kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

4-sinf o'quvchilari uchun testlar to'plami 1-chorak uchun

Нажмите, чтобы узнать подробности

1. Gapning asosini nimalar tashkil qiladi?

A) sifat       B) undalma          D) ega va kesim

2. Chiziqchalarga mos so’z qo’ying.    _________    _______     __________

A) Qishda havo sovuq bo’ladi                  B) Lobar chiroyli yozadi       

D) Bugun Lola maktabga kelmadi

Просмотр содержимого документа
«4-sinf o'quvchilari uchun testlar to'plami 1-chorak uchun»


Ona tili 4-sinf 1-chorak

1-variant

1. Gapning asosini nimalar tashkil qiladi?

A) sifat B) undalma D) ega va kesim

2. Chiziqchalarga mos so’z qo’ying. _________ _______ __________

A) Qishda havo sovuq bo’ladi B) Lobar chiroyli yozadi

D) Bugun Lola maktabga kelmadi

3. Kesim nimaga bog’lanadi?

A) Egaga bog’lanadi B) Ikkinchi darajali D) Uyushiq bo’lakka

4. Uyushiq bo’lak qanday ohang bilan o’qiladi

A) sanalmay B) sanash D) a va b javoblar to’g’ri

5. Uyushiq bo’lak qaysi bog’lovchi bilan bog’lanib kelsa vergul qo’yilmaydi?

A) ammo, lekin B) lekin, va D) va

6. Quyidagi maqolni to’ldiring. Onangga boshingni xam qil …..

A) Qadrli bo’lar xalq orasida B) otangga gapingni kam qil

D) kimki ota-onasini ayasa

7. Undalma deb nimaga aytiladi?

A) ikki kishini fikri B) harakatni bildirib kelsa

D) undalma fikrning kimga qarata aytilganini bildiradi

8. To’g’ri bo’g’inni toping.

A) Gul-to-ji-xo’roz B) Gultoj-ix-o’roz D) Gult-oji-xo’r-oz

9. Alifbo tartibida yozilgan qatorni toping.

A) olma, anor, do’lana, behi D) anor, behi, do’lana, olma

10. Jarangsiz undoshli so’zni toping.

A) tarvuz B) chumchuq D) oy

11. Nutq necha xil shaklda ifodalanadi?


________________________________________________________________

12. Matn nima?


________________________________________________________________

13. Uyushiq bo’lakli gapni toping.


________________________________________________________________

14. Bolajon, sen doim suyuksan. Qaysi so’z undalma vazifasida kelyapti.


_________________________________________________________________

15. Karima maktabga keldi, ….. o’qimadi. Mos bog’lovchi qo’ying.


_________________________________________________________________

Ona tili 4-sinf 1-chorak

2-variant


1. Qaysi so’z ko’plikda berilgan?

A) oftob B) o’quvchilar D) buldul

2. Birlikdagi otlar qanday qo’shimcha oladi?

A) lar B) on D) qo’shimcha olmaydi

3. Qaysi so’zda ot yasovchi qo’shimcha bor?

A) qancha? B) beshinchi D) ishchi

4. Bino …. Nuqtalar o’rniga qaysi qo’shimcha qo’yiladi?

A) zor B) kor D) loq

5. Sifat deb nimaga aytiladi?

A) Predmetni bildirgan so’z B) Bekgini bildirgan so’z

D) sanoqni bildirgan son

6. Topishmoqni javobini toping. Ikki aka-uka yashaydi, bir-birini ko’rmaydi?

A) ko’z B) qosh D) burun

7. Yigit kishiga … hunar oz. nuqtalar o’rniga tegishli raqam qo’ying.

A) 70 B) 40 D) 7

8. Sifat (belgi bildirgan) so’z qatorini toping.

A) chiroyli, ot, nafas B) go’zal, ikki, besh D) xushmuomala, tiniq, oq

9. Qaysi qo’shimcha o’rin joy ma’nosini bildirgan otlar yasaydi?

A) dosh B) chi D) zor

10. Tartib sonni toping.

A) olti B) uch D) yettinchi

11. O’zak deb nimaga aytiladi?

J

_________________________________________________________

12. Gapning bosh bo’laklari qaysilar?

J

_________________________________________________________

13. O’zakdosh so’zlar toping.

J _

________________________________________________________

14. O’rganilgan so’z turkumlari nechta?

J

_________________________________________________________

15. Sifatlar qaysi so’roqqa javob bo’ladi?

J

__________________________________________________

____________________________________ __________

F.I.SH

4-sinf Ona tili 2-chorak

3-variant


1. O’zakdosh so’zlarni toping.

A) gul, anor B) ishchi, ishla, ishli D) binokor, shifokor

2. So’z o’zgartuvchi qo’shimchani toping.

A) –la, -illa, -chi B) –ni, -ning, -da, -ga D) –lar, -zor

3. Ot so’z turkumi savolini ko’rsating.

A) qanday? Qanaqa? B) kim? Nima? D) nima qildi?

4. Birlikdagi egalik qo’shimchalari qaysilar?

A) –im, -ing, I B) –ni, -da D) –imiz, -ingiz

5. Ko’plikda egalik qo’shimchasini toping.

A) –im, -ing, -I B) –ni, -da D) –imiz, -ingiz, -lari

6. Bosh kelishik savolini toping.

A) kimni? Nimani? B) kim? Nima? D) kimda? Nimada?

7. Qaratqich kelishik qo’shimchasini toping.

A) –ning B) –ni D) –dak

8. Bu so’z qaysi kelishikda? Kitobdan.

A) bosh kelishik B) chiqish kelishik D) tushum kelishik

9. Jo’nalish kelishikdagi so’zni toping.

A) kitob B) kitobda D) kitobdan

10. Ot yasovchi qo’shimchalar qaysi qatorda

A) –illa, -la B) –ni, -da D) –chi, -zor, -kor, -dosh

11. Kelishiklar nechta?


J ___________________________________________________________

12. So’z turkumlari nechta?


J ___________________________________________________________

13. Sifat so’z turkumi nimani bildiradi?


J ___________________________________________________________

14. Kelishik qo’shimchalarini yozing.


J ___________________________________________________________

15. So’zlar nimalardan tuziladi?


J ___________________________________________________________
4-sinf ona tili 2-chorak

4-variant1. Kelishiklar nechta?

A) 5 ta B) 6 ta D) 4 ta

2. Ot yasovchi qo’shimchalar qaysi qatorda

A) –illa, -la B) –ni, -da D) –chi, -zor, -kor, -dosh

3. Jo’nalish kelishikdagi so’zni toping.

A) kitob B) kitobda D) kitobdan

4. Bu so’z qaysi kelishikda? Kitobdan.

A) bosh kelishik B) chiqish kelishik D) tushum kelishik

5. Qaratqich kelishik qo’shimchasini toping.

A) –ning B) –ni D) –dak

6. Bosh kelishik savolini toping.

A) kimni? Nimani? B) kim? Nima? D) kimda? Nimada?

7. Ko’plikda egalik qo’shimchasini toping.

A) –im, -ing, -i B) –ni, -da D) –imiz, -ingiz, -lari

8. Birlikdagi egalik qo’shimchalari qaysilar?

A) –im, -ing, I B) –ni, -da D) –imiz, -ingiz

9. Ot so’z turkumi savolini ko’rsating.

A) qanday? Qanaqa? B) kim? Nima? D) nima qildi?

10. So’z o’zgartuvchi qo’shimchani toping.

A) –la, -illa, -chi B) –ni, -ning, -da, -ga D) –lar, -zor

11. O’zakdosh so’zlarni toping. ish

J____________________________________________________________

12. So’z turkumlari nechta?

J ___________________________________________________________

13. Sifat so’z turkumi nimani bildiradi?

J ___________________________________________________________

14. Kelishik qo’shimchalarini yozing.

J ___________________________________________________________

15. So’zlar nimalardan tuziladi?

J ___________________________________________________________

____________________________________ __________

F.I.SH


4-sinf ona tili 2-chorak

5-variant1. Chiqish kelishigining qo’shimchasini toping.

a) ni B) ga D) dan

2. O’rin-payt kelishigi qo’shimchasini toping.

A) da B) dan D) ga

3. O’qish kitobidan ertaklar o’qidik. Gapda qaysi kelishik ishtirok etgan?

A) chiqish kelishigi B) o’rin-payt kelishigi D) jo’nalish kelishigi

4. Darslarni o’z vaqtida bajar. Qaysi kelishik qo’shimchasi ishtirok etgan?

A) jo’nalish kelishigi B) o’rin-payt kelishigi D) tushum, o’rin payt kelishigi

5. Dilnoza mazali ovqat pishirdi. Sifatni aniqlang.

A) mazali B) ovqat D) pishirdi.

6. So’zdagi bo’g’inlarni aniqlang. Ona, shaftoli.

A) 1.2 B) 2.3 D) 1.3

7. Hunarman… do’s… so’zining oxirida qaysi undosh aytilganda tushib qoladi?

A) d B) d, t D) t

8. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zlarni qo’ying. Mayin shamol…

A) ezdi B) esdi D) egdi

9. Bolalar kitobni seving. Qanday gap?

A) darak gap B) undov gap D) so’roq gap

10. Sifat so’z turkumi qanday so’roqqa javob bo’ladi?

A) qanday? Qanaqa? B) qancha? D) nima? Kim?

11. ALifboni 24-tartibidagi harfini toping.

J ____________________________________________________________

12. Yulduz so’zidan nechta harf, nechta tovush bor?

J ____________________________________________________________

13. Men kitobni o’qiyman. Qaysi kelishikda?

J ____________________________________________________________

14. Daftar, kitob, ruchka qaysi kelishikda?

J ____________________________________________________________

15. Harakatni bajarilganligini bildirgan fe’lni yozing.

J ____________________________________________________________


4-sinf Ona tili 3-chorak

6-variant


1. Sifatlar otga qanday bog’lanadi?

A) ohang B) so’roqlar D) gaplar

2. Ot yasovchi qo’shimchalar qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

A) –li, -dosh, -m B) –im, -shi, -zor, -ng D) –chi, -zor, -dosh, -kor, -k, -q

3. Tartib sonlar qanday so’roqqa javob bo’ladi?

A) nechanchi? B) qanday? D) qancha

4. Sonlar yozuvda necha xil bo’ladi?

A) 3 xil B) 2 xil D) 4 xil

5. Nechta shaxs bor?

A) 5 ta B) 4 ta D) 3 ta

6. Harakatni bajarilganligini bildirgan fe’lni toping.

A) keldi B) aytayapti D) bormoqchi

7. Daftar, kitob, ruchka qaysi kelishikda?

A) qaratqich kelishik B) tushum kelishik D) bosh kelishik

8. Men kitobni o’qiyman. Qaysi kelishikda?

A) jo’nalish B) tushum D) bosh

9. Yulduz so’zida nechta harf, nechta tovush bor?

A) 5.4 B) 6.6 D) 5.5

10. Alifboni 24-tartibidagi harfni toping.

A) j B) t D) z

11. Sifat so’z turkumi qanday so’roqqa javob bo’ladi?

J ___________________________________________________________

12. Bolalar kitobni seving. Qanday gap?

J ___________________________________________________________

13. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zlarni qo’ying. Mayin shamol …

J ___________________________________________________________

14. Hunarman … do’s … oxirida qaysi undosh sytilganda tushib qoladi?

J ___________________________________________________________

15. So’zdagi bo’g’inlarni aniqlang. Ona, shaftoli.

J ___________________________________________________________


____________________________________ __________

F.I.SH


Ona tili 4-sinf 4-chorak

7-variant.

1. Harakatning bajarilganligini bildirgan fe’lni aniqlang.

A) keldi B) aytayapti D) bormoqchi

2. Hozirgi zamon fe’lini aniqlang.

A) yozganman B) boryapman D) bormoqchi

3. Ikki yoki undan ortiq fe’l qanday fe’l deyiladi?

A) fe’l B) soda fe’l D) qo’shma fe’l

4. Qaysi qatorida yaqin ma’noli fe’llar yozilgan?

A) tinglamoqchi, chanqamoq B) adashmoq, eshitmoq D) gapirmoq, so’zlamoq

5. Nuqtalar o’rniga kerakli so’zlarni qo’ying. Mayin shamol …..

A) ezdi B) esdi D) egdi

6. va, ammo, biroq soz’lari nima?

A) undalma B) uyushiq bo’lak D) bog’lovchi

7. Nuqtalar o’rniga qaysi bog’lovchini qo’yish kerak?

O’zbekistondagi qushlarning ko’pi issiq tomonlarga uchib ketadi, … ular bahorda yana qaytishadi?

A) va B) lekin D) biroq

8. Gapda nuqtalar o’rniga mos bog’lovchini qo’ying. Odil astoydil musobaqaga tayyorlandi… unda yaxshi ishtirok etib mukofotlandi.

A) va B) lekin D) biroq

9. Nuqtalar o’rniga bog’lovchi qo’ying. Qor … muzlar eridi.

A) va B) lekin D) biroq

10. Tohir va Hamid o’qiydilar. Gapda bog’lovchi qaysi bo’laklarni bog’lab kelgan?

A) gapni gapga B) so’zni so’zga D) ikkinchi darajali bo’lak

11. Bahor keldi va qorlar eridi. Gapda bog’lovchi qaysi bo’laklarni bog’lab kelgan?

J _______________________________________________________

12. Qaysi so’zlar bog’lovchilarga kiradi?

J _______________________________________________________

13. Uyushiq bo’lak nima?

J _______________________________________________________

14. “Chiroq atrofida juda ko’p kapalak va parvonalar uchib yuribdi”, uyushiq bo’laklar nima bilan bog’lanayapti?

J _______________________________________________________

15. Undalma nima?

J _______________________________________________________4-sinf 4-chorak

8-variant


1. Traktor haydashga qiziqib qoldim. Bunda traktor qaysi so’z turkumiga kiradi?

A) son B) ot D) fe’l

2. Shaxs va narsaning harakatini bildiradi so’zlar … deyiladi. Qoidani to’ldiring.

A) ot B) sifat D) fe’l

3. Fe’l so’rog’ini toping.

A) kim? B) qancha? D) nima qiladi?

4. Fe’l yasovchi qo’shimchalarni toping.

A) –ning, -ni B) –la, -illa D) –li, -zor, -chi

5. Bog’bon daraxtning ortiqcha butoqlarini arra ….di. nuqtalar o’rniga qaysi qo’shimcha qo’yilishini belgilang.

A) ma B) lay D) lama

6. Gulga, daftarga, qushga so’zlari qaysi kelishikda?

A) jo’nalisah kelishigi B) bosh kelishik D) qaratqich kelishigi

7. “Bolalar, siz kitobni seving”. Bu qanday gap?

A) bog’lovchi B) uyushiq bo’lagi D) undalma

8. Undalma qaysi so’z turkumi bilan ifodalanadi?

A) ot so’z turkumi bilan B) fe’l so’z turkumi bilan D) son so’z turkumi bilan

9. “O’qiyapsan” fe’li qaysi zamonda?

A) o’tgan zamon B) kelasi zamon D) hozirgi zamon

10. Fe’l zamonlari nechta?

A) 3 ta B) 4 ta D) 6 ta

11. Nechta shaxs bor?

J ______________________________________________________________

12. Sonlar yozuvda necha xil bo’ladi?

J ______________________________________________________________

13. Tartib sonlar qanday so’roqqa javob bo’ladi?

J ______________________________________________________________

14. Ot yasovchi qo’shimchalar

J ______________________________________________________________

15. Sifatlar otga qanday bog’lanadi?

J __________________________________________________________________________________________________ __________

F.I.SH
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Тесты

Целевая аудитория: 4 класс

Скачать
4-sinf o'quvchilari uchun testlar to'plami 1-chorak uchun

Автор: Ubaydulloyeva Sharofat G'ulom qizi

Дата: 20.02.2020

Номер свидетельства: 540489

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства