kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

Тап?ыр достар

Нажмите, чтобы узнать подробности

«Тап?ыр  достар»   сайысы
Сайысты?  ма?саты:
1.    О?ушыларды  ?з  ана  тілін  дамыту, таза с?йлеуге  ?йрету,?лтты?  салт-сананы  ?алыптастыру. Ата-бабадан  ?ал?ан  ?ибрат  с?здерді  ??ындыру, ма?ынасын  т?сіндіру, ?лы  ?алымдар  ілімін  д?ріптеу. Хал?ымызды?  ма?ал-м?телдеріні?  ?мірде  алатын  орныны? 
 ерекше  екенін  сезіндіру.
2.    Ойын  на?ты   жеткізуге, тап?ыр  с?йлеуге, а?ылды,салма?ты  ой  айту?а  ?йрету. Тіл  байлы?ын, с?здік  ?орын, шы?армашылы?  ?абілеттерін  дамыту.
3.    ?аза?  тілі    п?німен  байланыстыра  отырып, ана  тілге  деген  с?йіспеншілігін  ?алыптастыру, тілді  ??рметтеуге, ?адірлеуге, ?лтты?  ?асиеттерді  сі?іре  отырып, имандылы??а, мейірімділікке, елін-жерін, Отанын  с?йетін  т?л?а  т?рбиелеу.?ла?атты  с?здерден  ?лгі-?неге  алу?а  баулу.
К?рнекілігі:
Ма?ал-м?телдер, а?ын  жазушыларды?   айт?ан  ?анатты  с?здері, ?ле?  шума?тары, ?аза?   тілі  п?ні  бойынша  ?ойылатын  с?ра?тар  сандар  ар?ылы  текшелермен  берілген.
    Сайысты?  барысы:
    Ж?ргізуші: Армысыздар  ??рметті  білім  н?рімен  сусындат?ан  ?стаздар, сыныптас  дос, жолдас  деп  жинал?ан  жанк?йер  о?ушылар  ?ауымы!
Кеш  жары?  ж?зден  ж?йрік, мы?нан  т?лпар  сайыскерлер!
    Армандарым  к?п   мені?
    Ат?арамын  деп  келдім.
    О?ып  білім, ?ылымды
    ?нер  табам  деп  келдім.
?йренген  со?  білімді
Сайысамыз   деп  келдім,- дей  отырып  «Тап?ыр  достар»   сайысына   ?ош  келді?іздер   демекпін!
Сайыс?а  ?атысушы  «Ж?зден  ж?йрік, мы?нан   т?лпар»  сайыскер  топтарымызды  ?здері?ізді?    ?ошеметтеулері?ізбен  орта?а  ша?ырайы?.
І  топ: «Тап?ырлар  тобы»  2-ші  сынып  о?ушыларынан  ??рал?ан.
ІІ  топ: «Ал?ырлар  тобы» 3-ші  сынып   о?ушыларынан  ??рал?ан.

Сайыскерлерімізбен  таныс  болса?ыздар:
 А?  к??ілмен, а?  ниетпен
?діл  ба?а  берсін  деп -   сайыс?а  т?релік  ететін  ?діл  ?азы  ал?асымен  таныстырып  ?тейін. (  ?діл  ?азы  ал?асы  таныстырылып  ?тіледі)
    ?ымбатты  к?рермендер  сайыскерлерімізбен, ?діл  ?азы  ал?асымен  таныс  болса?ыздар, мен  сіздерді  енді  сайыс  б?лімдерімен  таныстырып  ?тейін.
1-б?лім: «Мы?ны?  т?сін  білгенше, бірді?  атын  біл»  
(топтарды?   ?здерін  таныстыруы)
2-б?лім: «С?з  тап?ан?а  ?ол?а  жо?»  
(  ?ріп  та?дау  ар?ылы  жауап  беру)
3-б?лім  «Ойлан  тап»
 (  берілген  суреттерге  ?арап  ма?ал-м?тел  айту)
4-б?лім: «Сен  білесі?  бе?»  
(?аза?  тілі  п?ні  бойынша  ?яшы?тар  та?дау  ар?ылы  берілген   с?ра?тар?а   жауап  беру)
5-б?лім: «Тілім  мені?  тірегім»  (?рбір  топ?а  алдын  ала  берілген  тапсырма  бойынша тілге  байланысты ?з  шы?армашылы?тарынан  та?па?  немесе  шы?арма  о?у)

Сайыс  осы  б?лімдер  бойынша  ж?ріп  отырды.
?рбір  б?лім  со?ында  ?діл  ?азы  ал?асы  ?з  ба?аларын  ?ойып  отырды.  ?рбір  б?лім  тартысты  да  ?ызы?ты  ?тті.  ?сіресе,  екінші 
б?лімде  о?ушылар  ?здері  та?дап  ал?ан  ?ріптерімен  ?андай  с?ра?  ?ойылса  да, сол  ?ріптен  бастап  берген  ?тымды  жауаптары  к?рермен  к??ілінен  шы?а  білді.
    Ж?ргізуші:
        Білімні?  мініп  алып  т?лпарларын
        ?иналмай  шы?ты  б?гін  шы?дарына.
        «Тап?ыр  достар»  сайысын  ая?тайы?,
        ?діл  ?азыны?  берген  б?гінгі  ба?асымен,-  дей  келе  с?з  кезегін  ?діл  ?азы  ал?асына  берейік.
   Ба?а  беріліп  же?ген  топтар  мада?тау  ?а?азымен  марапатталады.

Просмотр содержимого документа
«Тап?ыр достар »

«Тапқыр достар» сайысы

Сайыстың мақсаты:

  1. Оқушыларды өз ана тілін дамыту, таза сөйлеуге үйрету,ұлттық салт-сананы қалыптастыру. Ата-бабадан қалған ғибрат сөздерді ұғындыру, мағынасын түсіндіру, ұлы ғалымдар ілімін дәріптеу. Халқымыздың мақал-мәтелдерінің өмірде алатын орнының

ерекше екенін сезіндіру.

  1. Ойын нақты жеткізуге, тапқыр сөйлеуге, ақылды,салмақты ой айтуға үйрету. Тіл байлығын, сөздік қорын, шығармашылық қабілеттерін дамыту.

  2. Қазақ тілі пәнімен байланыстыра отырып, ана тілге деген сүйіспеншілігін қалыптастыру, тілді құрметтеуге, қадірлеуге, ұлттық қасиеттерді сіңіре отырып, имандылыққа, мейірімділікке, елін-жерін, Отанын сүйетін тұлға тәрбиелеу.Ұлағатты сөздерден үлгі-өнеге алуға баулу.

Көрнекілігі:

Мақал-мәтелдер, ақын жазушылардың айтқан қанатты сөздері, өлең шумақтары, қазақ тілі пәні бойынша қойылатын сұрақтар сандар арқылы текшелермен берілген.

Сайыстың барысы:

Жүргізуші: Армысыздар құрметті білім нәрімен сусындатқан ұстаздар, сыныптас дос, жолдас деп жиналған жанкүйер оқушылар қауымы!

Кеш жарық жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар сайыскерлер!

Армандарым көп менің

Атқарамын деп келдім.

Оқып білім, ғылымды

Өнер табам деп келдім.

Үйренген соң білімді

Сайысамыз деп келдім,- дей отырып «Тапқыр достар» сайысына қош келдіңіздер демекпін!

Сайысқа қатысушы «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» сайыскер топтарымызды өздеріңіздің қошеметтеулеріңізбен ортаға шақырайық.

І топ: «Тапқырлар тобы» 2-ші сынып оқушыларынан құралған.

ІІ топ: «Алғырлар тобы» 3-ші сынып оқушыларынан құралған.


Сайыскерлерімізбен таныс болсаңыздар:

Ақ көңілмен, ақ ниетпен

Әділ баға берсін деп - сайысқа төрелік ететін әділ қазы алқасымен таныстырып өтейін. ( әділ қазы алқасы таныстырылып өтіледі)

Қымбатты көрермендер сайыскерлерімізбен, әділ қазы алқасымен таныс болсаңыздар, мен сіздерді енді сайыс бөлімдерімен таныстырып өтейін.

1-бөлім: «Мыңның түсін білгенше, бірдің атын біл»

(топтардың өздерін таныстыруы)

2-бөлім: «Сөз тапқанға қолқа жоқ»

( әріп таңдау арқылы жауап беру)

3-бөлім «Ойлан тап»

( берілген суреттерге қарап мақал-мәтел айту)

4-бөлім: «Сен білесің бе?»

(Қазақ тілі пәні бойынша ұяшықтар таңдау арқылы берілген сұрақтарға жауап беру)

5-бөлім: «Тілім менің тірегім» (Әрбір топқа алдын ала берілген тапсырма бойынша тілге байланысты өз шығармашылықтарынан тақпақ немесе шығарма оқу)


Сайыс осы бөлімдер бойынша жүріп отырды.

Әрбір бөлім соңында әділ қазы алқасы өз бағаларын қойып отырды. Әрбір бөлім тартысты да қызықты өтті. Әсіресе , екінші

бөлімде оқушылар өздері таңдап алған әріптерімен қандай сұрақ қойылса да, сол әріптен бастап берген ұтымды жауаптары көрермен көңілінен шыға білді.

Жүргізуші:

Білімнің мініп алып тұлпарларын

Қиналмай шықты бүгін шыңдарына.

«Тапқыр достар» сайысын аяқтайық,

Әділ қазының берген бүгінгі бағасымен,- дей келе сөз кезегін әділ қазы алқасына берейік.

Баға беріліп жеңген топтар мадақтау қағазымен марапатталады.
Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Начальные классы

Категория: Мероприятия

Целевая аудитория: 3 класс.
Урок соответствует ФГОС

Скачать
Тап?ыр достар

Автор: Сагимбекова Бакытгуль Олжакановна

Дата: 08.03.2015

Номер свидетельства: 183390

Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Ваш личный кабинет
Проверка свидетельства