kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Т?рбие са?аты " ?дептілік – т?рбие бастауы"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?рбие са?атыны? та?ырыбы: ?дептілік – т?рбие бастауы
Т?рбие са?атыны? ма?саты

1.О?ушыларды? білгендерін бір ж?йеге келтіру, толы?тыру, сыпайы с?здерді орнымен ?олдану?а ?йрену.
2.О?ушыларды? с?здік ?орларын молайту, ?дептілік пен ?депсіздік туралы ?з ойларын ?орытып, т?жырымдай білуге ?йрету.
3. ?лкенді сыйлау?а, адамгершілікке, имандылы??а т?рбиелеу, жа?сы ?асиетке ?йрету, жаман ?асиеттен жиренту ар?ылы адамгершілік ?асиетін дамыту.

    Саба?ты? к?рнекілігі: Ма?ал-м?телдер, на?ыл с?здер жазыл?ан плакаттар, тірек сызбалар

Барысы: I. Кіріспе с?з.
II. Ж?мба?тар шешу. Кім тап?ыр ойыны.
III. Та?па?тар, на?ыл с?здер.
IV. Ма?ал-м?телдер. (?дептілік туралы)
V. Ситуациялы? жа?даяттар.
VI. Ассоц. карта. «Жал?астыр» ойыны.
VII. «Зе?гір к?ктем» ?н.
Барысы: ?йымдастыру кезе?і. I Кіріспе с?з
М??алім:Б?гінгі т?рбие са?атымыз ?дептілік та?ырыбында ?тіледі.
?дептілік- адамдарды? ?зара жа?сы ?арым-?атынасыны?, ж?ріс- т?рысыны? ережесі.Осы ?дептілік ережесін са?тау керек.
Б?гінгі заман адамы сегіз ?ырлы, бір сырлы болып ?суі керек.
«?семпаз болма ?рнеге,
?нерпаз болса? ар?алан.
Сен де бір кірпіш д?ниеге
Кетігін тап та бар ?алан»деп Абай атамыз айт?андай кішіге мейрімді, досына ?айырымды, е?бекс?йгіш, шыншыл да ?ам?ор болса? ?се келе ата- ана?ны?, Отаны?ны? ма?танышы боласы?. Балалар, болаша? сендердікі сонды?тан білім ал?ан жолдары?нан бастап, мектеп ??ірінде болып жат?ан т?рбие ж?мыстарына назар аударып, ?стаздарды? берген т?лімдерін ?з бойлары?а жинап, ?негелі болып ?сулері? керек.Я?ни адам болып ?су ?шін тек ?з бойымыз?а жа?сы ?асиеттерді жинап ?суіміз керек. «Жа?сыдан ?йрен - жаманнан жирен» деген с?з.Ата-ана?ны? тілегі - сені? жа?сы адам болып, азамат болуы?.Сені? Отан с?йгіштігі?, о?у мен е?бектегі табыстары? ата-ана ?шін шексіз ба?ыт. Ата-ана?ны? алдында шыншыл бол! Кішіге мейірімді, досы?а ?айырымды бол!

II.Ж?мба?тар шешу.Кім тап?ыр ойыны.
«?дептілік» тобы

1. Ана?ны? анасы са?ан кім?(?же)
2.О? ая?, сол ая?.Кезек оны тебеді.(доп)
3.Бала т?рбиесі (бесіктен)
4. Жеті к?н. ( апта)
5. Мектептегі екінші ана?.(?стаз)
6.Бірлік болмай (тірлік)болмас.
7. Тілі жо? ?зінде,
С?зі бар ?зінде.(?алам)
8. С?ттен жасалатын та?ам.(ірімшік)
9. ?абат, ?абат ?аптама,
А?ылы? болса аттама. (кітап)
«?демілік» тобы
1. ?йреткен ілімді ?ыры? екі білімді. (?ліппе)
2. Ж?мыс бізді ?ш жаманды?тан ??т?арады.
ауырудан, жо?шылы?тан,( зерігуден)
3. Жа?сыдан ?йрен - жаманнан (жирен)
4.
Білім ордасы не? (мектеп)
5. Халы?пен халы?ты, адам мен адамды те?естіретін не? (білім)
6. Бала тілі - (бал)
7. ?лкенге ??рмет - кішіге (ізет)
III. Та?па?тар, на?ыл с?здер.

Адам болатын бала-барлы? жа?сы ?асиеттерді ?йреніп, жаман мінез, жаман ?деттерден аула? болу?а тырысуы керек. Ендеше ?депті, а?ылды балаларды? ?андай болуы керек екенін мына ?ле?дерден ты?дайы?.

1-    о?ушы
Ата- ананы? тілегі- адам болып ?скені?,
Адамды?ты? тірегі – адал болып ?скені?.

?дептілік дегені?- ?р?ашанда керегі?,
?семпазды? дегені?- ?уре сарса? ?легі?.
2- о?ушы
Т?ртіпті бала с?йеніш,
Т?бе? бір к?кке жетеді.
?рынша? бала жанында,
?рыс пен керіс ай?ай шу.
?стамды бала ма?ынан,
?намды ?ылы? бай?айсы?.
3- о?ушы
Кім ?лкенді сыйласа,
Кім ?лкенді ты?даса
?лкен бол?ан кезінде
Сыйлы болма? ?зі де.
4- о?ушы
Сыйла ?лкен кісіні
?ам?орлы??а ал кішіні.
Са?тап к?ше т?ртібін,
Ба?даршамны? ал тілін.
?дет ?ыл б?л ісі?ді,
Тазалап ж?р тісі?ді.
5-о?ушы
?арсы ал ерте к?н к?зін,
Т?сегі?ді жина ?зі?.
Асы?пай іш тама?ты,
Жалама ая?-таба?ты.

6-о?ушы
Пыша?ты ?ста о? ?олмен,
Шаныш?ыны сол ?олмен.

Нанды ?гітпе, ?адірле,
?абы?ымен б?рін же.
Сауса?ы?ды сорма?ын
Салыр сала? болма?ын.
7-о?ушы
Сыйлап с?лем беремін
К?ршілерді к?ргенде.
Ізетпен бас иемін,
?йге ?она? келгенде.
?депсіз деп с?кпесін,
Анама айтып ?кпесін.
8- о?ушы
Атам ма?ан ?ашан да,
Кішіпейіл бол деген.
Ата с?зі санамда,
Ма?танбауды ж?н к?рем.
9- о?ушы
?згелерден ?зімді,
Санамаймын жо?ары.
Арты? айтып с?зімді,
Желпінгенім жо? ?лі.
10- о?ушы
Атам ма?ан ?ашан да,
?ділетті бол деген.
Ата с?зі санамда,
Ж?рем тура жолменен.
11- о?ушы
?алдыратын ?ят?а,
Жал?ан с?зге т?збеймін.
Жеткізетін м?рат?а,
Тек шынды?ты к?здеймін.
12- о?ушы
Ізетті бала
Ерлан ?андай елгезек,
Берді а?ай?а жол кезек:
-А?ай ?афу еті?із!
Ал?а ?арай ?ті?із.
-О?асы жо?, ?ланым,
Ізеті?мен ?нады?.
Деп а?ай да Ерланды
Жа?сы к?ріп н?рланды.

?н: «Не деу керек?»  (хор)

IV. Ма?ал-м?телдер. (?дептілік туралы)

М??алім: Ал енді балалар, кезекті ма?ал- м?телдерге берейік.
«Жа?сыдан ?йрен,
Жаманнан жирен» деген ма?алды ?алай т?сінесі?дер?
О?ушылар хормен:
Аула? ж?ріп жаман ?ылы?, ?деттен,
?йренеміз жа?сы мінез ?дептен.
1.?дептілік белгісі - иіліп с?лем бергені.
2.?депті бала - арлы бала, ?депсіз бала – сорлы бала.
3.?депсіз бала.Ауызды?тан атпен те?
А?ылды ?ария.Жазып ?ой?ан хатпен те?.
4.?депті? не екенін
?депсіз адамды к?ргенде ??арсы?.
5.А?а ?депті болса,- іні ?депті
Апа ?депті болса, - сі?лі ?депті.
VI. Ситуациялы? жа?даяттар.
« ?дептілік » тобы

1. Сіз отырсыз. ?лкен ?арт адам кірді.Бос орын жо?. Не істер еді?із?


2. К?шеде бір ?арт адам ??лап ?алды.Не істер еді?із?


3. Сіз мектепте біреуді  ?а?ып кетті?із.Не істер еді?із?«?демілік» тобы
1?лкен ?жейге  к?мектесу ?шін, ?андай  к?мегі?ді тигізер еді?
.


2 Мектепке келгенде,саба??а кешігіп кіргенде.Не істер  еді??


3 ?лкен кісі ?олында?ы   тая?ын  ??латып алды,не деу керек?

Хор: Ризашылы? ?ні. С?зі мен ?ні Луиза Хей

Ризамыз б?гінге,

Ризамыз б?гінге !

Ризамыз б?гінге,

Ризамыз ?азірге!

Ризамын, ризамын, ризамын б?гінге!

Ризамын, ризамын, ризамын ?азірге!

VII. Ассоц. карта. «Жал?астыр» ойыны.
«?дептілік» тобы
Адамны? бойында ?андай жа?сы ?асиеттер болады?
«?демілік» тобы
Адамны? бойында ?андай жаман ?асиеттер болады?
«?дептілік» тобына. Не істеуге болмайды?
- ?лкендерді? алдынан ( кесіп ?туге болмайды)
- кішкене баланы ( жылату?а болмайды)
- ??старды (ату?а болмайды)
- саба?тан ( кешігуге болмайды)
- сыныпта ( ай?айлау?а, ж?гіруге, шашу?а, секіруге болмайды)
«?демілік» тобына. Не істеу керек?
- ?лкенді ( сыйлау керек)
- ?лкендерді? ( тілін алу керек)
- кішілерге  (?ам?ор болу керек)
- о?у ??ралдарын ( к?тіп, таза ?стау керек)
- саба?ты жа?сы ( о?у керек)
М??алім: «?деп» деп «?дептілік» деп ?андай мінез бен іс- ?рекетті айтамыз?
1-о?ушы: ?дептілік деп ?лкенді сыйлауды, достарды, айналада?ы адамдарды ??рметтеуді айтамыз. ?депті адам бас?адан сыйласым к?тпей- а? алдымен ?зі бас?аны ??рметтеп, арда?тай біледі.
2-о?ушы:Сонымен ?дептілік дегеніміз ?деп, ізет, инабат, сыйласым, ??рмет, ?ам?орлы? деген с?здерді білдіреді екен.
Та?ы да бір айтатын жа?дай бір- бірімізге кешірімді болу керек, ол да- ?дептілік.

VIII. «Зе?гір к?ктем» ?ні

М??алім: Балалар, б?гін біз сіздермен ?дептілік жайлы білдік. ?р адам ?зін кез-келген жа?дайды кез-келген жерде т?ртіпті ?стап, ?депті де ?демі с?йлей білуі керек екен. ?депті адам жаманды?ты жа?сылы??а баурап, ?зіні? а?ылдылы?ын таныта білуі керек.Я?ни адам болып ?су ?шін тек ?з бойымыз?а жа?сы ?асиеттерді жинап ?суіміз керек. «Жа?сыдан ?йрен - жаманнан жирен» деген с?з  осы екен.

Бойында осындай ?асиеттер бар баланы біз ?андай бала дейміз?
- т?ртіпті, ?депті, ?лгілі т.б.
А?ын:Ермек ?тетілеуов шума?тарында былай дейді.

«Жабыр?ауды білмейміз.
Жал?аулы?ты с?ймейміз,
Біз таланты жас ?лан
?лгі аламыз жа?сыдан», деген екен.
Осымен б?гінгі ашы? т?рбие са?атымыз ая?талды.

 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Т?рбие са?аты " ?дептілік – т?рбие бастауы"»

Тәрбие сағатының тақырыбы: Әдептілік – тәрбие бастауы
Тәрбие сағатының мақсаты

1.Оқушылардың білгендерін бір жүйеге келтіру, толықтыру, сыпайы сөздерді орнымен қолдануға үйрену.
2.Оқушылардың сөздік қорларын молайту, әдептілік пен әдепсіздік туралы өз ойларын қорытып, тұжырымдай білуге үйрету.
3. Үлкенді сыйлауға, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу, жақсы қасиетке үйрету, жаман қасиеттен жиренту арқылы адамгершілік қасиетін дамыту.

Сабақтың көрнекілігі: Мақал-мәтелдер, нақыл сөздер жазылған плакаттар, тірек сызбалар

Барысы: I. Кіріспе сөз.
II. Жұмбақтар шешу. Кім тапқыр ойыны.
III. Тақпақтар, нақыл сөздер.
IV. Мақал-мәтелдер. (Әдептілік туралы)
V. Ситуациялық жағдаяттар.
VI. Ассоц. карта. «Жалғастыр» ойыны.
VII. «Зеңгір көктем» ән.
Барысы: Ұйымдастыру кезеңі. I Кіріспе сөз
Мұғалім:Бүгінгі тәрбие сағатымыз әдептілік тақырыбында өтіледі.
Әдептілік- адамдардың өзара жақсы қарым-қатынасының, жүріс- тұрысының ережесі.Осы әдептілік ережесін сақтау керек.
Бүгінгі заман адамы сегіз қырлы, бір сырлы болып өсуі керек.
«Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге
Кетігін тап та бар қалан»деп Абай атамыз айтқандай кішіге мейрімді, досына қайырымды, еңбексүйгіш, шыншыл да қамқор болсаң өсе келе ата- анаңның, Отаныңның мақтанышы боласың. Балалар, болашақ сендердікі сондықтан білім алған жолдарыңнан бастап, мектеп өңірінде болып жатқан тәрбие жұмыстарына назар аударып, ұстаздардың берген тәлімдерін өз бойларыңа жинап, өнегелі болып өсулерің керек.Яғни адам болып өсу үшін тек өз бойымызға жақсы қасиеттерді жинап өсуіміз керек. «Жақсыдан үйрен - жаманнан жирен» деген сөз.Ата-анаңның тілегі - сенің жақсы адам болып, азамат болуың.Сенің Отан сүйгіштігің, оқу мен еңбектегі табыстарың ата-ана үшін шексіз бақыт. Ата-анаңның алдында шыншыл бол! Кішіге мейірімді, досыңа қайырымды бол!
II.Жұмбақтар шешу.Кім тапқыр ойыны.
«Әдептілік» тобы
1. Анаңның анасы саған кім?(әже)
2 .Оң аяқ, сол аяқ.Кезек оны тебеді.(доп)
3.Бала тәрбиесі (бесіктен)
4. Жеті күн. ( апта)
5. Мектептегі екінші анаң.(ұстаз)
6.Бірлік болмай (тірлік)болмас.
7. Тілі жоқ өзінде,
Сөзі бар өзінде.(қалам)
8. Сүттен жасалатын тағам.(ірімшік)
9. Қабат, қабат қаптама,
Ақылың болса аттама. (кітап)
«
Әдемілік» тобы
1. Үйреткен ілімді қырық екі білімді. (әліппе)
2. Жұмыс бізді үш жамандықтан құтқарады.
ауырудан, жоқшылықтан,( зерігуден)
3. Жақсыдан үйрен - жаманнан (жирен)
4.
Білім ордасы не? (мектеп)
5. Халықпен халықты, адам мен адамды теңестіретін не? (білім)
6. Бала тілі - (бал)
7. Үлкенге құрмет - кішіге (ізет)
III. Тақпақтар, нақыл сөздер.
Адам болатын бала-барлық жақсы қасиеттерді үйреніп, жаман мінез, жаман әдеттерден аулақ болуға тырысуы керек. Ендеше әдепті, ақылды балалардың қандай болуы керек екенін мына өлеңдерден тыңдайық.

 1. оқушы
  Ата- ананың тілегі- адам болып өскенің,
  Адамдықтың тірегі – адал болып өскенің.
  Әдептілік дегенің- әрқашанда керегің,
  Әсемпаздық дегенің- әуре сарсаң әлегің.
  2- оқушы
  Тәртіпті бала сүйеніш,
  Төбең бір көкке жетеді.
  Ұрыншақ бала жанында,
  Ұрыс пен керіс айқай шу.
  Ұстамды бала маңынан,
  Ұнамды қылық байқайсың.
  3- оқушы
  Кім үлкенді сыйласа,
  Кім үлкенді тыңдаса
  Үлкен болған кезінде
  Сыйлы болмақ өзі де.
  4- оқушы
  Сыйла үлкен кісіні
  Қамқорлыққа ал кішіні.
  Сақтап көше тәртібін,
  Бағдаршамның ал тілін.
  Әдет қыл бұл ісіңді,
  Тазалап жүр тісіңді.
  5-оқушы
  Қарсы ал ерте күн көзін,
  Төсегіңді жина өзің.
  Асықпай іш тамақты,
  Жалама аяқ-табақты.

6-оқушы
Пышақты ұста оң қолмен,
Шанышқыны сол қолмен.
Нанды үгітпе, қадірле,
Қабығымен бәрін же.
Саусағыңды сормағын
Салыр салақ болмағын.
7-оқушы
Сыйлап сәлем беремін
Көршілерді көргенде.
Ізетпен бас иемін,
Үйге қонақ келгенде.
Әдепсіз деп сөкпесін,
Анама айтып өкпесін.
8- оқушы
Атам маған қашан да,
Кішіпейіл бол деген.
Ата сөзі санамда,
Мақтанбауды жөн көрем.
9- оқушы
Өзгелерден өзімді,
Санамаймын жоғары.
Артық айтып сөзімді,
Желпінгенім жоқ әлі.
10- оқушы
Атам маған қашан да,
әділетті бол деген.
Ата сөзі санамда,
Жүрем тура жолменен.
11- оқушы
Қалдыратын ұятқа,
Жалған сөзге төзбеймін.
Жеткізетін мұратқа,
Тек шындықты көздеймін.
12- оқушы
Ізетті бала
Ерлан қандай елгезек,
Берді ағайға жол кезек:
-Ағай ғафу етіңіз!
Алға қарай өтіңіз.
-Оқасы жоқ, ұланым,
Ізетіңмен ұнадың.
Деп ағай да Ерланды
Жақсы көріп нұрланды.

Ән: «Не деу керек?» (хор)

IV. Мақал-мәтелдер. (Әдептілік туралы)

Мұғалім: Ал енді балалар, кезекті мақал- мәтелдерге берейік.
«Жақсыдан үйрен,
Жаманнан жирен» деген мақалды қалай түсінесіңдер?
Оқушылар хормен:
Аулақ жүріп жаман қылық, әдеттен,
Үйренеміз жақсы мінез әдептен.
1.Әдептілік белгісі - иіліп сәлем бергені.
2.Әдепті бала - арлы бала, әдепсіз бала – сорлы бала.
3.Әдепсіз бала.Ауыздықтан атпен тең
Ақылды қария.Жазып қойған хатпен тең.
4.Әдептің не екенін
Әдепсіз адамды көргенде ұғарсың.
5.Аға әдепті болса,- іні әдепті
Апа әдепті болса, - сіңлі әдепті.
VI. Ситуациялық жағдаяттар.
« Әдептілік » тобы

1. Сіз отырсыз. Үлкен қарт адам кірді.Бос орын жоқ. Не істер едіңіз?


2. Көшеде бір қарт адам құлап қалды.Не істер едіңіз?


3. Сіз мектепте біреуді қағып кеттіңіз.Не істер едіңіз?«Әдемілік» тобы
1Үлкен әжейге көмектесу үшін, қандай көмегіңді тигізер едің
.


2 Мектепке келгенде,сабаққа кешігіп кіргенде.Не істер едің?


3 Үлкен кісі қолындағы таяғын құлатып алды,не деу керек?

Хор: Ризашылық әні.. Сөзі мен әні Луиза Хей

Ризамыз бүгінге,

Ризамыз бүгінге !

Ризамыз бүгінге,

Ризамыз қазірге!

Ризамын, ризамын, ризамын бүгінге!

Ризамын, ризамын, ризамын қазірге!

VII. Ассоц. карта. «Жалғастыр» ойыны.
«Әдептілік» тобы
Адамның бойында қандай жақсы қасиеттер болады?
«Әдемілік» тобы
Адамның бойында қандай жаман қасиеттер болады?
«Әдептілік» тобына. Не істеуге болмайды?
- үлкендердің алдынан ( кесіп өтуге болмайды)
- кішкене баланы ( жылатуға болмайды)
- құстарды (атуға болмайды)
- сабақтан ( кешігуге болмайды)
- сыныпта ( айғайлауға, жүгіруге, шашуға, секіруге болмайды)
«Әдемілік» тобына. Не істеу керек?
- үлкенді ( сыйлау керек)
- үлкендердің ( тілін алу керек)
- кішілерге (қамқор болу керек)
- оқу құралдарын ( күтіп, таза ұстау керек)
- сабақты жақсы ( оқу керек)
Мұғалім: «Әдеп» деп «әдептілік» деп қандай мінез бен іс- әрекетті айтамыз?
1-оқушы: Әдептілік деп үлкенді сыйлауды, достарды, айналадағы адамдарды құрметтеуді айтамыз. Әдепті адам басқадан сыйласым күтпей- ақ алдымен өзі басқаны құрметтеп, ардақтай біледі.
2-оқушы:Сонымен әдептілік дегеніміз әдеп, ізет, инабат, сыйласым, құрмет, қамқорлық деген сөздерді білдіреді екен. Тағы да бір айтатын жағдай бір- бірімізге кешірімді болу керек, ол да- әдептілік.

VIII. «Зеңгір көктем» әні

Мұғалім: Балалар, бүгін біз сіздермен әдептілік жайлы білдік. әр адам өзін кез-келген жағдайды кез-келген жерде тәртіпті ұстап, әдепті де әдемі сөйлей білуі керек екен. Әдепті адам жамандықты жақсылыққа баурап, өзінің ақылдылығын таныта білуі керек.Яғни адам болып өсу үшін тек өз бойымызға жақсы қасиеттерді жинап өсуіміз керек. «Жақсыдан үйрен - жаманнан жирен» деген сөз осы екен.

Бойында осындай қасиеттер бар баланы біз қандай бала дейміз?
- тәртіпті, әдепті, үлгілі т.б.
Ақын:Ермек Өтетілеуов шумақтарында былай дейді.
«Жабырқауды білмейміз.
Жалқаулықты сүймейміз,
Біз таланты жас ұлан
Үлгі аламыз жақсыдан», деген екен.
Осымен бүгінгі ашық тәрбие сағатымыз аяқталды.Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Прочее

Целевая аудитория: 1 класс

Скачать
Т?рбие са?аты " ?дептілік – т?рбие бастауы"

Автор: ?уанышева Ботак?з

Дата: 09.02.2016

Номер свидетельства: 290866


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства