздердегі қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылатынын айту. Екі сөзден тұратын кісі аттарындағы қатар келген екі дауысты дыбыстың бірі түсіріліп жазылатынын айту.
[b]ә) Дамытушылық:[/b] ауызша және жазбаша тілдерін дамыту, сөздік қорын байланыстырып сөйлеуін, шығармашылық қабілетін арттыру. Топпен шығармашылық жұмыс істеуге үйрету.
[b]б) Тәрбиелілік:[/b] оқушыларды ұқыптылыққа, ізденімпаздыққа, жинақылыққа, сауаттылыққа әрі көркем жазуға тәрбиелеу.
[b]Сабақтың типі:[/b] жаңа сабақ
[b]Сабақтың түрі:[/b] жарыс сабақ
[b]Сабақтың әдісі:[/b] сұрақ - жауап, түсіндіру, әңгіме, баяндау,
[b]Пән аралық байланыс:[/b] математика, дүниетану, бейнелеу, ана тілі.
[b]Сабақтың көрнекілігі: [/b]Арнау сөз, Ғ. Мұстафиннің портреті, мазмұнды суреттер, плакат, дидактикалық ойындар, т. б.
[b]Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі.[/b]
Оқушыларды түгелдеу, оқу құралдарын алдыру.
Назарын сабаққа аудару
[b]ІІ. Психологиялық дайындық [/b]
Күлімдеп күн бүгін, (қолдарын көтереді.)
Қарады маған да! (қолдарын кеуделеріне қояды.)
Күлімдеп күн бүгін,
Қарады саған да! (қасындағы балаға қарайды)
Сәлем деймін достарға!
Сәлем барша ұстазға!
Тату болып халықтар,
Аман болсын балалар!
[b]ІІІ. Үй тапсырмасын пысықтау [/b]
36 – жаттығу
Көп нүктенің орнына тиісті біріккен сөздерді тауып жаз.
І - топ ІІ - топ
1. Аңдар -------- 3. Өсімдіктер -------------------
2. Құстар ------- 4. Жер, су аттары ----------------
Ереже сұрау Хормен оқушыларға оқыту
Кейбір сөздер екі түбірден құралады. Екі түбірден жасалған сөз біріккен сөз деп аталады. Біріккен сөзді құрайтын түбірлер бірігіп жазылады. Өйткені екі түбірден құралғанымен бір ғана мағынаны береді, бір ғана сұраққа жауап береді.
[b]ІУ Жаңа сабақ[/b]
Эпиграф
Білем деме, балам
Білмейтінің көп шығар
Бұл дүниеде сірә,
Бәрін білген жоқ шығар –
дегендей, біздің білгеніміз – бір тоғыз, білмейтініміз – тоқсан тоғыз.
Сондықтан бүгінгі сабағымыздың мақсаты – білімімізді тереңдету, жадымызда сақтап, пайдалана, қолдана білу. Сауатты да әдемі жазу дағдысын қалыптастыру.
Ғабиден Мұстафин қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткерінің мына бір арнау сөзіне назар аударайық
Мұстафин Ғабиден (1902 - 1985) – қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері
Арнау сөз
«Мұралардың ең қымбаты – сөз. Сөз күн шалмас қараңғы көңілді шалады. Күн жылытпас суық көңілді жылытады. Асылы адам да, нәрсе де тозады, жоғалады. Ал асыл сөз мәңгі жасайды.»
(Ғ. Мұстафин)
Мұғалім түсіндірмесі:
Өткен сабақта біз ертеде «Сөзстан» деген бір ақсақал өмір сүргенін айттық. Енді осы ақсақалдың төрт ұлы бар екен. Олардың аттары «Күрделі сөз», «Біріккен сөз», «Қос сөз» «Қысқарған сөз». Біріккен сөз ынтымақта, бірлікте, татулықта өмір сүріпті. Балалары да тату болып, бір - бірінен ажырамай, ұйымшыл болған екен. Біз бүгін «Күрделі сөз» ақсақалдың «Біріккен сөз» ұлының өмір тарихымен тереңдете танысамыз.

[b]Қызығушылықты ояту[/b]
Балалар мен сендерге жұмбақ жасырайын, жұмбақ шешкенді ұнатамыз ба? Олай болса мені тыңдаңдар. Аудиодыбыс тыңдату.
Тастамайды бір елі
Үйін сүйреп жүреді
/ тасбақа /
2. Сақталар терең олжасы,
Алқымында бар дорбасы
/бірқазан/
Жұмбақтың шешуін табу арқылы сыныпты «Күрделі сөздер», «Біріккен сөздер»деп екі топқа бөлемін. Жұмбақтың шешуіндегі сөздер қандай сөздер?
Біріккен сөздер.
Жарайсыңдар балалар, бүгін біз біріккен сөздерге байланысты жаттығуларымызды орындаймыз. Бүгін біздің сыныпта ерекше ашық сабақ өткелі отыр. Сіздерге сәттілік тілеймін.
Олай болса балалар бүгінгі күннің ретін жазып оқулыққа қарайық.
І - топ 38 - жаттығу
Мәтінді оқытып, біріккен сөздерді теріп жазу, айтылуы мен жазылуын салыстыру.
Жаркент, халықаралық, Сарыөзек.
Балалар бұл сөздер туралы не білеміз? Оқушы пікірін тыңдау.
Мұғалімнің түсіндірмесі:
Жаркент атты екі қала бар. Бірі Қытай халық республикасының Шыңжаң өлкесінде. Бұл көне қалалардың бірі болып саналады. Мұнда 1858 жылы белгілі құлжа сапарында Шоқан Уәлиханов болған.
Шекара – дұрыс оқылуы «шекара» емес, «шегара». Бұл жерде үндестік заңына сәйкес «к», «қ» әріптері дауысты дыбыстан кейін жұмсарып кетеді. Шекара – ел мен елдің шектескен аралығы.
Халықаралық – халықтар арасында, барша халыққа ортақ деген мағынаны береді. Мысалы халықаралық мереке, халықаралық конференция, т. б
ІІ - топ 39 жаттығу Мәтінше ат қойып, көшіріп жазу. Біріккен сөздерді тауып қалай жасалғанын айту.
Бурабай көлі
Бурабай көлдеріне Бурабай, Шортанды, Үлкен Шабақты, Кіші Шабақты, Қотыркөл жатады. Бұлар Сарыарқаның Көкшетау тауларының аралығында орналасқан ұсақ көлдер тобы. Олар суының тазалығымен, тауларымен, қарағайлы - қайыңды ормандарымен ерекшеленеді
Бурабай көлі туралы видео көрсету.
Кіші Шабақты Үлкен Шабақты Жұмбақтас Оқжетпес
Бурабай – Көкшетау қыратындағы тұйық көл. Көлдің солтүстік - батыс бөлігінде жартасты - жарқабақты келген кішігірім «Жұмбақтас» аралы орналасқан. Оның шоқтығы айдын бетінен 20 м көтерілген. Ол Бурабайға ерекше көрік береді.
Бурабай курорты, «Оқжетпес» демалыс үйлері орналасқан. Бурабай көлі – емдік қасиетімен әрі әсем табиғатымен ерекшеленеді. Бурабай табиғатының ерекше сұлулығы көптеген әдебиет және көркемсурет шығармаларына арқау болған.
Сарыарқа – халықтық атау. Сарыарқаға Қарағанды, Астана облыстарының жері толықтай, Торғай, Семей, Павлодар облысының біраз жері кіреді. Сондықтан да жергілікті халық осы өңірді ежелден Сарыарқа, Арқа даласы деп атаған. Сарыарқа атауы «жер бетіндегі өсімдіктері күйгендіктен сарғайып жататын кең де үлкен жон, жалпақ үстірт, сансыз адырлы қырқа» ұғымын білдіреді.
Ережені түсіндіру, хормен оқушыларға оқыту

[b]Жер - су аттарын білдіретін біріккен сөздердегі қатар келген екі дауысты дыбыс сақталып жазылады: Сарыөзек, Сарыағаш, Сарыарқа[/b]

[b]«Аңдатпа» ойыны Балапан бағдарламасынан үзінді, аудио дыбысты тыңдату.[/b]
Тыңдаңыз, тыңдаңыздар! Бүгін балапан арнасынан қандай бағдарлама болатынын еске саламыз. Егер осы бағдарламалардан біріккен сөздерді тауып жатсаңыздар, қол соғуларыңызды сұраймыз.
8. 00 – Әнұран
8. 20 – Тілашар
9. 15 – Балбұлақ
10. 10 – Баламен бетпе – бет
11. 20 – Толағай
15. 10 – Тұсаукесер
15. 45 – Мультфильм Айжұлдыз
18. 40 Баспасөз - 2014
19. 40 – Еркетай
20. 20 – Алпамыс
21. 05 – телехикая Томпақ
Тыңдағандарыңызға көп - көп рахмет
І - топ 40 - жаттығу Сөйлемдерді көшіріп жазу. Біріккен сөздердің астын сызу.
Көгорай шалғын жерлерден көптеген әдемі көбелектерді көруге болады. Көкөністер адамдардың денсаулығын сақтап қана қоймай, сырқаттардың тезірек сауығуына да көмектеседі. Халық аққуды киелі құс деп есептейді.
ІІ - топ 42 жаттығу Жұмбақты оқып шешуін табу.
Аты оның екі үш заттан құралады,
Ұят қой бұл қаланы білмегенің.
Ол берген көмірменен, жылуменен.
Сан қала, өндірістер нұрланады.
Жұмбақтың шешуі: / Екібастұз/
[b] Шығармашылық тапсырма [/b]
І - топ Біріккен құс аттарын тауып жаз.
ІІ - топ Біріккен сөзден жасалған қала аттарын жаз.

43 - ж. Сен білесің бе? Біріккен сөздерді теріп жаз, олардың мағынасын түсіндір. Ауызша орындату.
Адамның күтіп - баптауының нәтижесінде көкөністер көп өзгерістерге ұшырады. Сәбіз қызыл түске енді. Оның тамыр - жемісі де мейлінше үлкейді. Жабайы шомырдың жуандығы бұрын егеуқұйрықтың құйрығындай ғана болса, қазір жапон шомыры 30кг тартады. Оны қолға ұстап тұрудың өзі қиын. Алып асқабақтардың салмағы бұдан да асып түседі. Кейбір асқабақтар 100 килограммға дейін жетеді. Жер шарында асқабақтан үлкен көкөніс жоқ.
Біріккен сөздер: көкөніс, егеуқұйрық, асқабақ, килограмм.

Жабайы шомыр – бір жылдық шөптесін өсімдік. Жаз бойы және күзде гүлдейді. Жабайы шомыр өспеу үшін астық тұқымын тазалайды, егіс алмастырылады, күздік қарабидай егіледі. Жабайы шомыр тұқымы пісіп жетіле бастаған кезде улы болады. Жас жабайы шомырды мал жақсы жейді, оны сүрлемге қосуға болады.
Алып асқабақ
Мұндай да болады екен - ау! Сізге өтірік, бізге шын, Өскеменнің тұрғыны Татьяна Черепанова өзінің саяжайында салмағы сексен келіге, көлемі екі метрге жуықтап қалатын алып асқабақ өсіріпті

[b] Кім көп біледі? ойыны [/b]
Жер - су аттары Жезқазған.....
Кісі аттары Ботагөз...........
Дене мүшелері Асқазан.......
[b]
Өзіндік жұмыс
Сәйкестендіру тесті [/b]
мүйіз бақан
суық қазан
көл барыс
жол қу
алты торғай
ақ қарақшы
жеті тұмсық
бір сүйек
ақ бақа

[b]Топтық жұмыс «Жоғалған сөздер» ойыны [/b]
Мына сөздерден біріккен сөздер жаса.
Жез, қорған, талды, тау, көк, ала, өніс, ақ, су, төбе, теке, қазған, қозы, тас, құйрық, көз, қазық, қала, бота, темір. құмалақ, қазақ, ас, тоғыз, ұл, сүйек, табар, ақ, гүл, ай, сай, қара, бас, екі, тұз

[b]Қорытынды[/b] Күн, ай суреттері беріледі Сол суреттен басталатын біріккен сөздер жазу
[b]Бағалау:[/b] Бәйтерек суретіне оқушыларға тарату.
[b]Үйге тапсырма [/b] 41 - жаттығу Біріккен сөздерді қатыстырып сөйлем құрастыру

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Біріккен с?здерді? ма?ызы

Автор: ?ойчибекова Марзия Даулетбековна

Дата: 16.02.2015

Номер свидетельства: 174436

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства