kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Сынып: 2 «а» П?ні: ?дебиеттік о?у 2 сынып " К?лме?іздер к?ріге. Ж?лдыздар"

Нажмите, чтобы узнать подробности

Сынып:   2 «а»                                                       П?ні: ?дебиеттік о?у

 

Саба?ты? та?ырыбы: К?лме?іздер к?ріге. М. Дулатов  Ж?лдыздар Удмурт халы? ертегісі

 

Жалпы ма?саттар: О?ушылар ?згеге жаса?ан  жа?сылы?ты? ерте ме, кеш пе ,алды?нан шы?атынын ??ынады

 

?діс – т?сілдер:  жеке, ж?ппен, топпен

 

?олданылатын модульдер: АКТ,СТО, о?ыту мен о?уда?ы жа?а т?сілдер, талантты ж?не дарынды балаларлы о?ыту, о?ытуды бас?ару ж?не к?шбасшылы?, о?ушыларды? жас ерекшеліктеріне с?йкес о?ыту ж?не о?у, о?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау (белгілеп астын сызып ?ою)

 

О?ыту н?тижесі: -о?ушылар ?аза?ты? классик а?ыны М.Дулатов ?мірімен толы?ыра? танысып, м?тіндегі негізгі идеяны ??ынады.

-?рт?рлі ойдамыту стратегиялар ар?ылы шы?армашылы? ойлануына ?зіндік ж?мыс жасап ізденеді

 

Дерек к?здер :О?улы?, ?осымша м?ліметтер, интерактивті та?та,?ялы телефон,кестелер.

 

Саба?ты? барысы : ?йымдастыру кезе?і:

 

Психологияды? дайынды?: «К??ілді к?н» бейнеролик              Би ?имылдарын жасайды

 

Топтар?а б?лу. Ж?лдызшалар ар?ылы т?стеріне ?арай топтар?а б?лінеді

 

?й ж?мысын тексеру Хрестоматиядан «Жаман жолдас» ??гімесін о?ып, мазм?ны бойынша сал?ан суреттерінен (диафильм)к?рме ?йымдастыру                         

Салып келген суреттерін (диафильм) та?та?а іледі.

 

?ызы?ушылы?ын ояту1. «К?рілік» с?зіне ой ша?ыру (кластер ??ру) ж?ппен ж?мыс

 

Ма?ынаны  тану-Балалар біз б?гін сендермен Міржа?ып Дулатовты? «К?лме?іздер к?ріге» ??гімесімен танысамыз.

Міржа?ып Дулат?лы (1885-1935)-?аза?ты? аса к?рнекті а?артушысы, ?о?ам ?айраткері, а?ын, жазушы. ?азіргі ?останай облысыны? Жанкелдин ауданына ?арасты «?ызбел» ауылында туып ?скен. ?кесі шебер адам, ер-т?рман жасап, етік, м?сі іккен. Ал анасы-Д?меш ?нші бол?ан кісі. ?кесі балаларын жастайынан о?у?а береді. Ал?аш?ыда бала Міржа?ып ауыл молдасынан хат таниды. Міржа?ып анасынан екі жасында, ал ?кесінен он екі жасында айырылып, а?асы Ас?арды? ?олында т?рбиеленеді.

Алыстан Алаш десе аттанамын,

?аза?ты ?аза? десе ма?танамын.

Бол?анда ?кем ?аза?, шешем ?аза?-

Мен неге ?аза?ты?тан са?танамын?!-деп жырла?ан а?ын.

Диктофоннан «К?лме?іздер к?ріге» м?тінін ты?дату.

С?здікпен ж?мыс

Келемеж ?ылу-маза? ету

С?ра?тар ?ою:

-Балалар кімге к?лді?

-?кесі не деп ескертті?

-?кесіні? ?андай с?зі балалар?а ?сер етті?

-?мірде осында балалар бар ма, болса олар?а не дер еді??

 

1.Ж?мба? шешу:

2.Ертегі дегеніміз не?

-Онда біз б?гін сендермен «Ж?лдыздар» удмурт халы? ертегісімен танысамыз. «Адас?ан б?лімдер» М?тінді 4-б?лікке б?ліп, ?з орындарына ?ою

 

Ж?лдыздар

(Удмурт халы? ертегісі)

1.Ертеде бір кішкентай ?ыз сегіз жасында ?ке-шешесінен бірдей айырылып, т?л жетім ?алыпты. К?нетоз к?йлегі мен бір жапыра? орамалынан бас?а киімі, ішерге асы жо? екен. ?ыз ел кезіп, ?айыр с?рау?а м?жб?р болыпты.

           

 

2.Бір ?айырымды жан о?ан ?ат?ан нан ?сыныпты. ?ыз ?а?падан шы?а бергенде, бір ?ария жолы?ып:

-?ызым, ?арным ?атты ашып т?р. Наны?нан берші,- дейді.

?ыз нанын т?гел ?сынып:

 

3.-Алы?ыз ата! Ас болсын!-депті де кете барыпты.

?ара??ы т?сіп, ымырт ?йірілген кезде алдынан бір жас жігіт шы?ыпты.

-Басым то?ып барады, орайтын бірде?е берші,-депті. ?ыз басында?ы орамалын ?сыныпты.

 

4.Ол ары ?арай ж?ре бергенде, жан-жа?ына ж?лдыздар шашырап, к?міс те?гелерге айнала бастапты.

            «?згеге жаса?ан жа?сылы?ы? ерте ме, кеш пе, алды?нан шы?ады» деген с?з рас екен.

 

М?тінді толы?ымен айтып беру

С?здікпен ж?мыс:

Т?л жетім-ата-анасы, ешкімі жо?

Ымырт ?йірілу-кеш бату

Сергіту с?ті: Тынышты? с?ті

Жайлап, жа?сылап отыры?ыздар. Ар?алары?ызды т?зу ?ста?ыздар. Ая?, ?олдары?ызды ай?астырмай, тізеге немесе ?стел ?стіне ?ою?а болады.  Дене?ізді бос ?стап, к?зі?ізді ж?мы?ыз.

     Ал енді барлы?ымыз т?нгі ж?лдызды аспан ?лемін к?з алдымыз?а елестетеміз. Ж?лдыздар сан алуан ?са?-?лкен, жары?-к?мескі. Біреулері?ізге бір немесе к?п ж?лдыздар, енді біреулері?ізге сансыз к?п жары? н?ктелер елестейді.

Осы ж?лдыздар арасынан ?зі?ізге е? ?демі жары? ж?лдызды та?дап алы?ыз. Та?да?ан ж?лдызы?ыз?а та?ы да бір ?ара?ызшы, неткен ?ажап, неткен керемет! Енді сол та?да?ан ж?лдызы?ыз?а ?ол жеткізіп, алу?а тырысы?ыз ж?не алу?а тиістісіз. Оны аспан ?лемінен ?олдары?ыз?а алып, алды?ыз?а абайлап ?ойы?ыз, ол сізге ?андай н?рлы шуа? шашып т?р десе?ізші. 

      Осы н?рлы шуа?ты  барлы? ту?ан- туыс?андары?ыз?а, ?стаздары?ыз бен достары?ыз?а, таныстыры?ыз?а ба?ытта?ыз. Ж?лдызды н?рды  уа?ытша ренжісіп ?ал?ан таныстыры?ыз?а да ба?ытта?ыз. Н?р  мен жылу оларды? ж?регін толтырсын.  Осы н?р барлы? жер бетіне тарасын, ол жан- жануарлар, ?сімдіктерге де жетіп, оларды оларды ?з  жылуымен баурасын. «Ойша,  Мен.. Ж?ЛДЫЗДЫ Н?РМЫН, Ж?ЛДЫЗДЫ  Н?Р МЕНІ? ІШІМДЕ. Осындай н?рлы, с?йіспеншілік, тынышты?  жа?дайда с?л болы?ыз».

       Енді  н?рлы ж?лдызды  ?айтадан ?з ж?регі?ізге салып ?ойы?ыз. Н?рлан?ан барша ?лем  сізді? ж?регі?ізде. Ж?регі?ізді осы тамаша жа?дайда са?та?ыз. Біртіндеп к?здері?ізді ашып, бір-бірлері?ізге к?лімде?іздер. Рахмет.

 

«?з ж?лдызы?ды тап!"

Магниттік та?та?а ?з ж?лдыздарыны? суретін салу

 

Ой –тол?аныс: Білгішбекті? с?ра?тары:

-?ыз баланы? ?айырымдылы?ы туралы о?ы?анда ?андай сезімде болды??

-Ертегіні? ?орытынды с?зін м?тіннен тауып о?ы

-Ертегі мазм?нына ??сас ?андай ??гіме айтар еді??

Топпен ж?мыс:

Ертегі мазм?ныны? орналасу ретін ?ой:

Жігітке к?мек

?ария?а ?айырымдылы?

Жетім ?ыз

Жа?сылы??а жа?сылы?

 

Д?птермен  ж?мыс:Венн диаграммасы

К?лме?іздер к?ріге              Ж?лдыздар

Бала, ?ария                               ?ыз

К?рі                                          Жас

К?леді                                     К?мек береді

Баршылы?                              Жо?шылы?

?ке                                           ?айырымды жан

Маза?ын ?ояды                     Молшылы??а кенеледі

С?ра?тар?а ауызша диалог т?рінде жауап алу

-М. Дулатов кім?

-??гіме мен ертегі ?нады ма?

-Саба?тан ?андай ?лгі-?неге алды?дар?

Ба?алау Ж?лдызшалар ар?ылы ба?алау. «Кімде к?п ж?лдызша?»

Кері байланыс(рефлексия) О?ушылар?а стикерлер таратылып, б?гінгі саба??а рефлексия жазбаша т?рде жасалады

 

?й тапсырмасы Ертегіні, м?тінді о?ып, «Орны ауыс?ан ма?алдарды толы?тырып жаз.

К?лме досы?а,                        Кішіге ізет.

?лкенге ??рмет,                    Келер басы?а.

 

Жа?сылы?тан ?йреніп,

Боламыз біз жа?сы адам.

Жаманды?тан жиреніп,

 

?лгі аламыз жа?сыдан.

Саба? ая?талды. Саба??а ?атыс?андары?ыз?а к?п рахмет. Сау болы?ыздар.

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«Сынып: 2 «а» П?ні: ?дебиеттік о?у 2 сынып " К?лме?іздер к?ріге. Ж?лдыздар" »

Ақмола облысы

Еңбекшілдер ауданы

Донской орта мектебі

Бастауыш сынып мұғалімі:

Смагулова Гульмира Каировна

Білімі: жоғары

Санаты: ІСынып: 2 «а» Пәні: Әдебиеттік оқу


Сабақтың тақырыбы: Күлмеңіздер кәріге. М. Дулатов Жұлдыздар Удмурт халық ертегісі


Жалпы мақсаттар: Оқушылар өзгеге жасаған жақсылықтың ерте ме, кеш пе ,алдыңнан шығатынын ұғынады


Әдіс – тәсілдер: жеке, жұппен, топпен


Қолданылатын модульдер: АКТ,СТО, оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, талантты және дарынды балаларлы оқыту, оқытуды басқару және көшбасшылық, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау (белгілеп астын сызып қою)


Оқыту нәтижесі: -оқушылар қазақтың классик ақыны М.Дулатов өмірімен толығырақ танысып, мәтіндегі негізгі идеяны ұғынады.

-әртүрлі ойдамыту стратегиялар арқылы шығармашылық ойлануына өзіндік жұмыс жасап ізденеді


Дерек көздер :Оқулық, қосымша мәліметтер, интерактивті тақта,ұялы телефон,кестелер.


Сабақтың барысы : Ұйымдастыру кезеңі:


Психологиядық дайындық: «Көңілді күн» бейнеролик Би қимылдарын жасайды


Топтарға бөлу. Жұлдызшалар арқылы түстеріне қарай топтарға бөлінеді


Үй жұмысын тексеру Хрестоматиядан «Жаман жолдас» әңгімесін оқып, мазмұны бойынша салған суреттерінен (диафильм)көрме ұйымдастыру

Салып келген суреттерін (диафильм) тақтаға іледі.


Қызығушылығын ояту1. «Кәрілік» сөзіне ой шақыру (кластер құру) жұппен жұмыс


Мағынаны тану-Балалар біз бүгін сендермен Міржақып Дулатовтың «Күлмеңіздер кәріге» әңгімесімен танысамыз.

Міржақып Дулатұлы (1885-1935)-қазақтың аса көрнекті ағартушысы, қоғам қайраткері, ақын, жазушы. Қазіргі Қостанай облысының Жанкелдин ауданына қарасты «Қызбел» ауылында туып өскен. Әкесі шебер адам, ер-тұрман жасап, етік, мәсі іккен. Ал анасы-Дәмеш әнші болған кісі. Әкесі балаларын жастайынан оқуға береді. Алғашқыда бала Міржақып ауыл молдасынан хат таниды. Міржақып анасынан екі жасында, ал әкесінен он екі жасында айырылып, ағасы Асқардың қолында тәрбиеленеді.

Алыстан Алаш десе аттанамын,

Қазақты қазақ десе мақтанамын.

Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ-

Мен неге қазақтықтан сақтанамын?!-деп жырлаған ақын.

Диктофоннан «Күлмеңіздер кәріге» мәтінін тыңдату.

Сөздікпен жұмыс

Келемеж қылу-мазақ ету

Сұрақтар қою:

-Балалар кімге күлді?

-Әкесі не деп ескертті?

-Әкесінің қандай сөзі балаларға әсер етті?

-Өмірде осында балалар бар ма, болса оларға не дер едің?


1.Жұмбақ шешу:

2.Ертегі дегеніміз не?

-Онда біз бүгін сендермен «Жұлдыздар» удмурт халық ертегісімен танысамыз. «Адасқан бөлімдер» Мәтінді 4-бөлікке бөліп, өз орындарына қою


Жұлдыздар

(Удмурт халық ертегісі)

1.Ертеде бір кішкентай қыз сегіз жасында әке-шешесінен бірдей айырылып, тұл жетім қалыпты. Көнетоз көйлегі мен бір жапырақ орамалынан басқа киімі, ішерге асы жоқ екен. Қыз ел кезіп, қайыр сұрауға мәжбүр болыпты.


2.Бір қайырымды жан оған қатқан нан ұсыныпты. Қыз қақпадан шыға бергенде, бір қария жолығып:

-Қызым, қарным қатты ашып тұр. Наныңнан берші,- дейді.

Қыз нанын түгел ұсынып:


3.-Алыңыз ата! Ас болсын!-депті де кете барыпты.

Қараңғы түсіп, ымырт үйірілген кезде алдынан бір жас жігіт шығыпты.

-Басым тоңып барады, орайтын бірдеңе берші,-депті. Қыз басындағы орамалын ұсыныпты.


4.Ол ары қарай жүре бергенде, жан-жағына жұлдыздар шашырап, күміс теңгелерге айнала бастапты.

«Өзгеге жасаған жақсылығың ерте ме, кеш пе, алдыңнан шығады» деген сөз рас екен.


Мәтінді толығымен айтып беру

Сөздікпен жұмыс:

Тұл жетім-ата-анасы, ешкімі жоқ

Ымырт үйірілу-кеш бату

Сергіту сәті: Тыныштық сәті

Жайлап, жақсылап отырыңыздар. Арқаларыңызды түзу ұстаңыздар. Аяқ, қолдарыңызды айқастырмай, тізеге немесе үстел үстіне қоюға болады. Денеңізді бос ұстап, көзіңізді жұмыңыз.

Ал енді барлығымыз түнгі жұлдызды аспан әлемін көз алдымызға елестетеміз. Жұлдыздар сан алуан ұсақ-үлкен, жарық-көмескі. Біреулеріңізге бір немесе көп жұлдыздар, енді біреулеріңізге сансыз көп жарық нүктелер елестейді.

Осы жұлдыздар арасынан өзіңізге ең әдемі жарық жұлдызды таңдап алыңыз. Таңдаған жұлдызыңызға тағы да бір қараңызшы, неткен ғажап, неткен керемет! Енді сол таңдаған жұлдызыңызға қол жеткізіп, алуға тырысыңыз және алуға тиістісіз. Оны аспан әлемінен қолдарыңызға алып, алдыңызға абайлап қойыңыз, ол сізге қандай нұрлы шуақ шашып тұр десеңізші.

Осы нұрлы шуақты барлық туған- туысқандарыңызға, ұстаздарыңыз бен достарыңызға, таныстырыңызға бағыттаңыз. Жұлдызды нұрды уақытша ренжісіп қалған таныстырыңызға да бағыттаңыз. Нұр мен жылу олардың жүрегін толтырсын. Осы нұр барлық жер бетіне тарасын, ол жан- жануарлар, өсімдіктерге де жетіп, оларды оларды өз жылуымен баурасын. «Ойша, Мен.. ЖҰЛДЫЗДЫ НҰРМЫН, ЖҰЛДЫЗДЫ НҰР МЕНІҢ ІШІМДЕ. Осындай нұрлы, сүйіспеншілік, тыныштық жағдайда сәл болыңыз».

Енді нұрлы жұлдызды қайтадан өз жүрегіңізге салып қойыңыз. Нұрланған барша әлем сіздің жүрегіңізде. Жүрегіңізді осы тамаша жағдайда сақтаңыз. Біртіндеп көздеріңізді ашып, бір-бірлеріңізге күлімдеңіздер. Рахмет.


«Өз жұлдызыңды тап!"

Магниттік тақтаға өз жұлдыздарының суретін салу


Ой –толғаныс: Білгішбектің сұрақтары:

-Қыз баланың қайырымдылығы туралы оқығанда қандай сезімде болдың?

-Ертегінің қорытынды сөзін мәтіннен тауып оқы

-Ертегі мазмұнына ұқсас қандай әңгіме айтар едің?

Топпен жұмыс:

Ертегі мазмұнының орналасу ретін қой:

Жігітке көмек

Қарияға қайырымдылық

Жетім қыз

Жақсылыққа жақсылық


Дәптермен жұмыс:Венн диаграммасы

Күлмеңіздер кәріге Жұлдыздар

Бала, қария Қыз

Кәрі Жас

Күледі Көмек береді

Баршылық Жоқшылық

Әке Қайырымды жан

Мазағын қояды Молшылыққа кенеледі

Сұрақтарға ауызша диалог түрінде жауап алу

-М. Дулатов кім?

-Әңгіме мен ертегі ұнады ма?

-Сабақтан қандай үлгі-өнеге алдыңдар?

Бағалау Жұлдызшалар арқылы бағалау. «Кімде көп жұлдызша?»

Кері байланыс(рефлексия) Оқушыларға стикерлер таратылып, бүгінгі сабаққа рефлексия жазбаша түрде жасалады


Үй тапсырмасы Ертегіні, мәтінді оқып, «Орны ауысқан мақалдарды толықтырып жаз.

Күлме досыңа, Кішіге ізет.

Үлкенге құрмет, Келер басыңа.


Жақсылықтан үйреніп,

Боламыз біз жақсы адам.

Жамандықтан жиреніп,


Үлгі аламыз жақсыдан.

Сабақ аяқталды. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 2 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Сынып: 2 «а» П?ні: ?дебиеттік о?у 2 сынып " К?лме?іздер к?ріге. Ж?лдыздар"

Автор: Смагулова Гульмира Каировна

Дата: 14.02.2015

Номер свидетельства: 173185


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства