kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? т?рбие са?аты Та?ырыбы: «Абай болы?дар, балалар!»

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ашы? т?рбие са?аты

Та?ырыбы: «Абай болы?дар, балалар!»

Ма?саты: О?ушылар?а к?ше ?атынасы ережелерін ме?герту.

Жолда ж?ру ережесін есте са?тау ар?ылы білгендерін пайдалана    білуді т?ра?ты да?ды?а айналдыру.

О?ушыларды жол ережелерін б?лжытпай орындау?а, са?ты??а    т?рбиелеу.

К?рнекілігі: жол ережелері, ескертус?здер (плакат?а жазыл?ан)

Барысы: І ?йымдастыру

М??алімні? с?зі: ??рметті ?стаздар, о?ушылар сіздерді жа?а о?у жылыны? басталуымен ??тты?таймын. Жа?а  о?у жылында жа?а табыс?а, жа?а жетістіктерге жетулері?ізге шын ж?ректен тілектеспін. Б?гінгі кезекті 3 «В» сыныбыны? дайында?ан «Абай болы?дар, балалар!» атты т?рбие са?атын  бастау?а р??сат еті?іздер!

Бізді? ?аламызда ?р т?рлі к?ліктер жылдан - жыл?а к?бейіп келеді. Жаяу адамдар мен к?ліктегі жолаушылар саны да к?бейе т?суде. К?шелер мен жолдарда?ы жа?дай бар?ан сайын к?рделеніп келеді. Жол - к?лік о?и?аларыны? ?ауіпі арта т?суде. Сонды?тан да ж?ргізушілер мен жаяу адамдарды? к?шелер мен жолдарда ерекше т?ртіпті ж?не м?хият болуы ?ажет.

Бізді? б?гінгі к?рсеткелі отыр?ан бастамамыз,балалар арасында жолда ж?ру ережелерін насихаттау,оларды? ?мірін,денсаулы?ын ?ор?ауды? бірден бір кепілі.

1- ж?ргізуші

Жолда ж?ру ережелері- жаяу ж?ргіншілер мен ж?ргізушілер ?шін за?. Жолда ж?ру ережелерін білу ?рбір баламен ?рбір адам ?шін ма?ызды. Жолда ж?ру ережелерін д?рыс орындамау к?ліктерді? ж?ріп т?руына кедергі келтіреді, ж?мысшылар ж?мыс?а, о?ушылар саба??а, д?рігерге, бас?а да баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі м?мкін.

2-  ж?ргізуші

?азіргі та?да балалар ж?не ?лкендер ?мірін кездейсо? жол-к?лік о?и?аларынан ?ор?ау- м?ні зор м?селелерді? бірі болып отыр. Елімізді? барлы? ?ала, ауылдарына орта? к?ше ?атынас ережесі енгізілген. Б?л ережені о?ушылар да, ?лкендер де, к?лік ж?ргізетін ж?ргізушілерде б?лжытпай орындауы керек. Жолда ж?ру ережелерін б?збас ?шін сол ережелерді орындау ?ажеттілігін т?сіну аз, оларды на?ты білу керек.

1-Ж?ргізуші:

Шуа?ты ?міріміз к?ндей к?ліп,

Ж?ректе б?ршік атып г?лдейді ?міт.

Арман?а сапар тарту м?мкін емес,

Жол ж?ру ережесін білмей т?рып.

2 Ж?ргізуші:

Жал?айтын достастырып бар елменен                                                       Жолдардан т?рады ?ой ?лем деген                                                                          Б?гінгі бізге келген ?она?тар?а

Ойнымыз басталады с?лемменен

 ?йгілеп ?ш к?зді

Бір д?у т?р ?ш к?зді                                                                                                       О?ан жас к?ріміз                                                                                                         Ба?ынды? б?ріміз. Ол не?  БА?ДАРШАМ

Балалар ба?даршамны? шы?у тарихына то?талайы?.

А?ниет

Аружан

Дияра

Айн?р

Иляс

1 ж?ргізуші- Ба?даршам бар к?шеде ?ту о?ай. Ал ба?даршамсыз – ?ауіптірек. Ж?ргізуші ?анша м??ият бол?анымен, ?анша шапша? бол?анымен, тежегішті ?анша к?ш салып басса да, к?лікті то?татып ?лгеру кейде м?мкін емес.

2 ж?ргізуші Б?рылыста ба?даршам,

?ызыл, сары, жасыл к?з.

Б?йырып т?р а??арса?.

Б?йры?ты іске асыр тез!

Ал енді орта?а ба?даршамды ша?ырайы?.

Ба?даршам   Роза

Мені? атым ба?даршам мекен жайым т?ра?ты

Жа?сы білем міндетімді.м?дірмейтін с?ра?тан

Жол сілтеймін,белгі біткен б?лінеді 5 топ?а

Адастырмай ап барады,жа?ын етіп жыра?ты

Асылзат

?зі ?ызыл ?шб?рышты ескертуі? мен болам.

Хабарлайтын бар ?ауіпті о? сапар?а жолда?ан.

Ма?ан ?арап ж?рер болса ж?ргізуші, жаяу да,

Жолы болып, с?тсіздікке еш?ашан да ?алма?ан.

Жасмин

Мен б?ріне ?р?ашанда тыйым салып т?рамын

?айда болса алда т?рып жібермеймін бір адым

Т?сім ?ызыл, ?зім ше?бер сызы? болып бітемін

Осы жолы ?ндемейін бар ма та?ы с?ра?ы?

 Айдана

Белгімін к?рсетер жылдамды? ба?ытын,

Ой-ш???ыр, б?рылыс, ?атерді, ?ауіпті

Барлы?ын аны?тап, к?рсетіп жіберем

Сонды?тан б?рі де мені тез таныпты

Сабина

Баратын сапарды? ?ашы?ын, т?ра?ын

?н-т?нсіз жол сілтеп к?рсетіп т?рамын

К?ндіз де, т?нде де от болып жанады

Кекпе?бек боял?ан т?ртб?рыш шыра?ым

?шеуі бірге

5  топтан ??рал?ан белгілер туыстай

Жол сілтеп т?рамыз у-шусыз ?рыспай

Кіршіксіз зор міндет ат?арып ж?рміз біз,

Келіп ж?р біздерге, балалар ?мытпай

1 Ж?ргізуші:

Тап болмасын ?асірет

К?дер ?зіп жал?аннан

К?шені тек кесіп ?т

Ба?даршамы бар ма?нан

2 ж?ргізуші

К?ше деген – та?ылым

Абай болса?, жо? ?ай?ы

?ай кезде де Т??ірі?

Са?та?анды са?тайды- дегендей, біз ?мірімізді, денсаулы?ымызды ?ор?ауды? бірден-бір кепілі к?шеде ж?ру ережелерін са?тау, жолда ж?ру т?ртібін білу.

 Хор   « Ба?даршам » 

1ж?ргізуші

Балалар б?гінгі бізді? саба?ымыз?а автоиспектор а?айымыз да келіпті,с?з кезегін сол кісіге берейік.

Инспектор:

Шуа?ты ?міріміз к?ндей к?ліп

Ж?ректе б?ршік атып г?лдейді ?міт

Арман?а сапар тарту м?мкін емес,

Жол ж?ру ережесін білмей т?рып

1.Ба?даршам дегеніміз не? Али

2.Жиек жол дегеніміз не?Н?рбол

3.К?шеде ж?р? т?ртібін білу бізге не ?шін ?ажет? Б Али

4.Жаяу адам?а ?ай жермен ж?р?ге р??сат етілмейді?Сержан

5.?ала к?шелерінде велосипедпен ж?руге неше жастан бастап р??сат етіледі?Анеля

1 ж?ргізуші

Жол ж?руді? т?ртібін
Ережесін білеміз.
Са?тан?анда ?атерден
Сау – саламат ж?реміз.

2 ж?ргізуші

Еште?е жо? ала?дар,
?те берер адамдар.
Жол шетінде т?ратын,
Жол белгіге ?ара?дар!

?н «Жол белгілері»

1 ж?ргізуші

Шуа?ты ?міріміз к?ндей к?ліп,
Ж?ректе б?ршік атып г?лдейді ?міт.
Арман?а сапар тарту м?мкін емес
Жол ж?ру ережесін білмей т?рып.

ж?ргізуші

Ал енді жол бойында к?ріп ж?рген белгілермен танысайы?.

Гасыр

Айдана

Ма?сат

Жасмин

Адина

Диас

1- Ж?ргізуші:  ?ай к?ше, ?ай ?ала?а барса?ыз да,

?ай а?ыл ?лшеміне салса?ыз да.

Жол ж?ру ережесі за?ды т?ртіп,

Ол орта? ?лкен-кіші баршамыз?а.

2 ж?ргізуші «К?ше ережелерін білейік» кезе?іне кезек берейік.

Ерс?лтан

Дияра

Сабина

Роза

 1-Ж?ргізуші: К?лік, к?лік, к?лік,
К?ліктерге мінеміз.
К?шелермен, к?шелермен
К?нде тынбай ж?реміз.

2-ж?ргізуші

Тек к?лікпен ?ан емес жаяу ж?рсек те пайдалы екен.

Би «Жаяу»

1 ж?ргізуші

Б?гін сендер ?здері?ні? жол ережесі туралы білетін ойлары?ызды к?рсетті?дер. ?ай жерде ж?рсе?дер де жолда ж?ру ережесін са?тап, бас?аларды да со?ан ша?ыры?дар дегім келеді.

Шуа?ты ?міріміз к?ндей к?ліп,

Ж?ректе б?ршік атып г?лдейді ?міт.

Арман?а сапар тарту м?мкін емес,

Жол ж?ру ережесін білмей т?рып.

2 ж?ргізуші

?ай к?ше, ?ай ?ала?а барса?ыз да

?ай а?ыл ?лшеміне салса?ыз да

Жол ж?ру ережесі за?ды т?ртіп

Ол орта? ?лкен-кіші барша?ыз?а –дей келе, б?гінгі т?рбие са?атымызды ая?таймыз. Ты?да?андары?ыз?а к?п-к?п рахмет!

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? т?рбие са?аты Та?ырыбы: «Абай болы?дар, балалар!»»

Ашық тәрбие сағаты

Тақырыбы: «Абай болыңдар, балалар!»

Мақсаты: Оқушыларға көше қатынасы ережелерін меңгерту.

Жолда жүру ережесін есте сақтау арқылы білгендерін пайдалана білуді тұрақты дағдыға айналдыру.

Оқушыларды жол ережелерін бұлжытпай орындауға, сақтыққа тәрбиелеу.

Көрнекілігі: жол ережелері, ескертусөздер (плакатқа жазылған)

Барысы: І Ұйымдастыру

Мұғалімнің сөзі: Құрметті ұстаздар, оқушылар сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Жаңа оқу жылында жаңа табысқа, жаңа жетістіктерге жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі кезекті 3 «В» сыныбының дайындаған «Абай болыңдар, балалар!» атты тәрбие сағатын бастауға рұқсат етіңіздер!

Біздің қаламызда әр түрлі көліктер жылдан - жылға көбейіп келеді. Жаяу адамдар мен көліктегі жолаушылар саны да көбейе түсуде. Көшелер мен жолдардағы жағдай барған сайын күрделеніп келеді. Жол - көлік оқиғаларының қауіпі арта түсуде. Сондықтан да жүргізушілер мен жаяу адамдардың көшелер мен жолдарда ерекше тәртіпті және мұхият болуы қажет.

Біздің бүгінгі көрсеткелі отырған бастамамыз ,балалар арасында жолда жүру ережелерін насихаттау,олардың өмірін,денсаулығын қорғаудың бірден бір кепілі.

1- жүргізуші

Жолда жүру ережелері- жаяу жүргіншілер мен жүргізушілер үшін заң. Жолда жүру ережелерін білу әрбір баламен әрбір адам үшін маңызды. Жолда жүру ережелерін дұрыс орындамау көліктердің жүріп тұруына кедергі келтіреді, жұмысшылар жұмысқа, оқушылар сабаққа, дәрігерге, басқа да баратын жерлеріне дер кезінде жетпеуі мүмкін.


2- жүргізуші

Қазіргі таңда балалар және үлкендер өмірін кездейсоқ жол-көлік оқиғаларынан қорғау- мәні зор мәселелердің бірі болып отыр. Еліміздің барлық қала, ауылдарына ортақ көше қатынас ережесі енгізілген. Бұл ережені оқушылар да, үлкендер де, көлік жүргізетін жүргізушілерде бұлжытпай орындауы керек. Жолда жүру ережелерін бұзбас үшін сол ережелерді орындау қажеттілігін түсіну аз, оларды нақты білу керек.

1-Жүргізуші:

Шуақты өміріміз күндей күліп,

Жүректе бүршік атып гүлдейді үміт.

Арманға сапар тарту мүмкін емес,

Жол жүру ережесін білмей тұрып.

2 Жүргізуші:

Жалғайтын достастырып бар елменен Жолдардан тұрады ғой әлем деген Бүгінгі бізге келген қонақтарға

Ойнымыз басталады сәлемменен


Әйгілеп үш көзді

Бір дәу тұр үш көзді Оған жас кәріміз Бағындық бәріміз. Ол не? БАҒДАРШАМ

Балалар бағдаршамның шығу тарихына тоқталайық.

Ақниет

Аружан

Дияра

Айнұр

Иляс


1 жүргізуші- Бағдаршам бар көшеде өту оңай. Ал бағдаршамсыз – қауіптірек. Жүргізуші қанша мұқият болғанымен, қанша шапшаң болғанымен, тежегішті қанша күш салып басса да, көлікті тоқтатып үлгеру кейде мүмкін емес.


2 жүргізуші Бұрылыста бағдаршам,

Қызыл, сары, жасыл көз.

Бұйырып тұр аңғарсаң.

Бұйрықты іске асыр тез!

Ал енді ортаға бағдаршамды шақырайық.

Бағдаршам Роза

Менің атым бағдаршам мекен жайым тұрақты

Жақсы білем міндетімді.мүдірмейтін сұрақтан

Жол сілтеймін,белгі біткен бөлінеді 5 топқа

Адастырмай ап барады,жақын етіп жырақты


Асылзат

Өзі қызыл үшбұрышты ескертуің мен болам.

Хабарлайтын бар қауіпті оң сапарға жолдаған.

Маған қарап жүрер болса жүргізуші, жаяу да,

Жолы болып, сәтсіздікке ешқашан да қалмаған.


Жасмин

Мен бәріне әрқашанда тыйым салып тұрамын

Қайда болса алда тұрып жібермеймін бір адым

Түсім қызыл, өзім шеңбер сызық болып бітемін

Осы жолы үндемейін бар ма тағы сұрағың


Айдана

Белгімін көрсетер жылдамдық бағытын,

Ой-шұңқыр, бұрылыс, қатерді, қауіпті

Барлығын анықтап, көрсетіп жіберем

Сондықтан бәрі де мені тез таныпты


Сабина

Баратын сапардың қашығын, тұрағын

Үн-түнсіз жол сілтеп көрсетіп тұрамын

Күндіз де, түнде де от болып жанады

Кекпеңбек боялған төртбұрыш шырағым

Үшеуі бірге

5 топтан құралған белгілер туыстай

Жол сілтеп тұрамыз у-шусыз ұрыспай

Кіршіксіз зор міндет атқарып жүрміз біз,

Келіп жүр біздерге, балалар ұмытпай

1 Жүргізуші:

Тап болмасын қасірет

Күдер үзіп жалғаннан

Көшені тек кесіп өт

Бағдаршамы бар маңнан

2 жүргізуші

Көше деген – тағылым

Абай болсаң, жоқ қайғы

Қай кезде де Тәңірің

Сақтағанды сақтайды- дегендей, біз өмірімізді, денсаулығымызды қорғаудың бірден-бір кепілі көшеде жүру ережелерін сақтау, жолда жүру тәртібін білу.

Хор « Бағдаршам »

1жүргізуші

Балалар бүгінгі біздің сабағымызға автоиспектор ағайымыз да келіпті,сөз кезегін сол кісіге берейік.

Инспектор:

Шуақты өміріміз күндей күліп

Жүректе бүршік атып гүлдейді үміт

Арманға сапар тарту мүмкін емес,

Жол жүру ережесін білмей тұрып

1.Бағдаршам дегеніміз не? Али

2.Жиек жол дегеніміз не?Нұрбол

3.Көшеде жүрү тәртібін білу бізге не үшін қажет? Б Али

4.Жаяу адамға қай жермен жүрүге рұқсат етілмейді?Сержан

5.Қала көшелерінде велосипедпен жүруге неше жастан бастап рұқсат етіледі?Анеля

1 жүргізуші

Жол жүрудің тәртібін
Ережесін білеміз.
Сақтанғанда қатерден
Сау – саламат жүреміз.

2 жүргізуші

Ештеңе жоқ алаңдар,
Өте берер адамдар.
Жол шетінде тұратын,
Жол белгіге қараңдар!

Ән «Жол белгілері»

1 жүргізуші

Шуақты өміріміз күндей күліп,
Жүректе бүршік атып гүлдейді үміт.
Арманға сапар тарту мүмкін емес
Жол жүру ережесін білмей тұрып.

2 жүргізуші

Ал енді жол бойында көріп жүрген белгілермен танысайық.

Гасыр

Айдана

Мақсат

Жасмин

Адина

Диас

1- Жүргізуші: Қай көше, қай қалаға барсаңыз да,

Қай ақыл өлшеміне салсаңыз да.

Жол жүру ережесі заңды тәртіп,

Ол ортақ үлкен-кіші баршамызға.

2 жүргізуші «Көше ережелерін білейік» кезеңіне кезек берейік.

Ерсұлтан

Дияра

Сабина

Роза

1-Жүргізуші: Көлік, көлік, көлік,
Көліктерге мінеміз.
Көшелермен, көшелермен
Күнде тынбай жүреміз.

2-жүргізуші

Тек көлікпен ған емес жаяу жүрсек те пайдалы екен.

Би «Жаяу»

1 жүргізуші

Бүгін сендер өздеріңнің жол ережесі туралы білетін ойларыңызды көрсеттіңдер. Қай жерде жүрсеңдер де жолда жүру ережесін сақтап, басқаларды да соған шақырыңдар дегім келеді.

Шуақты өміріміз күндей күліп,

Жүректе бүршік атып гүлдейді үміт.

Арманға сапар тарту мүмкін емес,

Жол жүру ережесін білмей тұрып.

2 жүргізуші

Қай көше, қай қалаға барсаңыз да

Қай ақыл өлшеміне салсаңыз да

Жол жүру ережесі заңды тәртіп

Ол ортақ үлкен-кіші баршаңызға –дей келе, бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет!

Сөз кезегін Оқу ісінің меңгерушісі: Жұмашева Жамиля апай

Авто инспектор---------------------------------------

Қонақ болып келген ағайымыз ------------------------------------


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Ашы? т?рбие са?аты Та?ырыбы: «Абай болы?дар, балалар!»

Автор: Абдимитаева Гулнар Умархановна

Дата: 29.03.2016

Номер свидетельства: 311955


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства