kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Внеклассное мероприятие.Мени? Отаным-?аза?стан.

Нажмите, чтобы узнать подробности

Т?стап ж?ремін. Абай, Ма?жан, М??а?али жыр жазып, Ана тілім, м??гі жаса, тілегім! Мейірхан: Ана тілі? ары? б?л, ?яты? боп т?р бетте. ?зге тілді? б?рін біл, ?з тілі?ді ??рметте. А?ниет: Ана тілім – ?мірдегі тірегім, Ш?барланса ауырады ж?регім. Ана тілім – ма?танышым ?р кезде, М?ртебе?ді биік ?стап ж?ремін. «Отан» туралы. А?н?р: Д?ниеде не ?ымбат? Алтын ?я? – Отан ?ымбат. ??т, береке? – ата? ?ымбат. Аймалайтын апа? ?ымбат. Мейірімді ана? ?ымбат. Б?рінен де ?ят пен ар ?ымбат. Амина: Атам, ?жем, ?кем, анам- Т?ртеуі де Отан ма?ан. Т?ртеуі де «ботам» дейді, Ер азамат атан дейді. Ма?танамын Отаныммен. 11. «Ма?алды жал?астыр» ойыны. 1. Ту?ан жердей жер болмас, Ту?ан елдей ел болмас. 2. Отан оттан да ысты?. 3. Отан ?шін от?а т?с, к?ймейсі?. 4. Елімні? басы болмасам да, Сайыны? тасы болайын. 5. Отансыз адам, Ормансыз б?лб?л. 6. Отанды с?ю – ана?ды с?юмен те?. 7. ?нер алды – ?ызыл тіл. 8. Тілге деген ??рмет – елге деген ??рмет. 9. Е? ащы да – тіл, Е? т?тті де – тіл. Е? ж?мса? та – тіл. 12. Елбасымыз Н.?.Назарбаев ?рдайым халы?пен бірге, ол ?з хал?ына ?лкен ?ам?орлы? к?рсетеді. М?ндай к?шбасшымыз бар бізді? болаша?ымыз ай?ын. Т?уелсіз ?аза?стан – елім мені?! ?азыналы ?аратау – ту?ан елім. А?са?ан еркіндігі? м??гі болсын. Г?лденіп, к?ркейе бер, ту?ан елім! Б?рі бірге: А?а ?рпа?ты? арманы мен ма?саты, Ал?а бастап биіктерге б?ратын. Мына біздер болаша?ты ??ратын, Мына біздер болаша?та т?ратын. 13.Топтастыру: Би. «?збек биі». Бекіту. Т?рбие са?аты Саба?ты? та?ырыбы: «Мені? Отаным ?аза?стан». Ма?саты: 1. Жас ?рпа?ты Отанын с?юге, елімізді? р?міздерін ?астерлеуге, бай- ?уатты ел екендігін ма?тан етуге ?йретіп, ту?ан еліне, жеріне деген с?йіспеншілігін арттыру. 2. Ойларын ж?йелі т?рде жеткізе білу, шы?армашылы?пен ж?мыс жасап, м?нерлеп ?ле? о?ып, ма?ынасын т?сіне білу да?дыларын дамыту. 3. Отанын, ту?ан жерін ?ор?ай білуге, хал?ымызды? талантты а?ын- дарыны? ?ле?дері мен ата-бабаларымызды? ?неге етіп ?алдыр?ан даналы? с?здері ар?ылы о?ушыларды ?лтжандылы??а, атамекенін к?зді? ?арашы?ындай са?тай білуге патриотты? сезімге т?рбиелеу. К?рнекілік: Елбасы суреті, ?аза?стан Республикасыны? мемлекеттік р?міздері, суреттер, ?анатты с?здер, слайд. ?дісі: с?ра?-жауап, т?сіндіру. Саба?ты? барысы: 1. ?йымдастыру кезе?і. 2. Психологиялы? дайынды? (?зін-?зі тану п?німен байланыстыру). «Шатты?» ше?бері. Бір ша?ыра? астында, ?аза?станда т?рамыз. Бірге сайран ??рамыз, Бір ?йде біз т?рамыз. ??т, береке – ша?ыра?, Орын ал?ан ол т?рде. Билігім ?з ?олымда, Еркіндігім – елімні?. 3. Бізді? Отанымыз – ?аза?стан. Мемлекетіміз т?уелсіздік ал?алы ?аза?стан Республикасыны? жетістіктері ?суде. ?аза?стан Республикасы 1991 жылы 16-желто?санда ?зіні? т?уелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Осы ?ткен жылдарымыз?а ?араса?, ?р жылды? ?з шежіресі, сыры, тарихы, ?асиеті бар. ?аза?станды мекендеген барлы? халы?тарды? ?лтты? м?дениетін к?ркейтіп, бірлігі мен ынтыма?ын жарастырып отыр?ан ?лы елміз. Осы?ан орай «Мені? Отаным – ?аза?стан» атты т?рбие са?атымызды бастаймыз. 4. А?ниет: Армысыздар! ?адірлі де ?ла?атты ?стаздар. ?ош келіпсіздер б?гінгі т?рбие са?атына, бас иіп с?лем бердік барша?ыз?а. Мейрхан: Елімізді? атын айтсам – ?аза?стан! Жерімізді? атын айтсам – ?аза?стан! ?ойнауы, ?азынасы тол?ан мекен, Байлы?ымды айтсам – ?аза?стан! ?абылбек: ?аза?стан – бабамнан ?ал?ан м?ра, Сенбейсі? бе даламнан бар да с?ра. Ел мен жерді д?шпан?а таптатпа?ан, Батырларым демесем болар к?н?. 5. М??алім: Балалар «Отан» дегеніміз не? 1-о?ушы: Отан дегеніміз – адамны? туып-?скен жері, ту?ан-туыс?андарымен, жа?ындарымен бірге т?ратын атамекен. 2-о?ушы: Бізді? Отанымыз – ?аза?стан Республикасыны? жері ?те ке?. Биік таулар, ?лкен ?зендер, к?лдер бар. Республикамыз ?сімдікке, жануарлар?а, ?азба байлы??а бай. 3-о?ушы: Отаным мені? ке?-байта?, ?рі бай. Онда ?р т?рлі халы?тар т?рады. Олар бір-бірімен дос. ?аза? хал?ы ешуа?ытта со?ыс тілемейді, бейбітшілік ?шін к?реседі. М??алім: ?аза? хал?ы с?з ?адірін білген, ?асиетті с?зді ?адірлеп, аузынан тастамай, ?неге ретінде данышпанды?ын, ?ле? ?рнектерімен ?рнектеп тере? ма?ыналы с?з ?нері ар?ылы, ?ле?-жырымен, т?лім-т?рбиелік зор ойлар айта білген. ?аза?ты? ма?ал-м?телдеріні? айтары – ?сиет, ?ла?ат, т?лім, парасат. 6. С?ра??а жауап алу. 1. Балалар біз ?ай Республикада т?рамыз? 2. Астанамыз ?ай ?ала? 3. Мемлекеттік тіліміз ?ай тіл? 4. Елімізді? р?міздерін ата?дар. 5. Президентіміз кім? 6. Біз ?ай ?алада т?рамыз. 7. Мектебіміз ?алай аталады? 7. Отан, ?аза?стан, ту?ан жер, Астана туралы та?па?тарын айт?ызу. Гулистан: Жазира даласы бар, ?скеле? ?аласы бар. Ба?ыттан басы айнал?ан, Анасы, баласы бар., Айналайын ту?ан жер, Жар?ыра да жайнай бер. Ту?ан жер – м?ндай кімде бар, Береке – ырыс т?н?ан жер. А?ниет: ?аза?стан, жар?ылдасын алауы?, Орындалсын к?здегені?, ?алауы?. Талай сында ?стем болып м?ртебе?, Тек биіктен желбіресін жалауы?. ?н. «Ту?ан ?лкем». ?мітжан: Шыр?ап к?кте ас?а? ?н, Болаша??а баста?ан. ?аза? елін биіктен, К?рсете бер, Астанам! Карина: Отанымны? т?рінде, Сарыар?аны? ?рінде. Ту ?ста?ан Астанам! ?сем ?алам, бас ?алам! Милана: Отан деген – атамекен, Отан деген – ту?ан жер. Отан – ана, Отан – ?лкен, ?аза?стан, - ту?ан ел. ?лихан: Отан – жерім, Отан – суым, Отан – ?уат, н?р береді. Отан – ?ран, Отан – туым, Отан м??гі г?лденеді. ?мітжан: Отанды ?ркім анасындай, ?астерлейді ба?алап. ?йткені ?ркім анасындай, Бізді ?сірді аялап. ?абылбек: Отанды с?ю – ма?сатым, Анашымнан ?йренгем. Сенсі? мені? – ас?а?ым, Сенсі? мені? – ерте?ім. Милана: Отан – атам тірегім, Отан – жаным ж?регім. Отан – сенсі? та?дырым, Айтарым ?зі? бар жырым. Отанды білу мен ?шін, На?ыз білім шыра?ы. Отанды жырлау мен ?шін, ?нерді? ке? б?ла?ы. 8. ?н. «Отаным». 9. М??алім: - Балалар, бізді? ана тіліміз ?аза? тілі – мемлекеттік тіл. Ана тілінсіз іс ?рге баспайды. Болаша?ымызды баянды етуді? басты ?аруы – осы ана тіліміз. Ендеше ана тілімізді ??рметтей білейік. Ана тілі туралы та?па?тарын айт?ызу. 10. Мейрхан: Ту?ан тілім тірлігімні? тірегі, Ана тілі ?рбір ?лтты? ж?регі. Тіл дегені? ?мірлікті? нышаны, Тілсіз адам ?алай ?мір с?реді? Аружан: С?йем ту?ан тілімді, Ашы? айтам ?німді. Сен ар?ылы жыр жазып, Айтам ж?мба? сырымды. А?н?р: Тілім – ?лтты? ?раным, Бастау ал?ан жыр-?нім. Бас?а?а да ?йретем, Ту?ан тілді? шын – м?нін. Н?рд?улет: Тілім мені? тірегім, Ма?танышым ж?регім. ?уат ал?ан ?зі?нен, ?ыран ??стай т?ледім. Амина: Ана тілім – ар намысым білемін, Мен ?зі?ді ас?а? ?стап ж?ремін. Абай, Ма?жан, М??а?али жыр жазып, Ана тілім, м??гі жаса, тілегім! Мейірхан: Ана тілі? ары? б?л, ?яты? боп т?р бетте. ?зге тілді? б?рін біл, ?з тілі?ді ??рметте. А?ниет: Ана тілім – ?мірдегі тірегім, Ш?барланса ауырады ж?регім. Ана тілім – ма?танышым ?р кезде, М?ртебе?ді биік ?стап ж?ремін. «Отан» туралы. А?н?р: Д?ниеде не ?ымбат? Алтын ?я? – Отан ?ымбат. ??т, береке? – ата? ?ымбат. Аймалайтын апа? ?ымбат. Мейірімді ана? ?ымбат. Б?рінен де ?ят пен ар ?ымбат. Амина: Атам, ?жем, ?кем, анам- Т?ртеуі де Отан ма?ан. Т?ртеуі де «ботам» дейді, Ер азамат атан дейді. Ма?танамын Отаныммен. 11. «Ма?алды жал?астыр» ойыны. 1. Ту?ан жердей жер болмас, Ту?ан елдей ел болмас. 2. Отан оттан да ысты?. 3. Отан ?шін от?а т?с, к?ймейсі?. 4. Елімні? басы болмасам да, Сайыны? тасы болайын. 5. Отансыз адам, Ормансыз б?лб?л. 6. Отанды с?ю – ана?ды с?юмен те?. 7. ?нер алды – ?ызыл тіл. 8. Тілге деген ??рмет – елге деген ??рмет. 9. Е? ащы да – тіл, Е? т?тті де – тіл. Е? ж?мса? та – тіл. 12. Елбасымыз Н.?.Назарбаев ?рдайым халы?пен бірге, ол ?з хал?ына ?лкен ?ам?орлы? к?рсетеді. М?ндай к?шбасшымыз бар бізді? болаша?ымыз ай?ын. Т?уелсіз ?аза?стан – елім мені?! ?азыналы ?аратау – ту?ан елім. А?са?ан еркіндігі? м??гі болсын. Г?лденіп, к?ркейе бер, ту?ан елім! Б?рі бірге: А?а ?рпа?ты? арманы мен ма?саты, Ал?а бастап биіктерге б?ратын. Мына біздер болаша?ты ??ратын, Мына біздер болаша?та т?ратын. 13.Топтастыру: Би. «?збек биі». Бекіту.

Просмотр содержимого документа
«Внеклассное мероприятие.Мени? Отаным-?аза?стан. »

Тәрбие сағаты

Сабақтың тақырыбы: «Менің Отаным Қазақстан».

Мақсаты: 1. Жас ұрпақты Отанын сүюге, еліміздің рәміздерін қастерлеуге, бай-

қуатты ел екендігін мақтан етуге үйретіп, туған еліне, жеріне

деген сүйіспеншілігін арттыру.

2. Ойларын жүйелі түрде жеткізе білу, шығармашылықпен жұмыс

жасап, мәнерлеп өлең оқып, мағынасын түсіне білу дағдыларын

дамыту.

3. Отанын, туған жерін қорғай білуге, халқымыздың талантты ақын-

дарының өлеңдері мен ата-бабаларымыздың өнеге етіп қалдырған

даналық сөздері арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа, атамекенін

көздің қарашығындай сақтай білуге патриоттық сезімге тәрбиелеу.


Көрнекілік: Елбасы суреті, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері, суреттер,

қанатты сөздер, слайд.


Әдісі: сұрақ-жауап, түсіндіру.

Сабақтың барысы:

1. Ұйымдастыру кезеңі.

2. Психологиялық дайындық (өзін-өзі тану пәнімен байланыстыру).


«Шаттық» шеңбері.

Бір шаңырақ астында,

Қазақстанда тұрамыз.

Бірге сайран құрамыз,

Бір үйде біз тұрамыз.


Құт, береке – шаңырақ,

Орын алған ол төрде.

Билігім өз қолымда,

Еркіндігім – елімнің.


3. Біздің Отанымыз – Қазақстан.

Мемлекетіміз тәуелсіздік алғалы Қазақстан Республикасының жетістіктері өсуде. Қазақстан Республикасы 1991 жылы 16-желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялап, дербес мемлекет болды. Осы өткен жылдарымызға қарасақ, әр жылдың өз шежіресі, сыры, тарихы, қасиеті бар. Қазақстанды мекендеген барлық халықтардың ұлттық мәдениетін көркейтіп, бірлігі мен ынтымағын жарастырып отырған ұлы елміз. Осыған орай «Менің Отаным – Қазақстан» атты тәрбие сағатымызды бастаймыз.


4. Ақниет:

Армысыздар! Қадірлі де ұлағатты ұстаздар. Қош келіпсіздер бүгінгі тәрбие сағатына, бас иіп сәлем бердік баршаңызға.


Мейрхан:

Еліміздің атын айтсам – Қазақстан!

Жеріміздің атын айтсам – Қазақстан!

Қойнауы, қазынасы толған мекен,

Байлығымды айтсам – Қазақстан!


Қабылбек:

Қазақстан – бабамнан қалған мұра,

Сенбейсің бе даламнан бар да сұра.

Ел мен жерді дұшпанға таптатпаған,

Батырларым демесем болар күнә.


5. Мұғалім:

Балалар «Отан» дегеніміз не?

1-оқушы: Отан дегеніміз – адамның туып-өскен жері, туған-туысқандарымен, жақындарымен бірге тұратын атамекен.

2-оқушы: Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасының жері өте кең. Биік таулар, үлкен өзендер, көлдер бар. Республикамыз өсімдікке, жануарларға, қазба байлыққа бай.

3-оқушы: Отаным менің кең-байтақ, әрі бай. Онда әр түрлі халықтар тұрады. Олар бір-бірімен дос. Қазақ халқы ешуақытта соғыс тілемейді, бейбітшілік үшін күреседі.

Мұғалім: Қазақ халқы сөз қадірін білген, қасиетті сөзді қадірлеп, аузынан тастамай, өнеге ретінде данышпандығын, өлең өрнектерімен өрнектеп терең мағыналы сөз өнері арқылы, өлең-жырымен, тәлім-тәрбиелік зор ойлар айта білген. Қазақтың мақал-мәтелдерінің айтары – өсиет, ұлағат, тәлім, парасат.


6. Сұраққа жауап алу.

1. Балалар біз қай Республикада тұрамыз?

2. Астанамыз қай қала?

3. Мемлекеттік тіліміз қай тіл?

4. Еліміздің рәміздерін атаңдар.

5. Президентіміз кім?

6. Біз қай қалада тұрамыз.

7. Мектебіміз қалай аталады?


7. Отан, Қазақстан, туған жер, Астана туралы тақпақтарын айтқызу.

Гулистан:

Жазира даласы бар,

Өскелең қаласы бар.

Бақыттан басы айналған,

Анасы, баласы бар.,


Айналайын туған жер,

Жарқыра да жайнай бер.

Туған жер – мұндай кімде бар,

Береке – ырыс тұнған жер.

Ақниет:

Қазақстан, жарқылдасын алауың,

Орындалсын көздегенің, қалауың.

Талай сында үстем болып мәртебең,

Тек биіктен желбіресін жалауың.

Ән. «Туған өлкем».

Үмітжан:

Шырқап көкте асқақ ән,

Болашаққа бастаған.

Қазақ елін биіктен,

Көрсете бер, Астанам!


Карина:

Отанымның төрінде,

Сарыарқаның өрінде.

Ту ұстаған Астанам!

Әсем қалам, бас қалам!


Милана:

Отан деген – атамекен,

Отан деген – туған жер.

Отан – ана,

Отан – үлкен,

Қазақстан, - туған ел.


Әлихан:

Отан – жерім, Отан – суым,

Отан – қуат, нәр береді.

Отан – ұран, Отан – туым,

Отан мәңгі гүлденеді.


Үмітжан:

Отанды әркім анасындай,

Қастерлейді бағалап.

Өйткені әркім анасындай,

Бізді өсірді аялап.


Қабылбек:

Отанды сүю – мақсатым,

Анашымнан үйренгем.

Сенсің менің – асқағым,

Сенсің менің – ертеңім.


Милана:

Отан – атам тірегім,

Отан – жаным жүрегім.

Отан – сенсің тағдырым,

Айтарым өзің бар жырым.


Отанды білу мен үшін,

Нағыз білім шырағы.

Отанды жырлау мен үшін,

Өнердің кең бұлағы.


8. Ән. «Отаным».


9. Мұғалім:

- Балалар, біздің ана тіліміз қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Ана тілінсіз іс өрге баспайды. Болашағымызды баянды етудің басты қаруы – осы ана тіліміз. Ендеше ана тілімізді құрметтей білейік. Ана тілі туралы тақпақтарын айтқызу.

10. Мейрхан:

Туған тілім тірлігімнің тірегі,

Ана тілі әрбір ұлттың жүрегі.

Тіл дегенің өмірліктің нышаны,

Тілсіз адам қалай өмір сүреді?


Аружан:

Сүйем туған тілімді,

Ашық айтам үнімді.

Сен арқылы жыр жазып,

Айтам жұмбақ сырымды.


Ақнұр:

Тілім – ұлттық ұраным,

Бастау алған жыр-әнім.

Басқаға да үйретем,

Туған тілдің шын – мәнін.


Нұрдәулет:

Тілім менің тірегім,

Мақтанышым жүрегім.

Қуат алған өзіңнен,

Қыран құстай түледім.


Амина:

Ана тілім – ар намысым білемін,

Мен өзіңді асқақ ұстап жүремін.

Абай, Мағжан, Мұқағали жыр жазып,

Ана тілім, мәңгі жаса, тілегім!


Мейірхан:

Ана тілің арың бұл,

Ұятың боп тұр бетте.

Өзге тілдің бәрін біл,

Өз тіліңді құрметте.


Ақниет:

Ана тілім – өмірдегі тірегім,

Шұбарланса ауырады жүрегім.

Ана тілім – мақтанышым әр кезде,

Мәртебеңді биік ұстап жүремін.

«Отан» туралы.


Ақнұр:

Дүниеде не қымбат?

Алтын ұяң – Отан қымбат.

Құт, берекең – атаң қымбат.

Аймалайтын апаң қымбат.

Мейірімді анаң қымбат.

Бәрінен де ұят пен ар қымбат.


Амина:

Атам, әжем, әкем, анам-

Төртеуі де Отан маған.

Төртеуі де «ботам» дейді,

Ер азамат атан дейді.

Мақтанамын Отаныммен.


11. «Мақалды жалғастыр» ойыны.

1. Туған жердей жер болмас,

Туған елдей ел болмас.

2. Отан оттан да ыстық.

3. Отан үшін отқа түс, күймейсің.

4. Елімнің басы болмасам да,

Сайының тасы болайын.

5. Отансыз адам,

Ормансыз бұлбұл.

6. Отанды сүю – анаңды сүюмен тең.

7. Өнер алды – қызыл тіл.

8. Тілге деген құрмет – елге деген құрмет.

9. Ең ащы да – тіл,

Ең тәтті де – тіл.

Ең жұмсақ та – тіл.


12. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әрдайым халықпен бірге, ол өз халқына үлкен қамқорлық көрсетеді. Мұндай көшбасшымыз бар біздің болашағымыз айқын.

Тәуелсіз Қазақстан – елім менің!

Қазыналы Қаратау – туған елім.

Аңсаған еркіндігің мәңгі болсын.

Гүлденіп, көркейе бер, туған елім!


Бәрі бірге:

Аға ұрпақтың арманы мен мақсаты,

Алға бастап биіктерге бұратын.

Мына біздер болашақты құратын,

Мына біздер болашақта тұратын.атамекен


13.Топтастыру:

Ата-анам


Отан


Туған ауыл, әсем қалаТуған жер, елім


Туған өлке, АстанамДосым, бауырым

Би. «Өзбек биі».

Бекіту.М. Әуезов атындағы орта мектеп

Тәрбие сағатыТақырыбы: «Менің Отаным Қазақстан».


Мұғалім: Түменбаева Г.

Қаратау қаласы - 2014


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 2 класс

Скачать
Внеклассное мероприятие.Мени? Отаным-?аза?стан.

Автор: Т?менбаева Г?лсин Абрахман?ызы

Дата: 29.11.2014

Номер свидетельства: 137026

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства