kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана тілі п?ні. Та?ырыбы: А. Байт?рсын?лы. А??у, Шортан ??м Шаян.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ж?манова Г?лбану Меліс?ызы

Сыныбы: 4 сынып                                                             

П?ні : Ана тілі

Алматы облысы

Райымбек ауданы

?айнар орта мектебі                                     

Саба?ты? та?ырыбы:

: А. Байт?рсын?лы. А??у, Шортан ??м Шаян.                                  

 

Саба?ты? ма?саты:

?аза? хал?ыны? ?лы т?л?асы Ахмет Байт?рсын?лы шы?армасыны? мазм?нымен таныстыра отырып, Мысалжанры туралы т?сінік беру; о?ушыны? ауызша с?йлеуін, м?нерлеп, т?сініп о?уын,?з ойын ж?йелі айта білуін, шы?арманы талдай алу, шы?армашылы?пен ж?мыс істей білу ?абілетін дамыту;

Ахмет Байт?рсын?лыны? т?л?асын ?лгі ете отырып, мысалды? мазм?нын ай?ындай келе, ынтыма?тасты??а, бірлікке т?рбиелеу.

Сілтеме

 Ана тілі «Атам?ра»баспасы

О?у н?тижелері

Жануарларды? т?рлерін ажырата білу ;

А??у , шортан ??м шаян мысалында?ы іс-?рекеттерді ?мірмен байланыстыру ;

С?йлеу м?дениеті , с?здік ?оры дамиды ;

Топпен жасау?а т?селеді ;

?згелерді ж?не ?зін – ?зі ба?алау?а ?йренеді.

 

Саба?та ?олданылатын стратегиялар

1.АКТ пайдалану – суреттегі жануарлар (жануарды? т?рлері)

2. INSERT стратегиясы - cын т?р?ысынан ойлау,

3. Диалогтік о?ыту – о?улы?тан мысалды о?у ж?не топта тал?ылады. (р?лге б?ліп мысалды о?у). Постер ?ор?ады.

4. Ба?алау стратегиясы – топтар бір-бірін ба?алайды.

О?ыту ?діс-т?сілдер

Жеке ж?мыс , ж?ппен ж?мыс , топты? ж?мыстар , ?здігінен білім алу ?дісі ;

Саба?та ?олданылатын к?рнекіліктер

1. А. Байт?рсын?лы мен И.А.Крылов портреті

2. Мысал бойынша салын?ан сурет.

Флипчарт, маркер пайдаланады. Интернеттен а?параттар алады.

Интерактивті та?та ?олданады.

?йымдастыру кезе?і

Шатты? ше?берін ??ру“Бір-екі-?ш-т?рт-бес” ойыны: ?атысушыларды? б?рі бір мезгілде, алдымен о? ?олын, сонан со? сол ?олын жо?ары ?арай сермеп т?рып, бірден беске дейін санайды. Келесі жолы т?ртке дейін, сосын ?шке, сосын екіге дейін, е? со?ынан бірге дейін санайды. Келесі жолы осы ретпен біра? орысша, сонан со? а?ылшынша санайды. ?ртілдесанауды?орнына “Ха-ха”, “Хи-хи” депайту?а да болады.

Саба??а дайынды?  ж?ргізу , топ?а б?лу. «Мозайка»

1.А??у

2.Шортан

3.Шаян

Жа?а саба?ты т?сіндіру кезе?

Алдын ала ?р топ?а ?р т?лі ?й тапсырмалары берілген, олар ?з с?ра?тары т??ірегінде жан-жа?ты ізденіс ж?ргізіп, оны тірек-?лгілер ар?ылы, я?ни сызбалар салып, со?ан жазып т?сіндіру ?ажет.

          І топ:     А. Байт?рсын?лыны? ?мірі.

          ІІ топ:   А. Байт?рсын?лыны? мысалдары.

          ІІІ топ: А. Байт?рсын?лыны? ?ле?дері.

Критерий

1.А?ынны? ?мір туралы ма??лматтар

2.Мысал жанры туралы о?ушы пікірі

3.?ле?деріні? ма?ыздылы?ы

М??алімні? іс-?рекеті: ?ыс?аша деректер. Ахмет Байт?рсын?лы – ?аза?ты? ?лы а?артушы, ірі ?алым-лингвист,а?ын, аудармашы, о?улы? авторы. Ту?ан жері – ?азіргі ?останай облысыны?.Жангелдин ауданында?ы А?к?лауылы. А. Байт?рсын?лы ал?аш?ы «?ліпби» о?улы?ын жаз?ан. Оны? «?ыры? мысал», «Маса» деген шы?армаларжина?ы шы??ан. Бар ?мірін адал ?ызмет етуге арна?ан о?ан «халы? жауы» деген жала жауып, жазы?сыз ??рбанболды.

        А. Байт?рсын?лы Крыловты? мысалдарын аудар?ан. Сол аудар?ан мысалдарын «?ыры? мысал» деген кітапетіп шы?арады. Соны? бірі – б?гінгі «А??у, Шортан ??м Шаян» мысалы.

       Абай ??нанбаев, Ахмет Байт?рсын?лы – мысал жанрын ?аза? ?дебиетіне енгізуші аудармашы-а?ындар. Алсендерді? 3-класта?ы о?ы?ан «Бидай мен ?а?ба?» мысалыны? авторы Ас?ар То?ма?амбетов – жа?ашылмысалшы. Осы а?ын-жазушыларды? ар?асында мысал жанры – ?аза? ?дебиетіне еніп, дамып келе жат?ан жанр.

Жа?а білімді ме?геру кезе?і

(АКТ ар?ылы жануарларды? суретін к?рсету)

      ( М??алімні? мысалды м?нерлеп о?уы, балаларды? т?сінігін тексеру, на?тылау)

 • Балалар, олар ?айда ?мір с?реді?
 • Олар не істемек болды?
 • Оларды? ж?ктері неге ?оз?алмады?
 • А?ын б?л кейіпкерлер ар?ылы ?андай адамдарды бейнелеп отыр?

Мысалда авторды? айтайын деген негізгі ойы болады дедік. Негізгі ой дегеніміз – а?ынны? айтар ?сиеті.

Сергіту с?ті «?амажай биі»

1.С?йлеу м?дениетіні? шеберлігі

2.Ойын на?ты д?лелді жеткізе білуі

3.Зерттеушілік ?абілеті

( Ас?ар То?ма?амбетовты? «Бидай мен ?а?ба?» мысалымен  А. Байт?рсын?лы Крыловты? мысалдарынан аудар?ан «А??у, Шортан ??м Шаян» деген мысалын салыстыру)

Саба?ты бекіту кезе?і

1 – тапсырма. Авторды? т?йінді, я?ни негізгі ойын табу.

 •        А. Байт?рсын?лыны? т?йінді ойы ?ай жеде жазыл?ан?
 •       Мысал бізді неге ша?ырады?

Мысалды? т?рбиелік м?ні – балаларды бірлікке, ынтыма??а ша?ыру.

?орытынды: Мысалда негізгі ой шы?арманы? басында немесе ая?ында беріледі. Мысалды? міндетті т?рде т?рбиелік м?ні болады. Ол т?йінді ой ар?ылы ашылып, ай?ындалады.

2 – тапсырма. Негізгі ой?а ?атысты ынтыма?, бірлік туралы білетін ма?ал жазу. Мысалы:

 1. Бірлік болмай, тірлік болмас.

?рбір топ жаз?ан ма?алыны? ма?ынасын т?сіндіреді.

3 – тапсырма.Мысалды сахналы? ?ойылым етіп дайындау. Б?л тапсырма бойынша балалармысалды алдын ала диалогке айналдырып алады. Автор с?зі болады. Мысалы, автор «Бір к?ні А??у, Шаян, Шортан ?шеуі кездесіп ?алады. Олар ?стіне ж?к тиелген ?лкен арба тауып алып, ?атты ?уанады.

А??у айтады: – Достар, келі?дер, мына арбаны ?уеге тартып шы?арайы?, - дейді.

Шортан айтады:

– М?ны к?лге апарайы?, - дейді.

Шаян айтады:

– Жо?, одан да м?ны ??м?а апарайы?.

Автор:

– С?йтіп ?шеуі ?ш жа??а тартып, арбаны орнынан ?оз?алта алмайды.»

Осылайша балаларды? ?р?айсысы ?з с?зін айтып, мысалды ?р т?рлі етіп импровизация жасау?а болады

Ба?даршам ?дісі ар?ылы ба?алау (о?ушылар ?зін ара ба?алауды.)

?йге тапсырма беру

?абілетті о?ушылар?а - ?з ойларынан мысал ?ле? ??растырып келу;

Ынталандырыл?ан о?ушылар?а - ?з беттеріншеА.Байт?рсыновты? мысалдарын тауып , жаттап келу;

Ынталандырылма?ан о?ушылар?а – Ынтыма??а , бірлікке байланысты ма?ал –м?телді іздестіру ар?ылы жаттау

Ба?алау

Формативті ба?алау

Жиынты? ба?алау

Рефлексия

Саба?ты? табыстылы?ын ба?алау

Шаршылар

Ж?мысты ая?та?аннан кейін о?ушы д?птерге шаршыны? суретін салады.  Егер ж?мыс т?сініксіз болса, шаршыны ?ызыл т?ске бояйды, егер аздап т?сінсе болса – сарымен, та?ырыпты ж?з пайыз?а т?сінгеніне сенімді болса жасылмен бояйды. 

Просмотр содержимого документа
«Ана тілі п?ні. Та?ырыбы: А. Байт?рсын?лы. А??у, Шортан ??м Шаян. »


Жұманова Гүлбану Мелісқызы

Сыныбы: 4 сынып

Пәні : Ана тілі

Алматы облысы

Райымбек ауданы

Қайнар орта мектебі


Сабақтың тақырыбы:

: А. Байтұрсынұлы. Аққу, Шортан һәм Шаян.

Сабақтың мақсаты:

Қазақ халқының ұлы тұлғасы Ахмет Байтұрсынұлы шығармасының мазмұнымен таныстыра отырып, Мысалжанры туралы түсінік беру; оқушының ауызша сөйлеуін, мәнерлеп, түсініп оқуын,өз ойын жүйелі айта білуін, шығарманы талдай алу, шығармашылықпен жұмыс істей білу қабілетін дамыту;

Ахмет Байтұрсынұлының тұлғасын үлгі ете отырып, мысалдың мазмұнын айқындай келе, ынтымақтастыққа, бірлікке тәрбиелеу.

Сілтеме

Ана тілі «Атамұра»баспасы

Оқу нәтижелері

Жануарлардың түрлерін ажырата білу ;

Аққу , шортан һәм шаян мысалындағы іс-әрекеттерді өмірмен байланыстыру ;

Сөйлеу мәдениеті , сөздік қоры дамиды ;

Топпен жасауға төселеді ;

Өзгелерді және өзін – өзі бағалауға үйренеді.

Сабақта қолданылатын стратегиялар

1.АКТ пайдалану – суреттегі жануарлар (жануардың түрлері)

2. INSERT стратегиясы - cын тұрғысынан ойлау,

3. Диалогтік оқыту – оқулықтан мысалды оқу және топта талқылады. (рөлге бөліп мысалды оқу). Постер қорғады.

4. Бағалау стратегиясы – топтар бір-бірін бағалайды.

Оқыту әдіс-тәсілдер

Жеке жұмыс , жұппен жұмыс , топтық жұмыстар , өздігінен білім алу әдісі ;

Сабақта қолданылатын көрнекіліктер

1. А. Байтұрсынұлы мен И.А.Крылов портреті

2. Мысал бойынша салынған сурет.

Флипчарт, маркер пайдаланады. Интернеттен ақпараттар алады.

Интерактивті тақта қолданады.

Ұйымдастыру кезеңі

Шаттық шеңберін құру“Бір-екі-үш-төрт-бес” ойыны: Қатысушылардың бәрі бір мезгілде, алдымен оң қолын, сонан соң сол қолын жоғары қарай сермеп тұрып, бірден беске дейін санайды. Келесі жолы төртке дейін, сосын үшке, сосын екіге дейін, ең соңынан бірге дейін санайды. Келесі жолы осы ретпен бірақ орысша, сонан соң ағылшынша санайды. Әртілдесанаудыңорнына “Ха-ха”, “Хи-хи” депайтуға да болады.

Сабаққа дайындық жүргізу , топқа бөлу. «Мозайка»

1.Аққу

2.Шортан

3.Шаян

Жаңа сабақты түсіндіру кезең

Алдын ала әр топқа әр түлі үй тапсырмалары берілген, олар өз сұрақтары төңірегінде жан-жақты ізденіс жүргізіп, оны тірек-үлгілер арқылы, яғни сызбалар салып, соған жазып түсіндіру қажет.

І топ: А. Байтұрсынұлының өмірі.

ІІ топ: А. Байтұрсынұлының мысалдары.

ІІІ топ: А. Байтұрсынұлының өлеңдері.

Критерий

1.Ақынның өмір туралы мағұлматтар

2.Мысал жанры туралы оқушы пікірі

3.Өлеңдерінің маңыздылығы


Мұғалімнің іс-әрекеті: Қысқаша деректер. Ахмет Байтұрсынұлы – қазақтың ұлы ағартушы, ірі ғалым-лингвист,ақын, аудармашы, оқулық авторы. Туған жері – қазіргі Қостанай облысының.Жангелдин ауданындағы Ақкөлауылы. А. Байтұрсынұлы алғашқы «Әліпби» оқулығын жазған. Оның «Қырық мысал», «Маса» деген шығармаларжинағы шыққан. Бар өмірін адал қызмет етуге арнаған оған «халық жауы» деген жала жауып, жазықсыз құрбанболды.

А. Байтұрсынұлы Крыловтың мысалдарын аударған. Сол аударған мысалдарын «Қырық мысал» деген кітапетіп шығарады. Соның бірі – бүгінгі «Аққу, Шортан һәм Шаян» мысалы.

Абай Құнанбаев, Ахмет Байтұрсынұлы – мысал жанрын қазақ әдебиетіне енгізуші аудармашы-ақындар. Алсендердің 3-кластағы оқыған «Бидай мен Қаңбақ» мысалының авторы Асқар Тоқмағамбетов – жаңашылмысалшы. Осы ақын-жазушылардың арқасында мысал жанры – қазақ әдебиетіне еніп, дамып келе жатқан жанр.
Жаңа білімді меңгеру кезеңі

(АКТ арқылы жануарлардың суретін көрсету)

( Мұғалімнің мысалды мәнерлеп оқуы, балалардың түсінігін тексеру, нақтылау)

 • Балалар, олар қайда өмір сүреді?

 • Олар не істемек болды?

 • Олардың жүктері неге қозғалмады?

 • Ақын бұл кейіпкерлер арқылы қандай адамдарды бейнелеп отыр?

Мысалда автордың айтайын деген негізгі ойы болады дедік. Негізгі ой дегеніміз – ақынның айтар өсиеті.

Сергіту сәті «Қамажай биі»


1.Сөйлеу мәдениетінің шеберлігі

2.Ойын нақты дәлелді жеткізе білуі

3.Зерттеушілік қабілеті

( Асқар Тоқмағамбетовтың «Бидай мен Қаңбақ» мысалымен А. Байтұрсынұлы Крыловтың мысалдарынан аударған «Аққу, Шортан һәм Шаян» деген мысалын салыстыру)


Сабақты бекіту кезеңі

1 – тапсырма. Автордың түйінді, яғни негізгі ойын табу.

 • А. Байтұрсынұлының түйінді ойы қай жеде жазылған?

 • Мысал бізді неге шақырады?

Мысалдың тәрбиелік мәні – балаларды бірлікке, ынтымаққа шақыру.

Қорытынды: Мысалда негізгі ой шығарманың басында немесе аяғында беріледі. Мысалдың міндетті түрде тәрбиелік мәні болады. Ол түйінді ой арқылы ашылып, айқындалады.

2 – тапсырма. Негізгі ойға қатысты ынтымақ, бірлік туралы білетін мақал жазу. Мысалы:

 1. Бірлік болмай, тірлік болмас.

Әрбір топ жазған мақалының мағынасын түсіндіреді.

3 – тапсырма.Мысалды сахналық қойылым етіп дайындау. Бұл тапсырма бойынша балалармысалды алдын ала диалогке айналдырып алады. Автор сөзі болады. Мысалы, автор «Бір күні Аққу, Шаян, Шортан үшеуі кездесіп қалады. Олар үстіне жүк тиелген үлкен арба тауып алып, қатты қуанады.

Аққу айтады: – Достар, келіңдер, мына арбаны әуеге тартып шығарайық, - дейді.

Шортан айтады:

Мұны көлге апарайық, - дейді.

Шаян айтады:

Жоқ, одан да мұны құмға апарайық.

Автор:

Сөйтіп үшеуі үш жаққа тартып, арбаны орнынан қозғалта алмайды.»

Осылайша балалардың әрқайсысы өз сөзін айтып, мысалды әр түрлі етіп импровизация жасауға болады

Бағдаршам әдісі арқылы бағалау (оқушылар өзін ара бағалауды.)

Үйге тапсырма беру

Қабілетті оқушыларға - Өз ойларынан мысал өлең құрастырып келу;

Ынталандырылған оқушыларға - Өз беттеріншеА.Байтұрсыновтың мысалдарын тауып , жаттап келу;

Ынталандырылмаған оқушыларға – Ынтымаққа , бірлікке байланысты мақал –мәтелді іздестіру арқылы жаттау


Бағалау

Формативті бағалау


Жиынтық бағалау


Рефлексия

Сабақтың табыстылығын бағалау

Шаршылар

Жұмысты аяқтағаннан кейін оқушы дәптерге шаршының суретін салады. Егер жұмыс түсініксіз болса, шаршыны қызыл түске бояйды, егер аздап түсінсе болса – сарымен, тақырыпты жүз пайызға түсінгеніне сенімді болса жасылмен бояйды.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
Ана тілі п?ні. Та?ырыбы: А. Байт?рсын?лы. А??у, Шортан ??м Шаян.

Автор: Ж?манова Г?лбану Меліс?ызы

Дата: 21.11.2014

Номер свидетельства: 133854

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства