kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ашы? саба? "Р?міздерім ма?танышым"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Та?ырыбы: Р?міздерім ма?танышым.

Ма?саты:

1.?аза?стан Республикасаны? Елтанбасы,Туы, ?н?раны туралы т?сініктерін ны?айту.

2.О?ушыны? есте са?тауын дамыту, ?з ойын д?рыс жеткізуге ынталандыру.

3.О?ушылардыОтанс?йгіштікке,адамгершілікке, хал?ына адал ?ызмет етуге,еліні? р?міздерін ?астерлеп, ??рметтеуге, хал?ыны? тарихын білуге т?рбиелеу

К?рнекілігі:р?міздерге байланысты т?рлі-т?сті суреттер, Отан жер туралы на?ыл с?здер.

1.-ж?ргізуші:Армысыздар, ??рметті ?стаздар, о?ушылар,?она?тар!Р?міздерім ма?танышым атты саба?ымызды бастау?а р??сат еті?іздер!

2.ж?ргізуші:Б?гінгі ?аза?стан –?лем назарында, ?зіні? болаша?ынан ?лкен  ?міт к?ттіретін жері хал?ы бай ел.

1.ж?ргізуші:Біздер –т?уелсіз ?аза? еліні? е? жас ?ландарымыз.Сонды?тан ?з жерімізді, ?з елімізді ?келер мен аталарымыз сия?ты ?адірлеуге,с?юге, ?ор?ау?а тиіс екенімізді естен шы?армайы?.

Отан-жерім,Отан-суым,

Отан-?уат,н?р береді.

Отан-?ран,Отан-туым.

Отан м?нгі г?лденеді,-демекші, т?уелсіздігіміз т??ырлы болып елімізді? символы –мемлекеттік р?міздерді ?астерлеп.??рметтеу б?рімізді? міндетті парызымыз болып саналады.

2.ж?ргізуші:Мемлекеттік р?міздер –хал?ымызды? рухын,?лтты? салт-санасын, ?а?арманды?ы мен даналы?ын арман тілегін, жеткізетін ерекше ??нды белгілер

1.ж?ргізуші:1991жылы 16 желто?санда ?аза?стан  т?уелсіз республика болып жарияланды.

1991жылы 1желто?санда ?аза?станны? Елбасы –Президентті? сайлауы болды.Т???ыш Президент болып Н?рс?лтан ?біш?лы Назарбаев сайланды.

1.о?ушы:

?аза?стан дейтін ме?і? бар елім,

Жатыр алып жарты д?ние ?лемін!

1.ж?ргізуші:Е?селі Елта?ба.

Мемлекеттік елта?баны? авторлары танымал суретшілер Жандарбек М?лібеков пен ШотаАман У?лиханов.Мемлекеттік Елтанба ту?а, м?рге, металл а?ша?а,мемлекеттік ?имараттар?а,сонымен ?атар ?аза?стан Республикасыны? азаматы екендігін ай?ындайтын т?л?ужаттар?а да салынады.Т?ра?ты орнатылатын жері:?Р Президенті ж?мыс б?лмесінде,Парламент м?жілістері ?тетін залда, мемлекеттік мекемелер басшысыны? б?лмелерінде орнатылады.

2.о?ушы:

?атар шап?ан ?ос т?лпар,

Ай астында ?аза? ?й.

?алы?та?ан жас с???ар,

Шары?та?ан таза к?й.

Б?л- та?басы елімні?,

Елдігімні? белгісі. 

2.ж?ргізуші:Т??ырлы туымыз.

Туды? авторы –Ш?кен Ондасын?лы Ниязбеков-белгілі монументші –суретші.Бізді?   туымыз –к?гілдір т?сті,тік т?ртб?рышты мата.Мемлекеттік Ту –Республика Президенті сарайында,Парламентті?.?кіметті? Министрліктерді? ?имараттарында ж?не мемлекеттік мекемелерде орнатылады.Сонымен ?атар Туды? алдында ?скер адамдары Отан?а адал ?ызмет етуге ант ?абылдайды.

4.-о?ушы:

Айнымайды аспаннан, 

Бізді? туды? бояуы.

Оны халы? ?ашанда,

Биікке іліп ?ояды.

?н:?аза?стан жалауы.

1.ж?ргізуші:Ас?а?та?ан ?н?ран.

Кез келген мемлекеттік р?міздері? е? ма?ыздысы-?н?ран.?н?ран мемлекетті? салтанатты ?ні.ОЛ халы?ты ?йгілі етеді.2006жылы 7?а?тарда Конституциялы? за??а с?йкес ?РМемлекеттік ?н?раны ны? музыкалы? редакциясы мен м?тіні жа?а редакцияда жазылды.Мемлекеттік ?н?раныны?   авторы  Ш?мші ?алдаяков, с?зін жаз?андар  Ж?мекен Н?жмеденов,Н?рс?лтан Назарбаев.Ал?аш?ы рет ?аза?стан Республикасыны?  ?н?раны ретінде ?н 10 ?антарда 2006жылы      Елбасын ?лы?тау р?сімінде орындалды.?н?ран салтанатты жиналыстарда, м?жілістерде шет елді? мемлекеттік басшыларын ?арсы ал?анда жіне шы?арып сал?анда орындалады.

5.о?ушы

?н?раным-жан ?раным,

Барша халы? таны?ан.

Айтар ?нім, с?йлер с?зім,

Ту?ан жерім са?ынарым.

Ба?ыт бірлік –к?н талабы,

То?тамайды дабыр ?ні,

Саба?ты?  та?ырыбы:Ф ф дыбысы мен ?рпі.

Саба?ты?  ма?саты:

1.О?ушылар?а  жа?а  ?ріпті  таныстыру,буын ар?ылы  талдау жасау

2.Сауаттылы??а  т?рбиелеу,  м?тінді  сын  т?р?ысынан  мен?ерту,?ол  жатты?тыру,кіші,бас  ?ріпін  жазуды  ?йрету.

3.Балаларды?  о?у?а, білімге  деген  ?ызы?ушылы?ын  ?алыптастыру,имандылы??а  т?рбиелеу,д?ниетанымын  ке?ейту.

Саба?ты?  к?рнекілігі:

Кеспе  ?ріптер,суреттер,дидакти?алы?  материалдар.

?діс-т?сілдері:

??гімелеу,с?ра?-жауап,ойын,суреттеу,бес жол  ?ле?.

Саба?ты?  т?рі:

Жа?а  білім  беру.

Саба?ты?   барысы:

І.?йымдастыру  /психологиялы?  дайынды?/

Амандасу с?ті :Балаларды  шенберге  ?ойып, с?ра?тар  ?ою.

-Кім б?гін ерте т?рса, сол о?ушы «Ку-ка-ре-ку!» десін

-Кім б?гін  д?мді тама?  жесе-ішін  сипасын.

-Кім  итті  жа?сы  к?рсе –«аф-аф» десін

-Кім  мысы?ты  жа?сы  к?рсе-«мияу-мияу»  десін.

Кімні?  ?стіндегі  киімі ?ызыл-сол  о?ушыны?  басына  барлы?тары?ыз  сипа?ыз.

ІІ. ?ткенді  ?айталау.

-?ткен  саба?та  ?андай  дыбыспен  танысты??

-ол  ?андай  дыбыс?

1.Пара?шамен  ж?мыс:

-с?з  айту

-м?тінді  о?ып,  т?сіндіру.

2.Адас?ан  ?ріптер  -ойыны

?,у,о,ы,ш            м,м,?,?,а,л,і

Т,п,і,к,а                а,т,?,а,т

Сергіту  с?ті:

-Орнымыздан  т?райы?,

Ала?анды  ?райы?

Бір  отырып,  бір  т?рып

Біз  бір  демалайы?  /3рет/

ІІІ.Жа?а  саба?:

«?ш  торай»       атты  ертегіні  о?у

А?айынды  ?ш  торай 

Болыпты.Олар –наф-наф, ниф-ниф  ж?не  нуф-нуф.Наф-наф  кірпіштен, ниф-ниф  ?амыстан,  нуф-нуф  б?та?тан  ?й  салып  алады.

Бір  к?ні  ?ас?ыр  ниф-ниф  пен  нуф-нуфтын  ?йін  ?рлегенде  ?шырып  жібереді.Ал  наф-нафтын  ?йін ?анша  ?рлесе  де  ?шыра  алмайды.

-?ас?ыр  ?алай  ?рледі?  О?ушылар.

-Ф-ф-фу- деп  барлы?ы  ?рлей  бастайды

-Ф  ?рпін  к?рсетіп,таныстыру

?ш  торайды?  атын  бір  неше рет  айт?ызу,  о?ушыларды?  ?здері  де  бірден  жатты?а  бастайды.

ІV.О?улы?пен  ж?мыс

1Ба?анда?ы  с?здерді  о?ыту.Ма?ынасын  т?сіндіру, с?йлем  ??рату, сызбасын  сыздыру.

2.М?тінді  о?у.М??алім  ?зі  о?ып, талдау.

3Екі  ?ш  о?ушы?а  о?ыту.

4.М?тінде  неше  сойлем  бар?

5.1 с?йлемде  неше  с?з бар?

6.2с?йлемде  бір  буынды  с?зді  тап

7.Тап?ышбекті?  тапсырмасын  орындау,буындардан  с?з  ??растыру.

V.Д?птермен  ж?мыс.

а/Жазу  жолында?ы  ?ріптерді  жазу.

?/Та?та?а  салып  к?рсету,  ауада жазу,д?птерге  жазу.

Ойын:?ай  ?ріпті  жо?алттым.ш.р,д.п,г.л,а.а,к.н,ж.р.

VІ.Саба?ты  бекіту.

Шай  ішу-ойыны.(кесенін  сыртына  жазыл?ан  с?здерге  буынды? ,дыбысты?  талдау  жасау,  с?йлем  ??рату)                               

VІІ.?орытынды.

VІІІ. Ба?алау.

ІХ.?йге:м?тінді  о?ып  келу, д?птердегі  жазуды  ая?тап  келу.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Ашы? саба? "Р?міздерім ма?танышым"»Тақырыбы: Рәміздерім мақтанышым.

Мақсаты:

1.Қазақстан Республикасаның Елтанбасы,Туы, Әнұраны туралы түсініктерін нығайту.

2.Оқушының есте сақтауын дамыту, өз ойын дұрыс жеткізуге ынталандыру.

3.ОқушылардыОтансүйгіштікке,адамгершілікке, халқына адал қызмет етуге,елінің рәміздерін қастерлеп, құрметтеуге, халқының тарихын білуге тәрбиелеу


Көрнекілігі:рәміздерге байланысты түрлі-түсті суреттер, Отан жер туралы нақыл сөздер.

1.-жүргізуші:Армысыздар, құрметті ұстаздар , оқушылар,қонақтар!Рәміздерім мақтанышым атты сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер!

2.жүргізуші:Бүгінгі Қазақстан –әлем назарында , өзінің болашағынан үлкен үміт күттіретін жері халқы бай ел.

1.жүргізуші:Біздер –тәуелсіз қазақ елінің ең жас ұландарымыз.Сондықтан өз жерімізді, өз елімізді әкелер мен аталарымыз сияқты қадірлеуге ,сүюге, қорғауға тиіс екенімізді естен шығармайық.

Отан-жерім,Отан-суым,

Отан-қуат,нәр береді.

Отан-ұран,Отан-туым.

Отан мәнгі гүлденеді ,-демекші, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып еліміздің символы –мемлекеттік рәміздерді қастерлеп .құрметтеу бәріміздің міндетті парызымыз болып саналады.

2.жүргізуші:Мемлекеттік рәміздер –халқымыздың рухын ,ұлттық салт-санасын, қаһармандығы мен даналығын арман тілегін, жеткізетін ерекше құнды белгілер

1.жүргізуші:1991жылы 16 желтоқсанда Қазақстан тәуелсіз республика болып жарияланды.

1991жылы 1желтоқсанда Қазақстанның Елбасы –Президенттің сайлауы болды.Тұңғыш Президент болып Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды.

1.оқушы:

Қазақстан дейтін меңің бар елім,

Жатыр алып жарты дүние әлемін!


1.жүргізуші:Еңселі Елтаңба.

Мемлекеттік елтаңбаның авторлары танымал суретшілер Жандарбек Мәлібеков пен ШотаАман Уәлиханов.Мемлекеттік Елтанба туға, мөрге, металл ақшаға,мемлекеттік ғимараттарға,сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматы екендігін айқындайтын төлқужаттарға да салынады.Тұрақты орнатылатын жері:ҚР Президенті жұмыс бөлмесінде,Парламент мәжілістері өтетін залда, мемлекеттік мекемелер басшысының бөлмелерінде орнатылады.

2.оқушы:

Қатар шапқан қос тұлпар,

Ай астында қазақ үй.

Қалықтаған жас сұңқар,

Шарықтаған таза күй.

Бұл- таңбасы елімнің,

Елдігімнің белгісі.

2.жүргізуші:Тұғырлы туымыз.

Тудың авторы –Шәкен Ондасынұлы Ниязбеков-белгілі монументші –суретші.Біздің туымыз –көгілдір түсті ,тік төртбұрышты мата.Мемлекеттік Ту –Республика Президенті сарайында,Парламенттің.Үкіметтің Министрліктердің ғимараттарында және мемлекеттік мекемелерде орнатылады.Сонымен қатар Тудың алдында әскер адамдары Отанға адал қызмет етуге ант қабылдайды.

4.-оқушы:

Айнымайды аспаннан,

Біздің тудың бояуы.

Оны халық қашанда,

Биікке іліп қояды.

Ән:Қазақстан жалауы.

1.жүргізуші:Асқақтаған Әнұран.

Кез келген мемлекеттік рәміздерің ең маңыздысы-Әнұран.Әнұран мемлекеттің салтанатты әні.ОЛ халықты әйгілі етеді.2006жылы 7қаңтарда Конституциялық заңға сәйкес ҚРМемлекеттік Әнұраны ның музыкалық редакциясы мен мәтіні жаңа редакцияда жазылды.Мемлекеттік Әнұранының авторы Шәмші Қалдаяков, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжмеденов,Нұрсұлтан Назарбаев.Алғашқы рет Қазақстан Республикасының Әнұраны ретінде ән 10 қантарда 2006жылы Елбасын ұлықтау рәсімінде орындалды.Әнұран салтанатты жиналыстарда, мәжілістерде шет елдің мемлекеттік басшыларын қарсы алғанда жіне шығарып салғанда орындалады.

5.оқушы

Әнұраным-жан ұраным,

Барша халық таныған.

Айтар әнім, сөйлер сөзім,

Туған жерім сағынарым.

Бақыт бірлік –күн талабы,

Тоқтамайды дабыр әні,Сабақтың тақырыбы:Ф ф дыбысы мен әрпі.

Сабақтың мақсаты:

1.Оқушыларға жаңа әріпті таныстыру,буын арқылы талдау жасау

2.Сауаттылыққа тәрбиелеу, мәтінді сын тұрғысынан менғерту ,қол жаттықтыру,кіші,бас әріпін жазуды үйрету.

3.Балалардың оқуға , білімге деген қызығушылығын қалыптастыру,имандылыққа тәрбиелеу,дүниетанымын кеңейту.

Сабақтың көрнекілігі:

Кеспе әріптер,суреттер,дидактиқалық материалдар.

Әдіс-тәсілдері:

Әңгімелеу,сұрақ-жауап ,ойын,суреттеу,бес жол өлең.

Сабақтың түрі:

Жаңа білім беру.

Сабақтың барысы:

І.Ұйымдастыру /психологиялық дайындық/

Амандасу сәті :Балаларды шенберге қойып, сұрақтар қою.

-Кім бүгін ерте тұрса, сол оқушы «Ку-ка-ре-ку!» десін

-Кім бүгін дәмді тамақ жесе-ішін сипасын.

-Кім итті жақсы көрсе –«аф-аф» десін

-Кім мысықты жақсы көрсе-«мияу-мияу» десін.

Кімнің үстіндегі киімі қызыл-сол оқушының басына барлықтарыңыз сипаңыз.

ІІ. Өткенді қайталау.

-өткен сабақта қандай дыбыспен таныстық?

-ол қандай дыбыс?

1.Парақшамен жұмыс:

-сөз айту

-мәтінді оқып, түсіндіру.


2.Адасқан әріптер -ойыны

Қ,у,о,ы,ш м,м,ғ,ұ,а,л,і

Т,п,і,к,а а,т,қ,а,т

Сергіту сәті:

-Орнымыздан тұрайық,

Алақанды ұрайық

Бір отырып, бір тұрып

Біз бір демалайық /3рет/

ІІІ.Жаңа сабақ:

«Үш торай» атты ертегіні оқу

Ағайынды үш торайБолыпты.Олар –наф-наф, ниф-ниф және нуф-нуф.Наф-наф кірпіштен, ниф-ниф қамыстан, нуф-нуф бұтақтан үй салып алады.

Бір күні қасқыр ниф-ниф пен нуф-нуфтын үйін үрлегенде ұшырып жібереді.Ал наф-нафтын үйін қанша үрлесе де үшыра алмайды.

-қасқыр қалай үрледі? Оқушылар.

-Ф-ф-фу- деп барлығы үрлей бастайды

-Ф әрпін көрсетіп,таныстыру

Үш торайдың атын бір неше рет айтқызу , оқушылардың өздері де бірден жаттыға бастайды.

ІV.Оқулықпен жұмыс

1Бағандағы сөздерді оқыту.Мағынасын түсіндіру, сөйлем құрату, сызбасын сыздыру.

2.Мәтінді оқу.Мұғалім өзі оқып, талдау.


3Екі үш оқушыға оқыту.

4.Мәтінде неше сойлем бар?

5.1 сөйлемде неше сөз бар?

6.2сөйлемде бір буынды сөзді тап

7.Тапқышбектің тапсырмасын орындау,буындардан сөз құрастыру.


V.Дәптермен жұмыс.

а/Жазу жолындағы әріптерді жазу.

ә/Тақтаға салып көрсету, ауада жазу,дәптерге жазу.

Ойын:Қай әріпті жоғалттым.ш..р,д..п,г...л,а..а,к..н,ж..р.


VІ.Сабақты бекіту.

Шай ішу-ойыны.(кесенін сыртына жазылған сөздерге буындық ,дыбыстық талдау жасау, сөйлем құрату)

VІІ.Қорытынды .

VІІІ. Бағалау.

ІХ.Үйге:мәтінді оқып келу, дәптердегі жазуды аяқтап келу.Ата-ана және әріптестердің, оқушылардың пікірлері:

Жүрегі таза,пейілі кең ұстаз шәкірттің өмірге деген көзқарасын қалыптастырып,қанат қағып,ұядан қияға ұшқанша білім нәрімен сусындандыратын, ұлгі өнеге көрсететін абзал жан ұстаз.Соның бірі Айгүл Аталиққызы. Айгүл.А.бірнеше жыл бойы бастауыш сыныпты қосып оқытып жүрген ұстаз.Өз мамандығын сүйетін, ол іздену мен үйретуден жалыққан емес.Қолы шебер қиялы мол ұстаз.Оқушылар-

ды өнерге,әсемділікке тәрбиелейді.Ол әр кезде де ашық дауыспен,кү-

лімдеп сабақ бастайды.Әр сабағы методикалық жағынан дұрыс құралады.Мұғалімнің дайындығы көрініп тұрады.Көрнекілігі көп орынды пайдалана біледі.Айгүл өз жұмысына ұқыпты, тиянақты,

салмақты.Өз қызметіне жаңаша қөзқарас қалыптастырып,ізденіске

деген ерікжігерін шындаудан талмайды.

Бастауыш сынып мұғалімі:Урынгалиева.К.А.

Мектеп директоры: Муканбедьяров.М.Ж.


Бүгінгі күні осындай ұлы сөзге лайық шәкіртерінің сүйіспеншілігіне

ата-ананың құрметіне бөленіп жүрген Айгүл Аталиққызы туралы

жүрек жарды жақсы ниетімді білдірмекпін.Айгүл әр сабағын қызықты ,сапалы өткізуге жұмыстанады.Ата-анамен жұргізілетін

жұмысы да үлгі боларлықтай.Аяулы ұстазға жас буын зердесін ашып, сапасын нұрландырудан басқа бейнетіңіз болмасын дейміз.

Еңбек жолыңда жеміс берер жетістік мол болсын.

1сынып ата-аналар атынан:Алиева.А.С:

Мектеп директоры: Муканбедьяров.М.Ж.


Мен апайымды жақсы көремін.Маған оның сабақ бергені өте ұнайды.Сабақта біз көп нәрсе үйренеміз .Ол біздің қамқоршымыз.

Болашақта мен апайым сияқты ұстаз болуды армандаймын.

1сынып оқушысы:Ахметова Жансая.

Мектеп директоры: Муканбедьяров.М.Ж.Кәсіптік қызметіне талдау.

Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті,шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты,мейірімділікті қажет ететін мамандық та-ұстаздық мамандық .Олай дейтінім мұғалім еңбегі біріншіден,адамзат қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден,үнемі шәкірттерімен қарым-қатынаста болып,білсем, үйренсем деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман.Ұстаз -киелі мамандық .Адам тәрбиелеу ,оған ғылыми негіздерінен мәлімет беру,баланы өмір сүруге үйрету-өте қиын шаруа.Мұғалімнің жұмысы күрделі де, қызықты да.Балаларды ана тілінде таза сөйлету олардың сезімдерін анық, еркін, көркем жеткізе алуға баулу,танымдық қабілеттерін дамыту -ұстаздық міндетім болса ,ұстаз атана білу ,оны қадір тұту, қастерлеу, арынды таза ұстау-ұстаздық борышым деп білемін.Шәкірттеріме білім беруде

Әр -түрлі әдістерді қолданамын.Күнделікті сабақта мен ойындарды көп қолданамын.Бұл оқушылардың өз еркімен ойлануға, сөйлеу тілінің жетіле түсуіне
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 3 класс

Скачать
Ашы? саба? "Р?міздерім ма?танышым"

Автор: Каймулдиева Айгуль Аталыковна

Дата: 09.04.2016

Номер свидетельства: 316810

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства