kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

"Ау?анны? отты жылдары"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы:   «Ау?анны? отты жылдары»

Ма?саты: 
?з Отанына шексіз берілген, патриотты? рухы жо?ары, ?айсар жауынгер а?алар ерлігін ?лгі ету;
Ау?ан со?ысында опат бол?ан рухына та?зым етуге, есімдерін ?астерлеуге т?рбиелеу.
К?рнекілігі: «Ау?ан со?ысында?ы батырлар» альбомы, та?ырыпты? к?рме, интерактивті та?тада к?рсетілетін слайдтар, деректі кинофильм, плакаттар, суреттер.
Ша?ырырыл?ан ?она?тар: Ау?ан со?ысыны?  ардагерлері: Сарбасов Н?рбай, Оразалиев Сембай.
Кездесу барысы.
1-Ж?ргізуші 
- ?айырлы к?н ??рметті де ?ымбатты келген ?она?тар, ?стаздар мен о?ушылар!
1-Ж?ргізуші 
- 1979 жылы желто?сан айында Ке?ес ?кіметіні? ?й?аруымен 
Ау?аныстан жеріне Ке?ес ?скерлерін енгізу туралы шешім ?абылданды. Со?ыс– з?лымды?. Жазы?сыз т?гілген ?ан. Тарих жылнамасынан ?зіні? ?аралы, н?убет жылдарымен орын ал?ан з?лматты? бірі –Ау?ан со?ысы.

1-Ж?ргізуші 
??рметті ?она?тар, сол кезде ?атерге бел буып, батырлы?пен ?айсарлы?ты? ?лгісін к?рсетіп, ?а?арманды? таныт?ан, ?здеріні? Отан алдында?ы парызына адал бол?ан Ау?ан со?ыс ардагерлеріне арнал?ан кездесу кешімізді ашы? деп жариялаймыз.
(Мемлекеттік Гимн орындау)
1-Ж?ргізуші
Азаматты? алу, бейбіт ?мірге ?ол жеткізу ?ай халы??а да о?ай т?спеген. ?ткен ?рбір со?ыс мы?да?ан, миллионда?ан адам шы?ынын ?келіп, ?аншама мемлекетті к?йретумен тарихта та?ба болып ?алды.
1-Ж?ргізуші
-10 жыл бойы байта? елді? тынышты?ын б?зып, б?л д?ниеден бейхабар періштедей жаны п?к с?билерді? шырылын шы?ыру?а шым батыр?ан Ау?аныстанда?ы с?рапыл со?ыс 9 жыл 10 ай?а созылды.
-Жау дейміз-ау, ?олдан жасап жауынды, саясатты? сола?айы уландыр?ан тамырды, бауырына бауыздап балдай ішкен Ке?есті? ол с?рапылды, дауылды заманы еді. 
2-о?ушы
-Армысыздар, ау?анды? жауынгерлер 

Жырым бар жаралан?ан, жаны?ды емдер.
?лгендерді ж?нн?тта болсын жаны,
Тірілері? мы? жаса, д?уірле?дер!
Ерлік ?ыл?ан а?аларым, аспан асты, жер ?сті,
Біз с?ндікке кимегенбіз деп шалбар менен б?рікті
Отан ана алдында?ы ?теймін деп борышты,
Аттанды?дар, ат?арды?дар со?ысты.
4-о?ушы 
-Жасты?ы?мен жау?а атылды? о? болып.
?ндететін кезі? еді т?с керіп,
Жауды? о?ы сан м?ше?ді т?рт б?ліп,
Кейбіреуі? кетті? м?лде жо? болып 
5-о?ушы
Отан ?шін о??а тос кеуде?ді,
Ерлігі?ді, ?рлігі?ді ер к?рді.
Бірге аттан?ан бауырлары? жер жастанды, жерленді
Жебейді олар ?руа?ымен сендерді.
Аналарды? к?л боп а??ан к?з жасы,
Жетім- жесір та?дырларын ойлашы.
Сол к?ндерді к?рмесін б?л хал?ымыз,
Елі ?шін ??рбан бол?ан ер басы.
1-ж?ргізуші: 
-Ер ?адірін назарын тасалаудан 
?ай ел тауыпты?
Ия, Ерлікті жасамаудан
Ба?аламау ?лде –?айда ?ауіпті –деп М?хтар а?амыз жырла?андай, елімізді? ?айсарлы ?а?армандарын ?мытпауымыз керек.
Еске алып ??рметтейміз, 
??рбандарды? рухын.
?абірлері н?р?а толсын,
Суы? к?рде жылынсын.
Есіл ерлер ескерткішке
Айналса?да біз ?шін
М??гі ба?и тірісі?дер, тірісі?!
1-Ж?ргізуші: 
-?тер жылдап, ау?ыт та?ы алыстап
Та?дыр талай тау?ыметін табыстар.
?здері?ді жырлап ?тер ?рпа?ы?
Ау?анда?ы азап шеккен арыстар- деп а?ын жырла?андай,?мір то?тамады, ерлік ?лмеді, замандар?а жал?аса берді. Б??ан д?лел б?гінгі орта-мызда ж?рген ау?анды? жауынгерлеріміз, бейбіт ?мірдегі жар?ын істері, ?о?амды? ж?мыстар?а белсенділіктері, т?рлі к?сіпті игерудегі ерен е?бектері.
  С?з кезегін ау?ан со?ысыны? ардагері Сарбасов Н?рбай а?амыз?а, Оразалиев Сембай а?амыз?а  беріледі. 
1.-Ж?ргізуші
«Ерлік-жан д?ниені? ?лы ?асиеті» деген екен бір дана ?ария. ?міріні? ?лшеулі бір б?лігі, жау?азын жасты? ша?ыны? с?белі ?лесін о? пен от астында ?ткізіп, та?дырды? жауызымен елге аман –сау оралып, ту?ан жерімен ?ауыш?ан майдангер а?аларымызбен кездесіп, б?гінгідей с?хбат ж?ргізіп, естеліктерін ты?дау –біз ?шін бір ?анйбет. ??рметті а?алар, естен кетпес естеліктерден ?зінді айта отырса?ыздар.
Ау?ан со?ыс ардагерлеріні? ??гімесін ты?дау, с?ра?тар ?ою, пікір-алмасу.
11 о?ушы 
Мен ?аза?пын,?ланымын елімні?,
Мен ?аза?пын, тірегімін жерімні?.
?ланымын туын к?кке к?терген,
Болаша??а ал?а бастап жетелер. 
?иынды?ын ?аза?ымны? ?р-?ашан 
?айыспайтын ?ара нардай к?терер. 
1 ж?ргізуші: 
Ендігі, ?сіп келе жат?ан т?уелсіздік елді? болаша? жауы?герлеріне ша?ырушыны? тіркеу туралы к??ліктерін тапсыру?а р??сат еті?іздер. /Вручение приписных свидетельств юношам-допризывникам/
12 о?ушы 
?аза? жері – ?она? жай т?рді? жері,
?аза? елі- ?ас са?тай ерді? елі 
Елі кедей болма?ан – жері байта?,
Елі ердей,Бабырдай шерлек елі.
Азат б?гін, байлы??а т?н?ан жерім
Азат б?гін, ел жо?ын ?у?ан ері. 
?ділет пен билікке жанын ?иып,
?діл ?ткен билерді? ту?ан жері.
(Хормен бірге барлы? ?атысушылар «Атамекен» ?нін орындауда.)
1 ж?ргізуші: 
   Б?гін ?зімізбен бірге сыр еліні? к?сегесін к?теруге атсалысып ж?рген ау?анды? ардагерлер жауынгерлерді ?адірлеп-??рмет- теу – бізді? боры-шымыз дей отырып, келген ?она?тар?а ал?ысымызды айтамыз.
??рметті ?она?тар! Бейбіт ?мірді? ба?а жетпес ба?ытты к?ндерінде аманды?пен дидарласайы? !

Просмотр содержимого документа
«"Ау?анны? отты жылдары" »

Тақырыбы: «Ауғанның отты жылдары»

Мақсаты: 
Өз Отанына шексіз берілген, патриоттық рухы жоғары, қайсар жауынгер ағалар ерлігін үлгі ету;
Ауған соғысында опат болған рухына тағзым етуге, есімдерін қастерлеуге тәрбиелеу.
Көрнекілігі: «Ауған соғысындағы батырлар» альбомы , тақырыптық көрме, интерактивті тақтада көрсетілетін слайдтар, деректі кинофильм, плакаттар, суреттер.
Шақырырылған қонақтар: Ауған соғысының ардагерлері: Сарбасов Нұрбай, Оразалиев Сембай.
Кездесу барысы.
1-Жүргізуші 
- Қайырлы күн құрметті де қымбатты келген қонақтар, ұстаздар мен оқушылар!
1-Жүргізуші 
- 1979 жылы желтоқсан айында Кеңес үкіметінің ұйғаруымен 
Ауғаныстан жеріне Кеңес әскерлерін енгізу туралы шешім қабылданды. Соғыс– зұлымдық. Жазықсыз төгілген қан. Тарих жылнамасынан өзінің қаралы, нәубет жылдарымен орын алған зұлматтың бірі –Ауған соғысы.


1-Жүргізуші 
Құрметті қонақтар, сол кезде қатерге бел буып, батырлықпен қайсарлықтың үлгісін көрсетіп, қаһармандық танытқан, өздерінің Отан алдындағы парызына адал болған Ауған соғыс ардагерлеріне арналған кездесу кешімізді ашық деп жариялаймыз.
(Мемлекеттік Гимн орындау)
1-Жүргізуші
Азаматтық алу, бейбіт өмірге қол жеткізу қай халыққа да оңай түспеген. Өткен әрбір соғыс мыңдаған, миллиондаған адам шығынын әкеліп , қаншама мемлекетті күйретумен тарихта таңба болып қалды.
1-Жүргізуші
-10 жыл бойы байтақ елдің тыныштығын бұзып, бұл дүниеден бейхабар періштедей жаны пәк сәбилердің шырылын шыңыруға шым батырған Ауғаныстандағы сұрапыл соғыс 9 жыл 10 айға созылды.
-Жау дейміз-ау, қолдан жасап жауынды, саясаттың солақайы уландырған тамырды, бауырына бауыздап балдай ішкен Кеңестің ол сұрапылды, дауылды заманы еді.. 
2-оқушы
-Армысыздар, ауғандық жауынгерлер 
Жырым бар жараланған, жаныңды емдер .
Өлгендерді жәннәтта болсын жаны ,
Тірілерің мың жаса , дәуірлеңдер!
Ерлік қылған ағаларым , аспан асты , жер үсті,
Біз сәндікке кимегенбіз деп шалбар менен бөрікті
Отан ана алдындағы өтеймін деп борышты,
Аттандыңдар, атқардыңдар соғысты.
4-оқушы 
-Жастығыңмен жауға атылдық оқ болып.
Әндететін кезің еді төс керіп,
Жаудың оғы сан мүшеңді төрт бөліп,
Кейбіреуің кеттің мүлде жоқ болып 
5-оқушы
Отан үшін оққа тос кеудеңді,
Ерлігіңді, өрлігіңді ер көрді .
Бірге аттанған бауырларың жер жастанды , жерленді
Жебейді олар әруағымен сендерді.
Аналардың көл боп аққан көз жасы,
Жетім- жесір тағдырларын ойлашы .
Сол күндерді көрмесін бұл халқымыз,
Елі үшін құрбан болған ер басы.
1-жүргізуші: 
-Ер қадірін назарын тасалаудан 
Қай ел тауыпты?
Ия, Ерлікті жасамаудан
Бағаламау әлде –қайда қауіпті –деп Мұхтар ағамыз жырлағандай, еліміздің қайсарлы қаһармандарын ұмытпауымыз керек..
Еске алып құрметтейміз, 
Құрбандардың рухын.
Қабірлері нұрға толсын,
Суық көрде жылынсын.
Есіл ерлер ескерткішке
Айналсаңда біз үшін
Мәңгі бақи тірісіңдер, тірісің!
1-Жүргізуші: 
-Өтер жылдап, ауқыт тағы алыстап
Тағдыр талай тауқыметін табыстар.
Өздеріңді жырлап өтер ұрпағың
Ауғандағы азап шеккен арыстар- деп ақын жырлағандай,өмір тоқтамады , ерлік өлмеді , замандарға жалғаса берді. Бұған дәлел бүгінгі орта-мызда жүрген ауғандық жауынгерлеріміз, бейбіт өмірдегі жарқын істері, қоғамдық жұмыстарға белсенділіктері , түрлі кәсіпті игерудегі ерен еңбектері.
Сөз кезегін ауған соғысының ардагері Сарбасов Нұрбай ағамызға, Оразалиев Сембай ағамызға беріледі. 
1.-Жүргізуші
«Ерлік-жан дүниенің ұлы қасиеті» деген екен бір дана қария. Өмірінің өлшеулі бір бөлігі, жауқазын жастық шағының сүбелі үлесін оқ пен от астында өткізіп, тағдырдың жауызымен елге аман –сау оралып, туған жерімен қауышқан майдангер ағаларымызбен кездесіп, бүгінгідей сұхбат жүргізіп, естеліктерін тыңдау –біз үшін бір ғанйбет. Құрметті ағалар, естен кетпес естеліктерден үзінді айта отырсаңыздар.
Ауған соғыс ардагерлерінің әңгімесін тыңдау, сұрақтар қою, пікір-алмасу.
11 оқушы 
Мен қазақпын ,ұланымын елімнің ,
Мен қазақпын , тірегімін жерімнің .
Ұланымын туын көкке көтерген ,
Болашаққа алға бастап жетелер. 
Қиындығын қазағымның әр-қашан 
Қайыспайтын қара нардай көтерер. 
1 жүргізуші: 
Ендігі, өсіп келе жатқан тәуелсіздік елдің болашақ жауыңгерлеріне шақырушының тіркеу туралы күәліктерін тапсыруға рұқсат етіңіздер. /Вручение приписных свидетельств юношам-допризывникам/
12 оқушы 
Қазақ жері – қонақ жай төрдің жері ,
Қазақ елі- Қас сақтай ердің елі 
Елі кедей болмаған – жері байтақ ,
Елі ердей ,Бабырдай шерлек елі .
Азат бүгін , байлыққа тұнған жерім
Азат бүгін , ел жоғын қуған ері. 
Әділет пен билікке жанын қиып ,
Әділ өткен билердің туған жері.
(Хормен бірге барлық қатысушылар «Атамекен» әнін орындауда.)
1 жүргізуші: 
Бүгін өзімізбен бірге сыр елінің көсегесін көтеруге атсалысып жүрген ауғандық ардагерлер жауынгерлерді қадірлеп-құрмет- теу – біздің боры-шымыз дей отырып, келген қонақтарға алғысымызды айтамыз.
Құрметті қонақтар! Бейбіт өмірдің баға жетпес бақытты күндерінде амандықпен дидарласайық !А у у ғ а н н ың о т т ы ж ыл д а р ы
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
"Ау?анны? отты жылдары"

Автор: ?ощжанова Жанар Болатбаевна

Дата: 21.02.2015

Номер свидетельства: 176913

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства