kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

А?айын ел ырысы

Нажмите, чтобы узнать подробности

«?зін- ?зі тану»  саба?ыны? жоспары

 

МектепН.Островский атында?ы мектеп -лицейі                    Мерзiм:6.11.2015 ж.

 

М??алiм: ОнгарбаеваН.А.Cынып:11   О?ушылар саны:12

 

Та?ырып:  А?айын –ер ырысы                  ??ндылы?:?иянат жасамау

 

?асиеттер:мейірімділік, бауырмалды?, ке?пейілділік,?айырымдылы?

Саба?ты? ма?саты: О?ушылар?а  а?айын арасында?ы  туысты? ?атынас туралы т?сінік бере отырып, «?иянат жасамау» ??ндылы?ыны?  м?нін ашу. 

   Міндеттері:

- о?ушылар?а а?айын арасында?ы береке-бірлік, татулы?ты са?тауды? ма?ызы туралы т?сінік беру;

- о?ушыларды туысты? ?арым-?атынасты ?адірлеп,бауырмалды? туралы т?сініктерін ке?ейту.

- о?ушыларды ?иянат жасамау, ?айырымдылы??а, мейірімділікке т?рбиелеу

Ресурстар: (??ралдар, м?ліметтер)

Саба? барысы:

?йымдастыру кезе?i. ( с?лемдесу,т?гендеу,

5 ??рал-жабды?ты талап ету)

Тынышты? с?тi «Н?р?а б?лену»

Ы??айлап отыры?ыздар, денелері?ізді т?зу ?ста?ыздар. Ая? ?олы?ызды ай?астырма?ыздар. ?олы?ызды тізе?ізге немесе ?стелге ?ою?а болады. К?здері?ізді ж?мулары?ызды ?тінеміз.

Елестетіп к?рі?із: К?н н?ры сізді? т?бе?ізден ?тіп, кеуде?ізге ?арай бойлап барады.Кеуде?ізді? орта т?сында г?л т?йнегі орналас?ан.Г?лді? т?йнегі н?рдан баяу ашылып келеді.Бал?ын ж?не таза ?сем г?л сізді? ?р ойы?ызды,?р сезімі?ізді,эмоция?ызбен тілек-?алауы?ызды шайып,ж?регі?ізді? ?ауызын ашты.

Н?р с?улесі сізді? бойы?ыз?а а?ырын тарай баста?анын елестеті?із.Ол біртіндеп к?шейе т?суде.Оймен осы н?рды ?олдары?ыз?а т?сірі?із.Сізді? ?олдары?ыз н?р?а б?леніп,с?уле шашуда.?олымыз тек жа?сы,ізгі істер істейді ж?не барша?а к?мектеседі.Н?р ая?тары?ыз?а тарады.Ая?тары?ыз н?р с?улесін шашуда.Олар сізді тек жа?сылы? жасау ?шін жа?сы жерлерге апарады.Олар н?р мен махаббат ??ралына айналды.

Одан ?рі н?р сізді? аузы?ыз?а, тілі?ізге тарады.Тілі?із тек шынды?ты ж?не жа?сы, ізгі с?здер ?ана айтады.Н?рды ??ла?тары?ыз?а ба?ытта?ыз,??ла?тары?ыз тек жа?сы с?з бен ?сем ?уенді ?ана естиді.Н?р к?здерімізге де жетті,к?зіміз тек жа?сы?а ?арап, б?рінен жа?сылы?ты ?ана к?реді. Сізді? басы?ыз т?гелдей н?р?а б?леніп, басы?ыз?а тек ізгі, с?улелі ой келеді.

Н?р бірте-бірте ?ар?ын ж?не ш??ылана бастайды,сізді? дене?ізден шы?ып, жан-жа?ы?ыз?а с?уле шашады.Осы н?рды туыс?андары?ыз?а, м??алімдері?ізге,достары?ыз?а, таныстары?ыз?а ба?ытта?ыз.Н?рды уа?ытша т?сініспей, ренжісіп ж?рген адамдар?а да ба?ытта?ыз, оларды? да ж?регі н?р?а толсын.

Осы н?р б?кіл ?лемге: барлы? адамдар?а, жан-жануарлар?а,?сімдіктерге, барлы? тірі жан?а таралсын. ?аламны? барлы? т?пкір-т?пкіріне н?р ба?ытта?ыз.Ойша айты?ыз: «Мен н?рлымын.Н?р мені? ішімде.Мен Н?рмын».

Осындай Н?р, Махаббат ж?не Тынышты? к?йінде отыра т?ры?ыз.

Енді осы Н?рды ж?регі?ізге орналастыры?ыз.

Н?р?а толы б?кіл ?лем сізді? ж?регі?ізде.оны осындай ?сем ?алыпта са?та?ыз.Жаймен к?зі?ізді ашу?а болады.

РАХМЕТ!

?дістемелік ??рал

«Волшебная композиция»

?й тапсырмасын с?рау. « Ата-ана?-алтын т??ыры?»

Мені?   атым-?ожа

 1. ?кені? адам ?мірінде алатын орны ?андай?
 2. Адам ?ай уа?ытта ата-ананы? ?мітін а?тай алады?
 3. «Атадан бала тусайшы,ата жолын ?усайшы  деген ма?алды? ма?ынысын ?алай т?сінесі?  ?

О?улы? 95 бет

 1.  

Атадан жа?сы? ?л туса,

Елімні? ?амын жейді.

Атадан жаман ?л туса,

Елімні? малын  жейді.

Ма?ал-м?тел

 1. Д?йекс?зді? ма?ынасын ?алай т?сінесіздер?
 2. ?амын,малын жейді деген с?зді ?алай т?сінесін ?
 3. «Ел азаматы» деп ?андай  адамды ата?ан?

Д?йекс?зді д?птерлеріне жазады.

О?улы?та  100 бет

О?и?аларды  ??гімелеу  (с?хбат)

?аза?тар ша?ыра?ты б?рыннан сыйлап келген. "?л—орны?ты алтын ту, ?ыз—айдыннан ?шатын а??у". ?л баласы ер жетсе, бір ша?ыра? иесі деп сана?ан. Ол ?йленіп, ?йлі жайлы болып, ата анадан б?лініп шы?ып, ?з ша?ыра?ын к?тереді. К?п балалы отбасыларыны? ?р баласы, ?ядан ?ш?ан ??стай, осылайша ша?ыра? к?тереді. Ата-анасыны? ша?ыра?ында е? кіші ?лы немесе ?ке-шешелері ?ай ?лы ?алады деп шешсе, сол ?алады. ?артай?ан ша?тарында ?зіне жанашырлы?пен ?арайтын, ?ам?оршы болатын ?лын алып ?алады. Ал, негізінде, ?аза? хал?ында е? кенже ?лдары сол ша?ыра?ты? иесі деп есептелген.

?рбір ша?ыра?ты? е? ??рметті, сыйлы иесі — атасы мен ?жесі. Ша?ыра?ты? бас?а м?шелері мен ту?ан-туыстары оларды ?адірлеп, ерекше сыйлайды. ?артай?ан ша?атарында, ?ара ша?ыра?та ?ал?ан ?лыны? ?олында ?ал?ан ?арттар?а, баласы мен келіні ?з ?ам?орлы?тарын к?рсетеді. Бас?а ?л мен ?ыздары ?ара ша?ыра??а жиі келіп, араласып т?рады. Немерелері мен ш?берелері ?артай?ан ?арттар?а ?те ысты?. "Ата — б?йтерек, бала — жапыра?" деген ?ой. Ауылды жерлерде т?р?ан атасы мен ?жесіне демалыс?а шы??ан немере ш?берелері барып т?рады. ?лкен ?арттар т?ратын отау?а алыстан ?дейілеп келіп аман саулы?тарын біліп кетіп отыру, ауыр?ан кездерінде жандарында болу—?рбір перзентті? міндеті.

Ша?ыра?та ?ал?ан ?лды? міндетіне ?ке-шешесі ?айт?анша ?асында болып, ?ам?орлы?ын к?рсету жатады. О?ан бас?а ?л-?ыздары к?мектерін к?рсетеді. Сол ?йді? ша?ыра?ын мы?тап ?стау, тоздырмау, ?она?жайлылы? к?рсету деген сия?ты міндеттері бар. ?рпа?тан ?рпа??а м?ра етіп ?алдыр?ан б?л ?йді киелі т?тып, о?ан ??рметпен ?арайды. "А?айын — а?айынны? айнасы". А?айын арасында?ы татулы? ?ара ша?ыра??а деген ??рметтерінен білінеді. ?ке-шешелері ?айт?аннан кейін де, ?лдары мен ?ыздары ?ара ша?ыра??а деген ?ам?орлы?тарын ?збейді. Бас ?осып, жиналып т?рады.

Алайда осыны? барлы?ын ?йымдастыру ?лкен ?л?а ж?ктеледі. А?айынны? басын ?осып, ?йыт?ы болып отыратын ?л балалары. ?лдары ?йленіп жатса, келінді ?ара ша?ыра??а т?сіріп, сол ?йді? табалдыры?ын аттатады. Кейіннен олар сол ша?ыра?тан б?лініп жеке ша?ыра? к?тереді. Ту?ан туыс жиналса да, ?ара ша?ыра??а жиналады. "А?айынны? ?йі — а? жайлау" дегендей, алыстан келген туыстары мен сол ша?ыра?тан шы??ан балалары ?лкен ?йге со?ып, шы??андарын айтып, жиі жиналып отырады. "Тату ?йді? тама?ы т?тті" дгендей, жинал?ан балалары бас ?осып, дастар?ан басынан д?м татып, ??гіме-думан ??рады. Б?ндай бас ?осу бауырларды? арасында?ы ынтыма?ты к?шейте т?седі.с?лем бере кетеді. ?ара ша?ыра?тан т?леп ?ш?ан ?л-?ыздар бас ?осып, балалы? ша?тарын еске алады. Сол ша?ыра?та ?алай ер жеткендерін, ?ызы?ты ша?тарын естеріне алып, ?алай б?лін

 • ?ара ша?ыра? деген с?зді ?алай т?сінесін?
 • ?ара ша?ыра??а кімдер ие болып ?алады?
 • Б?л ??гімеден ?андай ?орытынды жасайсы?дар?

Ана-тілі газет

2010 ж.

Шы?армашылы?  іс-?рекет:

«Мені? алтын т??ырым » атты ?зі?е ?атысты туысты? ?арым-?атынастар шежіресіне ша?ын ??гіме жазу

Лирикалы? ?уен

Топпен  ?н  айту:

Біз ж?рміз б?л к?ндері к?ліпте ойнап

Кей кездерде кетеміз хабарсыз айлап

Ж?регі?нен айналдым ж?ргендерін ай

Тама?ы?нан ас ?тпей іні?ді ойлап

Ж?регі?нен айналдым ж?ргендерін ай

Тама?ы?нан ас ?тпей іні?ді ойлап

?айырмасы:

?алай ?ана а?тар екем сенімдері?ді

Ж?рсем екен н?р?а б?леп ?мірлері?ді

Байлы?ым а?аларым

Айбыным а?аларым

?здері? к?рсетті?дер бакытты? жа?алауын

Аман бол а?аларым

Сауыттай а?аларым

Ба? мекен аралары?

Сендерді ба?а жетпес асыл?а ба?аладым

Аман бол а?аларым аман бол а?аларым

?анатты?а ?а?тырмай ?ор?ан болды? сен

К?лынтайдай жарысса? ?ал?ан болдын сен

?айда ж?рсем уайымдап іздеп келесі?

А?асы жо? жандар?а арман болды? сен

?айда ж?рсем уайымдап іздеп келесі?

А?асы жо? жандар?а арман болдын сен

Ернар Айдар

«Аман бол а?аларым» ?ні

?й  тапсырмасы:

«Бауырластарыма» Ф.О??арсынова  ?ле?ін о?ып келу97бет о?ып келу, мазм?ндау

«?зін-?зі  тану»  кітабы  11-сынып

10.Со??ы тынышты? с?ті.

Саба?тан ал?ан ?серлерімен  б?лісіп, саба?та белсенділік к?рсеткен о?ушыларды о?ушы тарапынан мада?тау.

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлері? ?андай?

Лирикалы? ?уен ?йнайды.

Просмотр содержимого документа
«А?айын ел ырысы»

«Өзін- өзі тану» сабағының жоспары


МектепН.Островский атындағы мектеп -лицейі Мерзiм:6.11.2015 ж.


Мұғалiм: ОнгарбаеваН.А .Cынып:11 Оқушылар саны:12


Тақырып: Ағайын –ер ырысы Құндылық:қиянат жасамау


Қасиеттер:мейірімділік, бауырмалдық, кеңпейілділік,қайырымдылық


Сабақтың мақсаты: Оқушыларға ағайын арасындағы туыстық қатынас туралы түсінік бере отырып, «Қиянат жасамау» құндылығының мәнін ашу .

Міндеттері:

- оқушыларға ағайын арасындағы береке-бірлік , татулықты сақтаудың маңызы туралы түсінік беру;

- оқушыларды туыстық қарым-қатынасты қадірлеп,бауырмалдық туралы түсініктерін кеңейту.

- оқушыларды қиянат жасамау , қайырымдылыққа, мейірімділікке тәрбиелеу

Ресурстар: (құралдар, мәліметтер)

Сабақ барысы:

Ұйымдастыру кезеңi. ( сәлемдесу,түгендеу,

5 құрал-жабдықты талап ету)

Тыныштық сәтi «Нұрға бөлену»

Ыңғайлап отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ қолыңызды айқастырмаңыздар. Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінеміз.

Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге қарай бойлап барады.Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі орналасқан.Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді.Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды,әр сезіміңізді,эмоцияңызбен тілек-қалауыңызды шайып,жүрегіңіздің қауызын ашты.

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын елестетіңіз.Ол біртіндеп күшейе түсуде.Оймен осы нұрды қолдарыңызға түсіріңіз.Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп,сәуле шашуда.Қолымыз тек жақсы,ізгі істер істейді және баршаға көмектеседі.Нұр аяқтарыңызға тарады.Аяқтарыңыз нұр сәулесін шашуда.Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге апарады.Олар нұр мен махаббат құралына айналды.

Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады.Тіліңіз тек шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады.Нұрды құлақтарыңызға бағыттаңыз,құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен әсем әуенді ғана естиді.Нұр көздерімізге де жетті,көзіміз тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, сәулелі ой келеді.

Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды,сіздің денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады.Осы нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге,достарыңызға, таныстарыңызға бағыттаңыз.Нұрды уақытша түсініспей, ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі нұрға толсын.

Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға,өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз.Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын...Нұр менің ішімде...Мен Нұрмын».

Осындай Нұр, Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз...

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз.

Нұрға толы бүкіл әлем сіздің жүрегіңізде.оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз.Жаймен көзіңізді ашуға болады.

РАХМЕТ!

Әдістемелік құрал

«Волшебная композиция»

Үй тапсырмасын сұрау. « Ата-анаң-алтын тұғырың»

Менің атым-Қожа

 1. Әкенің адам өмірінде алатын орны қандай?

 2. Адам қай уақытта ата-ананың үмітін ақтай алады?

 3. «Атадан бала тусайшы,ата жолын қусайшы деген мақалдың мағынысын қалай түсінесің ?

Оқулық 95 бет


Дәйексөз.

Атадан жақсық ұл туса,

Елімнің қамын жейді.

Атадан жаман ұл туса,

Елімнің малын жейді.

Мақал-мәтел


 1. Дәйексөздің мағынасын қалай түсінесіздер?

 2. Қамын,малын жейді деген сөзді қалай түсінесін ?

 3. «Ел азаматы» деп қандай адамды атаған?
Дәйексөзді дәптерлеріне жазады.


Оқулықта 100 бет

Оқиғаларды әңгімелеу (сұхбат)

Қазақтар шаңырақты бұрыннан сыйлап келген. "Ұл—орнықты алтын ту, қыз—айдыннан ұшатын аққу". Ұл баласы ер жетсе, бір шаңырақ иесі деп санаған. Ол үйленіп, үйлі жайлы болып, ата анадан бөлініп шығып, өз шаңырағын көтереді. Көп балалы отбасыларының әр баласы, ұядан ұшқан құстай, осылайша шаңырақ көтереді. Ата-анасының шаңырағында ең кіші ұлы немесе әке-шешелері қай ұлы қалады деп шешсе, сол қалады. Қартайған шақтарында өзіне жанашырлықпен қарайтын, қамқоршы болатын ұлын алып қалады. Ал, негізінде, қазақ халқында ең кенже ұлдары сол шаңырақтың иесі деп есептелген.

Әрбір шаңырақтың ең құрметті, сыйлы иесі — атасы мен әжесі. Шаңырақтың басқа мүшелері мен туған-туыстары оларды қадірлеп, ерекше сыйлайды. Қартайған шақатарында, қара шаңырақта қалған ұлының қолында қалған қарттарға, баласы мен келіні өз қамқорлықтарын көрсетеді. Басқа ұл мен қыздары қара шаңыраққа жиі келіп, араласып тұрады. Немерелері мен шөберелері қартайған қарттарға өте ыстық. "Ата — бәйтерек, бала — жапырақ" деген ғой. Ауылды жерлерде тұрған атасы мен әжесіне демалысқа шыққан немере шөберелері барып тұрады. Үлкен қарттар тұратын отауға алыстан әдейілеп келіп аман саулықтарын біліп кетіп отыру, ауырған кездерінде жандарында болу—әрбір перзенттің міндеті.

Шаңырақта қалған ұлдың міндетіне әке-шешесі қайтқанша қасында болып, қамқорлығын көрсету жатады. Оған басқа ұл-қыздары көмектерін көрсетеді. Сол үйдің шаңырағын мықтап ұстау, тоздырмау, қонақжайлылық көрсету деген сияқты міндеттері бар. Ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырған бұл үйді киелі тұтып, оған құрметпен қарайды. "Ағайын — ағайынның айнасы". Ағайын арасындағы татулық қара шаңыраққа деген құрметтерінен білінеді. Әке-шешелері қайтқаннан кейін де, ұлдары мен қыздары қара шаңыраққа деген қамқорлықтарын үзбейді. Бас қосып, жиналып тұрады.

Алайда осының барлығын ұйымдастыру үлкен ұлға жүктеледі. Ағайынның басын қосып, ұйытқы болып отыратын ұл балалары. Ұлдары үйленіп жатса, келінді қара шаңыраққа түсіріп, сол үйдің табалдырығын аттатады. Кейіннен олар сол шаңырақтан бөлініп жеке шаңырақ көтереді. Туған туыс жиналса да, қара шаңыраққа жиналады. "Ағайынның үйі — ақ жайлау" дегендей, алыстан келген туыстары мен сол шаңырақтан шыққан балалары үлкен үйге соғып, шыққандарын айтып, жиі жиналып отырады. "Тату үйдің тамағы тәтті" дгендей, жиналған балалары бас қосып, дастарқан басынан дәм татып, әңгіме-думан құрады. Бұндай бас қосу бауырлардың арасындағы ынтымақты күшейте түседі.сәлем бере кетеді. Қара шаңырақтан түлеп ұшқан ұл-қыздар бас қосып, балалық шақтарын еске алады. Сол шаңырақта қалай ер жеткендерін, қызықты шақтарын естеріне алып, қалай бөлін • Қара шаңырақ деген сөзді қалай түсінесін?

 • Қара шаңыраққа кімдер ие болып қалады?

 • Бұл әңгімеден қандай қорытынды жасайсыңдар?

Ана-тілі газет

2010 ж.


Шығармашылық іс-әрекет:

«Менің алтын тұғырым » атты өзіңе қатысты туыстық қарым-қатынастар шежіресіне шағын әңгіме жазу


Лирикалық әуен

Топпен ән айту:

Біз жүрміз бұл күндері күліпте ойнап

Кей кездерде кетеміз хабарсыз айлап

Жүрегіңнен айналдым жүргендерін ай

Тамағыңнан ас өтпей ініңді ойлап

Жүрегіңнен айналдым жүргендерін ай

Тамағыңнан ас өтпей ініңді ойлап


Қайырмасы:

Қалай ғана ақтар екем сенімдеріңді

Жүрсем екен нұрға бөлеп өмірлеріңді

Байлығым ағаларым

Айбыным ағаларым

Өздерің көрсеттіңдер бакыттың жағалауын

Аман бол ағаларым

Сауыттай ағаларым

Бақ мекен араларың

Сендерді баға жетпес асылға бағаладым

Аман бол ағаларым аман бол ағаларым


Қанаттыға қақтырмай қорған болдың сен

Кұлынтайдай жарыссақ қалған болдын сен

Қайда жүрсем уайымдап іздеп келесің

Ағасы жоқ жандарға арман болдың сен

Қайда жүрсем уайымдап іздеп келесің

Ағасы жоқ жандарға арман болдын сен


Ернар Айдар

«Аман бол ағаларым» әні

Үй тапсырмасы:

«Бауырластарыма» Ф.Оңғарсынова өлеңін оқып келу97бет оқып келу, мазмұндау

«Өзін-өзі тану» кітабы 11-сынып

10.Соңғы тыныштық сәті.

Сабақтан алған әсерлерімен бөлісіп, сабақта белсенділік көрсеткен оқушыларды оқушы тарапынан мадақтау.

Бүгінгі сабақтан алған әсерлерің қандай?

Лирикалық әуен өйнайды.

Сарқан қаласы Н. Островский атындағы мектеп –лицейі

Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі : Н.Онгарбаева


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Уроки

Целевая аудитория: 11 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
А?айын ел ырысы

Автор: О?гарбаева Нурбану Агапдолдановна

Дата: 15.02.2016

Номер свидетельства: 293580

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства