kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Ана - ?мірді? шуа?ы!!!

Нажмите, чтобы узнать подробности

Ана -  ?мірді? шуа?ы

Ма?саты: О?ушылар?а ?лемні? жары?ын сыйла?ан аналар мерекесі туралы т?сінік беру. Мейірімділікке, сый - ??рметке т?рбиелеу, ?лт?а т?н жа?сы ?асиеттерді ?алыптастыру.
К?рнекілік: Сынып б?лмесі мерекеге лайы? безендіру, даналы? с?здер жазыл?ан плакаттар. Интерактивтік та?та. Презентация.
 

Ж?ргізуші: Арда?ты  да  аяулы  аналар,  ??рметті ?стаздар   сіздерді   8- Наурыз     Халы?аралы?   ?йелдер  к?німен    ??тты?таймыз.   Сіздерге  зор денсаулы?   ?за?  ?мір,  е?бекте  табыс  ж?не  де  жан?ялары?ыз?а      ба?ыт       тілейміз.   Енді  ?здері?ізді?    балалары?ыз дайында?ан   «Ана   - ?мірді?   шуа?ы»   атты ашы?  т?рбие   са?атымызды     тамашала?ыздар.

Ана, Ана, Ана!....

 Не деген   мейірлі, не деген   шапа?атты   с?з еді.  Осынау  ?ш  ?ріптен    ??рал?ан   ?асиетті с?зді?    т?п т?ркінінде     ?аншама   ?лы  сезім    жатыр десе?ізші.    Сезім мен  ?асиетті         бар махаббат    пен  шапа?атты    сыйдырып   т?р?ан   ?лы ана   сезімін   ?адірлемейтін   жан бар ма екен   ?мірде?    Жа?сылы? атаулыны?    барлы?ы   да ананы?    с?тінен жарал?ан.    Олай болса, б?гінгі    т?рбие са?атыны?  та?ырыбы   да осы   ?асиетті ана   есімі болма?.   ?абыл алы?ыздар.

Сержан

Бал б?бегін бапта?ан.
Мамам ?шін ма?танам!
Аялайтын біздерді,
К?п жасасын жа?сы адам

Жанн?р  

?лпештеген анамыз,

Біз ба?ытты баламыз

О?ып білім аламыз,

Ж?лдыз болып жанамыз.

Алан

Сенен ?скен балалар,
Батырлар мен даналар
??тты?таймыз мейраммен 
??рметті аналар.
 

Н?рс?лтан

Ана десем ал?ыс алам хал?ымнан,
Ана десем те?із болам шал?ы?ан.
Ана десем ашылады ?аба?ым,
Ана десем ?ділдікті ??амын

Мерей

Анам мені? панам ?ой,
Содан ?ор?ан табам ?ой
Асы?па, ана, ерте? – а?
Оты? болып жанам ?ой

Заманбек

Ерлік, е?бек ат?ар?ан,
Е?бегімен ма?тан?ан.
Ел сенімін а?та?ан,
Айналайын а? мамам

Айша

Ана – ба?ыт, ана к?н,
Ана – ?мір тірегі.
Ана – ?мір себуші,
Ана – сар?ылмайтын б?ла?

Т?жі Диас

 Біз доспыз г?лдермен, 
Текке оны ж?лмаймыз
Той к?ні бір-бірден
Аналар?а сыйлаймыз. 
 

Болатбек Диас

А? анашым, аппа?ым,
?зі? жайлы та?па?ым
?зі? жайлы ?нім де,
Арнадым са?ан б?рін де.

Айдын?ызы Айдана

Мен м??алім анамны?,

 ?негесін аламын.

Ерте? менде анамдай.

 О?ытушы боламын.


?н: «??тты?таймын мама ту?ан к?ні?мен»

Ж?ргізуші: ?лемдегі е? асыл жан. Ананы? тілі, ананы? махаббаты, ананы? тілегі тіл жетпес бір жат?ан те?із емес пе? Пах, шіркін, ананы? айналып - тол?ан?аны кімні? есінен кетеді!
Шырылдап жерге т?скеннен - а? сені? е? бір жа?ыны?, е? бір досы?, е? бір ?стазы? бар. Ол - АНА! ?ара жерді баспай жатып, есі?ді білмей жатып, тырмысып бауырына жабысатыны?, шырылдап ж?банбай, жылап іздейтіні? - ана. Сен жан болып д?ниеге келді?. Сені? іздейтіні? бір - а? жан. Ол - ана! Ол са?ан б?рінен де ?ымбат.
Міне, ана?а деген махаббат сені? ??нда?та жат?ан к?ні?нен - а? басталады. Ананы? жолы бас?а. Ана деген с?зді? ?зі ысты?. Ана десе тол?ымайтын ж?рек, тасымайтын ?ан, сезбейтін сезім болуы м?мкін емес!
Мен білетін ?аза? ?йелі - ?аза?пын дейтін ?ара к?з, ?ара баланы? анасы, сені? ж?регі? н?зік, сені? махаббаты? бала?а тіл жеткісіз биік.
- Балалар, айты?даршы АНА кім?
АНА - н?р, ?мір сыйлаушы, дана. данышпан, кеме?гер, ?стаз, к?н, т?рбиеші т. б.
- АНА - б?л біз ?немі, к?н сайын айтатын ?здік, ерекше есім. Ана - б?л бізге жары? пен жылу беретін К?н. Біз ?з аналарымызды ?алай атаймыз?
- И?, МАМА - б?л с?з ?рбір халы?ты? тілінде бар. Барлы? тілде де мейірімді, жылы естіледі.
- Ендеше аналары? ?андай адам?
АНА - а?ылды, с?лу, н?зік, мейірімді, арда?ты, аяулы т. б.
 

Асылхан

Анам, анам, а? анам

Мен ?зі?дей а? бала?,

Айт?ан тілінді аламын

Ж?мса?анда барамын.

 Айдана

А? ?аба?ты анашым,

к?н с?улелі анашым.

?лпештеген баласын,

Айналайын анашым.

Жанбота

Бізге ?арап елжіреп,.

С?йсе беттен к?нім деп,

??ша? ашса келші деп,

Ж?гіреміз к?лімдеп.

Балауса

Ана бізді? к?німіз,

Ананы? біз г?ліміз.

Бізді ?ана ?уантып,

?за? ?мір с?рі?із.

Арай

Аман бол деп балдыр?ан

?ділдікке баулы?ан

Ж?регімде баулы?ан

Тілігім де мархабат

Анамыз?а мы? ал?ыс!

Н?рс?лтан «?лы Астана»

Ойын: «Кім жылдам?»
Шарты: 2 ?ыз, 2 ?л вальс билеп ж?реді. Музыка то?та?ан с?тте дайындап ?ойыл?ан г?лді ?л бала жылдам алып, ?ыз?а сыйлауы керек.ойын ары солай жал?аса береді,

Ж?ргізуші:

Б?гінгі  мейрам аналардікі ?ана емес ?желердікі де "?ариясы бар ?йді? ?азынысы бар" деп бекер айтылмаса керек. Келесі ??тты?тауларымыз сіздерге арналады ??рметті ?желер.

К?рініс: «?же мен бала»

?же: Айналайын бота?аным, ??лынша?ым, ?ар?ам мені?.

Бала: Жо-о-о?  ?же ?ар?а болмаймын, керек емес ондайды?  ?ар?а ?ар?-?ар? етеді, алыс?а ?шып кетеді. ?асымда болып ?рдайым, мен еш?айда бармаймын – деп екеуі бір-бірін ??ша?тайды.

?же туралы та?па?:     

?арлы?аш

 ?лпештеген аяла?ан, 
А? с?т берген апатайым.
С?лем жазып б?гін са?ан, 
Мейрамын мен ??тты?таймын.
 

Альбина

Мені? ?жем мейірбан,
Мені жа?сы к?реді.
?ажетіне жарасам, 
Жас балаша к?леді. 

Би: «Буратино»

Ж?ргізуші: Ананы? ?рбір с?зі жылылы??а толы.Ананы? к?н  н?ры тастай м?зды да жібітеді.

Ойын: «Ананы? жылы с?зі»

?нуар

Жылылы?тан жарал?ан

??ша?ы оны? та? мекен

Мені? айдай анамнан

Ас?ан с?лу бар мекен

Алмаз

Сенен ?скен балалар,
Сенен ?скен даналар.
??тты?таймыз мейраммен,
??рметті асыл аналар.
 

Ізтілеу

Досты?ты біз ойлаймыз,
Бірге к?ліп ойнаймыз.
?ыздарды да ??тты?тап,
Мерекесін тойлаймыз
 

Ержан

Ж?ма? ??ша? панам

К?ндей н?рлы сана?

?ызы?ын к?р ?л – ?ызы?

Е?бек с?йгіш анам

?ле? жолдарынан:
 
Ана деген-б?йтерегі ?мірді?,
Ана деген-?уанышы ?мірді?.
Ана деген-?р ?йді? жылуы,
Ана  деген-г?лі ту?ан ?мірді?.

Біз сіздерсіз тіршілік ете алмаймыз,
Біз сіздерсіз ?мірде ж?ре алмаймыз,
Егер бізді? ?асымызда болмаса?ыз,
Б?л ?мірде еш?ашан ж?ре алмаймыз.

Сіздер –к?нсіз,аспанда жар?ыра?ан,
Сіздер-?зен,тау суы сар?ыра?ан,
Сіздер-ана,сіздер-жар,сіздер-?ыздар,
Сіздер-жа?быр,а? н?сер сар?ыра?ан.

?мірде ана б?ла?,ана пана
?мірді ?ркендетер ана ?ана.

?сірген талай к?сем,талай шешен,
Талай ер,талай а?ын,талай дана,

 

Ойын. «?з ана?ды тап»
Шарты: Балалар к?здері жабылып т?рады, бір ана шы?ып «ботам немесе балапаным» деп дыбыстайды, бала анасыны? дауысын танып анасына баруы керек.

Ж?ргізуші: Аналар, ?ал?ып ба?ыт аралында,

Лайым м?? ?онбасын жанары?а

Осымен кешімізді ая?тайы?

Г?л бітсін б?рі?ізді? ?адамы?а

Осымен бізді? «Ана – ?мірді?  шуа?ы» атты ерте?гілігіміз ая?талды. ?ымбатты да аяулы аналар мерекелері?із ??тты болсын! ?лемдегі е? с?лу, е? мейірімді, е? ?ам?ор адам осы сіздер. Дендері?із сау, к??ілдері?із шат болсын, ?р?ашан аман болы?ыздар!

Ата – аналар?а ??тты?тау с?з беріледі.

Просмотр содержимого документа
«Ана - ?мірді? шуа?ы!!! »

Ана - өмірдің шуағы

Мақсаты: Оқушыларға әлемнің жарығын сыйлаған аналар мерекесі туралы түсінік беру. Мейірімділікке, сый - құрметке тәрбиелеу, ұлтқа тән жақсы қасиеттерді қалыптастыру.
Көрнекілік: Сынып бөлмесі мерекеге лайық безендіру, даналық сөздер жазылған плакаттар. Интерактивтік тақта. Презентация.


Жүргізуші: Ардақты да аяулы аналар, құрметті ұстаздар сіздерді 8- Наурыз Халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймыз. Сіздерге зор денсаулық ұзақ өмір , еңбекте табыс және де жанұяларыңызға бақыт тілейміз. Енді өздеріңіздің балаларыңыз дайындаған «Ана - өмірдің шуағы» атты ашық тәрбие сағатымызды тамашалаңыздар.

Ана , Ана, Ана! . . . .

Не деген мейірлі, не деген шапағатты сөз еді. Осынау үш әріптен құралған қасиетті сөздің түп төркінінде қаншама ұлы сезім жатыр десеңізші . Сезім мен қасиетті бар махаббат пен шапағатты сыйдырып тұрған ұлы ана сезімін қадірлемейтін жан бар ма екен өмірде? Жақсылық атаулының барлығы да ананың сүтінен жаралған. Олай болса, бүгінгі тәрбие сағатының тақырыбы да осы қасиетті ана есімі болмақ. Қабыл алыңыздар.

Сержан

Бал бөбегін баптаған.
Мамам үшін мақтанам!
Аялайтын біздерді,
Көп жасасын жақсы адам

Жаннұр

Әлпештеген анамыз,

Біз бақытты баламыз

Оқып білім аламыз,

Жұлдыз болып жанамыз.

Алан

Сенен өскен балалар,
Батырлар мен даналар
Құттықтаймыз мейраммен 
Құрметті аналар.


Нұрсұлтан

Ана десем алғыс алам халқымнан,
Ана десем теңіз болам шалқыған.
Ана десем ашылады қабағым,
Ана десем әділдікті ұғамын

Мерей

Анам менің панам ғой,
Содан қорған табам ғой
Асықпа, ана, ертең – ақ
Отың болып жанам ғой

Заманбек

Ерлік, еңбек атқарған,
Еңбегімен мақтанған.
Ел сенімін ақтаған,
Айналайын ақ мамам

Айша

Ана – бақыт, ана күн,
Ана – өмір тірегі.
Ана – өмір себуші,
Ана – сарқылмайтын бұлақ

Тәжі Диас

Біз доспыз гүлдермен, 
Текке оны жұлмаймыз
Той күні бір-бірден
Аналарға сыйлаймыз. 


Болатбек Диас

Ақ анашым, аппағым,
Өзің жайлы тақпағым
Өзің жайлы әнім де,
Арнадым саған бәрін де.

Айдынқызы Айдана


Мен мұғалім анамның,

Өнегесін аламын.

Ертең менде анамдай.

Оқытушы боламын.


Ән: «Құттықтаймын мама туған күніңмен»

Жүргізуші: Әлемдегі ең асыл жан. Ананың тілі, ананың махаббаты, ананың тілегі тіл жетпес бір жатқан теңіз емес пе? Пах, шіркін, ананың айналып - толғанғаны кімнің есінен кетеді!
Шырылдап жерге түскеннен - ақ сенің ең бір жақының, ең бір досың, ең бір ұстазың бар. Ол - АНА! Қара жерді баспай жатып, есіңді білмей жатып, тырмысып бауырына жабысатының, шырылдап жұбанбай, жылап іздейтінің - ана. Сен жан болып дүниеге келдің. Сенің іздейтінің бір - ақ жан. Ол - ана! Ол саған бәрінен де қымбат.
Міне, анаға деген махаббат сенің құндақта жатқан күніңнен - ақ басталады. Ананың жолы басқа. Ана деген сөздің өзі ыстық. Ана десе толқымайтын жүрек, тасымайтын қан, сезбейтін сезім болуы мүмкін емес!
Мен білетін қазақ әйелі - қазақпын дейтін қара көз, қара баланың анасы, сенің жүрегің нәзік, сенің махаббатың балаға тіл жеткісіз биік.
- Балалар, айтыңдаршы АНА кім?
АНА - нұр, өмір сыйлаушы, дана. данышпан, кемеңгер, ұстаз, күн, тәрбиеші т. б.
- АНА - бұл біз үнемі, күн сайын айтатын үздік, ерекше есім. Ана - бұл бізге жарық пен жылу беретін Күн. Біз өз аналарымызды қалай атаймыз?
- Иә, МАМА - бұл сөз әрбір халықтың тілінде бар. Барлық тілде де мейірімді, жылы естіледі.
- Ендеше аналарың қандай адам?
АНА - ақылды, сұлу, нәзік, мейірімді, ардақты, аяулы т. б.


Асылхан

Анам, анам, ақ анам

Мен өзіңдей ақ балаң,

Айтқан тілінді аламын

Жұмсағанда барамын.


Айдана

Ақ қабақты анашым,

күн сәулелі анашым.

Әлпештеген баласын,

Айналайын анашым.


Жанбота

Бізге қарап елжіреп, ..

Сүйсе беттен күнім деп,

Құшақ ашса келші деп,

Жүгіреміз күлімдеп.


Балауса

Ана біздің күніміз,

Ананың біз гүліміз.

Бізді ғана қуантып,

Үзақ өмір сүріңіз.

Арай

Аман бол деп балдырған

Әділдікке баулыған

Жүрегімде баулыған

Тілігім де мархабат

Анамызға мың алғыс!Нұрсұлтан «Ұлы Астана»

Ойын: «Кім жылдам?»
Шарты: 2 қыз, 2 ұл вальс билеп жүреді. Музыка тоқтаған сәтте дайындап қойылған гүлді ұл бала жылдам алып, қызға сыйлауы керек.ойын ары солай жалғаса береді,

Жүргізуші:

Бүгінгі мейрам аналардікі ғана емес әжелердікі де "Қариясы бар үйдің қазынысы бар" деп бекер айтылмаса керек. Келесі құттықтауларымыз сіздерге арналады құрметті әжелер.


Көрініс: «Әже мен бала»

Әже: Айналайын ботақаным, құлыншағым , қарғам менің.

Бала: Жо-о-оқ әже қарға болмаймын, керек емес ондайдың қарға қарқ-қарқ етеді, алысқа ұшып кетеді. Қасымда болып әрдайым , мен ешқайда бармаймын – деп екеуі бір-бірін құшақтайды.

Әже туралы тақпақ:


Қарлығаш

Әлпештеген аялаған, 
Ақ сүт берген апатайым.
Сәлем жазып бүгін саған, 
Мейрамын мен құттықтаймын.


Альбина

Менің әжем мейірбан,
Мені жақсы көреді.
Қажетіне жарасам, 
Жас балаша күледі. 

Би: «Буратино»

Жүргізуші: Ананың әрбір сөзі жылылыққа толы.Ананың күн  нұры тастай мұзды да жібітеді.

Ойын: «Ананың жылы сөзі»

Әнуар

Жылылықтан жаралған

Құшағы оның таң мекен

Менің айдай анамнан

Асқан сұлу бар мекен


Алмаз

Сенен өскен балалар,
Сенен өскен даналар.
Құттықтаймыз мейраммен,
Құрметті асыл аналар.

Ізтілеу

Достықты біз ойлаймыз,
Бірге күліп ойнаймыз.
Қыздарды да құттықтап,
Мерекесін тойлаймыз

Ержан

Жұмақ құшақ панам

Күндей нұрлы санаң

Қызығын көр ұл – қызың

Еңбек сүйгіш анам

Өлең жолдарынан:
 
Ана деген-бәйтерегі өмірдің ,
Ана деген-қуанышы өмірдің.
Ана деген-әр үйдің жылуы,
Ана  деген-гүлі туған өмірдің.

Біз сіздерсіз тіршілік ете алмаймыз,
Біз сіздерсіз өмірде жүре алмаймыз,
Егер біздің қасымызда болмасаңыз,
Бұл өмірде ешқашан жүре алмаймыз.

Сіздер –күнсіз ,аспанда жарқыраған,
Сіздер-өзен,тау суы сарқыраған,
Сіздер-ана,сіздер-жар,сіздер-қыздар,
Сіздер-жаңбыр,ақ нөсер сарқыраған.

Өмірде ана бұлақ ,ана пана
Өмірді өркендетер ана ғана.
Өсірген талай көсем ,талай шешен,
Талай ер ,талай ақын,талай дана ,


Ойын. «Өз анаңды тап»
Шарты: Балалар көздері жабылып тұрады, бір ана шығып «ботам немесе балапаным» деп дыбыстайды, бала анасының дауысын танып анасына баруы керек.

Жүргізуші: Аналар, қалқып бақыт аралында,

Лайым мұң қонбасын жанарыңа

Осымен кешімізді аяқтайық

Гүл бітсін бәріңіздің қадамыңа

Осымен біздің «Ана – өмірдің шуағы» атты ертеңгілігіміз аяқталды. Қымбатты да аяулы аналар мерекелеріңіз құтты болсын! Әлемдегі ең сұлу, ең мейірімді, ең қамқор адам осы сіздер. Дендеріңіз сау, көңілдеріңіз шат болсын, әрқашан аман болыңыздар!

Ата – аналарға құттықтау сөз беріледі.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Ана - ?мірді? шуа?ы!!!

Автор: Бисенбай Акмарал Мурат?ызы

Дата: 04.03.2015

Номер свидетельства: 182059

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства