kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

?аза? тілі п?нінен "С?з таптары" та?ырыбы бойынша саба? жоспары

Нажмите, чтобы узнать подробности

 «Глазунов орта мектебі» ММ

Ашы? саба?ты? та?ырыбы:

«С?з таптары»

П?ні: математика

Сыныбы: 4 «Б»

М??алімі: Ар?ынбек ?сем Сабыржан?ызы

2014 ж

К?ні: 10.12.2014 ж

Сыныбы: 4 «Б»

М??алімі: Ар?ынбек ?.С.

П?ні: ?аза? тілі

Та?ырыбы: С?з таптары

Ма?саты:

 1. Білімділік. О?ушылар?а с?з таптары туралы толы? м?лімет беру, оларды? айырмашылы?тарын т?сіндіру.
 2. Дамытушылы?. О?ушыларды? саба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру.
 3. Т?рбиелік. Д?птерде ж?не та?тада д?рыс жазу ережелерін са?тау?а, топпен ж?мыс жасау барысында бір-бірін сыйлау?а т?рбиелеу.

Саба?ты? т?рі: д?ст?рден тыс

Саба?ты? типі: жа?а материалды ме?герту

?діс-т?сілдері: топты? ж?мыс, к?рнекілік, т?сіндіру, постер ?дісі, ??гімелесу, ба?даршам ?дісі, ?зін-?зі ба?алау.

Формасы: топты?, жеке

П?наралы? байланыс: д?ниетану

К?рнекіліктері: интербелсенді та?та, флипчарт,  топ?а б?лінуге арнал?ан ?лестірмелі ?има?а?аздар, жеке тапсырмалар жазыл?ан ?има ?а?аздар, ребус, с?зж?мба?

Саба?ты? барысы:

Кезе?дері

Уа?ыты (мин)

Барысы (мазм?ны)

1.?йымдастыру кезе?і

Психологиялы? дайынды?

Топ?а б?ліну

?ткенді пысы?тау

Ребус

2.Жа?а саба??а дайынды?

5 мин

Шатты? ше?берін ??ру. Барлы?ымыз ше?берге т?райы?. К??іл-к?йлері? ?алай? Б?гінгі саба??а дайынбыз ба?

Берсе? дос?а ?ол ?шын,

Досы? сыйлар сол ?шін.

Бізде араз болмаймыз

Досты?ты ?ркез ?олдаймыз.

Саба?ымызда да досты?ты са?тайы?.

Топ?а б?ліну. ?азір сіздерге ?има ?а?аздар таратамын.

Біріккен с?здер – 1топ,

?ос с?здер – 2 топ,

?ыс?ар?ан с?здер – 3 топ.

са?ырау??ла? (не?), Аман?ара?ай (не?), ?ділхан (кім?), Алатау(не?).

Екі-?шеуден(нешеуден?) таратылды, ?йір-?йір (?анша?) жыл?ылар, т?п-т?зу (?андай?) а?аштар.

Медпункт(не?), ?МУ, «Глазунов ОМ» ММ.

?р о?ушы ?зіні? с?здерін о?иды. К?рделі с?зді? ?айсысына жатады? ?андай с?ра??а жауап береді? ?андай екі т?бірден ??ралып т?р? ?айталанып жасал?ан ба, ?осарланып жасал?ан ба? ?андай т?сілмен ?ыс?артыл?ан? Толы? бол?анда ?алай болады?

?р топ ?здеріні? топ басшыларын та?айындасын, сіздерге ба?алау пара?тары?ды беремін. Топта?ы балаларды? аттарын жазамыз.

Топ ережесімен, ба?алау пара?ыны? ж?мысымен таныстыру.

?р тапсырма?а белгілі бір уа?ыт ?ана беріледі. ?пай ?ою барысына дейін ?лгермесек, немесе тапсырма орындау кезінде шуласа?  ?пай санын кемітеміз.

Б?гінгі саба?ымызда біз ?останайды? аудандарына сапар?а шы?амыз.

?амысты, Жіті?ара, Денисов, Таран, ?арабалы?, Федоров,  Ме?ді?ара, ?зынк?л, Сарык?л, Алтынсарин, ?арасу, Амангелді, Жангелдин, Наурызым, ?улиек?л, ?останай аудандарына саяхат.

Ендеше, б?л аудандарды? барлы?ына барып келуге ?лгеру ?шін бізге жылдамды?ы тез к?лік ?ажет. (Автобус, пойыз, газель, же?іл машина). Же?іл машина?а барлы?ымыз сыймаймыз, сонды?тан, газельді та?дайы?.

?амысты ауданы бізге ребус дайындап ?ойыпты.

Ребус.

Санды?, к, табан, пони, та?та, сары.

С?з таптары

Сонымен, ?тетін та?ырыбымыз – С?з таптары.

Б?гінгі саба?та с?з таптарын еске т?сіріп, жа?а та?ырып ретінде т?сіндіруіміз ?ажет.

Тамаша, балалар. Ба?алау пара?ына ?амысты ауданы бойынша ?пай ?оямыз.

Жіті?ара ауданы с?ра?тар дайындап ?ойыпты.

О?ай с?ра?тар ?ойылады.

1-топ: ?аза? тілінде неше с?з таптары бар? (9).

2-топ: С?з таптарын атап ?т. (Зат, сын, сан есім, етістік, есімдік, ?стеу, шылау, ода?ай, еліктеуіш с?з)

3-топ: Бастауыш сыныпта негзігі ?андай с?з таптарын білуіміз ?ажет? (Зат, сын, сан есім, етістік)

Ба?алау пара?тарына с?ра??а жауап берген о?ушы?а ?пайларын ?оямыз.

Жа?сы. Ал, енді Денисов ауданына аттанайы?.

3.Жа?а материалды ме?герту

Жа?а саба?ты т?сіндіру бойынша пысы?тау

5 мин

Денисов ауданы жа?а та?ырыпты т?сіндіру тапсырмасын дайындап ?ойыпты.

Топ басшылары та?тада?ы суреттермен жа?а та?ырыпты т?сіндіреді.

1-топ: Зат есім. Етістік.

2-топ: Сан есім

3-топ: Сын есім

?те жа?сы.

Жарайсы?дар, балалар. Б?гінгі жа?а та?ырыпты т?сіндіру – Денисов ауданы бойынша ?пай санын ?ойып шы?амыз.

Таран ауданы бізге тапсырма дайындап ?ойыпты.  

Та?тада с?здер араласып берілген. Оларды ?зіні? тобына топтастыру ?ажет.

Зат есім     Сан есім   Сын есім   Етістік

Тал?ат, Аман?ара?ай, ?ызылды-жасылды, ?п-?лкен, то?ыз, ж?з он бес, айтты, ?оз?алады, та? ?ала ?арады, керемет. 

Д?птермен ж?мыс

Ба?даршам ?дісі

Постермен ж?мыс

7 мин

?арабалы? ауданы да келдік. М?нда біз д?птермен ж?мыс жасаймыз.

Д?птерімізді ашамыз. Б?гінгі к?нді, сынып ж?мысын, та?ырыпты жазамыз.

?олымыз орнында,

Ая?ымыз орнында.

Ар?амыз ?ашанда т?зу

Ма?сатымыз ?демі жазу

Жатты?уларды  орындамас б?рын, к?ндегідей ба?даршам т?стерін к?теруді ?мытпаймыз. Жатты?уды толы? т?сінсек, жасыл; жартылай т?сінсек, сары; м?лде т?сінбей ?алса?, ?ызыл т?сті к?тереміз.

2-жатты?у. Айнала?а ?ара. Сыныпта сені кімдер ж?не нелер ?оршап т?р?

1-топ: Адамдар мен б?лме заттары.

2-топ: О?у ??ралдары мен п?н атаулары.

3-топ: Ж?мыс т?рлері мен адамны? к??іл к?йлері.

Д??гелек тобы(Біріккен с?здер) І-топ:

Адамдар мен б?лме заттары: м??алім, ?ыздар, ?лдар, ?она?тар, та?та, парта, орынды?, бор.

Тікт?ртб?рыш тобы(?ос с?здер) ІІ-топ:

О?у ??ралдары, п?н атаулары: о?улы?, д?птер, ?алам, ?арындаш, сыз?ыш, ?аза? тілі, д?ниетану.

?шб?рыш тобы (?ыс?ар?ан с?здер) 

ІІІ-топ:

Ж?мыс т?рлері, к??іл-к?йлер: жатты?у, сергіту с?ті, ребус, ?уаныш, реніш, к?лкі.

?р топтан баяндаушы постерді та?та?а іліп, жаз?ан с?здерін ?ыс?аша айтып ?теді.

Ба?алау пара?тарына ?пай сандарын ?оямыз.

?те жа?сы, балалар!

Сергіту с?ті

1 мин

Федоров ауданы.

?ол?а арнал?ан жатты?у жасау.

Жаза-жаза жазуды

Талып ?алды ?олымыз

Бой сергітіп алайы?

?айта жазу жазайы?.

Федоров ауданында бір сергіп алды?.

Топты? ж?мыс

Сергіту с?ті

8 мин

Ме?ді?ара ауданы. Ме?ді?ара ауданында   3-жатты?уды орындауымыз керек.

3-жатты?у. ?рбір зат есімге ?имылды білдіретін с?здерді к?бірек та?дап жаз.

Д??гелек тобы(Біріккен с?здер) І-топ:

Бала, ??с

Тікт?ртб?рыш тобы(?ос с?здер) ІІ-топ:

Балы?, кітап

?шб?рыш тобы (?ыс?ар?ан с?здер) 

ІІІ-топ:

?ар, а?аш

3-жатты?у бойынша ба?алау пара?ын толтырамыз.

?зынк?л мен Сарык?л аудандарына тез барып, ?рі ?арай ?оз?алуымыз керек. Ол ?шін ая?ымызды ?демілеп жатты?тырайы?.

Ая??а арнал?ан жатты?у жасау. (Видео )

Жарайсы?дар, балалар! Ал, енді Алтынсарин ауданына да келдік.

4-жатты?у. Ертегіні о?ы. Сын есімдерді байланысып т?р?ан зат есіммен бірге теріп жаз.

Б?тен ?й, жа?а б?те?ке, ?с?ынсыз ая?киімдер, т?р ?й, салпы ауыз етік, ??ныс б?те?ке, мыжырай?ан пима, ескі-??с?ы ая?киімдер.

4-жатты?у  бойынша ба?алау пара?ын толтырып, ?орытындылаймыз.

Сергіту с?ті

2 мин

?арасу ауданында бойымызды сергіту ?шін, орнымыздан т?рып жатты?улар жасайы?.

«??растыр» ойыны

3 мин

Амангелді мен Жангелді аудандары.

«??растыр» ойыны. ?р топ?а ?има ?а?аздар таратылады. Б?л ?ріптерді? арасынан с?здер ??растырамыз. ?й ??растыру.

Жарайсы?дар! Амангелді мен Жангелді аудандарында ойын жа?сы екен, ия, балалар?

«??растыр» ойыны бойынша ба?аларын ?ойып шы?амыз.

4.Бекіту

5 мин

Наурызым ауданында бізге тест тапсырмасы беріліпті.

 1. ?аза? тілінде неше с?з таптары бар?

А) 4       ?) 5    Б)  9

 

 1. Киіз ?й – к?ші-?он?а ?олайлы баспана. Етістікті белгіле

А) киіз ?й    ?) баспана    Б) к?ші-?он

 

 1. О?у – инемен ??ды? ?аз?андай. Зат есімді белгіле.

А) о?у       ?) ??ды?    Б)  инемен

 

 1. Алтын д?нді ?аласы бар,

А? к?містей даласы бар.

?ле? шума?тарынан сын есімді белгіле.

А) д?нді, к?містей     

?) бар  

Б)  алтын д?нді, а? к?містей

 

 1. Сан есімні? с?ра?тарын к?рсет

А) ?андай? ?ай?   

?) кім? Не?   

Б) ?анша? Неше?

 

1 – Б.  2 – ?.  3 – А.  4 – Б.  5 – Б.

5 – «5»

4 – «4»

3 – «3»

2-1 – «2»

Тест бойынша ?орытындыларын айтып ?тейік. Ба?алау пара?ына ?пай сандарын ?оямыз.

5.Ба?алау

2 мин

?улиек?л ауданында біз ?зімізді? ба?амызды айтып ?тейік.

?ане, топ басшылары орындарынан т?рып тобында?ы о?ушыларды? ба?асын айтып жіберсін.

6.?й тапсырмасын беру

1 мин

Мінеки, ?зімізді? ?останай ауданына жеттік.

?йге тапсырма: 81 бет. 5-жатты?у.

К?нделігімізді ашып, ?й ж?мысын жазамыз.

7.?орытынды

2 мин

Сендерді? алдары?да ашы? к?н, б?лтты к?н, б?лттар жатыр.

Б?гін саба?та «мен барлы? тапсырмаларды жа?сы орындадым, саба??а жа?сы ?атыстым» десек, ашы? к?нді, егер «мен б?гін кей тапсырманы д?рыс орындамады, біра? барлы? тапсырманы жа?сы орындау?а тырыстым» десек, б?лтты к?нді, егер «мен б?гінгі саба?та к?п тапсырманы д?рыс орындамадым» десек б?лтты  та?та?а ілеміз.

Б?гінгі саба? ?на?ан болса жасыл т?сті, шамалы ?на?ан болса сары т?сті, м?лде ?нама?ан болса ?ызыл т?сті к?тереміз.

Тамаша, осымен саба?ымыз ая?талды.

Просмотр содержимого документа
«?аза? тілі п?нінен "С?з таптары" та?ырыбы бойынша саба? жоспары »

«Глазунов орта мектебі» ММ

Ашық сабақтың тақырыбы:


«Сөз таптары»

Пәні: математика


Сыныбы: 4 «Б»


Мұғалімі: Арғынбек Әсем Сабыржанқызы


2014 ж


Күні: 10.12.2014 ж

Сыныбы: 4 «Б»

Мұғалімі: Арғынбек Ә.С.

Пәні: қазақ тілі

Тақырыбы: Сөз таптары

Мақсаты:

 1. Білімділік. Оқушыларға сөз таптары туралы толық мәлімет беру, олардың айырмашылықтарын түсіндіру.

 2. Дамытушылық. Оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттыру.

 3. Тәрбиелік. Дәптерде және тақтада дұрыс жазу ережелерін сақтауға, топпен жұмыс жасау барысында бір-бірін сыйлауға тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: дәстүрден тыс

Сабақтың типі: жаңа материалды меңгерту

Әдіс-тәсілдері: топтық жұмыс, көрнекілік, түсіндіру, постер әдісі, әңгімелесу, бағдаршам әдісі, өзін-өзі бағалау.

Формасы: топтық, жеке

Пәнаралық байланыс: дүниетану

Көрнекіліктері: интербелсенді тақта, флипчарт, топқа бөлінуге арналған үлестірмелі қимақағаздар, жеке тапсырмалар жазылған қима қағаздар, ребус, сөзжұмбақ


Сабақтың барысы:


Кезеңдері

Уақыты (мин)

Барысы (мазмұны)

1.Ұйымдастыру кезеңіПсихологиялық дайындық

Топқа бөліну


Өткенді пысықтау


Ребус

2.Жаңа сабаққа дайындық


5 мин

Шаттық шеңберін құру. Барлығымыз шеңберге тұрайық. Көңіл-күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба?

Берсең досқа қол ұшын,

Досың сыйлар сол үшін.

Бізде араз болмаймыз

Достықты әркез қолдаймыз.


Сабағымызда да достықты сақтайық.


Топқа бөліну. Қазір сіздерге қима қағаздар таратамын.

Біріккен сөздер – 1топ,

Қос сөздер – 2 топ,

Қысқарған сөздер – 3 топ.


саңырауқұлақ (не?), Аманқарағай (не?), Әділхан (кім?), Алатау(не?).

Екі-үшеуден(нешеуден?) таратылды, үйір-үйір (қанша?) жылқылар, түп-түзу (қандай?) ағаштар.

Медпункт(не?), ҚМУ, «Глазунов ОМ» ММ.

Әр оқушы өзінің сөздерін оқиды. Күрделі сөздің қайсысына жатады? Қандай сұраққа жауап береді? Қандай екі түбірден құралып тұр? Қайталанып жасалған ба, қосарланып жасалған ба? Қандай тәсілмен қысқартылған? Толық болғанда қалай болады?


Әр топ өздерінің топ басшыларын тағайындасын, сіздерге бағалау парақтарыңды беремін. Топтағы балалардың аттарын жазамыз.

Топ ережесімен, бағалау парағының жұмысымен таныстыру.


Әр тапсырмаға белгілі бір уақыт қана беріледі. Ұпай қою барысына дейін үлгермесек, немесе тапсырма орындау кезінде шуласақ ұпай санын кемітеміз.


Бүгінгі сабағымызда біз Қостанайдың аудандарына сапарға шығамыз.

Қамысты, Жітіқара, Денисов, Таран, Қарабалық, Федоров, Меңдіқара, Ұзынкөл, Сарыкөл, Алтынсарин, Қарасу, Амангелді, Жангелдин, Наурызым, Әулиекөл, Қостанай аудандарына саяхат.

Ендеше, бұл аудандардың барлығына барып келуге үлгеру үшін бізге жылдамдығы тез көлік қажет. (Автобус, пойыз, газель, жеңіл машина). Жеңіл машинаға барлығымыз сыймаймыз, сондықтан, газельді таңдайық.

Қамысты ауданы бізге ребус дайындап қойыпты.

Ребус.

Сандық, көз, табан, пони, тақта, сары.

Сөз таптары

Сонымен, өтетін тақырыбымыз – Сөз таптары.

Бүгінгі сабақта сөз таптарын еске түсіріп, жаңа тақырып ретінде түсіндіруіміз қажет.

Тамаша, балалар. Бағалау парағына Қамысты ауданы бойынша ұпай қоямыз.

Жітіқара ауданы сұрақтар дайындап қойыпты.

Оңай сұрақтар қойылады.

1-топ: Қазақ тілінде неше сөз таптары бар? (9).

2-топ: Сөз таптарын атап өт. (Зат, сын, сан есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, одағай, еліктеуіш сөз)

3-топ: Бастауыш сыныпта негзігі қандай сөз таптарын білуіміз қажет? (Зат, сын, сан есім, етістік)

Бағалау парақтарына сұраққа жауап берген оқушыға ұпайларын қоямыз.


Жақсы. Ал, енді Денисов ауданына аттанайық.


3.Жаңа материалды меңгерту
Жаңа сабақты түсіндіру бойынша пысықтау
5 мин

Денисов ауданы жаңа тақырыпты түсіндіру тапсырмасын дайындап қойыпты.

Топ басшылары тақтадағы суреттермен жаңа тақырыпты түсіндіреді.

1-топ: Зат есім. Етістік.

2-топ: Сан есім

3-топ: Сын есім


Өте жақсы.

Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі жаңа тақырыпты түсіндіру – Денисов ауданы бойынша ұпай санын қойып шығамыз.


Таран ауданы бізге тапсырма дайындап қойыпты.

Тақтада сөздер араласып берілген. Оларды өзінің тобына топтастыру қажет.

Зат есім Сан есім Сын есім Етістік

Талғат, Аманқарағай, қызылды-жасылды, үп-үлкен, тоғыз, жүз он бес, айтты, қозғалады, таң қала қарады, керемет.

Дәптермен жұмыс
Бағдаршам әдісі

Постермен жұмыс

7 мин

Қарабалық ауданы да келдік. Мұнда біз дәптермен жұмыс жасаймыз.

Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күнді, сынып жұмысын, тақырыпты жазамыз.

Қолымыз орнында,

Аяғымыз орнында.

Арқамыз қашанда түзу

Мақсатымыз әдемі жазу


Жаттығуларды орындамас бұрын, күндегідей бағдаршам түстерін көтеруді ұмытпаймыз. Жаттығуды толық түсінсек, жасыл; жартылай түсінсек, сары; мүлде түсінбей қалсақ, қызыл түсті көтереміз.


2-жаттығу. Айналаңа қара. Сыныпта сені кімдер және нелер қоршап тұр?

1-топ: Адамдар мен бөлме заттары.

2-топ: Оқу құралдары мен пән атаулары.

3-топ: Жұмыс түрлері мен адамның көңіл күйлері.


Дөңгелек тобы(Біріккен сөздер) І-топ:

Адамдар мен бөлме заттары: мұғалім, қыздар, ұлдар, қонақтар, тақта, парта, орындық, бор.


Тіктөртбұрыш тобы(Қос сөздер) ІІ-топ:

Оқу құралдары, пән атаулары: оқулық, дәптер, қалам, қарындаш, сызғыш, қазақ тілі, дүниетану.


Үшбұрыш тобы (Қысқарған сөздер)

ІІІ-топ:

Жұмыс түрлері, көңіл-күйлер: жаттығу, сергіту сәті, ребус, қуаныш, реніш, күлкі.


Әр топтан баяндаушы постерді тақтаға іліп, жазған сөздерін қысқаша айтып өтеді.

Бағалау парақтарына ұпай сандарын қоямыз.

Өте жақсы, балалар!

Сергіту сәті

1 мин

Федоров ауданы.

Қолға арналған жаттығу жасау.

Жаза-жаза жазуды

Талып қалды қолымыз

Бой сергітіп алайық

Қайта жазу жазайық.

Федоров ауданында бір сергіп алдық.

Топтық жұмыс

Сергіту сәті


8 мин

Меңдіқара ауданы. Меңдіқара ауданында 3-жаттығуды орындауымыз керек.

3-жаттығу. Әрбір зат есімге қимылды білдіретін сөздерді көбірек таңдап жаз.

Дөңгелек тобы(Біріккен сөздер) І-топ:

Бала, құс


Тіктөртбұрыш тобы(Қос сөздер) ІІ-топ:

Балық, кітап


Үшбұрыш тобы (Қысқарған сөздер)

ІІІ-топ:

Қар, ағаш


3-жаттығу бойынша бағалау парағын толтырамыз.


Ұзынкөл мен Сарыкөл аудандарына тез барып, әрі қарай қозғалуымыз керек. Ол үшін аяғымызды әдемілеп жаттықтырайық.

Аяққа арналған жаттығу жасау. (Видео )


Жарайсыңдар, балалар! Ал, енді Алтынсарин ауданына да келдік.


4-жаттығу. Ертегіні оқы. Сын есімдерді байланысып тұрған зат есіммен бірге теріп жаз.

Бөтен үй, жаңа бәтеңке, ұсқынсыз аяқкиімдер, төр үй, салпы ауыз етік, құныс бәтеңке, мыжырайған пима, ескі-құсқы аяқкиімдер.


4-жаттығу бойынша бағалау парағын толтырып, қорытындылаймыз.

Сергіту сәті

2 мин

Қарасу ауданында бойымызды сергіту үшін, орнымыздан тұрып жаттығулар жасайық.

«Құрастыр» ойыны

3 мин

Амангелді мен Жангелді аудандары.

«Құрастыр» ойыны. Әр топқа қима қағаздар таратылады. Бұл әріптердің арасынан сөздер құрастырамыз. Үй құрастыру.

Жарайсыңдар! Амангелді мен Жангелді аудандарында ойын жақсы екен, ия, балалар?

«Құрастыр» ойыны бойынша бағаларын қойып шығамыз.

4.Бекіту

5 мин

Наурызым ауданында бізге тест тапсырмасы беріліпті.


 1. Қазақ тілінде неше сөз таптары бар?

А) 4 Ә) 5 Б) 9


 1. Киіз үй – көші-қонға қолайлы баспана. Етістікті белгіле

А) киіз үй Ә) баспана Б) көші-қон


 1. Оқу – инемен құдық қазғандай. Зат есімді белгіле.

А) оқу Ә) құдық Б) инемен


 1. Алтын дәнді қаласы бар,

Ақ күмістей даласы бар.

Өлең шумақтарынан сын есімді белгіле.

А) дәнді, күмістей

Ә) бар

Б) алтын дәнді, ақ күмістей


 1. Сан есімнің сұрақтарын көрсет

А) қандай? Қай?

Ә) кім? Не?

Б) қанша? Неше?


1 – Б. 2 – Ә. 3 – А. 4 – Б. 5 – Б.

5 – «5»

4 – «4»

3 – «3»

2-1 – «2»


Тест бойынша қорытындыларын айтып өтейік. Бағалау парағына ұпай сандарын қоямыз.

5.Бағалау

2 мин

Әулиекөл ауданында біз өзіміздің бағамызды айтып өтейік.

Қане, топ басшылары орындарынан тұрып тобындағы оқушылардың бағасын айтып жіберсін.


6.Үй тапсырмасын беру

1 мин

Мінеки, өзіміздің Қостанай ауданына жеттік.

Үйге тапсырма: 81 бет. 5-жаттығу.

Күнделігімізді ашып, үй жұмысын жазамыз.

7.Қорытынды

2 мин

Сендердің алдарыңда ашық күн, бұлтты күн, бұлттар жатыр.

Бүгін сабақта «мен барлық тапсырмаларды жақсы орындадым, сабаққа жақсы қатыстым» десек, ашық күнді, егер «мен бүгін кей тапсырманы дұрыс орындамады, бірақ барлық тапсырманы жақсы орындауға тырыстым» десек, бұлтты күнді, егер «мен бүгінгі сабақта көп тапсырманы дұрыс орындамадым» десек бұлтты тақтаға ілеміз.

Бүгінгі сабақ ұнаған болса жасыл түсті, шамалы ұнаған болса сары түсті, мүлде ұнамаған болса қызыл түсті көтереміз.

Тамаша, осымен сабағымыз аяқталды.

Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 4 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
?аза? тілі п?нінен "С?з таптары" та?ырыбы бойынша саба? жоспары

Автор: Ар?ынбек ?сем Сабыржан?ызы

Дата: 29.10.2015

Номер свидетельства: 245340

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства