kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Д?ниетану 2 сынып тест жина?ы

Нажмите, чтобы узнать подробности

Д?ниетану 2сынып

Тест №1

1. Адам ?міріне не ?ажет?

А. Доп,?н,киім.

?. Ауа,су,тама?.

Б. Кітап,велосипед

2. Егістікті баптаушы адамды кім деп атаймыз?

А. Комбайншы

?. Наубайшы

Б. Ди?аншы.

3. К?кжиек дегеніміз не?

А. Жай к?збен ?ара?анда к?з жеткен жерге дейінгі ке?істік.

?. Аспан мен жерді? астас?ан жері.

Б. К?зі? жететін жерге дейін ?арау.

4. Т?сба?ар деген не?

А. Бейтаныс жерлерді зерттейтін ??рал.

?. К?кжиек т?старын аны?тайтын арнаулы ??рал.

Б. Д?рігер ??ралы.

5. Кез келген затты? бейнеленген к?рінісі ?алай аталады?

А. С?лба.

?. Масштаб.

Б. Сурет.

6. С?лба дегеніміз не?

А. Кез келген затты? бейнеленген к?рінісі.

?. Бір затты? к?лемін кішірейтетін сан.

Б. Бір н?рсені? ?стінен ?ара?анда?ы к?рінісі.

7. Белгілі бір затты? к?лемін кішірейтетін санды не деп атаймыз?

А. Сурет

?. С?лба

Б. Масштаб.

8. Ауаны? негізгі ?асиеттерін белгіле.

А. Т?ссіз,д?мсіз,к?зге к?рінбейді.

?. Т?ссіз,д?мді,иісі бар.

Б. Д?мсіз,к?зге к?рінеді,иісі жо?.

9. Суды? ?асиеттерін ата.

А. А?,м?лдір,иісі бар.

?. С?йы?,иіссіз,м?лдір.

Б. К?зге к?рінбейді,а?,м?лдір.

10. Топыра?ты? ??рамын ата.

А. Ауа,су,шірінді.

?. Жапыра?,саз,тама?.

Б. ??м,шыны,а?аш.

Д?ниетану 2сынып

Тест № 2

1. Ма?та т??ымын ?алай атайды?

А) шит

?) ?ауаша?

Б) ма?та

2. Жеміс а?ашынан мол ?нім алу ?шін кімдер е?бек етеді?

А) ж?мысшы

?) ба?бандар

Б) ?алымдар

3. ?аза?ты? т???ыш ?арышкері.

А) Ю. Гагарин

?) Т. Бигельдинов

Б) Т. ?уб?кіров

4. Мал шаруашылы?ыны? маманын тап.

А) мал д?рігері, зоотехник, ?ойшы

?) егінші, ?ойшы

Б) тігінші, зоотехник

5. Малдар жаз бойы ?айда жайылады?

А) ?ыстауда

?) к?ктеуде

Б) жайлауда

6. Жіп иіретін ??рал.

А) ?ршы?

?) ине

Б) ?айшы

7. Был?ары неден жасалады?

А) мал терісінен

?) ма?тадан

Б) жіптен

8. «Табанды т?рде білім алмайынша еш?андай маманды?ты игере алмайсы?»,- деген с?здер ?ай ??гімеде берілген?

А) Е? басты ж?мыс

?) М?рат атай

Б) Егінші

9. Ма?алды? жал?асын тап:

О?усыз білім жо?,

А) білімсізді? к?ні к?ріп

?) білімсіз к?ні? жо?

Б) ?мір шыра?ы

10. ?сімдіктерді зиянкестерден са?тау ?шін ?ай уа?ытта д?рілейді?

А) г?лдемей т?рып

?) жеміс бергенде

Б) к?зде

Д?ниетану 2-сынып

Тест № 3

1.Тірі таби?атты к?рсет

а/ парта, машина, ?й.

?/ тал,?оян, ?йрек

б/ б?лт, ??м, тас

2.Адам ?олымен жасал?ан затты к?рсет.

а/ парта, машина, ?й

?/ тал, ?оян, ?йрек

б/ б?лт, ??м, тас

3.Адамны? миы ?андай ж?мыс ат?арады?

а/ ойлайды

?/ шайнайды

б/ жазады

4. ?мір с?ру ?шін не ?ажет?

а/ а?ша, ?й

?/ жылу, су, ауа

б/ ?й?ы, к?лкі

5. Адам жетістікке ?алай жетеді?

а/ е?бек ар?ылы

?/ ойын ар?ылы

б/ таби?ат ар?ылы

6. О?ушыны? е?бегі не?

а/ ойнау

?/ о?у

б/ ж?мыс жасау

7. К?кжиек деген не? /жауап жаз/

8. К?кжиекті? негізгі т?старын жаз.

9. Талды? ?ай жа?ында?ы ?ар б?рын ериді?

а/ о?т?стік

?/ солт?стік

б/ батыс

в/ шы?ыс

10. Ауаны? ?асиетін белгіле

а/ т?сі к?к

?/ исі ащы

б/ т?ссіз

11. Суды? ?ш к?йін жаз.

12. Ауаны таза ?стау ?шін.

а/ от жа?у керек

?/ ?сімдік егу керек

б/ машина айдау керек

Просмотр содержимого документа
«Д?ниетану 2 сынып тест жина?ы»

Дүниетану 2- сынып

Тест №1

1. Адам өміріне не қажет?

А. Доп,ән,киім.

Ә. Ауа,су,тамақ.

Б. Кітап,велосипед

2. Егістікті баптаушы адамды кім деп атаймыз?

А. Комбайншы

Ә. Наубайшы

Б. Диқаншы.

3. Көкжиек дегеніміз не?

А. Жай көзбен қарағанда көз жеткен жерге дейінгі кеңістік.

Ә. Аспан мен жердің астасқан жері.

Б. Көзің жететін жерге дейін қарау.

4. Тұсбағар деген не?

А. Бейтаныс жерлерді зерттейтін құрал.

Ә. Көкжиек тұстарын анықтайтын арнаулы құрал.

Б. Дәрігер құралы.

5. Кез келген заттың бейнеленген көрінісі қалай аталады?

А. Сұлба.

Ә. Масштаб.

Б. Сурет.

6. Сұлба дегеніміз не?

А. Кез келген заттың бейнеленген көрінісі.

Ә. Бір заттың көлемін кішірейтетін сан.

Б. Бір нәрсенің үстінен қарағандағы көрінісі.

7. Белгілі бір заттың көлемін кішірейтетін санды не деп атаймыз?

А. Сурет

Ә. Сұлба

Б. Масштаб.

8. Ауаның негізгі қасиеттерін белгіле.

А. Түссіз,дәмсіз,көзге көрінбейді.

Ә. Түссіз,дәмді,иісі бар.

Б. Дәмсіз,көзге көрінеді,иісі жоқ.

9. Судың қасиеттерін ата.

А. Ақ,мөлдір,иісі бар.

Ә. Сұйық,иіссіз,мөлдір.

Б. Көзге көрінбейді,ақ,мөлдір.

10. Топырақтың құрамын ата.

А. Ауа,су,шірінді.

Ә. Жапырақ,саз,тамақ.

Б. Құм,шыны,ағаш.Дүниетану 2- сынып

Тест № 2

1. Мақта тұқымын қалай атайды?

А) шит

Ә) қауашақ

Б) мақта

2. Жеміс ағашынан мол өнім алу үшін кімдер еңбек етеді?

А) жұмысшы

Ә) бағбандар

Б) ғалымдар

3. Қазақтың тұңғыш ғарышкері.

А) Ю. Гагарин

Ә) Т. Бигельдинов

Б) Т. Әубәкіров

4. Мал шаруашылығының маманын тап.

А) мал дәрігері, зоотехник, қойшы

Ә) егінші, қойшы

Б) тігінші, зоотехник

5. Малдар жаз бойы қайда жайылады?

А) қыстауда

Ә) көктеуде

Б) жайлауда

6. Жіп иіретін құрал.

А) ұршық

Ә) ине

Б) қайшы

7. Былғары неден жасалады?

А) мал терісінен

Ә) мақтадан

Б) жіптен

8. «Табанды түрде білім алмайынша ешқандай мамандықты игере алмайсың»,- деген сөздер қай әңгімеде берілген?

А) Ең басты жұмыс

Ә) Мұрат атай

Б) Егінші

9. Мақалдың жалғасын тап:

Оқусыз білім жоқ,

А) білімсіздің күні кәріп

Ә) білімсіз күнің жоқ

Б) өмір шырағы

10. Өсімдіктерді зиянкестерден сақтау үшін қай уақытта дәрілейді?

А) гүлдемей тұрып

Ә) жеміс бергенде

Б) күзде

Дүниетану 2-сынып

Тест № 3

1.Тірі табиғатты көрсет

а/ парта, машина, үй.

ә/ тал,қоян, үйрек

б/ бұлт, құм, тас

2.Адам қолымен жасалған затты көрсет.

а/ парта, машина, үй

ә/ тал, қоян, үйрек

б/ бұлт, құм, тас

3.Адамның миы қандай жұмыс атқарады?

а/ ойлайды

ә/ шайнайды

б/ жазады

4. Өмір сүру үшін не қажет?

а/ ақша, үй

ә/ жылу, су, ауа

б/ ұйқы, күлкі

5. Адам жетістікке қалай жетеді?

а/ еңбек арқылы

ә/ ойын арқылы

б/ табиғат арқылы

6. Оқушының еңбегі не?

а/ ойнау

ә/ оқу

б/ жұмыс жасау

7. Көкжиек деген не? /жауап жаз/

8. Көкжиектің негізгі тұстарын жаз.

9. Талдың қай жағындағы қар бұрын ериді?

а/ оңтүстік

ә/ солтүстік

б/ батыс

в/ шығыс

10. Ауаның қасиетін белгіле

а/ түсі көк

ә/ исі ащы

б/ түссіз

11. Судың үш күйін жаз.

12. Ауаны таза ұстау үшін...

а/ от жағу керек

ә/ өсімдік егу керек

б/ машина айдау керек
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Д?ниетану 2 сынып тест жина?ы

Автор: Гилманова Жанар Гилмановна

Дата: 01.04.2016

Номер свидетельства: 313371

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства