kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? та?ырыбы "Б?лб?лды? ?ні"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ана тілі   3  сынып

Та?ырыбы: Б?лб?лды? ?ні

Ма?саты: 1. М?тін мазм?нын негізгі ойды ??ындыру. Таным м?мкіндіктерін аны?тау.

2. С?здік ?орларын жетілдіру, елестету, ?з ойларын еркін айта білу ?абілеттерін дамыту.

3. ?орша?ан ортаны? тылсым сырларына ?ызы?тыру ар?ылы таби?ат?а деген к?з?арасын ?алыптастыру. Таби?ат ?ам?оршысы болу?а т?рбиелеу.

Міндеттері: 1. Шы?арманы талдап, негізгі ойды білу керек.

                     2. Дамыта о?ыту стратегияларын ?олдану ар?ылы шы?арманы

                         зерттеу, білімдерін ке?ейту.

                     3. Топпен ж?мыс істеу ар?ылы ынтыма?тасты??а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: ??гіме мазм?нына болжау жасау.

П?наралы? байланыс: Д?ниетану, музыка.

К?рнекілігі: ?нтаспа «??стар ?ні» ??стар суреті, жемшашарлар, симатикалы? карта.

?дісі: С?ра? – жауап, топпен ж?мыс, а?паратты?, коммуникативті ??зыреттілік,

                                    Саба?ты? барысы:

І  ?йымдастыру кезе?і

- Балалар, сендерді Ана тілі саба?ында к?ргеніме ?те ?уаныштымын.

ІІ ?й тапсырмасын с?рау

   «Е?бекпен тап?ан тиын» ертегісіне   ?р топ берілген тапсырмалар бойынша дайындалды.

     І топ  Ертегі б?лімдеріне ат ?ою.

     ІІ топ  Ертегі мазм?нына байланысты  ма?ал – м?тел ?зірлеу.

     ІІІ топ  Ертегі мазм?нына к?рініс ?зірлеу.

Негізгі авторды? ойы: «Е?бекпен  келген зат болсын ол ?те ысты?,?ымбат, ?рі ба?алы.»

ІІІ Жа?а саба?.

?ызы?ушылы?ты ояту – б?рын?ы білетіні мен жа?а білімді ?штастыру, я?ни саба?та ?арастыр?алы т?р?ан м?селе жайлы о?ушы не білетінін аны?тау.(?нтаспа ?ні)

 • Нені? ?ні? (??стар ?ні)
 • Ендеше,б?гінгі саба?ымыз нелер туралы болма? ?
 • ??стар жайлы  ??гіме о?имыз,ж?мба?тар шешеміз,?н де айтармыз.
 • Ал,к?некей,??стар?а ??сап,бір сергіп алайы?шы.
 • Сергіту с?ті:

Орнымыздан т?райы?,

Ала?анды ?райы?.

Бір отырып, бір т?рып,

Біз тыны?ып алайы?.

             ?олымызды жаяйы?,

             ??с боп ?анат ?а?айы?.

               Жо?ары т?мен ?арайы?,

               Орнымызды табайы?.

-Б?гін біз топпен ж?мысымызды жал?астырамыз.?азір топ?а ат та?дап аламыз.  ?ай топ ж?мба? шешуін д?рыс тапса, сол ??сты? атын ?тып алады.

 1. ?ос ?анатын иіп ап,

Жар?а келіп ?онады.

?ара киім киіп ап,

Балшы?тан ?й салады. (?арлы?аш)

 1. Б?л не деген шебер еді,

Орманда?ы а?аштарды,

Т?мсы?ымен шегеледі.  (то?ылда?)

 1. ?айталап атымды,

?н салып аламын.

Кез келген ?я?а,

Ж?мырт?а саламын. (к?кек)

1 – ?адам М?тін атын о?имын. Б?лб?л ?ні.

- Не жайлы болма?? (Б?лб?л ?ні туралы)

- Біз осы м?тінді т?сіну ?шін ?андай ма?сат ?оямыз?

*М?тін мазм?нынан о?ылатын ?зінділерді м??ият ты?дау.

*?зінді ар?ылы м?тін мазм?нына болжам жасау.

*Топпен ж?мыс істеу ережесін ?мытпау: бір-біріні? пікірін ты?дау, ?зара орта? шешімге келу;

2 – ?адам  М?тін басын ты?дау.

 «Жолдасым ?бдеш екеуіміз то?ай аралап ж?ріп, бір б?таны? т?біне келіп, отыра кеттік.»

Тапсырма: Не себептен отыра кетті?  (шаршады, тыны?ып ал?ылары келді, тама? ішіп алу керек.)

3 – ?адам   «Таза ауада мамы?тай ж?мса? к?к ш?пті? ?стіне жай?асып, ?ткен – кеткенді ??гіме еттік. Кейде бірн?рсеге таласып, керілдесіп те аламыз»

Тапсырма: «?бдеш ж?не мен» б?лімін негізге ала отырып,м?тінді б?лб?л ?нін еститіндей етіп, жал?астырып жаз. (?нтаспадан ??рман?азыны? «Б?лб?л»  к?йін ты?дату.)

4 – ?адам  «Осылай отыр?анымызда, бір сиы?сыздау, сар?ыш, барма?тай ??с б?та??а ?онып алып, дауысы дірілдеп, ?арлы??андай ?ырылдап, сайрай бастады»

- Мына не бір дауысы, не бір т?рі жо? с?мпайы ?ыр?ылдап с?зімізге б?гет болды – ау,деп едім.»

Тапсырма: «Сиы?сыз ??с ?ні.» б?лімінде неге ??сты? бабы, жа?дайы келмей т?р?

Себептерін айт,д?лелде.

5 – ?адам «Осы отыр?ан б?та т?сында ?ясы болуы керек. Сонды?тан ж?мырт?асына тие ме деп ?ор?ып, ж?регі д?рсілдеп, дауысы ?алтырап, шабыттана сайрай алмай отыр.»

Тапсырма: Балалар ?андай ?рекет жасайды? Сен оларды? орнында болса?, не етер еді??

М??алім – жеке ойлану – ж?ппен ж?мыс – жобалау кезе?дері ар?ылы м?тін мазм?нын пысы?тайды.

 • М?тінді неше б?лікке б?луге болады?

      І б?лім. ?бдеш ж?не мен.

      ІІ б?лім.Сиы?сыз ??с.

      ІІІ б?лім. Балапанны? ?ясын ?оры?ан ??с.

      ІVб?лім. Шабыттана сайрау.

 • М?тін  б?ліктерін  са?тай отырып, дауыстап о?иы?.

Шы?армашылы? тапсырмалар:

*Халы? болжамдары.

Таби?атты тылсым к?шін ба?ыла?ыш хал?ымыз ??старды? да ?имыл - ?рекетін ?алт жібермей мынандай болжамдар айтады:

 • ??стар ертемен жем іздеуге асы?са,

к?н жауынды – шашынды болады.

 • Далада к?кекті? «ку-ку» деген дауысын жиі естісе?із,

     алда?ы к?н ашы? болады.

 • Б?лб?л ?н салса, к?н ашы?.

?зі к?рінсе,?нсіз ж?рсе жауын жауады.

?р топ б?лб?лдарды? т?рлерін ?зара о?у ар?ылы танысып,?ыс?аша т?сінігін д?птерге жазады.

К?к??йры? б?лб?л – Сайрауы?тар т??ымдасына жататын к?к??йры?тар туысыны? ?аза?станда?ы жал?ыз ?кілі. Б?л О?т?стік Сібір ??сы ?аза?станда О?т?стік Алтайды? таулы ормандарында кездеседі. Кішірек салма?ы 20 г ??с, дене м?лшері мен ?ылы?тары от??йры? ж?не шыбыншы тор?айларды еске т?сіреді. Ша?ыру ?ні – ?ыс?а сазды «фить» ?аза?станда зерттелмеген.

Жасыл сары?ас б?лб?л - ?детте а?ашты? ?шар басында отырады, ?те ?оз?ал?ыш. ?ні – са??ырла?ан ж?не шамалы жиі ыс?ыры?тар ?рт?рлі м?нерде ?айталанатын «цифици –цифици» дегенге ??сайды. ?за? ?ндетеді ?шып келгеннен кейін к?зге дейін, тіпті балапандарын ?оректендіріп жатып та ?ндетеді. А?аш ?стінде отырып – а? жапыра?тардан ?сімдік битін ж?не бас?а да ?са? ж?ндіктерді шо?ып ?оректенеді. ?ясын жа?сы жасырын?ан жерлерге салады. 4 – 7 ж?мырт?асын аналы?ы 13 к?нде басып шы?арады.

Балапандарын ?яда екеуі 14 к?ндей асырайды. ?аза?стан?а с?уірде ?шып келеді, ?ырк?йекте, ?азанда ?шып кетеді.

?ызылтама? б?лб?л – ?аза?станда Алтайда кездеседі, ж?мырт?асы к?гілдір. Жыл ??сы. Тамыз – мамыр айларында ?аза?станда болады. Б?л ??с к?зге т?се бермейді тек ?демі ?нін жиі естуге болады.

?арат?с б?лб?лы – Е? ?демі биік тау ?ншісі ?ара т?сті ??йры?ында а? да?тары бар. ?ні жа?ымды, сазды, 1 са?атта 500 рет орындайды. ?ясын жерге, тасты?, б?таны? тасасына салады.

Симатикалы? картамен ж?мыс.

Биология                  Д?ниетану                  Экология                       Музыка

п?ні                             п?ні 

Б?лб?л                    Жауларынан                 Б?лб?лды                  «Б?лб?л

?андай                     ?ор?ану                         ?ор?ау                               ??с

??с?                        айла – т?сілдері                                                     ту?ан 

                                                                                                                жерден

Рефлексия. 

Б?гінгі саба?ымыздан не білдік?Нені ?йрендік??андай ?зі? ?шін жа?а а?парат алды??

-«Б?лб?лды? ?ні»м?тінінен  б?лб?л ??сыны? жауынан ?ор?ану ?рекетімен ?ана танысып ?оймай, ол ??с туралы ?р т?рлі ?ызы?ты деректер білдік.

-Б?лб?л ??сыны? т?рлерімен танысты?.

-Халы? болжамдарыны? ??стар?а ?арап,таби?ат ??былыстарын болжа?аны ?нады.

?йге: ?бдешке мінездеме беру.

           Рольге б?ліп о?у.

            М?тін мазм?ны бойынша сурет салу.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? та?ырыбы "Б?лб?лды? ?ні" »

Ана тілі 3 сынып


Тақырыбы: Бұлбұлдың әні

Мақсаты: 1. Мәтін мазмұнын негізгі ойды ұғындыру. Таным мүмкіндіктерін анықтау.

2. Сөздік қорларын жетілдіру, елестету, өз ойларын еркін айта білу қабілеттерін дамыту.

3. Қоршаған ортаның тылсым сырларына қызықтыру арқылы табиғатқа деген көзқарасын қалыптастыру. Табиғат қамқоршысы болуға тәрбиелеу.

Міндеттері: 1. Шығарманы талдап, негізгі ойды білу керек.

2. Дамыта оқыту стратегияларын қолдану арқылы шығарманы

зерттеу, білімдерін кеңейту.

3. Топпен жұмыс істеу арқылы ынтымақтастыққа тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Әңгіме мазмұнына болжау жасау.

Пәнаралық байланыс: Дүниетану, музыка.

Көрнекілігі: Үнтаспа «Құстар үні» құстар суреті, жемшашарлар, симатикалық карта.

Әдісі: Сұрақ – жауап, топпен жұмыс, ақпараттық, коммуникативті құзыреттілік,

Сабақтың барысы:


І Ұйымдастыру кезеңі

- Балалар, сендерді Ана тілі сабағында көргеніме өте қуаныштымын.

ІІ Үй тапсырмасын сұрау

«Еңбекпен тапқан тиын» ертегісіне әр топ берілген тапсырмалар бойынша дайындалды.

І топ Ертегі бөлімдеріне ат қою.

ІІ топ Ертегі мазмұнына байланысты мақал – мәтел әзірлеу.

ІІІ топ Ертегі мазмұнына көрініс әзірлеу.

Негізгі автордың ойы: «Еңбекпен келген зат болсын ол өте ыстық,қымбат, әрі бағалы.»

ІІІ Жаңа сабақ.

Қызығушылықты ояту – бұрынғы білетіні мен жаңа білімді ұштастыру, яғни сабақта қарастырғалы тұрған мәселе жайлы оқушы не білетінін анықтау.(Үнтаспа үні)

 • Ненің үні? (құстар үні)

 • Ендеше ,бүгінгі сабағымыз нелер туралы болмақ ?

 • Құстар жайлы әңгіме оқимыз,жұмбақтар шешеміз,ән де айтармыз.

 • Ал,кәнекей ,құстарға ұқсап,бір сергіп алайықшы.

 • Сергіту сәті:

Орнымыздан тұрайық,

Алақанды ұрайық.

Бір отырып, бір тұрып,

Біз тынығып алайық.

Қолымызды жаяйық,

Құс боп қанат қағайық.

Жоғары төмен қарайық,

Орнымызды табайық.

-Бүгін біз топпен жұмысымызды жалғастырамыз.Қазір топқа ат таңдап аламыз. Қай топ жұмбақ шешуін дұрыс тапса, сол құстың атын ұтып алады.

 1. Қос қанатын иіп ап,

Жарға келіп қонады.

Қара киім киіп ап,

Балшықтан үй салады . (қарлығаш)

 1. Бұл не деген шебер еді,

Ормандағы ағаштарды,

Тұмсығымен шегеледі . (тоқылдақ)

 1. Қайталап атымды,

Ән салып аламын.

Кез келген ұяға,

Жұмыртқа саламын . (көкек)

1 – қадам Мәтін атын оқимын. Бұлбұл әні.

- Не жайлы болмақ? (Бұлбұл әні туралы)

- Біз осы мәтінді түсіну үшін қандай мақсат қоямыз?

*Мәтін мазмұнынан оқылатын үзінділерді мұқият тыңдау.

*Үзінді арқылы мәтін мазмұнына болжам жасау.

*Топпен жұмыс істеу ережесін ұмытпау: бір-бірінің пікірін тыңдау, өзара ортақ шешімге келу;

2 – қадам Мәтін басын тыңдау.

«Жолдасым Әбдеш екеуіміз тоғай аралап жүріп, бір бұтаның түбіне келіп, отыра кеттік.»

Тапсырма: Не себептен отыра кетті? (шаршады, тынығып алғылары келді, тамақ ішіп алу керек.)

3 – қадам «Таза ауада мамықтай жұмсақ көк шөптің үстіне жайғасып, өткен – кеткенді әңгіме еттік. Кейде бірнәрсеге таласып, керілдесіп те аламыз»

Тапсырма: «Әбдеш және мен» бөлімін негізге ала отырып,мәтінді бұлбұл үнін еститіндей етіп, жалғастырып жаз. (Үнтаспадан Құрманғазының «Бұлбұл» күйін тыңдату.)

4 – қадам «Осылай отырғанымызда, бір сиықсыздау, сарғыш, бармақтай құс бұтаққа қонып алып, дауысы дірілдеп, қарлыққандай қырылдап, сайрай бастады»

- Мына не бір дауысы, не бір түрі жоқ сұмпайы қырқылдап сөзімізге бөгет болды – ау ,деп едім.»

Тапсырма: «Сиықсыз құс үні.» бөлімінде неге құстың бабы, жағдайы келмей тұр?

Себептерін айт ,дәлелде.

5 – қадам «Осы отырған бұта тұсында ұясы болуы керек. Сондықтан жұмыртқасына тие ме деп қорқып, жүрегі дүрсілдеп, дауысы қалтырап, шабыттана сайрай алмай отыр.»

Тапсырма: Балалар қандай әрекет жасайды? Сен олардың орнында болсаң, не етер едің?

Мұғалім – жеке ойлану – жұппен жұмыс – жобалау кезеңдері арқылы мәтін мазмұнын пысықтайды.

 • Мәтінді неше бөлікке бөлуге болады?

І бөлім. Әбдеш және мен.

ІІ бөлім.Сиықсыз құс.

ІІІ бөлім. Балапанның ұясын қорыған құс.

ІVбөлім. Шабыттана сайрау.

 • Мәтін бөліктерін сақтай отырып, дауыстап оқиық.


Шығармашылық тапсырмалар:

*Халық болжамдары.

Табиғатты тылсым күшін бақылағыш халқымыз құстардың да қимыл - әрекетін қалт жібермей мынандай болжамдар айтады:

 • Құстар ертемен жем іздеуге асықса,

күн жауынды – шашынды болады.

 • Далада көкектің «ку-ку» деген дауысын жиі естісеңіз ,

алдағы күн ашық болады.

 • Бұлбұл ән салса, күн ашық.

Өзі көрінсе,үнсіз жүрсе жауын жауады.

Әр топ бұлбұлдардың түрлерін өзара оқу арқылы танысып,қысқаша түсінігін дәптерге жазады.

Көкқұйрық бұлбұл – Сайрауықтар тұқымдасына жататын көкқұйрықтар туысының Қазақстандағы жалғыз өкілі. Бұл Оңтүстік Сібір құсы Қазақстанда Оңтүстік Алтайдың таулы ормандарында кездеседі. Кішірек салмағы 20 г құс, дене мөлшері мен қылықтары отқұйрық және шыбыншы торғайларды еске түсіреді. Шақыру үні – қысқа сазды «фить» қазақстанда зерттелмеген.


Жасыл сарықас бұлбұл - Әдетте ағаштың ұшар басында отырады, өте қозғалғыш. Үні – саңғырлаған және шамалы жиі ысқырықтар әртүрлі мәнерде қайталанатын «цифици –цифици» дегенге ұқсайды. Ұзақ әндетеді ұшып келгеннен кейін күзге дейін, тіпті балапандарын қоректендіріп жатып та әндетеді. Ағаш үстінде отырып – ақ жапырақтардан өсімдік битін және басқа да ұсақ жәндіктерді шоқып қоректенеді. Ұясын жақсы жасырынған жерлерге салады. 4 – 7 жұмыртқасын аналығы 13 күнде басып шығарады.

Балапандарын ұяда екеуі 14 күндей асырайды. Қазақстанға сәуірде ұшып келеді, қыркүйекте, қазанда ұшып кетеді.


Қызылтамақ бұлбұл – Қазақстанда Алтайда кездеседі, жұмыртқасы көгілдір. Жыл құсы. Тамыз – мамыр айларында қазақстанда болады. Бұл құс көзге түсе бермейді тек әдемі әнін жиі естуге болады.

Қаратөс бұлбұлы – Ең әдемі биік тау әншісі қара түсті құйрығында ақ дақтары бар. Әні жағымды, сазды, 1 сағатта 500 рет орындайды. Ұясын жерге, тастың, бұтаның тасасына салады.

Симатикалық картамен жұмыс.

Биология Дүниетану Экология Музыка

пәні пәні

Бұлбұл Жауларынан Бұлбұлды «Бұлбұл

қандай қорғану қорғау құс

құс? айла – тәсілдері туған

жерден

Рефлексия.

Бүгінгі сабағымыздан не білдік?Нені үйрендік?Қандай өзің үшін жаңа ақпарат алдың?

-«Бұлбұлдың әні»мәтінінен бұлбұл құсының жауынан қорғану әрекетімен ғана танысып қоймай, ол құс туралы әр түрлі қызықты деректер білдік.

-Бұлбұл құсының түрлерімен таныстық.

-Халық болжамдарының құстарға қарап,табиғат құбылыстарын болжағаны ұнады.

Үйге: Әбдешке мінездеме беру.

Рольге бөліп оқу.

Мәтін мазмұны бойынша сурет салу.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Ашы? саба? та?ырыбы "Б?лб?лды? ?ні"

Автор: Солтангазинова Бота Есмагзамовна

Дата: 11.09.2015

Номер свидетельства: 230103

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства